IBM Connections Mobile 1.2.2 for Android, iOS og Blackberry

Mai 2016

Tilgjengelighetsfunksjoner for IBM Connections Social Cloud mobile editor på iOS

Tilgjengelighetsfunksjoner hjelper brukere som har funksjonshemninger, for eksempel begrenset bevegelighet eller nedsatt syn, med å bruke informasjonsteknologiinnhold på en effektiv måte.

Tilgjengelighetsfunksjoner

Connections Social Cloud mobile editor har følgende tilgjengelighetsfunksjoner:
 • Dette produktet bruker standard bevegelser.
 • Bruk av bare tastatur
 • Støtter VoiceOver for iOS, Apples skjermleser for brukere med nedsatt syn.

Du finner mer informasjon på websiden iOS Configuring accessibility features.

Tastaturnavigering

Dette produktet bruker standard navigeringstaster.

Informasjon om grensesnitt

Brukergrensesnittet til Connections Social Cloud mobile editor har ikke innhold som blinker 2 - 55 ganger per sekund.

Produktdokumentasjonen for Connections Social Cloud mobile editor bruker CSS (Cascading Style Sheets). Du kan styre skriftstørrelsen ved hjelp av innstillingene for enheten eller nettleseren.

Annen tilgjengelighetsinformasjon

I tillegg til standard nettsteder for IBMs brukerstøtte har IBM opprettet en TTY-telefontjeneste som av døve og tunghørte kunder kan bruke for å nå salgs- og støttetjenester:

TTY service
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(i Nord-Amerika)

IBM og tilgjengelighet

I IBM® Human Ability and Accessibility Center finner du mer informasjon om hva IBM gjør for å bedre tilgjengeligheten.

Arbeide med filer

Du kan utføre forskjellige oppgaver med din mobile enhet.

Med IBM Connections Social Cloud Editor kan du gjøre følgende:
 • Vis filer i eller utenfor IBM Connections Social Cloud Filer.
 • Opprett filer.
 • Rediger en fil hvis alle disse punktene gjelder for deg:
  • For en fil som er opprettet i IBM Connections Social Cloud, er du opphavspersonen, eller så har en annen person delt filen med deg og gitt deg redigeringstilgang.
  • For en opplastet fil som du har redigeringstilgang til, har filens eier gjort en første online-redigering, slik at filen er klar til å bli redigert av andre.
   Merk: Hvis noen fjerner redigeringstilgangen din, vil knappen Rediger være synlig til siden blir oppdatert, men du kan likevel ikke redigere dokumentet.

Opprette et dokument, regneark eller presentasjon

Bruk IBM Connections Social Cloud Editor til å opprette et dokument på din iOS- eller Android-enhet som du kan dele online.

Du kan opprette 3 typer filer: Microsoft Word, Excel eller Powerpoint.

Når du oppretter et nytt Word-dokument, blir det alltid lagret i .docx-format. Eksisterende dokumenter kan redigeres og lagres i det opprinnelige formatet.

Når du oppretter et nytt regneark, blir det alltid lagret i .xlsx-format. Eksisterende regneark kan redigeres og lagres i det opprinnelige formatet.

Når du oppretter en ny presentasjon, blir den alltid lagret i .pptx-format. Eksisterende presentasjoner kan redigeres og lagres i det opprinnelige formatet.

 1. Du kan opprette en ny fil ved å åpne IBM Connections Social Cloud Editor-appen eller fra skjermbildet Mine filer i IBM Connections Social Cloud.
 2. Fra Mine filer tapper du (trykker raskt) på Legg til eller Legg til fil og deretter på Opprett dokument.
 3. Fra Connections Social Cloud Editor-appen velger du + og deretter hvilken type fil du vil opprette:
  • Dokument
  • Regneark
  • Presentasjon
 4. Den nye filen har navnet untitled.filtype. Legg inn informasjon i den nye filen.
 5. Når du er ferdig med å legge inn informasjon og gjøre endringer, lagrer du endringene i Connections Social Cloud Filer:
  • Tapp på Lagre eller Lagre og lukk fra menyen Mer.
  • I tilleggsvinduet for opplasting i Connections Social Cloud skriver du et filnavn og eventuelt andre egenskaper for den nye filen.
  • Tapp på Lagre. Når filen lastes opp, blir den lagret på det stedet du var sist i Mine filer.

Redigere filer

Du kan redigere flere filer i IBM Connections Social Cloud ved hjelp av IBM Connections Social Cloud Editor.

Dette er støttede filformater for redigering:
 • Microsoft Word 97~2013 (.doc, .docx)
 • MS Excel 97~ 2013 (.xls, .xlsx)
 • MS PowerPoint 97~ 2013 (.ppt, .pptx)
Merk: Du kan legge til annotasjoner i Adobe .pdf-filer, men du kan ikke redigere innholdet.
 1. Fra Mine filer, Felles filer eller Fellesskapsfiler velger du alternativet Mer for å åpne rullegardinmenyen. Velg Rediger. Du kan også velge Rediger på iOS eller blyantknappen på Android fra handlingsarket på en side med fildetaljer.
  Merk: Filer med en filtype som ikke støttes for redigering, er nedtonet og kan ikke velges.
 2. Slik åpner du flere filer i redigeringsprogrammet:
  1. Tapp på ikonet Filer på navigeringslinjen i redigeringsprogrammet.
  2. Tapp på Åpne Filer for å starte Connections Social Cloud Filer slik at du kan finne filene du vil redigere.
 3. Du kan vise alle filene du redigerer, ved å tappe på Vis åpne filer fra menyen Mer.
 4. Hvis du vil lagre endringer mens du redigerer, tapper du på Lagre fra menyen Mer.
 5. Når du er ferdig med å legge inn informasjon og gjøre endringer, lagrer du endringene i Connections Social Cloud Filer:
  • Tapp på Lagre fra menyen Mer.
  • I tilleggsvinduet for opplasting i Connections Social Cloud angir du eventuelt egenskaper for den nye filversjonen.
  • Tapp på Lagre. Når filen blir lastet opp, blir den lagret på det stedet du var sist i Mine filer.
   Endringene dine blir lastet opp og lagret i Connections Social Cloud Filer som en ny versjon. Da kan lesere du deler med, se eller laste ned den oppdaterte filen. Fileieren eller en redigerer må laste den opp før lesere kan vise den i Connections Social Cloud Filer mobile.
   Merk: Både eieren og redigerere av en fil kan gjøre endringer i en fil.
   Merk: For hver ny versjon som blir publisert, blir det sendt varsler til de som følger filen.
   Merk: Når du lagrer et dokument, må du lagre det som det tilsvarende Office-formatet.
 6. Hvis en annen bruker laster opp endringer for en fil du redigerer, blir det vist et varsel før fildetaljene. Du kan fortsette å redigere den eldre versjonen, åpne den nyere versjonen eller avbryte redigeringssesjonen for den eldre versjonen.
 7. Hvis du vil fjerne en fil fra redigeringsprogrammet, tapper du på menyen Mer i redigeringsprogrammet eller på menyen Mer på miniatyrbildet for filen i visningen Åpne filer. Tapp på Lukk. Filen blir fjernet fra redigeringsprogrammet, men ikke fra Connections Social Cloud.

Merknader

Denne informasjonen er utviklet for produkter og tjenester som tilbys i USA.

Det er ikke sikkert at IBM tilbyr produktene, tjenestene eller funksjonene som er beskrevet her, i andre land. Du får opplysninger om hvilke produkter, tjenester og funksjoner som er tilgjengelige i Norge, ved å kontakte din IBM-representant. Henvisninger til IBMs produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at det bare er de som kan benyttes. Andre produkter, programmer eller tjenester som har tilsvarende funksjoner, kan brukes i stedet, forutsatt at de ikke gjør inngrep i noen av IBMs patent- eller opphavsrettigheter eller andre lovbeskyttede rettigheter. Det er brukerens ansvar å vurdere og kontrollere funksjonaliteten til produkter, programmer eller tjenester som ikke kommer fra IBM.

IBM kan ha patent på eller patentsøknader til behandling for de produktene som er omtalt i denne publikasjonen. At du har mottatt denne publikasjonen, innebærer ikke at du får lisensrettighet til disse produktene. Du kan sende spørsmål angående lisenser til

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Ved lisensforespørsler som gjelder informasjon med dobbeltbytetegnsett (DBCS) kontakter du IBMs patentavdeling gjennom IBMs advokat i ditt land eller sender skriftlig forespørsel til:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION LEVERER DENNE BOKEN SOM DEN ER ("AS IS") UTEN FORPLIKTELSER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET ELLER ANVENDELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger i lovbestemte rettigheter. I den grad dette er tilfellet, gjelder ikke ovenfornevnte begrensninger.

Disse opplysningene kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Opplysninger i denne publikasjonen kan bli endret. Slike endringer blir tatt med i nye utgaver av publikasjonen. IBM kan uten varsel endre produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne publikasjonen.

Eventuelle henvisninger i boken til websteder som ikke tilhører IBM, er bare til orientering og innebærer på ingen måte noen godkjennelse eller støtte til disse webstedene. Materialet på disse webstedene er ikke en del av materialet for dette IBM-produktet, og bruk av disse webstedene skjer på egen risiko.

IBM kan bruke og distribuere opplysninger du kommer med, på den måten selskapet anser som hensiktsmessig, uten noen forpliktelser overfor deg.

Hvis du som lisensinnehaver av dette programmet ønsker informasjon om programmet for å kunne (i) utveksle informasjon mellom selvstendig utviklede programmer og andre programmer (inklusiv dette) og (ii) dra gjensidig nytte av informasjonen som er utvekslet, kan du kontakte

IBM
Software Marketing
Postboks 500
1411 Kolbotn

Slik informasjon kan være tilgjengelig under gjeldende betingelser, eventuelt mot betaling.

Det lisensierte programmet som er beskrevet i dette dokumentet, og alt lisensiert materiale som er tilgjengelig for det, leveres av IBM i henhold til IBM Customer Agreement, IBM Program License Agreement eller tilsvarende avtaler mellom partene.

Ytelsesdataene og kundeeksemplene som er omtalt, er bare ment som illustrasjon. Faktiske ytelsesresultater kan variere avhengig av konfigurasjon og driftsbetingelser.

Informasjon om produkter fra andre produsenter er hentet fra leverandørene av disse produktene, publiserte dokumenter eller andre offentlig tilgjengelige kilder. IBM har ikke testet produktene, og kan ikke garantere nøyaktigheten av opplysninger om ytelse og kompatibilitet eller andre opplysninger om ikke-IBM-produkter. Spørsmål om funksjonene til produkter fra andre produsenter enn IBM må rettes til leverandørene av disse produktene.

Henvisninger til IBMs fremtidige planer eller hensikter kan endres eller trekkes tilbake uten varsel. De er kun ment som en målsetting.

Denne publikasjonen inneholder eksempler på data og rapporter som brukes i den daglige driften av et firma. For å illustrere eksemplene så godt som mulig blir det brukt navn på personer, firmaer og produkter. Alle disse navnene er fiktive og enhver likhet med navn og adresser på faktiske personer eller virksomheter er helt tilfeldig.

Varemerker

IBM, IBM-logoen og ibm.com er varemerker eller registrerte varemerker for International Business Machines Corp., registrert i mange jurisdiksjoner over hele verden. Andre navn kan være varemerker for IBM eller andre selskaper. En gjeldende liste over IBM-varemerker er tilgjengelig på nettet under "Copyright and trademark information" på http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Java™ og alle Java-baserte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker for Oracle og/eller Oracles tilknyttede selskaper.

Betingelser for produktdokumentasjon

Tillatelser for bruk av disse publikasjonene gis i henhold til følgende betingelser.

Gjelder for

Disse betingelsene kommer i tillegg til bruksbetingelsene for IBMs nettsted.

Privat bruk

Du kan kopiere disse publikasjonene for ikke-kommersiell privatbruk forutsatt at alle merknader om eierforhold beholdes. Du kan ikke distribuere, vise eller lage avledet arbeid av disse publikasjonene, eller deler av dem, uten uttrykt godkjennelse fra IBM.

Kommersiell bruk

Du kan kopiere, distribuere og vise disse publikasjonene innenfor eget konsern, forutsatt at alle merknader om eierforhold blir beholdt. Du kan ikke lage avledet arbeid av disse publikasjonene, eller reprodusere, distribuere eller vise disse publikasjonene eller deler av dem utenfor din bedrift, uten skriftlig godkjennelse fra IBM.

Rettigheter

Bortsett fra det som er uttrykkelig gitt i denne tillatelsen, gis ingen andre tillatelser, lisenser eller rettigheter, direkte eller indirekte, for publikasjonene eller noen informasjon, data, programvare eller andre opphavsrettigheter i publikasjonene.

IBM forbeholder seg retten til å trekke tilbake tillatelsene som gis her, hvis bruken av publikasjonene etter IBMs skjønn er negativ for IBM, eller IBM finner at bestemmelsene ovenfor ikke blir fulgt.

Du kan ikke laste ned, eksportere eller reeksportere denne informasjonen unntatt i fullt samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert alle eksportlover og -forskrifter i USA.

IBM GIR INGEN GARANTIER VEDRØRENDE INNHOLDET I DISSE PUBLIKASJONENE. PUBLIKASJONENE LEVERES SOM DE ER ("AS IS") UTEN FORPLIKTELSER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET ELLER ANVENDELSE FOR ET BESTEMT FORMÅL.

IBMs erklæring om personvern på nettet

IBM Software-produkter, inkludert Software as Service-løsninger, (“Programvaretilbud”)kan bruke cookie- og sporingsteknologi til å samle inn informasjon om bruk av produktet, forbedre brukerens opplevelse av produktet, skreddersy kontakt med sluttbrukeren eller til andre formål. Vanligvis blir det ikke samlet inn identifiserbare personopplysninger av Programvaretilbud. Noen av våre Programvaretilbud kan hjelpe deg med å samle inn identifiserbare personopplysninger. Hvis dette "Programvaretilbudet" bruker cookies til å samle inn identifiserbare personopplysninger, finner du informasjon om dette i følgende tre avsnitt.

Avhengig av hvilke konfigurasjoner som er implementert, bruker dette Programvaretilbudet kanskje sesjonscookies og persistente cookies som samler inn hver enkelt brukers brukernavn eller annen persontilknyttet informasjon i forbindelse med sesjonsadministrasjon, forbedret brukervennlighet, konfigurering av enkeltpålogging eller andre formål knyttet til overvåking av bruk eller ulike funksjoner. Disse cookiene kan deaktiveres, men da deaktiveres også funksjonaliteten de støtter.

Hvis konfigurasjonene som blir distribuert for dette Programvaretilbudet gir deg som kunde mulighet til å samle inn identifiserbare personopplysninger fra sluttbrukere via cookies og andre teknologier, er du ansvarlig for å søke kompetent juridisk rådgivning og sørge for overholdelse av alle aktuelle lover og forskrifter som gjelder innsamling av data, inkludert krav som stilles til varsling og samtykke.

Du finner informasjon om bruk av ulike teknologier, inkludert cookies, til disse formålene, i IBMs retningslinjer for personvern på adressen http://www.ibm.com/privacy og IBMs elektroniske personvernregler på http://www.ibm.com/privacy/details i avsnittet “Cookies, Web Beacons and Other Technologies” og “IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement” på http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.