IBM Connections Mobile 1.2.2 for Android, iOS, and Blackberry

Toukokuu 2016

IBM Connections Social Cloud Mobile Editor -sovelluksen helppokäyttötoiminnot iOS-käyttöjärjestelmässä

Helppokäyttötoimintojen avulla käyttäjät, joilla on fyysisiä rajoitteita, kuten liikunta- tai näkörajoitteita, voivat käyttää tietotekniikan sisältöä.

Helppokäyttötoiminnot

Connections Social Cloud Mobile Editor sisältää seuraavat keskeiset helppokäyttötoiminnot:
 • Tässä tuotteessa on käytössä oletuspiirtotoiminnot.
 • Käyttö vain näppäimistön avulla
 • Tukee Applen näytönlukuohjelmaa VoiceOver for iOS, joka on suunniteltu käyttäjille, joilla on heikentynyt näkökyky.

Lisätietoja on Web-sivulla, jolla kerrrotaan iOS-käyttöjärjestelmän helppokäyttötoimintojen ominaisuuksien määrittämisestä.

Navigointi näppäimistön avulla

Tässä tuotteessa ovat käytössä oletusnavigointinäppäimet.

Käyttöliittymätiedot

Connections Social Cloud Mobile Editor -käyttöliittymässä ei ole sisältöä, joka vilkkuu 2 - 55 kertaa sekunnissa.

Connections Social Cloud Mobile Editor -dokumentaatiossa käytetään CSS-tyylitiedostoja. Fonttikokoa voi säätää laitteen tai selaimen asetuksissa.

Aiheeseen liittyviä helppokäyttötietoja

Tavallisten IBM-tuen Web-sivustojen lisäksi IBM on perustanut myynti- ja tukipalvelujen TTY-puhelinpalvelun kuulovammaisia tai huonokuuloisia asiakkaita varten:

TTY-palvelu
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(Pohjois-Amerikka)

IBM ja helppokäyttöisyys

IBM Human Ability and Accessibility Center -sivustossa on lisätietoja siitä, miten IBM on sitoutunut edistämään helppokäyttöisyyttä.

Tiedostojen käsittely

Seuraavassa on kuvailtu joitakin tehtäviä, joihin saatat tarvita apua mobiililaitteessa.

IBM Connections Social Cloud Editor -ohjelman avulla voi tehdä seuraavaa:
 • Tarkastella tiedostoja IBM Connections Social Cloud Files -palvelussa tai sen ulkopuolella.
 • Luoda tiedostoja.
 • Muokata tiedostoa, jos kaikki seuraavat kohdat pätevät sinuun:
  • Jos tiedosto on luotu suoraan IBM Connections Social Cloud -palvelussa, sinun on oltava sen laatija tai joku on määrittänyt tiedoston yhteiskäyttöön kanssasi ja antanut sinulle muokkaajan oikeudet.
  • Jos tiedosto on siirretty palvelimeen muualta ja sinulla on muokkaajan oikeudet, tiedoston omistajan on täytynyt tehdä ensimmäinen muokkaus online-tilassa, jolloin tiedosto on muiden käyttäjien muokattavissa.
   Huomautus: Jos joku poistaa sinulta muokkaajan oikeudet, Muokkaa-painike on näkyvissä, kunnes sivu päivitetään, mutta et kuitenkaan voi muokata asiakirjaa.

Asiakirjan, laskentataulukon tai esityksen luonti

Voit luoda IBM Connections Social Cloud Editorin avulla verkossa jaettavan asiakirjan käyttämällä iOS- tai Android-laitetta.

Voit luoda kolmenlaisia tiedostoja: Microsoft Word-, Excel- tai Powerpoint-tiedostoja.

Kun luot uuden Word-asiakirjan, sovellus tallentaa sen aina .docx- muodossa. Aiemmin luotuja asiakirjoja voi muokata ja tallentaa alkuperäisessä muodossa.

Kun luot uuden laskentataulukon, sovellus tallentaa sen aina .xlsx- muodossa. Aiemmin luotuja laskentataulukoita voi muokata ja tallentaa alkuperäisessä muodossa.

Kun luot uuden esityksen, sovellus tallentaa sen aina .pptx- muodossa. Aiemmin luotuja esityksiä voi muokata ja tallentaa alkuperäisessä muodossa.

 1. Voit luoda uuden tiedoston avaamalla IBM Connections Social Cloud Editor -sovelluksen tai käyttämällä IBM Connections Social Cloud -palvelun Omat tiedostot -näyttöä.
 2. Napauta Omat tiedostot -näytössä Lisää- tai Lisää tiedosto vaihtoehtoa ja napauta sitten Luo asiakirja -vaihtoehtoa.
 3. Valitse Connections Social Cloud Editor -sovelluksessa + ja valitse haluamasi tiedoston laji:
  • Asiakirja
  • Laskentataulukko
  • Esitys
 4. Uuden tiedoston nimeksi tulee nimetöntunniste. Kirjoita tiedot uuteen tiedostoon.
 5. Kun olet lisännyt haluamasi tiedot ja tehnyt muutokset, tallenna muutokset Connections Social Cloud -tiedostoihin:
  • Napauta Lisää-valikossa Tallenna- tai Tallenna ja sulje -vaihtoehtoa.
  • Kirjoita uuden tiedoston nimi ja halutessasi muut ominaisuudet Connections Social Cloud -siirron kohoikkunassa.
  • Napauta Tallenna-vaihtoehtoa. Kun tiedosto siirretään palvelimeen, se tallennetaan edelliseen Omat tiedostot -sijaintiin.

Tiedostojen muokkaus

Voit muokata useita tiedostoja IBM Connections Social Cloud -palvelussa käyttämällä IBM Connections Social Cloud Editor -sovellusta.

Muokkauksen tukemia tiedostomuotoja:
 • Microsoft Word 97~2013 (.doc, .docx)
 • MS Excel 97~2013 (.xls, .xlsx)
 • MS PowerPoint 97~2013 (.ppt, .pptx)
Huomautus: Voit lisätä huomautuksia Adobe .pdf -tiedostoihin, mutta niiden sisältöä ei voi muokata.
 1. Avaa valikko valitsemalla Omat tiedostot-, Julkiset tiedostot- tai Yhteisön tiedostot -näkymässä Lisää-vaihtoehto. Valitse Muokkaa-vaihtoehto. Voit myös valita iOS-laitteessa Muokkaa-vaihtoehdon tai Android-laitteessa kynäpainikkeen toimintosivulla tai tiedoston lisätietosivulla.
  Huomautus: Jos tiedostoa ei voi muokata sen lajin vuoksi, se näkyy himmennettynä eikä sitä voi valita.
 2. Useiden tiedostojen avaaminen muokkaustoiminnossa:
  1. Napauta muokkaustoiminnon navigointipalkissa näkyvää Tiedostot-kuvaketta.
  2. Voit selata muokattavia tiedostoja napauttamalla Connections Social Cloud Tiedostot -palvelussa Avaa tiedostot -vaihtoehtoa.
 3. Näet kaikki tiedostot, joiden muokkaaminen on meneillään, napauttamalla Lisää-valikossa Näytä avoimet tiedostot -vaihtoehtoa
 4. Voit tallentaa tiedostot muokkauksen aikana napauttamalla Lisää-valikossa Tallenna-vaihtoehtoa.
 5. Kun olet lisännyt haluamasi tiedot ja tehnyt muutokset, tallenna muutokset Connections Social Cloud -tiedostoihin:
  • Napauta Lisää-valikossa Tallenna-vaihtoehtoa.
  • Voit kirjoittaa uuden tiedostoversion ominaisuudet Connections Social Cloud -siirron kohoikkunaan.
  • Napauta Tallenna-vaihtoehtoa. Kun tiedosto on siirretty palvelimeen,se tallennetaan viimeisimpään Omat tiedostot -sijaintiin.
   Tekemäsi muutokset siirretään palvelimeen ja tallennetaan Connections Social Cloud Tiedostot -palvelussa uutena versiona. Näin lukijat, joille olet määrittänyt tiedoston yhteiskäyttöön, voivat tarkastella päivitettyä tiedostoa tai ladata sen. Tiedoston omistajan tai muokkaajan täytyy siirtää se palvelimeen, jotta lukijat voivat tarkastella sitä Connections Social Cloud Tiedostot -mobiilisovelluksessa.
   Huomautus: Tiedoston omistaja ja muokkaajat voivat tehdä siihen muutoksia.
   Huomautus: Kun uusi versio julkaistaan, tiedostoa seuraaville lähetetään ilmoitukset.
   Huomautus: Kun tallennat asiakirjan,tallenna se vastaavassa Office-tiedostomuodossa.
 6. Jos toinen käyttäjä siirtää palvelimeen muutoksia tiedostoon, jota parhaillaan muokkaat, tiedoston tietojen edessä näkyy tiedote. Voit jatkaa vanhemman version muokkaamista, avata uudemman version tai peruuttaa vanhemman version muokkausistunnon.
 7. Voit poistaa tiedoston muokkaustoiminnosta napauttamalla muokkaustoiminnossa näkyvää Lisää-valikkoa tai napauttamalla Avaa tiedostot -näkymän tiedoston pienoiskuvassa näkyvää Lisää-valikkoa. Napauta Sulje-vaihtoehtoa. Tiedosto poistetaan muokkaustoiminnosta mutta ei Connections Social Cloud -palvelusta.

Huomioon otettavaa

Nämä tiedot koskevat Yhdysvalloissa tarjottavia tuotteita ja palveluja.

Tässä julkaisussa saatetaan viitata sellaisiin IBM:n tuotteisiin, ohjelmiin tai palveluihin, joita ei ole saatavana muissa maissa. Saat paikalliselta IBM:n edustajalta tietoja siitä, mitkä tuotteet ja palvelut ovat saatavilla omalla alueellasi. Viittaus johonkin IBM:n tuotteeseen, ohjelmaan tai palveluun ei tarkoita suoraan tai epäsuorasti, että vain kyseistä IBM:n tuotetta, ohjelmaa tai palvelua voidaan käyttää. Niiden asemesta on mahdollista käyttää mitä tahansa toiminnaltaan vastaavaa tuotetta, ohjelmaa tai palvelua, joka ei loukkaa IBM:n tekijänoikeutta tai muita lailla suojattuja oikeuksia. On kuitenkin asiakkaan vastuulla arvioida ja varmistaa sellaisten tuotteiden, ohjelmistojen ja palvelujen toiminta, jotka eivät ole IBM:n valmistamia.

IBM:llä voi olla patentteja tai vireillä olevia patenttihakemuksia, jotka koskevat tässä asiakirjassa kuvattua aihetta. Tämän asiakirjan sisältö ei anna minkäänlaista lisenssiä näihin patentteihin. Kirjalliset lisenssikyselyt voi lähettää seuraavaan osoitteeseen:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
USA

DBCS-merkistön lisenssiä voi tiedustella kirjallisesti seuraavasta osoitteesta:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TOIMITTAA TÄMÄN JULKAISUN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETTYÄ TAKUUTA, MUKAAN LUETTUINA TALOUDELLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETYT TAKUUT. Joidenkin hallintoalueiden lainsäädäntö ei salli nimenomaisesti tai konkludenttisesti myönnettyjen takuiden rajoittamista tiettyjen tapahtumien yhteydessä, joten edellä olevaa rajoitusta ei sovelleta näissä maissa.

Tämä julkaisu voi sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Julkaisun tiedot tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja tarpeelliset muutokset tehdään julkaisun uusiin painoksiin. IBM saattaa tehdä parannuksia tai muutoksia tässä julkaisussa kuvattuihin tuotteisiin ja ohjelmiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Kaikki näiden tietojen sisältämät viittaukset muihin kuin IBM:n Web-sivustoihin esitetään vain käyttömukavuuden vuoksi eikä niitä ole tarkoitettu millään tavoin kyseisten Web-sivustojen mainoksiksi. Kyseisten Web-sivustojen sisältämä aineisto ei sisälly tähän IBM:n tuotteeseen tai sitä koskevaan aineistoon. Sivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

IBM pidättää itsellään oikeuden käyttää ja jakaa käyttäjiltä saamiaan tietoja parhaaksi katsomallaan tavalla, niin että siitä ei aiheudu lähettäjälle mitään velvoitteita.

Tämän ohjelman lisenssinhaltijoiden, jotka haluavat ohjelmasta lisätietoja seuraavista syistä: (i) tietojen välittämiseksi itsenäisesti luotujen ohjelmien ja muiden ohjelmien (mukaan lukien tämä ohjelma) välillä tai (ii) välitettyjen tietojen yhteiskäytön mahdollistamiseksi, tulisi ottaa yhteyttä ohjelmistojen yhteentoimivuudesta vastaavaan yhteyshenkilöön seuraavaan osoitteeseen:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
USA

Tällaiset tiedot voivat olla saatavilla tiettyjen ehtojen mukaisesti, ja niistä voidaan tietyissä tapauksissa periä maksu.

IBM toimittaa tässä julkaisussa kuvatun lisensoidun ohjelman ja kaiken siihen liittyvän lisensoidun aineiston IBM Customer Agreement -sopimuksen, IBM:n kansainvälisen lisenssisopimuksen (International Program License Agreement, IPLA) tai vastaavan IBM:n ja asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Suorituskykytiedot ja asiakasesimerkit ovat vain viitteellisiä. Todelliset tulokset saattavat vaihdella kokoonpanon ja käyttöolosuhteiden mukaan.

Muita kuin IBM:n tuotteita koskevat tiedot on hankittu kyseisten tuotteiden valmistajilta, niiden julkaisemista ilmoituksista tai muista julkisesti käytettävissä olevista lähteistä. IBM ei ole testannut näitä tuotteita eikä voi vahvistaa muiden valmistajien tuotteiden suorituskykyä, yhteensopivuutta tai muita ominaisuuksia koskevien väitteiden paikkansapitävyyttä. Näihin tuotteisiin liittyvät kysymykset on osoitettava tuotteiden valmistajille.

IBM:n tulevaisuudennäkymiin tai aikomuksiin liittyvät maininnat viittaavat vain IBM:n tavoitteisiin ja pyrkimyksiin. IBM voi muuttaa näiden mainintojen muotoa tai poistaa ne julkaisusta ilman ennakkovaroitusta.

Nämä tiedot sisältävät esimerkkejä päivittäisessä liiketoiminnassa käytetyistä tiedoista ja raporteista. Jotta esimerkit olisivat mahdollisimman valaisevia, niissä on käytetty henkilöiden, yritysten, tuotemerkkien ja tuotteiden nimiä. Kaikki nämä nimet ovat kuvitteellisia. Yhtäläisyys ihmisten tai yritysten nimien kanssa on pelkkää sattumaa.

Tavaramerkit

IBM, IBM-logo ja ibm.com ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity useilla hallintoalueilla maailmanlaajuisesti. Muut tuotteiden ja palveluiden nimet voivat olla IBM:n tai muiden yritysten tavaramerkkejä. Ajantasainen luettelo IBM:n tavaramerkeistä on saatavana Internet-osoitteessa http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml kohdassa Copyright and trademark information.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Java ja kaikki Java-perustaiset tavaramerkit ovat Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuotteen käyttöohjeiden ehdot

Julkaisujen käyttö on sallittu seuraavin ehdoin.

Soveltuvuus

Nämä ehdot ovat voimassa IBM:n Web-sivuston ehtojen lisäksi.

Henkilökohtainen käyttö

Asiakas voi toisintaa nämä julkaisut henkilökohtaiseen, muuhun kuin kaupalliseen käyttötarkoitukseen, mikäli kaikki oikeuksia koskevat tiedot säilytetään. Julkaisuja ei saa jaella tai esitellä eikä niistä tai niiden osista saa tehdä johdannaisteoksia ilman IBM:n nimenomaista lupaa.

Kaupallinen käyttö

Asiakas voi toisintaa, jaella ja esitellä näitä julkaisuja vain omassa yrityksessään, mikäli kaikki oikeuksia koskevat tiedot säilytetään. Näitä julkaisuja tai mitään niiden osaa ei saa kopioida, levittää tai saattaa nähtäville yrityksen ulkopuolelle, eikä niitä hyödyntäviä tuotteita saa valmistaa ilman IBM:n suostumusta.

Oikeudet

Julkaisuihin ja mihinkään niihin liittyviin tietoihin, dataan, ohjelmiin tai muihin aineettomiin oikeuksiin myönnetään vain tässä nimenomaisesti mainitut oikeudet.

IBM:llä on oikeus harkintansa mukaan perua tässä myönnetyt oikeudet milloin tahansa, jos IBM katsoo, että julkaisuja käytetään sen etujen vastaisesti tai että edellä mainittuja ohjeita ei noudateta asianmukaisesti.

Näitä tietoja ei saa noutaa, viedä tai viedä edelleen muutoin kuin kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti, mukaan luettuna kaikki Yhdysvaltain vientilait ja -määräykset.

IBM EI MYÖNNÄ NÄIDEN JULKAISUJEN SISÄLLÖLLE MITÄÄN TAKUUTA. JULKAISUT TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETTYÄ TAKUUTA, MUKAAN LUETTUINA TALOUDELLISTA HYÖDYNNETTÄVYYTTÄ, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA JA SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT KONKLUDENTTISESTI ILMAISTUT TAKUUT.

IBM:n tietosuojalausuma verkossa

IBM:n ohjelmistotuotteissa, myös palveluna tarjottavissa SaaS-ratkaisuissa (jäljempänä yhteisesti "Ohjelmistotuotteet"), voidaan käyttää evästeitä ja muita tekniikoita tuotteen käyttöä koskevien tietojen keräämiseen. Käytämme kerättäviä tietoja esimerkiksi ohjelmistojemme käyttökokemuksen parantamiseen ja käyttäjien välisen vuorovaikutuksen mukauttamiseen. Monet Ohjelmistotuotteet eivät kerää tietoja, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. Osa Ohjelmistotuotteistamme voi auttaa käyttäjän tunnistamisen mahdollistavien tietojen keräämisessä. Mikäli tämä Ohjelmistotuote käyttää evästeitä sellaisten tietojen keräämiseen, joista käyttäjä voidaan tunnistaa, siitä on kerrottu tarkat yksityiskohdat seuraavissa kolmessa kappaleessa.

Käyttöön otetut kokoonpanot vaikuttavat siihen, käyttääkö tämä Ohjelmistotuote istuntoevästeitä tai pysyviä evästeitä, jotka keräävät kunkin käyttäjän käyttäjätunnuksen tai muita käyttäjän tunnistamisen mahdollistavia tietoja istunnonhallintaa, parempaa käytettävyyttä, kertakirjauskokoonpanoa tai muita käytön seuranta- tai toimintatarkoituksia varten. Evästeet voi poistaa käytöstä, mutta käytöstäpoisto poistaa myös evästeiden tarjoamat toiminnot.

Jos tätä Ohjelmistotuotetta varten käyttöönotetut kokoonpanot tarjoavat yrityksellenne asiakkaana mahdollisuuden kerätä henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja käyttäjiltä evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla, yrityksenne tulee hankkia lainopillista neuvontaa tuollaista tietojenkeruuta koskevista laeista sekä tietojen keruuseen liittyvästä ilmoitusvelvoitteesta ja vaadittavasta käyttäjän suostumuksesta.

Lisätietoja eri tekniikoiden, myös evästeiden, käytöstä tähän tarkoitukseen on IBM:n tietosuojalausumassa osoitteessa http://www.ibm.com/privacy ja IBM:n Internet-tietosuojalausumassa osoitteessa http://www.ibm.com/privacy/details kohdassa Evästeet (cookie), jäljitteet (web beacon) ja muut tekniikat sekä IBM:n ohjelmistotuotteiden ja SaaS-ratkaisujen tietosuojalausumassa osoitteessa http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.