IBM Connections Mobile 1.2.2 pro Android, iOS a Blackberry

Květen 2016

Funkce usnadnění pro mobilní editor IBM Connections Social Cloud v systému iOS

Funkce usnadnění přístupu pomáhají uživatelům s postižením, například s omezenou hybností nebo s vadami zraku, úspěšně používat obsah informačních technologií.

Funkce usnadnění přístupu

Editor produktu Connections Social Cloud pro mobilní zařízení obsahuje následující hlavní funkce usnadnění přístupu:
 • Tento produkt používá standardní gesta.
 • Ovládání pouze klávesnicí.
 • Podpora funkce VoiceOver for iOS, čtecí zařízení obrazovky společnosti Apple pro uživatele s vadou zraku.

Další informace získáte na webu iOS Configuring accessibility features.

Navigace pomocí klávesnice

Tento produkt používá standardní navigační klávesy.

Informace o rozhraní

Obsah uživatelského rozhraní editoru produktu Connections Social Cloud pro mobilní zařízení nebliká s frekvencí 2krát až 55krát za sekundu.

Dokumentace k produktu pro editor produktu Connections Social Cloud pro mobilní zařízení je založena na šablonách stylů CSS. Velikost písma lze ovládat prostřednictvím nastavení zařízení nebo prohlížeče.

Související informace týkající se usnadnění přístupu

Kromě standardního střediska podpory IBM a webu podpory zřídila společnost IBM i telefonickou službu TTY, kterou mohou používat neslyšící a hůře slyšící zákazníci pro přístup ke službám prodeje a podpory:

Služba TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(v rámci Severní Ameriky)

Společnost IBM a usnadnění přístupu

Další informace o závazku společnosti IBM® k usnadnění přístupu naleznete na webu IBM Human Ability and Accessibility Center.

Práce se soubory

Zde jsou uvedeny některé úlohy, které vám mohou pomoci při práci s mobilním zařízením.

Aplikace Editor produktu IBM Connections Social Cloud umožňuje provádět následující operace:
 • Zobrazovat soubor v rámci služby Soubory produktu IBM Connections Social Cloud nebo mimo ni.
 • Vytvářet soubory.
 • Upravovat soubor, pokud se na vás vztahují následující položky:
  • U souboru, který byl vytvořen v produktu IBM Connections Social Cloud, jste jeho tvůrce, nebo někdo soubor s vámi sdílí a dal vám přístup editora.
  • U odeslaného souboru, ke kterému máte přístup editora, vlastník souboru provedl počáteční úpravy online, čímž se soubor zpřístupní pro úpravy ostatním.
   Poznámka: Pokud někdo odebere váš přístup editora, zůstane tlačítko Upravit viditelné, dokud není stránka obnovena, ale dokument upravovat nelze.

Vytvoření dokumentu, tabulky nebo prezentace

Prostřednictvím aplikace Editor produktu IBM Connections Social Cloud můžete na vašem zařízení se systémem iOS nebo Android vytvořit dokument, který můžete sdílet online.

Můžete vytvářet 3 typy souborů: soubory aplikace Microsoft Word, Excel nebo Powerpoint.

Při vytvoření nového dokumentu aplikace Word bude soubor vždy uložen ve formátu .docx. Existující dokumenty lze upravit a uložit v původním formátu.

Při vytvoření nové tabulky bude soubor vždy uložen ve formátu .xlsx. Existující tabulky lze upravit a uložit v původním formátu.

Při vytvoření nové prezentace bude soubor vždy uložen ve formátu .pptx. Existující prezentace lze upravit a uložit v původním formátu.

 1. Nový soubor můžete vytvořit po spuštění aplikace Editor produktu IBM Connections Social Cloud nebo prostřednictvím obrazovky Mé soubory v produktu IBM Connections Social Cloud.
 2. V části Mé soubory ťukněte na možnost Přidat nebo Přidat soubor a pak ťukněte na možnost Vytvořit dokument.
 3. V aplikaci Editor produktu Connections Social Cloud vyberte možnost + a poté vyberte typ souboru, který chcete vytvořit:
  • Dokument
  • Tabulka
  • Prezentace
 4. Nový soubor bude mít název bez_názvu.přípona. Zadejte do nového souboru informace.
 5. Po dokončení přidávání informací a provádění změn uložte změny do komponenty Soubory produktu Connections Social Cloud:
  • Ťukněte na volbu Uložit nebo Uložit a zavřít v nabídce Více.
  • V automaticky otevíraném okně odesílání produktu Connections Social Cloud zadejte název souboru. Volitelně můžete zadat i další vlastnosti pro nový soubor.
  • Ťukněte na volbu Uložit. Po odeslání je soubor uložen do posledního použitého umístění v části Mé soubory.

Úprava souborů

V produktu IBM Connections Social Cloud lze upravovat více souborů prostřednictvím aplikace Editor produktu IBM Connections Social Cloud.

Podporované formáty souboru pro úpravu zahrnují:
 • Microsoft Word 97~2013 (.doc, .docx)
 • MS Excel 97~2013 (.xls, .xlsx)
 • MS PowerPoint 97~2013 (.ppt, .pptx)
Poznámka: K souborům .pdf Adobe můžete přidávat anotace, nelze však upravovat obsah.
 1. Chcete-li otevřít rozbalovací nabídku, z nabídky Mé soubory, Veřejné soubory nebo Soubory komunity vyberte volbu Více. Vyberte volbu Upravit. Můžete také v systému iOS vybrat volbu Upravit nebo v systému Android tlačítko tužky z listu akcí na stránce podrobností o souboru.
  Poznámka: Soubory s typem souboru, který není podporován pro úpravy, jsou neaktivní a nelze je vybrat.
 2. Chcete-li v editoru otevřít více souborů, postupujte takto:
  1. Ťukněte na ikonu Soubory na navigačním panelu v editoru.
  2. Ťuknutím na volbu Otevřené soubory spusťte komponentu Soubory produktu Connections Social Cloud a procházením vyhledejte další soubory, které chcete upravovat.
 3. Všechny soubory, které upravujete, můžete zobrazit ťuknutím na volbu Zobrazit otevřené soubory v nabídce Více.
 4. Chcete-li uložit změny během provádění úprav, ťukněte na volbu Uložit v nabídce Více.
 5. Po dokončení přidávání informací a provádění změn uložte změny do komponenty Soubory produktu Connections Social Cloud:
  • Ťukněte na volbu Uložit v nabídce Více.
  • V automaticky otevíraném okně odesílání produktu Connections Social Cloud můžete volitelně zadat další vlastnosti pro nový soubor.
  • Ťukněte na volbu Uložit. Po odeslání je soubor uložen do posledního použitého umístění v části Mé soubory.
   Změny jsou odeslány a uloženy do komponenty Soubory produktu Connections Social Cloud jako nová verze. To umožňuje čtenářům, se kterými provádíte sdílení, aby mohli zobrazit či stáhnout aktualizovaný soubor. Vlastník souboru nebo editor musí soubor odeslat, aby jej čtenáři mohli zobrazit v komponentě Soubory produktu Connections Social Cloud pro mobilní zařízení.
   Poznámka: Změny souboru může provádět vlastník i editoři souboru.
   Poznámka: S každou novou publikovanou verzí je lidem, kteří soubor sledují, odesláno upozornění.
   Poznámka: Při ukládání dokumentu uložte dokument v odpovídajícím formátu sady Office.
 6. Pokud jiný uživatel odešle změny do souboru, který upravujete, před podrobnými informacemi o souboru se zobrazí oznámení. Můžete pokračovat v úpravách starší verze, otevřít novou verzi nebo zrušit relaci úprav pro starší verzi.
 7. Chcete-li soubor odebrat z editoru, ťukněte na nabídku Více v editoru nebo ťukněte na nabídku Více pro miniaturu souboru v zobrazení Otevřené soubory. Ťukněte na volbu Zavřít. Soubor bude odebrán z editoru, nikoli však z produktu Connections Social Cloud.

Poznámky

Tyto informace byly vytvořeny pro produkty a služby nabízené v USA.

Společnost IBM nemusí produkty, služby nebo funkce uvedené v tomto dokumentu nabízet v ostatních zemích. Informace o produktech a službách, které jsou ve vaší oblasti aktuálně dostupné, získáte od místního zástupce společnosti IBM. Odkazy na produkty, programy nebo služby společnosti IBM v této publikaci nejsou míněny jako vyjádření nutnosti použití pouze uvedených produktů, programů či služeb společnosti IBM. Místo produktu, programu nebo služby společnosti IBM lze použít libovolný funkčně ekvivalentní produkt, program nebo službu, která neporušuje intelektuální vlastnická práva společnosti. Vyhodnocení a ověření funkčnosti produktů, programů nebo služeb, které nepatří společnosti IBM, je však zodpovědností uživatele.

K jednotlivým subjektům popisovaným v tomto dokumentu se mohou vztahovat patenty nebo nevyřízené patentové přihlášky společnosti IBM. Vlastnictví tohoto dokumentu neposkytuje licenci k těmto patentům. Dotazy na licence můžete písemně odeslat na následující adresu:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Na dotazy k licencím pro dvoubajtové znakové sady (DBCS) vám odpoví oddělení intelektuálního vlastnictví společnosti IBM ve vaší zemi nebo tyto dotazy můžete zasílat písemně na adresu:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

SPOLEČNOST INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE "TAK, JAK JE" BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Některé jurisdikce u určitých transakcí nepřipouštějí vyloučení záruk výslovně vyjádřených nebo vyplývajících z okolností, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Uvedené údaje mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Údaje zde uvedené jsou pravidelně upravovány a tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této publikace. Společnost IBM může kdykoli bez upozornění provádět vylepšení nebo změny v produktech či programech popsaných v této publikaci.

Veškeré odkazy na webové stránky, které nepatří společnosti IBM, jsou v tomto textu uváděny pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují doporučení takových webových stránek. Materiály dostupné na těchto webových stránkách nejsou součástí materiálů pro tento produkt IBM; odkazované webové stránky používáte výhradně na vlastní nebezpečí.

Společnost IBM může použít nebo distribuovat jakékoli informace, které jí poskytnete, libovolným způsobem, který společnost považuje za odpovídající, bez vyžádání vašeho svolení.

Vlastníci licence k tomuto programu, kteří chtějí získat informace o možnostech (i) výměny informací s nezávisle vytvořenými programy a jinými programy (včetně tohoto) a (ii) oboustranného využití vyměňovaných informací, mohou kontaktovat informační středisko na adrese:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Poskytnutí takových informací může být podmíněno dodržením určitých podmínek a požadavků zahrnujících v některých případech uhrazení stanoveného poplatku.

Licencovaný program popsaný v tomto dokumentu a veškerý licencovaný materiál k němu dostupný jsou společností IBM poskytovány na základě podmínek uvedených ve smlouvách IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement nebo v jiné ekvivalentní smlouvě.

Data o výkonu a citované příklady od klientů slouží pouze jako ilustrativní příklady. Skutečný výsledný výkon se může lišit v závislosti na specifických konfiguracích a provozních podmínkách.

Informace týkající se produktů jiných výrobců pocházejí od dodavatelů těchto produktů, z jejich veřejných oznámení nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů. Společnost IBM tyto produkty netestovala a nemůže potvrdit jejich správnou výkonnost, kompatibilitu ani žádné jiné výroky týkající se produktů jiných výrobců než IBM. Otázky týkající se kompatibility produktů jiných výrobců by měly být směrovány dodavatelům těchto produktů.

Tvrzení týkající se budoucího směru vývoje nebo záměrů společnosti IBM se mohou bez upozornění změnit nebo mohou být zrušena a reprezentují pouze cíle a plány společnosti.

Tyto údaje obsahují příklady dat a sestav používaných v běžných obchodních operacích. Aby byla představa úplná, používají se v příkladech jména osob, společností, značek a produktů. Všechna tato jména jsou fiktivní a jejich podobnost se jmény skutečných osob nebo organizací je zcela náhodná.

Ochranné známky

IBM, logo IBM a ibm.com jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti International Business Machines Corp. registrované v mnoha jurisdikcích po celém světě. Další názvy produktů a služeb mohou být ochrannými známkami společnosti IBM nebo jiných společností. Aktuální seznam ochranných známek společnosti IBM je k dispozici na webu v dokumentu "Copyright and trademark information" (Copyright a ochranné známky) na adrese http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.

Java™ a všechny ochranné známky založené na termínu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Oracle anebo příbuzných společností.

Ustanovení a podmínky k dokumentaci k produktu

Oprávnění k použití těchto publikací je omezeno následujícími podmínkami.

Použitelnost

Tato ustanovení a podmínky doplňují podmínky užití platné pro web IBM.

Osobní užití

Smíte pořizovat kopie těchto publikací pro osobní, nekomerční užívání za předpokladu, že budou zachovány všechny výhrady vlastnických práv. Bez výslovného svolení společnosti IBM není povoleno publikace nebo jejich části rozšiřovat, prezentovat nebo od nich odvozovat výsledky práce.

Komerční užití

Tyto publikace lze reprodukovat, distribuovat a zobrazovat výhradně v rámci vašeho podniku za podmínky, že zůstanou zachovány všechny výhrady vlastnických práv. Bez výslovného svolení společnosti IBM není povoleno publikace nebo jejich části reprodukovat, rozšiřovat, prezentovat nebo od nich odvozovat výsledky práce mimo váš podnik.

Práva

V souvislosti s publikacemi nebo jakýmikoliv informacemi, daty, softwarem nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví zde obsaženými nejsou kromě výjimek výslovně uvedených v tomto povolení udělována žádná jiná povolení, licence nebo práva, vyjádřená ani odvozená.

Společnost IBM si vyhrazuje právo odvolat zde přidělená oprávnění v celém rozsahu, pokud použití publikací není v souladu se zájmy společnosti IBM nebo v případě, že dříve uvedené pokyny nejsou správně dodržovány.

Nejste oprávněni stahovat, vyvážet nebo zpětně vyvážet tyto informace, pokud tak nečiníte v plném souladu se všemi příslušnými právními předpisy, včetně platných právních předpisů Spojených států týkajících se vývozu.

SPOLEČNOST IBM NEDÁVÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU TĚCHTO PUBLIKACÍ. PUBLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

Prohlášení společnosti IBM o ochraně soukromí online

Softwarové produkty společnosti IBM Software včetně řešení SaaS („Softwarové nabídky“) mohou používat soubory cookie nebo jiné technologie pro sběr informací o použití produktu, k vylepšení uživatelského prostředí, k úpravě komunikace s koncovými uživateli nebo k jiným účelům. Nabídky softwaru shromažďují v mnoha případech údaje, z nichž nelze určit totožnost. Některé z našich Nabídek softwaru vám mohou pomoci umožnit shromažďování údajů, z nichž lze určit totožnost. Pokud Softwarová nabídka používá soubory cookie ke shromažďování informací sloužících k osobní identifikaci, platí pro použití souborů cookie v těchto nabídkách specifické informace uvedené v následujících třech odstavcích.

V závislosti na implementovaných konfiguracích může tato nabídka softwaru používat relační nebo trvalé soubory cookie, které shromažďují u každého uživatele jméno uživatele či jiné osobní identifikační informace pro účely správy relací, rozšířené uživatelské použitelnosti, konfigurace jednotného přihlášení (SSO) nebo z jiných důvodů (sledování využití, funkcionalita). Tyto soubory cookie lze zakázat, ale tím se rovněž znemožní funkce jimi umožňované.

Pokud implementované konfigurace pro Softwarovou nabídku poskytují vám, jako zákazníkovi, možnost shromažďovat informace sloužící k osobní identifikaci od koncových uživatelů prostřednictvím souborů cookie nebo jiných technologií, musíte sami vyhledat právní pomoc týkající se příslušných zákonů vztahujících se ke shromažďování takových dat, včetně případných požadavků na vyrozumění a poskytnutí souhlasu.

Další informace o použití jednotlivých technologií, jako jsou soubory cookie, k těmto účelům najdete v Zásadách ochrany soukromí společnosti IBM na adrese http://www.ibm.com/privacy a Online Prohlášení IBM o ochraně soukromí na adrese http://www.ibm.com/privacy/details v části „Soubory cookie, technologie Web Beacons a další“ a „Prohlášení o ochraně soukromí pro softwarové produkty společnosti IBM Software a řešení SaaS“ na adrese http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.