IBM Connections Mobile 1.2.2 за Android, iOS и Blackberry

Май 2016 г.

Характеристики за достъпност за редактора за мобилни устройства IBM Connections Social Cloud в iOS

Характеристиките за достъпност подпомагат потребителите, които имат увреждания, например ограничена мобилност или нарушено зрение, да използват успешно съдържанието на информационните технологии.

Характеристики за достъпност

Редакторът за мобилни устройства Connections Social Cloud включва следните главни характеристики за достъпност:
 • Този продукт използва стандартни жестове за манипулация.
 • Управление само чрез клавиатура
 • Поддържа VoiceOver за iOS, екранен четец на Apple за потребители с нарушено зрение.

За повече информация, отидете до уеб страницата на iOS: Конфигуриране на характеристики за достъпност.

Навигация с клавиатура

Този продукт използва стандартни навигационни клавиши.

Информация относно интерфейса

Потребителският интерфейс на редактора за мобилни устройства Connections Social Cloud няма съдържание, което премигва 2 - 55 пъти в секунда.

Продуктовата документация на редактора за мобилни устройства Connections Social Cloud разчита на каскадно подредени стилови листи. Можете да контролирате размера на шрифта като използвате настройките на устройството или браузъра.

Свързана информация за достъпност

В допълнение към стандартния помощен отдел на IBM и уеб сайтовете за поддръжка, IBM създаде TTY телефонна услуга, която може да бъде ползвана от клиенти с частично или напълно увреден слух за осъществяване на достъп до търговски услуги и услуги по поддръжка:

TTY услуга
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(в рамките на Северна Америка)

IBM и достъпност

Вижте IBM® за човешки възможности и достъпност за повече информация относно ангажираността, която IBM има по отношение на достъпността.

Работа с файлове

Тук има няколко задачи, за които може имате нужда от помощ с Вашето мобилно устройство.

Редакторът IBM Connections Social Cloud Ви позволява да:
 • Преглеждате файлове в рамките на или извън Файлове на IBM Connections Social Cloud.
 • Да създавате файлове.
 • Да редактирате файл, ако всички от следните елементи са приложими за Вас:
  • За файл, който е създаден в IBM Connections Social Cloud, Вие сте създателят или някой е споделил файла с Вас и Ви е дал достъп като Редактор.
  • За даден качен файл, за който имате достъп като Редактор, собственикът на файла е направил първоначална онлайн редакция, което прави файла готов за редакция от други лица.
   Забележка: Ако някой премахне Вашия достъп като Редактор, бутонът Редактиране остава видим до момента на опресняване на страницата, но все пак няма да можете да редактирате документа.

Създаване на документ, електронна таблица или презентация

Използвайте редактора на IBM Connections Social Cloud, за да създадете документ във Вашето iOS или Android устройство, който можете да споделите онлайн.

Можете да създавате 3 типа файлове: файлове Microsoft Word, Excel или Powerpoint.

Когато създавате нов Word документ, той винаги се запазва във формат .docx. Съществуващите документи могат да бъдат редактирани и запазени в оригиналния формат.

Когато създавате нова електронна таблица, тя винаги се запазва във формат .xlsx. Съществуващите електронни таблици могат да бъдат редактирани и запазвани в оригиналния формат.

Когато създавате нова презентация, тя винаги се запазва във формат .pptx. Съществуващите презентации могат да бъдат редактирани и запазвани в оригиналния формат.

 1. Можете да създадете нов файл като отворите приложението за редактор на IBM Connections Social Cloud или от екрана Моите файлове в IBM Connections Social Cloud.
 2. От Моите файлове, натиснете Добавяне или Добавяне на файл и след това натиснете Създаване на документ.
 3. От приложението Редактор на Connections Social Cloud, изберете + и след това изберете типа файл, който желаете да създадете:
  • Документ
  • Електронна таблица
  • Презентация
 4. Новият файл е озаглавен untitled. (без име.)extension (разширение на файла). Въведете информация във Вашия нов файл.
 5. Когато сте приключили с добавянето на информация и внасянето на промени, запазете своите промени във Файлове на Connections Social Cloud:
  • Натиснете Запазване или Запазване и затваряне от менюто Повече.
  • В изскачащия прозорец за качване на Connections Social Cloud, въведете име на файл и опционално въведете други свойства за новия файл.
  • Натиснете Запазване. Когато файлът е качен, той се запазва на последното Ви местоположение в Моите файлове.

Редактиране на файлове

Можете да редактирате множество файлове в IBM Connections Social Cloud като използвате редактора IBM Connections Social Cloud.

Поддържаните файлови формати за редактиране включват:
 • Microsoft Word 97~2013 (.doc, .docx)
 • MS Excel 97~ 2013 (.xls, .xlsx)
 • MS PowerPoint 97~ 2013 (.ppt, .pptx)
Забележка: Можете да добавяте анотации към Adobe .pdf файлове, но не можете да редактирате съдържанието.
 1. От Моите файлове, Публични файлове или Файлове на общност, изберете опция Повече, за да отворите падащото меню. Изберете Редактиране. Можете също така да изберете Редактиране в iOS или бутона с моливче в Android от листа за действия на страницата за подробности на файла.
  Забележка: Файловете от файлов тип, който не се поддържа за редактиране, са замъглени и не могат да бъдат избирани.
 2. За да отворите повече файлове в редактора:
  1. Натиснете иконата Файлове в навигационната лента на редактора.
  2. Натиснете Отваряне на файлове, за да стартирате Connections Social Cloud Файлове и да се придвижите до допълнителни файлове за редактиране.
 3. Можете да прегледате всички файлове, които редактирате, като натиснете Преглед на отворени файлове от менюто Повече.
 4. За да запазите промените, докато все още редактирате, натиснете Запазване от менюто Повече.
 5. Когато сте приключили с добавянето на информация и внасянето на промени, запазете своите промени във Файлове на Connections Social Cloud:
  • Натиснете Запазване от менюто Повече.
  • В изскачащия прозорец за качване на Connections Social Cloud опционално можете да въведете свойства за новата файлова версия.
  • Натиснете Запазване. Когато файлът е качен, той се запазва на последното Ви местоположение в Моите файлове.
   Вашите промени се качват и запазват във Файлове на Connections Social Cloud като нова версия. Това позволява на читателите, с които споделяте, да могат да преглеждат или да изтеглят качения файл. Собственикът на файла или редакторът трябва да го качат, преди читателите да могат да го преглеждат в мобилната версия на Файлове на Connections Social Cloud.
   Забележка: Както собственикът, така и редакторите на даден файл могат да правят промени по файл.
   Забележка: За всяка публикувана нова версия, се изпращат известия до лицата, които следват файла.
   Забележка: При запазването на документ, запазете документа в съответния Office формат.
 6. Ако друг потребител качи промени по файл, който Вие редактирате, известието се изобразява преди информацията за подробности на файла. Можете да продължите да редактирате старата версия, да отворите по-новата версия или да отмените сесията по редактиране за по-старата версия.
 7. За да премахнете файл от редактора, натиснете меню Повече в редактора или натиснете меню Повече на миниатюрното изображение на файла в изгледа Отваряне на файлове. Натиснете Затваряне. Файлът се премества от редактора, но не и от Connections Social Cloud.

Известия

Тази информация е разработена за продукти и услуги, предлагани в САЩ.

Възможно е IBM да не предлага продуктите, услугите или характеристиките, разгледани в този документ, в други държави. Свържете се с Вашия местен представител на IBM за информация относно продуктите и услугите, които понастоящем са достъпни във Вашия район. Всяка референция с продукт, програма или услуга на IBM не следва да се счита за твърдение, че само този продукт, програма или услуга на IBM могат да бъдат използвани. Всеки друг еквивалентен във функционално отношение продукт, програма или услуга, които не нарушават някое от правата върху интелектуалната собственост на IBM, могат да бъдат използвани вместо това. Въпреки това е отговорност на потребителя да оцени и провери функционалността на всеки продукт, програма или услуга, които не са на IBM.

IBM може да притежава патенти или заявления за патенти в изчакване, покриващи предмета, описан в този документ. Предоставянето на този документ не Ви предоставя някакво разрешително за тези патенти. Можете да изпращате запитвания относно лицензи, в писмен вид, до:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
САЩ

За лицензни запитвания, свързани с информация за двубайтови символи (DBCS), свържете се с IBM Intellectual Property Department (отдела на IBM за интелектуална собственост) във Вашата държава или изпратете писмено запитване до:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Япония

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДОСТАВЯ ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е" БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, БИЛО ТО ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕНАРУШЕНИЕ, ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. Някои юрисдикции не позволяват отказ от преки или косвени гаранции при определени транзакции, следователно е възможно тази декларация да не се отнася за вас.

Тази информация може да включва технически неточности или правописни грешки. Периодично се внасят промени по съдържащата се тук информация; тези промени ще бъдат включени в новите издания на публикацията. IBM може да внесе подобрения и/или промени по продукта(ите) и/или програмата(ите), описани в тази публикация, по всяко време без предизвестие.

Всички препратки в тази информация към уеб сайтове, които на са на IBM, са предоставени само за удобство и по никакъв начин не служат като одобрение на тези уеб сайтове. Материалите в тези уеб сайтове не са част от материалите за този IBM продукт и използването на тези уеб сайтове е на Ваша собствена отговорност.

IBM може да използва или разпространява информацията, която Вие предоставяте, по начин, който счита за подходящ, без това да налага каквото и да било задължение за Вас.

Лицензиантите на тази програма, които желаят да получат информация за нея, с цел активиране: (i) обмен на информация между независимо създадени програми и други програми (включително тази) и (ii) взаимно използване на информацията, която е обменена, трябва да се свържат с:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
САЩ

Подобна информация може да бъде достъпна, предмет на съответните условия, включително в някои случаи - заплащане на такса.

Лицензираната програма, описана в този документ, както и всички лицензирани материали, които са достъпни за нея, са предоставени от IBM при условията на Договора на IBM с Клиенти, Международния договор на IBM за лицензиране на програми или всяко друго еквивалентно споразумение между нас.

Данните относно производителността и примерите от клиенти, цитирани тук, са представени само с илюстративна цел. Действителните резултати по отношение на производителността могат да варират в зависимост от конкретните конфигурации и оперативни условия.

Информация относно продукти, които не са на IBM, получена от доставчиците на тези продукти, техните публикувани известия или други публично достъпни източници. IBM не е тествал тези продукти и не може да потвърди точността на тяхната производителност, съвместимост или други твърдения, свързани с продукти, които не са на IBM. Въпроси относно възможностите на продукти, които не са на IBM, трябва да бъдат насочвани към доставчиците на тези продукти.

Твърденията по отношение на бъдещите насоки или намерения на IBM са предмет на промяна или оттегляне без предизвестие, и представляват само цели.

Тази информация съдържа примери от данни и доклади, използвани в ежедневните бизнес операции. За да бъдат представени възможно най-пълно, примерите включват имена на лица, компании, марки и продукти. Всички тези имена са фиктивни и всяка прилика с действителни лица или бизнес предприятия е напълно случайна.

Търговски марки

IBM, логото на IBM и ibm.com са търговски марки или регистрирани търговски марки на International Business Machines Corp., регистрирана в множество юрисдикции в целия свят. Други имена на продукти или услуги могат да бъдат търговски марки на IBM или други компании. Актуален списък с търговските марки на IBM е достъпен в мрежата в "Информация относно авторски права и търговски марки" на http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Microsoft и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ, други държави или и двете.

Java™ и всички базирани на Java търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите дружества.

Условия за продуктовата документация

Позволенията за използване на тези публикации се предоставят в зависимост от следните условия.

Приложимост

Тези условия са в допълнение към условията за употреба за уеб сайта на IBM.

Лична употреба

Можете да копирате тези публикации за Ваша лична, нетърговска употреба, при положение че всички известия относно собственост са запазени. Не можете да разпространявате, изобразявате или извършвате производни дейности във връзка с тези публикации или части от тях без съгласието на IBM.

Търговска употреба

Можете да копирате, разпространявате и изобразявате тези публикации единствено в рамките на Вашето предприятие, при положение че всички известия относно собственост са запазени. Не можете да осъществявате производни дейности във връзка с тези публикации или да възпроизвеждате, разпространявате или изобразявате тези публикации или части от тях извън Вашето предприятие без изричното съгласие на IBM.

Права

Освен изрично предоставените в това позволение права, не се предоставят никакви други позволения, разрешения или права, било то преки или косвени, по отношение на публикациите или всяка друга информация, данни, софтуер или друга интелектуална собственост, съдържащи се тук.

IBM си запазва правото да оттегли предоставените позволения, посочени тук, по свое усмотрение, в случай че употребата на публикациите е в ущърб на неговите интереси или, както е определено от IBM, в случай че посочените преди това инструкции не са следвани правилно.

Нямате право да изтегляте, експортирате или реекспортирате тази информация освен при пълно съответствие с всички приложими закони и разпоредби, включително всички закони и разпоредби в САЩ относно експорт.

IBM НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ ПУБЛИКАЦИИ. ПУБЛИКАЦИИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА" И БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, БИЛО ТО ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ДО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, НЕНАРУШЕНИЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

Онлайн декларация на IBM относно поверителност

Софтуерните продукти на IBM, включително решенията за софтуер като услуга, ("Софтуерни оферти") могат да използват бисквитки или други технологии за събиране на информация относно употребата на продуктите, с цел подобряване на впечатленията на крайния потребител, за персонализиране на взаимодействията с крайния потребител или за други цели. В много случаи не се събира лична идентификационна информация от тези Софтуерни оферти. Някои от нашите Софтуерни оферти могат да Ви помогнат да активирате събирането на лична идентификационна информация. Ако тази Софтуерна оферта използва бисквитки за събиране на лична идентификационна информация, специфична информация относно използването на бисквитките на тази оферта е посочено в следващите три параграфа.

В зависимост от внедрените конфигурации, тази Софтуерна оферта може да използва бисквитки за сесията или постоянни бисквитки, които събират потребителското име на всеки потребител или друга лична идентификационна информация за целите по управление на сесията, подобрена употреба за потребителите, конфигурация за единично влизане или за други цели по проследяване или функционални цели. Тези бисквитки могат да бъдат деактивирани, но деактивирането им ще спре функционалността, която те позволяват.

Ако внедрените конфигурации за тази Софтуерна оферта Ви предоставят като Клиент възможността за събиране на лична идентификационна информация от крайните потребители посредством бисквитки и други технологии, трябва да потърсите сами правен съвет относно приложимото законодателство за подобно събиране на данни, включително всички изисквания за известяване и съгласие.

За повече информация относно използването на различни технологии за тези цели, включително бисквитки, вижте Политиката за поверителност на IBM на http://www.ibm.com/privacy и Онлайн декларацията на IBM относно поверителността на http://www.ibm.com/privacy/details, раздел, озаглавен "Бисквитки, уеб маяци и други технологии" и Декларация за поверителност на IBM относно софтуерни продукти и софтуера като услуга" на http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.