IBM Connections Mobile 1.2.2 for Android, iOS og Blackberry

Maj 2016

Handicapvenlige funktioner i IBM Connections Social Cloud Mobile Editor på iOS

Handicapvenlige funktioner hjælper brugere med et handicap, f.eks. nedsat bevægelighed eller begrænset syn, til at bruge IT-indhold.

Handicapvenlige funktioner

Connections Social Cloud Mobile Editor indeholder følgende hjælpefunktioner:
 • Dette produkt bruger standardbevægelser.
 • Tastaturstyrede funktioner
 • Understøtter VoiceOver for iOS, som er Apples skærmlæser til brugere med nedsat syn.

Der er flere oplysninger på websiden Brug tilgængelighedsfunktionerne i iOS.

Navigering vha. tastatur

Dette produkt bruger standardnavigationstaster.

Oplysninger om grænseflade

Brugergrænsefladen i Connections Social Cloud Mobile Editor har ikke indhold, som blinker 2-55 gange pr. sekund.

Dokumentationen til Connections Social Cloud Mobile Editor bruger typografiark. Du kan ændre skriftstørrelse ved hjælp af indstillingerne for enheden eller browseren.

Relaterede oplysninger om handicapfunktioner

Ud over IBM standardhelpdesk og -supportwebsteder har IBM oprettet en TTY-telefonservice til brug for døve eller hørehæmmede kunder, så de kan komme i kontakt med supportfunktionen:

TTY-service
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(i Nordamerika)

IBM og handicapvenlighed

På websiden IBM® Human Ability and Accessibility Center er der flere oplysninger om IBM's hensigtserklæringer vedrørende hjælp til handicappede.

Arbejde med filer

Her er et par opgaver, du kan have brug for hjælp til på din mobile enhed:

IBM Connections Social Cloud Editor giver dig mulighed for at:
 • Vise filer inden for eller uden for IBM Connections Social Cloud Files.
 • Oprette filer.
 • Redigere en fil, hvis alle af følgende punkter gælder for dig:
  • For en fil, der er oprettet i IBM Connections Social Cloud, skal du være opretter, eller en person skal have delt filen med dig og givet dig adgang som redaktør.
  • For en uploadet fil, som du har redaktøradgang til, blev filen oprindeligt redigeret online af filens ejer, hvilket gjorde filen klar til andres redigering.
   Bemærk: Hvis nogen fjerner din redaktøradgang, vil knappen Redigér være synlig, indtil siden bliver opfrisket, men du vil ikke kunne redigere dokumentet.

Oprettelse af dokument, regneark eller præsentation

Brug IBM Connections Social Cloud Editor til at oprette et dokument på din iOS- eller Android-enhed, som du derefter deler online.

Du kan oprette tre slags filer: Microsoft Word-, Excel- og Powerpoint-filer.

Når du opretter et nyt Word-dokument, bliver det altid gemt i .docx-format. Eksisterende dokumenter kan redigeres og gemmes i det oprindelige format.

Når du opretter et nyt regneark, bliver det altid gemt i .xlsx-format. Eksisterende regneark kan redigeres og gemmes i det oprindelige format.

Når du opretter en ny præsentation, bliver den altid gemt i .pptx-format. Eksisterende præsentationer kan redigeres og gemmes i det oprindelige format.

 1. Du kan oprette en ny fil ved at åbne IBM Connections Social Cloud Editor-appen eller ved at starte fra skærmbilledet Mine filer i IBM Connections Social Cloud.
 2. Tryk på Tilføj eller Tilføj fil i Mine filer, og derefter på Opret dokument.
 3. Tryk på + i Connections Social Cloud Editor-appen, og vælg derefter den filtype du vil oprette.
  • Dokument
  • Regneark
  • Præsentation
 4. Den nye fil kaldes uden navn.filtype. Indtast information i den nye fil.
 5. Når du er færdig ved at tilføje information og foretage ændringer, skal du gemme ændringerne i Connections Social Cloud Files:
  • Tryk på Gem eller Gem og luk på menuen Mere.
  • Skriv et filnavn i pop op-vinduet til uploadning i Connections Social Cloud, og angiv eventuelt andre egenskaber for den nye fil.
  • Tryk på Gem.Når filen er uploadet, bliver gemt den i Mine filer.

Redigering af filer

Du kan redigere flere filer i IBM Connections Social Cloud med IBM Connections Social Cloud Editor.

Understøttede filformater ved redigering:
 • Microsoft Word 97~2013 (.doc, .docx)
 • MS Excel 97~ 2013 (.xls, .xlsx)
 • MS PowerPoint 97~ 2013 (.ppt, .pptx)
Bemærk: Du kan tilføje annotationer til Adobe .pdf-filer, men du kan ikke ændre indholdet.
 1. Vælg valgmuligheden Mere i Mine filer, Offentlige filer eller Fællesskabsfiler for at åbne en rullemenu. Vælg Redigér. Du kan også vælge Redigér i iOS eller blyantsikonen i Android i handlingsarket på en side med fildetaljer.
  Bemærk: Filer med en filtype, der ikke kan redigeres, er gråtonede og kan ikke vælges.
 2. Sådan åbner du flere filer i editoren:
  1. Tryk på ikonen Filer på navigeringslinjen i editoren.
  2. Tryk på Åbn filer for at starte Connections Social Cloud Files og finde flere filer, du vil redigere.
 3. Du kan se alle de filer, du redigerer, ved at trykke på Vis åbne filer i menuen Mere.
 4. Gem ændringerne, mens du redigerer, ved at trykke på Gem i menuen Mere.
 5. Når du er færdig ved at tilføje information og foretage ændringer, skal du gemme ændringerne i Connections Social Cloud Files:
  • Tryk på Gem i menuen Mere.
  • Angiv eventuelle egenskaber for den nye filversion i pop op-vinduet til uploadning i Connections Social Cloud.
  • Tryk på Gem. Når filen er uploadet, bliver gemt den i Mine filer.
   Dine ændringer uploades og gemmes i Connections Social Cloud Files som en ny version. Det giver de læsere, som du har delt filen med, mulighed for at vise eller downloade den opdaterede fil. Filens ejer eller en redaktør skal uploade den, før læserne kan få den vist i Connections Social Cloud Files til mobile enheder.
   Bemærk: Både filens ejer og redaktører kan ændre en fil.
   Bemærk: Hver gang en ny version publiceres, bliver der sendt notifikationer til de personer, der følger filen.
   Bemærk: Når du gemmer et dokument, bør du gemme det i det tilsvarende Office-format.
 6. Hvis en anden bruger uploader ændringer til en fil, du er ved at redigere, bliver der vist en notifikation foran fildetaljerne. Du kan fortsætte med at redigere den ældre version, åbne den nyere version eller annullere redigeringssessionen for den ældre version.
 7. Fjern en fil fra editoren ved at trykke på menuen Mere i editoren eller på menuen Mere på filminiaturen i oversigten Åbne filer. Tryk på Luk. Filen bliver fjernet fra editoren, men ikke fra Connections Social Cloud.

Om dette dokument

Disse oplysninger kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), - programmering eller -serviceydelser, som ikke er introduceret i Danmark.

Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark. Kontakt en IBM-forhandler for at få oplysninger om de produkter og serviceydelser, der er tilgængelige i Danmark. Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer og -serviceydelser kan benyttes. Ethvert funktionelt tilsvarende produkt eller program eller enhver tilsvarende serviceydelse, der ikke krænker IBM's immaterielle ejendomsret, kan bruges i stedet. Det er brugerens ansvar at vurdere og kontrollere ikke-IBM-produkters, -programmers og -serviceydelsers funktion.

IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det område, dette dokument dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af dette dokument. Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
USA

Spørgsmål om licens vedrørende DBCS (Double-Byte Character Set) skal rettes til IBM Danmark Aps eller sendes skriftligt til:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

IBM leverer denne publikation, som den er og forefindes, uden nogen form for garanti. IBM påtager sig ingen forpligtelser, uanset eventuelle forventninger vedrørende egnethed eller anvendelse. Visse jurisdiktioner tillader ikke fraskrivelse af udtrykkelige eller underforståede garantier i forbindelse med visse transaktioner, derfor er det ikke sikkert, at denne erklæring gælder dig.

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Der foretages regelmæssigt ændringer af oplysningerne heri. Disse ændringer inkorporeres i nye udgaver af publikationen. IBM kan når som helst og uden forudgående varsel foretage forbedringer eller ændringer af de produkter og/eller de programmer, der beskrives i dette dokument.

Henvisninger til ikke-IBM-websteder er kun til orientering og fungerer på ingen måde som en godkendelse af disse websteder. Materialet på disse websteder er ikke en del af materialet til dette IBM-produkt, og eventuel brug af disse websteder sker på eget ansvar.

IBM må anvende eller videregive oplysninger fra Dem på en måde, som IBM finder passende, uden at pådrage sig nogen forpligtelser over for Dem.

Licenstagere af dette program, der ønsker at få oplysninger om det med henblik på at muliggøre: (i) udveksling af oplysninger mellem uafhængigt oprettede programmer og andre programmer (inklusive dette) og (ii) gensidig brug af de oplysninger, der er udvekslet, skal kontakte:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
USA

Sådanne oplysninger er tilgængelige i henhold til de gældende vilkår og eventuelt mod betaling.

Det licensprogram, der er beskrevet i dette dokument, og alle licenserede materialer, som er tilgængelige i forbindelse med det, stilles til rådighed af IBM på de vilkår, der er anført i IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement eller alle tilsvarende aftaler mellem parterne.

Performancedata og klienteksempler er kun til illustration. Faktiske performanceresultater afhænger af specifikke konfigurationer og driftbetingelser.

Oplysninger vedrørende ikke-IBM-produkter er indhentet hos leverandørerne af de pågældende produkter, deres offentliggjorte meddelelser eller andre offentligt tilgængelige kilder. IBM har ikke testet disse produkter og kan ikke bekræfte nøjagtigheden af deres ydeevne, kompatibilitet eller andre specifikationer, der vedrører ikke-IBM-produkter. Spørgsmål vedrørende funktionerne i ikke-IBM-produkter skal stilles til leverandørerne af produkterne.

Erklæringer vedrørende IBM's fremtidige strategi eller hensigter kan ændres eller trækkes tilbage uden varsel.

Dokumentet kan indeholde eksempler på data og rapporter, som bruges i forbindelse med en virksomheds daglige forretningsgange. For at illustrere dem så fuldstændigt som muligt, omfatter eksemplerne navne på personer, virksomheder, produktmærker og produkter. Alle navnene er opdigtede, og ethvert sammenfald med virkeligheden er tilfældig.

Varemærker

Varemærkerne IBM, IBM-logoet og ibm.com tilhører International Business Machines Corp. i mange af verdens jurisdiktioner. Andre produkt- og servicenavne kan være varemærker, der tilhører IBM eller andre virksomheder. Der er en oversigt over IBM-varemærker under "Copyright and trademark information" på adressen http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Varemærkerne Microsoft og Windows tilhører Microsoft Corporation i U.S.A. og/eller andre lande.

Varemærket Java™ og alle Java-baserede varemærker tilhører Oracle og/eller Oracles tilknyttede virksomheder.

Vilkår for produktdokumentation

Der gives tilladelse til anvendelse af disse publikationer på følgende generelle betingelser.

Anvendelse

Følgende vilkår supplerer vilkårene for brug af IBM-webstedet.

Personlig brug

Du må kun reproducere disse Publikationer til din personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at du bibeholder alle erklæringer om ejendomsrettigheder. Du må ikke distribuere, vise eller skabe afledte værker vha. disse publikationer eller dele af dem uden udtrykkelig tilladelse fra IBM.

Kommerciel brug

Du har udelukkende tilladelse til at reproducere, distribuere og vise disse publikationer i din virksomhed, forudsat at alle meddelelser om ejendomsret bevares. Du må ikke distribuere, vise eller skabe afledte værker vha. disse publikationer eller dele af dem uden for din virksomhed uden udtrykkelig tilladelse fra IBM.

Rettigheder

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, gives ingen andre tilladelser, licenser eller rettigheder - hverken udtrykkelige eller underforståede - til publikationerne eller til eventuelle andre oplysninger, data, software eller andre immaterielle rettigheder, som de indeholder.

IBM forbeholder sig ret til at tilbagekalde rettigheder, der er tildelt heri, hvis brugen af publikationerne er skadelig for IBM, eller hvis de tidligere angivne instruktioner ikke følges korrekt.

Du må ikke downloade, eksportere eller reeksportere disse oplysninger, medmindre det sker under fuld overholdelse af alle relevante love og bestemmelser, herunder amerikansk eksportlovgivning.

IBM giver ingen garanti med hensyn til indholdet af disse publikationer. Publikationerne leveres, som de er og forefindes, uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået. IBM påtager sig ingen forpligtelser, uanset eventuelle forventninger vedrørende egnethed eller anvendelse.

IBM-erklæring vedr. online-personoplysninger

Softwareprodukter fra IBM, herunder SAAS-løsninger (Software As A Service), bruger muligvis cookier eller andre teknologier til indsamling af oplysninger om brug af produktet, der kan bruges til forbedring af brugeroplevelsen, tilpasning af interaktionen med slutbrugeren eller andre formål. I mange tilfælde indsamler softwareprodukterne ingen oplysninger, der kan bruges til personlig identifikation. Nogle softwareprodukter kan hjælpe dig med at indsamle individuelt identificérbare oplysninger. Hvis dette softwareprodukt bruger cookier til indsamling af oplysninger til personlig identifikation, er de specifikke oplysninger om brugen af cookier i softwareproduktet angivet i følgende tre afsnit.

Afhængig af den implementerede konfiguration anvender denne software muligvis sessionscookier og vedvarende cookier, der opsamler brugerens brugernavn, eller andre personlige oplysninger i forbindelse med sessionsstyring, udvidet brugerfunktionalitet, konfiguration af enkelt logon eller til andre funktionssporinger eller funktionelle formål. Disse cookier kan deaktiveres, men hvis de deaktiveres, fjernes også de funktioner, som de aktiverer.

Hvis de konfigurationer, der er distribueret for dette softwareprodukt, giver dig som kunde mulighed for at indsamle individuelt identificérbare oplysninger fra slutbrugere via cookies og andre teknologier, skal du selv søge juridisk rådgivning vedrørende love, der gælder for sådan dataindsamling, herunder eventuelle krav vedrørende advisering og accept.

Der er flere oplysninger om brug af de forskellige teknologier, herunder cookies, til disse formål under IBM’s praksis vedrørende brug af personoplysninger på http://www.ibm.com/privacy og IBM’s praksis vedrørende brug af online-personoplysninger på http://www.ibm.com/privacy/details i afsnittet “Cookier, web-beacons og anden teknologi” og i “IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement” på http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.