IBM Connections Mobile 1.2.2 za Android, iOS i Blackberry

maj 2016.

Funkcije pristupačnosti za IBM Connections Social Cloud Editor za mobilne uređaje na iOS-u

Funkcije pristupačnosti pomažu korisnicima koji imaju invaliditet, poput umanjene pokretljivosti ili ograničenog vida, da uspešno koriste sadržaj informacione tehnologije.

Funkcije pristupačnosti

Connections Social Cloud Editor za mobilne uređaje obuhvata sledeće glavne funkcije pristupačnosti:
 • Ovaj proizvod koristi standardne gestove.
 • Rad samo preko tastature
 • Podržava VoiceOver za iOS, Apple-ov čitač ekrana za korisnike sa ograničenim vidom.

Za dodatne informacije, idite na veb stranicu iOS Konfigurisanje funkcija pristupačnosti.

Navigacija preko tastature

Ovaj proizvod koristi standardne tastere za navigaciju.

Informacije interfejsa

Connections Social Cloud Korisnički interfejs urednika za mobilne uređaje nema sadržaj koji zasvetli 2 - 55 puta u sekundi.

Connections Social Cloud Dokumentacija proizvoda urednika za mobilne uređaje zasniva se na kaskadnim stilovima. Veličinu fonta možete kontrolisati pomoću postavki uređaja ili pregledača.

Povezane informacije o pristupačnosti

Pored standardne IBM tehničke podrška i veb lokacija podrške, IBM je otvorio TTY telefonsku uslugu koju koriste gluvi klijenti ili oni koji slabije čuju da bi pristupili uslugama prodaje i podrške:

TTY usluga
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(u Severnoj Americi)

IBM i pristupačnost

Pogledajte IBM® Centar za ljudske mogućnosti i pristupačnost za više informacija o posvećenosti koju IBM ulaže u pristupačnost.

Rad sa datotekama

Evo nekoliko zadataka za koje bi vam mogla zatrebati pomoć na vašem mobilnom uređaju.

IBM Connections Social Cloud Editor omogućava da:
 • Prikažete datoteke u ili van IBM Connections Social Cloud Datoteka.
 • Kreirate datoteke.
 • Uređujete datoteku ako se sve sledeće stavke odnose na vas:
  • Za datoteku koja je kreirana na platformi IBM Connections Social Cloud, vi ste kreator ili je neko podelio datoteku sa vama i dao vam pristup uređivača.
  • Za otpremljenu datoteku za koju imate pristup uređivača, vlasnik datoteke je izvršio početno onlajn uređivanje, koje priprema datoteku za uređivanje od strane drugih lica.
   Napomena: Ako neko ukloni pristup uređivača, dugme Uredi ostaje vidljivo dok se stranica ne osveži, ali i dalje nije moguće da uređujete dokument.

Kreiranje dokumenta, unakrsne tabele, ili prezentacije

Koristite IBM Connections Social Cloud Editor za kreiranje dokumenta na iOS ili Android uređaju koji možete da delite na mreži.

Možete kreirati 3 tipa datoteka: Microsoft Word, Excel ili Powerpoint datoteke.

Kada kreirate novi Word dokument, on se uvek čuva u .docx formatu. Postojeći dokumenti se mogu uređivati i čuvati u originalnom formatu.

Kada kreirate novu unakrsnu tabelu, ona se uvek čuva u .xlsx formatu. Postojeće unakrsne tabele se mogu uređivati i čuvati u originalnom formatu.

Kada kreirate novu prezentaciju, ona se uvek čuva u .pptx formatu. Postojeće prezentacije se mogu uređivati i čuvati u originalnom formatu.

 1. Možete kreirati novu datoteku kada otvorite aplikaciju IBM Connections Social Cloud Editor ili iz ekrana Moje datoteke na platformi IBM Connections Social Cloud.
 2. U ekranu Moje datoteke, dodirnite opciju Dodaj ili Dodaj datoteku, a zatim dodirnite opciju Kreiraj dokument.
 3. U aplikaciji Connections Social Cloud Editor, izaberite +, a zatim izaberite tip datoteke koji želite da kreirate:
  • Dokument
  • Unakrsna tabela
  • Prezentacija
 4. Nova datoteka je untitled.extension. Unesite informacije u novu datoteku.
 5. Kada završite dodavanje informacija i unošenje promena, sačuvajte promene u aplikaciji Connections Social Cloud Datoteke:
  • Dodirnite Sačuvaj ili Sačuvaj i zatvori u meniju Više.
  • Na platformi Connections Social Cloud u iskačućem prozoru za otpremanje, unesite ime datoteke i opcionalno unesite druga svojstva nove datoteke.
  • Dodirnite Sačuvaj.Kada se datoteka otpremi, čuva se na poslednjoj lokaciji u fascikli Moje datoteke.

Uređivanje datoteka

Možete uređivati više datoteka na platformi IBM Connections Social Cloud pomoću IBM Connections Social Cloud Editor-a.

Podržani formati datoteka za uređivanje obuhvataju:
 • Microsoft Word 97~2013 (.doc, .docx)
 • MS Excel 97~ 2013 (.xls, .xlsx)
 • MS PowerPoint 97~ 2013 (.ppt, .pptx)
Napomena: Možete dodati napomene u Adobe .pdf datoteke, ali nije moguće uređivanje sadržaja.
 1. Iz Moje datoteke, Javne datoteke, ili Datoteke zajednice, izaberite opciju Više da biste otvorili padajući meni. Izaberite Uredi. Moguće je i da izaberete Uredi na iOS-u ili dugme olovka na Android-u sa lista radnji na stranici detalji o datoteci.
  Napomena: Datoteke koje imaju tip datoteke koji nije podržan za uređivanje su nedostupne i nije ih moguće izabrati.
 2. Da biste otvorili dodatne datoteke u uredniku:
  1. Dodirnite ikonu Datoteke na traci za navigaciju u uredniku.
  2. Dodirnite opciju Otvori datoteke za pokretanje Connections Social Cloud Datoteka radi pregledanja datoteka za uređivanje.
 3. Moguće je prikazati sve datoteke koje uređujete ako dodirnete Prikaži otvorene datoteke u meniju Više.
 4. Da biste sačuvali promene tokom uređivanja, dodirnite Sačuvaj u meniju Više.
 5. Kada završite dodavanje informacija i unošenje promena, sačuvajte promene u aplikaciji Connections Social Cloud Datoteke:
  • Dodirnite Sačuvaj u meniju Više.
  • Na platformi Connections Social Cloud u iskačućem prozoru za otpremanje, opcionalno unesite svojstva nove verzije datoteke.
  • Dodirnite Sačuvaj. Kada se datoteka otpremi, čuva se na poslednjoj lokaciji u Moje datoteke.
   Promene se otpremaju i čuvaju u Connections Social Cloud Datoteke kao nova verzija. Ovo omogućava čitaocima sa kojima delite da prikažu ili preuzmu ažuriranu datoteku. Potrebno je da vlasnik datoteke ili urednik otpreme datoteku pre nego što čitaoci mogu da je pročitaju u aplikaciji Connections Social Cloud Datoteke za mobilne uređaje.
   Napomena: I vlasnik i urednici datoteke mogu da unose promene u datoteku.
   Napomena: Za svaku objavljenu novu verziju, obaveštenja se šalju ljudima koji prate datoteku.
   Napomena: Kada čuvate dokument, sačuvajte dokument u odgovarajućem Office formatu.
 6. Ako drugi korisnik otpremi promene u datoteku koju uređujete, prikazuje se obaveštenje pre informacija o detaljima datoteke. Moguće je da nastavite uređivanje starije verzije, otvorite noviju verziju ili otkažete sesiju uređivanja za stariju verziju.
 7. Da biste uklonili datoteku iz urednika, dodirnite meni Više u uredniku ili dodirnite meni Više na sličici datoteke u prikazu Otvori datoteke. Dodirnite opciju Zatvori. Datoteka se uklanja iz urednika, ali ne i iz Connections Social Cloud.

Obaveštenja

Ove informacije su razvijene za proizvode i usluge koji se nude u SAD.

IBM može da ne nudi proizvode, usluge ili funkcije koji su navedeni u ovom dokumentu u drugim zemljama. Posavetujte se sa lokalnim IBM predstavnikom za informacije o proizvodima i uslugama koji su dostupni u vašoj oblasti. Svaka referenca na IBM proizvod, program ili uslugu ne navodi niti nagoveštava da može da se koristi samo navedeni IBM proizvod, program ili usluga. Svaki funkcionalno jednak proizvod, program ili usluga koji ne ugrožava pravo intelektualne svojine IBM-a može da se koristi umesto navedenog. Međutim, odgovornost korisnika je da proceni i verifikuje rad svakog proizvoda, programa ili usluge koji nisu IBM.

IBM može imati patente ili aplikacije patenta koji su u toku koji pokrivaju temu navedenu u ovom dokumentu. Nabavka ovog dokumenta vam ne daje nikakvu licencu za ove patente. Možete pismeno poslati upite o licenci na:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Za upite o licenci u vezi sa informacijama o skupu dvobajtnih znakova (DBCS), obratite se IBM Odseku za intelektualnu svojinu u vašoj zemlji ili pošaljite upite u pisanom obliku na:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

KORPORACIJA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES DOSTAVLJA OVU PUBLIKACIJU „KAKVA JESTE“, BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO DIREKTNIH ILI INDIREKTNIH, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O NEKRŠENJU PRAVA, PODESNOSTI ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke nadležnosti ne dozvoljavaju odricanje od direktnih ili indirektnih garancija u određenim transakcijama, tako da se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ove informacije mogu da sadrže tehničke greške ili greške u kucanju. Povremeno se vrše promene ovih informacija i te promene će biti uključene u nova izdanja publikacije. IBM može napraviti poboljšanja i/ili promene u proizvodima i/ili programima opisanim u ovoj publikaciji u bilo kom trenutku bez upozorenja.

Sve reference u ovim informacijama na veb lokacije koje ne pripadaju korporaciji IBM služe samo kao dodatne informacije i ni na koji način ne služe kao reklama navedenih veb lokacija. Materijali na navedenim veb lokacijama nisu deo materijala za ovaj IBM proizvod i korišćenje tih veb lokacija je vaš rizik.

IBM može koristiti ili distribuirati sve informacije koje obezbedite na način koji smatra odgovarajućim bez prethodne obaveze prema vama.

Korisnici licence ovog programa koji žele da imaju informacije o njemu radi omogućavanja: (i) razmene informacija između nezavisno kreiranih programa i drugih programa (uključujući i ovaj) i (ii) uzajamnog korišćenja informacija koje su razmenjene, treba da kontaktiraju:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Takve informacije mogu biti dostupne, pod odgovarajućim uslovima, uključujući u nekim slučajevima i naplatu naknade.

Licencirani program naveden u ovom dokumentu i celokupni licencirani materijal dostupan za njega obezbeđuje IBM pod uslovima IBM Korisničkog ugovora, IBM Ugovora o licenciranju međunarodnog programa ili ekvivalentnog ugovora između nas.

Podaci o performansama i primeri klijenata navedeni su samo kao ilustracija. Stvarni rezultati performansi mogu da se razlikuju u zavisnosti od odgovarajućih konfiguracija i uslova rada.

Informacije koje se tiču proizvoda koji nisu IBM dobijene su od dobavljača tih proizvoda, njihovih objavljenih obaveštenja ili iz drugih javno dostupnih izvora. IBM nije testirao te proizvode i ne može potvrditi preciznost performansi, kompatibilnost niti druge tvrdnje u vezi sa proizvodima koji ne pripadaju korporaciji IBM. Pitanja o mogućnostima proizvoda koji nisu IBM treba uputiti dobavljačima tih proizvoda.

Izjave u vezi sa budućim pravcem ili namerom korporacije IBM mogu se promeniti ili povući bez prethodnog obaveštenja i predstavljaju samo ciljeve i planove.

Ove informacije sadrže primere podataka i izveštaja koji se koriste u dnevnom poslovanju. Da bismo ih potpunije ilustrovali, primeri obuhvataju imena pojedinaca, kompanija, marki i proizvoda. Sva navedena imena su izmišljena i svaka sličnost sa stvarnim licima ili preduzećima je slučajna.

Žigovi

IBM, IBM logotip i ibm.com predstavljaju žigove ili registrovane žigove korporacije International Business Machines, koji su registrovani u mnogim zemljama širom sveta. Ostala imena proizvoda i usluga mogu biti žigovi korporacije IBM ili drugih kompanija. Aktuelna lista IBM žigova dostupna je na mreži kao "Informacije o autorskim pravima i žigovima" na lokaciji http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Microsoft i Windows su žigovi korporacije Microsoft u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oba.

Java™ i svi žigovi zasnovani na programu Java predstavljaju žigove ili registrovane žigove korporacije Oracle i/ili njegovih srodnih kompanija.

Uslovi za dokumentaciju proizvoda

Dozvole za korišćenje ovih publikacija su odobrene pod sledećim uslovima.

Primenljivost

Ovi uslovi su dodatak svim uslovima korišćenja za IBM veb lokaciju.

Lična upotreba

Možete da umnožavate ove publikacije za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu pod uslovom da zadržite sve napomene o vlasništvu. Nije dozvoljeno da distribuirate, prikazujete ili prerađujete ove publikacije, ili neki njihov deo, bez izričitog pristanka korporacije IBM.

Komercijalna upotreba

Možete umnožavati, distribuirati i prikazivati ove publikacije samo unutar svog preduzeća pod uslovom da zadržite sve napomene o vlasništvu. Nije dozvoljeno da prerađujete ove publikacije ili reprodukujete, distribuirate ili prikazujete ove publikacije ili neki njihov deo van vašeg preduzeća i bez izričitog pristanka korporacije IBM.

Prava

Osim onoga što je eksplicitno odobreno u ovoj dozvoli, ne odobrava se nijedna druga dozvola, licenca niti pravo, eksplicitno ili implicitno, na publikacije ili bilo koje informacije, podatke, softver ili drugu intelektualnu svojinu koju sadrže.

IBM zadržava pravo da povuče dozvole koje je dodelio ovim dokumentom u bilo koje vreme, prema vlastitom nahođenju, ukoliko korišćenje publikacija nanosi štetu njegovim interesima ili, ako odredi korporacija IBM, prethodno navedena uputstva nisu se sledila na odgovarajući način.

Ne smete preuzimati, izvoziti ili ponovo izvoziti ove informacije osim u punoj saglasnosti sa svim primenljivim zakonima i propisima, uključujući sve izvozne zakone i propise Sjedinjenih Država.

IBM NE DAJE GARANCIJE O SADRŽAJU OVIH PUBLIKACIJA. PUBLIKACIJE SU DATE "U VIĐENOM STANJU" I BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICITNE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA TRGOVINU, NE-KRŠENJU I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

IBM Izjava o privatnosti na mreži

IBM softverski proizvodi, uključujući rešenja softvera kao usluge, (“Ponude softvera”) mogu koristiti kolačiće ili druge tehnologije za prikupljanje informacija o korišćenju proizvoda, poboljšanje iskustva krajnjeg korisnika, prilagođavanje interakcija sa krajnjim korisnikom ili u druge svrhe. U mnogim slučajevima Ponude softvera ne prikupljaju informacije koje mogu da se personalno identifikuju. Neke od naših Ponuda softvera vam mogu pomoći da omogućite prikupljanje informacija koje se mogu personalno identifikovati. Ako ove Ponude softvera koriste kolačiće za prikupljanje informacije koje mogu lično da se identifikuju, određene informacije o korišćenju kolačića ove ponude navedena je u sledeća tri pasusa.

U zavisnosti od primenjene konfiguracije, ove Ponude softvera mogu da koriste sesiju i stalne kolačiće koji prikupljaju korisničko ime svakog korisnika ili druge informacije koje se lično mogu identifikovati radi upravljanja sesijom, poboljšane korisničke upotrebljivosti, pojedinačne konfiguracije prijave ili drugog praćenja korišćenja ili u funkcionalne svrhe. Ovi kolačići mogu se onemogućiti, ali njihovo onemogućavanje takođe uklanjaju i funkcionalnost koju omogućavaju.

Ukoliko konfiguracije koje se primenjuju za Ponudu softvera obezbeđuju vama kao korisniku mogućnost da prikupite informacije koje se lično mogu identifikovati od krajnjih korisnika preko kolačića i drugih tehnologija, trebalo bi da tražite svoj pravni savet za sve primenjive zakone u vezi sa navedenim prikupljanjem podataka, obuhvatajući sve zahteve za obaveštenje i pristanak.

Za više informacija o korišćenju raznih tehnologija, obuhvatajući kolačiće, u ove svrhe, pogledajte IBM Politiku privatnosti na lokaciji http://www.ibm.com/privacy i IBM Izjavu o privatnosti na mreži na lokaciji http://www.ibm.com/privacy/details odeljak nazvan “Kolačići, veb signali i ostale tehnologije” i “IBM softverski proizvodi i Izjava o privatnosti softver-kao-usluga” na lokaciji http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.