IBM Connections Mobile 1.2.2 za Android, iOS i Blackberry

Svibanj, 2016

Funkcije dostupnosti za IBM Connections Social Cloud mobile editor na iOS-u

Funkcije dostupnosti pomažu korisnicima s invaliditetom, kao što su ograničena pokretljivost ili ograničen vid, da uspješno koriste sadržaje temeljene na informacijskoj tehnologiji.

Funkcije dostupnosti

Connections Social Cloud mobile editor uključuje sljedeće glavne funkcije dostupnosti:
 • Ovaj proizvod koristi standardne pokrete.
 • Korištenje samo tipkovnice za rad
 • Podržava VoiceOver za iOS, Apple čitač ekrana za korisnike s ograničenim vidom.

Za više informacija otiđite na Web stranicu iOS Konfiguriranje funkcija dostupnosti.

Navigacija pomoću tipkovnice

Ovaj proizvod koristi standardne navigacijske tipke.

Informacije o sučelju

Connections Social Cloud mobile editor korisničko sučelje nema sadržaja koji se prikazuju u bljeskovima od 2 - 55 puta u sekundi.

Connections Social Cloud mobile editor dokumentacija proizvoda se oslanja na kaskadne listove stila. Koristeći postavke uređaja ili pretražitelja možete kontrolirati veličinu fonta.

Povezane informacije o dostupnosti

Osim standardnog IBM-ovog odjela pomoći i Web stranica podrške, IBM daje teleprintersku telefonsku uslugu koja omogućuje osobama sa slabim sluhom ili gluhim osobama da pristupe uslugama prodaje i podrške:

TTY usluga
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(u Sjevernoj Americi)

IBM i dostupnost

Pogledajte IBM® Centar za ljudske mogućnosti i dostupnost za više informacija o predanosti koju IBM iskazuje prema dostupnosti.

Rad s datotekama

Ovdje je nekoliko zadataka za koje ćete možda trebati pomoći na vašem mobilnom uređaju.

IBM Connections Social Cloud Editor vam omogućuje da:
 • Gledate datoteke u i izvan IBM Connections Social Cloud datoteka.
 • Kreirate datoteke.
 • Uređujete datoteke ako se na vas odnosi sljedeće:
  • Za datoteku koja je kreirana u IBM Connections Social Cloud, vi ste autor ili netko dijeli datoteku s vama i dao vam je pristup Editora.
  • Vlasnik datoteke koja je predana i za koju imate pristup editora je izveo početno online uređivanje, što znači da je datoteka spremna za uređivanje drugih osoba.
   Bilješka: Ako netko ukloni vaš Editor pristup, gumb Uredi ostaje vidljiv dok se stranica ne osvježi, ali vi ipak ne možete uređivati dokument.

Kreiranje dokumenta, proračunske tablice ili prezentacije

Koristite IBM Connections Social Cloud Editor za kreiranje dokumenta na vašem iOS ili Android uređaju koju možete dijeliti online.

Možete kreirati 3 tipa datoteka: Microsoft Word, Excel ili Powerpoint datoteke.

Kada kreirate novi Word dokument, on se uvijek sprema u formatu .docx. Postojeće dokumente možete urediti i spremiti u izvornom formatu.

Kada kreirate novu proračunsku tablicu, ona se uvijek sprema u formatu .xlsx. Postojeće proračunske tablice možete urediti i spremiti u izvornom formatu.

Kada kreirate novu prezentaciju, ona se uvijek sprema u formatu .pptx. Postojeće prezentacije možete urediti i spremiti u izvornom formatu.

 1. Možete kreirati novu datoteku otvaranjem IBM Connections Social Cloud Editora ili iz ekrana Moje datoteke na IBM Connections Social Cloud.
 2. Na ekranu Moje datoteke, dotaknite Dodaj ili Dodaj datoteku i zatim dotaknite Kreiraj dokument.
 3. U Connections Social Cloud Editoru izaberite + i zatim izaberite tip datoteke koju želite kreirati:
  • Dokument
  • Proračunska tablica
  • Prezentacija
 4. Nova datoteka dobiva naziv untitled.ekstenzija. Unesite informacije u vašu novu datoteku.
 5. Kad završite s dodavanjem informacija i izvođenjem promjena, spremite promjene u Connections Social Cloud datoteke:
  • Dodirnite Spremi ili Spremi i zatvori na izborniku Više.
  • Na iskočnom prozoru Connections Social Cloud, unesite naziv datoteke i neobavezno ostala svojstva za novu datoteku.
  • Dodirnite Spremi. Kad se datoteka preda, ona se sprema na vašu posljednju lokaciju u Moje datoteke.

Uređivanje datoteka

Možete uređivati više datoteka na IBM Connections Social Cloud koristeći IBM Connections Social Cloud Editor.

Formati datoteka koji se mogu uređivati uključuju:
 • Microsoft Word 97~2013 (.doc, .docx)
 • MS Excel 97~ 2013 (.xls, .xlsx)
 • MS PowerPoint 97~ 2013 (.ppt, .pptx)
Bilješka: Možete dodati primjedbe u Adobe .pdf datoteke, ali ne možete uređivati sadržaj.
 1. U Moje datoteke, Javne datoteke ili Datoteke zajednice izaberite opciju Više da biste otvorili padajući izbornik. Izaberite Uredi. Možete također izabrati Uredi na iOS-u ili gumb u obliku olovke na Androidu iz akcijskog lista na stranici detalja datoteke.
  Bilješka: Datoteke koje imaju tip koji nije podržan za uređivanje su zasivljene i ne mogu se izabrati.
 2. Za otvaranje više datoteka u editoru:
  1. Dodirnite ikonu Datoteke na navigacijskoj traci u editoru.
  2. Dodirnite Otvori datoteke da bi pokrenuli Connections Social Cloud Datoteke za pretraživanje dodatnih datoteka za uređivanje.
 3. Možete vidjeti sve datoteke koje uređujete ako dodirnete Pregled otvorenih datoteka na izborniku Više.
 4. Za spremanje promjena dok ste još u uređivanju dodirnite Spremi na izborniku Više.
 5. Kad završite s dodavanjem informacija i izvođenjem promjena, spremite promjene u Connections Social Cloud datoteke:
  • Dodirnite Spremi na izborniku Više.
  • Na iskočnom prozoru Connections Social Cloud, neobavezno unesite svojstva za novu verziju datoteke.
  • Dodirnite Spremi. Kad se datoteka predaje, ona se sprema na vašu posljednju lokaciju u Moje datoteke.
   Vaše promjene se predaju i spremaju u Connections Social Cloud Datoteke kao nova verzija. Čitači s kojima dijelite datoteke moći će vidjeti predanu datoteku ili je preuzeti. Vlasnik datoteke ili editor ju moraju predati prije nego što ju čitači mogu vidjeti na Connections Social Cloud Files mobile.
   Bilješka: I vlasnici i editori datoteke mogu raditi promjene datoteke.
   Bilješka: Za svaku novu objavljenu verziju šalju se obavijesti osobama koje slijede tu datoteku.
   Bilješka: Kod spremanja dokumenta, spremite dokument u odgovarajućem Office formatu.
 6. Ako neki drugi korisnik predaje promjene datoteke koju vi uređujete, prikazuje se obavijest ispred detalja datoteke. Možete nastaviti s uređivanjem starije verzije, otvoriti noviju verziju ili opozvati uređivanje za stariju verziju.
 7. Za uklanjanje datoteke iz editora dodirnite Više u editoru ili dodirnite Više na sličici datoteke na pogledu Otvorene datoteke. Dodirnite Zatvori. Datoteka se uklanja iz editora, ali ne i iz Connections Social Cloud.

Napomene

Ove informacije su razvijene za proizvode i usluge koje se nude u SAD-u.

IBM možda ne nudi proizvode, usluge ili komponente o kojima se raspravlja u ovom dokumentu u drugim zemljama. Posavjetujte se s IBM predstavnikom radi informacija o tome koji proizvodi i usluge su trenutno dostupni u vašem području. Bilo koje upućivanje na IBM proizvod, program ili uslugu nema namjeru tvrditi da se samo taj IBM proizvod, program ili usluga mogu koristiti. Bilo koji funkcionalno ekvivalentan proizvod, program ili usluga koji ne narušava nijedno IBM pravo na intelektualno vlasništvo može se koristiti kao zamjena. Međutim, na korisniku je odgovornost da procijeni i provjeri rad bilo kojeg ne-IBM proizvoda, programa ili usluge.

IBM može imati patente ili molbe za patente koje su još u toku, a koji pokrivaju predmet o kojem se govori u ovom dokumentu. Posjedovanje ovog dokumenta ne daje vam nikakvu dozvolu za korištenje tih patenata. Pisane upite o licenci možete poslati na:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Za upite o licenci koji se odnose na dvobajtni skup znakova (DBCS), kontaktirajte IBM Intellectual Property Department u vašoj zemlji ili pošaljite pismene upite na:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DAJE OVU PUBLIKACIJU "KAKO JE", BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, IZRAVNIH ILI POSREDNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, POSREDNA JAMSTVA O NEKRŠENJU, PROĐI NA TRŽIŠTU ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke zemlje ne dozvoljavaju odricanje od izravnih ili posrednih jamstava u određenim transakcijama, zbog toga se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ove informacije mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske greške. Povremeno se rade promjene na ovdje sadržanim informacijama; te promjene će biti uključene u nova izdanja publikacije. IBM može napraviti poboljšanja i/ili promjene u proizvodu i/ili programu(ima) opisanim u ovoj publikaciji u bilo koje vrijeme bez upozorenja.

Bilo koje upućivanje u ovim informacijama na ne-IBM Web stranice služi samo kao pomoć i ni na kakav način ne služi za promicanje tih Web stranica. Materijali na tim Web stranicama nisu dio materijala za ovaj IBM proizvod i te Web stranice koristite na vlastiti rizik.

IBM može koristiti ili distribuirati sve informacije koje vi dobavite, na bilo koji način za koji smatra da je prikladan i bez ikakvih obveza prema vama.

Vlasnici licence za ovaj program koji žele dobiti informacije o programu u svrhu omogućavanja: (i) razmjene informacija između nezavisno kreiranih programa i ostalih programa (uključujući ovaj) i (ii) uzajamne upotrebe razmijenjenih informacija, trebaju kontaktirati:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Takve informacije mogu biti dostupne uz odgovarajuće odredbe i uvjete, uključujući u nekim slučajevima i plaćanje pristojbe.

Licencni program opisan u ovom dokumentu i sav licencni materijal koji je uz njega dostupan, IBM isporučuje prema odredbama IBM Korisničkog ugovora, IBM Međunarodnog ugovora za programske licence ili bilo kojeg ekvivalentnog ugovora između nas.

Podaci o performansama i navedeni primjeri klijenata služe samo kao ilustracija. Stvarne performanse se mogu razlikovati, zavisno o specifičnim konfiguracijama i operativnim uvjetima.

Informacije koje se odnose na proizvode koji nisu IBM-ovi dobivene su od dobavljača tih proizvoda, njihovih izdanih objava ili drugih javno dostupnih izvora. IBM nije testirao te proizvode i ne može potvrditi točnost izvedbe, kompatibilnost ili bilo koje druge tvrdnje povezane s ne-IBM proizvodima. Pitanja o mogućnostima proizvoda koji nisu IBM-ovi trebate postaviti dobavljačima tih proizvoda.

Sve izjave koje se odnose na buduća usmjerenja ili namjere IBM-a su podložne promjenama i mogu se povući bez najave, a predstavljaju samo ciljeve i težnje.

Ove informacije sadrže primjere podataka i izvještaja koji se koriste u svakodnevnim poslovnim operacijama. Da ih se što bolje objasni, ti primjeri uključuju imena pojedinaca, poduzeća, robnih marki i proizvoda. Sva ta imena su izmišljena i bilo koja sličnost s imenima i adresama koje se koriste u stvarnim poduzećima je potpuno slučajna.

Zaštitni znakovi

IBM, IBM logo i ibm.com su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci u vlasništvu International Business Machines Corp. i registrirani su u mnogim zemljama širom svijeta. Ostala imena proizvoda i usluga mogu biti zaštitni znaci IBM-a ili drugih poduzeća. Trenutna lista IBM zaštitnih znakova je dostupna na Webu na "Copyright and trademark information" na http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Microsoft i Windows su zaštitni znaci u vlasništvu Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

Java™ i svi Java bazirani zaštitni znaci i logotipovi su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Oraclea i/ili njegovih partnera.

Odredbe i uvjeti za dokumentaciju proizvoda

Dozvole za upotrebu ovih publikacija dodjeljuju se podložno sljedećim odredbama i uvjetima.

Primjenjivost

Ove odredbe i uvjeti predstavljaju dodatak ostalim odredbama upotrebe iz IBM Web stranica.

Osobna upotreba

Ove publikacije možete reproducirati za svoju osobnu, nekomercijalnu upotrebu pod uvjetom da su sačuvane sve napomene o vlasništvu. Ne smijete distribuirati, prikazivati ili raditi izvedena djela iz ovih publikacija ili bilo kojeg njihovog dijela, bez izričite dozvole IBM-a.

Komercijalna upotreba

Ove publikacije možete reproducirati, distribuirati i prikazivati isključivo unutar vašeg poduzeća, pod uvjetom da su sačuvane sve napomene o vlasništvu. Ne smijete raditi izvedena djela iz ovih publikacija ili reproducirati, distribuirati ili prikazivati ove publikacije ili bilo koji njihov dio izvan vašeg poduzeća, bez izričite dozvole IBM-a.

Prava

Osim onih izričito dodijeljenih putem ove dozvole, ne dodjeljuju se nikakve druge dozvole, licence ili prava, bilo izričita ili prešutna, za publikacije ili bilo kakve informacije, podatke, softver ili drugo intelektualno vlasništvo navedeno ovdje.

IBM rezervira pravo povlačenja ovdje dodijeljenih dozvola, prema vlastitom nahođenju, ako je upotreba publikacija štetna za njegove interese ili je ustanovljeno od strane IBM-a da gornje upute nisu bile ispravno slijeđene.

Ne smijete preuzimati, izvoziti ili ponovno izvoziti ove informacije ako niste u skladu sa svim mjerodavnim zakonima i propisima, uključujući sve izvozne zakone i propise Sjedinjenih Država.

IBM NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA NA SADRŽAJ OVIH PUBLIKACIJA. PUBLIKACIJE SE DAJU "KAKVE JESU" I BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRAVNIH ILI PREŠUTNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, JAMSTVA O MOGUĆNOSTI PRODAJE, NEKRŠENJU I PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

IBM Online izjava o povjerljivosti

IBM Softverski proizvodi, uključujući softver kao rješenja za usluge, (“Softverske ponude”) mogu koristiti cookieje ili druge tehnologije za skupljanje podataka o upotrebi proizvoda, kao pomoć za poboljšanje rada korisnika, za prilagodbu interakcija s korisnicima ili za druge svrhe. U mnogim slučajevima softverske ponude ne prikupljaju informacije koje mogu služiti za identifikaciju pojedinaca. Neke od naših softverskih ponuda mogu vam pomoći da prikupite informacije za identificiranje pojedinaca. Ako ova Softverska ponuda koristi cookieje za skupljanje osobnih informacija, dolje su navedene specifične informacije o načinu korištenja cookieja u ovoj ponudi.

Zavisno o postavljenim konfiguracijama, Softverska ponuda može koristiti cookieje sesije i trajne cookieje za skupljanje imena svakog korisnika ili drugih podataka za svrhe upravljanja sesijom, poboljšanja iskustva korisnika, jednostruke prijave ili drugih praćenja upotrebe ili funkcionalnosti. Ti cookieji se mogu onemogućiti, ali će to onemogućavanje također eliminirati i funkcionalnost koju oni omogućuju.

Ako konfiguracije postavljene za ovu Softversku ponudu daju vama kao korisniku mogućnost skupljanja osobnih, prepoznatljivih informacija krajnjih korisnika pomoću cookieja i drugih tehnologija, trebate potražiti pravni savjet o zakonima koji se odnose na takvo skupljanje podataka, uključujući i sve zahtjeve za obavještavanje i pristanak.

Za više informacija o upotrebi različitih tehnologija, uključujući cookieje, za ove svrhe, pogledajte IBM-ove Politike povjerljivosti na http://www.ibm.com/privacy i IBM Online izjavu o povjerljivosti na http://www.ibm.com/privacy/details, u poglavlju s nazivom “Cookieji, Web beaconi i druge tehnologije” i u “Izjavi o povjerljivosti za IBM Softverske proizvode i Softver kao uslugu” na http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.