IBM Connections Mobile 1.2.2 pentru Android, iOS şi Blackberry

Mai 2016

Caracteristicile de accesibilitate pentru editorul IBM Connections Social Cloud Mobile pe iOS

Caracteristicile de accesibilitate ajută utilizatorii cu dizabilităţi, cum ar fi mobilitatea redusă sau probleme de vedere, să utilizeze cu succes conţinutul IT.

Caracteristicile de accesibilitate

Editorul Connections Social Cloud Mobile include următoarele caracteristici de accesibilitate principale:
 • Acest produs utilizează gesturi standard.
 • Permite operarea numai cu tastatura
 • Suportă VoiceOver for iOS, cititorul de ecran Apple pentru utilizatorii cu probleme de vedere.

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi pagina web Utilizarea caracteristicilor de accesibilitate în iOS.

Navigarea de la tastatură

Acest produs utilizează tastele de navigare standard.

Informaţii privind interfaţa

Interfaţa de utilizator a editorului Connections Social Cloud Mobile nu are conţinut cu afişare intermitentă de 2-55 ori pe secundă.

Documentaţia de produs a editorului Connections Social Cloud Mobile se bazează pe CSS (cascading style sheets). Puteţi controla dimensiunea fontului utilizând setările de dispozitiv sau de browser.

Informaţii înrudite privind accesibilitatea

Pe lângă help desk-ul IBM standard şi site-urile web de suport, IBM a stabilit un serviciu telefonic TTY, pentru utilizarea de către persoanele surde sau cu dificultăţi de auz, în vederea accesării serviciilor de vânzări şi suport:

Serviciul TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(în America de Nord)

IBM şi accesibilitatea

Pentru informaţii suplimentare despre angajamentul IBM® privind accesibilitatea, consultaţi IBM Human Ability and Accessibility Center.

Lucrul cu fişierele

Iată câteva taskuri pentru care s-ar putea să aveţi nevoie de ajutor pe dispozitivele mobile.

The IBM Connections Social Cloud Editor vă permite să:
 • Vizualizaţi fişiere în interiorul şi în afara IBM Connections Social Cloud Files.
 • Creaţi fişiere
 • Editaţi un fişier, dacă sunt următoarele sunt aplicabile pentru dumneavoastră:
  • Pentru un fişier care a fost creat în IBM Connections Social Cloud, dumneavoastră sunteţi creatorul sau cineva a partajat fişierul cu dumneavoastră şi v-a dat acces de Editor.
  • Pentru un fişier încărcat la care aveţi acces Editor, proprietarul fişierului a realizat o editare iniţială online, care a făcut ca fişierul să fie pregătit pentru a fi editat de alţii.
   Notă: Dacă cineva vă înlătură accesul de Editor, butonul Editare rămâne vizibil până când este reîmprospătată pagina, dar nu mai puteţi edita documentul.

Crearea unui document, a unei foi de calcul tabelar sau a unei prezentări

Utilizaţi IBM Connections Social Cloud Editor pentru a crea un document pe dispozitivul dumneavoastră iOS sau Android pe care să-l puteţi partaja online.

Puteţi crea 3 tipuri de fişiere: fişiere Microsoft Word, Excel sau Powerpoint.

Când creaţi un document Word nou, acesta este întotdeauna salvat în formatul .docx. Documentele existente pot fi editate şi salvate în formatul original.

Când creaţi o foaie de calcul tabelar nouă, aceasta este întotdeauna salvată în formatul .xlsx. Foile de calcul tabelar existente pot fi editate şi salvate în formatul original.

Când creaţi o prezentare nouă, aceasta este întotdeauna salvată în formatul .pptx. Prezentările existente pot fi editate şi salvate în formatul original.

 1. Puteţi crea un nou fişier prin deschiderea aplicaţiei IBM Connections Social Cloud Editor sau din ecranul Fişierele mele, în IBM Connections Social Cloud.
 2. Din Fişierele mele, apăsaţi pe Adăugare sau Adăugare fişier şi apoi apăsaţi pe Creare document.
 3. Din aplicaţia Connections Social Cloud Editor, selectaţi + şi apoi selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l creaţi:
  • Document
  • Foaie de calcul
  • Prezentare
 4. Noul fişier este numit untitled.extensie. Introduceţi informaţiile în noul dumneavoastră fişier.
 5. Când aţi terminat de adăugat informaţii şi de modificat, salvaţi-vă modificările în Connections Social Cloud Files:
  • Apăsaţi Salvare sau Salvare şi închidere din meniul Mai multe.
  • În fereastra pop-up de încărcare Connections Social Cloud, introduceţi un nume de fişier şi introduceţi, opţional, alte proprietăţi pentru noul fişier.
  • Apăsaţi Salvare. Când este încărcat fişierul, acesta este salvat la ultima dumneavoastră locaţie din Fişierele mele.

Editarea fişierelor

Puteţi edita mai multe fişiere în IBM Connections Social Cloud folosind IBM Connections Social Cloud Editor.

Formatele de fişier suportate pentru editare includ:
 • Microsoft Word 97~2013 (.doc, .docx)
 • MS Excel 97~ 2013 (.xls, .xlsx)
 • MS PowerPoint 97~ 2013 (.ppt, .pptx)
Notă: Puteţi adăuga adnotări la fişiere Adobe .pdf, dar nu puteţi edita conţinut.
 1. Din Fişierele mele, Fişiere publice sau Fişiere de comunitate, selectaţi opţiunea Mai multe pentru a deschide meniul derulant. Selectaţi Editare. De asemenea, puteţi selecta Editare pe iOS sau butonul creion pe Android din fila de acţiuni de pe o pagină de detalii fişiere.
  Notă: Fişierele care au un tip de fişier care nu este suportat pentru editare sunt estompate şi nu pot fi selectate.
 2. Pentru a deschide mai multe fişiere în editor:
  1. Apăsaţi pictograma Fişiere în bara de navigare din editor.
  2. Apăsaţi Deschidere fişiere pentru a lansa Connections Social Cloud Files pentru a răsfoi fişiere suplimentare pentru editare.
 3. Puteţi vizualiza toate fişierele pe care le editaţi apăsând Vizualizare Deschidere fişiere din meniul Mai multe.
 4. Pentru a salva modificările în timp ce editaţi, apăsaţi Salvare din meniul Mai multe.
 5. Când aţi terminat de adăugat informaţii şi de modificat, salvaţi-vă modificările în Connections Social Cloud Files:
  • Apăsaţi Salvare din meniul Mai multe.
  • În fereastra pop-up de încărcare Connections Social Cloud, introduceţi opţional proprietăţi pentru noua versiune de fişier.
  • Apăsaţi Salvare. Când este încărcat fişierul, acesta este salvat la ultima dumneavoastră locaţie în Fişierele mele.
   Modificările dumneavoastră sunt încărcate şi salvate în Connections Social Cloud Files ca versiune nouă. Aceasta le permite cititorilor cu care partajaţi să vizualizeze şi să descarce fişierul actualizat. Pentru a putea fi văzut de cititori în Connections Social Cloud Files, trebuie ca fişierul să fie încărcat în prealabil de către proprietar sau un editor.
   Notă: Atât Proprietarul, cât şi Editorii unui fişier pot face modificări la un fişier.
   Notă: Pentru fiecare nouă versiune publicată, sunt trimise notificări persoanelor care urmăresc fişierul.
   Notă: La salvarea unui document, salvaţi documentul în formatul Office corespunzător.
 6. Dacă un alt utilizator încarcă modificările la un fişier pe care îl editaţi, este afişată o notificare înaintea informaţiilor de detalii fişier. Puteţi continua editarea versiunii mai vechi, puteţi deschide versiunea mai nouă sau puteţi anula editarea sesiunii pentru versiunea mai veche.
 7. Pentru a înlătura un fişier din editor, apăsaţi meniul Mai multe în editor sau apăsaţi meniul Mai multe pe miniatura fişier din vizualizarea Fişiere deschise. Apăsaţi Închidere. Fişierul este înlăturat din editor, dar nu şi din Connections Social Cloud.

Observaţii

Aceste informaţii au fost elaborate pentru produse şi servicii oferite în S.U.A.

Este posibil ca IBM să nu ofere în alte ţări produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în acest document. Consultaţi reprezentantul IBM local pentru informaţii despre produsele şi serviciile disponibile curent în zona dumneavoastră. Dacă se face referire la un produs, program sau serviciu IBM, nu înseamnă că se declară sau se sugerează că poate fi utilizat numai acel produs, program sau serviciu IBM. Poate fi utilizat în locul acestuia orice produs, program sau serviciu care este echivalent din punct de vedere funcţional şi nu încalcă vreun drept de proprietate intelectuală al IBM. Însă este responsabilitatea utilizatorului să evalueze şi să verifice funcţionarea oricărui produs, program sau serviciu non-IBM.

IBM poate avea brevete sau aplicaţii în curs de brevetare care acoperă subiectul descris în acest document. Prin furnizarea acestui document, nu vi se acordă nicio licenţă pentru aceste brevete. Puteţi cere detalii despre licenţă, în scris, la:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Pentru întrebări privind licenţa pentru informaţiile cu set de caractere pe doi octeţi (DBCS), contactaţi departamentul de proprietate intelectuală IBM din ţara dumneavoastră sau trimiteţi întrebările, în scris, la:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAŢIE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE PRIVIND NEÎNCĂLCAREA UNUI DREPT, VANDABILITATEA SAU POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele jurisdicţii nu permit declinarea răspunderii pentru garanţiile explicite sau implicite în anumite tranzacţii şi, de aceea, este posibil ca această declaraţie să nu fie valabilă în cazul dumneavoastră.

Aceste informaţii pot include inexactităţi tehnice sau erori tipografice. Informaţiile incluse aici sunt modificate periodic; aceste modificări sunt încorporate în noile ediţii ale publicaţiei. IBM poate aduce îmbunătăţiri şi/sau modificări produselor şi/sau programelor descrise în această publicaţie, oricând, fără notificare.

Orice referire în cadrul acestor informaţii alte site-uri web decât cele ale IBM este oferită doar pentru comoditate şi nu reprezintă în niciun fel susţinerea acelor site-uri web. Materialele de pe site-urile web respective nu fac parte din materialele pentru acest produs IBM, iar utilizarea acestor site-uri web se face pe propriul risc.

IBM poate utiliza sau distribui orice informaţii pe care le furnizaţi, în orice mod considerat corespunzător, fără ca aceasta să implice vreo obligaţie pentru dumneavoastră.

Deţinătorii de licenţă pentru acest program care doresc să obţină informaţii despre el pentru a permite: (i) schimbul de informaţii între programe create independent şi alte programe (inclusiv cel de faţă) şi (ii) utilizarea reciprocă a informaţiilor schimbate, trebuie să contacteze:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Aceste informaţii pot fi disponibile, cu respectarea termenilor şi condiţiilor şi, uneori, cu plata unei taxe.

Programul licenţiat descris în acest document şi toate materialele licenţiate disponibile pentru el sunt furnizate de IBM în conformitate cu termenii din IBM Customer Agreement IBM International Program License Agreement sau orice acord echivalent încheiat între noi.

Datele privind performanţa şi exemplele de clienţi sunt prezentate numai în scop ilustrativ. Performanţa reală pot varia, în funcţie de configuraţiile şi condiţiile de operare specifice.

Informaţiile referitoare la produsele non-IBM au fost obţinute de la furnizorii produselor respective, din anunţurile lor publicate sau din alte surse disponibile public. IBM nu a testat aceste produse şi nu poate confirma nivelul performanţei, compatibilitatea sau alte calităţi pretinse ale acestor produse non-IBM. Întrebările despre capabilităţile produselor non-IBM trebuie să fie adresate furnizorilor acelor produse.

Declaraţiile privind viitoarea orientare sau intenţiile IBM se pot modifica sau pot fi retrase fără notificare, ele reprezentând doar ţinte şi obiective.

Aceste informaţii conţin exemple de date şi rapoarte folosite în operaţiile zilnice de afaceri. Pentru o ilustrare cât mai completă posibil, exemplele includ nume de persoane, companii, mărci şi produse. Toate aceste nume sunt fictive şi orice asemănare cu persoane sau întreprinderi reale este o pură coincidenţă.

Mărci comerciale

IBM, emblema IBM şi ibm.com sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate deţinute de International Business Machines Corp., înregistrate în multe jurisdicţii din întreaga lume. Alte nume de produse şi servicii pot fi mărci comerciale deţinute de IBM sau de alte companii. Lista curentă cu mărcile comerciale IBM este disponibilă pe pagina web "Copyright and trademark information", la http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale deţinute de Microsoft Corporation în Statele Unite, în alte ţări sau în ambele.

Java™ şi toate mărcile comerciale bazate pe Java sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate deţinute de Oracle şi/sau afiliatele sale.

Termeni şi condiţii pentru documentaţia de produs

Permisiunile pentru utilizarea acestor publicaţii sunt acordate în baza următorilor termeni şi condiţii.

Aplicabilitate

Aceşti termeni şi condiţii vin în completarea oricăror termeni de utilizare pentru site-ul web IBM.

Utilizare personală

Puteţi reproduce aceste publicaţii pentru utilizarea personală, necomercială, cu condiţia ca toate anunţurile de proprietate să fie păstrate. Nu puteţi să distribuiţi, să afişaţi sau să efectuaţi lucrări derivate din aceste publicaţii, sau din orice poţiune a lor, fără consimţământul explicit al IBM.

Utilizare comercială

Puteţi să reproduceţi, să distribuiţi şi să afişaţi aceste publicaţii numai în cadrul întreprinderii dumneavoastră, cu condiţia păstrării tuturor anunţurilor privind proprietatea. Nu puteţi să realizaţi lucrări derivate din aceste publicaţii sau să reproduceţi, să distribuiţi sau să afişaţi aceste publicaţii sau orice porţiune a lor, în afara întreprinderii dumneavoastră, fără consimţământul explicit al IBM.

Drepturi

Cu excepţia celor acordate explicit prin această permisiune, nu mai sunt acordate alte permisiuni, licenţe sau drepturi, explicite sau implicite, pentru publicaţii sau pentru orice informaţii, date, software sau altă proprietate intelectuală pe care le conţin acestea.

IBM îşi rezervă dreptul de a retrage permisiunile acordate aici, oricând consideră că utilizarea publicaţiilor contravine interesului său sau atunci când IBM stabileşte că instrucţiunile anterioare nu sunt urmate corespunzător.

Nu puteţi descărca, exporta sau re-exporta aceste informaţii decât în strictă conformitate cu toate legile şi reglementările aplicabile, inclusiv toate legile şi reglementările din Statele Unite privind exportul.

IBM NU GARANTEAZĂ CONŢINUTUL ACESTOR PUBLICAŢII. PUBLICAŢIILE SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A UNUI DREPT SAU DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Declaraţia IBM privind confidenţialitate online

Produsele IBM Software, inclusiv soluţiile software ca serviciu, (“Ofertele Software”) pot utiliza cookie-uri sau alte tehnologii pentru a colecta informaţii privind utilizarea produselor, pentru a ajuta la îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor finali, ajustarea interacţiunilor cu fiecare utilizator final sau pentru alte scopuri. În multe cazuri Ofertele Software nu colectează informaţii identificabile ca personale. Unele dintre Ofertele noastre Software vă pot ajuta să colectaţi informaţii identificabile ca personale. Dacă această Ofertă Software utilizează cookie-uri pentru a colecta informaţii identificabile ca personale, în următoarele trei paragrafe sunt prezentate informaţii specifice privind utilizarea cookie-urilor de către această ofertă.

În funcţie de configuraţiile implementate, această Ofertă Software poate utiliza cookie-uri de sesiune şi cookie-uri persistente care colectează numele de utilizator al fiecărui utilizator sau alte informaţii identificabile ca personale, în scopuri privind gestionarea sesiunilor, îmbunătăţirea capacităţii de utilizare, configurarea semnării unice (SSO) sau alte scopuri legate de funcţionale sau urmărirea utilizării. Aceste cookie-uri pot fi dezactivate, dar la dezactivarea lor va fi eliminată funcţionalitatea pe care o abilitează.

În cazul în care configuraţiile livrate pentru această Ofertă Software vă furnizează abilitatea de a colecta, de la utilizatorii finali, informaţii identificabile ca personale, prin cookie-uri şi alte tehnologii, ar trebui să solicitaţi consiliere juridică privind legislaţia aplicabilă pentru o astfel de colectare de date, inclusiv pentru cerinţele privind notificarea şi obţinerea consimţământului.

Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea diverselor tehnologii, inclusiv cookie-uri, în aceste scopuri, consultaţi Politica de confidenţialitate IBM, la http://www.ibm.com/privacy, Declaraţia IBM privind confidenţialitatea online, la http://www.ibm.com/privacy/details, secţiunea intitulată “Cookie-uri, beacon-uri Web şi alte tehnologii”, şi “Declaraţia IBM privind confidenţialitatea pentru produsele software şi software-ul ca serviciu”, la http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.