IBM Connections Mobile 1.2.2 za Android, iOS in Blackberry

Maj 2016

Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami za IBM Connections Social Cloud Editor za mobilne naprave v sistemu iOS

Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami so namenjeni osebam s fizično omejitvijo, kot sta omejena gibljivost ali slabši vid. Nudijo jim pomoč pri uporabi izdelkov s področja informacijske tehnologije.

Pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami

Urejevalnik Connections Social Cloud Editor za mobilne naprave ima naslednje glavne pripomočke za ljudi s posebnimi potrebami:
 • Ta izdelek uporablja standardne poteze.
 • Upravljanje samo s pomočjo tipkovnice
 • Podpira VoiceOver za iOS, Applov bralnik zaslona za uporabnike s slabšim vidom.

Za več informacij pojdite na spletno stran iOS Configuring accessibility features.

Navigacija s tipkovnico

Ta izdelek uporablja standardne navigacijske tipke.

Informacije o vmesniku

V uporabniškem vmesniku urejevalnika Connections Social Cloud Editor za mobilne naprave ni vsebine, ki bi utripala 2-55-krat na sekundo.

Dokumentacija izdelka za urejevalnik Connections Social Cloud Editor za mobilne naprave uporablja kaskadne slogovne liste. Velikost pisave lahko nadzorujete z nastavitvami naprave ali brskalnika.

Sorodne informacije o pripomočkih za ljudi s posebnimi potrebami

Poleg standardne IBM-ove službe pomoči in spletnih mest za podporo, je IBM vzpostavil telefonsko linijo TTY, prek katere imajo gluhe in naglušne stranke dostop do storitev prodaje in podpore:

Storitev TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(znotraj Severne Amerike)

IBM in pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami

Več informacij o IBM®-ovi zavezanosti k dostopnosti svojih izdelkov najdete v spletnem središču IBM Human Ability and Accessibility Center.

Delo z datotekami

Tukaj so nekatere naloge, za katere boste morda potrebovali pomoč v mobilni napravi.

IBM Connections Social Cloud Editor vam omogoča:
 • Ogled datotek znotraj ali zunaj aplikacije IBM Connections Social Cloud Files.
 • Ustvarjanje datotek.
 • Urejanje datoteke, če za vas veljajo vse naslednje postavke:
  • Ste ustvarjalec datoteke, ki je bila ustvarjena v aplikaciji IBM Connections Social Cloud, ali pa je nekdo dal datoteko v skupno rabo z vami in vam dal dostop urednika.
  • Za naloženo datoteko, do katere imate dostop urednika, je lastnik datoteke izvedel začetno spletno urejanje, s čimer je datoteka postala na voljo za urejanje drugim uporabnikom.
   Opomba: Če kdo odstrani dostop urednika za vas, ostane gumb Urejanje viden, dokler ni stran osvežena, vendar kljub temu ne morete urejati dokumenta.

Ustvarjanje dokumenta, preglednice ali predstavitve

Z urejevalnikom IBM Connections Social Cloud Editor lahko ustvarite dokument v napravi s sistemom iOS ali Android in ga daste v skupno rabo v spletu.

Ustvarite lahko tri vrste datotek: Microsoft Word, Excel ali Powerpoint.

Ko ustvarite nov dokument Word, je vedno shranjen v obliki .docx. Obstoječe dokumente lahko urejate in shranjujete v izvirni obliki.

Ko ustvarite novo preglednico, je vedno shranjena v formatu .xlsx. Obstoječe preglednice lahko urejate in shranjujete v izvirni obliki.

Ko ustvarite novo predstavitev, je vedno shranjena v formatu .pptx. Obstoječe predstavitve lahko urejate in shranjujete v izvirni obliki.

 1. Novo datoteko lahko ustvarite tako, da odprete aplikacijo IBM Connections Social Cloud Editor ali da greste na zaslon Moje datoteke v izdelku IBM Connections Social Cloud.
 2. Na zaslonu Moje datoteke se dotaknite možnosti Dodaj ali Dodaj datoteko, nato pa se dotaknite možnosti Ustvari dokument.
 3. V aplikaciji Connections Social Cloud Editor izberite +, nato pa še vrsto datoteke, ki jo želite ustvariti:
  • Dokument
  • Preglednica
  • Predstavitev
 4. Nova datoteka je poimenovana untitled.extension. Vnesite informacije v svojo novo datoteko.
 5. Ko končate z dodajanjem podatkov in vnašanjem sprememb, spremembe shranite v Connections Social Cloud:
  • Dotaknite se možnosti Shrani ali Shrani in zapri na meniju Več.
  • V pojavnem oknu za nalaganje Connections Social Cloud vnesite ime datoteke in po želji še druge lastnosti za novo datoteko.
  • Dotaknite se Shrani. Ko je datoteka naložena, je shranjena v Moje datoteke na mesto, kjer ste bili nazadnje.

Urejanje datotek

V izdelku IBM Connections Social Cloud lahko urejate več datotek z urejevalnikom IBM Connections Social Cloud Editor.

Podprti formati datotek za urejanje vključujejo:
 • Microsoft Word 97~2013 (.doc, .docx)
 • MS Excel 97~ 2013 (.xls, .xlsx)
 • MS PowerPoint 97~ 2013 (.ppt, .pptx)
Opomba: V datoteke Adobe .pdf lahko dodate pripombe, ne morete pa urejati vsebine.
 1. V možnosti Moje datoteke, Javne datoteke ali Datoteke skupnosti izberite možnost Več, da odprete spustni meni. Izberite Urejanje. Izberete lahko tudi možnost Edit (Uredi) v sistemu iOS ali ikono svinčnika v sistemu Android na listu z dejanji na strani s podrobnostmi o datoteki.
  Opomba: Datoteke, katerih vrsta datoteke ni podprta za urejanje, so sive in jih ni mogoče izbrati.
 2. Če želite odpreti več datotek v urejevalniku, storite naslednje:
  1. Dotaknite se ikone Datoteke v navigacijski vrstici v urejevalniku.
  2. Dotaknite se možnosti Odpri datoteke, da zaženete Connections Social Cloud Files, če želite poiskati dodatne datoteke za urejanje.
 3. Vse datoteke, ki jih urejate, si lahko ogledate tako, da se dotaknete možnosti Prikaži odprte datoteke na meniju Več.
 4. Če želite med urejanjem shraniti spremembe, se dotaknite možnosti Shrani na meniju Več.
 5. Ko končate z dodajanjem podatkov in vnašanjem sprememb, spremembe shranite v Connections Social Cloud:
  • Dotaknite se možnosti Shrani na meniju Več.
  • V pojavnem oknu za nalaganje Connections Social Cloud lahko po želji vnesete lastnosti za novo različico datoteke.
  • Dotaknite se Shrani. Ko je datoteka naložena, je shranjena v Moje datoteke na mesto, kjer ste bili nazadnje.
   Spremembe so naložene in shranjene v Connections Social Cloud Files kot nova različica. To bralcem, s katerimi souporabljate datoteke, omogoča ogled in prenos posodobljene datoteke. Lastnik datoteke ali urednik jo mora naložiti, preden si jo bralci lahko ogledajo v mobilni aplikaciji Connections Social Cloud Files.
   Opomba: Datoteko lahko spreminjajo tako lastnik kot uredniki datoteke.
   Opomba: Vsakokrat, ko je objavljena nova različica, osebe, ki spremljajo datoteko, prejmejo obvestilo.
   Opomba: Ko shranjujete dokument, ga shranite kot ustrezno obliko Office.
 6. Če drug uporabnik naloži spremembe v datoteko, ki jo urejate, je pred informacijami o podrobnostih o datoteki prikazano obvestilo. Lahko nadaljujete z urejanjem starejše različice, odprete novejšo različico ali prekličete sejo urejanja za starejšo različico.
 7. Če želite odstraniti datoteko iz urejevalnika, se dotaknite menija Več v urejevalniku ali pa menija Več na sličici datoteke v pogledu Odpri datoteke. Dotaknite se možnosti Zapri. Datoteka je odstranjena iz urejevalnika, vendar ne iz izdelka Connections Social Cloud.

Opombe

Te informacije so bile razvite za izdelke in storitve, ki jih nudimo v ZDA.

IBM lahko v drugih državah ne nudi izdelkov, storitev ali funkcij, opisanih v tem dokumentu. Za informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo v vaši regiji, se obrnite na lokalnega IBM-ovega predstavnika. Kakršnakoli navedba IBM-ovega izdelka, programa ali storitve ni mišljena kot trditev oziroma ne pomeni, da se lahko uporablja samo ta IBM-ov izdelek, program ali storitev. Namesto tega se lahko uporablja kakršenkoli funkcionalno enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši katerekoli pravice intelektualne lastnine IBM-a. Vendar pa je uporabnik odgovoren za to, da oceni in preveri delovanje kateregakoli ne-IBM-ovega izdelka, programa ali storitve.

IBM ima lahko patente ali prijave patentov, ki pokrivajo predmet tega dokumenta. Posedovanje tega dokumenta imetniku ne dodeljuje nobene licence za te patente. Vprašanja o licencah lahko pošljete v pisni obliki na naslov:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Če imate vprašanja o licenci v zvezi z informacijami o dvobajtnem naboru znakov (DBCS), se obrnite na IBM-ov oddelek za intelektualno lastnino v vaši državi ali pošljite pisno poizvedbo na naslednji naslov:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION NUDI TO PUBLIKACIJO "TAKŠNO, KOT JE", BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, PA NAJ BO IZRECNA ALI ZAKONSKA, KAR VKLJUČUJE TUDI (VENDAR NI OMEJENO NA) ZAKONSKE GARANCIJE NEKRŠENJA, PRODAJNOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitve odgovornosti za izrecne ali zakonske garancije v določenih transakcijah, zato ta izjava lahko za vas ne velja.

Te informacije lahko vključujejo tehnične netočnosti ali tipografske napake. Informacije v tem dokumentu občasno spremenimo. Spremembe bodo vključene v nove izdaje publikacije. IBM lahko kadarkoli in brez obvestila izboljša in/ali spremeni izdelke in/ali programe, opisane v tej publikaciji.

Ne-IBM-ova spletna mesta so v teh informacijah omenjena le zaradi pripravnosti in te omembe na noben način ne pomenijo promoviranja teh spletnih mest. Gradivo na teh spletnih mestih ni del gradiva za ta IBM-ov izdelek in ta spletna mesta uporabljate na lastno odgovornost.

IBM lahko informacije, ki jih podate, uporabi ali distribuira na kakršenkoli način, za katerega meni, da je ustrezen, brez kakršnekoli obveznosti do vas.

Imetniki licence za ta program, ki želijo imeti informacije o programu za namene omogočanja: (i) izmenjave informacij med neodvisno ustvarjenimi programi in drugimi programi (vključno s tem) in (ii) medsebojne uporabe informacij, ki so bile izmenjane, se morajo obrniti na naslov:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Takšne informacije bodo na voljo v skladu z ustreznimi določbami in pogoji, ki lahko v določenih primerih zajemajo tudi plačilo.

Licenčni program, opisan v tem dokumentu, in vse licenčno gradivo zanj IBM nudi na podlagi določb in pogojev IBM-ove pogodbe s stranko, IBM-ove mednarodne pogodbe s stranko ali kakšne druge enakovredne pogodbe med nami.

Navedeni podatki o zmogljivosti in odjemalski primeri so predstavljeni samo kot ponazoritev. Dejanska zmogljivost se lahko razlikuje, odvisno od specifičnih konfiguracij in pogojev za delovanje.

Informacije o ne-IBM-ovih izdelkih so bile pridobljene pri dobaviteljih teh izdelkov, iz njihovih natisnjenih objav ali drugih javno razpoložljivih virov. IBM teh izdelkov ni preskusil in zato ne more potrditi natančnosti izjav, povezanih z zmogljivostjo in združljivostjo ali drugih izjav, povezanih z ne-IBM-ovimi izdelki. Vprašanja v zvezi z zmogljivostjo ne-IBM-ovih izdelkov naslovite na dobavitelje teh izdelkov.

Vse izjave v zvezi z IBM-ovo bodočo usmeritvijo ali namero lahko brez obvestila spremenimo ali umaknemo, in predstavljajo zgolj cilje in namene.

Te informacije vsebujejo primere podatkov in poročil, uporabljenih v vsakdanjih poslovnih operacijah. Za večjo nazornost smo vanje vključili imena posameznikov, podjetij, znamk in izdelkov. Vsa ta imena so izmišljena in vsakršna podobnost z dejanskimi osebami ali podjetji je zgolj naključna.

Blagovne znamke

IBM, IBM-ov logotip in ibm.com so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije International Business Machines Corp., registrirane v številih jurisdikcijah po vsem svetu. Imena drugih izdelkov in storitev so lahko blagovne znamke IBM-a ali drugih podjetij. Trenutni seznam IBM-ovih blagovnih znamk je na voljo na spletu na strani "Copyright and trademark information" na naslovu http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Microsoft and Windows sta blagovni znamki korporacije Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike, drugih državah ali v obojih.

Java™ in vse blagovne znamke, ki temeljijo na Javi, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije Oracle in/ali njenih hčerinskih podjetij.

Določbe in pogoji za dokumentacijo izdelka

Dovoljenja za uporabo teh publikacij so predmet naslednjih določb in pogojev.

Veljavnost

Te določbe in pogoji so dodatek k pogojem uporabe za spletno mesto IBM.

Osebna uporaba

Te publikacije lahko reproducirate za osebno, nekomercialno rabo pod pogojem, da so vsa obvestila o lastništvu ohranjena. Brez izrecnega dovoljenja IBM-a ne smete distribuirati, prikazovati ali izdelovati izpeljanih del iz teh publikacij ali katerihkoli delov le-teh.

Poslovna uporaba

Te publikacije lahko reproducirate, distribuirate in prikazujete izključno znotraj podjetja pod pogojem, da so vsa obvestila o lastništvu ohranjena. Izdelava izpeljanih del teh publikacij ni dovoljena, ponatis, distribuiranje ali prikazovanje teh publikacij ali kateregakoli njihovega dela izven podjetja pa ni dovoljeno brez izrecne privolitve IBM-a.

Pravice

Razen tega, kar je izrecno podeljeno v tem dovoljenju, ni podeljeno nobeno drugo dovoljenje, licenca ali pravica, izrecna ali zakonska, do publikacij ali katerihkoli drugih vsebovanih informacij, podatkov, programske opreme ali intelektualne lastnine.

IBM si pridržuje pravico kadarkoli umakniti dovoljenja, vsebovana v tem dokumentu, če IBM presodi, da mu uporaba teh publikacij škodi, ali če ugotovi, da zgoraj navedena navodila niso ustrezno upoštevana.

Teh informacij ni dovoljeno prenašati, izvažati ali znova izvažati, razen če to storite popolnoma v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, vključno z zakoni in predpisi Združenih držav Amerike o izvozu.

IBM ZA VSEBINO TEH PUBLIKACIJ NE DAJE NIKAKRŠNE GARANCIJE. PUBLIKACIJE SO NA VOLJO "TAKŠNE, KOT SO", BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, IZRECNE ALI ZAKONSKE, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA, ZAKONSKE GARANCIJE NEKRŠITVE, PRODAJNOSTI ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

IBM-ova izjava o zasebnosti na spletu

IBM-ovi izdelki programske opreme, vključno s programsko opremo kot storitvenimi rešitvami, (“Ponudbe programske opreme”), lahko uporabljajo piškotke ali druge tehnologije za zbiranje informacij o uporabi izdelka, za pomoč pri izboljšavi izkušnje končnih uporabnikov, za prilagajanje interakcij s končnim uporabnikom ali v druge namene. V večini primerov ponudbe programske opreme ne zbirajo osebnih podatkov. Nekatere ponudbe programske opreme vam lahko pomagajo omogočiti zbiranje osebnih podatkov. Če ta ponudba programske opreme uporablja piškotke za zbiranje podatkov, ki omogočajo prepoznavanje posameznika, so specifične informacije o njeni uporabi piškotkov navedene v naslednjih treh odstavkih.

Glede na razmeščene konfiguracije lahko ta ponudba programske opreme uporablja piškotke seje in trajne piškotke, ki zbirajo uporabniška imena posameznih uporabnikov in druge podatke, ki omogočajo prepoznavanje posameznika, za namene upravljanja seje, izboljšanja uporabnosti za uporabnike in konfiguriranja enotne prijave ali za druge namene sledenja uporabi ali druge funkcionalne namene. Te piškotke lahko onemogočite, vendar s tem izklopite tudi funkcionalnost, ki jo omogočajo.

Če konfiguracije, razmeščene za to ponudbo programske opreme, omogočajo, da kot stranka prek piškotkov in drugih tehnologij od končnih uporabnikov zbirate podatke, ki omogočajo prepoznavanje posameznika, morate sami poizvedeti glede kakršnihkoli zakonov, ki veljajo za takšno zbiranje podatkov, vključno z zahtevami glede obvestila in soglasja.

Za dodatne informacije o uporabi različnih tehnologij za te namene, vključno s piškotki, glejte IBM-ov pravilnik o zasebnosti na naslovu http://www.ibm.com/privacy in IBM-ovo spletno izjavo o zasebnosti na naslovu http://www.ibm.com/privacy/details v razdelku z naslovom “Cookies, Web Beacons and Other Technologies” (Piškotki, spletni svetilniki in druge tehnologije) ter “IBM-ovo izjavo o zasebnosti za izdelke programske opreme in programsko opremo kot storitev” na naslovu http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.