Pomoc do produktu IBM Lotus Notes 8.5.3

Wydanie pierwsze

Data opublikowania: wrzesień 2011

Informacje o tym wydaniu

Drukowanie

Podczas drukowania tego dokumentu niektóre elementy stylu są usuwane w celu uzyskania lepszego wydruku. Poniżej zamieszczono kilka wskazówek dotyczących drukowania:
 • Dokument może być zbyt długi, aby mógł zostać wydrukowany z poziomu przeglądarki. Duże pliki są pomyślnie drukowane przy użyciu programu Microsoft Internet Explorer.
 • Ten dokument jest długi. Aby określić długość drukowanej strony, należy skorzystać z podglądu wydruku.
 • Istnieje możliwość zaznaczenia sekcji dokumentu, a następnie wybrania opcji drukowania tylko wybranych treści.

Praca w trybie bez połączenia

Korzystając z przeglądarki, można zapisać lokalną kopię tego dokumentu. Poszczególne przeglądarki mają różne menu i opcje menu. W przypadku wystąpienia problemów z zapisaniem lokalnej kopii dokumentu należy zapoznać się z pomocą do przeglądarki..

Wysyłanie opinii

Informacje dotyczące przesyłania opinii o tym dokumencie można znaleźć w serwisie WWW Lotus Documentation Feedback (Opinie dotyczące dokumentacji oprogramowania Lotus).

Pierwsze kroki

Witamy w najnowszej wersji programu IBM® Lotus Notes. Lotus Notes jest użytecznym i wielofunkcyjnym programem dla systemów Microsoft Windows, Macintosh i Linux, który umożliwia natychmiastowy dostęp do wszystkich ważnych dla użytkownika informacji. Za pomocą programu Lotus Notes można wysyłać i odbierać pocztę internetową, planować spotkania, przeglądać sieć WWW i korzystać z aplikacji zaprojektowanych do użycia z programem Notes.

Strona główna

Z poziomu strony głównej można uzyskać natychmiastowy dostęp do poczty elektronicznej, kontaktów, kalendarza itd. Możliwe jest tworzenie nowych stron głównych, dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Strona główna z wyświetlonymi przyciskami nowych elementów

Pomoc

Podczas pracy z programem Lotus Notes dostępny jest system pomocy. Aby otworzyć pomoc kontekstową, należy nacisnąć klawisz F1 (w systemie Macintosh OS X klawisze Command+Shift+?, a w systemie Linux klawisze Ctrl+F1). Pomoc kontekstowa zawiera listę tematów związanych z zadaniem wykonywanym, gdy został naciśnięty klawisz F1. Jeśli tematy pomocy zostały wyświetlone w ten właśnie sposób, będą one wyświetlane w bocznym panelu, który może być stale widoczny podczas pracy. Z łatwością można przejrzeć listę wszystkich tematów lub przeszukać Pomoc, korzystając z odsyłaczy zlokalizowanych w dolnej części panelu bocznego.

Wąski panel Pomoc wyświetlany po naciśnięciu klawisza F1

Aby wyświetlić pomoc w osobnym oknie, należy kliknąć opcję Pomoc > Spis treści pomocy w menu głównym. Aby wysłać temat pomocy do innej osoby, należy kliknąć temat w spisie treści prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz element docelowy jako...(HTML), a następnie załączyć zapisany plik HTML do wiadomości e-mail.

Menu zaawansowane

Zaawansowani użytkownicy mogą wyświetlić menu zaawansowane. Menu zaawansowane są przeznaczone dla administratorów lub projektantów i zawierają opcje takie jak archiwizowanie lub usuwanie aplikacji, bądź zastępowanie projektu aplikacji programu Notes. Po włączeniu menu zaawansowanych (Widok > Menu zaawansowane) będą one dostępne w kolejnych sesjach programu Notes.

Uwaga: W przypadku zainstalowania klienta programu Domino Administrator lub programu Domino Designer menu zaawansowane są domyślnie włączone.

Otwieranie aplikacji

Użytkownicy, którzy w poprzednich wersjach otwierali aplikacje za pomocą menu Plik (Plik > Baza danych > Otwórz), mogą zauważyć zmiany w tym menu. Obecnie należy stosować opcję Plik > Otwórz > Aplikacja programu Lotus Notes.

Lista Otwórz

Można kliknąć przycisk Otwórz i wybrać aplikację z listy lub z folderu Aplikacje.

Dzięki liście Otwórz można wygodnie otwierać aplikacje. Wystarczy kliknąć przycisk Otwórz, a na liście Otwórz zostaną wyświetlone wszystkie dostępne aplikacje i dokumenty, dla których utworzono zakładki. Po dokonaniu wyboru lista zostanie zamknięta i nie będzie zabierać miejsca w oknie programu Notes. Można również zadokować listę Otwórz, tak aby była wyświetlana z boku okna programu Notes jako dobrze znana lista ikon. Po zaktualizowaniu wcześniejszej wersji programu Notes do programu Notes 8 zakładki użytkownika będą wyświetlane na liście Otwórz.

Zadokowana lista Otwórz w trybie otwierania

Pasek boczny

Pasek boczny umożliwia łatwy i nieprzerwany dostęp do aplikacji używanych do rozmów sieciowych z kontaktami programu Sametime, a także przeglądanie kalendarza Dzień w kilku słowach, sprawdzanie subskrybowanych kanałów informacyjnych w czytniku kanałów i planowanie działań. Aby oddokować aplikację paska bocznego, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Otwórz w nowym oknie. Po zamknięciu aplikacji, powróci ona do paska bocznego. W zależności od konfiguracji systemu na pasku bocznym może być dostępna jedna z następujących aplikacji paska bocznego albo wszystkie te aplikacje.

 • Kontakty Sametime -- Sametime umożliwia rozmowę sieciową z współpracownikami w czasie rzeczywistym. Umożliwia też zarządzanie listą kontaktów.
 • Dzień w kilku słowach -- szybki przegląd harmonogramu dnia.
 • Kanały informacyjne -- najnowsze wiadomości z witryn WWW i wybranych aplikacji.
 • Działania -- współużytkowanie (ze współpracownikami) plików, list zadań do wykonania, odsyłaczy WWW i wiadomości, przydzielanie działań zespołowi i komentowanie ich przebiegu.
 • Moje widgety -- pozwala tworzyć i współużytkować widgety obsługiwane w sieci WWW i w programie Notes.

Przy pierwszym uruchomieniu programu IBM Lotus Notes pasek boczny jest w stanie wąskim. Poniższa ilustracja przedstawia pasek boczny w stanie wąskim po lewej stronie i w stanie otwartym po prawej stronie.

Pasek boczny z wyświetlonymi wszystkimi aplikacjami

Wyszukaj

Nowa, ulepszona funkcja wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie przy użyciu interfejsu programu Notes lub przy użyciu wyszukiwarki WWW. Podobnie jak w przypadku przeszukiwania ulubionych stron WWW, wyszukiwanie jest zawsze dostępne u góry okna programu Notes. Kliknięcie strzałki umożliwia wybranie typu wyszukiwania oraz wyświetlenie ostatnich wyszukiwań.

Funkcja i menu wyszukiwania - zawsze dostępne nad paskiem bocznym

Witamy w programie IBM Lotus Notes

Witamy w najnowszej wersji programu IBM® Lotus Notes®. Lotus Notes to bogate w możliwości, wszechstronne oprogramowanie dla komputerów z systemem Microsoft® Windows®, Macintosh i Linux® zapewniające natychmiastowy dostęp do wszystkich istotnych informacji. Za pomocą programu Lotus Notes można wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną i internetową, planować spotkania, przeglądać sieć WWW i korzystać z zaawansowanych aplikacji biznesowych w codziennej pracy.

Co nowego w programie Lotus Notes 8.5.3?

W poniższej tabeli zawarto listę funkcji wprowadzonych w wersji 8.5.3 programu IBM Lotus Notes oraz informacje ułatwiające rozpoczęcie korzystania z tych funkcji.

Ten temat pomocy programu Lotus Notes wprowadza użytkownika do wersji 8.5.3 programu IBM Lotus Notes. Informacje i filmy wideo dotyczące używania programu Lotus Notes można znaleźć w obszarze wiki produktu Lotus Notes and Domino pod adresem http://www.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf. Do obszaru wiki można także wnosić informacje i filmy wideo.

Tabela 1. Funkcje aplikacji Poczta

Funkcja

Sposób użycia

Wyszukiwanie wiadomości e-mail według nadawcy lub tematu

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w skrzynce odbiorczej i wybrać opcję Szukaj > Według nadawcy lub Szukaj > Według tematu.

Okno dialogowe menu wyszukiwania według nadawcy lub tematu

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w kliencie programu Notes w wersji Standard i podlega następującym ograniczeniom:
 • Replika pliku poczty elektronicznej na serwerze, poindeksowana pełnotekstowo: klient w wersji 8.5.3, serwer w wersji 8.5.3 lub starszej
 • Replika pliku poczty elektronicznej na serwerze, nieindeksowana: klient i serwer tylko w wersji 8.5.3
 • Lokalna replika pliku poczty elektronicznej, poindeksowana pełnotekstowo: klient w wersji 8.5.3
 • Lokalna replika pliku poczty elektronicznej, nieindeksowana: klient w wersji 8.5.3

Podczas sortowania wiadomości e-mail według tematu przedrostki Odp: i PD: są teraz ignorowane

Podczas sortowania wiadomości e-mail w folderze według tematu program Notes ignoruje przedrostki, takie jak Odp: i PD:, dzięki czemu sortowanie jest bardziej dokładne.

Przykładowe sortowanie po zignorowaniu przedrostków Odp:

Uwaga: Ta funkcja wymaga szablonu wiadomości e-mail, klienta i serwera w wersji 8.5.3. Jeśli plik poczty elektronicznej jest lokalny, wymagany jest tylko szablon wiadomości e-mail i klient w wersji 8.5.3.

Wyświetlanie wysuwanego podsumowania po otrzymaniu nowej wiadomości e-mail

Nowa preferencja umożliwia włączenie wyświetlania alertu w postaci wysuwanego podsumowania po otrzymaniu wiadomości e-mail. W prawym dolnym rogu ekranu zostanie wysunięte małe okno zawierające podgląd nowych wiadomości e-mail, w tym temat i nadawcę kilku pierwszych nowych wiadomości. Okno jest wyświetlane przez kilka sekund, a następnie znika, jeśli nie zostanie podjęte żadne działanie.

Minipanel podglądu wiadomości e-mail

Dwukrotne kliknięcie podglądu spowoduje otworzenie wiadomości e-mail, a jeśli okno zostanie przeciągnięte, pozostanie otwarte (podgląd nie zniknie).

Aby ustawić tę preferencję, należy wybrać opcję Plik > Preferencje, kliknąć znak plus (+) obok pozycji Poczta, a następnie kliknąć opcję Wysyłanie i odbieranie. Należy zaznaczyć opcję Wysuń podsumowanie.

Strona preferencji Wysyłanie i odbieranie

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w kliencie programu Notes w wersji Standard i wymaga szablonu wiadomości e-mail oraz klienta w wersji 8.5.3 (kod jest uruchamiany tylko w kliencie — nie istnieją zależności serwera).

Nowa preferencja automatycznego uzupełniania

Na liście automatycznego uzupełniania można wyświetlać atrybuty kontaktów, np. stanowisko.

Menu rozwijane opcji automatycznego uzupełniania

Aby ustawić tę preferencję, należy kliknąć opcję Plik > Preferencje, kliknąć opcję Kontakty i wybrać atrybut do wyświetlenia.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w kliencie programu Notes w wersji Standard i wymaga szablonu pernames.ntf oraz klienta w wersji 8.5.3.

Ulepszona obsługa kopii pliku poczty elektronicznej aplikacji Kontakty

Użytkownicy mogą wykonywać działania w kopii pliku poczty elektronicznej aplikacji Kontakty dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku kontaktów w lokalnej książce adresowej. Dotyczy to także ustawień preferencji. Ta funkcja wymaga szablonu wiadomości e-mail w wersji 8.5.3 oraz klienta w wersji 8.x lub nowszej.

Nowa funkcja dotycząca podpisów

Ułatwiono wybieranie różnych podpisów dla różnych wiadomości e-mail. Podczas tworzenia wiadomości można kliknąć przycisk Podpis na pasku działań powyżej wiadomości, a następnie wybrać podpis domyślny, nowy podpis z pliku na komputerze lub brak podpisu.

Okno dialogowe opcji podpisu

W przypadku wybrania opcji Nowy podpis z pliku można wybrać plik TXT, HTML, JPG, BMP lub GIF na komputerze. Jeśli w preferencjach nie określono podpisu domyślnego, ta opcja nie będzie wyświetlana.

Zmiana koloru oraz stylu przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości e-mail

Kolor oraz pogrubienie przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości w skrzynce odbiorczej można zmienić. Należy kliknąć opcję Plik > Preferencje, a następnie opcję Czcionki i kolory. Kliknięcie koloru spowoduje ustawienie nowego koloru dla przeczytanych lub nieprzeczytanych wiadomości e-mail. Dostępna będzie również opcja umożliwiająca wybranie, czy ma zostać zastosowane pogrubienie.

Tabela 2. Funkcje aplikacji Kalendarz
Uwaga: Poniższe funkcje wymagają najnowszej wersji szablonu wiadomości e-mail (8.5.3).

Funkcja

Sposób użycia

Umieszczanie symbolu zastępczego dla pierwotnego czasu konferencji

Podczas proponowania nowego czasu konferencji zostanie wyświetlona nowa opcja Pozostaw symbol zastępczy dla pierwotnej konferencji w kalendarzu.

Okno dialogowe Opcje proponowania z podświetloną opcją pozostawienia symbolu zastępczego

Tę opcję określa się dla poszczególnych konferencji. Domyślnie jest ona włączona. Aby zmienić to ustawienie w preferencjach aplikacji Kalendarz, należy kliknąć opcję Plik > Preferencje, wybrać pozycję Kalendarz i Czynności do wykonania, otworzyć kartę Wyświetlanie i kartę Widoki. Następnie należy zaznaczyć opcję Domyślnie pozostaw symbol zastępczy dla konferencji, w przypadku których zgłoszono kontrpropozycje lub usunąć jej zaznaczenie.

Okno dialogowe preferencji aplikacji Kalendarz z podświetloną opcją symbolu zastępczego

Zaproponowana konferencja będzie wyświetlana w kalendarzu przy użyciu innego koloru (domyślnie pomarańczowego) i będzie miała przedrostek Zgłoszono kontrpropozycję:. Jeśli pozycja, dla której zgłoszono kontrpropozycję zostanie otwarta lub zostanie nad nią umieszczony wskaźnik myszy, zostanie wyświetlony czas zaproponowany dla konferencji.

Okno dialogowe wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy nad konferencją zawierające proponowany czas

Aktualizowanie listy osób zaproszonych na konferencję po ich dodaniu lub usunięciu

Po dodaniu lub usunięciu osób biorących udział w konferencji program Notes może wysłać aktualizacje do pozostałych zaproszonych osób, informując je o zmianie i aktualizując listę zaproszonych osób w ich zaproszeniu z kalendarza. Jeśli konferencja jest cykliczna, wysłanych może zostać wiele aktualizacji. W celu włączenia tej funkcji należy kliknąć opcję Plik > Preferencje, wybrać pozycję Kalendarz i Czynności do wykonania, otworzyć kartę Wyświetlanie i kartę Powiadomienia. Następnie należy zaznaczyć pole wyboru Podczas dodawania lub usuwania osób zaproszonych na konferencję aktualizuj innych uczestników.

Okno dialogowe preferencji aplikacji Kalendarz z podświetloną opcją powiadomienia o aktualizacji

Nowa preferencja umożliwiająca automatyczne aktualizowanie konferencji

Program Notes może teraz automatycznie stosować przychodzące aktualizacje dla zaakceptowanych konferencji. W celu włączenia tej funkcji należy kliknąć opcję Plik > Preferencje, wybrać pozycję Kalendarz i Czynności do wykonania, otworzyć kartę Wyświetlanie i kartę Powiadomienia. Następnie należy zaznaczyć pole wyboru Automatycznie przetwarzaj aktualizacje konferencji i zastosuj zmiany dotyczące konferencji.

Okno dialogowe preferencji aplikacji Kalendarz z podświetloną opcją automatycznych aktualizacji

Uwaga: Do skrzynki odbiorczej użytkownika nadal mogą trafiać powiadomienia. Zależy to od preferencji ustawionych na karcie Powiadomienia kalendarza.
 • Aby otrzymywać powiadomienia do skrzynki odbiorczej, należy usunąć zaznaczenie opcji Usuń powiadomienia o konferencjach ze skrzynki odbiorczej po ich przetworzeniu.
 • Aby nie otrzymywać powiadomień do skrzynki odbiorczej, należy zaznaczyć opcję Usuń powiadomienia o konferencjach ze skrzynki odbiorczej po ich przetworzeniu.
  Uwaga: Do skrzynki odbiorczej użytkownika nadal będą wysyłane powiadomienia dotyczące komentarzy, ponieważ te wiadomości mają być czytane.
Opcja usuwania powiadomień o konferencjach

Po otworzeniu powiadomienia, które zostało już przetworzone, widoczna będzie odpowiednia informacja, a nazwa przycisku Aktualizuj kalendarz zostanie zmieniona na Ponownie zastosuj aktualizację w celu wskazania, że zmiany zostały już zastosowane.

Przesyłanie subskrypcji kalendarza iCalendar

Stowarzyszone subskrypcje kalendarza iCalendar można teraz wysyłać pocztą elektroniczną. Wystarczy kliknąć kalendarz prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wyślij wiadomość e-mail do....

Menu podręczne kalendarza iCalendar

Duplikaty pozycji kalendarza są automatycznie scalane

Po dodaniu innych kalendarzy programu Notes do własnego kalendarza duplikaty pozycji są automatycznie scalane do jednej pozycji, aby utrzymać porządek. W przypadku podjęcia próby otwarcia scalonej pozycji wyświetlane jest pytanie o pozycję, która ma zostać otwarta, ponieważ pozycja znajduje się w wielu kalendarzach. Aby zawsze bez pytania otwierać pozycję kalendarza programu Notes, należy kliknąć opcję Plik > Preferencje, wybrać pozycję Kalendarz i Czynności do wykonania, otworzyć kartę Wyświetlanie i kartę Widoki. Następnie należy wybrać opcję Zawsze wykonuj czynności na mojej pozycji podczas wykonywania czynności na połączonej pozycji kalendarza.

Karta Widoki aplikacji Kalendarz z podświetloną opcją wykonywania działania

Poprawne działania dla scalonej pozycji zostaną także odzwierciedlone na pasku działań.

Tworzenie lub usuwanie rezerwacji pokoju albo zasobu z sieci WWW

Rezerwacji pokojów lub zasobów (zarówno pojedynczych, jak i cyklicznych) można teraz dokonywać przez sieć WWW. Po utworzeniu bezpośredniej rezerwacji przez przeglądarkę WWW zostanie wyświetlony przycisk Powtórz, tak samo jak w kliencie programu Notes. Rezerwację pokoju lub zasobu można także usunąć przez sieć WWW, klikając przycisk Usuń rezerwację.

Tabela 3. Funkcje aplikacji Kontakty

Funkcja

Sposób użycia

Dodatkowe opcje widoku Ostatnie kontakty

Dostępne są nowe opcje wybierania osób dodawanych do ostatnich kontaktów. Aby ustawić tę preferencję, należy kliknąć opcję Plik > Preferencje, kliknąć pozycję Kontakty i wybrać opcję w polu Wybierz sposób dodawania nazw do listy Ostatnio używane kontakty.

Opcje widoku Ostatnie kontakty

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w kliencie programu Notes w wersji Standard i wymaga szablonu pernames.ntf oraz klienta w wersji 8.5.3.

Ukrywanie adresu w ostatnich kontaktach (automatyczne uzupełnianie)

Podczas wpisywania adresu wiadomości e-mail lub zaproszenia na konferencję wyświetlana jest lista nazw i adresów. Są to ostatnie kontakty, osoby wybierane automatycznie spośród tych, z którymi użytkownik ostatnio prowadził rozmowy sieciowe, wymieniał wiadomości e-mail lub brał udział w konferencji.

Jeśli na liście ostatnich kontaktów wyświetlany jest adres, który nie ma być na niej wyświetlany, można go ukryć, wybierając kontakt w widoku Ostatnie kontakty i klikając przycisk Ukryj w przypadku opcji automatycznego uzupełniania.

Przycisk Ukryj w przypadku opcji automatycznego uzupełniania

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w kliencie programu Notes w wersji Standard i wymaga szablonu pernames.ntf oraz klienta w wersji 8.5.3.
Tabela 4. Funkcje wbudowanych produktów

Funkcja

Sposób użycia

Wbudowany program Sametime w wersji 8.5.1 instalowany z programem Notes

Wbudowany program Sametime instalowany z programem Notes został zaktualizowany z wersji 8.0.2 do wersji 8.5.1. Więcej informacji na temat wbudowanego programu Sametime 8.5.1 zawiera sekcjaCo nowego w programie Sametime 8.5.1?

Wbudowany produkt Symphony w wersji 3 instalowany z programem Notes

Wbudowany produkt Symphony instalowany z programem Notes został zaktualizowany z wersji 1.3 do wersji 3.0. Więcej informacji na temat produktu Symphony 3.0 zawiera sekcja Co nowego w produkcie IBM Lotus Symphony 3?.

Tabela 5. Funkcje widgetów i tekstu aktywnego

Funkcja

Sposób użycia

Kartoteka widgetów jako aplikacja XPages

Kartoteka widgetów jest teraz aplikacją XPages z rozszerzonymi możliwościami wyświetlania i wyszukiwania. Szczegółowe informacje na temat administrowania tą funkcją zawiera pomoc programu Domino Administrator. Użytkownik końcowy ma dostęp do następujących funkcji w kartotece widgetów opartej na platformie XPages. Dostęp do poszczególnych funkcji zależy od poziomu dostępu nadanego użytkownikowi przez administratora.

 • Przeglądanie kartoteki opartej na platformie XPages — kartotekę opartą na platformie XPages można przeglądać, uzyskując dostęp do wstępnie ustawionych widoków, np. Wszystkie widgety, Według autora, Według kategorii i Według typu. Katalog można także przeglądać według różnych produktów. Aby rozwinąć szczegóły widgetu, należy kliknąć ikonę + w ostatniej kolumnie dowolnego widoku. Aby zainstalować jeden widget z kartoteki, należy przeciągnąć ikonę widgetu „Przeciągnij, aby zainstalować” z widoku i upuścić ją na panelu paska bocznego Moje widgety.
 • Przeszukiwanie katalogu opartego na platformie XPages — jeśli w bazie danych utworzono indeks pełnotekstowy, w katalogu będą wyświetlane dwie sekcje wyszukiwania. Jedna z nich znajduje się na pasku nagłówka i służy do wyszukiwania widgetów w bazie danych. Druga znajduje się w sekcji znaczników i służy do wyszukiwania widgetów z konkretnym znacznikiem. Katalog oparty na platformie XPages umożliwia również integrację z centrum wyszukiwania programu Notes. Jeśli został utworzony indeks pełnotekstowy i kartoteka oparta na platformie XPages zostanie otwarta w kliencie programu Notes, do wyszukiwania widgetów można będzie używać centrum wyszukiwania programu Notes. Centrum wyszukiwania będzie wyszukiwać widgety w obrębie obecnie wybranego widoku.
 • Otwieranie widgetu w kartotece opartej na platformie XPages — aby otworzyć widget i wyświetlić szczegółowe informacje, należy kliknąć odsyłacz będący tytułem widgetu. Na tej stronie można również tworzyć oceny, znaczniki i komentarze dla widgetu. Aby zainstalować bieżący widget, należy przeciągnąć ikonę Przeciągnij, aby zainstalować i upuścić ją na panelu paska bocznego Moje widgety. Należy zauważyć, że liczba pobrań bieżącego widgetu nie zostanie zaktualizowana natychmiast. Zaplanowany agent obliczy i zaktualizuje łączną liczbę pobrań.
 • Ocenianie widgetu — widget można ocenić, klikając gwiazdki na stronie szczegółów widgetu. Tylko użytkownicy o roli [Admins] lub [RatingAuthor] mogą oceniać widgety. Dany użytkownik może ocenić widget tylko jeden raz.
 • Oznaczanie widgetu — widget można oznaczyć, klikając ikonę Edytuj znaczniki na stronie szczegółów widgetu. Tylko użytkownicy o roli [Admins] lub [TagAuthor] mogą oznaczać widgety.
 • Komentowanie widgetu — aby dodać komentarze do widgetu, należy kliknąć odsyłacz Dodaj komentarz na karcie Komentarze strony szczegółów widgetu. Tylko użytkownicy o roli [Admins] lub [CommentAuthor] mogą tworzyć komentarze.
 • Pobieranie pliku extension.xml dla widgetu z kartoteki opartej na platformie XPages — aby pobrać plik extension.xml widgetu, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz stronę szczegółów danego widgetu.
  2. Otwórz kartę Szczegóły.
  3. Rozwiń sekcję Załącznik.
  4. Pobierz plik extension.xml za pomocą odsyłacza. Należy pamiętać, że liczba pobrań nie jest zwiększana po pobraniu pliku extension.xml.
 • Dodawanie nowego widgetu z kartoteki opartej na platformie XPages — użytkownicy o roli [Admins] lub [WidgetAuthor] mogą tworzyć nowe widgety z poziomu kartoteki opartej na platformie XPages. Kartoteka oparta na platformie XPages udostępnia oparty na platformie XPages formularz wprowadzania umożliwiający dodanie lub zaktualizowanie widgetu. Za pomocą tego formularza można utworzyć nowy widget. Formularz wprowadzania można otworzyć na dwa sposoby:
  1. Kliknięcie przycisku Dodaj widget w dowolnym widoku.
  2. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy istniejącego widgetu na panelu paska bocznego Moje widgety i wybranie opcji Publikuj w katalogu. Należy pamiętać, że tylko użytkownicy o roli [Admins] mogą przypisywać widgety do kategorii.
 • Aktualizowanie widgetu z poziomu kartoteki opartej na platformie XPages — użytkownicy o roli [WidgetAuthor] i dostępie co najmniej na poziomie autora mogą aktualizować swoje widgety. Użytkownicy o roli [Admins] mogą aktualizować wszystkie widgety. Widget można zaktualizować, wykonując następujące kroki:
  1. Otwórz stronę szczegółów widgetu do zaktualizowania.
  2. Kliknij przycisk Edytuj.
  3. Zaktualizuj informacje widgetu.
  4. Kliknij przycisk Wyślij. Należy pamiętać, że tylko użytkownicy o roli [Admins] mogą przypisywać widgety do kategorii. Dla użytkowników o roli [Admins] u dołu dokumentu będzie wyświetlana sekcja Komentarze. W tej sekcji administratorzy mogą wybierać i usuwać nieodpowiednie komentarze za pomocą odsyłacza Usuń wybrane komentarze. Należy pamiętać, że po kliknięciu tego odsyłacza komentarze są usuwane natychmiast, niezależnie od tego, czy formularz zostanie wprowadzony.
 • Usuwanie widgetu z kartoteki opartej na platformie XPages — użytkownicy o roli [WidgetAuthor] mający uprawnienie do usuwania mogą usuwać własne widgety. Użytkownicy o roli [Admins] mający uprawnienie do usuwania mogą usunąć dowolny widget. Widget można usunąć, wykonując następujące kroki:
  1. Otwórz stronę szczegółów widgetu do usunięcia.
  2. Kliknij przycisk Usuń.

Publiczne interfejsy API dla dostawców widgetów

Udostępniono zbiór publicznych interfejsów API, za pomocą których programiści mogą tworzyć niestandardowe typy widgetów do użycia z dostarczonymi lub niestandardowymi aplikacjami. Po wdrożeniu wtyczki zawierającej nowy typ widgetu typ ten można wyłączyć lub włączyć dla użytkowników w taki sam sposób jak dostarczone typy widgetów (przy użyciu strategii Domino lub pliku plugin_customization.ini). Użytkownicy zaawansowani mogą następnie tworzyć widgety tych dodatkowych typów i wdrażać je dla użytkowników końcowych.

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc programu Domino Administrator.

Rozpoznawanie tekstu aktywnego w wiadomościach e-mail w formacie MIME

Łańcuchy tekstu aktywnego są teraz rozpoznawane w wiadomościach e-mail w formacie MIME. Użytkownicy oczekiwali na to rozszerzenie od kilku wersji i teraz jest ono dostępne.

Otwieranie widgetu strony WWW w zewnętrznej przeglądarce lub określonej wbudowanej przeglądarce

Podczas tworzenia widgetu strony WWW można wskazać, że widget ma być otwierany w zewnętrznej przeglądarce lub określonej wbudowanej przeglądarce.
 • Możliwość wybrania wbudowanej przeglądarki jest dostępna dla opcji HTTP Get i HTTP Post podczas tworzenia zarówno uwierzytelnianych, jak i nieuwierzytelnianych widgetów strony WWW.
 • Możliwość wybrania zewnętrznej przeglądarki jest dostępna tylko dla opcji HTTP Get i tylko podczas tworzenia nieuwierzytelnianych widgetów strony WWW.
Konfigurowanie widgetu z poziomu tego okna dialogowego serwisu WWW

W przypadku nowych opcji specyfikacji przeglądarki dla opcji Wbudowana przeglądarka dostępne są następujące możliwości: Domyślna, XULRunner i IE (Internet Explorer).

Opcje specyfikacji przeglądarki

Otwieranie widgetu strony WWW w lokalnym kontenerze WWW

Bazowa architektura klienta umożliwia udostępnianie aplikacji WWW w lokalnym kontenerze WWW, jednak ze względów bezpieczeństwa wartość portu lokalnego kontenera WWW jest domyślnie zmieniana po każdym zrestartowaniu klienta.

Obecnie program Notes umożliwia utworzenie widgetu strony WWW z poziomu bieżącego kontekstu (w tym przypadku lokalnego kontenera WWW) w oparciu o lokalną aplikację WWW, a następnie zarządzanie wartością adresu URL widgetu w jego pliku XML w celu przetłumaczenia na rzeczywisty adres URL lokalnego kontenera WWW. Dzięki temu można wymusić otworzenie widgetu strony WWW w lokalnym kontenerze WWW zamiast odwoływać się do starego, niepoprawnego portu. Po utworzeniu widget strony WWW odwołujący się do lokalnego kontenera WWW przechowuje port w wartości instrukcji url=. Ta wartość jest dodawana automatycznie, gdy widget strony WWW jest tworzony przy użyciu kreatora. Bez tej wartości kontener WWW będzie zmieniać port po każdym zrestartowaniu klienta przez co adres URL widgetu stanie się niepoprawny.

Nowy typ widgetu XPages

Udostępniono nowy kreator służący do tworzenia widgetu na podstawie aplikacji XPages działającej w kliencie programu Lotus Notes. Aby uzyskać dostęp do nowego kreatora, należy kliknąć przycisk Konfiguruj widget za pomocą bieżącego kontekstu na pasku narzędzi.
Uwaga: W przypadku aplikacji XPages działającej w przeglądarce WWW należy użyć widgetu strony WWW zamiast nowego typu widgetu XPages.
Poniżej opisano pierwsze cztery kroki, które należy wykonać, aby utworzyć widget za pomocą kreatora. Pozostałe czynności są intuicyjne i podobne do tych wykonywanych przy tworzeniu widgetów innych typów. Odpowiednia dokumentacja znajduje się w pomocy programu Notes.
 1. Otwórz docelową aplikację XPages, na podstawie której widget ma zostać utworzony. Uwaga: Aby wyszukać aplikację XPages z wartości domyślnej lub tekstu aktywnego, należy przeprowadzić wyszukiwanie w obrębie aplikacji i skonfigurować widget z poziomu strony wyników wyszukiwania.
 2. Kliknij przycisk paska narzędzi Konfiguruj widget z bieżącego kontekstu, aby uruchomić kreator.
  Uwaga: Jeśli jako źródło widgetu zostanie użyta lokalna aplikacja XPages, widget nie będzie działał w kontekście użytkownika mobilnego programu Notes ani dla innych użytkowników, gdy zostanie udostępniony do współużytkowania przy użyciu poczty elektronicznej lub przez opublikowanie w kartotece widgetów.
 3. Wybierz opcję konfiguracji.
  • Wykonaj wyszukiwanie pełnotekstowe na tej stronie XPage — powoduje utworzenie widgetu, na podstawie wykonanego wyszukiwania, otwierającego aplikację XPages i domyślnie wybierającego wstępnie ustawioną wartość wyszukiwania lub akceptującego wartość wyszukiwania tekstu aktywnego, dla której ma zostać wykonane zapytanie. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy widget jest konfigurowany z poziomu strony wyników wyszukiwania.
  • Otwórz tę stronę XPage — powoduje utworzenie widgetu otwierającego obecnie wyświetlaną stronę XPage. Jest to prosty sposób na dodanie aplikacji XPages do paska bocznego programu Notes oprócz nowej karty lub okna.
  • Otwórz obiekt programu Notes — umożliwia użycie domyślnego adresu URL programu Notes, np. notes://mydominoserver/XPagesDiscussion1.nsf/allDocuments.xsp?OpenXPage lub, opcjonalnie, podanie innej wartości.
 4. Kliknij przycisk Dalej, podaj nazwę widgetu i wykonaj pozostałe czynności.
Tabela 6. Inne funkcje

Funkcja

Sposób użycia

Rozszerzenia znaczników języka

Zarówno w oknie informacji Właściwości tekstu (Kliknięcie prawym przyciskiem myszy > Właściwości tekstu), jak i na pasku narzędzi (Pasek narzędzi > Język dostępna jest teraz lista priorytetów zawierająca 5 najczęściej używanych języków.

Okno informacji Właściwości tekstu
Opcja Język na pasku narzędzi

Narzędzie asystenta migracji z pojedynczego użytkownika do wielu użytkowników programu Lotus Notes

Przed wykonaniem aktualizacji do nowej wersji można teraz użyć dostarczonego narzędzia umożliwiającego migrację instalacji programu Notes dla pojedynczego użytkownika do instalacji dla wielu użytkowników w przypadku dowolnej wersji programu Notes 8.x na obsługiwanej platformie Windows. Szczegółowe informacje zawiera pomoc programu Domino Administrator.

Narzędzie Lotus Notes Install Cleanup Executable (NICE)

Za pomocą dostarczonego narzędzia Notes Install Cleanup Executable (NICE) można wyczyścić zakończoną niepowodzeniem instalację, deinstalację lub aktualizację. Przy użyciu tego narzędzia można również zdeinstalować istniejącą wersję programu Notes i wyczyścić zbędne pliki przed wykonaniem aktualizacji. Szczegółowe informacje zawiera pomoc programu Domino Administrator.

Dodawanie lub usuwanie komponentów z pakietu instalacyjnego programu Notes za pomocą narzędzia UpdateSiteMgr

Narzędzia służące do dostosowywania pakietu instalacyjnego programu Notes trimUpdateSite i addToKit zostały scalone w jedno narzędzie o nazwie UpdateSiteMgr. Narzędzia addToKit i trimUpdateSite nie będą już dostarczane. Szczegółowe informacje zawiera pomoc programu Domino Administrator.

Instalowanie i uruchamianie programu Notes w ramach produktu Citrix XenApp 6

Zakończono początkowe testowanie instalacji i uruchamiania programu Notes 8.5.3 w ramach produktu Citrix XenApp 6. Produkt XenApp 6 wymaga systemu Windows 2008 R2. Instrukcje dotyczące instalowania i konfigurowania programu Notes w poprzednich wersjach produktu Citrix XenApp mają zastosowanie także w przypadku wersji XenApp 6.

Zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows dla klientów opartych na platformie Eclipse, w tym Lotus Notes, Symphony i Sametime

W tej wersji wprowadzono obsługę zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows dla aplikacji klienckich opartych na platformie Eclipse, które są dostarczane z produktem lub udostępniane przez inne firmy. Dzięki temu umożliwiono obsługę uwierzytelniania SPNEGO dla zintegrowanych klientów aplikacji programu Notes. Obejmuje to program Notes oraz wbudowane funkcje oparte na platformie Eclipse, takie jak widgety, tekst aktywny, kanały informacyjne i aplikacje złożone, jak również wbudowane programy Lotus Connections, Sametime i Symphony.

Obsługa jest dostępna również dla dodatkowych produktów, które są oparte na platformie Eclipse, ale nie są wbudowane w program Notes, np. IBM WebSphere Portal z produktem SiteMinder i autonomiczny program Lotus Connections 3.0 z produktem SiteMinder. Szczegółowe informacje zawiera pomoc programu Domino Administrator.

Zmiana opartego na formularzach uwierzytelniania produktów TAM i SiteMinder

Konta typu opartego na formularzach uwierzytelniania produktów TAM i SiteMinder używane na potrzeby pojedynczego logowania podlegają teraz dodatkowemu sprawdzeniu. Domyślnie dostęp do formularza logowania na serwerze uwierzytelniania musi być uzyskiwany za pomocą protokołu SSL, a serwer musi się znajdować na liście zaufanych serwisów. Na stronie preferencji Konta dodano opcje umożliwiające zmianę tych ustawień. Udostępniono także stronę preferencji Preferencje > Konta > Zaufane serwisy.

Zmieniono interfejs użytkownika dotyczący kont klienta, w tym preferencje kont i okna dialogowe Nowe konta oraz dodano nowe okno dialogowe Zaufane serwisy. Dodano także nowe ustawienia w pliku plugin_customization.ini klienta. Szczegółowe informacje zawiera pomoc programu Domino Administrator.

Zaktualizowano pakiet Dojo do wersji 1.5.0

Pakiet Dojo dostarczany z produktem Notes and Domino 8.5.3 został zaktualizowany do wersji 1.5.0.

Nowa opcja replikacji

Nowa opcja replikacji na karcie Oszcz. miejsca, Włącz sterowanie replikacją oparte na okresie czyszczenia, uniemożliwia replikowanie do aplikacji starszego kodu pośredniczącego usunięcia i modyfikacji dokumentu.

Opcja włączania okresu czyszczenia

Uzyskiwanie pomocy

Istnieje możliwość uzyskania pomocy dotyczącej wykonywanych zadań. Dostępny jest również kompletny system pomocy, który obejmuje wszystkie obszary programu IBM Lotus Notes.

Pomoc w programie IBM Lotus Notes można wyświetlić na różne sposoby:

 • Panel pomocy dynamicznej — zwany także Pomocą kontekstową, jest wyświetlany w zależności od wykonywanego zadania.
 • Okno Spis treści pomocy — zawiera kompletny system pomocy dotyczący wszystkich zagadnień związanych z programem Lotus Notes.

Wygląd okna pomocy można dostosować w zależności od sposobu jego wyświetlania. Na przykład w panelu pomocy dynamicznej można zdefiniować inne mechanizmy wyszukiwania i do zakresu wyszukiwania dodać wyszukiwanie w sieci WWW. W oknie Spis treści pomocy można utworzyć zakładki dla ulubionych tematów. Zakres wyszukiwania można dostosować w obu interfejsach pomocy.

Proste wyszukiwanie w pomocy

Pomoc można przeszukiwać w panelu pomocy dynamicznej lub w oknie Spisu treści pomocy. Należy określić termin do wyszukania, na przykład „planowanie konferencji”, a następnie kliknąć przycisk Przejdź Wyszukując w pomocy dynamicznej, należy najpierw kliknąć odsyłacz Szukaj w dolnej części panelu pomocy.

Panel pomocy dynamicznej

Pomoc dynamiczna (kontekstowa) jest dostępna w większości obszarów programu Lotus Notes (także w oknach dialogowych i oknach właściwości). Aby ją wyświetlić, należy nacisnąć klawisz F1, wybrać opcję Pomoc > Pomoc dynamiczna lub kliknąć znak zapytania w dowolnym oknie dialogowym lub oknie właściwości.

Precyzowanie wyszukiwania

Poniżej opisano czynności umożliwiające sprecyzowanie wyszukiwania do określonych tematów.

 1. Kliknij opcję Szukaj.
 2. Kliknij opcję Zasięg wyszukiwania, a następnie kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
 3. Kliknij opcję Pomoc lokalna, a następnie wybierz opcję Szukaj tylko w następujących tematach.
 4. W drzewie Treść zbioru roboczego wybierz tematy pomocy, w których chcesz przeprowadzić wyszukiwanie.
 5. Opcjonalne: W zależności od organizacji użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych funkcji programu Lotus Notes. Mimo to można wyświetlać tematy pomocy dotyczące tych funkcji, klikając opcję Dołącz wyniki dotyczące wyłączonych funkcji.

Rozszerzanie zasięgu wyszukiwania

Zakres wyszukiwania można rozszerzyć tak, aby obejmował wyszukiwanie w centrum informacyjnym lub w sieci WWW. Jeśli w organizacji istnieje wewnętrzny serwis WWW z dostosowaną pomocą do aplikacji Lotus Notes, można go uwzględnić w zasięgu wyszukiwania.

 1. Kliknij opcję Szukaj, a następnie kliknij opcję Zasięg wyszukiwania, aby wyświetlić listę mechanizmów wyszukiwania (w zależności od konfiguracji konta Lotus Notes mechanizmy wyszukiwania mogą nie być wyświetlone).
 2. Aby dodać nowy zasięg, kliknij opcję Ustawienia zaawansowane, a następnie kliknij opcję Nowy.
 3. Wybierz typ mechanizmu wyszukiwania z listy i kliknij przycisk Zakończ (domyślnie pomoc lokalna jest już uwzględniona na liście):
  • Centrum informacyjne. Określ adres URL centrum informacyjnego, które chcesz dodać, a następnie zastosuj zmiany. Następnym razem podczas wyszukiwania w pomocy można będzie wyszukiwać, korzystając z nowego zasięgu.
  • Wyszukiwanie w sieci WWW. Otwórz przeglądarkę i wpisz łańcuch wyszukiwania, na przykład „replikacja”. Po wyświetleniu wyników skopiuj całą treść pola adresu URL do obszaru Szablon adresu URL w oknie dialogowym Zasięg wyszukiwania. Zastąp słowa wprowadzone jako łańcuch wyszukiwania (w tym przypadku „replikacja”) łańcuchem {wyrażenie}. Następnym razem podczas wyszukiwania w pomocy można będzie wyszukiwać, korzystając z nowego zasięgu.

Wyświetlanie tematów zaznaczonych zakładkami

Mimo iż w panelu Pomoc dynamiczna nie można utworzyć zakładki dla tematu (zakładki tworzy się w oknie Spis treści pomocy), można wyświetlać w nim tematy zaznaczone zakładkami. Aby wyświetlić listę tematów, dla których utworzono zakładki, należy kliknąć opcję Zakładki (Ikona Zakładki, której kliknięcie powoduje wyświetlenie listy tematów z zakładkami).

Okno Spisu treści pomocy

Aby wyświetlić całą dostępną pomoc, należy wybrać z menu głównego opcję Pomoc > Spis treści pomocy. Następnie Pomoc zostanie wyświetlona w oddzielnym oknie. Aby w panelu Pomoc dynamiczna wyświetlić pełną listę tematów, należy kliknąć odsyłacz Wszystkie tematy.

Precyzowanie wyników wyszukiwania

Aby sprecyzować wyszukiwanie w celu wyświetlenia tylko konkretnych tematów:

 1. Kliknij opcję Zasięg wyszukiwania, a następnie wybierz opcję Szukaj tylko w następujących tematach.
 2. Kliknij opcję Nowy i określ wartość w polu Nazwa listy w celu sprecyzowania wyszukiwania. Pole to jest wymagane — zapisanie listy będzie niemożliwe bez wpisania w nim wartości.
 3. W drzewie Tematy do wyszukiwania wybierz tematy pomocy, w których chcesz przeprowadzić wyszukiwanie.
Uwaga: Po sprecyzowaniu w ten sposób nowego zasięgu stanie się on domyślny. Aby wrócić do wyszukiwania we wszystkich tematach lub do innego zasięgu, kliknij odsyłacz Zasięg wyszukiwania i wybierz zdefiniowany zasięg z listy.

Ustawianie zakładki dla tematu

W oknie Spis treści pomocy można utworzyć zakładki dla tematów, do których często się wraca.

 1. Otwórz temat, dla którego chcesz ustawić zakładkę.
 2. Kliknij ikonę Utwórz zakładkę dokumentu Ikona Zakładka, której kliknięcie powoduje utworzenie zakładki tematu.

Wyświetlanie tematów zaznaczonych zakładkami

Po utworzeniu zakładki dla tematu nie jest ona wyświetlana na liście tematów. Aby wyświetlić listę tematów, dla których utworzono zakładki, należy kliknąć przycisk Zakładki (Ikona Zakładki, której kliknięcie powoduje wyświetlenie listy tematów z zakładkami).

Znajdowanie tematu w spisie treści

Jeśli temat został otwarty przy użyciu odsyłaczy i trzeba sprawdzić położenie tematu w spisie treści, należy kliknąć ikonę Pokaż w spisie treści Ikona Pokaż w spisie treści, której kliknięcie pozwala sprawdzić położenie tematu.

Elementy programu Lotus Notes

Interfejs użytkownika programu IBM Lotus Notes składa się z menu widoków, pasków narzędzi, paneli nawigacyjnych i paska bocznego ułatwiającego dostęp do często używanych aplikacji.

Strona główna programu Notes z kartą Otwórz

Nawigator

W nawigatorze wyświetlane są widoki i foldery dostępne w otwartej aktualnie aplikacji. Na przykład w Kalendarzu można wybrać jeden z wielu widoków, na przykład Jeden dzień lub Jeden tydzień. W aplikacji Poczta można utworzyć foldery w celu zorganizowania wiadomości.

Menu

Na pasku menu są wyświetlane pozycje menu, które mają zastosowanie do aplikacji lub dokumentu. Dostępny jest standardowy zestaw menu oraz opcjonalne menu zmieniające się w zależności od aplikacji. Można także włączyć zestaw menu zaawansowanych (Widok > Menu zaawansowane). Menu kontekstowe są wyświetlane po kliknięciu obiektu (na przykład wiadomości) lub obszaru prawym przyciskiem myszy.

Paski narzędzi

Paski narzędzi składają się z przycisków. Można ustawić Preferencje paska narzędzi, aby określić, które z nich mają być wyświetlane, oraz dodawać przyciski do każdego z nich lub usuwać je z nich.

Pasek działań

W każdym oknie znajduje się opcjonalny pasek działań dotyczący konkretnej aplikacji lub dokumentu otwartych w karcie. Paski działań mogą zawierać ikony i tekst lub składać się tylko z tekstu. Elementy na pasku działań są także dostępne z menu Czynność.

ikony

Ikony są wyświetlane w wielu miejscach programu Lotus Notes. Aby zobaczyć opis ikony, wskaż ją myszą.

Widok, okienko

Zawartość wybrana w nawigatorze jest wyświetlana w panelu widoku.

Karta okna

Na każdej karcie wyświetlana jest strona. W czasie pracy można otwierać wiele stron na kartach. Jeśli wiersz kart jest dłuższy niż szerokość ekranu, wyświetlane są ikony przewijania w lewo i prawo, dzięki którym można uzyskać dostęp do niewidocznych kart. Można też ustawić preferencję użytkownika Okna i kompozycje, aby pogrupować dokumenty na jednej karcie.

Pasek stanu

Na pasku statusu wyświetlane są przyciski i komunikaty o bieżącym statusie i bieżących działaniach.

Lista otwierania

Kliknij opcję Otwórz, aby wyświetlić listę zawierającą aplikacje programu Lotus Notes, zakładki, foldery, dokumenty programu IBM Lotus Symphony i obszar roboczy. Aby wyświetlić ikony po lewej stronie okna, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Otwórz, a następnie wybierz polecenie Dokowanie listy otwierania.

Okienko podglądu

Panel podglądu zawiera podgląd wybranej wiadomości lub pozycji kalendarza. Można go wyświetlić pionowo obok panelu widoku (domyślnie) lub poziomo, pod panelem widoku. Panel podglądu można także ukryć.

Strona główna

Strona główna (zwana wcześniej stroną powitalną) jest pierwszym obiektem wyświetlanym po uruchomieniu programu Lotus Notes (jeśli nie ustawiono opcji otwierania widoku). Domyślna strona główna umożliwia uzyskiwanie dostępu do poczty, kalendarza, kontaktów, listy czynności do wykonania, notatnika oraz programu IBM Lotus Symphony.

Menu przełącznika

Dostęp do menu przełącznika można uzyskać, klikając małą ikonę menu znajdującą się w rogu nawigatora. Menu to umożliwia przełączenie na inną aplikację, na przykład z Poczty na Listę czynności do wykonania.

Pasek boczny

Pasek boczny daje łatwy dostęp do następujących aplikacji: Kontakty Sametime, Kalendarz, Program czytający kanały i Działania, w zależności od konfiguracji konta Lotus Notes użytkownika ustalonej przez administratora. Pasek boczny można zwinąć do cienkiego paska z samymi ikonami (domyślnie) lub ukryć.

Wyszukaj

Opcja wyszukiwania jest wyświetlana w prawej górnej części paska narzędzi. Można uruchomić wyszukiwanie w stylu Notes lub w stylu WWW. Istnieje możliwość ustawienia preferencji użytkownika w celu włączenia wyszukiwarki WWW Yahoo! lub Google.

Obszar roboczy

Obszar roboczy jest interfejsem użytkownika stosowanym w starszych wersjach programu Lotus Notes, który zawiera strony z ikonami aplikacji. Obszar roboczy jest nadal dostępny na liście Otwórz.

Widoki

Widoki zawierają określone zestawy dokumentów w aplikacji. Na przykład w aplikacji Poczta wybranie widoku Wszystkie dokumenty spowoduje wyświetlenie wszystkich dokumentów w tej aplikacji, a wybranie widoku Wysłane — tylko dokumentów wysłanych.

Zakładki

Zakładki to odsyłacze wskazujące na elementy dostępne w programie Lotus Notes lub w sieci, takie jak aplikacje, widoki, dokumenty, strony WWW i grupy dyskusyjne.

Uzyskiwanie pomocy

Pomoc jest dostępna we wszystkich obszarach programu Lotus Notes. Ponadto, po naciśnięciu klawisza F1, dostępna jest pomoc kontekstowa (zależna od aktualnie wykonywanego zadania).

Notes Minder

Notes Minder jest programem, który służy do sprawdzania przychodzącej poczty i monitorowania alarmów kalendarza, gdy program Lotus Notes nie jest uruchomiony. Jeśli program Notes Minder jest aktywny, na pasku zadań systemu Windows jest wyświetlana odpowiednia ikona.

Korzystanie z listy otwierania

Za pomocą listy Otwórz można otwierać aplikacje, dokumenty, zakładki i foldery zakładek programu IBM Lotus Notes, a także dokumenty programu Lotus Symphony. Lista Otwórz zawiera ikony i krótki opis każdej pozycji.

Podczas pracy bądź otwierania aplikacji lub zakładek z listy otwierania można wykonywać poniższe zadania.

Tabela 7. Zadania listy otwierania

Zadanie

Kroki

Wyświetlanie listy

Kliknij przycisk Otwórz.

Wyświetlanie listy w postaci ikon na wąskiej liście wzdłuż krawędzi okna

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Otwórz, a następnie kliknij opcję Dokowanie listy otwierania.

Oddokowywanie listy, aby znowu była wyświetlana jako pełna lista

Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar otwierania na wąskiej liście i usuń zaznaczenie opcji dokowania. Ta opcja jest także dostępna w menu Widok.

Wyszukiwanie zakładki lub aplikacji według nazwy

W polu tekstowym Wpisz, aby znaleźć na początku listy zacznij wpisywać pierwsze litery nazwy aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Zadokowana lista Otwórz w trybie otwierania

Paski narzędzi

Pasków narzędzi można używać w przypadku wszystkich aplikacji w obszarze roboczym. Niektóre paski narzędzi są kontekstowe, co oznacza, że zmieniają się w zależności od wykonywanego zadania.

Domyślnie kontekstowe paski narzędzi są wyświetlane wtedy, gdy są potrzebne. Oznacza to, że jeśli w widoku listy wyświetlane są dokumenty, automatycznie wyświetlany jest pasek narzędzi Nawigacja. Jednak można określić, że pasek narzędzi Nawigacja ma być wyświetlany na stałe. Ustawiając preferencje pasków narzędzi, można określić, które paski narzędzi będą wyświetlane przez cały czas. Można dodawać i usuwać paski narzędzi z widoku oraz można tworzyć niestandardowe paski narzędzi zawierające najczęściej używane narzędzia.

Paski narzędzi są wyświetlane pod kartami okna. Pasek narzędzi można przeciągnąć i upuścić w dowolnym miejscu w wierszu lub wierszach pasków narzędzi. Aby przeciągnąć pasek narzędzi, należy kliknąć jego uchwyt. Podczas korzystania z komponentu IBM Lotus Documents, Presentations lub Spreadsheets (z poziomu programu Lotus Notes) wyświetlany jest pasek narzędzi specyficzny dla konkretnego komponentu.

Uchwyt na pasku narzędzi

Wskazówka: Aby szybko otworzyć menu umożliwiające ukrywanie i wyświetlanie pasków narzędzi oraz przechodzenie do ich preferencji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy uchwyt paska narzędzi.

Korzystanie z paska bocznego

Pasek boczny zapewnia ciągły dostęp do kontaktów, kalendarza, programu czytającego kanały i działań programu IBM Lotus Sametime. Można zmieniać aplikacje wyświetlane w pasku bocznym. Jednak w zależności od organizacji nie wszystkie aplikacje mogą być dostępne w pasku bocznym.

Pasek boczny ma trzy stany wyświetlania: otwarty, wąski (domyślny) i zamknięty. Po pierwszym uruchomieniu programu IBM Lotus Notes pasek boczny jest w stanie wąskim. Poniższa ilustracja przedstawia pasek boczny w stanie wąskim po lewej stronie i w stanie otwartym po prawej stronie.

Pasek boczny zawierający tylko ikony aplikacji i z otwartymi aplikacjami

Do zarządzania paskiem bocznym można użyć dowolnego z poniższych zadań. Oprócz menu Widok do zarządzania paskiem bocznym służy menu aplikacji na pasku bocznym oraz menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Tabela 8. Zadania używane do zarządzania aplikacjami paska bocznego

Zadanie

Kroki

Otwieranie lub zamykanie paska bocznego

Kliknij opcję Widok > Prawy pasek boczny.

Wybieranie aplikacji, które będą wyświetlane na pasku bocznym

Kliknij opcję Widok > Panele prawego paska bocznego.

Otwieranie aplikacji paska bocznego w jej własnym oknie

Kliknij menu panelu aplikacji, a następnie wybierz opcję Otwórz w nowym oknie. Aby ponownie umieścić aplikację na pasku bocznym, zamknij jej okno.

Uwaga: Pierwsze otwarcie aplikacji z paska bocznego może zająć trochę więcej czasu niż zwykle. Nie powinno tak się dziać następnym razem.

Korzystanie z wbudowanej przeglądarki

Wbudowana przeglądarka umożliwia przeglądanie i poruszanie się po stronach WWW bezpośrednio z poziomu programu IBM Lotus Notes. Pasek adresu przechowuje historię wprowadzonych adresów WWW.

W celu włączenia wbudowanej przeglądarki programu Notes należy kliknąć opcję Plik > Preferencje Przeglądarka WWW, a następnie należy zaznaczyć opcję Użyj przeglądarki wbudowanej w ten klient.

Wyszukiwarkę WWW używaną przez przeglądarkę wbudowaną można zmienić, klikając opcję Plik > Preferencje, klikając opcję Wyszukaj, a następnie klikając odpowiednią wyszukiwarkę na liście.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby otworzyć przeglądarkę WWW, kliknij przycisk Otwórz i kliknij opcję Przeglądarka WWW.
 • Aby otworzyć stronę WWW, wprowadź jej adres w pasku Adres u góry okna i kliknij przycisk Przejdź.
 • Aby otworzyć odsyłacz z dokumentu, kliknij odsyłacz.
 • Aby otworzyć więcej instancji wbudowanej przeglądarki, kliknij przycisk Otwórz i ponownie kliknij opcję Przeglądarka WWW.
 • Aby utworzyć zakładkę do strony WWW, kliknij opcję Utwórz > Zakładka.

Z paska zadań wbudowanej przeglądarki:

 • Aby przejść do poprzedniej strony, kliknij przycisk Wstecz.
 • Aby przejść do następnej strony, kliknij przycisk Dalej.
 • Aby zatrzymać ładowanie strony WWW, kliknij przycisk Zatrzymaj.
 • Aby przeładować stronę WWW, kliknij przycisk Odśwież.
 • Aby powrócić do strony ustawionej jako główna, kliknij przycisk Przejdź do strony głównej.
 • Aby wydrukować wyświetlaną stronę WWW, kliknij przycisk Drukuj.
 • Aby zmienić ustawienia wydruku wyświetlanej strony WWW, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Drukuj i kliknij opcję Ustawienia strony.
 • Aby wyświetlić podgląd wydrukowanej strony WWW, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Drukuj i kliknij opcję Podgląd wydruku.
Uwaga: Jeśli jako przeglądarka programu Notes ma być używany program Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox, należy zmienić odpowiednie preferencje programu Notes.

Używanie kart okien

Karty okien umożliwiają wygodne przełączanie się między otwartymi dokumentami lub aplikacjami w programie IBM Lotus Notes.

Sposób otwierania kart okien przez program Lotus Notes można określić za pomocą preferencji użytkownika Okna i kompozycje. Na przykład każdorazowo podczas otwierania dokumentu lub aplikacji Lotus Notes domyślnie otwierana jest nowa karta. Jednakże można ustawić preferencję grupowania okien, aby na przykład wszystkie wiadomości e-mail były otwierane w jednej karcie.

Na kartach można wykonywać następujące operacje:

Tabela 9. Zadania wykonywane w kartach okien

Zadanie

Procedura

Zamykanie karty okna

Kliknij znak x w rogu aktywnej karty okna.

Pogrupowane karty: kliknięcie czerwonego przycisku x na pasku kart okien zamyka aktywne okno.

Zamykanie wszystkich kart okien

Kliknij opcję Plik > Zamknij wszystkie.

Otwieranie karty okna danych w nowym oknie

Kliknij kartę okna prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz w nowym oknie.

Przełączanie się między kartami okien

Naciśnij klawisze Ctrl+F8

Tworzenie zakładki

Przeciągnij kartę okna nad przycisk Otwórz, a następnie upuść ją w wymaganym miejscu na liście Otwórz. Podczas otwierania listy może wystąpić niewielkie opóźnienie.

Zmienianie kolejności kart okien

Przeciągnij wybraną kartę do odpowiedniego miejsca na pasku okien.

Wyświetlanie miniatur wszystkich otwartych kart okien

Kliknij ikonę Pokaż miniatury obok przycisku Otwórz:

Ikona Pokaż miniatury

Aby wyświetlić żądaną miniaturę, użyj funkcji wpisywania z wyprzedzeniem, a następnie kliknij ją dwukrotnie, aby otworzyć kartę okna.

Praca z pogrupowanymi kartami okien

Użytkownik może ustawić preferencję w taki sposób, aby otwierać karty grupowo zamiast otwierać każdy dokument w nowej karcie.

Po ustawieniu preferencji grupowania kart aplikacja programu IBM Lotus Notes jest otwierana w nowej karcie. Następnie każdy dokument otwierany z poziomu tej aplikacji jest wyświetlany na tej samej karcie. Liczba podana w nagłówku karty informuje, ile dokumentów jest pogrupowanych w ramach danej karty.

Aby wybrać jeden z otwartych dokumentów, należy wybrać jego numer z listy. Aby wrócić do podstawowego widoku aplikacji, należy kliknąć kartę okna.

Karta z otwartym menu listy numerów

Aby zamknąć aktywną otwartą kartę, należy kliknąć czerwony przycisk x na końcu wiersza kart okna. Przed kliknięciem przycisku x należy upewnić się, że aktywna jest karta, która ma zostać zamknięta.

Czerwony przycisk x na końcu paska kart

Informacje o ustawianiu opcji otwierania kart okien w grupach można znaleźć w temacie Preferencje okien i kompozycji.

Preferencje

Jak dostosować klient Notes?

Przy użyciu preferencji programu IBM Lotus Notes można dostosować działanie i wygląd programu Notes tak, aby były zgodne z potrzebami użytkownika.

Preferencje są podzielone na kategorie, w tym następujące główne obszary:

 • Ogólne ustawienia, określające wygląd i zachowanie klienta Notes
 • Poczta elektroniczna, kalendarz, czynności do wykonania i kontakty
 • Replikacja
 • Dostęp mobilny
 • Sametime Connect
 • Edytory prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych i dokumentów produktu Symphony (jeśli zainstalowano ten składnik)
 • Działania (jeśli zainstalowano ten składnik)
 • Widgety i tekst aktywny (jeśli udostępniono tę funkcję)
 • Kanały informacyjne (jeśli udostępniono tę funkcję)
 • Edytor aplikacji złożonych (jeśli zainstalowano ten składnik)
 • Wyświetlanie danych wyjściowych przeglądarki WWW
 • Konto portalu głównego WebSphere (jeśli organizacja używa produktu WebSphere)

Na platformach Windows i Linux należy kliknąć opcję Plik > Preferencje.

W systemie Macintosh OS X należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

Zmiany niektórych preferencji zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu programu Lotus Notes. Program Notes wyświetli komunikat ostrzeżenia, jeśli zmodyfikowana zostanie preferencja wymagająca zrestartowania.

Jakie są dostępne opcje dostosowywania podstawowego klienta Notes?

Preferencje programu IBM Lotus Notes umożliwiają określanie częstotliwości automatycznego zapisywania dokumentów w programie Notes, sprawdzanie subskrypcji aplikacji Lotus Notes, zmianę czcionek domyślnych oraz ustawianie wielu innych podstawowych preferencji.

Aby ustawić preferencje obejmujące podstawową konfigurację klienta programu IBM Lotus Notes, należy kliknąć opcję Plik > Preferencje (użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje), a następnie opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes.

Tabela 10. Sekcje uruchamiania i zamykania oraz wyświetlania

Ustawienie

Opis (dotyczy zaznaczonych pól wyboru)

Opróżnij kosz przy zamykaniu aplikacji (jeśli nie jest opróżniany z określoną częstotliwością)

Służy do określania częstotliwości opróżniana foldera Kosz w aplikacjach innych niż Poczta elektroniczna. Do sterowania opróżnianiem kosza w aplikacji Poczta elektroniczna służy preferencja Poczta elektroniczna (karta Podstawowe).

Automatyczne zapisywanie co x min

Służy do automatycznego zapisywania edytowanych dokumentów w lokalnej zaszyfrowanej aplikacji. Dzięki temu pracę można odzyskać w przypadku braku zasilania lub awarii systemu. Po wysłaniu/zapisaniu dokumentu jest on usuwany z aplikacji lokalnej.

Uwaga: Dostępność opcji automatycznego zapisywania w aplikacji określa programista aplikacji.

Lokalny folder aplikacji

Katalog data programu Lotus Notes (użytkownicy systemu Macintosh OS X: folder Data) zawiera aplikacje lokalne, szablony aplikacji lokalnych, plik bookmark.nsf użytkownika oraz pliki .cls (Country Language Services) zawierające informacje używane przez program Lotus Notes do sortowania dokumentów oraz importowania plików.

Uwaga: Zmiany położenia katalogu data (folderu Data) są stosowane przy następnym uruchomieniu programu Lotus Notes.

Sprawdź subskrypcje

Subskrypcje umożliwiają użytkownikowi otrzymywanie zaktualizowanej informacji z ulubionych aplikacji programu IBM Lotus Notes. Konieczne jest włączenie sprawdzania subskrypcji, aby opcja subskrypcji mogła działać.

Szukaj nieprzeczytanych

Służy do uruchamiania automatycznego przeszukiwania startowej aplikacji programu Notes® pod kątem nieprzeczytanych dokumentów i wyświetlania tych dokumentów po uruchomieniu programu Lotus Notes.

Włącz zaplanowane agenty lokalne

Służy do uruchamiania zaplanowanych agentów po uruchomieniu programu Lotus Notes. Przykładem zadania, dla którego można utworzyć zaplanowanego agenta, jest przenoszenie określonych dokumentów do folderu.

Czcionki domyślne

Służy do określania czcionki szeryfowej, bezszeryfowej, o stałej szerokości i wielojęzycznej używanej domyślnie w nowych dokumentach programu Notes.

Uwaga: Aby przywrócić domyślne ustawienia czcionek, w oknie dialogowym Czcionki domyślne należy kliknąć opcję Domyślne, a następnie przycisk OK.
Tabela 11. Lista kontrolna opcji dodatkowych

Ustawienie

Opis (jeśli wybrano)

Oznaczaj dokumenty otwierane w panelu podglądu jako przeczytane

Wyświetlenie podglądu dokumentu powoduje oznaczenie go jako przeczytanego.

Zamieniaj adresy URL (http://...) na obszary aktywne

Zmienia adresy URL w obszary aktywne, które można klikać, podczas zapisywania lub wysyłania dokumentu.

Obszar roboczy z teksturą

Dodaje tło z teksturą do obszaru roboczego.

Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje zamknięcie okna

Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje zamknięcie bieżącego okna programu Notes.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz aplety języka Java

Umożliwia obsługę uruchamiania apletów Java podczas otwierania stron w przeglądarkach WWW.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz skrypt JavaScript

Umożliwia obsługę uruchamiania skryptów JavaScript podczas otwierania stron w przeglądarkach WWW.

Włączyć język Java w skryptach JavaScript.

Umożliwia uruchamianie funkcji LiveConnect z programu Netscape, jeśli aplet skonfigurowano tak, że zawiera klasy zaplecza CORBA.

Uwaga: Ustawienie to odpowiada ustawieniu EnableLiveConnect(=1) w pliku notes.ini.

Włącz okna dialogowe z błędami JavaScript

Służy do wyświetlania komunikatów o błędach w oknie dialogowym w przypadku wystąpienia problemu dotyczącego skryptu JavaScript. Jeśli taki błąd wystąpi, użytkownik czytający dokument zawierający aplet musi zamknąć okno dialogowe. Jeśli ta opcja nie jest włączona, informacje dotyczące błędów skryptu JavaScript są wyświetlane tylko na pasku stanu.

Uwaga: Ustawienie to odpowiada ustawieniu EnableJavaScriptErrorDialogs(=1) w pliku notes.ini.

Akceptować pliki cookie.

Informacje cookie będą używane do przechowywania danych logowania adresu URL oraz informowania serwisów WWW o poprzednich wizytach użytkownika.

Przetwarzaj żądania drukowania jako zadania wykonywane w tle

Drukowanie wykonywane jest w tle, więc można kontynuować pracę nawet podczas wykonywania wielu zadań drukowania.

Uwaga: W przypadku systemu Macintosh OS X opcja drukowania w tle jest zawsze włączona. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji pomocy systemu Macintosh OS.

Wyłącz aktualizacje widoku wykonywane jako zadanie w tle

Widoki będą aktualizowane na pierwszym planie. W zależności od wielkości widoku może to powodować przerwy w pracy.

Zachować sposób sortowania kolumn.

Ta opcja ma zastosowanie do aplikacji programu Notes, które umożliwiają zmianę sortowania kolumny (przez kliknięcie strzałki w nagłówku kolumny). Opcja ta jest pomocna, jeśli widok poczty jest zawsze sortowany według daty wiadomości (najnowsza wiadomość na początku kolumny) lub kontakty są porządkowane według firmy.

Włącz opcję wysyłania do programu Notes z pakietu MS Office 97

Po włączeniu tej opcji wszystkie komendy Wyślij do występujące w aplikacjach pakietu Microsoft® Office powodują uruchomienie poczty elektronicznej programu Notes i wysłanie pliku jako załącznika wiadomości e-mail. Ta opcja jest wyświetlana, jeśli zainstalowano pakiet Microsoft Office 97 lub niektóre inne aplikacje firmy Microsoft (np. Visual Basic). W przypadku nowszych wersji pakietu Microsoft Office ustawianie tej opcji nie jest konieczne.

Używaj palety sieci WWW

Powoduje stosowanie palety sieci WWW (256 kolorów, które mogą być wyświetlane przez większość komputerów).

Wyświetlić rozszerzone skróty klawiaturowe.

Za pomocą skrótów klawiaturowych (w systemie Microsoft Windows® to Alt+inne klawisze) użytkownik może uzyskiwać dostęp do elementów ekranu, takich jak karty okien i paski działań.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz ostrzeganie o zapisywaniu obiektów MIME

Po włączeniu tej opcji program Notes powiadamia użytkownika, jeśli nie można konwertować danych wysyłanych przez sieć Internet na format MIME.

Włącz wyświetlanie kodu Unicode

Umożliwia wyświetlanie znaków specjalnych, które nie znajdują się na klawiaturze domyślnej. W systemie operacyjnym Microsoft Windows konieczne może być zainstalowanie dodatkowych czcionek Unicode. W programie Notes uwzględniono pięć różnych zestawów znaków typu Monotype WorldType, które można zainstalować bezpośrednio z dysku CD-ROM.

Uwaga: Jeśli ta opcja nie jest włączona, program Notes próbuje wyświetlić tekst przy użyciu rodzimego zestawu znaków komputera.

Użytkownicy komputerów Macintosh: Używanie kodu Unicode jest możliwe, ale tylko przy użyciu znaków z rodzimego zestawu znaków. Anglojęzyczne systemy Macintosh nie obsługują kodu Unicode.

Uruchamiaj serwer CORBA (DIIOP) podczas wyświetlania podglądu w przeglądarce WWW

Ta opcja przeznaczona jest dla użytkowników produktu IBM Lotus Domino Designer, którzy wyświetlają podgląd projektu za pomocą klienta Notes. Jeśli projektant przegląda dowolny element aplikacji programu Notes (komponent .nsf) w przeglądarce WWW, program Notes uruchamia wersję serwera Domino o ograniczonej funkcjonalności. Serwer ten umożliwia dostęp do strony WWW powiązanej z danym elementem. Jeśli element (np. formularz programu Notes) zawiera aplet Java utworzony przy użyciu klas Java programu Notes, to ustawienie umożliwia dodatkowo uruchomienie wersji serwera CORBA (DIIOP) o ograniczonej funkcjonalności, który umożliwia obsługę klas apletu.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Standardowe okna dialogowe

Zamiast okien dialogowych o niestandardowym wyglądzie programu Notes wyświetlane są standardowe okna dialogowe systemu operacyjnego.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Dokładna data/godzina dla operacji wejścia

Program Notes nie będzie podejmował prób poprawienia lub zmiany formatu wartości wprowadzanych w polach daty lub godziny. Włączenie tego ustawienia w większości przypadków zapewnia większą dokładność.

Wyświetl wstawione obrazy MIME jako załączniki

Obrazy otrzymane w tekście wiadomości MIME są wyświetlane jako załączniki.

Wyłącz wbudowaną przeglądarkę dla poczty elektronicznej w formacie MIME

Powoduje użycie przeglądarki systemowej do wyświetlania poczty elektronicznej w formacie MIME. Zapewnia to lepsze wyświetlanie wiadomości e-mail w porównaniu z domyślną przeglądarką programu Notes, ale nie gwarantuje tak dokładnego wyświetlania nagłówka wiadomości. W niektórych przypadkach użycie przeglądarki systemowej może także powodować problemy z zabezpieczeniami.

Użycie języka formularza, gdy język nie jest określony

Ta opcja ma zastosowanie do aplikacji wielojęzycznych. Po jej włączeniu dla dowolnego tekstu bez określonego języka automatycznie określany jest język formularza użytego do utworzenia dokumentu.

Uwaga: Aby określić język dokumentu wymagany jest klient Domino Designer.

Wywołuj program Notes dla plików vCard

Powoduje wywołanie programu Notes po dwukrotnym kliknięciu pliku vCard (.vcf). Jeśli program Notes nie jest uruchomiony, dwukrotne kliknięcie spowoduje uruchomienie programu i otworzenie widoku Moje kontakty na liście kontaktów. Jeśli program Notes jest uruchomiony, dwukrotne kliknięcie spowoduje otworzenie listy kontaktów lub przełączenie do jej karty w przypadku, gdy jest już otworzona. Po przejściu do listy kontaktów wyświetlane jest okno dialogowe Kontakty w pliku vCard zawierające określony plik, które umożliwia dodanie kontaktów z pliku do listy kontaktów.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Automatycznie uzupełniaj informacje w pasku adresu

Podczas wpisywania znaków w polu Adres na pasku narzędzi adres URL zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniej wprowadzonych danych. Po wprowadzeniu pojedynczej litery zostanie wyświetlona lista wszystkich wcześniej podanych adresów URL, które rozpoczynają się od tej litery.

Pytaj o miejsce pobytu podczas uruchamiania

Podczas uruchamiania programu Notes zostanie wyświetlone zapytanie o miejsce pobytu.

Uwaga: Ustawienie to jest widoczne tylko wtedy, gdy podczas instalowania programu Lotus Notes kliknięto opcję Pojedyncze logowanie klienta.

Nawigacja w dokumentach tylko do odczytu za pomocą klawisza Tab

Umożliwia przechodzenie między obiektami (np. połączonymi fragmentami tekstu, obszarami aktywnymi, odsyłaczami do dokumentów itp.) dokumentu tylko do odczytu za pomocą klawisza Tab. Jednak podczas czytania dokumentu nie będzie możliwe używanie klawisza Tab w celu przejścia do następnego dokumentu w widoku.

Uwaga: Aby to ustawienie zostało zastosowane, konieczne jest zrestartowanie programu Notes.

Wybieranie opcji Nawigacja przy użyciu skrótów klawiszowych

Umożliwia wyłączenie strzałek w górę i w dół oraz używanie klawisza Tab w celu przechodzenia między polami dokumentu w trybie edycji. Jeśli do klawisza TAB przydzielono określoną funkcję związaną z polem (np. edytowalnym polem tekstu formatowanego), do nawigacji między polami używane są klawisze strzałek.

Włącz trwałe punkty zatrzymania w debugerze skryptów LotusScript®

Ustawienie przeznaczone dla projektantów Domino piszących w aplikacji skrypty LotusScript. Umożliwia zapisanie wszystkich punktów zatrzymania ustawionych w skrypcie LotusScript, dzięki czemu będą dostępne podczas następnego debugowania skryptu.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz pomoc podręczną dotyczącą ikon w widoku

Służy do włączania pomocy podręcznej wyświetlanej po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikonami w folderach i widokach poczty elektronicznej, kalendarza i czynności do wykonania.

Rozwijaj zawartość pól nazwy podczas drukowania

Podczas drukowania wiadomości lub pozycji kalendarza drukowana jest cała zawartość pól Do lub DW, a nie jedynie trzy wiersze jak w przypadku ustawień domyślnych.

Uwaga: Po wybraniu opcji Podgląd wydruku wyświetlona zostanie rzeczywista liczba wierszy, które zostaną wydrukowane w polu Do lub DW.

Rozpocznij podgląd wydruku na bieżącej stronie

Podgląd wydruku zawsze rozpoczyna się na bieżącej stronie.

Użyj składni zapytania programu Notes (nie WWW) w pasku wyszukiwania widoku

Wpisanie wielu terminów w zapytaniu wyszukiwania spowoduje znalezienie dokumentów, w których występują one dokładnie w takiej kolejności, w jakiej wpisano je w polu Szukaj (tak jak w przypadku ujęcia w cudzysłów), a nie dokumentów, w których terminy te występują w dowolnej kolejności.

Traktuj skróty jak pliki podczas wybierania w oknach dialogowych plików

Dotyczy tworzenia i zapisywania załączników. Wybranie plików skrótów (.lnk) w oknie dialogowym Tworzenie załącznika spowoduje załączenie pełnych plików, do których odwołują się te skróty, a nie samych skrótów (odsyłaczy). Skróty wybrane jako miejsca docelowe podczas zapisywania załączników będą traktowane jak pełne pliki. W takim przypadku skrót zostanie zastąpiony zapisywanym plikiem (zapisywany plik nie zastąpi pliku w położeniu, które wskazuje skrót).

Uwaga: Ustawienie to dotyczy wyłącznie klientów programu Notes uruchomionych w systemach operacyjnych Windows.

Wyłącz wpisywanie z wyprzedzeniem dla wszystkich pól nazw i użyj podstawowej funkcji wpisywania z wyprzedzeniem programu Notes

Podczas dodawania nazwy adresata w wiadomości e-mail stosowana będzie funkcja wpisywania z wyprzedzeniem (ułatwiająca dokończenie nazwy) używana w wersji 7 i wcześniejszych programu Notes.

Kompresuj obrazy wklejane do dokumentów

Służy do automatycznego kompresowania obrazów wklejanych do dokumentów. Mapy bitowe (.bmp) importowane do dokumentu programu Notes są kompresowane, natomiast mapy bitowe wklejane do dokumentu programu Notes są przekształcane w format .gif lub .jpg.

Nie pytaj przy oznaczaniu wszystkich dokumentów jako przeczytane lub nieprzeczytane

Po wybraniu opcji oznaczenia wszystkich dokumentów programu Notes jako przeczytanych lub nieprzeczytanych nie będzie wyświetlana prośba o potwierdzenie.

Nie pytaj przy wychodzeniu

Przed zamknięciem klienta programu Notes, Administrator lub Designer nie będzie wyświetlana prośba o potwierdzenie.

Nie pytaj przy zamykaniu dokumentu z edytowanymi załącznikami

W przypadku zamknięcia dokumentu programu Notes po edytowaniu jego załącznika nie będzie wyświetlane przypomnienie o zapisaniu zmian w załączniku.

Nie pytaj przy przesyłaniu dokumentu z edytowanymi załącznikami

W przypadku przesłania dokumentu programu Notes po edytowaniu jego załącznika nie będzie wyświetlane przypomnienie o zapisaniu zmian w załączniku.

Pokaż znaczniki wyboru na marginesie dla wybranych dokumentów

Używana jest metoda zaznaczania z programu Notes w wersjach starszych niż 8.0. Powoduje ona wyświetlanie na marginesie znacznika wyboru pokazującego, które dokumenty zostały zaznaczone. Aby zaznaczyć wiele dokumentów, należy kliknąć i zatrzymać urządzenie wskazujące na tym marginesie.

Tabela 12. Lista kontrolna pól znajdujących się poniżej opcji dodatkowych

Ustawienie

Opis (jeśli wybrano)

Pokaż znaczniki wyboru na marginesie dla wybranych dokumentów

Umożliwia wybieranie dokumentów przez kliknięcie lub przeciągnięcie kursora w kolumnie znajdującej się po lewej stronie listy dokumentów. Dla wybranych dokumentów wyświetlany jest znacznik wyboru w kolumnie znajdującej się po lewej stronie ich tytułu.

Automatycznie zablokuj identyfikator programu Notes po 90 minutach

Umożliwia programowi Notes zablokowanie identyfikatora użytkownika po określonym czasie nieaktywności. Gdy użytkownik odchodzi od komputera powinien upewnić się, że nie pozostawia otwartej strony zawierającej poufne dane i musi mieć pewność, że pozostawione dane są bezpieczne.

Uwaga: Aby odblokować identyfikator użytkownika, należy nacisnąć klawisz Enter, a następnie wpisać hasło w wyświetlonym oknie. Po wprowadzeniu hasła, ekran programu Lotus Notes zostanie odblokowany.
Jak ustawić preferencje kompozycji okien programu Notes i otwierania okien programu Notes?

Można ustawić preferencje określające sposób otwierania okien programu IBM Lotus Notes. Można także zapisać kolejność kart i określić kompozycję okien.

Aby ustawić preferencję określającą sposób otwierania dokumentów lub aplikacji, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Okna i kompozycje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Program Lotus Notes > Preferencje > Okna i kompozycje.

 2. Opcjonalne: Wybierz opcję Po ponownym uruchomieniu otwórz karty, które były otwarte w momencie zamykania klienta, aby po uruchomieniu programu Lotus Notes karty zostały ponownie otwarte w kolejności, w jakiej były ustawione w momencie zamknięcia klienta.
 3. Wybierz opcję Używaj dużych ikon na liście otwierania, aby zmienić wielkość ikon wyświetlanych na liście otwierania.
 4. Wybierz opcję Informuj mnie, że mogę przywrócić panel do aplikacji z menu Widok, jeśli używasz aplikacji złożonych i przenosisz panele, aby otrzymywać zapytania dotyczące sposobu przywracania panelu do widoku.
 5. Wybierz opcję Informuj mnie, że mogę przywrócić panel do paska bocznego z menu Widok, aby w przypadku usunięcia panelu z paska bocznego otrzymywać informacje, że można dodać go z powrotem do paska bocznego, używając menu Widok.
 6. W sekcji Zarządzanie oknami określ, w jaki sposób program Lotus Notes ma otwierać dokumenty i aplikacje programu Lotus Notes:
  • Otwórz każdy dokument w oddzielnym oknie — każdy dokument jest otwierany w nowym oknie programu Lotus Notes.
  • Otwórz każdy dokument na jego własnej karcie — (domyślne) każdy dokument jest otwierany na nowej karcie aktywnego okna programu Lotus Notes.
  • Grupuj na karcie dokumenty z każdej aplikacji — dokumenty, na przykład wiadomości e-mail, są grupowane na jednej karcie. Na przykład po otwarciu poczty otwierana jest karta. Kolejne wiadomości są otwierane w karcie Poczta. W nagłówku karty wyświetlana jest liczba informująca o tym, ile dokumentów jest otwartych.
Kompozycja

Aby zmienić kompozycję okna programu Lotus Notes, wybierz ją z listy:

 • Kompozycja systemu operacyjnego dla osób słabo widzących — wybierz tę opcję, jeśli jesteś osobą niedowidzącą.
 • Kompozycja programu Notes 8 — używane są czcionki i kolory programu Notes 8.
 • Kompozycja systemu operacyjnego — używane są czcionki i kolory ustawione dla systemu operacyjnego (na przykład ustawienie ekranu lub kompozycji wybrane przy użyciu panelu sterowania).
Uwaga: W zależności od konfiguracji konta Lotus Notes ustalonej przez administratora użytkownik może nie być w stanie zmienić ustawień kompozycji.
Jak zmodyfikować sposób wyświetlania paska narzędzi?

Sposób wyświetlania pasków narzędzi można modyfikować przez ich ukrywanie, wyświetlanie dodatkowych pasków narzędzi, dodawanie podręcznych pól tekstowych oraz zmianę ich rozmiarów.

Kliknij opcję Plik > Preferencje > Pasek narzędzi (w systemie Macintosh OS X kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje > Pasek narzędzi) i ustaw dowolną z preferencji w obszarze Pasek narzędzi:

Tabela 13. Preferencje wyświetlania paska narzędzi

Zadanie

Czynność

Ukrywanie kontekstowych pasków narzędzi niezwiązanych z bieżącym zadaniem

Usuń zaznaczenie opcji Pokaż pasek narzędzi odnoszący się do bieżącego zadania.

Ukrycie podręcznych pól tekstowych wyświetlanych po wskazaniu przycisku paska narzędzi myszą. Domyślnie wyświetlana jest także alternatywna sekwencja klawiszy dla przycisku.

Usuń zaznaczenie opcji Pokazuj podręczne pole tekstowe z opisem przycisków paska narzędzi.

Wyłączenie alternatywnej sekwencji klawiszy w podręcznym polu tekstowym.

Usuń zaznaczenie opcji Pokazuj klawisze skrótów w podręcznym polu tekstowym.

Jak wyświetlić lub utworzyć paski narzędzi?

Użytkownik może wybrać, które paski narzędzi mają być wyświetlane. Można także tworzyć własne paski narzędzi i umieszczać na nich przyciski najczęściej używane podczas pracy.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, rozwiń pozycję Pasek narzędzi i kliknij opcję Paski narzędzi.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje > Paski narzędzi.

 2. Aby ustawić preferencje paska narzędzi, wykonaj jedną z poniższych czynności, a następnie kliknij przycisk OK:
  Tabela 14. Preferencje paska narzędzi

  Zadanie

  Czynność

  Wyświetlenie dodatkowych pasków narzędzi

  W polu Dostępne paski narzędzi w kolumnie Widoczne zaznacz pole wyboru dla każdego paska, który ma być wyświetlany. Kliknij tytuł dostępnego paska, aby zobaczyć jego zawartość.

  Dołączenie kontekstowych pasków narzędzi do listy

  Zaznacz pole wyboru Pokaż kontekstowe paski narzędzi na liście.

  Utworzenie nowego paska narzędzi

  1. Kliknij opcję Nowy pasek narzędzi.
  2. Wprowadź nazwę nowego paska narzędzi, a następnie kliknij poza tym polem — nowa nazwa zostanie zapisana.
  3. Kliknij opcję Dostosuj i wykonaj czynności opisane w sekcji Dostosowywanie funkcji i przycisków paska narzędzi.

  Zmiana nazwy utworzonego paska narzędzi

  Wybierz pasek narzędzi i kliknij opcję Zmień nazwę.

  Usunięcie utworzonego paska narzędzi

  Wybierz pasek narzędzi i kliknij opcję Usuń.

  Importowanie ikon SmartIcon

  Kliknij opcję Importuj, a następnie wybierz zestaw ikon do zaimportowania.

Jak dostosować funkcje i przyciski paska narzędzi?

Dostosowywanie pasków narzędzi polega na dodawaniu i usuwaniu przycisków. Przy tworzeniu nowego paska narzędzi do jego zapełnienia używa się preferencji dostosowywania paska narzędzi.

Jeśli dostępne przyciski nie umożliwiają korzystania z potrzebnych funkcji, można utworzyć własne przyciski paska narzędzi.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus obok opcji Pasek narzędzi, a następnie kliknij pozycję Dostosuj.
 3. Wprowadź dowolną z poniższych zmian. Po wprowadzeniu zmian kliknij opcję Zapisz pasek narzędzi, a następnie kliknij przycisk OK.
  Tabela 15. Zadania dostosowywania pasków narzędzi

  Zadanie

  Czynność

  Dodawanie przycisków do paska narzędzi i usuwanie ich z niego

  1. Wybierz pasek narzędzi do dostosowania.
  2. Wybierz przycisk z listy Dostępne przyciski, a następnie kliknij opcję Dodaj przycisk lub Usuń.
  Uwaga: Przyciski można również przeciągać do i z okienka Zawartość paska narzędzi. Aby jednocześnie wybrać kilka przycisków, podczas ich wybierania trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl.

  Dołączenie kontekstowych pasków narzędzi do listy

  Zaznacz pole wyboru Pokaż kontekstowe paski narzędzi na liście.

  Sortowanie listy Dostępne przyciski według nazwy

  Przyciski są domyślnie posortowane według funkcji. Aby posortować przyciski według nazwy, kliknij opcję Sortuj przyciski > według opisu.

  Zmiana kolejności przycisków na pasku narzędzi

  1. W obszarze Zawartość paska narzędzi wybierz przycisk, który chcesz przenieść.
  2. Klikaj przyciski W lewo lub W prawo w celu przeniesienia przycisku w lewo lub w prawo.

  Zmiana zawartości podręcznego pola tekstowego wyświetlanego po umieszczeniu wskaźnika myszy na przycisku paska narzędzi

  1. W obszarze Zawartość paska narzędzi wybierz przycisk, którego podręczne pole tekstowe chcesz zmienić.
  2. Kliknij opcję Edytuj i wprowadź zmiany.

  Dodanie przycisku tekstowego w celu ułatwienia oznaczania sekcji przycisków na pasku narzędzi

  1. Wybierz pasek narzędzi do dostosowania.
  2. Kliknij opcję Nowy > Tekst, a następnie wprowadź tekst, który ma być wyświetlany na pasku.

  Dodanie nowego wypełniacza do paska

  1. Wybierz pasek narzędzi do dostosowania.
  2. Kliknij opcję Nowy > odstęp, a następnie wprowadź szerokość wypełniacza (w pikslach).

  Przywracanie pierwotnego wyglądu przycisków paska narzędzi

  Kliknij opcję Przywróć wszystkie domyślne.

  Utworzenie nowego przycisku

  1. Wybierz pasek narzędzi.
  2. Kliknij opcję Nowy > Przycisk.
  3. W polu Tekst nagłówka przycisku wpisz tekst wyświetlany po wskazaniu przycisku myszą.
  4. W polu Tekst pomocy w okienku podręcznym wpisz tekst wyświetlany po wskazaniu przycisku myszą.
  5. Kliknij opcję Zmień ikonę i wybierz obraz, który ma zostać użyty zamiast domyślnego.
  6. Wprowadź formułę definiującą funkcję przycisku.
  7. Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji o formułach można uzyskać w dokumentacji produktów Lotus w sieci WWW, pobierając lub wyświetlając pomoc programu IBM Lotus Domino Designer.

Jak zmienić preferencje przeglądarki WWW?

Użytkownik może wybrać, która przeglądarka będzie otwierana po kliknięciu odsyłaczy WWW w dokumentach programu Notes: wbudowana przeglądarka programu Notes, czy przeglądarka, która została ustawiona jako domyślna dla systemu operacyjnego. Zmienić można również domyślną stronę główną.

 1. W celu ustawienia innej strony macierzystej, należ zastąpić adres sieci WWW ustawiony przez administratora adresem wybranej strony.
  Uwaga: Aby przywrócić pierwotne ustawienie strony głównej, należy kliknąć opcję Użyj wartości domyślnej.
 2. Aby zmienić przeglądarkę służącą do otwierania odsyłaczy WWW, kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 3. Kliknij opcję Przeglądarka WWW.
 4. Wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Aby używać wbudowanej przeglądarki, należy wybrać opcję Użyj przeglądarki wbudowanej w klienta.

   Przeglądarka WWW będzie otwierana w programie Notes, a nie w osobnym oknie.

  • Aby używać przeglądarki, która została już ustawiona jako domyślna w komputerze użytkownika, należy wybrać opcję Użyj przeglądarki, która jest ustawiona jako domyślna dla tego systemu operacyjnego.

   Przeglądarka WWW będzie otwierana w osobnym oknie, a nie w programie Notes.

 5. Kliknij przycisk OK.

Opcje określone na tym panelu preferencji są stosowane do wszystkich miejsc pobytu.

Uwaga: Jeśli menu zaawansowane są włączone, dokument Miejsce pobytu zawiera kartę Przeglądarka internetowa, na której można ustawić przeglądarkę używaną po wybraniu opcji Podgląd w przeglądarce WWW z menu produktu Domino Designer. Jako tę przeglądarkę można wybrać program Notes z przeglądarką Internet Explorer albo przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox lub inne (Mozilla itd.).
Uwaga: W przypadku konfigurowania nowej strony WWW, kanału informacyjnego lub widgetów (takich jak Google Gadget) należy wybrać opcję Użyj przeglądarki wbudowanej w klienta. Aby skonfigurować nowy widget w kontekście, kontekst docelowy musi być wyświetlony w programie Notes, a nie w zewnętrznym oknie przeglądarki WWW.
Jak ustawić preferencje sprawdzania pisowni?

Za pomocą preferencji sprawdzania pisowni można określić domyślny język słownika oraz dodać wymagane słowniki dodatkowe. Możliwe jest także określenie domyślnego sposobu obsługi liczb, słów składających się z wielkich liter lub słów pochodzących z języka innego niż domyślny język słownika.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Sprawdzanie pisowni.
 3. Ustaw dowolne z następujących opcji:
  Tabela 16. Opcje preferencji sprawdzania pisowni

  Co chcesz zrobić?

  Kroki

  Ustawianie słownika domyślnego

  Wybierz słownik językowy z listy Słownik podstawowy, a następnie kliknij opcję Ustaw jako domyślny.

  Dodawanie słownika językowego

  1. Kliknij opcję Zainstaluj słownik.
  2. Wybierz język z listy Języki, a następnie kliknij przycisk OK.

  Włączanie dodatkowego słownika, np. słownika medycznego

  Kliknij słownik na liście Słowniki dodatkowe.

  Ignorowanie słów zawierających cyfry

  Wybierz opcję Ignoruj słowa zawierające cyfry.

  Ignorowanie słów zapisanych wielkimi literami, np. COBOL

  Wybierz opcję Ignoruj słowa pisane WIELKIMI LITERAMI.

  W dokumentach wielojęzycznych kontynuowanie używania języka alternatywnego do momentu napotkania nowego znacznika języka

  Wybierz opcję Przechowuj na bieżąco zmiany w słowniku do momentu kolejnej zmiany języka.

  Oznaczanie niepoprawnie napisanych słów w trakcie pisania

  Zaznacz pole wyboru Włącz automatyczne sprawdzanie pisowni.

  Automatyczne poprawianie błędów podczas pisania W obszarze Błyskawiczne poprawki zaznacz typowe błędy pisania, które mają być automatycznie poprawiane.
 4. Kliknij przycisk OK.
Uwagi dotyczące słowników językowych
Słowniki językowe znajdują się w plikach o rozszerzeniu DIC umieszczonych w katalogu Notes/Data. Aby zmiana słowników językowych była możliwa, należy wcześniej zainstalować odpowiednie słowniki, które znajdują się na płycie CD z programem IBM Lotus Notes. Można także używać słownika dodatkowego zawierającego słownictwo specjalistyczne (np. z zakresu medycyny).
Jak zmienić słownik sprawdzania pisowni?

Podczas sprawdzania pisowni w dokumencie można przełączać się między różnymi słownikami. Aby zmiana słowników językowych była możliwa, należy wcześniej zainstalować odpowiednie słowniki, które znajdują się na płycie CD z programem IBM Lotus Notes. Pliki słowników mają rozszerzenie DIC i znajdują się w katalogu Notes/Data.

Słownikiem domyślnym przewidzianym do pracy na terenie Ameryki Północnej jest słownik amerykańskiej odmiany języka angielskiego (us.dic).

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Sprawdzanie pisowni.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj słownik.
 4. Wybierz słownik z listy Języki.
 5. Kliknij przycisk OK.
Instalowanie wszystkich słowników językowych

Jeśli słowników nie można wybrać z listy, konieczne może być ich zainstalowanie z dysku CD przy użyciu poniższych kroków. Jeśli nie masz płyty CD, skontaktuj się z administratorem, aby dowiedzieć się w jaki sposób zainstalować słowniki.

 1. Włóż dysk CD-ROM programu Lotus Notes. Wybierz opcję Start > Programy > Eksplorator Windows.
 2. Otwórz katalog dysku CD-ROM, a następnie otwórz folder Client.
 3. W folderze Client otwórz folder Apps\Dictionaries.
 4. Kliknij dwukrotnie plik dictionaries.dic.
 5. Wprowadź położenie katalogu Notes/Data (np. C:\Lotus\Notes\Data), a następnie kliknij opcję Rozpakuj.
Jak dodać, zmienić lub usunąć słowa w słowniku użytkownika?

Często przydatna jest możliwość dodawania słów do osobistego słownika, czyli do tzw. słownika użytkownika. Są to często używane przez użytkownika słowa, których nie ma w słowniku standardowym.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Sprawdzanie pisowni.
 3. Kliknij opcję Edytuj słownik użytkownika.
 4. Wykonaj jedną z czynności:
  • Wprowadź słowo w polu Nowe lub zaznaczone słowo i kliknij opcję Dodaj.
  • Aby usunąć słowo, wybierz słowo na liście i kliknij opcję Usuń.
  • Aby zmienić pisownię słowa, wybierz go na liście, wprowadź nową pisownię i kliknij opcję Aktualizuj.
Uwaga: Podczas sprawdzania pisowni program IBM Lotus Notes wyszukuje niewłaściwie napisane słowa z użyciem dwóch słowników, osobistego dostosowywalnego słownika (user.dic) oraz słownika głównego (us.dic).
Dodawanie lub modyfikowanie słowa w słowniku użytkownika podczas sprawdzania pisowni dokumentu
 1. Przełącz dokument w tryb edycji.
 2. Kliknij opcję Narzędzia > Sprawdzanie pisowni.
 3. Aby słowo, które nie zostało rozpoznane przez program Lotus Notes dodać do słownika, kliknij opcję Edytuj słownik.
 4. Wykonaj jedną z czynności:
  • Wprowadź słowo w polu Nowe lub zaznaczone słowo i kliknij opcję Dodaj.
  • Aby usunąć słowo, wybierz słowo na liście i kliknij opcję Usuń.
  • Aby zmienić pisownię słowa, wybierz go na liście, wprowadź nową pisownię i kliknij opcję Aktualizuj.

Jak skonfigurować klient Notes na potrzeby innych języków lub regionów?

Ustawień regionalnych można użyć, aby zmienić język treści, język sortowania, język interfejsu oraz jednostki miary.

Jak wybrać profil regionalny dla programu Lotus Notes?
Ustawień regionalnych można użyć, aby zmienić język treści, język sortowania, język interfejsu oraz jednostki miary.

Aby wybrać profil regionalny dla programu Lotus Notes, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje > Preferencje użytkownika.
 2. Kliknij opcję Międzynarodowe.
 3. Kliknij opcję Plik > Preferencje. Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje.
 4. Kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 5. Kliknij język regionu lub kraju na liście Profil regionalny.
  Uwaga: Aby przywrócić domyślne wartości profilu regionalnego, kliknij przycisk Przywróć wartości domyślne.
Jak określić kierunek tekstu i zachowanie kursora w przypadku języków dwukierunkowych?

Jeśli używany jest język dwukierunkowy (np. arabski lub hebrajski), można tak skonfigurować program IBM Lotus Notes, aby kierunek czytania menu i tekstu oraz kierunek ruchu kursora był odpowiedni dla danego języka.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Ustawienia regionalne, a następnie kliknij opcję Dwukierunkowe.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W obszarze Kierunek menu kliknij opcję Od prawej, aby pozycje menu głównego programu Lotus Notes były wyświetlane od prawej krawędzi okna.
  • Kliknij opcję w polu Globalny kierunek tekstu, aby określić sposób wyświetlania tekstu w całym interfejsie użytkownika. Dla języków takich jak arabski lub hebrajski kliknij opcję Od prawej do lewej. Kliknij opcję Kontekst, aby zastosować kierunek czytania ustawiony dla akapitów w dokumencie.
  • W obszarze Ruch kursora kliknij odpowiednią opcję dotyczącą zachowania kursora.

   Po kliknięciu opcji Wizualny kierunek ruchu kursora będzie zgodny z kierunkiem czytania ustawionym dla akapitów w dokumencie.

   Po kliknięciu opcji Logiczny kierunek ruchu kursora będzie zgodny z kierunkiem wprowadzania znaków w dokumencie. Na przykład w jednym wierszu znajdują się słowa w języku angielskim i w języku dwukierunkowym (np. arabskim). We właściwościach akapitu wybrano opcję czytania tekstu od lewej do prawej. W takim przypadku kursor w słowie angielskim będzie poruszał się od lewej do prawej strony. Po przeniesieniu kursora na pierwszą literę słowa arabskiego kierunek ruchu zmieni się (od prawej do lewej) aż do wystąpienia kolejnego słowa w języku angielskim.

 4. Kliknij przycisk OK.
Ustawianie kierunku czytania dla akapitów w dokumencie

Jeśli w programie Lotus Notes włączono tekst dwukierunkowy, można ustawić kierunek czytania dla akapitów w dokumencie.

 1. Przełącz dokument w tryb edycji.
 2. Wybierz tekst, dla którego chcesz określić kierunek czytania.
 3. Kliknij opcję Tekst > Właściwości tekstu.
 4. Kliknij kartę Wyrównanie akapitu.
 5. Obok pozycji Kierunek czytania wybierz opcję Od lewej do prawej lub Od prawej do lewej.
 6. Kliknij przycisk OK.
Jak zmienić sposób konwersji znaków w programie Lotus Notes?

Podczas importowania lub eksportowania plików można określić, który plik translacji znaków ma być używany przez program IBM Lotus Notes do translacji znaków w plikach (np. międzynarodowych symboli walut).

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 3. Kliknij przycisk Zmień dotyczący opcji Importowanie/eksportowanie znaków.
 4. Wybierz odpowiedni zestaw znaków, a następnie kliknij przycisk OK.
Jak zmienić jednostkę miary używaną w programie Lotus Notes?

Jednostka miary używana w programie Lotus Notes może zostać zmieniona na cale lub centymetry. Ta opcja jest przydatna podczas ustawiania marginesów lub znaków tabulacji.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 3. W obszarze Jednostka miary kliknij opcję cale lub centymetry.
 4. Kliknij przycisk OK.
Jak wybrać inny język treści?

Wybierając język zawartości dla aplikacji programu Notes, użytkownik może użyć dowolnego języka, który jest obsługiwany przez produkt IBM Lotus Domino lub serwer HTTP. W przypadku aplikacji, których projekt umożliwia obsługę wielu języków, przy użyciu tej opcji można dodać obsługiwany język zawartości.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 3. Kliknij przycisk Zmień dotyczący opcji Język treści.
 4. W lewej kolumnie wybierz język, a następnie kliknij przycisk Dodaj w celu przeniesienia wybranego języka do prawej kolumny.
 5. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: W przypadku zmiany języka na liście Profil regionalny program IBM Lotus Notes zmieni język w opcji Język treści.
Jak wybrać inny język interfejsu programu Lotus Notes?

Pole Język interfejsu w Preferencjach ustawień regionalnych umożliwia wybranie języka interfejsu programu IBM Lotus Notes. Jeśli tylko

Uwaga: Pole Język interfejsu jest widoczne tylko w przypadku, gdy użytkownik dysponuje zlokalizowaną wersją programu Lotus Notes lub zainstalował pakiet językowy w angielskiej wersji programu Notes.
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 3. W obszarze Ustawienia dodatkowe kliknij język interfejsu.
 4. Kliknij przycisk OK.
Jak sortować w innym języku?

Istnieje możliwość zmiany języka sortowania.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 3. Kliknij przycisk Zmień dotyczący opcji Sortowanie.
 4. Opcjonalne: Wybierz opcję Pokaż wszystkie reguły sortowania w celu wyświetlenia listy języków.
 5. Opcjonalne: W przypadku korzystania z czcionek Unicode kliknij opcję Sortowanie w standardzie Unicode.
 6. Wybierz język sortowania, a następnie kliknij przycisk OK.
Jak użyć nazwy alternatywnej?

Nazwa alternatywna jest przydatna, jeśli użytkownik chce używać swego macierzystego języka i zestawu znaków do wprowadzania, wyświetlania i wyszukiwania nazw. Na przykład podczas wysyłania wiadomości można wprowadzić nazwę w języku macierzystym i przy użyciu macierzystego zestawu znaków. Nazwa główna jest rozpoznawana we wszystkich językach, a nazwa alternatywna tylko w macierzystym języku użytkownika.

Nazwa alternatywna (w przeciwieństwie do aliasu, który jest pseudonimem) umożliwia identyfikację użytkownika.

Aby umożliwić wyświetlanie nazw alternatywnych w programie IBM Lotus Notes, należy najpierw wybrać język nazwy alternatywnej. Jeśli na przykład użytkownik wybierze z listy języków nazw alternatywnych język japoński, hiszpański i chiński (uproszczony), w programie Lotus Notes nazwy alternatywne będą wyświetlane w tych językach.

Używanie nazw alternatywnych będzie możliwe dopiero po zainstalowaniu odpowiednich czcionek. Używanie czcionek Unicode umożliwia obsługę wielu typów skryptów dla czcionek pojedynczych. Informacje na temat instalowania czcionek Unicode można znaleźć w sekcji Korzystanie z kodu Unicode w celu dodania znaków specjalnych do dokumentów.

Uwaga: Aby używać nazwy alternatywnej, należy najpierw zwrócić się do administratora z wnioskiem o jej zarejestrowanie i certyfikację. Nazwę główną i nazwę alternatywną należy dodać do identyfikatora użytkownika. Można mieć tylko jedną nazwę alternatywną.
Wybór języka nazwy alternatywnej
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes.
 3. Kliknij opcję Czcionki domyślne.
 4. Określ czcionkę wielojęzyczną lub czcionkę Unicode jako domyślną czcionkę bezszeryfową i domyślną czcionkę wielojęzyczną, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W obszarze Opcje dodatkowe kliknij opcję Włącz wyświetlanie kodu Unicode.
 6. Kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 7. Kliknij przycisk Zmień dla opcji Język nazwy alternatywnej.
 8. W lewej kolumnie wybierz język nazwy alternatywnej, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść język do prawej kolumny, i kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij opcję Miejsca pobytu.
 10. Kliknij opcję Edytuj.
 11. Dla opcji Domyślna nazwa wyświetlana wybierz wartość Nazwy alternatywne i kliknij przycisk OK.
 12. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Preferencje.
Jak zmienić sposób wyświetlania dat w sekcji wyboru daty i kalendarzu podręcznym?

W programie Notes można zmienić sposób wyświetlania dat w sekcji wyboru daty i kalendarzu podręcznym. Jest to przydatne, jeśli w używanym języku tekst czyta się od prawej do lewej strony.

Sekcja wyboru daty jest wyświetlana w lewym panelu widoku kalendarza programu IBM Lotus Notes w aplikacji pocztowej. Może być także osadzona w innych aplikacjach. Kalendarz podręczny jest wyświetlany w oknach dialogowych.

Aby zmienić sposób wyświetlania dat w sekcji wyboru daty i kalendarzu podręcznym, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje > Preferencje użytkownika.

 2. Kliknij opcję Międzynarodowe > Kalendarz.
 3. W sekcji Kierunek sekcji wyboru daty/kalendarza podręcznego kliknij opcję Od prawej do lewej, a następnie kliknij przycisk OK.
Jak zmienić dzień, od którego rozpoczyna się tydzień, w widoku kalendarza, sekcji wyboru daty lub kalendarzu podręcznym?

Dzień, od którego rozpoczyna się tydzień, można zmienić oddzielnie dla widoku kalendarza, sekcji wyboru daty i kalendarza podręcznego. Domyślnie początkiem tygodnia w widoku kalendarza i w sekcji wyboru daty jest poniedziałek, a w kalendarzu podręcznym — niedziela.

Sekcja wyboru daty jest wyświetlana w lewym panelu widoku kalendarza w aplikacji poczty. Może być także osadzona w innych aplikacjach. Kalendarz podręczny jest wyświetlany w oknach dialogowych.

Wskazówka: Zmiana dnia tygodnia jest przydatna w przypadku, gdy użytkownik rozpoczyna pracę w wybranym dniu.

Aby zmienić początek tygodnia w widoku kalendarza, sekcji wyboru daty lub kalendarza podręcznego, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje > Preferencje użytkownika.

 2. Kliknij opcję Międzynarodowe > Kalendarz.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dzień tygodnia w sekcji Pierwszy dzień w widoku kalendarza.
  • Kliknij dzień tygodnia w sekcji Wybór daty — data początkowa.
  • Kliknij dzień tygodnia w sekcji Pierwszy dzień kalendarza podręcznego.

Krótki przegląd preferencji

Krótki przegląd to lista instrukcji wykonywania typowych czynności oraz lista skrótów dla preferencji programu Notes. Po wydrukowaniu ten dokument może pełnić rolę podręcznego skorowidza.

Okno dialogowe Preferencje podstawowe w programie Notes

Dalsze dostosowywanie klienta Notes

Tematy w tej sekcji są przeznaczone dla bardziej zaawansowanych użytkowników programu Notes.

Jak włączyć debugowanie języka Java?

Debugowanie języka Java umożliwia sprawdzenie aplikacji Java pod kątem problemów.

Klient programu IBM Lotus Notes obsługuje analizę języka Java w poniższych kontekstach. Każdy kontekst ma własną wirtualną maszynę języka Java (Java Virtual Machine — JVM). Tylko jeden użytkownik może wykonywać analizę w jednym kontekście w tym samym czasie.

 • Pierwszy plan — kod Java uruchamiany w kliencie Lotus Notes interaktywnie, na przykład agent wyzwalany z menu Czynności.
 • Tło — kod Java uruchamiany w kliencie Lotus Notes pod kontrolą programu ładującego zadania, na przykład agent planowany lokalnie.
 • Podgląd sieci WWW — kod Java wyświetlany w przeglądarce za pomocą klienta Domino Designer, na przykład aplet na formularzu.

Kod Java z biblioteki skryptów jest uruchamiany w kontekście kodu wywołującego.

Aby włączyć lub wyłączyć debugowanie języka Java w kliencie programu Lotus Notes, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Narzędzia > Preferencje debugowania języka Java. Otwarte zostanie okno dialogowe Preferencje analizy języka Java.
 2. Aby włączyć debugowanie na pierwszym planie, wybierz opcję Agenty/aplety klienta i określ numer portu na potrzeby połączenia komputera programu Lotus Notes z komputerem debugera. Aby wyłączyć analizowanie, anuluj zaznaczenie tej pozycji.
 3. Aby włączyć debugowanie w tle, wybierz opcję Agenty planowane lokalnie i określ numer portu na potrzeby połączenia komputera programu Lotus Notes z komputerem debugera. Aby wyłączyć analizowanie, anuluj zaznaczenie tej pozycji.
 4. Aby włączyć debugowanie z podglądem WWW, wybierz opcję Podgląd HTTP i określ numer portu na potrzeby połączenia komputera programu Lotus Notes z komputerem debugera. Aby wyłączyć analizowanie, anuluj zaznaczenie tej pozycji.

Wybierz numer portu. Może to wymagać działania metodą prób i błędów lub uzyskania informacji od administratora systemu.

Analizowanie języka Java jest domyślnie wyłączone.

Jeśli wprowadzono zmiany do preferencji analizowania na pierwszym planie lub w tle, program Lotus Notes musi zostać uruchomiony ponownie. Jeśli zostaną wprowadzone zmiany do preferencji podglądu strony sieci WWW, to podgląd musi zostać zrestartowany.

Więcej informacji o analizie języka Java można znaleźć w systemie pomocy programu IBM Lotus Domino Designer.

Jak ustawić preferencje apletów Java i skryptów JavaScript?

Program IBM Lotus Notes umożliwia uruchamianie apletów Java i skryptów JavaScript w systemie Microsoft Windows przy użyciu nawigatora sieci. Na komputerach Macintosh program Lotus Notes obsługuje tylko skrypty JavaScript. Użytkownik może ustawić preferencje w celu umożliwienia uruchamiania apletów Java lub zmiany zabezpieczeń.

Program Lotus Notes i przeglądarki sieci WWW
 • Jeśli połączenie z siecią Internet jest nawiązywane przez serwer proxy, nazwę tego serwera należy wprowadzić w odpowiednim polu dokumentu Miejsce pobytu. Dzięki temu będzie można uruchamiać aplety na komputerze użytkownika. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia zabezpieczeń apletów języka Java.
 • Ewentualne problemy można rozwiązać przy użyciu konsoli języka Java. Aby ją otworzyć, należy kliknąć opcję Narzędzia > Pokaż konsolę debugowania języka Java. Domyślne ustawienia w sekcji zabezpieczeń apletów języka Java umożliwiają uruchamianie apletów Java pochodzących ze wszystkich hostów. Jednak niezależnie od ustawień określonych w sekcji zabezpieczeń apletów Java w programie Lotus Notes nie można uzyskać dostępu do zasobów systemowych użytkownika (plików, zmiennych środowiskowych, plików haseł itd.) z poziomu hostów. Jeśli zainstalowano pomoc produktu Lotus Domino Designer, więcej informacji na temat konsoli debugowania języka Java można znaleźć w sekcji Tips and troubleshooting for Java Applets (Wskazówki i informacje dotyczące rozwiązywania problemów z apletami Java). Aby pobrać lub przeglądać pomoc produktu Lotus Domino Designer, można również przejść do dokumentacji produktu Lotus pod adresem http://www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation.
Jak ustawić preferencje portów programu Notes?

Klient IBM Lotus Notes działa najlepiej, gdy jest połączony z serwerem, z którego może odbierać wiadomości pocztowe i do którego może przesyłać pocztę wychodzącą. Podczas konfiguracji przy pierwszej instalacji programu Lotus Notes należy określić połączenie odpowiednie dla poczty elektronicznej użytkownika. Połączenie to jest zwykle nawiązywane przy użyciu sieci lokalnej (np. szerokopasmowe). Jeśli użytkownik zechce określić później dodatkowe połączenie, może okazać się konieczne dodanie portu. Port to zewnętrzne gniazdo w komputerze, do którego można podłączyć kabel lub urządzenie peryferyjne.

Uwaga: Program Notes nie obsługuje już portów połączeń modemowych (portów COM rozróżnianych przy użyciu liczb: COM1, COM2 itd.) ani używanego przez nie protokołu X.PC. Aby użyć modemu podłączonego do komputera, w systemie operacyjnym musi być zainstalowane oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp, którego należy użyć do zarządzania portem i komunikacją.

Po dodaniu portu program Lotus Notes domyślnie włącza go i umożliwia użytkownikowi określenie miejsca pobytu w programie Lotus Notes (online, biuro, dom itp.), w którym dany port będzie używany. Podczas dodawania portu można określić opcje sterownika lub nadać portowi łatwą do zapamiętania nazwę. Jeśli niezbędne jest połączenie internetowe, należy skonfigurować port dla protokołu TCP/IP. W programie Lotus Notes można śledzić połączenia sieciowe, jeśli podczas nawiązywania połączenia z serwerem występują kłopoty.

Uwagi

 • Aby program Lotus Notes działał jako klient protokołów POP3, IMAP, LDAP, NNTP lub SMTP albo funkcji używał Activities lub Sametime Connect w programie Notes, należy w programie Lotus Notes włączyć port TCP/IP.
 • Aby port TCP/IP działał w programie Lotus Notes, należy włączyć protokół TCP/IP z poziomu systemu operacyjnego. Na przykład w systemie operacyjnym Microsoft Windows w razie potrzeby należy kliknąć opcję Start > Ustawienia > Panel sterowania > Sieć, a następnie opcję Dodaj protokół TCP/IP.

Kliknięcie wybranego odsyłacza spowoduje wyświetlenie odpowiednich informacji.

Jak skompresować dane sieciowe w celu przyspieszenia przesyłania?

Jeśli połączenie z serwerem IBM Lotus Domino jest wolne, można zwiększyć wydajność programu IBM Lotus Notes przez kompresję danych przesyłanych między programem Lotus Notes a serwerem. W takim przypadku konieczne jest, aby administrator serwera włączył opcję kompresji danych także po stronie serwera.

 1. Zwróć się do administratora serwera Domino z prośbą o włączenie opcji kompresji danych dla serwera.
 2. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 3. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Serwery i porty, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne.
 4. Wybierz port, w przypadku którego ma odbywać się kompresja danych.
 5. Wybierz opcję Kompresuj dane sieciowe, a następnie kliknij przycisk OK.
Jak utworzyć i skonfigurować port?

To, które porty są wyświetlane przez program IBM Lotus Notes w oknie dialogowym Porty komunikacyjne, zależy od systemu operacyjnego użytkownika. Program Lotus Notes wyświetla takie porty sieciowe jak LAN0 (obsługa NetBIOS) lub TCP/IP. Porty modemów (porty COM) używające protokołu (sterownika) X.PC nie są już obsługiwane.

Tworzenie i konfigurowanie portu
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Serwery i porty, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne.
 3. Kliknij opcję Nowy.
 4. Wprowadź nazwę portu.
 5. Wybierz sterownik portu.
 6. Wybierz miejsce pobytu, w którym port będzie używany.
 7. Ustaw odpowiednie opcje dotyczące danego portu.
Uwaga: Przed dodaniem portu sieciowego należy sprawdzić, czy zainstalowano właściwe oprogramowanie sieciowe. Informacje o opcjach portu, które należy określić dla sterownika sieciowego, można uzyskać od administratora sieci.
Jak zmienić nazwę portu?
To, które porty są wyświetlane przez program IBM Lotus Notes w oknie dialogowym Porty komunikacyjne, zależy od systemu operacyjnego użytkownika. Program Lotus Notes wyświetla takie porty sieciowe jak LAN0 (obsługa NetBIOS) lub TCP/IP. Porty modemów (porty COM) używające protokołu (sterownika) X.PC nie są już obsługiwane.

Aby zmienić nazwę portu, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje > Preferencje użytkownika.

 2. Kliknij opcję Porty.
 3. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 4. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Serwery i porty, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne.
 5. Wybierz port z listy.
 6. Kliknij opcję Zmień nazwę.
 7. Wprowadź łatwą do zapamiętania nazwę (np. Nowe_biuro).
 8. Kliknij przycisk OK.
Jak usunąć port?

To, które porty są wyświetlane przez program IBM Lotus Notes w oknie dialogowym Porty komunikacyjne, zależy od systemu operacyjnego użytkownika. Program Lotus Notes wyświetla takie porty sieciowe jak LAN0 (obsługa NetBIOS) lub TCP/IP. Porty modemów (porty COM) używające protokołu (sterownika) X.PC nie są już obsługiwane.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Serwery i porty, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne.
 3. Wybierz port, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij przycisk Usuń.
Uwaga: Informacje o usuwaniu portów serwera można uzyskać od administratora serwera Domino.
Jak włączyć lub wyłączyć port?

Użytkownik może włączać i wyłączać porty swojego komputera. Program IBM Lotus Notes wyświetla znacznik obok włączonych portów. Przed włączeniem portu sieciowego należy sprawdzić, czy zainstalowano właściwe oprogramowanie sieciowe. Przed włączeniem portu modemu należy sprawdzić, czy zainstalowano modem oraz czy znany jest numer portu fizycznego, do którego go podłączono.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Serwery i porty, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne.
 3. Wybierz port, który chcesz włączyć lub wyłączyć.
 4. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie opcji Port włączony.
Wskazówka: Po włączeniu portu można zdecydować, czy będzie on używany w wybranych miejscach pobytu. Z wyłączonego portu nie można korzystać w żadnym miejscu pobytu.
Jak zaszyfrować dane przesyłane przez port?

Aby transmisja danych była lepiej zabezpieczona, możliwe jest szyfrowanie danych przesyłanych przez dany port. Może to jednak spowodować zmniejszenie prędkości transmisji.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Serwery i porty, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne.
 3. Wybierz port, który chcesz zabezpieczyć.
 4. Wybierz opcję Szyfruj dane sieciowe.
Uwaga:
Jak zmienić kolejność portów, przez które program IBM® Lotus Notes® próbuje nawiązać połączenie z serwerem?

Można zmienić kolejność portów, przez które program IBM Lotus Notes próbuje nawiązać połączenie z serwerem. Program Lotus Notes próbuje nawiązać połączenie z serwerem przy użyciu włączonych portów w takiej kolejności, w jakiej występują one w oknie dialogowym Porty komunikacyjne. Program Notes pomija jednak włączone porty nieużywane w bieżącym miejscu pobytu.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Serwery i porty, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne.
 3. Wybierz port, dla którego kolejność ma zostać zmieniona.
 4. Kliknij raz lub kilka razy strzałkę w górę lub w dół Zmień kolejność.
Uwaga: Podczas ręcznego tworzenia dokumentu Połączenie kolejność portów w tym dokumencie jest ustalana na podstawie kolejności, która została określona w oknie dialogowym Portykomunikacyjne. Następnie w przypadku nawiązywania połączenia z serwerem docelowym program Notes stosuje kolejność określoną w dokumencie Połączenie. Jeśli kolejność portów zostanie zmodyfikowana już po utworzeniu dokumentów Połączenie, każdy z takich dokumentów musi zostać ponownie zapisany. W celu utworzenia dokumentów Połączenie, w których uwzględnione byłyby różne kolejności portów, należy zmienić kolejność portów i zapisać dokument Połączenie, a następnie powtarzać tę procedurę aż do uzyskania zamierzonych efektów.
Jak wyświetlić informacje o statusie włączonego portu?

Na tym ekranie wyświetlane są informacje o statusie włączonego portu.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Serwery i porty, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne.
 3. Z listy znajdującej się w obszarze Portykomunikacyjne wybierz włączony port. Włączone porty są oznaczone znacznikiem wyboru.
 4. Kliknij opcję Pokaż status. Zostanie wyświetlony ekran informacji o statusie portu.
 5. Zamknij ekran, klikając przycisk Anuluj lub przycisk oznaczony znakiem X znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
Uwaga: Aby skopiować wyświetlone informacje o statusie portu do schowka w celu wstawienia ich do wiadomości, należy kliknąć opcję Kopiuj.
Jak śledzić połączenie?

Podczas śledzenia połączenia z serwerem można sterować poziomem informacji wyświetlanych w polu Informacje o śledzeniu. Uwzględnić można pełne informacje o śledzeniu, w tym informacje wyszukiwania w dokumentach połączenia i wszystkie informacje z dysków sieciowych.

Aby wyświetlić nowe opcje, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Serwery i porty, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne.
 3. Kliknij opcję Włącz śledzenie.
 4. W menu Opcje śledzenia kliknij jedną z następujących opcji:
  • Pełne informacje o śledzeniu, aby wyświetlać pełne informacje o śledzeniu z uwzględnieniem informacji wyszukiwania w dokumentach połączenia.
  • Uwzględnij komunikaty dysków, aby wyświetlać wszystkie informacje pochodzące z dysków sieciowych.
 5. Opcjonalne: Z menu Opcje dziennika Notes wybierz poziom informacji, które mają być kopiowane przez program IBM Lotus Notes do dziennika programu Lotus Notes (log.nsf) podczas śledzenia połączenia.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Włącz śledzenie w celu rozpoczęcia śledzenia.
  • Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe bez uruchamiania śledzenia połączenia.
Jak zatrzymać lub rozpocząć rejestrowanie komunikatów klienta Notes?

Jeśli włączono rejestrowanie a potem wystąpiła awaria klienta programu Notes, automatyczne narzędzie diagnostyczne zbiera dane które umieszczane są w pliku dziennika i przesyła je do wewnętrznej aplikacji pocztowej po ponownym uruchomieniu klienta. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć.

Zatrzymywanie lub rozpoczynanie rejestrowania komunikatów klienta
Administrator serwera Domino określa ustawienie domyślne rejestrowania programu IBM Lotus Notes (określa, czy program Notes zapisuje komunikaty operacyjne i informacje o błędach do pliku tekstowego w systemie użytkownika). Oprócz tego, że jest on wysyłany do odpowiedniej aplikacji, aby pomóc firmie IBM w diagnozowaniu awarii, plik dziennika jest użyteczny podczas diagnozowania występujących warunków, które nie są awariami.
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia dziennika.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zatrzymać rejestrowanie dla tej sesji klienta, usuń zaznaczenie opcji Włącz rejestrowanie.
  • Aby rozpocząć rejestrowanie dla tej sesji klienta, zaznacz opcję Włącz rejestrowanie.
Uwaga: Administrator użytkownika kontroluje następujące ustawienia:
 • Czy rejestrowanie ma być domyślnie włączone -- ustawienie rejestrowania będzie wracać do ustawienia domyślnego po każdym ponownym uruchomieniu programu Notes.
 • Czy narzędzie automatycznego zbierania danych diagnostycznych ma być niewidoczne, lub czy użytkownik ma być monitowany o to, czy chce przeglądać czy wysłać raport diagnostyczny po awarii systemu.
 • Czy plik dziennika i inne dane mają być automatycznie przesyłane do działu pomocy technicznej firmy IBM.
Jak ustawić preferencje replikacji?
Ustawianie wartości domyślnych replik dla wszystkich aplikacji programu Notes

Istnieje możliwość ustawienia wartości domyślnych, które mają zastosowanie do wszystkich lokalnych replik aplikacji programu IBM Lotus Notes utworzonych przez użytkownika. Dzięki tym ustawieniom można określić, czy aplikacje odbierają częściowe dokumenty lub załączniki, czy poziom szyfrowania ma być zmieniany, czy szyfrowanie ma być wyłączane oraz czy mają być tworzone indeksy pełnotekstowe, a także definiować, kiedy mają być tworzone nowe repliki lokalne.

Otrzymywanie częściowych dokumentów lub załączników

Domyślnie pełna replika lokalna jest tworzona zawsze po wybraniu opcji Plik > Udostępnij w trybie bez połączenia. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku twardym, można ograniczyć rozmiar nowych replik lokalnych każdego dokumentu i/lub załącznika. Jeśli rozmiar dokumentu jest większy niż maksymalny rozmiar repliki określony przez użytkownika, replikowane są wszystkie pola tekstu sformatowanego, których rozmiar nie przekracza podanej wartości (większość dokumentów zawiera tylko jedno pole tekstu sformatowanego). Jeśli rozmiar załącznika jest większy niż maksymalny rozmiar repliki określony przez użytkownika, załącznik jest usuwany (jeśli podana wartość wynosi 0, kasowane są wszystkie załączniki).

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Replikacja i synchronizacja, a następnie kliknij opcję Domyślnie.
 3. (Opcjonalnie) Aby zmienić wielkość pobieranych fragmentów dokumentów, kliknij opcję Pobieraj dokumenty częściowe, następnie kliknij opcję Obcinaj dokumenty o wielkości większej niż i wprowadź wielkość w polu.
  Uwaga: Jeśli po kliknięciu opcji Pobieraj dokumenty częściowe nie zostanie podana wielkość, dokumenty będą zawierać jedynie podstawowe informacje, takie jak autor i temat, oraz 40 kB tekstu w formacie RTF.
 4. (Opcjonalnie) Aby zmienić wielkość pobieranych fragmentów załączników, kliknij opcję Ogranicz wielkość załączników do i wprowadź wielkość w polu.
 5. Kliknij przycisk OK.
Wskazówka: Można zaoszczędzić więcej miejsca tworząc każdą z replik poprzez ustawienie opcji specyficznych dla danej aplikacji. Z poziomu aplikacji, której replika jest tworzona, wykonaj instrukcje opisane w sekcji Tworzenie repliki za pomocą komendy Nowa replika, a następnie zmodyfikuj replikę zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Skracanie wszystkich dokumentów lub ograniczanie załączników w replice, Ograniczanie repliki do podzbioru folderów lub widoków albo Ograniczanie repliki do określonych danych.
Określanie, kiedy mają być tworzone nowe repliki lokalne

Domyślnie replika lokalna jest tworzona natychmiast po wybraniu opcji Plik > Udostępnij w trybie bez połączenia, ale można zmienić ustawienia tak, aby nowe repliki lokalne były tworzone podczas następnej zaplanowanej replikacji. Ta opcja jest użyteczna na przykład w przypadku skonfigurowania harmonogramu tak, aby replikacja była wykonywana tylko wtedy, gdy użytkownik jest połączony z siecią w biurze.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Replikacja i synchronizacja, a następnie kliknij opcję Domyślnie.
 3. Usuń zaznaczenie opcji Utwórz natychmiast (a nie w trakcie następnej zaplanowanej replikacji) i kliknij przycisk OK.
Zmiana poziomu szyfrowania lub wyłączanie szyfrowania

W programie Lotus Notes domyślnie włączona jest opcja szyfrowania replik lokalnych. Stanowi to ochronę informacji użytkownika, zwłaszcza jeśli kopie uwzględniane przy synchronizacji przechowywane są w komputerze typu laptop, który jest przenoszony (np. podczas podróży). Aby zmienić typ szyfrowania lub wyłączyć opcję szyfrowania, należy wykonać kroki poniższej procedury.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Replikacja i synchronizacja, a następnie kliknij opcję Domyślnie.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić typ szyfrowania, obok pola Szyfruj lokalnie przy użyciu kliknij opcję Szyfrowanie zaawansowane, Szyfrowanie zwykłe lub Szyfrowanie uproszczone, a następnie kliknij przycisk OK. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Ograniczanie dostępu do aplikacji lokalnych.
  • Aby wyłączyć szyfrowanie, usuń zaznaczenie opcji Szyfruj lokalnie przy użyciu.
 4. Kliknij przycisk OK.
Tworzenie indeksów pełnotekstowych

Użytkownik może włączyć opcję tworzenia indeksu pełnotekstowego każdej nowej repliki na dysku twardym. Indeks pełnotekstowy usprawnia wyszukiwanie. Zajmuje na dysku twardym od 10 do 25% miejsca zajmowanego przez skojarzoną z nim aplikację. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku twardym poprzez ustawienie domyślnej opcji wyłączenia tworzenia indeksów pełnotekstowych dla synchronizowanych kopii.

Wskazówka: Opcję tworzenia indeksów pełnotekstowych należy włączyć przed utworzeniem lokalnej repliki aplikacji systemu pomocy.
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Replikacja i synchronizacja, a następnie kliknij opcję Domyślnie.
 3. Zaznacz opcję Utwórz indeks pełnotekstowy w celu szybszego wyszukiwania i kliknij przycisk OK.

Funkcje ułatwień dostępu w programie Notes

Funkcje ułatwień dostępu pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład mającym trudności z poruszaniem się lub niedowidzącym, w korzystaniu z produktów informatycznych.

Funkcje ułatwień dostępu

Funkcje ułatwień dostępu w programie IBM Lotus Notes pomagają użytkownikom niepełnosprawnym, takim jak osoby z ograniczonymi możliwościami ruchu lub wadami wzroku, w pełni korzystać z produktów informatycznych. Poniżej wymieniono najważniejsze funkcje ułatwień dostępne w programie Lotus Notes:

 • Użytkownik może nawigować w programie Lotus Notes przy użyciu klawiszy skrótów i klawiszy poleceń.

  Podkreślona litera na ekranie oznacza klawisz skrótu. Klawiszem skrótu do menu Plik jest na przykład klawisz P. Aby uruchomić czynność w systemie Microsoft Windows, należy nacisnąć klawisz Alt, a następnie żądany klawisz skrótu. Naciśnięcie klawiszy Alt+P spowoduje na przykład wyświetlenie menu Plik. Po włączeniu rozszerzonego zestawu klawiszy skrótów można również korzystać z tych klawiszy.

  Przy użyciu klawiszy poleceń można bezpośrednio uruchamiać czynności. W tym celu używany jest zwykle klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Macintosh). Na przykład aby wydrukować dokument, należy nacisnąć klawisze CTRL+P (lub Command+P na komputerze Macintosh).

 • W programie Lotus Notes jest używany system MSAA (Microsoft Active Accessibility). Umożliwia on użytkownikom słabo widzącym korzystanie z programów odczytujących zawartość ekranu przy użyciu cyfrowego syntezatora mowy.
 • W programie Lotus Notes są obsługiwane systemowe ustawienia dotyczące wyświetlania, takie jak schemat kolorów, rozmiar czcionki i wysoki kontrast obrazu. Patrz sekcja „Konfigurowanie programu Lotus Notes na potrzeby osób słabo widzących” poniżej.

Wiele innych elementów programu Notes można również dostosowywać do wymagań użytkownika. Więcej informacji znaleźć można w poniższych sekcjach:

 • Ustawienia dostosowywane w preferencjach podstawowych
 • Ustawienia dostosowywane w preferencjach poczty
 • Ustawienia dostosowywane w preferencjach miejsca pobytu
 • Dodatkowe ustawienia programu Lotus Notes
 • Konfigurowanie programu Lotus Notes na potrzeby osób słabo widzących

Skróty klawiaturowe

Informacje o skrótach klawiaturowych dostępnych w programie Lotus Notes można znaleźć w sekcji Skróty klawiaturowe lub Skróty klawiaturowe w systemie Macintosh.

W tym produkcie oprócz klawiszy specyficznych dla aplikacji można używać standardowych klawiszy nawigacji systemu Microsoft Windows.

Informacje o interfejsie

Ustawienia dostosowywane w preferencjach podstawowych

Kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje), a następnie kliknij opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes, aby wykonać następujące czynności:

Zmienianie domyślnych czcionek

Aby poprawić czytelność tekstu, można zmienić używane czcionki.

W sekcji Wyświetlanie kliknij opcję Domyślne czcionki, wybierz domyślne opcje czcionki i kliknij przycisk OK.

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia opcji Pokazuj rozszerzone skróty klawiaturowe

Przy użyciu rozszerzonych skrótów klawiaturowych można wykonywać czynności dostępne na kartach okien lub na pasku zakładek. Jeśli włączona jest funkcja obsługi rozszerzonych skrótów klawiaturowych, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt w celu wyświetlenia dodatkowych skrótów dla każdej karty okna lub zakładki. Gdy skróty te wyświetlane są na ekranie, należy nacisnąć klawisz z literą bądź cyfrą odpowiadającą żądanej funkcji programu Notes.

W sekcji Opcje dodatkowe zaznacz opcję Pokazuj rozszerzone skróty klawiaturowe lub usuń jej zaznaczenie.

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia opcji Graficzne tło obszaru roboczego lub opcji Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje zamknięcie okna

Wyczyszczenie opcji Graficzne tło obszaru roboczego zwiększa czytelność tekstu na ekranie i ułatwia pracę lektorom ekranowym. Opcja Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje zamknięcie okna pozwala w inny sposób zamykać okna w programie Lotus Notes.

W sekcji Opcje dodatkowe zaznacz jedną z tych opcji lub obie opcje albo usuń ich zaznaczenie.

Włączanie lub wyłączanie apletów języka Java, skryptów JavaScript, dostępu do języka Java z poziomu skryptu JavaScript, okien dialogowych błędów skryptu JavaScript, wtyczek i kontrolek ActiveX w przeglądarce programu Notes

W programie Notes obsługiwane są aplety języka Java, skrypty JavaScript, dodatki plug-in i technologia ActiveX. Niektóre z wymienionych technologii nie są w tej chwili dostępne. W zależności od używanej technologii dostępu można wyłączać niektórych z tych funkcji.

W sekcji Opcje dodatkowe włącz albo wyłącz dowolne z tych opcji.

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia opcji Nawigacja w dokumentach tylko do odczytu za pomocą klawisza Tab

Klawisz Tab służy do przechodzenia do następnego nieprzeczytanego dokumentu, dopóki nie zostanie wybrany ostatni taki dokument. Kolejne użycie tego klawisza powoduje przejście do następnego obiektu znajdującego się w następnej ramce. Jeśli dokument jest otwarty w trybie do odczytu, klawisz Tab służy do przechodzenia do dowolnego obiektu osadzonego, np. adresu URL, łącza do aplikacji lub załącznika.

W sekcji Opcje dodatkowe zaznacz opcję Nawigacja w dokumentach tylko do odczytu za pomocą klawisza Tab lub usuń jej zaznaczenie.

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia opcji Nawigacja przy użyciu skrótów klawiszowych

Można wyłączyć klawisze strzałek i do przechodzenia pomiędzy polami dokumentu otwartego w trybie edycji używać klawisza Tab.

W sekcji Opcje dodatkowe zaznacz opcję Włącz funkcję dostępności — przechodzenie przy użyciu klawiatury lub usuń jej zaznaczenie.

Ustawienia dostosowywane w preferencjach poczty

Kliknij opcję Plik > Preferencje (dla użytkowników systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje), a następnie kliknij opcję Poczta > Wysyłanie i odbieranie, aby wykonać następujące czynności:

Włączanie opcji dźwiękowego lub wizualnego powiadamiania o poczcie przychodzącej

Program Lotus Notes może powiadamiać użytkownika o nadejściu nowej wiadomości przy użyciu efektu dźwiękowego lub graficznego.

W sekcji Gdy przychodzi nowa poczta elektroniczna kliknij opcję Sygnalizuj dźwiękiem lub Wyświetlaj alert w oknie podręcznym.

Wybieranie określonego edytora tekstów

Narzędzia edycji programu Lotus Notes zostały zaprojektowane do obsługi funkcji ułatwień, możliwe jest jednak korzystanie również z innego edytora tekstów do edycji dokumentów.

W sekcji Alternatywny edytor wiadomości wybierz opcję Microsoft Word lub Lotus Word Pro.

Ustawianie formatu poczty internetowej lub internetowych grup dyskusyjnych

Można wybrać format HTML lub zwykły tekst.

W sekcji Poczta kliknij opcję Internet. Dla poczty internetowej wybierz format w polu Format poczty internetowej, a w przypadku internetowych grup dyskusyjnych wybierz format w polu Format internetowych grup dyskusyjnych.

Ustawienia dostosowywane w preferencjach miejsca pobytu

Włączanie lub wyłączanie opcji ładowania obrazów w programie Lotus Notes

Wyłączenie funkcji ładowania obrazów może usprawnić działanie programów odczytujących zawartość ekranu. Wyłączenie grafiki zwiększa wydajność programu.

Kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje), kliknij opcję Miejsca pobytu, kliknij miejsce pobytu do edycji, a następnie przycisk Edytuj.

Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Ogólne. W polu Ładuj obrazy kliknij opcję Na żądanie.

Wybieranie innej przeglądarki zamiast programu Lotus Notes

Jako przeglądarki internetowej można używać programu Lotus Notes lub wybrać inna przeglądarkę (np. tekstową). Wybrana przeglądarka musi zostać wcześniej zainstalowana w systemie.

Kliknij opcję Plik > Preferencje (dla użytkowników systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje), kliknij kartę Przeglądarka WWW, wybierz opcję Użyj przeglądarki, która jest ustawiona jako domyślna dla tego systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Dodatkowe ustawienia programu Lotus Notes

Dostępne są następujące dodatkowe ustawienia:

Ustawianie obszaru roboczego jako strony głównej

W celu ułatwienia nawigacji można zadecydować, aby po uruchomieniu programu Lotus Notes zamiast strony głównej był wyświetlany obszar roboczy programu Lotus Notes. Zarówno obszar roboczy, jak i strona główna są dostępne za pośrednictwem systemu MSAA. W obszarze zakładek należy otworzyć folder Aplikacje, kliknąć prawym przyciskiem myszy (w przypadku systemu Macintosh nacisnąć klawisz Ctrl i kliknąć lewym przyciskiem myszy) zakładkę obszaru roboczego i kliknąć opcję Ustaw jako stronę główną.

Zmiana ustawień czcionki w pliku Notes.ini

Plik konfiguracyjny Notes.ini znajduje się w katalogu programu Lotus Notes. Są w nim przechowywane informacje o osobistej instalacji programu Lotus Notes. Aby trochę większe lub mniejsze czcionki były używane przez cały czas, należy zamknąć program Lotus Notes, otworzyć plik Notes.ini w edytorze tekstu i dodać w dowolnym miejscu pliku, jako nowy wiersz, następujące ustawienie:

Display_font_adjustment=n

Gdzie n określa liczbę punktów dodawanych do domyślnej wielkości czcionki. Można wpisać dowolną liczbę z przedziału od -1 do 25. Jeśli na przykład wielkość czcionki ma zostać powiększona o 3 punkty, należy wpisać:

Display_font_adjustment=3
UWAGA:
Używanie wartości 4 lub większej może powodować problemy z formatowaniem. Jeśli konieczne jest korzystanie z dużych czcionek, najlepiej jest zmienić ustawienie czcionek w systemie Windows. Zmiana ta będzie dotyczyła wszystkich programów uruchamianych na komputerze, w tym programu Lotus Notes. Patrz sekcja „Konfigurowanie programu Lotus Notes na potrzeby osób słabo widzących” poniżej.

Po dodaniu wiersza z informacją o nowej wielkości czcionki należy zapisać plik Notes.ini i ponownie otworzyć program Lotus Notes.

Można również kliknąć opcję Plik > Preferencje > Czcionki i kolory i wybrać pozycję Duże czcionki lub Bardzo duże czcionki.

Włączanie nawigacji za pomocą klawiatury dla listy zakładek

Następnie należy nacisnąć klawisze Alt+B, aby wyświetlić menu Otwórz, w którym można otwierać i przeglądać listę zakładek przy użyciu klawiatury.

Włączanie podsumowań w kalendarzu

W domyślnych widokach kalendarza daty mają orientację poziomą i regularne poziome przedziały czasu. W celu ułatwienia nawigacji można używać podsumowań w tych widokach, przez co widoki będą miały całkowicie pionową orientację bez przedziałów czasu, a użytkownik będzie mógł przechodzić bezpośrednio z pozycji do pozycji. W tym celu należy otworzyć kalendarz, a następnie kliknąć opcję Widok > Pokaż > Podsumowanie.

Wyświetlanie informacji z nagłówka daty w kalendarzu

Gdy jest używana klawiatura, a rozmiar kalendarza ustawiono tak, że nie widać wszystkich informacji z nagłówka daty, można za pomocą klawiszy Alt+Minus (-) otworzyć menu Rozmiar dla krawędzi panelu. Korzystając z tego menu, można wybrać krawędź do przesunięcia. Następnie można ją przesunąć, korzystając z klawiszy strzałek. Można także użyć klawiszy Alt+Spacja, aby otworzyć menu pozwalające zmienić rozmiar całego okna programu Lotus Notes.

Użycie okienka podglądu

Zależnie od sposobu korzystania z programu Notes może być przydatne włączenie lub wyłączenie panelu podglądu w widokach takich jak Skrzynka odbiorcza.

Użytkownicy korzystający z lektora ekranowego powinni wyłączyć panel podglądu. W tym celu należy nacisnąć klawisze Alt+V, aby otworzyć menu Widok, nacisnąć klawisz P w celu otwarcia menu Panel podglądu, a następnie ponownie nacisnąć klawisz P, aby usunąć zaznaczenie opcji Pokaż podgląd.

Użytkownicy korzystający z klawiatury lub schematu kolorów o wysokim kontraście mogą pozostawić panel podglądu otwarty, ponieważ w ten sposób będą uzyskiwać informacje o zaznaczonym dokumencie (takie jak pozycja kalendarza), które nie są dostępne w widoku.

Uzyskiwanie dostępu do preferencji poczty i kalendarza

Jeśli używany jest lektor ekranowy, który ma trudności z odczytaniem preferencji poczty lub kalendarza, należy podjąć próbę uzyskania dostępu do preferencji poczty i kalendarza za pomocą komendy Działania > Więcej > Preferencje, zamiast za pomocą opcji Plik > Preferencje.

Instalowanie widgetu z poziomu kartoteki widgetów opartej na produkcie XPages

Aby przeprowadzić instalację z poziomu produktu Lotus Notes, należy otworzyć dokument widgetu, nacisnąć klawisze Alt+N, wybrać opcję Widgety, a następnie wybrać opcję Instaluj ten widget.

Aby przeprowadzić instalację z poziomu przeglądarki, należy otworzyć dokument widgetu, korzystając z klawisza Tab, przejść do pliku extension.xml w sekcji Załącznik, a następnie nacisnąć klawisz Enter w celu pobrania pliku. Następnie należy przełączyć się do programu Lotus Notes, przejść do panelu paska bocznego Moje widgety i w menu panelu wybrać opcję Importuj.

Nawigowanie po opcjach programu Domino Designer

Jeśli masz dostęp do opcji programu IBM Lotus Domino Designer w programie IBM Lotus Notes, korzystaj z poniższych zaleceń, aby nawigowanie po tych opcjach było łatwiejsze:

 • Używaj klawisza F6, aby przełączać sekwencyjnie ramki programu Domino Designer. Ramki są przełączane w następującej kolejności: kolumny, panel działań (jeśli jest otwarty), ramka obiektów/referencji i panel programisty.
 • W ramce obiektów/referencji używaj klawiszy Ctrl+Page Up i Ctrl+Page Down do przechodzenia między dwiema kartami.
 • Podczas nawigowania w ramce obiektów/referencji zostaw listę w trybie domyślnym, aby ułatwić poruszanie się po niej. Jeśli stracisz bieżące zaznaczenie, rozwiń wszystkie sekcje podrzędne, używając opcji menu Widok/Rozwiń wszystkie, aby ułatwić sobie orientację na liście. Klawisze Home i End przydają się także do szybkiego przechodzenia na początek i na koniec listy.
 • W panelu programisty lub panelu obiektów/referencji używaj klawiszy Tab oraz Shift+Tab, aby przechodzić między polami listy, polami i przyciskami.

Konfigurowanie programu Lotus Notes na potrzeby osób słabo widzących

Osoby słabo widzące mogą zwiększyć wielkość czcionek wyświetlanych w programie Lotus Notes oraz zredukować użycie kolorów i grafiki podczas planowania konferencji, ustawiając harmonogram w ten sposób, aby zawsze był otwierany w widoku Podsumowanie.

Zwiększanie wielkości czcionek wyświetlanych w programie Lotus Notes

 1. W razie potrzeby zamknij program Lotus Notes. Program Lotus Notes rozpozna ustawienia systemu operacyjnego dotyczące wysokiego kontrastu, jeśli zostaną określone przed uruchomieniem programu Lotus Notes.
 2. W opcjach ułatwień dostępu systemu Windows włącz tryb Wysoki kontrast z poziomu systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego.
 3. Uruchom program Lotus Notes i kliknij opcję Plik > Preferencje > Czcionki i kolory, a następnie wybierz opcję Duże czcionki. Spowoduje to zastosowanie w obszarach danych programu Lotus Notes, takich jak skrzynka odbiorcza i panel podglądu, czcionki o dużym rozmiarze.
 4. Wybierz opcję Duże czcionki. Spowoduje to zastosowanie w obszarach danych programu Lotus Notes, takich jak skrzynka odbiorcza i panel podglądu, czcionki o dużym rozmiarze.
  Wskazówka: Jeśli po zwiększeniu wielkości czcionki interfejs użytkownika klienta Notes zostanie obcięty, na przykład w obrębie paska wyszukiwania (menu Widok -> Szukaj w tym widoku), pasek boczny można łatwo zwinąć, korzystając z klawiszy skrótów opisanych w menu Widok -> Prawy pasek boczny. W ten sposób zostanie zwolnione miejsce dla panelu głównego okna programu Notes.

W przypadku użytkowników systemu Microsoft Windows najlepszym sposobem zmiany wielkości czcionki w programie Lotus Notes jest zmiana czcionki wyświetlanej w systemie Windows, ponieważ zmiana czcionek wyświetlanych w systemie Windows ma wpływ na wszystkie programy działające na komputerze. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, korzystając z pomocy do systemu Windows.

Ustawianie harmonogramu do otwierania zawsze w widoku Podsumowanie

O tym, czy osoby są dostępne i mogą wziąć udział w konferencji, harmonogram może informować na dwa sposoby: za pomocą widoku Podsumowanie lub Szczegóły. W widoku Szczegóły do wskazywania dostępności osób są używane kolory i grafika. Osoby słabo widzące mogą preferować korzystanie z widoku Podsumowanie, który jest oparty na tekście. Widok Podsumowanie jest domyślnym widokiem w preferencjach kalendarza. Jeśli to ustawienie zostało zmienione i trzeba je przywrócić, należy wykonać następujące czynności:

 1. W kalendarzu kliknij opcję Działania > Więcej > Preferencje.
 2. Kliknij kartę Planowanie, a następnie kliknij kartę Wyświetlanie harmonogramu.
 3. Zaznacz opcję Proponowane najlepsze godziny na konferencję, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji na temat używania widoków Podsumowanie i Szczegóły w harmonogramie można znaleźć w sekcji Znajdowanie wolnego terminu na konferencję.

Firma IBM i ułatwienia dostępu

Więcej informacji na temat zaangażowania firmy IBM w upowszechnianie ułatwień dostępu zawiera serwis IBM Accessibility Center (www.ibm.com/able).

Skróty klawiaturowe

Skrótów klawiaturowych można używać do nawigacji i wykonywania zadań w programie IBM Lotus Notes.

W przypadku korzystania z lektora ekranowego można zmaksymalizować okno, aby całkowicie rozwinąć i udostępnić tabele skrótów klawiaturowych w poniższych tematach.

Uwaga: Poniższe skróty klawiaturowe dotyczą standardowej klawiatury amerykańskiej.

Aby wyświetlić żądaną tabelę skrótów, należy kliknąć dowolne z poniższych odsyłaczy:

Rozszerzony zestaw klawiszy skrótów

Program Lotus Notes używa rozszerzonego zestawu klawiszy skrótów dla przycisku Otwórz, paska bocznego i przycisków działań. Aby użyć rozszerzonego zestawu klawiszy skrótów, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt.

Jeśli rozszerzony zestaw klawiszy skrótów jest wyłączony, należy kliknąć opcję Plik > Preferencje (dla użytkowników systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje), kliknąć opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes, a następnie zaznaczyć opcję Pokaż rozszerzony zestaw klawiszy skrótów w obszarze Opcje dodatkowe.

Menu programu Lotus Notes

Istniejące skróty klawiaturowe są widoczne w menu programu Lotus Notes. Większości pozycji menu odpowiadają skróty klawiaturowe — są one wyświetlane po prawej stronie odpowiednich pozycji lub podkreślona jest litera komendy.

Ogólne skróty klawiaturowe

Do nawigacji w programie IBM Lotus Notes można używać szeregu skrótów klawiaturowych. Warto zapamiętać, że kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+L jest skrótem klawiaturowym, który służy do wyświetlania listy innych przydatnych skrótów dostępnych w programie.

Tabela 17. Skróty ogólne

Skrót

Opis

Alt+A

Dostęp do działań z poziomu dokumentu

Alt+klawisz skrótu

Dostęp do menu najwyższego poziomu (na przykład otwarcie menu Plik za pomocą klawiszy Alt+F)

Alt+strzałka w dół

Otwieranie rozwijanych elementów sterujących, na przykład okna dialogowego Wybór nazw dla pól nazw, pól złożonych, obiektów wyboru daty, palet kolorów czy zwiniętych pól list

Alt+Minus

Otwarcie menu Rozmiar dla krawędzi panelu. Naciśnij klawisz S, aby aktywować menu, wybierz krawędź do przeniesienia za pomocą strzałek w dół i w górę, a następnie naciśnij strzałkę w lewo, w prawo, w górę lub w dół, aby przenieść wybraną krawędź.

Alt+Spacja

Otwiera menu umożliwiające wykonywanie standardowych operacjach na oknach, takich jak Przywróć, Minimalizuj i Maksymalizuj. Do zmieniania wielkości i przenoszenia okna programu Lotus Notes służą komendy Wielkość i Przenieś oraz klawisze strzałek.

Klawisze strzałek

Wybieranie dni za pomocą obiektu wyboru daty w kalendarzu

Klawisze strzałek, strzałka w lewo i strzałka w prawo

Przechodzenie między kartami na liście poziomej

Klawisze strzałek, strzałka w górę i strzałka w dół

Nawigowanie na liście pionowej, takiej jak menu, nawigator, przedziały czasowe kalendarza czy pozycje w widoku listy

Alt+B

Dostęp do menu Otwórz i otwieranie aplikacji na liście zakładek

Ctrl+F7

Dostęp do paska bocznego

Ctrl+F

Otwarcie okna dialogowego Wyszukiwanie dla widoków

Ctrl+F1

(Tylko w systemie Linux) Uzyskanie pomocy na temat bieżącej funkcji

Ctrl+F7, odpowiednio strzałka w górę i strzałka w dół, a następnie Enter

Przejście do wybranego panelu okna

Ctrl+F8, odpowiednio strzałka w górę i strzałka w dół, a następnie Enter

Przejście do wybranej karty okna

Ctrl+Page Up i Ctrl+Page Down

Przechodzenie między stronami w kalendarzu

Ctrl+Shift+L

Otwarcie listy dostępnych skrótów

Ctrl+Tab

Przejście do kolejnej karty

Ctrl+W

Zamknięcie bieżącej strony z kartami

Enter

Rozwinięcie lub zwinięcie kategorii albo folderu

Esc

Zamknięcie bieżącej strony z kartami, zwinięcie bieżącego wątku lub wyjście z bieżącego elementu

F1

Otwarcie pomocy na temat bieżącego elementu.

Użytkownicy systemu Linux: należy zamiast tego użyć klawiszy Ctrl+F1.

F6

Pozwala kolejno wybierać wszystkie panele w otwartej perspektywie. W widokach, takich jak widoki list poczty elektronicznej i kalendarza, ten klawisz aktywuje inny element - pozwala kolejno aktywować nawigator widoków, widok listy, panel podglądu (o ile jest otwarty), miniwidok i ponownie nawigator widoków.

Minus

Zwinięcie kategorii lub folderu

Shift+F10

Otwarcie menu kontekstowego

Shift+Plus

Rozwinięcie kategorii, folderu lub wątku

Shift+Tab

Przejście do poprzedniej karty

Karta

Przejście do kolejnej karty

Karta

Aktywowanie ikony Odśwież informacje harmonogramu dla konferencji w harmonogramie. Następnie w celu uzyskania dostępu do harmonogramu należy ponownie nacisnąć klawisz Tab, aby aktywować cały harmonogram, i nacisnąć spację, aby aktywować pierwszy element w harmonogramie. Potem należy wykonać dowolne z następujących czynności:

Naciśnij klawisz Tab w celu aktywowania różnych elementów w harmonogramie.

Naciśnij klawisze Ctrl+strzałka w lewo lub strzałka w prawo w celu przesunięcia paska czasu (o ile jest on aktywowany).

Naciśnij klawisz Esc w celu dezaktywowania harmonogramu, a następnie naciśnij klawisze Shift+Tab, aby aktywować poprzednie elementy w konferencji.

Skróty klawiaturowe dla aplikacji

Skróty klawiaturowe pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład mającym trudności z poruszaniem się lub niedowidzącym, w korzystaniu z aplikacji.

Poniższych skrótów klawiaturowych można używać do otwierania i zamykania aplikacji.

Uwaga: W każdym formularzu, widoku lub dokumencie albo na stronie może występować kilka osadzonych elementów (przykładem takiego osadzonego elementu jest pole wyboru daty w kalendarzu). Można przejść do osadzonego elementu, aktywować ten element, a następnie dezaktywować go w celu kontynuowania nawigacji w formularzu, widoku lub dokumencie albo na stronie. Cienka, czarna ramka wokół osadzonego elementu znika po jego aktywowaniu. Po dezaktywacji ramka jest wyświetlana ponownie.
Skróty klawiaturowe dla aplikacji
Tabela 18. Skróty aplikacji

Skrót

Opis

Klawisze strzałek

Przechodzenie pomiędzy elementami osadzonymi

Ctrl+N

Utworzenie nowej aplikacji

Ctrl+O

Otwarcie aplikacji

Ctrl+W

Zamknięcie bieżącej strony z kartami

Enter

Wybór elementu w strukturze osadzonej

Esc

Zamknięcie bieżącej strony z kartami lub wyjście z bieżącego elementu

F9

Odświeżenie bieżącego dokumentu (w trybie edycji), widoku lub obszaru roboczego.

Minus

Zwinięcie folderu w strukturze osadzonej

Page Down

Przejście do dolnej części aktywnej strony

Page Up

Przejście do górnej części aktywnej strony

Plus

Rozwijanie folderu w strukturze osadzonej

Shift+Ctrl+F9

Aktualizacja wszystkich widoków w bieżącej aplikacji.

Shift+F9

Przebudowanie bieżącego dokumentu, widoku lub obszaru roboczego (tylko w przypadku posiadania uprawnień na poziomie Menedżer)

Spacja

Uaktywnienie elementu osadzonego

Strzałka w górę i strzałka w dół

Przechodzenie pomiędzy elementami struktury osadzonej

Skróty klawiaturowe dla okien właściwości

Podczas używania okien właściwości można stosować szereg skrótów klawiaturowych.

W programie IBM Lotus Notes można otworzyć odpowiednie okno właściwości, aby uzyskać informacje o właściwościach dokumentu, obiektu lub aplikacji oraz zmienić je. Na przykład podczas edycji dokumentu można otworzyć okno Właściwości tekstu, klikając opcje Tekst > Właściwości tekstu.

Tabela 19. Skróty okna właściwości

Skrót

Opis

Alt+strzałka w dół

Otwarcie pola koloru na karcie Czcionka

Alt+strzałka w górę

Zamknięcie pola koloru na karcie Czcionka

Alt+Enter

Otwarcie lub zamknięcie okna właściwości.

Ctrl+Alt+Enter

Otworzenie lub zamknięcie narzędzi ekspresowych w oknie właściwości.

Ctrl+End

Przejście do ostatniej karty okna właściwości (ostatnia karta w oknie właściwości tekstu i tabeli to Narzędzia ekspresowe)

Ctrl+Home

Przejście do pierwszej karty okna właściwości.

Ctrl+Page Down

Przejście do następnej karty okna właściwości.

Ctrl+Page Up

Przejście do poprzedniej karty okna właściwości.

Strzałka w dół lub w prawo

Wybór następnej pozycji na liście lub w zestawie opcji w oknie właściwości.

Enter

Uaktywnienie domyślnych lub wybranych pozycji w oknie właściwości.

Enter

Zamknięcie pola koloru na karcie Czcionka i aktywowanie wybranej pozycji

Esc

Zamknięcie pola koloru na karcie Czcionka bez aktywowania wybranej pozycji

Esc

Zamknięcie okna właściwości, gdy jest ono uaktywnione.

F1

Otworzenie pomocy dotyczącej bieżącego okna właściwości.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniej opcji lub zestawu opcji w oknie właściwości.

Karta

Przejście do następnej opcji lub zestawu opcji w oknie właściwości.

Uwaga: W przypadku okien właściwości zawierających panel Formuła (na przykład podczas tworzenia punktu aktywnego przycisku) można dołączyć skrypt z definicją działania wykonywanego po kliknięciu przycisku. Skrypt jest wprowadzany na panelu Formuła, który staje się dostępny po aktywowaniu punktu aktywnego w polu tekstu formatowanego. Panel Formuła składa się z kilku elementów sterujących, co najmniej dwóch pól złożonych i pola edycji przeznaczonego do wprowadzania tekstu skryptu. W polu edycji naciśnięcie klawisza Tab powoduje wprowadzenie znaku, dlatego nie jest możliwe przejście z pola edycji do następnej opcji przy użyciu klawisza Tab. Do nawigacji w obrębie panelu Formuła należy używać kombinacji klawiszy Shift+Tab.

Strzałka w górę lub strzałka w lewo

Wybór poprzedniej pozycji na liście lub w zestawie opcji w oknie właściwości.

Uwaga: Po otwarciu okna właściwości w celu edytowania tekstu (na przykład tytułu sekcji w oknie Właściwości sekcji) są wyświetlane przyciski, za pomocą których można zaakceptować lub odrzucić zmiany tekstu. Nie są one dostępne przy użyciu klawiatury. Ten problem można obejść, naciskając klawisz Tab w celu zaakceptowania zmian tekstu i przejścia do następnego pola właściwości lub naciskając klawisz Esc w celu odrzucenia zmian.

Skróty klawiaturowe służące do zaznaczania i przenoszenia tekstu w dokumentach

Skrótów klawiaturowych można używać podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów.

Używanie tych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Ctrl+E.

Tabela 20. Skróty dotyczące tekstu

Skrót

Opis

Klawisze strzałek

Przesuwanie kursora.

Uwaga: Jeśli włączona jest funkcja Scroll Lock — przewijanie strony.

Ctrl+A

Wybór całej zawartości dokumentu.

Ctrl+C

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Ctrl+strzałka w dół

Przeniesienie pozycji listy lub tabeli o jeden wiersz w dół.

Ctrl+strzałka w górę

Przeniesienie pozycji listy lub tabeli o jeden wiersz w górę.

Ctrl+V

Wklejenie tekstu lub obiektu.

Ctrl+X

Wycięcie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Służy do usuwania.

Usunięcie wybranej grafiki.

Służy do usuwania.

Usunięcie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Shift+Ctrl+strzałka w dół

Zaznaczenie tekstu do tego samego miejsca w następnym wierszu.

Shift+Ctrl+strzałka w lewo

Zaznaczenie poprzedniego słowa.

Shift+Ctrl+strzałka w prawo

Zaznaczenie następnego słowa.

Shift+Ctrl+strzałka w górę

Zaznaczenie tekstu do tego samego miejsca w poprzednim wierszu.

Shift+Ctrl+strzałka w dół

Zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wiersza i przeniesienie kursora do następnego wiersza.

Shift+End

Zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wiersza.

Shift+Home

Zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wiersza.

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczenie poprzedniego znaku.

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczenie następnego znaku.

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wiersza, przeniesienie kursora do poprzedniego wiersza.

Skróty klawiaturowe służące do przesuwania kursora w dokumentach

Podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów można używać różnych skrótów klawiaturowych do przenoszenia kursora.

Korzystanie z poniższych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Ctrl+E.

Tabela 21. Skróty służące do przenoszenia kursora

Skrót

Funkcja

Klawisze strzałek (jeśli opcja Włącz funkcję dostępności — przechodzenie przy użyciu klawiatury jest wyłączona)

Przejście do innego pola w formularzu

Ctrl+strzałka w lewo

Przejście na początek bieżącego słowa.

Ctrl+strzałka w prawo

Przejście na początek następnego słowa.

Zakończenie

Przejście do końca wiersza.

Home

Przejście do początku wiersza.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego pola w formularzu.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego wiersza tabeli.

Karta

Przejście do następnego wiersza tabeli.

Tab (opcja Włącz funkcję dostępności — przechodzenie przy użyciu klawiatury w preferencjach podstawowych musi być włączona)

Przejście do następnego pola w formularzu.

Skróty klawiaturowe służące do zmieniania właściwości tekstu i akapitów w dokumentach

Podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów można używać różnych skrótów klawiaturowych.

Korzystanie z poniższych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Ctrl+E.

Tabela 22. Skróty służące do zmieniania właściwości tekstu i akapitów

Skrót

Opis

Ctrl+B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+E

Przełączanie dokumentu na tryb odczytu lub edycji.

Ctrl+F

Znajdowanie i zastępowanie tekstu.

Ctrl+G

Znajdowanie następnego słowa po uruchomieniu opcji Znajdź tekst i zastąp.

Ctrl+I

Stosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+J

Formatowanie akapitów (wyrównanie, odstępy itd.).

Ctrl+K

Formatowanie tekstu (czcionka, wielkość, kolor itd.).

Ctrl+R

Pokazywanie/ukrywanie linijki.

Ctrl+T

Zmiana stylu tekstu na zwykły tekst.

   

Ctrl+U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Z

Cofnięcie ostatniego działania.

F2

Powiększenie zaznaczonego tekstu do następnej dostępnej wielkości.

F7

Wcięcie pierwszego wiersza akapitu.

F8

Wcięcie całego akapitu.

F9

Odświeżenie bieżącego dokumentu (w trybie edycji), widoku lub obszaru roboczego.

F11

Przełączanie stylów akapitu (zdefiniowanych na karcie Style akapitów okna Właściwości tekstu).

Shift+F2

Zmniejszenie zaznaczonego tekstu do następnej dostępnej wielkości.

Shift+F7

Wysunięcie pierwszego wiersza akapitu.

Shift+F8

Wysunięcie całego akapitu.

Skróty klawiaturowe na komputerach Macintosh

Skrótów klawiaturowych można używać do nawigacji i wykonywania zadań w programie IBM Lotus Notes.

W przypadku korzystania z lektora ekranowego można zmaksymalizować okno, aby całkowicie rozwinąć i udostępnić tabele skrótów klawiaturowych w poniższych tematach.

Na komputerach Macintosh klawisze funkcyjne (od F1 do F15) można przypisać do aplikacji. Aby korzystać z klawiszy funkcyjnych odwzorowanych na konkretne funkcje programu Lotus Notes (np. F9 — odświeżanie widoku), należy nacisnąć klawisz Option+klawisz funkcyjny. Klawiszy funkcyjnych można również używać bez konieczności naciskania klawisza Option. W tym celu należy uruchomić program Macintosh Finder, otworzyć menu Apple, kliknąć opcję Panele sterowania > Klawiatura > Klawisze funkcyjne, a następnie kliknąć opcję Używaj klawiszy od F1 do F15 jako klawiszy funkcyjnych w sekcji Ustawienia klawiszy funkcyjnych.

Uwaga: Poniższe skróty klawiaturowe dotyczą standardowej klawiatury amerykańskiej.

Aby wyświetlić żądaną tabelę skrótów, należy kliknąć dowolny z poniższych odsyłaczy:

Istniejące skróty klawiaturowe są także widoczne w menu programu Lotus Notes. Większości pozycji menu odpowiadają skróty klawiaturowe — są one wyświetlane po prawej stronie odpowiednich pozycji lub podkreślona jest litera komendy.

Skróty klawiaturowe dla aplikacji (Macintosh)

Korzystając z odrębnych skrótów klawiaturowych dla systemu Macintosh, można otwierać i zamykać aplikacje oraz używać różnych opcji aplikacji (na przykład nawigacji w widokach, folderach i panelach).

Uwaga: W każdym formularzu, widoku lub dokumencie albo na stronie może występować dowolna liczba elementów osadzonych (przykładem takiego elementu jest pole wyboru daty w kalendarzu). Można przejść do osadzonego elementu, aktywować ten element, a następnie dezaktywować go w celu kontynuowania nawigacji w formularzu, widoku lub dokumencie albo na stronie. Cienka, czarna ramka wokół osadzonego elementu znika po jego aktywowaniu. Po dezaktywacji ramka jest wyświetlana ponownie.
Skróty klawiaturowe dla aplikacji
Tabela 23. Skróty aplikacji

Skrót

Opis

Klawisze strzałek

Przechodzenie pomiędzy elementami osadzonymi

Command+N

Utworzenie nowej aplikacji

Command+O

Otwarcie aplikacji

Esc

Wyjście z elementu osadzonego

Esc lub Command+W

Zamknięcie bieżącej aplikacji

F9

Odświeżenie bieżącego dokumentu (w trybie edycji), widoku lub obszaru roboczego.

Minus (-)

Zwinięcie folderu w strukturze osadzonej

Page Down

Przejście do dolnej części aktywnej strony

Page Up

Przejście do górnej części aktywnej strony

Plus (+)

Rozwijanie folderu w strukturze osadzonej

Return

Wybór elementu w strukturze osadzonej

Shift+Command+F9

Aktualizacja wszystkich widoków w bieżącej aplikacji.

Shift+F9

Przebudowanie bieżącego dokumentu, widoku lub obszaru roboczego (tylko w przypadku posiadania uprawnień na poziomie Menedżer)

Spacja

Uaktywnienie elementu osadzonego

Strzałka w górę i strzałka w dół

Przechodzenie pomiędzy elementami struktury osadzonej

Skróty klawiaturowe służące do zaznaczania i przenoszenia tekstu w dokumentach (Macintosh)

Poniższych skrótów klawiaturowych dla systemu Macintosh można używać podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów.

Używanie tych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Command+E.

Tabela 24. Skróty dotyczące tekstu

Skrót

Opis

Command+A

Wybór całej zawartości dokumentu.

Command+C lub F3

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Command+strzałka w dół

Przeniesienie pozycji listy lub tabeli o jeden wiersz w dół.

Command+strzałka w górę

Przeniesienie pozycji listy lub tabeli o jeden wiersz w górę.

Command+V lub F4

Wklejenie tekstu lub obiektu.

Command+X lub F2

Wycięcie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Del lub Option+Delete

Usunięcie wybranej grafiki.

Del lub Option+Delete

Usunięcie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Shift+Command+strzałka w dół

Zaznaczenie tekstu do tego samego miejsca w następnym wierszu.

Shift+Command+strzałka w górę

Zaznaczenie tekstu do tego samego miejsca w poprzednim wierszu.

Shift+Command+strzałka w prawo

Zaznaczenie następnego słowa.

Shift+Command+strzałka w lewo

Zaznaczenie poprzedniego słowa.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wiersza i przeniesienie kursora do następnego wiersza.

Shift+T+End (tylko dla rozszerzonej klawiatury Macintosh)

Zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wiersza.

Shift+Home

Zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wiersza.

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczenie poprzedniego znaku.

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczenie następnego znaku.

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wiersza, przeniesienie kursora do poprzedniego wiersza.

Skróty klawiaturowe służące do przesuwania kursora w dokumentach (Macintosh)

Podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów można używać różnych skrótów klawiaturowych dla systemu Macintosh służących do przenoszenia kursora.

Korzystanie z poniższych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Command+E.

Tabela 25. Skróty służące do przenoszenia kursora

Skrót

Funkcja

Command+strzałka w lewo

Przejście na początek bieżącego słowa.

Command+strzałka w prawo

Przejście na początek następnego słowa.

End (tylko dla rozszerzonej klawiatury Macintosh)

Przejście do końca wiersza.

Home

Przejście do początku wiersza.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego pola w formularzu.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego wiersza tabeli.

Karta

Przejście do następnego pola w formularzu.

Karta

Przejście do następnego wiersza tabeli.

Skróty klawiaturowe służące do zmieniania właściwości tekstu i akapitów w dokumentach (Macintosh)

Podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów można używać różnych skrótów klawiaturowych dla systemu Macintosh.

Korzystanie z poniższych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Command+E.

Tabela 26. Skróty służące do zmieniania właściwości tekstu i akapitów

Skrót

Opis

Command+B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

Command+E

Przełączenie dokumentu na trybu odczytu.

Command+F

Znajdowanie i zastępowanie tekstu.

Command+G

Znajdowanie następnego słowa po uruchomieniu opcji Znajdź tekst i zastąp.

Command+I

Stosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Command+J

Formatowanie akapitów (wyrównanie, odstępy itd.).

Command+K

Formatowanie tekstu (czcionka, wielkość, kolor itd.).

Command+R

Pokazywanie/ukrywanie linijki.

Command+T

Zmiana stylu tekstu na domyślny (kolor zostanie zmieniony tylko w przypadku, gdy zastosowano styl tekstu przy użyciu opcji Styl akapitu).

Command+U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

F1

Cofnięcie ostatniego działania.

F7

Wcięcie pierwszego wiersza akapitu.

F8

Wcięcie całego akapitu.

F9

Odświeżenie bieżącego dokumentu (w trybie edycji), widoku lub obszaru roboczego.

F11

Przełączanie stylów akapitu (zdefiniowanych na karcie Style akapitów okna Właściwości tekstu).

Shift+Command+L

Wstawienie znaku podziału strony.

Shift+F7

Wysunięcie pierwszego wiersza akapitu.

Shift+F8

Wysunięcie całego akapitu.

Znaki specjalne według rozszerzonej sekwencji klawiszy

Sekwencja klawiszy jest to łańcuch klawiszy, których naciśnięcie pozwala uzyskać znak specjalny. Korzystając z sekwencji klawiszy lub rozszerzonej sekwencji klawiszy, można dodać znak specjalny w dokumencie.

Wymienione znaki specjalne można wprowadzać za pomocą ich rozszerzonych sekwencji klawiszy.

Tabela 27. Znaki specjalne według rozszerzonej sekwencji klawiszy

Rozszerzona sekwencja klawiszy w systemach Windows i Macintosh

Znak

Nazwa znaku

Sekwencja klawiszy w systemie Windows

Skróty klawiaturowe w systemie Macintosh

0-128

Ç

C z cedillą

C+Przecinek (,)

Option+Shift+C

0-129

ü

u umlaut

u+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie U

0-130

é

e z akcentem silnym

e+Apostrof (')

Option+E, a następnie E

0-131

â

a z akcentem cyrkumfleksowym

a+Daszek (^)

Option+I, a następnie A

0-132

á

a umlaut

a+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie A

0-133

à

a z akcentem słabym

a+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie A

0-134

å

a z kółkiem

a+Gwiazdka (*)

Option+A

0-135

ç

c z cedillą

c+Przecinek (,)

Option+C

0-136

ê

e z akcentem cyrkumfleksowym

e+Daszek (^)

Option+I, a następnie E

0-137

ë

e umlaut

e+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie E

0-138

è

e z akcentem słabym

e+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie E

0-139

ï

i umlaut

i+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie I

0-140

î

i z akcentem cyrkumfleksowym

i+Daszek (^)

Option+I, a następnie I

0-141

ì

i z akcentem słabym

i+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie I

0-142

Ä

A umlaut

A+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+A

0-143

Å

A z kółkiem

A+Gwiazdka (*)

Option+Shift+A

0-144

É

E z akcentem silnym

E+Apostrof (')

Option+E, a następnie Shift+E

0-145

Æ

Dyftong ae

a+e

Option+Apostrof (')

0-146

Æ

Dyftong AE

A+E

Option+Shift+Apostrof (')

0-147

ô

o z akcentem cyrkumfleksowym

o+Daszek (^)

Option+I, a następnie O

0-148

ö

o umlaut

o+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie O

0-149

ò

o z akcentem słabym

o+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie O

0-150

û

u z akcentem cyrkumfleksowym

u+Daszek (^)

Option+I, a następnie U

0-151

ù

u z akcentem słabym

u+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie U

0-152

ÿ

y umlaut

y+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Y

0-153

Ö

O umlaut

O+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+O

0-154

Ü

U umlaut

U+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+U

0-155

ø

o z ukośnikiem

o+Ukośnik (/)

Option+O

0-156

£

Znak funta

L+Znak równości (=), l+Znak równości (=), L+Łącznik (-) lub l+Łącznik (-)

Option+3 (w wersji brytyjskiej Shift+3)

0-157

Ø

O z ukośnikiem

O+Ukośnik (/)

Option+Shift+O

0-158

×

Znak mnożenia

x+x lub X+X

 

0-159

Łacińskie F z haczykiem, mała litera

Łacińskie F z haczykiem, mała litera

 

Option+F

0-160

á

a z akcentem silnym

a+Apostrof (')

Option+E, a następnie A

0-161

í

i z akcentem silnym

i+Apostrof (')

Option+E, a następnie I

0-162

ó

o z akcentem silnym

o+Apostrof (')

Option+E, a następnie O

0-163

ú

u z akcentem silnym

u+Apostrof (')

Option+E, a następnie U

0-164

ñ

n z tyldą

n+Tylda (~)

Option+N, a następnie N

0-165

Ñ

N z tyldą

N+Tylda (~)

Option+N, a następnie Shift+N

0-166

ª

Rodzaj żeński

a+Podkreślenie (_) lub A+Podkreślenie (_)

Option+9

0-167

º

Rodzaj męski

O+Podkreślenie (_) lub o+Podkreślenie (_)

Option+0

0-168

¿

Odwrócony znak zapytania

Znak zapytania (?)+Znak zapytania (?)

Option+Shift+Znak zapytania (?)

0-169

®

Zastrzeżony znak towarowy

R+O, R+0 lub r+0

Option+R

0-170

¬

Początek wiersza

Łącznik (-)+Nawias kwadratowy zamykający (])

Option+L

0-171

½

Połowa

1+2

 

0-172

¼

Ćwiartka

1+4

 

0-173

¡

Odwrócony wykrzyknik

Wykrzyknik (!)+Wykrzyknik (!)

Option+1

0-174

«

Cudzysłów ostrokątny, lewy

Znak mniejszości (<)+Znak mniejszości (<)

Option+Ukośnik odwrotny (\)

0-175

»

Cudzysłów ostrokątny, prawy

Znak większości (>)+Znak większości (>)

Option+Shift+Ukośnik odwrotny (\)

0-176

Blok — wypełnienie jasne

Blok — wypełnienie jasne

   

0-177

Blok — wypełnienie średnie

Blok — wypełnienie średnie

   

0-178

Blok — wypełnienie ciemne

Blok — wypełnienie ciemne

   

0-179

Obramowanie — pojedyncza linia pionowa

Obramowanie — pojedyncza linia pionowa

   

0-180

Obramowanie — pojedyncza linia pionowa i pozioma w lewo

Obramowanie — pojedyncza linia pionowa i pozioma w lewo

   

0-181

Á

A z akcentem silnym

A+Apostrof (')

Option+E, a następnie Shift+A

0-182

Â

A z akcentem cyrkumfleksowym

A+Daszek(^)

Option+Shift+M

0-183

À

A z akcentem słabym

A+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+A

0-184

©

Prawa autorskie

C+O, c+o, C+0 lub c+0

Option+G

0-185

Obramowanie — podwójna linia pionowa i pozioma w lewo

Obramowanie — podwójna linia pionowa i pozioma w lewo

   

0-186

Obramowanie — podwójna linia pionowa

Obramowanie — podwójna linia pionowa

   

0-187

Obramowanie — podwójna linia pozioma w lewo i pionowa w dół

Obramowanie — podwójna linia pozioma w lewo i pionowa w dół

   

0-188

Obramowanie — podwójna linia pozioma w lewo i pionowa w górę

Obramowanie — podwójna linia pozioma w lewo i pionowa w górę

   

0-189

¢

Znak centa

c+Kreska pionowa (|), c+Ukośnik (/), C+Kreska pionowa (|) lub C+Ukośnik (/)

Option+4

0128

Euro

=+E

Option+Shift+2

0-190

¥

Znak jena

Y+Znak równości (=), y+Znak równości (=), Y+Łącznik (-) lub y+Łącznik (-)

Option+Y

0-191

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma w lewo i pionowa w dół

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma w lewo i pionowa w dół

   

0-192

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma w prawo i pionowa w górę

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma w prawo i pionowa w górę

   

0-193

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma i pionowa w górę

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma i pionowa w górę

   

0-194

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma i pionowa w dół

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma i pionowa w dół

   

0-195

Obramowanie — pojedyncza linia pionowa i pozioma w prawo

Obramowanie — pojedyncza linia pionowa i pozioma w prawo

   

0-196

Myślnik

Myślnik

   

0-197

Obramowanie — pojedyncza linia pionowa i pozioma

Obramowanie — pojedyncza linia pionowa i pozioma

   

0-198

ã

a z tyldą

a+Tylda (~)

Option+N, a następnie A

0-199

Ã

A z tyldą

A+Tylda (~)

Option+N, a następnie Shift+A

0-200

Obramowanie — podwójna linia pozioma w prawo i pionowa w górę

Obramowanie — podwójna linia pozioma w prawo i pionowa w górę

   

0-201

Obramowanie — podwójna linia pozioma w prawo i pionowa w dół

Obramowanie — podwójna linia pozioma w prawo i pionowa w dół

   

0-202

Obramowanie — podwójna linia pozioma i pionowa w górę

Obramowanie — podwójna linia pozioma i pionowa w górę

   

0-203

Obramowanie — podwójna linia pozioma i pionowa w dół

Obramowanie — podwójna linia pozioma i pionowa w dół

   

0-204

Obramowanie — podwójna linia pionowa i pozioma w prawo

Obramowanie — podwójna linia pionowa i pozioma w prawo

   

0-205

Obramowanie — podwójna linia pozioma

Obramowanie — podwójna linia pozioma

   

0-206

Obramowanie — podwójna linia pionowa i pozioma

Obramowanie — podwójna linia pionowa i pozioma

   

0-207

¤

Znak jednostki monetarnej

X+O, x+o, X+0 lub x+0

Option+Shift+2

0-208

ð

Eth, mała litera

d+Łącznik (-)

 

0-209

Ð

Eth, wielka litera

D+Łącznik (-)

 

0-210

Ê

E z akcentem cyrkumfleksowym

E+Daszek (^)

Option+I, a następnie Shift+E

0-211

Ë

E umlaut

E+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+E

0-212

È

E z akcentem słabym

E+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+E

0-213

Mała litera i bez kropki

i bez kropki

 

Option+Shift+B

0-214

Í

I z akcentem silnym

I+Apostrof (')

Option+Shift+S

0-215

Î

I z akcentem cyrkumfleksowym

I+Daszek (^)

Option+Shift+D

0-216

Ï

I umlaut

I+Cudzysłów (")

Option+Shift+F

0-217

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma w lewo i pionowa w górę

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma w lewo i pionowa w górę

   

0-218

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma w prawo i pionowa w dół

Obramowanie — pojedyncza linia pozioma w prawo i pionowa w dół

   

0-219

Pełny blok

Pełny blok

   

0-220

Blok — część dolna

Blok — część dolna

   

0-221

¦

Kreska pionowa, przerywana

Ukośnik (/)+Spacja

 

0-222

Ì

I z akcentem słabym

I+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+G

0-223

Blok — część górna

Blok — część górna

   

0-224

Ó

O z akcentem silnym

O+Apostrof (')

Option+Shift+H

0-225

ß

Niemieckie ss, mała litera

s+s

Option+S

0-226

Ô

O z akcentem cyrkumfleksowym

O+Daszek (^)

Option+Shift+J

0-227

Ò

O z akcentem słabym

O+Akcent słaby (`)

Option+Shift+L

0-228

õ

o z tyldą

o+Tylda (~)

Option+N, a następnie O

0-229

Õ

O z tyldą

O+Tylda (~)

Option+N, a następnie Shift+O

0-230

µ

Greckie mi, mała litera

Ukośnik (/)+u

Option+M

0-231

þ

Islandzkie Thorn, mała litera

p+Łącznik (-)

 

0-232

Þ

Islandzkie Thorn, wielka litera

P+Łącznik (-)

 

0-233

Ú

U z akcentem silnym

U+Apostrof (')

Option+Shift+Średnik (;)

0-234

Û

U z akcentem cyrkumfleksowym

U+Daszek (^)

Option+I, a następnie Shift+U

0-235

Ù

U z akcentem słabym

U+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+U

0-236

ý

y z akcentem silnym

y+Apostrof (')

 

0-237

Ý

Y z akcentem silnym

Y+Apostrof (')

 

0-238

¯

Nadkreślenie

Daszek (^)+Łącznik (-)

 

0-239

´

Akcent silny

 

Option+Shift+E

0-240

­

Łącznik

Łącznik (-)+Znak równości (=)

 

0-241

+/-

Znak plus-minus

Plus (+)+Łącznik (-)

Option+Shift+Znak równości (=)

0-242

Podkreślenie podwójne

Podkreślenie podwójne

   

0-243

¾

Znak trzy czwarte

3+4

 

0-244

Znak akapitu

Wykrzyknik (!)+p

Option+7

0-245

§

Znak paragrafu

s+o

Option+6

0-246

÷

Oddział

Dwukropek (:)+Łącznik (-)

Option+Ukośnik (/)

0-247

¸

Cedilla

Przecinek (,)+Przecinek (,)

Option+Shift+Z

0-248

°

Znak stopnia

Daszek (^)+0 (zero)

Option+Shift+8

0-249

¨

Znak umlaut

 

Option+Shift+U

0-250

·

Kropka na środku

Daszek (^)+Kropka (.)

Option+Shift+9

0-251

¹

1 — indeks dolny

Daszek (^)+1

 

0-252

³

3 — indeks dolny

Daszek (^)+3

 

0-253

²

2 — indeks dolny

Daszek (^)+2

 

0-254

Blok — część środkowa

Blok — część środkowa

   

0-255

 

Spacja

   

Korzystanie ze strony głównej

Jeśli użytkownik nie ustawił aplikacji domyślnie otwieranej w programie Notes, na przykład poczty elektronicznej lub kalendarza, program IBM Lotus Notes otworzy stronę główną użytkownika. Domyślna strona główna umożliwia uzyskiwanie dostępu do poczty, kalendarza, kontaktów, listy czynności do wykonania i notatnika.

Można także otwierać dokumenty programu IBM Lotus Symphony, prezentacje i arkusze kalkulacyjne.

Uwaga: Po uruchomieniu programu Notes po raz pierwszy otwierana jest strona Wprowadzenie. Po jej zamknięciu program Notes otwiera stronę główną lub wybraną przez użytkownika aplikację.

Korzystanie z domyślnej strony głównej nie jest obowiązkowe. Można utworzyć nową stronę w oparciu o jeden z dostarczonych formatów, w tym stronę o nazwie „Mój obszar roboczy”, która przypomina wyglądem portal.

Aby otworzyć stronę główną, należy kliknąć opcję Otwórz > Strona główna.

Jak zmienić domyślną stronę główną?

Stronę główną można łatwo zmienić, stosując inny, utworzony przez siebie, układ lub typ strony głównej.

 1. Kliknij kartę Strona główna. Jeśli ta karta nie jest widoczna, kliknij opcję Otwórz > Strona główna.
 2. U góry strony głównej kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 3. W obszarze Wybór bieżącej strony głównej wybierz stronę główną z listy.

Powracanie do konfiguracji początkowej z poziomu strony głównej

Jeśli chcesz uruchomić nową stronę główną, możesz powrócić do konfiguracji początkowej.

 1. U góry strony głównej kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 2. W lewym górnym rogu kliknij opcję Powrót do konfiguracji początkowej.

Jak utworzyć nową stronę główną?

Program IBM Lotus Notes umożliwia utworzenie własnej strony głównej zawierającej ważne informacje pochodzące z tego programu i sieci WWW. Aby utworzyć stronę główną, użyj kreatora strony głównej.

Aby uruchomić kreator, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na stronie ustawień programu Lotus Notes kliknij przycisk Utwórz mój własny obiekt.
 • Na bieżącej stronie głównej kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej, a następnie kliknij przycisk Utwórz nową stronę główną.

Można utworzyć trzy rodzaje strony głównej:

 • Ramki. Jest to strona strukturalna, na której można wybrać liczbę i format wyświetlanych ramek. Ramki mogą zawierać widoki aplikacji, przyciski działań, panel podglądu, foldery systemu operacyjnego, strony WWW, a także pulpit uruchamiania umożliwiający bezpośrednie otwieranie odsyłaczy programu Notes i WWW z poziomu strony głównej.

  Strona główna z ramkami

 • Strona osobista. Jest to bardziej swobodna wersja strony składająca się z jednej ramki. Można wybrać jeden z gotowych układów lub użyć układu zaawansowanego i utworzyć własny. Można dodawać obrazy, tekst sformatowany, aplety Java oraz elementy osadzone, takie jak sekcja wyboru daty.

  Osobista strona główna

 • Mój obszar roboczy. Strona główna tego typu zawiera karty i przypomina portal. Każda karta składa się z wielu paneli, w których wyświetlane są takie funkcje, jak Poczta, Kalendarz, Lista czynności do wykonania, najczęściej używane aplikacje Notes, serwisy WWW itd. Strony główne typu Mój obszar roboczy ułatwiają organizowanie codziennych zadań i zarządzanie nimi oraz komunikowanie się z innymi pracownikami.

Jak usunąć utworzoną przez siebie stronę główną?

Użytkownik może mieć więcej niż jeden projekt strony głównej i może usunąć dowolny utworzony przez siebie projekt.

 1. Otwórz stronę główną, którą chcesz usunąć.
 2. Kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 3. Kliknij przycisk Usuń.
 4. W oknie dialogowym Kontynuowanie usuwania kliknij przycisk Tak.

Jak dostosować swoją stronę główną?

Po utworzeniu strony głównej użytkownik może w dowolnym momencie zmieniać jej zawartość i układ.

Odświeżanie zawartości strony głównej

Po wprowadzeniu zmian w aplikacji wyświetlanej na stronie głównej należy odświeżyć jej ramkę, aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione na stronie głównej.

Zawartość strony głównej odświeża się w następujący sposób:

 • Aby zaktualizować zawartość ramki, kliknij dowolne miejsce w obrębie tej ramki i wybierz opcję Widok > Odśwież.
 • Można również kliknąć przycisk Odśwież (ze strzałką) umieszczony na „przełączniku” ramki, by zaktualizować zawartość danej ramki.
 • Aby zaktualizować zawartość wszystkich ramek, kliknij ikonę Odśwież znajdującą się na pasku narzędzi programu Notes.
 • Aby usunąć, a następnie odbudować indeks w wyświetlanym widoku, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT oraz kliknij ikonę Odśwież znajdującą się na pasku narzędzi programu Notes.

Wprowadzanie tymczasowych zmian na stronie głównej zawierającej ramki

Zawartość ramki można zmienić tymczasowo, tylko dla bieżącej sesji programu IBM Lotus Notes. Po następnym uruchomieniu programu Lotus Notes w ramce pojawi się znowu zawartość, która znajdowała się tam w pierwotnej konfiguracji strony głównej.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna na stronie głównej Podstawowe.
 1. Otwórz stronę główną zawierającą ramki.
 2. Kliknij strzałkę znajdującą się po prawej stronie ramki, którą chcesz zmienić.
  Tabela 28. Opcje zawartości ramki

  Co chcesz zrobić?

  Kliknij

  Odsyłacz do aplikacji Poczta, Kalendarz, Kontakty, Notatnik i Czynności do wykonania

  Zadania wykonywane codziennie Zadania wykonywane codziennie

  Wyświetlanie skrzynki odbiorczej

  Skrzynka odbiorcza Skrzynka odbiorcza

  Wyświetlanie zawartości folderu Kosz

  Kosz Kosz

  Wyświetlanie aplikacji Kalendarz

  Kalendarz Kalendarz

  Wyświetlanie aplikacji Czynności do wykonania

  Czynności do wykonania Czynności do wykonania

  Wyświetlanie subskrypcji, aby można było sprawdzić najnowsze powiadomienia

  Subskrypcje Subskrypcje

  Wyświetlanie wybranej strony WWW

  Strona WWW Strona WWW

  Otwieranie dowolnej aplikacji programu Notes, do której użytkownik ma dostęp, i wyświetlanie wybranego widoku

  Baza danych Baza danych

  Dostęp do dowolnego folderu w systemie operacyjnym i wyświetlanie go

  Uwaga: Niedostępne w systemach Macintosh i Linux

  Folder plików Folder plików

  Odświeżanie lub aktualizacja zawartości ramki

  Strzałka półokrągła

  Przywracanie pierwotnej treści ramki

  Przywróć Przywróć

Wskazówka: Wielkość dowolnej ramki na stronie głównej można zmienić, przeciągając jej krawędź.

Wprowadzanie trwałych zmian na stronie głównej z ramkami

Ramki wyświetlane na stronie głównej można zmienić po jej utworzeniu.

 1. Otwórz stronę główną zawierającą ramki.
 2. U góry strony głównej kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 3. Kliknij opcję Dostosuj tę stronę.
 4. W oknie dialogowym Dostosowywanie strony głównej wybierz element, który chcesz dostosować.
 5. Po jego otwarciu zmień zawartość strony głównej za pomocą kreatora strony głównej.

Edytowanie osobistej strony głównej

Użytkownik może zmienić typ zawartości niektórych pól osobistej strony głównej.

 1. Otwórz osobistą stronę główną.
 2. U góry strony głównej kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 3. Kliknij opcję Edytuj tę stronę.
  Wskazówka: Więcej informacji na temat używania przycisków pomocniczych i zmieniania zawartości osobistej strony głównej można uzyskać, klikając ikonę ze znakiem zapytania.
 4. Kliknij strzałkę obok dowolnego przycisku pomocniczego wyświetlanego na stronie głównej, a następnie wybierz typ zawartości do dodania, na przykład obrazy lub załączniki.
 5. Kliknij ikonę na przycisku pomocniczym, a następnie znajdź element, który chcesz dodać do strony głównej.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Przyciski pomocnicze

Wyświetlanie porad dnia lub przycisków nowych pozycji

Na stronie głównej Ogólne z kalendarzem można wyświetlać porady dnia, użyteczne wskazówki dotyczące korzystania z programu IBM Lotus Notes. Istnieje również możliwość wyświetlania przycisków nowych pozycji, za pomocą których można tworzyć nowe wiadomości e-mail, pozycje kalendarza, kontakty, czynności do wykonania lub pozycje notatnika bezpośrednio ze strony głównej.

 1. Jeśli strona główna jest typu Ogólne z kalendarzem, przejdź do kroku 3; w przeciwnym razie kontynuuj od kroku 2.
 2. Kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej, a następnie wybierz pozycję Ogólne z kalendarzem z listy Wybór bieżącej strony głównej.
 3. Na stronie głównej Ogólne z kalendarzem kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 4. Zaznacz co najmniej jedną z opcji Ukryj porady dnia i Pokaż przyciski nowych elementów.

Porady dnia/Nowy element

Ustawianie opcji notatnika z poziomu strony głównej

Po utworzeniu aplikacji notatnika można otworzyć notatnik, klikając przycisk Notatnik na stronie głównej. Notatnik można skonfigurować z poziomu strony głównej „Podstawowe” i „Karta Podstawowe z kalendarzem”.

 1. Jeśli strona główna jest typu „Podstawowe” lub „Karta Podstawowe z kalendarzem”, przejdź do kroku 3. W przeciwnym razie kontynuuj od kroku 2.
 2. Kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej, a następnie wybierz opcję Podstawowe lub Karta Podstawowe z kalendarzem z listy Wybór bieżącej strony głównej.
 3. Na stronie głównej kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 4. Kliknij przycisk Konfiguruj notatnik.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  Tabela 29. Opcje notatnika

  Zadanie

  Kroki

  Wybieranie notatnika

  Dla opcji Jakiego notatnika chcesz użyć wybierz opcję Istniejącego notatnika, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlona nazwa odpowiedniego notatnika, kliknij przycisk OK.
  • Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz plik swojego notatnika z listy i kliknij przycisk Otwórz.

  Tworzenie notatnika

  1. Dla opcji Jakiego notatnika chcesz użyć wybierz opcję Nowego notatnika.
  2. Podaj nazwę notatnika.
  3. Zaznacz pole wyboru Ogranicz dostęp do notatnika, aby zabezpieczyć notatnik przed dostępem innych osób.
  Uwaga: Ograniczenie dostępu nie oznacza zaszyfrowania notatnika. Określa jedynie, kto może z niego korzystać.
  Aktualizacja projektu starszego notatnika (określanego jako dziennik osobisty) Zastąp projekt, wykonując następujące czynności:
  1. Otwórz istniejącą aplikację dziennika osobistego (na przykład mojdziennik.nsf).
  2. Kliknij opcję Plik > Aplikacja > Zastąp projekt. Jeśli nie widać tej opcji w menu, kliknij opcję Widok > Menu zaawansowane i ponownie spróbuj wykonać ten krok.
  3. Wybierz pozycję Notatnik (8) i kliknij opcję Zastąp.

Korzystanie ze strony głównej Mój obszar roboczy

Istnieje możliwość zastąpienia domyślnej strony głównej programu IBM Lotus Notes inną stroną główną o nazwie Mój obszar roboczy. Mój obszar roboczy składa się z trzech kart zbliżonych wyglądem do kart portalu, w których są wyświetlane takie funkcje jak poczta, kalendarz, lista czynności do wykonania itd.

W niektórych okienkach można wyświetlać najczęściej używane aplikacje Notes oraz serwisy WWW — ułatwia to organizowanie codziennych zadań i zarządzanie nimi oraz komunikację z innymi osobami w firmie.

Mój obszar roboczy udostępnia oddzielne karty do wykonywania różnych rodzajów czynności oraz narzędzia, których można używać z dowolnej karty. W poniższych sekcjach opisano sposób używania narzędzi i kart:

Narzędzia Wyszukaj i Uruchamianie

Niezależnie od tego, która karta obszaru roboczego jest aktywna, narzędzia Wyszukaj i Uruchamianie są domyślnie wyświetlane w prawej części strony Mój obszar roboczy.

Wyszukaj

Sieć WWW można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki Google lub innych wyszukiwarek. Można także wyszukiwać w domenie programu Notes aplikacje, których tytuły zawierają szukane terminy.

Uruchamianie

Narzędzie Uruchamianie służy do uruchamiania programu Notes lub innych aplikacji oraz do otwierania dokumentów programu Notes i stron WWW przez przeciągnięcie ich do tego narzędzia. Do narzędzia Uruchamianie można również dodać aplikację Notes, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Plik > Aplikacja > Otwórz.
 2. Wybierz aplikację i kliknij opcję Zakładka.
 3. Rozwiń folder Więcej zakładek, wybierz folder Mój obszar roboczy — uruchamianie i kliknij przycisk OK.
Wskazówki
 • Aby uzyskać więcej informacji o dowolnym z narzędzi, należy kliknąć znak zapytania ? w panelu narzędzi.
 • Aby tymczasowo ukryć okienko narzędzi, należy kliknąć strzałkę po lewej stronie narzędzi. Aby ponownie wyświetlić okienko narzędzi, należy kliknąć strzałkę znajdującą się dalej w prawej części Strony głównej.
Karta Dzisiaj

Karta Dzisiaj może służyć do sprawdzania, czy jest nowa poczta, oraz do wyświetlania pozycji kalendarza lub listy czynności do wykonania na dany dzień. Do uwzględnienia można wybrać jedną lub wszystkie opcje z karty Dzisiaj.

Niżej przedstawiono czynności, które można domyślnie wykonywać za pomocą okienek na karcie Dzisiaj.

Tabela 30. Opcje karty Dzisiaj
Opcja Czynności

Pokaż ostatnie wiadomości

 • Odczytywanie najnowszej poczty. Sekcja Ostatnie wiadomości jest w ciągu dnia automatycznie odświeżana po dostarczeniu nowych wiadomości do folderu Skrzynka odbiorcza, natomiast pozycja kursora jest odświeżana w odstępach 8-godzinnych. (Jeśli od zamknięcia klienta programu Notes upłynęło więcej niż 8 godzin, pozycja kursora zostanie odświeżona po ponownym uruchomieniu programu Notes).
 • Tworzenie nowej wiadomości.
 • Wyświetlanie widoku poczty innego niż Skrzynka odbiorcza lub wyświetlanie zawartości folderów.
 • Rozwijanie obszaru Ostatnie wiadomości, tak aby uwzględnić wątki. Po kliknięciu wiadomości zostaje ona wyświetlona w grupie z powiązanymi odpowiedziami, co umożliwia śledzenie całej dyskusji. Wątki są wyświetlane tylko w przypadku bieżącej sesji.
 • Otwieranie pełnego widoku folderu skrzynki odbiorczej.

Pokaż dzisiejszy kalendarz

 • Wyświetlanie pozycji kalendarza na bieżący dzień.
 • Tworzenie nowej pozycji kalendarza. Aby zmienić typ pozycji tworzonej na karcie Dzisiaj, należy zmienić ustawienia domyślne nowych pozycji kalendarza.
 • Otwieranie pełnego widoku kalendarza.

Pokaż czynności do wykonania/powiadomienia/śledzenie

 • Wyświetlanie listy pozycji z widoku Czynności do wykonania
 • Dodawanie do listy nowej czynności do wykonania.
 • Otwieranie pełnego widoku listy czynności do wykonania.
 • Wyświetlanie mini-widoków Śledzenie lub Nowe powiadomienia (zamiast widoku Czynności do wykonania).
Uwaga: Opcje tego okienka różnią się w zależności od używanego szablonu poczty.
Wskazówki
 • Aby rozszerzyć okienko w pionie, należy kliknąć ikonę Maksymalizuj w prawym górnym rogu okienka. Kliknięcie ikony Minimalizuj przywraca pierwotny rozmiar okienka.
 • Aby zmienić rozmiar okienka, należy umieścić kursor nad odstępem między dwoma okienkami, a po zmianie kursora w krzyżyk kliknąć obramowanie okienka i przesunąć je do góry, w dół, w lewo lub w prawo.
 • Jeśli w okienku otwarty jest pasek Szukaj w widoku, można go zamknąć, klikając ikonę Zamknij w jego prawym górnym rogu. Zwiększy to obszar wyświetlania zawartości okienka.
Karta współpracy

Użytkownicy prawdopodobnie przez większość czasu będą korzystać z karty współpracy. Okienko na dole karty doskonale nadaje się do wyświetlania aplikacji lub firmowego serwisu WWW z ogólnymi informacjami kierowanymi do wszystkich pracowników.

Niżej przedstawiono czynności, które można domyślnie wykonać za pomocą okienek na karcie współpracy. Informacje dotyczące innych zmian wprowadzanych na tej karcie można znaleźć w części Edytowanie strony głównej Mój obszar roboczy.

Tabela 31. Opcje karty Współpraca
Opcja Czynności

Skrzynka odbiorcza

Umożliwia normalne korzystanie ze skrzynki odbiorczej (zawiera pasek czynności) bez konieczności opuszczania strony Mój obszar roboczy.

Uwaga: Odfiltrowywanie niechcianych wiadomości do widoku wiadomości-śmieci jest możliwe jedynie w pełnym widoku skrzynki odbiorczej programu pocztowego.

Okienko na dole

Umożliwia wyświetlanie jednej z niżej wymienionych pozycji przez kliknięcie jej łącza znajdującego się pod okienkiem na dole. Kliknięcie innego łącza powoduje zmianę wyświetlanej pozycji. W przypadku każdej pozycji dostępne są paski czynności i przewijania.

 • Kontakty (domyślnie)
 • Katalog Domino
 • Kalendarz
 • Subskrypcje aplikacji
 • Ulubiony serwis WWW
 • Notatnik
 • Szablon TeamRoom
 • Dowolna aplikacja programu Lotus Notes
Uwaga: Odsyłacz Edytuj tę stronę pozwala skonfigurować wszystkie te elementy, dzięki czemu można szybko przełączać się między nimi przez klikanie odsyłaczy znajdujących się pod panelem. W razie potrzeby w miejsce katalogu Domino, notatnika lub aplikacji TeamRoom można wstawić dowolną aplikację programu Notes.
Wskazówki
 • Aby rozszerzyć okienko w pionie, należy kliknąć ikonę Maksymalizuj w prawym górnym rogu okienka. Kliknięcie ikony Minimalizuj przywraca pierwotny rozmiar okienka.
 • Jeśli w panelu, w którym jest wyświetlana skrzynka odbiorcza lub aplikacja programu Notes, jest otwarty pasek Szukaj w widoku, można go zamknąć, klikając ikonę Zamknij w jego prawym górnym rogu. Zwiększy to obszar wyświetlania widoku poczty lub zawartości aplikacji.
Karta zespołu

Karta ta umożliwia śledzenie nowych ogłoszeń w aplikacji lub serwisie WWW używanym przez członków zespołu uczestniczącego w projekcie do komunikowania się między sobą. Możliwość wyświetlenia kalendarza grupy pozwala tworzyć terminy z uwzględnieniem harmonogramów poszczególnych członków zespołu. Informacje na temat tworzenia kart zespołów dla dodatkowych zespołów projektowych można znaleźć w części Edytowanie strony głównej Mój obszar roboczy.

Tabela 32. Opcje karty Zespół
Opcja Zadanie

Okienko u góry

Pozwala skonfigurować jedną lub obie z poniższych pozycji:

 • Serwis WWW zespołu
 • Jedną z aplikacji programu Notes używanych przez zespół, na przykład aplikację dyskusji.

Okienko na dole

Pozwala skonfigurować jedną lub obie z poniższych pozycji:

 • Kolejną aplikację programu Notes używaną przez zespół.
 • Kalendarz grupy (najpierw należy utworzyć kalendarz grupy w pliku poczty elektronicznej)
Wskazówki
 • Po skonfigurowaniu pozycji, które mają być wyświetlane w okienku, można w prosty sposób przełączać się między nimi, klikając łącze tekstowe w prawym górnym rogu okienka.
 • Każdą aplikacja lub serwis WWW zespołu wybrane w oknie dialogowym Opcje strony można wyświetlić dopiero po kliknięciu w tym oknie dialogowym przycisku Zakończ. Wybrane ustawienia można zmienić przed kliknięciem przycisku Zamknij, klikając ponownie przycisk Wybierz, lub po kliknięciu przycisku Zamknij, klikając ponownie opcję Edytuj tę stronę w prawym górnym rogu strony Mój obszar roboczy.
 • Jeśli w panelu, w którym jest wyświetlana aplikacja programu Notes, jest otwarty pasek Szukaj w widoku, można go zamknąć, klikając ikonę Zamknij w jego prawym górnym rogu. Zwiększy to obszar wyświetlania zawartości aplikacji.
Edytowanie strony głównej Mój obszar roboczy

Odsyłacz Edytuj tę stronę, widoczny w prawym górnym rogu strony Mój obszar roboczy, służy między innymi do zmieniania wyglądu tej strony oraz do określania, które widoki lub aplikacje mają być wyświetlane w panelach. Kliknięcie odsyłacza Edytuj tę stronę powoduje otwarcie okna dialogowego Opcje strony. W oknie tym znajdują się karty odpowiadające poszczególnym kartom strony Mój obszar roboczy, które umożliwiają modyfikowanie składników tej strony.

Uwaga: Niektóre składniki lub strona Mój obszar roboczy (na przykład logo i narzędzie wyszukiwania) są wyświetlane w zależności od tego, która karta strony Mój obszar roboczy zostanie wybrana. Aby je edytować, należy kliknąć kartę Ogólne w oknie dialogowym Opcje strony. W przypadku innych składników w oknie dialogowym jest wyświetlana domyślnie karta odpowiadająca wybranej karcie.

W poniższych sekcjach opisano zmiany, które można wprowadzić na stronie Mój obszar roboczy na każdej z kart okna dialogowego Opcje strony:

 • Karta Ogólne
 • Karta Dzisiaj
 • Karta współpracy
 • Karta lub karty zespołu
Wskazówka: Zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Opcje strony są uwzględniane dopiero po kliknięciu opcji Zakończ w tym oknie. Wprowadzone ustawienia można zmienić, klikając opcję Wybierz ponownie przed kliknięciem opcji Zakończ. Po kliknięciu opcji Zakończ należy w celu zmiany ustawień kliknąć opcję Edytuj tę stronę i powtórzyć proces.
Karta Ogólne

Karta Ogólne w oknie dialogowym Opcje strony umożliwia zmienianie ustawień domyślnych poniższych komponentów strony Mój obszar roboczy:

Tabela 33. Opcje komponentów karty Ogólne
Opcja Zadanie

Wyszukaj

 • Pozwala ukryć lub wyświetlić narzędzie Wyszukaj. Klikając przycisk ? obok tego pola, można wyświetlić informacje o funkcji wyszukiwania.
 • W przypadku wyszukiwania w sieci WWW należy wybrać wyszukiwarkę, która ma być używana.

Uruchamianie

Pozwala ukryć lub wyświetlić narzędzie Uruchamianie. Klikając przycisk ? obok tego pola, można wyświetlić informacje o funkcji uruchamiania.

Transparent

Pozwala wybrać inny kolor lub wzór dla obszaru w górnej części okna Mój obszar roboczy.

Logo

Umożliwia wstawienie logo firmy użytkownika zamiast logo programu IBM Lotus Notes.

Uwaga: Maksymalna wysokość obrazu logo to 45 pikseli (w przybliżeniu 0,5 cala lub 1 cm). W przypadku większego obrazu na stronie Mój obszar roboczy wyświetlana będzie jedynie jego górna część o wysokości 45 pikseli. Szerokość obrazka jest natomiast ograniczona tylko rozmiarem monitora.
Karta Dzisiaj

Karta Dzisiaj w oknie dialogowym Opcje strony umożliwia zmienianie ustawień domyślnych poniższych komponentów:

Tabela 34. Opcje komponentów karty Dzisiaj
Opcja Zadanie

Pokaż ostatnie wiadomości

Umożliwia wyświetlanie wiadomości (domyślnie), które pojawiły się w folderze Skrzynka odbiorcza od momentu przeczytania ostatniej wiadomości. Z poziomu tego okienka można wysyłać wiadomości, zmieniać widok lub otwierać folder, a także wyświetlać wątki poczty.

Pokaż dzisiejszy kalendarz

Umożliwia wyświetlanie pozycji kalendarza (domyślnie) na bieżący dzień. Z poziomu tego panelu można planować konferencje i otwierać pełny widok kalendarza.

Pokaż czynności do wykonania/nowe powiadomienia/śledzenie

Umożliwia wyświetlanie jednego z poniższych widoków (wyświetlane opcje zależą od użytego szablonu poczty, czyli projektu, na podstawie którego utworzono aplikację poczty):

 • Wszystkie czynności do wykonania
 • Niezakończone czynności do wykonania
 • Widok Śledzenie
 • Nowe powiadomienia/Czynności do wykonania
Uwaga: Szablon główny, z którego aplikacja Poczta dziedziczy projekt, można określić za pomocą właściwości aplikacji.
Karta współpracy

Karta Współpraca w oknie dialogowym Opcje strony umożliwia zmienianie ustawień dla poniższych komponentów karty Współpraca.

Tabela 35. Opcje komponentów karty Współpraca
Opcja Zadanie

Skrzynka odbiorcza

Zamiast widoku Skrzynka odbiorcza może być wyświetlany widok Wszystkie dokumenty.

Okienko na dole

Zmiana serwisu WWW, katalogu Domino, notatnika, szablonu TeamRoom i aplikacji programu Notes wyświetlanych na dolnym panelu karty Współpraca po kliknięciu znajdujących się poniżej odsyłaczy tekstowych.

Karta lub karty zespołu

Karta Zespół w oknie dialogowym Opcje strony umożliwia zmienianie ustawień poniższych komponentów karty Zespół oraz dodawanie nowych kart Zespół.

Tabela 36. Opcje komponentów karty Zespół
Opcja Zadanie

Nazwa karty zespołu

Można zastąpić nazwę karty Zespół rzeczywistą nazwą zespołu.

Okienko u góry

Pozwala wybrać serwis WWW lub aplikację programu Notes do wyświetlania w górnym panelu karty Zespół po kliknięciu odsyłacza tekstowego umieszczonego w prawym górnym rogu tego panelu.

Okienko na dole

Zmiana aplikacji programu Notes lub kalendarzy grupy zespołu wyświetlanych na dolnym panelu karty Zespół po kliknięciu odsyłacza tekstowego w prawym górnym rogu panelu.

Karty dodatkowych zespołów

 • Klikając opcję Dodaj kartę zespołu w dolnej części okna dialogowego, można utworzyć do trzech dodatkowych kart Zespół. Po utworzeniu karty należy kliknąć ją w oknie dialogowym, aby zmienić jej nazwę i wybrać elementy, które mają być na niej wyświetlane (należy wykonać te same czynności, co w przypadku pierwszej karty zespołu).
 • Klikając opcję Usuń kartę zespołu w dolnej części okna dialogowego, można usunąć kartę Zespół. Usunięcie karty powoduje usunięcie dodanych do niej elementów.

Korzystanie z obszaru roboczego programu Notes

W obszarze roboczym programu IBM Lotus Notes, wcześniejszym interfejsie użytkownika programu Lotus Notes, wyświetlane są strony zawierające ikony aplikacji programu Notes.

Obszar roboczy z wyświetlonymi aplikacjami

Otwieranie obszaru roboczego

Kliknij przycisk Otwórz, a następnie wybierz opcję Aplikacje > Obszar roboczy. W poprzednich wersjach folder Aplikacje nosił nazwę Bazy danych.

Obszarowi roboczemu można nadać bardziej trójwymiarowy wygląd, dodając teksturę do tła z poziomu preferencji użytkownika. Ponadto można zmienić kolory poszczególnych kart i określić ich nazwy przy użyciu właściwości obszaru roboczego.

Jak utworzyć stronę obszaru roboczego?

W celu uporządkowania odsyłaczy do aplikacji można utworzyć stronę obszaru roboczego. Obszar roboczy może zawierać maksymalnie 32 strony.

 1. Kliknij kartę obszaru roboczego.
 2. Kliknij opcję Utwórz > Strona obszaru roboczego.
 3. W razie potrzeby kliknij przycisk Tak, aby dodać stronę obszaru roboczego i zaktualizować plik pulpitu, lub przycisk Nie, aby anulować dodawanie strony.
 • Nowe strony obszaru roboczego są wstawiane na lewo od wybranej strony obszaru roboczego.
 • Jeśli wcześniej nie została jeszcze dodana żadna strona obszaru roboczego, zostanie wyświetlone pytanie, czy plik pulpitu ma zostać zaktualizowany.

Jak nadać nazwę stronie obszaru roboczego?

Aby ułatwić sobie pracę w obszarze roboczym, można nadawać nazwy poszczególnym stronom. Jeśli na przykład używane są trzy typy aplikacji — aplikacje zawierające informacje działu kadr, działu sprzedaży i kontaktów międzynarodowych — to można nazwać trzy karty obszaru roboczego odpowiednio Kadry, Sprzedaż i Kontakty międzynarodowe, a następnie można przenieść aplikacje na strony odpowiadające ich typom.

 1. Kliknij dwukrotnie kartę obszaru roboczego.
 2. W oknie dialogowym Właściwości obszaru roboczego kliknij kartę Informacje i wprowadź nazwę w polu Nazwa strony. Długość nazwy strony nie może przekraczać 32 znaków.

Jak usunąć stronę obszaru roboczego?

Obszar roboczy można łatwo usunąć.

 1. Kliknij wybraną kartę obszaru roboczego.
 2. Kliknij opcję Edycja > Usuń lub naciśnij klawisz Delete.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić operację usuwania, lub kliknij przycisk Nie, aby anulować usuwanie.

Jeśli usuwana strona obszaru roboczego zawiera ikony, zostaną one usunięte z obszaru roboczego wraz ze stroną.

Jak przejść do innej strony obszaru roboczego?

Kliknij kartę obszaru roboczego strony. Jeśli chcesz przejść do innej strony przy użyciu klawiatury, naciśnij klawisz CTRL i strzałkę w lewo lub w prawo.

Jak zmienić kolor karty strony obszaru roboczego?

Użytkownik może zmienić kolor karty obszaru roboczego.

 1. Kliknij dwukrotnie kartę obszaru roboczego.
 2. W oknie Właściwości obszaru roboczego na karcie Informacje kliknij strzałkę w dół obok opcji Kolor karty.
 3. Wybierz kolor z wyświetlonej palety.

Kondensowanie pliku obszaru roboczego

Skondensowanie pliku o nazwie desktop6.ndk, który jest częścią plików obszaru roboczego, pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku. Podczas kondensowania nieużywane miejsce na dysku jest odzyskiwane przez usunięcie odwołań do aplikacji, które zostały usunięte z obszaru roboczego.

 1. Kliknij dwukrotnie dowolną kartę obszaru roboczego.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk % w użyciu.
 4. Jeśli ta wartość jest mniejsza niż 85%, kliknij przycisk Kondensuj.

Zarządzanie wielkością pliku obszaru roboczego

 • Aby wielkość pliku desktop6.ndk nie zwiększała się, należy w polu Wielkość pamięci podręcznej wybrać małą liczbę megabajtów (od 1 do 16) w celu ograniczenia wielkości pliku cache.ndk. Program Notes usuwa wtedy starsze, nieużywane elementy projektu z pamięci podręcznej, aby zrobić miejsce na nowe.
 • Pliku cache.ndk nie można skondensować. Kondensowanie obszaru roboczego powoduje zmniejszenie wielkości pliku desktop6.ndk, ale wielkość pliku cache.ndk nie zmienia się.
 • Aby uzyskać dodatkowe miejsce na dysku, można usunąć plik cache.ndk.

Korzystanie z zakładek — tworzenie odsyłaczy do dokumentów i aplikacji

Zakładki to odsyłacze wskazujące na aplikacje programu IBM Lotus Notes, widoki, dokumenty lub elementy internetowe, takie jak strony WWW i grupy dyskusyjne. Foldery zakładek służą do ich organizowania. Mogą one zawierać zakładki lub inne foldery.

Foldery zakładek

Zakładkę można skopiować i wkleić tak samo jak tekst czy dokument. Można ją również przeciągnąć do listy Otwórz, do innego folderu lub między stronami obszaru roboczego. Po pierwszym uruchomieniu programu Lotus Notes na liście Otwórz są wyświetlane następujące foldery zakładek:

 • Ulubione zakładki służą do zapisywania ulubionych lub najczęściej używanych zakładek.
 • Aplikacje (poprzednio Bazy danych) to folder, w którym program Lotus Notes automatycznie umieszcza kopie wszystkich ikon obszaru roboczego. Każda strona obszaru roboczego (karta) jest wyświetlana jako folder, a ikony — jako zakładki, które są umieszczane w odpowiednich folderach. Obszar roboczy można otworzyć za pomocą ikon umieszczonych w tym folderze.
 • Więcej zakładek - zawiera folder Utwórz, który zawiera zakładki często tworzonych dokumentów - na przykład notatek lub pozycji kalendarza. Zawiera także folder Autostart, w którym znajdują się odsyłacze do aplikacji uruchamianych automatycznie po otwarciu programu Lotus Notes. Do tego folderu można na przykład przeciągnąć kartę Poczta, aby program Poczta był uruchamiany podczas każdego procesu logowania się lub ponownego uruchamiania programu Lotus Notes.
 • Historia to funkcja zbliżona do historii w przeglądarce WWW. Znajduje się w nim chronologicznie uporządkowana lista zakładek wszystkich dokumentów, widoków, aplikacji i stron WWW, które były przeglądane danego dnia. Na pierwszym miejscu znajduje się pozycja, która była wyświetlana jako ostatnia. Folder ten zawiera także oznaczone datami podfoldery, w których znajdują się listy zakładek z ostatnich siedmiu dni. Widok Historia umożliwia sortowanie pozycji według daty, witryny lub tytułu.
 • Odsyłacze programu Internet Explorer są wyświetlane tylko w przypadku zainstalowania odpowiedniej przeglądarki. Zawierają one zakładki lokalizacji zdefiniowanych w programie Internet Explorer.
Uwaga: W przypadku aktualizacji z poprzedniej wersji produktu Notes nie wszystkie foldery zakładek mogą być dostępne. Foldery usunięte poprzednio z paska zakładek osobistych po aktualizacji klienta Notes nie będą wyświetlane na liście Otwórz.

Wyświetlanie zakładek

Zakładki można wyświetlić na liście Otwórz. Zakładki można układać, przeciągając je i upuszczając w odpowiednich miejscach. Zakładkom towarzyszy także rozbudowane menu kontekstowe.

Lista otwierania

Aby wyświetlić listę zakładek i folderów zakładek, kliknij przycisk Otwórz.

Wyświetlanie w postaci obszaru roboczego

Zakładki można wyświetlać nie tylko w postaci pionowej listy, ale także na stronie obszaru roboczego z poprzedniej wersji (ikony są wówczas umieszczone w siatce i uporządkowane według kart). Aby wyświetlić zakładki w ten sposób, należy kliknąć opcję Otwórz > Aplikacje, następnie trzeba wybrać opcję Obszar roboczy z listy. Jeśli lista Otwórz została zadokowana, można kliknąć folder Aplikacje, a następnie kliknąć następującą ikonę:

Ikona przypominająca obszar roboczy

Jak utworzyć zakładki?

Istnieje kilka sposobów tworzenia zakładek.

 • Kliknij dokument lub kartę okna prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz zakładkę.
 • Przeciągnij kartę okna na listę Otwórz lub do folderu zakładek w górnej części listy Otwórz.
 • Przeciągnij ikonę aplikacji programu IBM Lotus Notes z obszaru roboczego na listę Otwórz lub do folderu zakładek.
 • W aplikacji programu Lotus Notes wybierz opcję Utwórz > Zakładka.
 • Aby utworzyć zakładkę do adresu URL, przeciągnij ikonę wyświetlaną obok adresu URL z przeglądarki zewnętrznej do folderu zakładek lub do listy Otwórz. Z przeglądarki wbudowanej, w której strona WWW jest wyświetlana jako karta okna przy otwieraniu serwisu WWW, przeciągnij adres URL.
Uwaga: W przypadku przeciągania zakładki na listę Otwórz otwarcie listy następuje z niewielkim opóźnieniem. Po wyświetleniu listy Otwórz można upuścić zakładkę w odpowiednim miejscu.

Jak ustawić zakładkę jako swoją stronę główną?

Po utworzeniu zakładki aplikacji, dokumentu lub strony WWW można ją ustawić jako stronę główną (wyświetlaną domyślnie), która będzie otwierana za każdym razem, gdy zostanie uruchomiony program IBM Lotus Notes. Ustawienie to można zmienić w dowolnym momencie.

Ustawianie zakładki jako strony głównej

 1. Kliknij wybraną zakładkę prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz opcję Ustaw jako stronę główną.
 3. Po wyświetleniu zapytania kliknij opcję Tak.
Uwaga: Jeśli dla żądanej aplikacji programu Lotus Notes nie utworzono zakładki, przeciągnij kartę okna otwartej aplikacji na listę Otwórz.

Anulowanie ustawienia zakładki jako strony głównej

Aby przywrócić domyślną stronę główną, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz folder Ulubione zakładki na liście Otwórz.
 2. Kliknij zakładkę Strona główna prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz opcję Ustaw jako stronę główną.
 4. Po wyświetleniu zapytania kliknij opcję Tak.
Wskazówka: Jeśli w folderze Ulubione zakładki nie ma zakładki Strona główna, kliknij opcję Plik > Aplikacja > Otwórz i otwórz plik BOOKMARK.NSF znajdujący się w katalogu Dane. Przeciągnij kartę okna Strona główna do folderu Ulubione zakładki.

Używanie zakładek

Zakładki i ich foldery można łatwo dostosować do własnych potrzeb i zarządzać nimi za pomocą różnych menu i narzędzi, w tym między innymi za pomocą menu kontekstowych (wyświetlanych po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) oraz przeciągania i upuszczania.

Przeciąganie i upuszczanie

Kartę okna dokumentu lub aplikacji można skopiować z paska kart okien do listy Otwórz lub do folderu zakładek. Należy wybrać kartę okna otwartego dokumentu lub aplikacji i przeciągnąć ją na listę Otwórz. Lista zostanie otwarta z niewielkim opóźnieniem — po jej otwarciu upuść element na listę lub do folderu. Zakładki można uporządkować, przeciągając je i upuszczając w żądanym miejscu na liście Otwórz lub w folderach zakładek.

Przeciąganie i upuszczanie umożliwia przenoszenie zakładek i zmianę ich kolejności oraz wykonywanie następujących zadań:

Zadanie

Procedura

Kopiowanie pliku z systemu operacyjnego na listę otwierania lub do folderu zakładek

Wybierz plik na pulpicie systemu operacyjnego lub w systemie plików, a następnie przeciągnij go na listę otwierania lub do folderu zakładek.

Uruchamianie aplikacji z listy otwierania lub folderu zakładek

Wybierz skrót lub plik wykonywalny aplikacji na pulpicie systemu operacyjnego lub w systemie plików, a następnie przeciągnij go na listę otwierania lub do folderu zakładek.

Uwaga: Nieobsługiwane na komputerach Macintosh.

Kopiowanie dokumentu lub aplikacji z karty okna na listę otwierania lub do folderu zakładek

Wybierz kartę okna otwartego dokumentu lub aplikacji i przeciągnij ją na listę otwierania lub do folderu zakładek.

Kopiowanie zakładki między folderami zakładek

W folderze zakładek wybierz zakładkę, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie przeciągnij zakładkę do innego folderu zakładek.

Przenoszenie zakładki między folderami zakładek

W folderze zakładek wybierz zakładkę i przeciągnij ją do innego folderu zakładek.

Otwieranie aplikacji przy uruchomieniu

Na pulpicie systemu operacyjnego lub w systemie plików wybierz skrót lub plik wykonywalny dowolnej aplikacji, która ma być automatycznie otwierana podczas uruchamiania, a następnie przeciągnij go do folderu Więcej zakładek > Uruchamianie.

Tworzenie repliki

Przeciągnij zakładkę lub ikonę aplikacji z obszaru roboczego i upuść ją na ikonę Replikacja (spowoduje to otwarcie strony Replikacja i synchronizacja).

Dodawanie adresu URL do listy otwierania lub folderu zakładek Przeciągnij jeden z następujących elementów na listę otwierania lub do folderu zakładek:
 • Z przeglądarki zewnętrznej przeciągnij ikonę wyświetlaną obok adresu URL.
 • We wbudowanej przeglądarce zaznacz adres URL i przeciągnij go.
Ustawianie zakładki jako strony głównej Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę, a następnie wybierz opcję Ustaw zakładkę jako stronę główną. Aby przywrócić domyślną stronę główną, kliknij opcję Ulubione zakładki > Domyślna strona główna, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Domyślna strona główna i jeszcze raz wybierz opcję Ustaw zakładkę jako stronę główną.

Porady:

 • Jeśli wyświetlona jest lista zakładek, w celu wyświetlenia obszaru roboczego można kliknąć dwukrotnie ikonę folderu, która znajduje się na liście.
 • Do poruszania się między zakładkami w obszarze roboczym można używać klawiszy strzałek.
 • Do poruszania się między kartami w folderze plików można używać klawisza Tab.
 • Do wybierania wielu zakładek można użyć klawiszy Ctrl lub Shift.
 • W celu znalezienia zakładki na liście można użyć funkcji wpisywania z wyprzedzeniem (najpierw należy unieruchomić otwartą listę).

Widoki i foldery programu Notes

W widokach są wyświetlane dokumenty spełniające podobne kryteria. Na przykład w aplikacji Poczta jest dostępny widok Wszystkie dokumenty, w którym są wyświetlane wszystkie dokumenty zawarte w aplikacji poczty elektronicznej, i widok Wysłane, w którym są wyświetlane tylko dokumenty wysłane przez użytkownika.

W widoku można wybierać, sortować lub klasyfikować dokumenty. Można również wyświetlać informacje o dokumentach znajdujących się na liście, takie jak nazwisko autora lub data utworzenia. W widoku mogą być także wyświetlane wszystkie dokumenty znajdujące się w aplikacji lub tylko niektóre z nich.

W niektórych widokach, jak na przykład w skrzynce odbiorczej, są wyświetlane ikony pokazujące status dostępności programu Sametime, wskazujące, czy została wysłana odpowiedź na wiadomość e-mail, oznaczające wiadomość wybraną do śledzenia i wiele innych.

Foldery

Foldery umożliwiają przechowywanie i porządkowanie powiązanych ze sobą dokumentów. Foldery umożliwiają porządkowanie dokumentów i wybieranie sposobu ich prezentacji. Folder może pozostać folderem osobistym lub można go udostępnić do współużytkowania dla innych użytkowników aplikacji. Program IBM Lotus Notes zapisuje utworzony folder osobisty w jednym z dwóch miejsc:
 • W aplikacji programu Lotus Notes (pod warunkiem uzyskania zezwolenia menedżera aplikacji). Umożliwia to korzystanie z folderu na różnych stacjach roboczych.
 • W lokalnych plikach danych. W tym przypadku z folderu można korzystać wyłącznie na określonej stacji roboczej.

Panele

W programie Notes stosowane są trzy rodzaje paneli: panel nawigacyjny, panel widoku i panel podglądu. W panelu nawigacyjnym (zwanym również nawigatorem) po lewej stronie ekranu wyświetlane są wszystkie widoki i foldery oraz rozwijany miniwidok wiadomości śledzonych, nowych powiadomień oraz czynności do wykonania. Z prawej strony znajduje się panel widoku, w którym wyświetlana jest lista dokumentów znajdujących się w folderze lub widoku wybranym na panelu nawigacyjnym. Aby wyświetlić także zawartość dokumentu, można otworzyć panel podglądu.

Pasek działań

Widoki w aplikacji programu Lotus Notes mogą zawierać pasek działań z przyciskami odpowiadającymi typowym zadaniom wykonywanym w danej aplikacji. Pasek działań, jeśli istnieje, jest wyświetlany nad nagłówkami kolumn.

Pasek działań z przyciskami paska działań

Współużytkowane i prywatne widoki oraz foldery

W aplikacji programu Notes istnieją dwa główne typy widoków i folderów: wspólny (dostępny dla wielu użytkowników) i prywatny (dostępny tylko dla jednego użytkownika).

Istnieje także możliwość tworzenia widoków lub folderów, które zmieniają się ze współużytkowanych na prywatne przy ich pierwszym użyciu. Typ folderu lub widoku jest określany podczas jego tworzenia. Raz wybranego typu nie można później zmienić.

Tabela 37. Opisy widoków i folderów

Typ widoku lub folderu

Przeznaczenie

Prywatny

Dostępny tylko dla tego użytkownika programu Notes, który go utworzył.

Współużytkowany

Dostępny dla wszystkich użytkowników.

Współużytkowany — zawiera dokumenty nieprzechowywane w żadnym folderze (dotyczy tylko widoków)

Tworzony jest współużytkowany widok na podstawie wersji widoku lub folderu. Umożliwia użytkownikom wyświetlanie dokumentów nieprzechowywanych w folderach.

Współużytkowany — zawiera usunięte dokumenty (dotyczy tylko widoków)

Tworzona jest współużytkowana wersja widoku lub folderu. Umożliwia użytkownikom wyświetlanie dokumentów usuniętych z aplikacji.

Usunięte dokumenty mogą zostać odzyskane przez przeniesienie ich z kosza do odpowiedniego folderu. Ten widok działa przy założeniu, że menedżer aplikacji wybrał wcześniej opcję Zezwalaj na usuwanie logiczne na karcie Zaawansowane okna Właściwości aplikacji. Włączenie opcji usuwania logicznego i utworzenie takiego widoku umożliwia łatwe i szybkie odtworzenie przypadkowo usuniętych dokumentów.

Współużytkowany — prywatny przy pierwszym użyciu

Tworzona jest współużytkowana wersja widoku lub folderu. Gdy użytkownik po raz pierwszy otworzy taki widok lub folder, automatycznie zostanie utworzona jego kopia. Kopia różni się od oryginału tym, że jest jego prywatną wersją. Jeśli użytkownik ma dostęp do aplikacji, wersja prywatna jest w niej tworzona. W przeciwnym razie jest ona tworzona w pliku pulpitu (.ndk).

Gdy użytkownik utworzy prywatną kopię, widok lub folder nie może automatycznie dziedziczyć zmian projektu, tak jak to się dzieje w przypadku reszty aplikacji. Aby zaktualizować współużytkowany, prywatny widok zgodnie z najnowszymi zmianami wprowadzonymi w projekcie, należy usunąć prywatną kopię widoku, a następnie trzeba zastąpić ją zaktualizowanym widokiem.

Aby zaktualizować folder, najpierw należy skopiować odpowiednie dokumenty do innego folderu. Następną czynnością jest usunięcie prywatnej kopii folderu i zastąpienie jej zaktualizowaną wersją. Można też wybrać opcję Działania > Folder > Aktualizuj projekt folderu, jeśli jest dostępna — na przykład w aplikacji Poczta.

Współużytkowany — prywatny na pulpicie przy pierwszym użyciu

Tworzona jest współużytkowana wersja widoku lub folderu. Gdy użytkownik po raz pierwszy otworzy taki widok lub folder, automatycznie zostanie utworzona jego kopia. Kopia różni się od oryginału tym, że jest jego prywatną wersją. Folder ten jest tworzony na pulpicie nawet wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do tworzenia prywatnych folderów w aplikacji.

Gdy użytkownik utworzy prywatną kopię, widok lub folder nie może automatycznie dziedziczyć zmian projektu, tak jak to się dzieje w przypadku reszty aplikacji. Aby zaktualizować współużytkowany, prywatny widok zgodnie z najnowszymi zmianami wprowadzonymi w projekcie, należy usunąć prywatną kopię widoku, a następnie trzeba zastąpić ją zaktualizowanym widokiem.

Aby zaktualizować folder, najpierw należy skopiować odpowiednie dokumenty do innego folderu. Następną czynnością jest usunięcie prywatnej kopii folderu i zastąpienie jej zaktualizowaną wersją. Można też wybrać opcję Działania > Aktualizuj projekt folderu, jeśli jest dostępna — na przykład w aplikacji Poczta.

Tworzenie i usuwanie widoków

Posiadając odpowiednie prawa dostępu, można tworzyć widoki w aplikacjach programu Notes. Użytkownicy mogą również usuwać dowolne widoki, które wcześniej utworzyli.

Tworzenie widoku

 1. Wybierz lub otwórz aplikację, w której chcesz utworzyć widok.
 2. Z menu wybierz opcję Utwórz > Widok.
 3. Wpisz nazwę widoku.
 4. Wybierz typ widoku.
 5. W polu Wybierz lokalizację nowego widoku wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli widok ma znajdować się na najwyższym poziomie, nie dokonuj wyboru w tym polu.
  • Jeśli widok ma się znajdować w określonej lokalizacji, wybierz żądaną lokalizację.
 6. Kliknij przycisk Kopiuj z i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Pusty, jeśli nie chcesz kopiować stylu innego widoku.
  • Kliknij widok, którego styl chcesz skopiować. Jeśli w danym stylu jest używana formuła wyboru, kryteria wyboru w danym widoku zostaną wyświetlone w polu Warunki wyboru.
 7. Opcjonalne: Jeśli w żadnym z widoków lub folderów aplikacji informacje nie są prezentowane w wymagany sposób, można utworzyć folder dostosowany do konkretnych wymagań, klikając opcję Zapisz i dostosuj.
 8. Aby dodać własne warunki wyboru przy użyciu formuły, wybierz opcję Według formuły, a następnie wpisz formułę w odpowiednim miejscu.
 9. Opcjonalne: W celu dodania warunku wyszukiwania kliknij kolumnę Dodaj warunek.
 10. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nowy widok.

Informacje na temat dostosowywania folderu i języka formuł można znaleźć w tematach Tworzenie widoku o schemacie standardowym i Język formuł w pomocy programu IBM Lotus Domino Designer. Aby pobrać lub wyświetlić pomoc produktu Lotus Domino Designer, należy skorzystać z dokumentacji produktów Lotus w sieci WWW.

Usuwanie widoku

 1. Na panelu nawigacyjnym wybierz widok, który ma zostać usunięty.
 2. Z menu wybierz opcję Działania > Opcje widoku > Usuń widok.
 3. Gdy zostanie wyświetlone zapytanie o usunięcie widoku, kliknij przycisk Tak.

Praca z widokami

Między widokami najłatwiej jest przechodzić, korzystając z panelu nawigacyjnego. Ponadto przy użyciu menu Widok można wykonywać różne zadania, takie jak odświeżanie widoku, wyświetlanie tylko nieprzeczytanych lub wybranych dokumentów albo przeszukiwanie widoku.

W przypadku widoków, w których znajduje się wiele dokumentów przypisanych do wielu kategorii, należy użyć opcji Widok > Rozwiń/zwiń w celu rozwinięcia lub zwinięcia kategorii lub podkategorii.

Jeśli w widoku otwarto dokument, a następnie przypadkowo zamknięto widok, można otworzyć widok, nie zamykając dokumentu, klikając opcję Widok > Przejdź do widoku nadrzędnego.

Aby wyświetlić lub ukryć panel podglądu, należy kliknąć w menu opcję Widok > Panel podglądu, a następnie zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie pola wyboru Wyświetl podgląd. Panel podglądu można wyświetlić na dole lub z boku, klikając przycisk Pokaż, a następnie zaznaczając pole wyboru Podgląd na dole lub Podgląd z boku. Za pomocą przycisku Pokaż można także całkowicie ukryć panel podglądu.

Dostosowywanie sposobu wyświetlania kolumn widoku

Sposób wyświetlania informacji w widokach można dostosowywać.

 1. Otwórz widok, którego sposób wyświetlania chcesz dostosować.
 2. W menu kliknij opcję Widok > Dostosuj ten widok.
 3. Zaznacz nazwy kolumn, które mają być wyświetlane w widoku.
 4. Podświetl kolumnę i wykonaj dowolną z następujących czynności, aby ją dostosować:
  • Kliknij opcję Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby przenieść kolumnę odpowiednio w lewo i w prawo.

   Wskazówka: Kolumnę można również przenieść, przeciągając ją w odpowiednie miejsce.

  • Zmień porządek sortowania w wybranej kolumnie:

   Rosnąco: najnowsze dokumenty są wyświetlane na dole kolumny.

   Malejąco: najnowsze dokumenty są wyświetlane na górze kolumny.

   Brak: nie można sortować kolumn.

  • Zmień szerokość kolumny.
  • W widokach kalendarza można zaznaczyć pole wyboru Ukryj tylko w tym formacie kalendarza, aby ukryć wybrane kolumny tylko w bieżącym widoku. Jeśli na przykład w widoku kalendarza Jeden tydzień zostanie usunięte zaznaczenie pola wyboru Koniec, a następnie zostanie wybrana opcja Ukryj kolumny, podczas wyświetlania kalendarza w tym formacie dla pozycji nie będzie wyświetlany czas zakończenia. Będą one jednak nadal dostępne w innych formatach kalendarza.
 5. W obszarze Cały widok można wprowadzić zmiany interlinii i sposobu wyświetlania wierszy dla całego widoku.
 6. Kliknij przycisk OK. Zmiany zostaną wprowadzone przy następnym otwarciu tego widoku.

Wyświetlanie wszystkich kolumn i wyświetlanie kolumn bez nazwy w skrzynce odbiorczej

Lista Kolumny do wyświetlania może zawierać kolumny bez nazw. W widocznych kolumnach bez nazwy są wyświetlane ikony, które są związane z dokumentem i przenoszone wraz z przylegającą kolumną. Na przykład w skrzynce odbiorczej kolumny, w których są wyświetlane ikony, takie jak flagi śledzenia, są kolumnami bez nazwy.

Aby na liście kolumn do dostosowania były wyświetlane wszystkie kolumny bez nazw, należy wybrać opcję Pokaż wszystkie. Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia opcji Pokaż wszystkie powoduje jednak utratę wszystkich ustawień dostosowania widoku.

Jeśli opcja Pokaż wszystkie nie jest wybrana, kolumny ikon nie ma na liście kolumn do dostosowania, ale przeniesienie kolumny Temat powoduje również przeniesienie kolumny ikon.

Jeśli opcja Pokaż wszystkie zostanie wybrana, kolumny bez nazw będzie można przenosić niezależnie od kolumn z tytułami.

Uwaga: Aby odtworzyć oryginalne wartości w widoku, kliknij opcję Widok > Dostosuj ten widok i kliknij opcję Domyślne.

Zarządzanie widokami przy użyciu kategorii

Kategorie służą do porządkowania danych w widokach, które zawierają wiele dokumentów, a także polepszają przejrzystość tych widoków. Kategorie mogą być sortowane alfabetycznie oraz według numerów lub dat.

W zależności od projektu aplikacji kategorie mogą być wyświetlane tylko wtedy, gdy znajdują się w nich jakiekolwiek dokumenty.

Własne dokumenty można klasyfikować w każdym widoku, w którym jest dostępna ta opcja. Aby klasyfikować dokumenty utworzone przez innych użytkowników w aplikacji, wymagany jest poziom dostępu Edytujący.

Tworzenie kategorii lub podkategorii

W celu utworzenia kategorii lub podkategorii należy wykonać następujące kroki. Podkategorie są wyświetlane pod nazwami kategorii i są względem nich wcięte.

 1. Wybierz dokument, który ma zostać sklasyfikowany.
 2. Z menu wybierz opcję Działania > Klasyfikuj.
 3. W polu Dodaj kategorię wpisz nazwę kategorii. Aby utworzyć podkategorię, wpisz nazwę kategorii, ukośnik odwrotny (\), a następnie nazwę podkategorii, na przykład:
  Planowanie sprzedaży\Prezentacje handlowe
 4. Aby utworzyć kilka nowych kategorii jednocześnie, oddziel ich nazwy przecinkami (opcjonalnie), na przykład:
  Planowanie sprzedaży, Prezentacje handlowe
 5. Kliknij przycisk Dodaj.
 6. Kliknij przycisk OK.

Praca z kategoriami

Opcja menu Działania > Klasyfikuj umożliwia wykonywanie następujących zadań:

Tabela 38. Zadania zarządzania kategoriami

Do

Czynności

Dodawanie kategorii do dokumentu lub usuwanie kategorii z dokumentu.

 1. Zaznacz jeden lub więcej dokumentów.
 2. Kliknij opcję Działania > Klasyfikuj.
 3. Zaznacz kategorie, aby je dodać, lub usuń znaczniki wyboru kategorii.

Zmienianie nazwy kategorii

 1. Zaznacz wszystkie dokumenty w danej kategorii.
 2. Kliknij opcję Działania > Klasyfikuj.
 3. Usuń znacznik wyboru z istniejącej kategorii.
 4. Wprowadź nową nazwę w polu Dodaj kategorię, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Usuwanie kategorii

Aby usunąć kategorię z widoku, należy usunąć wszystkie dokumenty z tej kategorii.

 1. Zaznacz wszystkie dokumenty w danej kategorii.
 2. Kliknij opcję Działania > Klasyfikuj.
 3. Usuń znacznik wyboru z istniejącej kategorii.

Usuwanie kategorii czynności do wykonania

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje. (Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje).
 2. Rozwiń menu Kalendarz i czynności do wykonania.
 3. Kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania > Wyświetlanie > Pozycje.
 4. W obszarze Kategorie usuń nazwy kategorii, które chcesz usunąć.

Tworzenie i usuwanie folderów

Na potrzeby tworzenia folderów osobistych w aplikacji programu Notes jest wymagany dostęp na poziomie co najmniej Czytelnika na liście kontroli dostępu (Access Control List — ACL) aplikacji. Nikt poza danym użytkownikiem nie może odczytać ani usunąć jego folderów prywatnych.

Tworzenie folderu

Aby utworzyć folder prywatny na podstawie domyślnego projektu folderu dla aplikacji:

 1. Otwórz aplikację, w której chcesz utworzyć folder.
 2. Kliknij opcję Utwórz > Folder.
  Wskazówka: W aplikacji Poczta kliknij przycisk Folder na pasku działań, a następnie kliknij opcję Utwórz folder.
 3. Wpisz nazwę, wybierz położenie folderu i kliknij przycisk OK.

Tworzenie folderu przy użyciu opcji zaawansowanych

Aby tworzyć foldery współużytkowane oparte na innym stylu niż domyślny styl aplikacji, należy skorzystać z opcji w sekcji Zaawansowane. Na potrzeby tworzenia folderów współużytkowanych w aplikacji jest wymagany dostęp na poziomie co najmniej Edytującego oraz uprawnienie dostępu Tworzenie folderów/widoków współużytkowanych na liście ACL. Aby użyć innego stylu niż domyślny, można wybrać styl folderu, skopiować styl folderu z innego istniejącego folderu lub utworzyć własne atrybuty dla stylu folderu.

 1. Wykonaj kroki 1-3 powyższej procedury, a następnie kliknij opcję Zaawansowane.
 2. Opcjonalne: Wybierz ustawienie w polu Typ folderu.
 3. Opcjonalne: Kliknij opcję Kopiuj z, aby wybrać styl istniejącego folderu. Jeśli nie chcesz kopiować stylu z żadnego folderu, wybierz opcję Pusty.
 4. Opcjonalne: (Opcjonalnie, dla projektantów aplikacji) Kliknij opcję Zapisz i dostosuj, aby utworzyć folder lub widok z dostosowanym projektem.

  Procedury dostosowywania folderu można znaleźć w temacie Projektowanie folderów w pomocy programu IBM Lotus Domino Designer. Aby pobrać lub wyświetlić pomoc produktu Lotus Domino Designer 8, należy skorzystać z dokumentacji produktów Lotus w sieci WWW.

Usuwanie folderu

Po usunięciu folderu zawarte w nim dokumenty pozostają w widoku Wszystkie dokumenty, chyba że wcześniej zostały usunięte z folderu. Ostrzeżenie: Nie ma możliwości odtworzenia usuniętego folderu.

 1. Na panelu nawigacyjnym kliknij folder, który chcesz usunąć.
 2. W menu wybierz opcję Działania > Opcje folderu > Usuń folder.

Dodawanie lub usuwanie dokumentów w folderze

Dokument można dodać do folderu, przenosząc go i usuwając zarazem z innych folderów lub dodając go do folderu i pozostawiając zarazem kopię w pierwotnym folderze.

 1. Wybierz dokument.
 2. Kliknij opcję Działania > Folder > Przenieś do folderu.
  Wskazówka: Jeśli aplikacja zawiera przycisk działania Folder, można przenieść dokument, klikając ten przycisk. W niektórych aplikacjach tę opcję można znaleźć po kliknięciu opcji Działania > Przenieś do folderu.
 3. Kliknij nazwę folderu lub kliknij przycisk Utwórz nowy folder, aby utworzyć nowy folder.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przenieś, aby umieścić dokument w folderze i usunąć go z innych folderów.
  • Dodaj, aby umieścić dokument w folderze, nie usuwając go z innych folderów.
Wskazówka: Dokument można również przenieść do folderu, przeciągając go.

Usuwanie dokumentu z folderu

Usunięcie dokumentu z folderu nie powoduje jego usunięcia z aplikacji ani z widoków. Dokument ten nadal będzie dostępny w każdym widoku, w którym został wcześniej umieszczony, na przykład w widoku Wszystkie dokumenty.

 1. Otwórz folder zawierający dokument, który chcesz usunąć.
 2. Wybierz dokument, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Działania > Folder > Usuń z folderu.
  Wskazówka: Jeśli aplikacja zawiera przycisk działania Folder, można usunąć dokument, klikając ten przycisk. W niektórych aplikacjach ta opcja jest dostępna po kliknięciu komendy Działania > Usuń z folderu.

Przenoszenie folderów i widoków

Foldery i widoki znajdujące się na panelu nawigacyjnym można przenosić do dowolnych innych folderów lub widoków.

Przenoszenie folderu

 1. Otwórz folder, który chcesz przenieść.
 2. Z menu wybierz opcję Działania > Opcje folderu > Przenieś.
 3. W oknie dialogowym Wybór folderu wybierz docelowe położenie folderu.
Wskazówka: W niektórych aplikacjach programu Notes, na przykład w poczcie elektronicznej i notatniku, można przeciągać foldery do innych folderów. Elementy prywatne można przenosić tylko do elementów prywatnych, a elementy wspólne — tylko do elementów wspólnych.

Przenoszenie widoku

 1. Na panelu nawigacyjnym wybierz widok, który ma zostać przeniesiony.
 2. Z menu wybierz opcję Działania > Opcje widoku > Przenieś.
 3. W oknie dialogowym Przenoszenie nazwa widoku wybierz miejsce, do którego ma zostać przeniesiony widok.

Zmienianie nazw folderów i widoków

Nazwy wszystkich osobistych folderów i widoków można zmieniać. Nazwę dowolnego widoku lub folderu współużytkowanego można również zmienić w aplikacji programu IBM Lotus Notes, jeśli użytkownik ma do niej dostęp przynajmniej na poziomie Edytujący oraz ma uprawnienie dostępu Tworzenie folderów/widoków współużytkowanych na liście kontroli dostępu.

 1. Na panelu nawigacyjnym wybierz folder lub widok, którego nazwa ma zostać zmieniona.
 2. W menu kliknij opcję Działania > Opcje folderu > Zmień nazwę lub opcję Działania > Opcje widoku > Zmień nazwę.
 3. Wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

Drukowanie

Możliwe jest drukowanie zarówno pojedynczych dokumentów, jak i wielu dokumentów jednocześnie. Ponadto można drukować widoki (listy dokumentów z aplikacji IBM Lotus Notes) i zestawy ramek z programu Notes oraz sieci WWW.

Przed wysłaniem zadań drukowania do drukarki można wyświetlić ich podgląd.

Dodatkowo można ustawić preferencję użytkownika podstawowej konfiguracji klienta Notes w celu drukowania zadań w tle. W tym celu należy wybrać opcję Przetwarzaj żądania drukowania jako zadania wykonywane w tle w obszarze Opcje dodatkowe.

Drukowanie dokumentów

Pojedynczy dokument można wydrukować po jego otwarciu lub zaznaczeniu w widoku. Aby wydrukować wiele dokumentów, należy zaznaczyć je w widoku.

Drukowanie dokumentu

 1. Otwórz dokument, który chcesz wydrukować.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. Wybierz drukarkę.
 4. Optional: Aby nie drukować wszystkich stron dokumentu (opcja domyślna), podaj zakres stron do wydrukowania w sekcji Zakres stron lub wybierz opcję Bieżąca strona.
 5. W sekcji Drukuj tabelę kart wybierz sposób obsługi stron zawierających karty:

  Każda karta oddzielnie — aby wydrukować wszystkie karty, również te, które nie są obecnie widoczne.

  Tak jak na ekranie — aby wydrukować tylko widoczną kartę.

 6. Optional: W sekcji Jakość wydruku wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby drukować szybciej (przy obniżonej jakości wydruku), zaznacz opcję Wydruk roboczy.
  • Aby drukować obrazy w oryginalnej wielkości, zaznacz opcję Skaluj grafikę do 100%.
  • Aby przed wydrukowaniem dokumentu wyświetlić jego podgląd w kolorze, zaznacz opcję Podgląd w kolorze.
 7. Optional: W sekcji Kopie można wykonać następujące czynności:
  • Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania (wartością domyślną jest 1).
  • Zaznacz lub anuluj zaznaczenie opcji Sortuj kopie.
 8. Kliknij przycisk OK.
Note: W przypadku drukowania wiadomości poczty internetowej zawierających kod HTML otwierane jest okno dialogowe drukowania przeglądarki, nie programu IBM Lotus Notes. Jeśli natomiast poczta jest przesyłana dalej, można wydrukować dokument przed przesłaniem wiadomości, używając okna dialogowego programu Notes.

Użytkownicy komputerów Macintosh

 1. Otwórz żądany dokument lub kliknij w widoku jego tytuł.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. Optional: Wybierz dowolne spośród standardowych opcji drukowania dostępnych na komputerach Macintosh, takich jak liczba kopii lub zakres stron do wydrukowania.
 4. Optional: Aby określić opcje jakości wydruku, w systemie OS X z menu rozwijanego, którego ustawienie domyślne to Copies & Pages (Kopie i strony), wybierz pozycję Notes, a następnie kliknij przycisk Notes Options (Opcje programu Notes). Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij opcję Drukuj.

Drukowanie wielu dokumentów

W programie IBM Lotus Notes można wydrukować wiele dokumentów naraz bez konieczności ich otwierania.

 1. Zaznacz dokumenty w folderze lub widoku.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. W sekcji Zakres wydruku wybierz opcję Zaznaczone dokumenty.
 4. W sekcji Zakres stron pozostaw zaznaczoną opcję Wszystkie strony (ustawienie domyślne).
 5. Optional: W sekcji Jakość wydruku wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby drukować szybciej (przy obniżonej jakości wydruku), zaznacz opcję Wydruk roboczy.
  • Aby drukować obrazy w oryginalnej wielkości, zaznacz opcję Skaluj grafikę do 100%.
  • Aby przed wydrukowaniem dokumentu wyświetlić jego podgląd w kolorze, zaznacz opcję Podgląd w kolorze.
 6. Optional: W sekcji Kopie można wykonać następujące czynności:
  • Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania (wartością domyślną jest 1).
  • Zaznacz lub anuluj zaznaczenie opcji Sortuj kopie.
 7. Optional: Kliknij kartę Styl dokumentów, aby ustawić opcje drukowania każdego dokumentu i wybrać formularz alternatywny.
 8. Kliknij przycisk OK.

Użytkownicy komputerów Macintosh

 1. Wybierz dokumenty, które chcesz wydrukować.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. Optional: Wybierz dowolne spośród standardowych opcji drukowania dostępnych na komputerach Macintosh, takich jak liczba kopii lub zakres stron do wydrukowania.
 4. Optional: Aby określić opcje jakości wydruku, w systemie OS X z menu rozwijanego, którego ustawienie domyślne to Copies & Pages (Kopie i strony), wybierz pozycję Notes, a następnie kliknij przycisk Notes Options (Opcje programu Notes). Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij opcję Drukuj.

Drukowanie do pliku zewnętrznego

Istnieje możliwość drukowania dokumentów do pliku zewnętrznego, takiego jak plik ASCII lub PostScript. Dokumenty nie zostaną wtedy faktycznie wydrukowane, lecz zapisane w określonym przez użytkownika pliku na dysku twardym. W systemie Windows korzystanie z funkcji drukowania do pliku wymaga uprzedniego skonfigurowania drukarki PostScript.

Konfigurowanie drukarki PostScript w systemie Windows
 1. Na pasku zadań u dołu ekranu kliknij przycisk Start > Ustawienia > Drukarki i faksy.
 2. Wybierz drukarkę PostScript.
 3. Kliknij opcję Plik > Właściwości.
 4. Kliknij opcję Szczegóły.
 5. W obszarze Drukuj do następujących portów wybierz opcję rozpoczynającą się od ciągu znaków PLIK:.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.
Drukowanie do pliku
 1. Kliknij opcję Plik > Drukuj.
 2. W sekcji Zakres wydruku wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wydrukować jeden lub większą liczbę dokumentów, wybierz opcję Zaznaczone dokumenty.
  • Aby wydrukować listę dokumentów, wybierz opcję Zaznaczony widok.
 3. W polu Nazwa sekcji Drukarka wybierz opis drukarki PostScript zawierający tekst do PLIKU: w opisie Typ. Kliknij przycisk OK i wprowadź nazwę pliku.
 4. Kliknij przycisk OK.
Wskazówka: Jeśli dostępna jest więcej niż jedna drukarka, to jedną z nich wyposażoną w odpowiedni sterownik można ustawić tak, aby zawsze drukowała do pliku. Dzięki temu, aby zmienić tryb z drukowania dokumentów na drukowanie do plików, wystarczy przełączyć drukarki w oknie dialogowym Drukowanie.
Użytkownicy komputerów Macintosh
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wydrukować jeden lub więcej dokumentów do pliku, zaznacz te dokumenty w dowolnym widoku.
  • Aby wydrukować listę dokumentów znajdujących się w folderze lub widoku, przejdź do folderu lub widoku i zaznacz te dokumenty.
 2. Kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. W przypadku systemu OS X z menu rozwijanego, którego ustawieniem domyślnym jest opcja Copies & Pages (Kopie i strony), wybierz pozycję OutputOptions (Dane wyjściowe > Opcje) i wybierz opcję Save as File (Zapisz jako plik).
 4. Opcjonalne: Określ format. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji pomocy systemu Macintosh OS.
 5. Kliknij opcję Drukuj.

Podgląd wydruku

Przed wydrukowaniem dokumentu można wyświetlić podgląd układu stron. Można również zobaczyć, jak dokument zostanie podzielony na strony. Jest to przydatne, ponieważ podział stron, zawijanie słów, marginesy i inne cechy dokumentu mogą różnić się na wydruku od ich wyglądu na ekranie.

Uwaga: Podczas edytowania dokumentu wyświetlane są także podziały stron, ale podgląd wydruku jest dokładniejszy na potrzeby drukowania.
Korzystanie z podglądu układu strony
 1. Otwórz dokument, który chcesz przejrzeć, lub zaznacz dokumenty w widoku.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Podgląd wydruku.
 3. Aby powiększyć widok, kliknij stronę, kiedy kursor ma postać lupy ze znakiem dodawania. Aby zmniejszyć widok, kliknij stronę, kiedy kursor ma postać lupy ze znakiem odejmowania.
 4. Jeśli przeglądany dokument zawiera wiele stron, możesz wykonywać następujące czynności:
  • Aby przechodzić między kolejnymi stronami, kliknij przycisk Następna strona lub Poprzednia strona.
  • Kliknij opcję Wiele stron, aby w oknie Podgląd wydruku wyświetlić wszystkie strony jednocześnie (aby powrócić do podglądu pojedynczych stron, kliknij opcję Jedna strona).
 5. Po zakończeniu przeglądania dokumentu kliknij przycisk Gotowe.
Tip: Podgląd zadania drukowania można wyświetlić, klikając przycisk Podgląd w oknie dialogowym Drukowanie wyświetlanym przez program Notes za każdym razem, gdy użytkownik kliknie opcję Plik > Drukuj. Aby podgląd zadania drukowania wyświetlany był w kolorze, należy zaznaczyć opcję Podgląd w kolorze znajdującą się w sekcji Jakość wydruku okna dialogowego.

Drukowanie załączników

Większość załączników można drukować bezpośrednio z poziomu programu IBM Lotus Notes.

Uwaga: Nie ma możliwości bezpośredniego drukowania załączonych plików vCard, ale można je zapisywać jako własne kontakty, a następnie drukować takie dokumenty.
Drukowanie pliku załącznika
 1. Kliknij załącznik, aby go zaznaczyć.
 2. Z menu wybierz opcję Załącznik > Wyświetl.
 3. Optional: Aby wydrukować tylko część załączonego pliku tekstowego, podświetl tę sekcję, która ma zostać wydrukowana.
 4. Kliknij opcję Plik > Drukuj.
 5. Optional: Jeśli wybrana została tylko część pliku do wydrukowania, w polu Zakres wydruku wybierz opcję Wybór. Jeśli drukowany jest cały dokument, przejdź do kroku 6.
 6. Optional: Aby wydrukować więcej niż jedną kopię, wpisz liczbę kopii.
 7. Kliknij przycisk OK. (Użytkownicy komputerów Macintosh: Kliknij opcję Drukuj).

Drukowanie zestawów ramek

Możliwe jest drukowanie zestawów ramek wyświetlanych podczas przeglądania aplikacji IBM Lotus Notes, jak również zestawów ramek widocznych podczas przeglądania aplikacji programu Notes w przeglądarce programu Notes.

Aby wydrukować zestaw ramek w programie Notes lub w przeglądarce WWW programu Notes
 1. Otwórz aplikację (na przykład aplikację dyskusji) wyświetlaną w postaci zestawu ramek.
 2. Jeśli aplikacja jest przeglądana w programie Notes (nie w przeglądarce internetowej programu Notes), kliknij pusty obszar lewej ramki.
 3. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
  Note: Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie dokumentu. Jeśli zamiast niego wyświetlone zostanie okno dialogowe Drukowanie widoku, należy kliknąć przycisk Anuluj i spróbować ponownie wykonać kroki 2 i 3 do momentu zaznaczenia zestawu ramek i wyświetlenia okna dialogowego Drukowanie dokumentu.
 4. W sekcji Drukowanie ramek wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Tak jak na ekranie — po wybraniu tej opcji zestaw ramek zostanie wydrukowany zgodnie z jego układem na ekranie.
  • Każda ramka oddzielnie — po wybraniu tej opcji każda ramka będzie drukowana oddzielnie, na nowej stronie.
  • Tylko zaznaczona ramka — po wybraniu tej opcji zostanie wydrukowana tylko wybrana ramka.
 5. Optional: Aby nie drukować wszystkich stron (ramek) dokumentu (opcja domyślna), podaj zakres stron do wydrukowania w sekcji Zakres stron lub wybierz opcję Bieżąca strona.
  Tip: Aby wyświetlić podgląd wydruku ramek, należy kliknąć opcję Podgląd.
 6. Optional: W sekcji Jakość wydruku wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby drukować szybciej (przy obniżonej jakości wydruku), zaznacz opcję Wydruk roboczy.
  • Aby drukować obrazy w oryginalnej wielkości, zaznacz opcję Skaluj grafikę do 100%.
  • Aby przed wydrukowaniem dokumentu wyświetlić jego podgląd w kolorze, zaznacz opcję Podgląd w kolorze.
 7. Optional: W sekcji Kopie można wykonać następujące czynności:
  • Wprowadź liczbę kopii widoku do wydrukowania (wartością domyślną jest 1).
  • Zaznacz lub anuluj zaznaczenie opcji Sortuj kopie.
 8. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie strony do drukowania

W oknie dialogowym Ustawienia strony można konfigurować różne opcje, między innymi marginesy strony, źródło papieru lub orientację strony (dostępność niektórych opisanych poniżej opcji zależy od drukarki i używanego systemu operacyjnego).

Te same ustawienia można również modyfikować na karcie Ustawienia strony w oknie dialogowym Drukowanie wyświetlanym przez program Notes zawsze po kliknięciu opcji Plik > Drukuj.

Uwaga: Rozmiar papieru należy zmieniać w oknie dialogowym Drukowanie, ponieważ wynik użycia opcji Rozmiar strony w oknie Ustawienia strony może być nieprawidłowy (nawet jeśli podgląd strony jest wyświetlany poprawnie). W menu kliknij opcję Plik > Drukuj i wybierz odpowiedni rozmiar w polu Typ papieru znajdującym się na karcie Papier.
Konfigurowanie strony do drukowania
 1. W menu kliknij opcję Plik > Ustawienia strony.
 2. W oknie dialogowym Ustawienia strony zmień dowolne z poniższych opcji, a następnie kliknij przycisk OK.
  Table 39. Opcje ustawień strony na potrzeby wydruku

  Do

  Procedura

  Ustawianie marginesów strony

  • W polach Górny i Dolny wprowadź wartości określające odstęp między górną i dolną krawędzią strony a obszarem tekstu. Wartością domyślną jest 1" (2,54 cm).
  • W polach Lewy i Prawy wprowadź wartości określające odstęp dodawany do lewego i prawego marginesu. Wartością domyślną jest 0.

  Ustawianie marginesów nagłówka i stopki

  W polach Nagłówek i Stopka wprowadź wartość określającą odstęp między górną i dolną krawędzią strony a tekstem nagłówka i stopki. Wartością domyślną jest 0,5" (1,27 cm).

  Wybieranie źródła papieru

  W sekcji Źródło papieru z udostępnionych list wybierz odpowiednie źródło papieru w polach Pierwsza strona i Kolejne strony (źródła papieru mogą być różne w zależności od wybranej drukarki). Ustawienie domyślne Automatyczny wybór podajnika powoduje użycie pierwszego dostępnego podajnika drukarki. Wybierz opcję Ręczne podawanie papieru, jeśli papier będzie podawany do ręcznego podajnika drukarki.

  Ustawianie orientacji strony

  W sekcji Orientacja wybierz opcję Pionowo lub Poziomo.

  Zmiana numeru pierwszej strony

  Jeśli utworzono nagłówki lub stopki zawierające numery stron, numer pierwszej strony można zmienić, wprowadzając dowolny wybrany numer w polu Rozpocznij numerowanie stron od w obszarze Różne.

  Drukowanie znaczników rozmiaru

  Wybierz opcję Drukuj znaczniki rozmiaru w sekcji Różne.

  Zmiana ustawienia prawej krawędzi zdefiniowanego dla drukarki

  Wybierz opcję Przycinaj przy lewym i prawym marginesie.

  Drukowanie całej zawartości pól Do i DW

  Wybierz opcję Rozwijaj zawartość pól nazwy podczas drukowania. W przeciwnym wypadku będą drukowane tylko pierwsze trzy wiersze tych pól. To ustawienie przesłania takie samo ustawienie w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, ale tylko dla bieżącego zadania drukowania.

  Note: Opcja ta jest wyświetlana na karcie Ustawienia strony okna dialogowego Drukowanie tylko wtedy, gdy w menu wybrano opcję Plik > Drukuj.
Użytkownicy komputerów Macintosh
 1. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 2. Zmień dowolne z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W systemie OS X w menu rozwijanym, którego ustawienie domyślne to Copies & Pages (Kopie i strony), określ dowolne z następujących ustawień:
  • Marginesy, znaczniki rozmiaru i numer pierwszej strony — wybierz pozycję Notes i kliknij opcję Notes Options (Opcje programu Notes). Na karcie Ustawienia strony określ te opcje zgodnie z powyższą tabelą.
  • Źródło papieru — w systemie OS X z menu rozwijanego, którego ustawienie domyślne to Copies & Pages (Kopie i strony), wybierz pozycję Paper Feed (Źródło papieru) i określ odpowiednie opcje.
  • Ustawienia związane z drukarką — wybierz dowolne opcje.

Wybór innej drukarki

W oknie Drukowanie (dostępnym po kliknięciu opcji menu Plik > Drukuj) można wybrać drukarkę, do której zostanie wysłane zadanie drukowania.

Wybór drukarki
 1. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 2. Na karcie Drukarka wybierz drukarkę w polu Nazwa sekcji Drukarka.

  Na tej liście znajdują się wszystkie drukarki zainstalowane na komputerze. Jako pierwsza wyświetlana jest drukarka domyślna. Wybranie drukarki w tym polu nie powoduje zmiany domyślnej drukarki dla komputera określonej w oprogramowaniu systemu operacyjnego.

  Note: Kliknięcie przycisku Ustawienia umożliwia przejście do opcji drukarki dostarczonych przez producenta systemu operacyjnego/drukarki. Szczegółowe informacje na temat tych opcji można znaleźć w dokumentacji danej drukarki lub systemu operacyjnego. Jeśli drukarka nie została zainstalowana, należy zainstalować ją zgodnie z instrukcjami podanymi w systemie pomocy używanego systemu operacyjnego.
 3. Kliknij przycisk OK w celu rozpoczęcia drukowania.
Użytkownicy komputerów Macintosh
Aby wybrać drukarkę, z poziomu menu Apple użyj opcji Chooser (Wybieracz).

Drukowanie widoków

Widoki w aplikacjach programu IBM Lotus Notes to właściwie listy dokumentów. Drukować można cały tekst znajdujący się na liście.

Drukowanie widoku

 1. Wybierz widok lub folder.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. W sekcji Zakres wydruku wybierz opcję Zaznaczony widok.
 4. Optional: Aby wydrukować tylko wybrany zakres stron (zamiast wszystkich stron widoku), podaj numer pierwszej i ostatniej strony do wydrukowania, wprowadzając wartości w polach Od strony i do znajdujących się w sekcji Zakres stron.
 5. Optional: W sekcji Jakość wydruku wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby drukować szybciej (przy obniżonej jakości wydruku), zaznacz opcję Wydruk roboczy.
  • Aby drukować obrazy w oryginalnej wielkości, zaznacz opcję Skaluj grafikę do 100%.
  • Aby przed wydrukowaniem dokumentu wyświetlić jego podgląd w kolorze, zaznacz opcję Podgląd w kolorze.
 6. Optional: W sekcji Kopie można wykonać następujące czynności:
  • Wprowadź liczbę kopii widoku do wydrukowania (wartością domyślną jest 1).
  • Zaznacz lub anuluj zaznaczenie opcji Sortuj kopie.
 7. Kliknij przycisk OK.
Tip: Aby wydrukować tylko niektóre dokumenty w widoku (a nie pełną listę), po wykonaniu kroku 1 zaznacz dokumenty, które mają zostać wydrukowane. Następnie wykonaj kroki do 2 do 7.

Użytkownicy komputerów Macintosh

 1. Przejdź do folderu lub widoku.
 2. Optional: Aby wydrukować część listy dokumentów, wybierz dokumenty do wydrukowania.
 3. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 4. Optional: Określ dowolne spośród standardowych opcji drukowania dostępnych na komputerach Macintosh, takich jak liczba kopii lub zakres stron do wydrukowania.
 5. Optional: Aby określić opcje jakości wydruku, w systemie OS X z menu rozwijanego, którego ustawienie domyślne to Copies & Pages (Kopie i strony), wybierz pozycję Notes, a następnie kliknij przycisk Notes Options (Opcje programu Notes).
 6. W obszarze Zakres wydruku kliknij opcję Zaznaczony widok.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie opcję Drukuj.

Opcje stylu dokumentów

W przypadku drukowania wybranych dokumentów z widoku można określać sposób ich drukowania.

Sposób drukowania grupy dokumentów
Tabela 40. Opcje drukowania dokumentu

Czynność

Wybierz opcję

Drukować każdy dokument na nowej stronie

Drukować każdy dokument na nowej stronie

Wysyłać każdy dokument do drukowania w ramach oddzielnego zadania

Drukuj każdy dokument w ramach oddzielnego zadania

Dodawać pojedyncze puste linie między dokumentami

Wydruk ciągły, dokumenty oddzielane pojedynczymi pustymi wierszami

Zrezygnować z dodawania pustych linii między dokumentami

Wydruk ciągły bez pustych wierszy między dokumentami

Drukować każdy następny dokument bezpośrednio po poprzednim, na tej samej stronie

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla aplikacji lokalnych, których projekt zawiera formularze z zaznaczoną opcją Uwzględnij podczas drukowania. Drukowanie wielu dokumentów na każdej stronie jest przydatne podczas drukowania etykiet z kontaktów.

Drukuj wiele dokumentów na każdej stronie

Formatowanie każdego dokumentu przy użyciu
Tabela 41. Opcje formatowania wydruku

Czynność

Wybierz...

Wydrukować dokument przy użyciu jego bieżącego formularza

Standardowy formularz dokumentu

Wydrukować dokument, korzystając z innego, wybranego formularza

Formularz alternatywny, a następnie wybierz formularz z listy

Numerowanie stron

Poniższe opcje są dostępne tylko wtedy, gdy w obszarze Sposób drukowania grupy dokumentów wybrano opcję Drukuj każdy dokument na nowej stronie.

Tabela 42. Opcje numerowania stron wydruku

Czynność

Wybierz opcję

Numerować strony od początku dla każdego dokumentu

Numerowanie stron od początku dla każdego dokumentu

Zastosowanie zakresu stron określonego na karcie Drukarka do każdego z dokumentów (zamiast do całego zestawu dokumentów)

Zakres stron dotyczy każdego dokumentu

Zaawansowane tematy dotyczące pierwszych kroków

Tematy zawarte w tej sekcji zostały napisane z myślą o zaawansowanych użytkownikach produktu Lotus Notes.

Ograniczenia w programie Lotus Notes

Poniższa tabela przedstawia ograniczenia programu IBM Lotus Notes.

Tabela 45. Ograniczenia w programie Lotus Notes

Item

Ograniczenie

Maksymalna wielkość aplikacji programu Notes

Maksymalny rozmiar pliku w systemie operacyjnym (do 64 GB).

Maksymalna wielkość pola tekstowego

15 kB (przechowywane); 15 kB wyświetlane w widoku kolumny

Maksymalna wielkość pola tekstu formatowanego

Jest ograniczony jedynie przez dostępne miejsce na dysku (do 1 GB)

Maksymalna wielkość pojedynczego akapitu w polu tekstu formatowanego

64 KB

Maksymalna ilość danych tekstowych w podsumowaniu dokumentu

64 KB

Liczba poziomów odpowiedzi w widoku hierarchicznym; liczba dokumentów na poziom

31 poziomów; 300 000 dokumentów

Liczba kolumn, które można ująć w jednej tabeli

64 (niezerowe)

Liczba wierszy, które można ująć w jednej tabeli

255 (niezerowe)

Liczba widoków, które można dodać do aplikacji programu Notes

Brak ograniczenia, jednak wraz ze wzrostem liczby widoków rośnie czas potrzebny do wyświetlenia widoków

Dozwolona liczba kolumn w jednym widoku

289 kolumn po 10 znaków w każdej (liczba kolumn zależy od liczby znaków w kolumnie)

Liczba dokumentów, które można zaimportować do widoku

Co najmniej 350 000 dokumentów

Liczba widoków kaskadowych dozwolonych w aplikacji programu Notes

200

Maksymalna wartość wielkości marginesu (w calach)

22.75 (niezerowe)

Maksymalna wartość przycięcia wielkości strony (w calach)

46 (niezerowe)

Maksymalna wielkość punktu możliwa do wybrania/wydrukowania

250 (niezerowe)

Liczba dokumentów, które można wyświetlić w jednym widoku

Ograniczona maksymalnym rozmiarem aplikacji programu Notes (64 GB)

Maksymalna liczba dokumentów, które można wyeksportować jako tekst w formacie tabeli

Jedynym ograniczeniem jest dostępne miejsce na dysku

Maksymalna liczba pozycji na liście kontroli dostępu

Około 950 nazw (całkowity rozmiar listy kontroli dostępu wynosi 32 767 bajtów)

Maksymalna liczba ról na liście kontroli dostępu

75 ról

Maksymalna długość hasła dla identyfikatora

64 bajty (63 znaki w przypadku jednobajtowych zestawów znaków lub 21 znaków w przypadku dwubajtowych zestawów znaków)

Maksymalna liczba kontaktów w grupie

32 000 nazw w polu tekstowym Członkowie

Maksymalna liczba adresatów w pojedynczej wiadomości e-mail

15 KB w przypadku pojedynczych nazw i prywatnych grup rozwijanych lokalnie lub 5 MB w przypadku grup publicznych rozwijanych na serwerze

Korzystanie z funkcji inteligentnej aktualizacji programu Lotus Notes

Administrator może skonfigurować funkcję inteligentnej aktualizacji programu IBM Lotus Notes w taki sposób, aby użytkownik otrzymywał powiadomienia o konieczności zaktualizowania używanego klienta programu Lotus Notes do nowszej wersji. Po każdym zalogowaniu do macierzystego serwera IBM Lotus Domino funkcja inteligentnej aktualizacji programu Lotus Notes porównuje zainstalowaną wersję programu Lotus Notes z wersją udostępnioną przez administratora i wyświetla komunikat z prośbą o zaktualizowanie programu, jeśli sytuacja tego wymaga.

Uwaga: Przed kontynuowaniem należy omówić aktualizację używanej wersji programu Lotus Notes z administratorem. Dokumentację dotyczącą instalowania i aktualizowania programu Lotus Notes można znaleźć w pomocy dla administratorów programu Domino pod adresem www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation/domino oraz w centrum informacyjnym pod adresem publib.boulder.ibm.com/infocenter/domhelp/v8r0/index.jsp.

Po omówieniu aktualizacji z administratorem, ale przed rozpoczęciem aktualizowania klienta programu Lotus Notes do nowszej wersji, należy wykonać następujące czynności:

 • Jeśli komputer pracuje pod kontrolą systemu Microsoft Windows, w celu zainstalowania programu Lotus Notes należy zalogować się do systemu z uprawnieniami administracyjnymi. Jeśli uzyskanie uprawnień administracyjnych nie jest możliwe, należy włączyć ustawienie Instaluj zawsze z podwyższonymi uprawnieniami.
  Uwaga: Informacje dotyczące instalacji klienta programu Lotus Notes na komputerach użytkowników z ograniczonym dostępem, użytkowników standardowych i użytkowników zaawansowanych można znaleźć w dokumentacji instalatora systemu Microsoft Windows.
 • Aby rozpocząć używanie funkcji inteligentnej aktualizacji na komputerze z systemem Linux, należy zalogować się do programu Lotus Notes jako użytkownik inny niż użytkownik root.
 • W przypadku komputera z zainstalowanym systemem Macintosh OS X, aby uniknąć błędów, należy wyłączyć wszystkie opcje na karcie Application Sharing (Współużytkowanie aplikacji) panelu Shared System Preferences (Współużytkowane preferencje systemu).

Wraz z komunikatem z prośbą o uaktualnienie mogą także zostać wyświetlone dodatkowe instrukcje administratora systemu. Administrator może na przykład wskazać serwer, z którego ma zostać przeprowadzona aktualizacja. Przed wybraniem opcji Aktualizuj teraz trzeba więc sprawdzić, czy jest się zalogowanym do odpowiedniego serwera lub czy istnieje właściwe odwzorowanie na serwer. W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy dostępu bądź nawiązywania połączenia.

Uaktualnienie można przeprowadzić od razu albo odłożyć na później (nie później niż do zakończenia okresu karencji określonego w instrukcjach administratora). Jeśli program ma wyświetlać przypomnienia, w polu Przypomnij mi za można wybrać czas, po jakim ma zostać wyświetlone kolejne przypomnienie.

Jeśli po upływie ustalonego przez administratora okresu prolongaty klient programu Lotus Notes nie został zaktualizowany, funkcja inteligentnej aktualizacji programu Lotus Notes będzie wyświetlać przycisk Aktualizuj, aby wymusić przeprowadzenie aktualizacji. Jeśli administrator ustawił dodatkową opcję, dostępny jest także przycisk Przypomnij mi za godzinę. Dopóki program nie zostanie zaktualizowany, klikanie przycisku Przypomnij mi za godzinę będzie powodować wyświetlanie co godzinę ekranu aktualizacji.

Uwaga: Aby zainicjować funkcję inteligentnej aktualizacji ręcznie, należy kliknąć opcję Narzędzia > Inteligentna aktualizacja i odpowiedzieć na wszelkie monity.

Aktualizacja projektu pliku poczty

Administrator może zadecydować, że szablon pliku poczty ma być automatycznie aktualizowany po aktualizacji klienta programu IBM Lotus Notes. Przy pierwszym uruchomieniu zaktualizowanego klienta programu Lotus Notes rozpocznie się aktualizacja projektów szablonów lokalnych aplikacji, na przykład aplikacji Kontakty.

Jeśli administrator nie zdecydował się na automatyczną aktualizację szablonów poczty, przy pierwszym uruchomieniu klienta programu Lotus Notes zaktualizowanego do nowej wersji wyświetlone zostanie okno dialogowe Aktualizacja projektu pliku poczty.

Aktualizacja szablonu poczty nie powoduje usunięcia istniejących wiadomości pocztowych, folderów czy kategorii osobistych, odsyłaczy do dokumentów ani innych standardowych funkcji programu Lotus Notes. Aktualizacja usuwa jednak agentów osobistych oraz wszystkie niestandardowe formularze lub widoki. Jeśli w pliku poczty znajdują się niestandardowe formularze lub widoki, można zapobiec zmodyfikowaniu ich przez proces aktualizacji, wybierając opcję ochrony przed modyfikacją podczas zmieniania projektu. W innym przypadku aktualizację należy przeprowadzić jedynie w sytuacji, gdy nie zostały spersonalizowane żadne funkcje albo też nie ma potrzeby zachowania ich ustawień. Konsekwencją rezygnacji z aktualizacji jest niedostępność nowych funkcji programu Lotus Notes w widoku poczty i w wiadomościach pocztowych otrzymywanych od tych użytkowników, którzy dokonali aktualizacji.

Uwaga: W przypadku korzystania z systemu Microsoft Windows instalacja programu Lotus Notes 8.x z zestawu nośników instalacyjnych domyślnie przeprowadzi aktualizację programu Lotus Notes z wersji 6.5.x lub 7.x do wersji 8.x. Po przeprowadzeniu instalacji programu Lotus Notes 8.x w ten sposób konieczna będzie aktualizacja szablonów poczty i kontaktów do ich odpowiedników w programie Notes 8.x. Szczegółowe informacje dotyczące procesu aktualizacji szablonów kontaktów i poczty można znaleźć w sekcji Instalacja i aktualizacja programu Lotus Notes w pomocy do programu Domino Administrator. Pomoc dla administratorów programu Domino jest dostępna pod adresem www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation/domino i publib.boulder.ibm.com/infocenter/domhelp/v8r0/index.jsp.

Zalecane działania

Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o aktualizację:

 • Aby zaktualizować szablon poczty, należy kliknąć przycisk Aktualizuj.
 • Aby zachować spersonalizowane funkcje i nadal korzystać z bieżącego projektu aplikacji poczty, należy wybrać opcję Nie wyświetlaj więcej tego komunikatu i kliknąć przycisk Anuluj.
 • Aby zaktualizować szablon poczty później, należy kliknąć przycisk Anuluj. Okno dialogowe Aktualizacja projektu pliku poczty zostanie wyświetlone po następnym zalogowaniu do programu Lotus Notes.

Wyświetlanie menu zaawansowanych

Użytkownik zaawansowany może wyświetlić menu zaawansowane. Opcje menu zaawansowanych są przeznaczone przede wszystkim dla administratorów lub projektantów systemu i umożliwiają wykonywanie takich zadań, jak archiwizacja i usuwanie aplikacji Lotus Notes, tworzenie elementów osadzonych lub uruchamianie narzędzi do debugowania.

Jeśli użytkownik nie może znaleźć szukanej opcji menu, powinien włączyć menu zaawansowane za pomocą opcji Widok > Menu zaawansowane.

Informacje licencyjne

Wszelkie informacje dotyczące warunków licencji oraz odniesienia do nich zawarto w niniejszym dokumencie w celach informacyjnych. Jednakże używanie programu IBM Lotus Notes i IBM Lotus Domino oraz wszelkich innych programów firmy IBM wspomnianych w niniejszym dokumencie podlega wyłącznie warunkom umowy IBM International Program License Agreement (IPLA) i pokrewnych informacji licencyjnych (LI) towarzyszących każdemu takiemu programowi. W razie pytań dotyczących praw do używania programów Notes i Domino nie można posiłkować się niniejszym dokumentem.

Po zaakceptowaniu licencji na niniejszy produkt IBM użytkownik może wyświetlić lub wydrukować pliki licencji i uwag, wchodząc do katalogu \license dołączonego do zainstalowanych plików produktu.

Prawa autorskie

©Copyright IBM Corporation 1987, 2011

Zastrzeżone prawa instytucji rządowych USA - korzystanie, powielanie lub ujawnianie zastrzeżone kontraktem GSA ADP Schedule Contract z IBM Corp.

Ten produkt jest oparty na technologii Eclipse (www.eclipse.org).

Znaki towarowe

IBM, logo IBM oraz ibm.com są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Jeśli powyższe nazwy oraz inne nazwy znaków towarowych IBM oznaczone zostały przy ich pierwszym wystąpieniu w tym tekście symbolem znaku towarowego (® lub ™), oznacza to, że w chwili opublikowania tej informacji znaki te były zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych przez IBM lub były własnością IBM z mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Takie znaki towarowe mogą być również zarejestrowane w innych krajach lub podlegać warunkom powszechnie obowiązującego tam prawa. Aktualna lista znaków towarowych IBM dostępna jest w serwisie WWW IBM, w sekcji Copyright and trademark information (Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych), pod adresem www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe oraz PostScript są znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Google, Google Desktop oraz Google Gadget są znakami towarowymi Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo dotyczące języka Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle i/lub przedsiębiorstw afiliowanych Oracle.

Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów lub usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów.

Poczta

Aplikacja Poczta umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie, tworzenie podpisów oraz dostosowywanie wyglądu skrzynki odbiorczej. Dostępne są także inne możliwości, np. anulowanie wiadomości e-mail wysłanej przez pomyłkę lub konfigurowanie powiadomień o nieobecności.

Pierwsze kroki z aplikacją Poczta

Kto jest wyświetlany na liście automatycznego uzupełniania podczas wpisywania adresu wiadomości e-mail?

Czym jest plik vCard i do czego mogę go używać?

Krótki przegląd aplikacji Poczta

Krótki przegląd aplikacji Poczta

Personalizowanie ustawień aplikacji Poczta

Jak dodawać podpis do wiadomości e-mail?

Jak zmienić ustawienia panelu podglądu w aplikacji Poczta?

Jak oznaczyć wszystkie wiadomości e-mail, których podgląd wyświetlono, jako przeczytane?

Jak wyświetlić wiadomości e-mail w postaci konwersacji?

Jak zmienić kryteria dodawania osób do listy automatycznego uzupełniania?

Jak ustawić domyślną czcionkę dla wiadomości e-mail?

Utrzymywanie porządku w skrzynce odbiorczej

Jak sterować obsługą spamu?

Co zrobić w przypadku przekroczenia limitu wielkości poczty elektronicznej?

Co zrobić, aby do mojej skrzynki odbiorczej trafiało mniej powiadomień o konferencjach?

Dostęp i delegowanie uprawnień do aplikacji Poczta

Jak zezwolić innej osobie na zarządzanie moją pocztą elektroniczną?

Jak utworzyć skrót do poczty elektronicznej innej osoby?

Inne czynności, które można wykonać z aplikacją Poczta

Jak zmienić słownik sprawdzania pisowni?

Jak zmienić słownik sprawdzania pisowni?

Tworzenie papeterii i korzystanie z niej

Dodawanie zwijalnych sekcji w wiadomości e-mail

Tworzenie tabel w wiadomościach e-mail i innych dokumentach programu Notes

Tworzenie wiadomości e-mail na podstawie czynności do wykonania lub pozycji kalendarza

Rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji Poczta

Jak anulować wiadomość e-mail wysłaną przez pomyłkę?

Jak usunąć niepoprawny adres z listy automatycznego uzupełniania?

Dlaczego niektóre opcje są zaciemnione lub zablokowane?

Jak sprawdzać pisownię w wielu językach?

Zaawansowane tematy dotyczące poczty elektronicznej

Zaawansowane tematy dotyczące poczty elektronicznej

Więcej informacji

Obszar wiki produktu Lotus Notes and Domino

Blog ze wskazówkami dotyczącymi programu Lotus Notes

Pierwsze kroki z aplikacją Poczta

Aplikacja Poczta umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, organizowanie tych wiadomości, a także wykonywanie innych czynności.

Czy przenosisz się z programu Microsoft Outlook? Kliknij tutaj.

Kto jest wyświetlany na liście automatycznego uzupełniania podczas wpisywania adresu wiadomości e-mail?

W miarę wpisywania adresu wiadomości e-mail lub zaproszenia na konferencję wyświetlana jest lista nazw i adresów. Osoby na tej liście to ostatnie kontakty. Są one wybierane automatycznie z osób, z którymi użytkownik ostatnio wymieniał wiadomości e-mail, prowadził rozmowy sieciowe lub brał udział w konferencjach.

Aby wyświetlić pełną listę

W aplikacji Kontakty kliknij opcję Ostatnie kontakty na panelu nawigacyjnym.

Aby dodać osobę do listy

Nie można dodawać osób bezpośrednio do ostatnich kontaktów, ponieważ ostatnie kontakty są określane automatycznie. Istnieje jednak możliwość zmiany kryteriów dodawania osób do ostatnich kontaktów. Informacje na ten temat zawiera sekcja Jak zmienić kryteria dodawania osób do ostatnich kontaktów?.

Czym jest plik vCard i do czego mogę go używać?

Wizytówka vCard zawiera informacje kontaktowe takie jak tytuł, numery telefonów i adresy e-mail. Za pomocą wizytówek vCard można dodawać osoby do listy kontaktów lub ułatwiać innym dodawanie siebie do listy kontaktów. Wizytówki vCard umożliwiają także importowanie lub eksportowanie wielu kontaktów przy użyciu jednego pliku.

Jak używać wizytówek vCard?

 • Za pomocą wizytówek vCard można szybko dodawać osoby do kontaktów. Zazwyczaj wizytówka vCard zawiera imię i nazwisko, tytuł, numer telefonu, numer faksu, adres, miejscowość, województwo i kod pocztowy. Podczas importowania wizytówki (pliku vCard) dane z tych pól są importowane do odpowiednich pól w rekordzie kontaktu. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej wizytówkę vCard można ją kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zaimportować informacje o danej osobie do kontaktów.
 • Korzystając z wizytówek vCard, użytkownik może ułatwić innym dodawanie siebie do kontaktów. Wizytówkę vCard można dodać do podpisu zgodnie z opisem w sekcji Jak dodać podpis do wiadomości e-mail?.
 • Wizytówki vCard umożliwiają importowanie lub eksportowanie wielu kontaktów przy użyciu jednego pliku. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Jak zaimportować kontakty z innych źródeł? i Eksportowanie kontaktów.

Krótki przegląd aplikacji Poczta

Ten krótki przegląd obejmuje zrzut ekranu wyjaśniający podstawy aplikacji Poczta oraz tabele zawierające listy innych typowych czynności i często używanych skrótów.

Zrzut ekranu produktu z podświetlonymi różnymi obszarami

Tabela 46. Czynności podstawowe
Zadanie Czynność

Otwieranie aplikacji Poczta

Kliknij przycisk Otwórz i wybierz opcję Poczta.

Tworzenie nowej wiadomości

Kliknij opcję Nowy > Wiadomość.

Wysyłanie wiadomości do osoby z listy kontaktów lub innego katalogu

Podczas tworzenia wiadomości e-mail kliknij odsyłacz Do i wybierz katalog.

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych lub nieprzeczytanych

Zaznacz wiadomość lub wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Oznacz jako > Przeczytane lub Oznacz jako > Nieprzeczytane.

Sortowanie skrzynki odbiorczej według nazwiska

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Poczta.
 2. Na karcie Podstawowe, w sekcji Imię i nazwisko w wiadomości wyświetlaj w następującym formacie wybierz opcję Nazwisko, imię.
 3. Kliknij przycisk OK, wróć do skrzynki odbiorczej i posortuj jej zawartość według kolumny Osoba.

Opcjonalne: określ przedrostki nazwisk w sekcji Wprowadź przedrostki nazwiska, np. „Van.” dla „Van Morrison”. Aby uzyskać dodatkową pomoc, kliknij i przytrzymaj ikonę „?”.

Tabela 47. Personalizowanie ustawień
Zadanie Czynność
Zmiana koloru przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje.
 2. Kliknij opcję Czcionki i kolory.
 3. W sekcji Czcionka wyświetlania wiadomości e-mail określ sposób wyświetlania wiadomości w widokach poczty.
Oznaczanie wszystkich wiadomości wyświetlanych na panelu podglądu jako przeczytanych

Kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje), a następnie opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes. W obszarze Opcje dodatkowe wybierz opcję Oznaczaj dokumenty otwierane w panelu podglądu jako przeczytane.

Dodawanie do skrzynki odbiorczej ikon wskazujących, czy odbiorca jest jedynym odbiorcą, odbiorcą z listy DW, czy też odbiorcą z listy UDW

Aby wyświetlać ikony określające poziom adresata, kliknij opcję Plik > Preferencje, kliknij opcję Poczta, a następnie kliknij kartę Ikony adresatów.

Zmiana nagłówka listu (grafiki w nagłówku wiadomości e-mail)
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Poczta.
 2. Kliknij opcję Nagłówek.
 3. Wybierz grafikę w polu Nagłówek. Aby zrezygnować z elementów graficznych, wybierz opcję Brak nagłówka.
Sprawdzanie pisowni we wszystkich wiadomościach przed wysłaniem
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, następnie kliknij opcję Poczta, po czym kliknij kartę Podstawowe.
 2. Wybierz opcję Sprawdź pisownię w wiadomościach przed wysłaniem.
Szyfrowanie wszystkich wiadomości
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje. Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje.
 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Poczta elektroniczna, a następnie kliknij pozycję Wysyłanie i odbieranie.
 3. Wybierz opcję Szyfruj wysyłane wiadomości lub Szyfruj zapisane kopie wysłanych wiadomości.
Wyłączanie przedrostka PD:
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje. Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje.
 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Poczta elektroniczna, a następnie kliknij pozycję Wysyłanie i odbieranie.
 3. Wyczyść opcję Dodawaj przedrostek przekazywania do tematu przekazywanej wiadomości.
Zapisywanie lub rezygnowanie z zapisywania wiadomości e-mail w folderze Wysłane
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, rozwiń sekcję Poczta, a następnie kliknij opcję Wysyłanie i odbieranie.
 2. W obszarze Wysyłanie kliknij jedną z opcji w polu Zapisuj kopie wysyłanych wiadomości.
Tabela 48. Inne możliwości
Zadanie Czynność
Sprawdzanie pisowni w jednej wiadomości Kliknij opcję Narzędzia > Sprawdź pisownię.
Szyfrowanie jednej wiadomości W tworzonej wiadomości kliknij przycisk Szyfruj znajdujący się nad polem Do tej wiadomości. Jeśli opcja Szyfruj nie jest wyświetlana, kliknij opcję Wyświetl > Dodatkowe opcje poczty.
Potwierdzanie dostarczenia wiadomości Dostarczenie wiadomości do serwera pocztowego odbiorcy może zostać potwierdzone.
 1. Kliknij opcję Opcje dostarczania znajdującą się nad wiadomością.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Brak — brak raportu o dostarczeniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie można znaleźć adresu odbiorcy
  • Tylko w przypadku niepowodzenia — program Notes wysyła raport o dostarczeniu tylko w przypadku, gdy wiadomość nie może zostać z jakiegoś powodu dostarczona.
  • Potwierdź dostarczenie — program wysyła raport informujący o dostarczeniu lub niedostarczeniu wiadomości.
  • Śledź całą ścieżkę — program wysyła raport z każdego serwera, przez który program Notes kieruje wiadomość, oraz raport końcowy informujący o dostarczeniu lub niedostarczeniu wiadomości.
Otrzymywanie potwierdzenia zwrotnego po otwarciu wiadomości przez odbiorców

Jeśli program pocztowy odbiorcy obsługuję tę funkcję, można włączyć opcję powiadamiania przez program Notes o przeczytaniu wysłanej wiadomości przez odbiorcę. Wiele internetowych programów pocztowych obsługuje potwierdzenia zwrotne. Nawet jeśli program pocztowy odbiorcy jest w stanie realizować tą funkcję, to może ona jednak zostać wyłączona w organizacji odbiorcy z przyczyn związanych z zabezpieczeniami.

 1. Kliknij opcję Opcje dostarczania znajdującą się nad wiadomością.
 2. Wybierz opcję Potwierdzenie zwrotne, a następnie kliknij przycisk OK.
Zapobieganie kopiowaniu lub przesyłaniu dalej wiadomości

Nadawca poczty programu Notes może zabronić odbiorcy kopiowania wysłanej wiadomości. Oznacza to, że odbiorca nie będzie mógł skopiować wiadomości do schowka, przesłać jej dalej, wysłać odpowiedzi z historią. Nie będzie też mógł wydrukować takiej wiadomości. Pamiętaj, że ta opcja nie uniemożliwia kopiowania, jeśli odbiorca skorzysta z innych sposobów skopiowania wiadomości.

 1. Kliknij opcję Opcje dostarczania znajdującą się nad wiadomością.
 2. Wybierz opcję Zabroń kopiowania, a następnie kliknij przycisk OK.
Dodawanie przedrostka Poufne do tematu wiadomości
 1. Kliknij opcję Opcje dostarczania znajdującą się nad wiadomością.
 2. Wybierz opcję Oznacz temat jako poufny, a następnie kliknij przycisk OK.
Rezygnowanie z odbierania wiadomości na czas nieobecności od innych osób

Jeśli użytkownik wie o trwającym urlopie adresata wiadomości i nie chce otrzymywać komunikatów o nieobecności, może włączyć w programie Notes opcję ich odrzucania.

 1. Kliknij opcję Opcje dostarczania znajdującą się nad wiadomością.
 2. Wybierz opcję Nie powiadamiaj mnie, gdy adresaci są nieobecni, a następnie kliknij przycisk OK.
Zapobieganie wyświetlaniu pozostałych członków grupy przez odbiorców wiadomości, gdy wiadomość jest adresowana do grupy odbiorców
 1. Kliknij opcję Opcje dostarczania znajdującą się nad wiadomością.
 2. Wybierz opcję Nie rozwijaj grup osobistych, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jeśli użytkownik przesyła dalej lub odpowiada na wiadomość, w której w polu Do wyświetlone są nazwy osób z grupy osobistej, musi ponownie wybrać tę opcję dla wiadomości przesyłanej dalej lub przesyłanej w odpowiedzi, aby zapobiec rozwijaniu grup.
Wyświetlanie podglądu wiadomości e-mail w wysuwanym oknie podsumowania po ich otrzymaniu
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, kliknij znak plus (+) obok pozycji Poczta, a następnie kliknij opcję Wysyłanie i odbieranie.
 2. Zaznacz opcję Wysuń podsumowanie.
Tabela 49. Skróty aplikacji Poczta
Zadanie W systemie Windows W systemie Macintosh
Utworzenie nowej wiadomości e-mail Ctrl + M Apple + M
Otwarcie wybranej wiadomości e-mail Enter Enter
Zamknięcie bieżącej wiadomości e-mail lub bieżącego widoku poczty Esc Esc
Oznaczenie wybranej wiadomości e-mail jako przeczytana lub nieprzeczytana Insert Nie dotyczy
Przejście do następnej nieprzeczytanej wiadomości e-mail F4  
Przejście do poprzedniej nieprzeczytanej wiadomości e-mail Shift + F4  
Uzyskanie pomocy na temat bieżącej funkcji F1 Pomoc lub Apple + ?
Cofnięcie ostatniego działania. Ctrl + Z Apple + Z
Wyświetlenie listy dostępnych skrótów Ctrl+ Shift + L

Personalizowanie ustawień aplikacji Poczta

Zmiana preferencji aplikacji Poczta umożliwia jej spersonalizowanie.

Jak dodawać podpis do wiadomości e-mail?

Użytkownik może dodawać swój podpis do wiadomości e-mail. Podpis może zawierać imię i nazwisko, tytuł, grafikę, wizytówkę vCard i inne informacje.

Ustawianie domyślnego podpisu

Jako podpis dodawany do wszystkich wysyłanych wiadomości można ustawić tekst formatowany, zwykły tekst lub tekst HTML.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Poczta.
 2. Kliknij kartę Podpis.
 3. Wybierz opcję Automatycznie wstawiaj podpis w dolnej części wiadomości wysyłanych pocztą.
 4. Określ format podpisu, wybierając opcję Tekst formatowany, Zwykły tekst lub Plik HTML lub graficzny. Aby uzyskać dodatkową pomoc, kliknij ikonę ?.
 5. Wpisz tekst w odpowiednim polu Podpis.
 6. Opcjonalne: Kliknij element sterujący T, aby skorzystać z funkcji tekstu formatowanego, dodając na przykład grafikę czy załączniki.
 7. Opcjonalne: Aby dodać importowalny plik kontaktu, kliknij opcję Dodaj moją wizytówkę vCard, w razie potrzeby zmień informacje w odpowiednich polach, a następnie kliknij opcję Dodaj wizytówkę vCard do podpisu.

Podpis można zmienić w dowolnym momencie, powtarzając procedurę i określając nowy podpis. Aby usunąć podpis, należy anulować wybór opcji Automatycznie wstawiaj podpis w dolnej części wiadomości wysyłanych pocztą. Można również zmienić informacje w pliku vCard i zastąpić wersję istniejącą wersją zaktualizowaną.

Używanie innego podpisu lub nieużywanie podpisu

Niezależnie od tego, czy domyślny podpis został ustawiony, czy nie, można użyć podpisu z pliku.

 1. Jeśli używasz podpisu z pliku, zapisz ten plik na komputerze. Musi on być plikiem w formacie TXT, HTML, JPEG, mapy bitowej lub GIF. Plik może być przechowywany w dowolnym miejscu na komputerze, ale wygodnie jest umieścić go w folderze danych programu Notes.
 2. Kliknij opcję Podpis nad tworzoną wiadomością e-mail.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję Brak podpisu.
  • Wybierz opcję Nowy podpis z pliku, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik podpisu.

Jak zmienić ustawienia panelu podglądu w aplikacji Poczta?

Panel podglądu można wyświetlać i ukrywać. Wyświetlony panel można umieścić na dole lub z boku.

Zmiana położenia panelu podglądu

Kliknij opcję Pokaż w górnej prawej części okna, a następnie kliknij opcję Podgląd na dole lub Podgląd z boku.

Wyświetlanie i ukrywanie panelu podglądu

Kliknij opcję Pokaż > Ukryj podgląd.

Jak oznaczyć wszystkie wiadomości e-mail, których podgląd wyświetlono, jako przeczytane?

Wszystkie wiadomości wyświetlane na panelu podglądu mogą być oznaczane jako przeczytane.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje (Użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje), a następnie kliknij opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes.
 2. W sekcji Opcje dodatkowe wybierz opcję Oznaczaj dokumenty otwierane w panelu podglądu jako przeczytane.

Jak wyświetlić wiadomości e-mail w postaci konwersacji?

W programie Notes istnieje możliwość przeglądania wiadomości zgrupowanych razem ze wszystkimi udzielonymi na nie odpowiedziami, co pozwala na odczytywanie wiadomości i odpowiadanie w tym samym czasie. Wiadomość zgrupowana wraz ze wszystkimi dotyczącymi jej odpowiedziami określana jest mianem konwersacji i pomaga użytkownikowi oszczędzić czas przy wyszukiwaniu w skrzynce odbiorczej poszczególnych odpowiedzi.

W trybie dyskusji ostatnie odpowiedzi udzielone w trakcie dyskusji są wyświetlane na liście wiadomości, a wszystkie pozostałe (wcześniejsze) są zwinięte poniżej ostatnich odpowiedzi. Po rozwinięciu konwersacji wyświetlany jest temat pierwotnej wiadomości oraz pierwszy wiersz tekstu poszczególnych odpowiedzi.

Aby włączyć lub wyłączyć konwersacje, kliknij opcję Pokaż > Konwersacje lub Pokaż > Pojedyncze wiadomości.
Uwaga: Dyskusje mogą być przeglądane i sortowane jedynie według kolumny Data. Sortowanie według innej kolumny, takiej jak Nadawca, powoduje automatyczne przełączenie widoku lub folderu do trybu wiadomości.

Jak zmienić kryteria dodawania osób do listy automatycznego uzupełniania?

Adresy wyświetlane na liście automatycznego uzupełniania są wybierane automatycznie z danych osób, z którymi użytkownik ostatnio wymieniał wiadomości e-mail, prowadził rozmowy sieciowe lub brał udział w konferencjach. Użytkownik może określić, czy do listy automatycznego uzupełniania mają być dodawani odbiorcy z listy DW i UDW, a także czy mają być do niej dodawane nazwy z wszystkich wiadomości e-mail, czy tylko z tych, które są wysyłane. Może również wyłączyć dodawanie wszelkiego rodzaju nazw do listy automatycznego uzupełniania.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Kontakty.
 3. Wybierz opcję Nie dodawaj żadnych nazw lub opcję Dodaj następujące nazwy i skonfiguruj ją.

Jak ustawić domyślną czcionkę dla wiadomości e-mail?

Dla wysyłanych wiadomości e-mail można ustawić domyślną czcionkę.

 1. Podczas tworzenia wiadomości e-mail zmień tekst, ustawiając jego czcionkę i styl na takie, jakie mają być używane jako domyślne.
 2. Zaznacz tekst.
 3. Otwórz menu Tekst i wybierz opcję Ustaw bieżącą czcionkę jako domyślną dla poczty elektronicznej.
  Uwaga: Nowa domyślna czcionka zostanie wyświetlona w następnej tworzonej wiadomości e-mail. Ta zmiana nie będzie mieć wpływu na bieżącą wiadomość e-mail.

Utrzymywanie porządku w skrzynce odbiorczej

Aby utrzymać porządek w skrzynce odbiorczej, można zarządzać spamem, limitami poczty elektronicznej oraz powiadomieniami o konferencjach.

Jak sterować obsługą spamu?

Zwykle zarządzanie spamem jest zadaniem administratora. Jeśli jednak obecność spamu stanowi ciągły problem, można nim sterować na kilka różnych sposobów.

Wysyłanie wiadomości e-mail do folderu Spam

W przypadku częstego otrzymywania spamu od tego samego nadawcy można automatycznie umieszczać wiadomości e-mail od niego w folderze Spam. Folder Spam można później regularnie sprawdzać, aby mieć pewność, że nie zostały do niego przesłane żadne zwykłe wiadomości e-mail.

 1. W dowolnym folderze poczty wybierz wiadomość e-mail od danego nadawcy.
 2. Wybierz opcję Więcej > Umieść wiadomości e-mail nadawcy w folderze Spam.

Aby usunąć osobę z listy nadawców spamu, otwórz folder Spam, wybierz nadawcę, a następnie wybierz opcję Więcej > Usuń nadawcę z listy nadawców spamu.

Blokowanie lub filtrowanie wiadomości e-mail mających określonego nadawcę, domenę lub temat

Jeśli spam pochodzi od tego samego nadawcy, z tej samej domeny lub ma podobny temat, można zablokować taką wiadomość lub automatycznie przesłać ją do innego folderu.

 1. Z listy wiadomości wybierz wiadomość będącą spamem.
 2. Kliknij opcję Więcej > Utwórz szybką regułę.
 3. W pierwszej sekcji określ, czy mają być blokowane wiadomości od tego nadawcy, z tej domeny, czy o tym temacie. Możesz wybrać wiele warunków.
 4. W drugiej sekcji określ, czy mają być blokowane wiadomości spełniające co najmniej jeden z wybranych warunków, czy też każdy z nich.
 5. W trzeciej sekcji wybierz opcję Przenieś do folderu lub Nie akceptuj wiadomości w zależności od tego, czy taka wiadomość ma być blokowana, czy przenoszona do osobnego folderu.
Uwaga: Nowa reguła będzie działać tylko w odniesieniu do wiadomości przychodzących. Nie będzie ona mieć wpływu na wiadomości, które już znajdują się w skrzynce odbiorczej.

Aby wyświetlić lub usunąć tę regułę, należy kliknąć znak plus (+) obok pozycji Narzędzia na panelu nawigacyjnym poczty z lewej strony, a następnie kliknąć opcję Reguły.

Używanie opcji Ochrona przed spamem

Na lewym panelu poczty kliknij opcję Ochrona przed spamem, aby wyświetlić listę nadawców blokowanych przez całą organizację, dodać własnych blokowanych nadawców lub wybrać nadawców, od których ma być odbierana poczta, a którzy są blokowani na poziomie całej firmy.
Uwaga: Jeśli w lewym panelu poczty nie widać opcji Ochrona przed spamem (po wybraniu opcji Foldery i Widoki), ta usługa nie jest używana w danej organizacji.

Co zrobić w przypadku przekroczenia limitu wielkości poczty elektronicznej?

Jeśli administrator ustawi limit poczty i ten limit zostanie przekroczony przez aplikację do obsługi poczty użytkownika, użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą stosownych komunikatów ostrzegawczych. Przekroczenie limitu może spowodować także opóźnienie w odbiorze poczty przychodzącej i trudności z zapisywaniem wysłanych wiadomości.

Jeśli zostanie ustalony limit, w górnej części nawigatora poczty elektronicznej wyświetlany jest poziomy pasek ze wskazaniem ilości miejsca na dysku zajętego przez pocztę. Aby uzyskać więcej informacji na temat limitów poczty elektronicznej, umieść kursor myszy nad wskaźnikiem lub wybierz opcję Narzędzia > Informacje o limicie.

Zalecane działania

 • Usunięcie wiadomości. Sortowanie osobistych folderów poczty i widoków według rozmiaru, w celu identyfikacji i usunięcia największych niepotrzebnych już wiadomości. Po usunięciu wiadomości należy również opróżnić folder Kosz.
 • Zarchiwizowanie wiadomości. Należy zauważyć, że w przypadku przekroczenia limitu nie można utworzyć archiwum poczty, ale po spełnieniu wymogów określonych limitem utworzenie archiwum poczty pozwoli na dalsze obniżenie wielkości poczty elektronicznej.
 • Zmiana preferencji użytkownika dotyczących zapisywania wysłanej poczty (instrukcje na ten temat zawiera Krótki przegląd aplikacji Poczta). Na przykład po ustawieniu w preferencjach opcji Zawsze wiele wiadomości może być zapisywanych niepotrzebnie. Można wybrać opcję Zawsze pytaj, aby w przypadku każdej wiadomości samodzielnie podejmować decyzję o jej zapisaniu.
 • Jeśli wysyłane wiadomości są zapisywane automatycznie, w przypadku udzielania odpowiedzi na wiadomość zawierającą załączniki można użyć opcji Odpowiedz lub Odpowiedz tylko z historią.

Co zrobić, aby do mojej skrzynki odbiorczej trafiało mniej powiadomień o konferencjach?

Produkt Lotus Notes udostępnia szereg funkcji umożliwiających efektywniejsze porządkowanie wiadomości w skrzynce odbiorczej, na przykład odpowiedzi na zaproszenia na konferencje mogą być tworzone automatycznie, dostarczanie do skrzynki odbiorczej odpowiedzi zapraszanych osób lub wszystkich zaproszeń na konferencje może być blokowane, a powiadomienia o konferencjach mogą być automatycznie usuwane po wysłaniu na nie odpowiedzi.

Automatyczne odpowiadanie na wybrane zaproszenia na konferencje

Automatyczne przetwarzanie można określić dla wszystkich zaproszeń na konferencję, tylko dla zaproszeń od konkretnych osób lub dla zaproszeń wysłanych przez wszystkich z wyjątkiem określonych osób.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Automatyczne przetwarzanie.
 3. Wybierz opcję Automatycznie odpowiadaj na zaproszenia na konferencje.
 4. W obszarze Po otrzymaniu zaproszenia na konferencję od wybierz opcję i wprowadź nazwy, jeśli to konieczne. Kliknij strzałkę w dół, aby wybrać nazwy z katalogu.
 5. W obszarze Automatycznie wykonaj następującą czynność wybierz odpowiednią opcję.
  Uwaga: W przypadku braku wolnego czasu w harmonogramie wybierz opcję odrzucaj w przypadku braku wolnego czasu, aby automatycznie odrzucać zaproszenia, lub opcję gdy godzina nie jest dostępna, pytaj mnie o decyzję, aby pozostawić zaproszenia w skrzynce odbiorczej i mieć możliwość udzielenia na nie odpowiedzi.

Automatyczna aktualizacja konferencji

W przypadku wystąpienia aktualizacji konferencji, na które zaproszenia zostały zaakceptowane, mogą one być automatycznie dodawane.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia.
 3. Wybierz opcję Automatycznie przetwarzaj aktualizacje konferencji i zastosuj zmiany dotyczące konferencji.

Zapobieganie dostarczaniu do skrzynki odbiorczej odpowiedzi od zapraszanych osób

Istnieje możliwość zablokowania otrzymywania powiadomień o zaakceptowanych lub odrzuconych zaproszeniach od osób zaproszonych na konferencję. Zamiast otrzymywania odpowiedzi do skrzynki odbiorczej można sprawdzić, kto zaakceptował zaproszenie na konferencję, otwierając zaproszenie i klikając znajdującą się u dołu kartę Status osoby zaproszonej.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia.
 3. W obszarze Wyświetlaj następujące powiadomienia o konferencjach w mojej skrzynce odbiorczej wybierz opcję Wszystko oprócz odpowiedzi.

Zapobieganie dostarczaniu do skrzynki odbiorczej wszystkich powiadomień o konferencjach

Zamiast otrzymywania odpowiedzi na zaproszenia na konferencje do skrzynki odbiorczej można odpowiedzieć na wszystkie konferencje z poziomu kalendarza.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia.
 3. W obszarze Wyświetlaj następujące powiadomienia o konferencjach w mojej skrzynce odbiorczej wybierz opcję Brak.

Usuwanie powiadomień o konferencjach, na które użytkownik udzielił odpowiedzi

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia.
 3. Wybierz opcję Usuń powiadomienia o konferencjach z mojej skrzynki odbiorczej po ich przetworzeniu.

Dostęp i delegowanie uprawnień do aplikacji Poczta

Użytkownik może zezwolić innym osobom na wyświetlanie lub edytowanie swojej poczty elektronicznej oraz może otwierać pocztę elektroniczną innych osób, o ile ma do niej przyznane prawa dostępu.

Jak zezwolić innej osobie na zarządzanie moją pocztą elektroniczną?

Użytkownik może zezwolić określonym osobom na otwieranie pozycji poczty, kalendarza, czynności do wykonania lub kontaktów. Może także umożliwić im wysyłanie, edytowanie (w tym dodawanie znacznika śledzenia) i usuwanie wiadomości oraz tworzenie i usuwanie pozycji kalendarza i czynności do wykonania w jego imieniu.

Przyznawanie dostępu innym osobom

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Poczta, a następnie kartę Dostęp i delegowanie.
 3. Na stronie Dostęp do poczty elektronicznej i kalendarza użytkownika wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przyznać prawa dostępu nowej osobie, kliknij opcję Dodaj, a następnie określ osobę lub grupę.
  • Aby zmienić prawa dostępu przyznane już osobie lub grupie, kliknij osobę lub grupę na pierwszej liście. Na drugiej liście znajdują się prawa dostępu przyznane danemu użytkownikowi lub grupie. Aby zmienić poziom dostępu, kliknij opcję Zmień uprawnienia dostępu.
 4. Wybierz komponenty, do których osoba lub grupa może uzyskiwać dostęp, a następnie określ poziom dostępu.
Uwaga: Jeśli użytkownik przyzna osobie uprawnienia pisania wiadomości e-mail, takie wiadomości pisane przez tę osobę będą wysyłane w imieniu użytkownika, który przyznał takie uprawnienia. Jeśli użytkownik przyzna osobie tylko uprawnienia do odczytu swoich wiadomości e-mail, wiadomości pisane przez tę osobę będą wysyłane w imieniu tej osoby.
Uwaga: Osoby, którym przekazano prawa dostępu do poczty danego użytkownika, nie mogą czytać odebranych przez niego wiadomości zaszyfrowanych. Co więcej, nie mogą również czytać wiadomości zaszyfrowanych przez tego użytkownika, o ile jego identyfikator nie zawiera klucza szyfrowania użytego do zaszyfrowania wiadomości.

Jak utworzyć skrót do poczty elektronicznej innej osoby?

Użytkownik może utworzyć skróty do aplikacji poczty, kalendarza, czynności do wykonania i kontaktów programu Lotus Notes innej osoby, jeśli ta osoba zezwoliła na dostęp do nich.

Uwaga: Zanim będzie możliwe utworzenie skrótów, inne osoby muszą najpierw zezwolić na dostęp do swoich aplikacji poczty, kalendarza, czynności do wykonania lub kontaktów. Więcej informacji zawiera sekcja Jak zezwolić innej osobie na dostęp do mojej poczty, kalendarza, zadań lub kontaktów?.

Skróty są wyświetlane na panelu nawigacyjnym poczty w obszarze Inny plik poczty, na panelu nawigacyjnym kalendarza w obszarze Wyświetlanie kalendarzy, a na panelu nawigacyjnym czynności do wykonania w obszarze Inne czynności do wykonania.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Dostęp i delegowanie.
 3. Kliknij opcję Skróty do poczty elektronicznej innych użytkowników.
 4. W obszarze Utwórz skróty umożliwiające otwieranie plików poczty tych użytkowników wpisz nazwy osób, które udzieliły użytkownikowi dostępu do swojej poczty elektronicznej. Aby wybrać nazwy z katalogu, kliknij strzałkę znajdującą się z prawej strony pola.
  Uwaga: Spowoduje to utworzenie skrótów do poczty, kalendarza i czynności do wykonania tej osoby.

Inne czynności, które można wykonać z aplikacją Poczta

W aplikacji Poczta można wykonywać inne czynności, np. kodować wiadomości w skrzynce odbiorczej za pomocą kolorów lub konfigurować powiadomienia o nieobecności.

Informacje o innych czynnościach zawiera blog ze wskazówkami dotyczącymi programu Lotus Notes.

Kodowanie wiadomości od określonych nadawców za pomocą kolorów

W preferencjach można ustawić oznaczanie kolorami wiadomości pochodzących od różnych nadawców. Ta funkcja ułatwia przeglądanie skrzynki odbiorczej pod kątem wiadomości o wysokim priorytecie.

 1. Aby oznaczać kolorami pocztę od określonych nadawców, kliknij opcję Plik > Preferencje, kliknij opcję Poczta, a następnie kliknij kartę Kolory nadawców.
 2. Wprowadź nazwy i wybierz kolory. Dla każdej kombinacji kolorów można wprowadzić więcej niż jedną nazwę. Nazwy należy oddzielać, naciskając klawisz Enter (a nie za pomocą przecinka).
  1. W celu wybrania nazwisk z katalogu, kliknij ikonę skierowanej w dół strzałki, znajdującą się obok pola.
  Uwaga: Nie można wprowadzać nazw grup.

Konfigurowanie powiadomień o nieobecności

Usługa powiadamiania o nieobecności umożliwia automatyczne wysyłanie odpowiedzi do nadawców wiadomości wysłanych do użytkownika w trakcie jego nieobecności. Automatyczna odpowiedź informuje nadawców o nieobecności użytkownika oraz o czasie jego powrotu.

Włączanie powiadomienia o nieobecności

 1. Otwórz pocztę.
 2. Nad listą wiadomości kliknij opcję Więcej > Nieobecność.
 3. Podaj daty wyjazdu i powrotu.
  Uwaga: W zależności od konfiguracji serwera organizacji może pojawić się opcja Określ godziny. Jeśli tak, to podaj czas.
 4. Opcjonalne: Aby wysyłać inne powiadomienie do określonych osób, kliknij kartę Powiadomienie alternatywne.
 5. Opcjonalne: Aby nie wysyłać powiadomień do określonych osób lub w odpowiedzi na wiadomości e-mail zawierające określone frazy w temacie, kliknij kartę Wyjątki.
 6. Kliknij opcję Włącz i zamknij lub kliknij opcję Zapisz i zamknij w przypadku, gdy funkcja powiadomienia o nieobecności jest już włączona, ale wprowadzone zostały zmiany w jej ustawieniach.

Wyłączanie powiadomienia o nieobecności

W zależności od organizacji może zaistnieć potrzeba ręcznego wyłączenia powiadomienia o nieobecności przez użytkownika po jego powrocie (nawet jeśli program Notes w określonym dniu powrotu przestanie wysyłać powiadomienia o nieobecności). W takim przypadku użytkownik otrzyma wiadomość e-mail przypominającą o potrzebie wyłączenia powiadomienia o nieobecności.

 1. Otwórz pocztę.
 2. Nad listą wiadomości kliknij opcję Więcej > Nieobecność.
 3. Kliknij opcję Wyłącz i zamknij.

Tworzenie papeterii i korzystanie z niej

Papeteria pozwala na tworzenie szablonów wiadomości e-mail zawierających tekst lub grafikę, nagłówki oraz listy odbiorców wiadomości. Takiej papeterii można używać wielokrotnie. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy użytkownik chce redagować biuletyn lub często wysyła podobne wiadomości w takim samym formacie (np. raporty o stanie prac) do tych samych odbiorców,

Aby utworzyć papeterię

 1. Otwórz pocztę.
 2. Jeśli bieżący nagłówek listu nie ma być częścią tworzonej papeterii, wybierz inny nagłówek listu.
 3. Na głównym panelu nawigacyjnym kliknij znak plus (+) obok pozycji Narzędzia, a następnie kliknij opcję Papeteria.
 4. Kliknij opcję Nowa papeteria > Osobista, aby utworzyć papeterię zawierającą tekst formatowany lub grafikę, lub opcję Nowa papeteria > Wiadomość, aby utworzyć papeterię zawierającą sam tekst.
  1. W przypadku papeterii osobistej między pierwszymi nawiasami pod etykietą Nagłówek wstaw tekst lub grafikę do wyświetlania u góry wiadomości. Pomiędzy nawiasami w kolorze czerwonym wstaw tekst i grafikę, które będą widoczne bezpośrednio nad głównym tekstem wiadomości. Pomiędzy ostatnimi nawiasami, wstaw tekst i grafikę, które będą widoczne na dole strony.
   Wskazówka: Najlepszą metodą dodawania grafiki jest jej importowanie.
 5. Kliknij opcję Zapisz, wpisz nazwę papeterii i kliknij przycisk OK.

Tworzenie wiadomości z wykorzystaniem papeterii

 1. Otwórz pocztę.
 2. Kliknij opcję Więcej znajdującą się nad listą wiadomości, a następnie kliknij opcję Nowa wiadomość z papeterią.
 3. Wybierz papeterię do użycia i kliknij przycisk OK.
Uwaga: Data w nagłówku papeterii może być nieaktualna, jednak w trakcie dostarczania wiadomości, program poprawi ją na właściwą.

Dodawanie zwijalnych sekcji w wiadomości e-mail

Dzięki zwijalnym sekcjom można wyświetlać i ukrywać tekst w wiadomości e-mail lub innym dokumencie programu Notes.

Aby otworzyć zwiniętą sekcję, należy kliknąć trójkąt lub trójkątny wskaźnik po lewej stronie tej sekcji.

Zwinięta sekcja

Rozwinięta sekcja

 1. Podczas tworzenia lub edytowania wiadomości e-mail lub innego dokumentu programu Notes zaznacz tekst, który ma zostać umieszczony w sekcji. Domyślnym tytułem sekcji jest jej pierwszy wiersz.
 2. Kliknij opcję Utwórz > Sekcja.
 3. Opcjonalne: Kliknij sekcję, a następnie kliknij opcję Sekcja > Właściwości sekcji.
 4. Opcjonalne: Aby dostosować sekcję, wykonaj odpowiednie zadania wymienione w poniższej tabeli.
  Tabela 50. Zadania związane z dostosowywaniem sekcji

  Zadanie

  Procedura

  Zmiana tytułu sekcji

  1. Kliknij kartę Tytuł i ramka sekcji.
  2. W polu Tytuł zaznacz tekst i wpisz nowy tytuł. Kliknij znacznik w polu wyboru, aby zapisać ustawienia.
  Uwaga: W tytułach sekcji nie należy używać znaków powrotu karetki, obszarów aktywnych ani przycisków.
  Uwaga: Aby w tytule użyć formuły, wybierz opcję Formuła, a następnie dodaj formułę w polu Tytuł, lub kliknij opcję Okno formuły i dodaj formułę w tym miejscu.

  Dostosowanie stylu i koloru obramowania sekcji

  1. Kliknij kartę Tytuł i ramka sekcji.
  2. W sekcji Krawędzie w polu Styl wybierz odpowiedni styl ramki.
  3. Wybierz kolor ramki w polu Kolor.
  Uwaga: Kolory można dostosowywać przy użyciu kołowego, kolorowego przycisku, znajdującego się w prawym górnym rogu rozwijanego pola Kolor. Koło kolorów

  Ustawianie automatycznego rozwijania i zwijania sekcji

  1. Kliknij kartę Rozwiń/zwiń.
  2. Dla dowolnego stanu dokumentu (np. stanu Przeglądany) wybierz dowolną z następujących opcji:
   • Bez automatycznego rozwijania i zwijania - aby anulować automatyczne rozwijanie lub zwijanie sekcji.
   • Automatyczne rozwijanie sekcji - aby automatycznie rozwijać sekcję.
   • Automatyczne zwijanie sekcji - aby automatycznie zwijać sekcję.

  Ukrycie tytułu sekcji przy jej rozwinięciu

  1. Kliknij kartę Rozwiń/zwiń.
  2. Zaznacz opcję Ukryj tytuł przy rozwinięciu.

  Wyświetlanie tekstu jako sekcji tylko wtedy, gdy dokument jest przeglądany w panelu podglądu; w przeciwnym razie wyświetlanie treści sekcji w postaci zwykłego tekstu.

  1. Kliknij kartę Rozwiń/zwiń.
  2. Zaznacz opcję Gdy dokument nie jest przeglądany, wyświetlaj go jako tekst.

  Usuwanie sekcji bez usuwania jej treści (tytuł sekcji jest również usuwany).

  1. Kliknij odpowiednią sekcję.
  2. Kliknij opcję Sekcja > Usuń sekcję.

Tworzenie tabel w wiadomościach e-mail i innych dokumentach programu Notes

Tabele mogą być dodawane do wiadomości e-mail, pozycji kalendarza i innych dokumentów programu Notes. Użytkownik może tworzyć m.in. tabele proste, tabele zakładek, tabele zwijalne lub tabele zagnieżdżone.

 1. Kliknij opcję Utwórz > Tabela.
 2. Określ, czy ma to być tabela podstawowa Przycisk Tabela podstawowa, tabela zakładek Przycisk Tabela zakładek, czy tabela zwijalna Przycisk tabela zwijalna.
  Uwaga: Aby utworzyć tabelę zagnieżdżoną (tabelę wewnątrz innej tabeli), należy utworzyć tabelę podstawową wewnątrz komórki innej tabeli.
 3. W sekcji Rozmiar tabeli określ liczbę wierszy i kolumn tabeli. Tabela może zawierać maksymalnie 64 kolumny i 255 wierszy.
  Uwaga: W przypadku tabeli zakładek liczba wierszy stanowi liczbę zakładek.

Tworzenie wiadomości e-mail na podstawie czynności do wykonania lub pozycji kalendarza

Użytkownik może utworzyć wiadomość e-mail na podstawie czynności do wykonania lub pozycji kalendarza. Jest to przydatne w sytuacji, gdy trzeba przesłać informacje do innej osoby.

 1. Otwórz czynność lub pozycję kalendarza.
 2. Nad kalendarzem lub listą czynności wybierz opcję Więcej > Kopiuj do nowego elementu > Wiadomość.

Rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji Poczta

Istnieje możliwość uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących aplikacji Poczta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów, należy odwiedzić portal wsparcia IBM.

Jak anulować wiadomość e-mail wysłaną przez pomyłkę?

Użytkownik może odwołać wiadomość, która została już wysłana, o ile została ona zapisana w widoku Wysłane. Jest to przydatna opcja w sytuacji, gdy wiadomość została wysłana pomyłkowo lub konieczna jest jej edycja i ponowne wysłanie.

 1. Otwórz pocztę i widok Wysłane.
 2. Wybierz wiadomość.
 3. Kliknij przycisk Odwołaj wiadomość znajdujący się nad listą wiadomości. Jeśli ten przycisk nie jest wyświetlany, oznacza to, że administrator Domino wyłączył powyższą funkcję.
 4. Jeśli wiadomość została wysłana do wielu odbiorców, zaznacz ich, aby odwołać tą wiadomość u każdego z odbiorców.
 5. Opcjonalne: Aby odwołać wiadomość u adresata, który już ją otworzył lub przeglądał, wybierz opcję Odwołaj wiadomość, nawet jeśli została przeczytana.
 6. Opcjonalne: Aby wyłączyć opcję przesyłania raportów o statusie odwołania, usuń zaznaczenie opcji Wyślij raport statusu odwołania dla każdego adresata. Raporty o stanie odwołania potwierdzają, czy odwołanie wiadomości powiodło się, czy nie.
 7. Kliknij przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli ta funkcja nie działa, należy upewnić się, że są spełnione następujące wymagania:

 • Zarówno użytkownik, jak i odbiorca wiadomości muszą używać wersji 8 szablonu aplikacji poczty (Mail8.ntf) na serwerze Domino 8.
 • Wiadomości wysłane muszą być zapisywane w folderze Wysłane. Aby włączyć to ustawienie, należy wybrać opcję Plik > Preferencje, kliknąć znak plus (+) obok pozycji Poczta, kliknąć opcję Wysyłanie i odbieranie, a następnie wybrać opcję Tak w sekcji Zapisuj kopie wysyłanych wiadomości.
 • W podstawowych preferencjach poczty odbiorcy wiadomości musi być wybrana opcja Zezwalaj innym osobom na odwoływanie wiadomości wysłanych do mnie.

Jak usunąć niepoprawny adres z listy automatycznego uzupełniania?

Jeśli podczas wpisywania adresu wiadomości e-mail na liście automatycznego uzupełniania wyświetlony zostanie niepoprawny adres, można go ukryć. Na liście automatycznego uzupełniania lub w widoku Ostatnie kontakty kliknij adres prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ukryj na liście Ostatnio używane kontakty.

Aby uniknąć wyświetlania w przyszłości niepoprawnych adresów na liście automatycznego uzupełniania, można zmienić kryteria dodawania osób do tej listy. Informacje na ten temat zawiera sekcja Jak zmienić kryteria dodawania osób do listy automatycznego uzupełniania?.

Dlaczego niektóre opcje są zaciemnione lub zablokowane?

Jeśli niektóre preferencje lub opcje w programie Notes są zaciemnione lub zablokowane, zostały one wyłączone przez administratora i nie można ich zmienić.

Jak sprawdzać pisownię w wielu językach?

W celu sprawdzania pisowni w wiadomościach e-mail i dokumentach, w których używany jest więcej niż jeden język, można oznaczać tekst jako przewidziany do sprawdzenia przy użyciu innego słownika. Aby można było korzystać z tej funkcji, muszą być zainstalowane słowniki dla innych języków. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Oznaczanie tekstu jako napisanego w określonym języku

 1. Podczas tworzenia lub edytowania wiadomości e-mail lub dokumentu zaznacz tekst lub kliknij miejsce, w którym ma zostać dodany nowy tekst.
 2. Kliknij opcjęTekst > Właściwości tekstu.
 3. Kliknij kartę Czcionka.
 4. Wybierz język.
  Uwaga: Jeśli podczas sprawdzania pisowni dokumentu niektóre słowa mają być pomijane, należy oznaczyć je jako Nieznane.

Program Notes będzie sprawdzać nieoznaczone słowa przy użyciu domyślnego słownika.

Jeśli na przykład domyślnym słownikiem jest „angielski”, a dokument zawiera tekst angielski i włoski, można oznaczyć tekst napisany w języku włoskim jako „włoski”. Podczas sprawdzania pisowni angielskie słowa zostaną sprawdzone przy użyciu domyślnego słownika, a słowa włoskie — przy użyciu słownika dla języka włoskiego.

Zaawansowane tematy dotyczące poczty elektronicznej

Dostępnych jest więcej informacji o czynnościach, które można wykonywać w aplikacji Poczta.

Zaawansowane tematy zawiera obszar wiki produktu Lotus Notes and Domino.

Blokowanie nadawców przy użyciu czarnych list

Aby ułatwić filtrowanie niepożądanych wiadomości e-mail, za pomocą czarnych list można określić hosty i domeny będące źródłem tych wiadomości. [Ten temat należy zaktualizować.]

Po włączeniu filtrów listy zastrzeżeń, każda wiadomość wysłana z hosta lub domeny znajdującej się na liście zastrzeżeń zostanie oznaczona. Mimo że znacznik jest niewidoczny dla użytkownika, jest on rozpoznawany przez aplikację poczty i można utworzyć regułę, która będzie stosowana do wiadomości, ze znacznikiem listy zastrzeżeń. Na przykład, można utworzyć regułę, która wyśle wszystkie wiadomości oznaczone jako występujące na liście zastrzeżeń do folderu o nazwie SPAM:

JEŻELI Lista zastrzeżeń zawiera nazwę SpamCop, TO przenieś do folderu Niepożądana poczta.

Oprócz listy zastrzeżeń, serwer uwzględni także listę nazw dozwolonych i oznaczy wiadomości znacznikami tej listy. Lista nazw dozwolonych, to lista wyjątków dla hostów lub domen wymienionych na liście zastrzeżeń. Aby skorzystać z listy nazw dozwolonych serwera, można utworzyć regułę poczty, która będzie stosowana do wiadomości posiadających znacznik listy dozwolonych nazw.

Jeśli na serwerze włączone są filtry listy zastrzeżonej i nazw dozwolonych, to użytkownik może otrzymać nazwy znajdujące się na tych listach od administratora serwera. Informacje te można również znaleźć w katalogu Domino. Aby wyświetlić listy, na serwerze głównym poczty należy otworzyć katalog Domino (Names.nsf), kliknąć opcję Konfiguracje w menu Konfiguracja > Serwery, otworzyć dokument konfiguracji serwera, a następnie kliknąć opcję Router/SMTP > Ograniczenia i opcje > Opcje SMTP dla poczty przychodzącej. Jeśli opcja jest włączona, zostaną wyświetlone listy w polach Filtry listy zabronionych nazw DNS i Filtry listy dozwolonych nazw DNS.

Filtrowanie poczty przy użyciu reguł

Stosowanie reguł poczty elektronicznej umożliwia przenoszenie, przesyłanie i usuwanie nowych wiadomości spełniających określone kryteria. Na przykład, możliwe jest utworzenie reguły wyszukującej wiadomości od określonego nadawcy lub zawierającej określony temat, a następnie automatycznie przenoszącej tą wiadomość do ustalonego katalogu, czy też wysyłającej kopię wiadomości do innej osoby lub usuwającej niechcianą pocztę przed ukazaniem się jej w skrzynce odbiorczej.

Tworzenie reguły

 1. Na panelu nawigacyjnym poczty kliknij znak plus (+) obok pozycji Narzędzia, a następnie kliknij opcję Reguły.
 2. Kliknij opcję Nowa reguła.
 3. W obszarze Określ warunki wybierz część wiadomości do sprawdzenia (np. opcję nadawca lub temat), wybierz stan (np. zawiera lub jest), a następnie wpisz kryteria do sprawdzenia (np. imię konkretnej osoby lub słowo). Wprowadzając kryteria, nie należy używać cudzysłowów.

  Na przykład można wybrać opcję nadawca i stan zawiera, a następnie wpisać imię Alicja, aby filtrować wszystkie wiadomości wysłane przez takie osoby jak Alicja Kowalska, Alicja Malinowska i inne o imieniu Alicja. Można również wybrać opcję wielkość (w bajtach) i stan jest większa niż, a następnie wpisać wartość 2000, aby filtrować wszystkie odebrane wiadomości większe niż 2000 bajtów.

  Uwaga: W przypadku warunku zawiera można podawać części słów i nie jest rozróżniana wielkość liter. Można na przykład wybrać opcję nadawca i stan zawiera, a następnie wprowadzić łańcuch Al lub al, aby filtrować wszystkie wiadomości wysłane przez Alicję, Alę, Aleksandrę lub Aleksandra.
  Wskazówka: Warunek wszystkie dokumenty umożliwia wykonanie działania na wszystkich odebranych wiadomościach, jeśli reguła jest włączona. Na przykład podczas nieobecności w biurze można wybrać warunek wszystkie dokumenty i określić wysyłanie kopii na alternatywny adres e-mail.
 4. Kliknij opcję Dodaj.
 5. Wykonaj jedną z czynności:
  Tabela 51. Zadania dotyczące warunków i wyjątków
  Zadanie Opis

  Dodawanie kolejnych warunków

  Kliknij opcję Warunek, wybierz opcję ORAZ albo LUB, a następnie wykonaj kroki 3 i 4 dla każdego nowego warunku.

  Dodawanie wyjątku

  Kliknij opcję Wyjątek, a następnie powtórz kroki 3 i 4.

  Dodawanie kolejnych wyjątków

  Kliknij opcję Wyjątek, wybierz opcję ORAZ albo LUB, a następnie wykonaj kroki 3 i 4 dla każdego nowego wyjątku.

  Usuwanie warunku lub wyjątku

  Kliknij warunek lub wyjątek w polu Po nadejściu wiadomości e-mail spełniającej te warunki, a następnie kliknij opcję Usuń.

  Usuwanie wszystkich warunków i wyjątków

  Kliknij opcję Usuń wszystko.

 6. W obszarze Określ działania wybierz działanie i, jeśli to konieczne, określ szczegóły działania (np. folder docelowy).
  Tabela 52. Czynności
  Czynność Opis

  wyślij kopię do

  Zdecyduj, czy przesyłane kopie mają zawierać pełną wiadomość, czy tylko nagłówki wiadomości. Nagłówki składają się z tematu, adresów oraz daty i godziny, wyszczególnionych na początku wiadomości; nie zawierają one sformatowanego tekstu zawartego w wiadomości.

  Uwaga: Jeśli reguła, w której zastosowano działanie wyślij kopię do, nie działa, należy skontaktować się z administratorem systemu i zapytać, czy ta funkcja nie została wyłączona w organizacji.
 7. Kliknij opcję Dodaj działanie.
 8. Wykonaj jedną z czynności:
  Tabela 53. Zadania dotyczące działań
  Zadanie Opis

  Dodawanie kolejnych czynności

  Powtórz kroki 6 i 7 dla każdego nowego działania.

  Usuwanie czynności

  Kliknij działanie w polu Wykonaj następujące działania, a następnie kliknij opcję Usuń.

  Usuwanie wszystkich czynności

  Kliknij opcję Usuń wszystko.

 9. Kliknij przycisk OK. Domyślnie reguła ma status Włączona.

Co będzie, jeśli wiele reguł będzie mieć zastosowanie do jednej wiadomości e-mail?

Reguły są przetwarzane w kolejności, w jakiej są wymienione w sekcji Narzędzia > Reguły. W przypadku, gdy istnieje wiele reguł mających zastosowanie do pojedynczej wiadomości, są one stosowane właśnie w tej kolejności. Aby zastosować tylko jedną z tych reguł, należy użyć opcji zatrzymaj przetwarzanie, aby zatrzymać przetwarzanie po pierwszej regule.

 1. Wybierz regułę i kliknij przycisk Edytuj.
 2. W sekcji Określ działania wybierz opcję zatrzymaj przetwarzanie, a następnie kliknij opcję Dodaj działanie.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Aby zmienić kolejność reguł, kliknij przycisk Przenieś w górę Przycisk Przenieś w górę.

Na przykład, można zdefiniować następujące reguły:

JEŻELI Temat zawiera Marketing TO Przenieś do folderu Informacje marketingowe I Zatrzymaj przetwarzanie kolejnych reguł.

JEŻELI Temat zawiera Sprzedaż TO Przenieś do folderu Informacje dotyczące sprzedaży.

W tym przykładzie, jeśli w temacie wiadomości znajduje się "Marketing i Sprzedaż", wiadomość zostanie przeniesiona do folderu Informacje marketingowe, a następnie zostanie zatrzymane przetwarzanie wszystkich reguł. W przypadku braku działania zatrzymaj przetwarzanie wiadomość zostanie najpierw przeniesiona do folderu Informacje marketingowe, a następnie, w wyniku wykonania drugiej reguły, do folderu Informacje dotyczące sprzedaży.

Edycja i usuwanie reguł

 1. Na panelu nawigacyjnym poczty kliknij znak plus (+) obok pozycji Narzędzia, a następnie kliknij opcję Reguły.
 2. Zmodyfikuj lub usuń reguły, używając w tym celu paska działań nad listą reguł.

Archiwizowanie wiadomości w celu zwolnienia miejsca na dysku

Archiwizacja pozwala zwolnić miejsce na dysku i zwiększyć wydajność aplikacji pocztowej. Po zarchiwizowaniu wiadomości są nadal dostępne.

Tabela 54. Opcje archiwizacji
Nagłówek Nagłówek
Archiwizowanie po raz pierwszy

Aby móc archiwizować wiadomości, należy najpierw utworzyć archiwum. Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Poczta, wybierz opcję Działania > Archiwa > Ustawienia > Kryteria, a następnie zmodyfikuj istniejące kryteria lub utwórz nowe. Na podstawie tych kryteriów program Notes będzie uzyskiwać informacje o tym, które dokumenty mają być archiwizowane i co należy z nimi zrobić.
 2. Po zmodyfikowaniu lub utworzeniu kryteriów wybierz odpowiednie kryteria z listy, a następnie kliknij przycisk Włącz.
 3. Jeśli masz odpowiednie prawa dostępu, kliknij kartę Harmonogram, aby ustalić harmonogram archiwizacji. W czasie, w którym zgodnie z harmonogramem ma być przeprowadzana archiwizacja, komputer musi być włączony.
 4. Aby przeprowadzić natychmiastową archiwizację, wybierz opcję Działania > Archiwa > Archiwizuj.
Planowanie automatycznej archiwizacji
 1. Otwórz aplikację Poczta, wybierz opcję Działania > Archiwa > Ustawienia > Harmonogram, a następnie określ harmonogram archiwizacji. W czasie, w którym zgodnie z harmonogramem ma być przeprowadzana archiwizacja, komputer musi być włączony.
Natychmiastowe uruchamianie archiwizacji

Należy wybrać opcję Działania > Archiwa > Archiwizuj.

Program Notes zarchiwizuje wiadomości spełniające kryteria, które zostały określone podczas tworzenia archiwum.

Natychmiastowa archiwizacja wybranych wiadomości

Podczas tworzenia lub edytowania kryteriów archiwizacji należy w sekcji Kryteria wyboru wybrać opcję Wybrane przez użytkownika. Te kryteria powinny być włączone.

Gdy już zostaną one włączone, będzie można w dowolnym momencie wybrać wiadomości do zarchiwizowania, a następnie wybrać opcję Działania > Archiwa > Archiwizuj wybrane dokumenty.

Pozostawianie podsumowania archiwizowanych wiadomości w aplikacji Poczta

Podczas tworzenia lub edytowania kryteriów archiwizacji należy wybrać opcję Zmniejsz wielkość dokumentów w tej aplikacji, a następnie dokonać wyboru na odpowiedniej liście rozwijanej.

Automatyczne usuwanie wiadomości

Podczas tworzenia lub edytowania kryteriów archiwizacji należy wybrać opcję Wyczyść tę aplikację bez archiwizowania.

Aby otworzyć archiwum, należy kliknąć znak plus (+) obok pozycji Archiwum na panelu nawigacyjnym poczty, a następnie wybrać nazwę archiwum.

Aby znaleźć zarchiwizowaną wiadomość, należy otworzyć archiwum i przeprowadzić wyszukiwanie.

Śledzenie wysłanej wiadomości

Podczas rozwiązywania problemów konieczne może być śledzenie wysłanej wiadomości. Śledząc wiadomości, można uzyskać informacje na temat serwerów, przez które są one przesyłane.

Śledzenie wiadomości jest możliwe jeśli wszystkie serwery, przez które ta wiadomość przechodzi, są serwerami Domino w wersji 5 lub nowszej. Na serwerach musi być również włączone śledzenie.

 1. Otwórz widok Wysłane i wybierz wiadomość.
 2. Kliknij opcję Działania > Więcej > Śledź wiadomość.
 3. Wybierz adresatów, do których zostały wysłane wiadomości, które chcesz śledzić.
 4. Opcjonalne: Aby dodać adresatów, wpisz lub wybierz nazwę adresata w polu Dodatkowi adresaci i kliknij przycisk Dodaj.
 5. Wybierz opcję Tylko status dostarczenia lub Śledź całą ścieżkę, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.

Wynik zostanie wysłany do skrzynki odbiorczej użytkownika.

Uaktualnianie projektu folderów poczty

W zależności od ustawień kontrolowanych przez administratora Domino program IBM Lotus Notes mógł zaktualizować projekt pliku poczty elektronicznej tak, aby uwzględnić najnowszy projekt folderów programu Notes (np. Skrzynka odbiorcza i Kosz), ale nie zaktualizować folderów utworzonych przez użytkownika.

Jeśli projekt pliku poczty został zastąpiony projektem szablonu Mail6.ntf lub późniejszym, użytkownik może aktualizować projekt swoich folderów opartych na następujących standardowych folderach: Skrzynka odbiorcza, Alarmy, Kosz, Reguły, Kalendarz lub Wszystkie dokumenty. Można automatycznie aktualizować wszystkie foldery oparte na folderach standardowych lub ręcznie każdy z osobna, co jednak potrwa nieco dłużej.

Uaktualnianie folderów

 1. Otwórz pocztę.
 2. Kliknij opcję Działania > Folder > Zaktualizuj projekt folderu.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wszystkie foldery oparte na folderach standardowych zaktualizować do najnowszej wersji projektu tych folderów, kliknij opcję Aktualizuj automatycznie.
  • Aby zaktualizować foldery pojedynczo, kliknij opcję Aktualizuj ręcznie. Następnie wybierz jeden lub większą liczbę folderów, wybierz typ projektu folderu standardowego (np. Skrzynka odbiorcza), który ma zostać użyty do zaktualizowania wybranych folderów, i kliknij przycisk OK. Aby zaktualizować większą liczbę folderów w oparciu o inny typ projektu, kliknij opcję Tak i powtórz powyższe czynności.
  • Aby odłożyć aktualizację do czasu zapoznania się z projektem folderów, kliknij przycisk Anuluj.

Kalendarz

Umożliwia planowanie konferencji, zarządzanie harmonogramem, dodawanie innych kalendarzy itp.

Pierwsze kroki z aplikacją Kalendarz

Jak używać różnych typów pozycji kalendarza?

Jak zmienić słownik sprawdzania pisowni?

Co to są kategorie i jak ich używać w aplikacji Kalendarz?

Krótki przegląd aplikacji Kalendarz

Krótki przegląd aplikacji Poczta

Praca z konferencjami

Jak zobaczyć, czy osoby mają czas wolny na konferencje?

Jak udostępnić informacje o moim czasie wolnym na konferencje?

Jak utworzyć konferencję cykliczną?

Jak zarezerwować pokój lub zasób na potrzeby konferencji?

Jak utworzyć konferencję cykliczną?

Personalizowanie ustawień kalendarza

Jak ustawić wyświetlanie lub ukrywanie panelu podglądu w aplikacji Kalendarz albo zmienić jego położenie?

Jak zmienić ustawienia regionalne, takie jak strefy czasowe, kierunek tekstu oraz dni tygodnia roboczego?

Jak ustawić automatyczne alarmy dla wszystkich konferencji?

Jak w kalendarzu umieścić symbol zastępczy dla konferencji, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi?

Co zrobić, aby do mojej skrzynki odbiorczej trafiało mniej powiadomień o konferencjach?

Inne czynności, które można wykonać z aplikacją Kalendarz

Jak w kalendarzu umieścić symbol zastępczy dla konferencji, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi?

Dodawanie świąt do kalendarza

Ustawianie preferowanych pokojów i zasobów

Ustawianie preferowanych informacji o telekonferencji

Czyszczenie przeszłych pozycji kalendarza

Dostęp i przekazywanie uprawnień do kalendarza

Kto może wyświetlać mój harmonogram i informacje o czasie wolnym?

Jak zezwolić innej osobie na zarządzanie moim kalendarzem?

Jak otworzyć kalendarz innej osoby?

Jak utworzyć skrót do kalendarza innej osoby?

Jak w kalendarzu umieścić symbol zastępczy dla konferencji, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi?

Rozwiązywanie problemów z kalendarzem

Jak przekształcić konferencję w konferencję cykliczną po jej utworzeniu?

Jak zaakceptować zaproszenie na konferencję, które zostało wcześniej odrzucone lub delegowane?

Co zrobić, gdy program Notes wyświetla niepoprawny czas?

Zaawansowane tematy dotyczące aplikacji Kalendarz

Zaawansowane tematy dotyczące aplikacji Kalendarz

Więcej informacji

Obszar wiki produktu Lotus Notes and Domino

Blog ze wskazówkami dotyczącymi programu Lotus Notes

Pierwsze kroki z aplikacją Kalendarz

W tej aplikacji można planować i śledzić konferencje, spotkania, rocznice itp.

Czy przenosisz się z programu Microsoft Outlook? Kliknij tutaj.

Jak używać różnych typów pozycji kalendarza?

Kalendarz programu Notes umożliwia planowanie konferencji, terminów, zdarzeń całodniowych, rocznic, przypomnień i ogłoszeń o zdarzeniach. W tym temacie wyjaśniono niektóre różnice między wymienionymi typami pozycji.

Tabela 55. Typy pozycji kalendarza

Typ

Opis

Konferencja

Istnieje możliwość zaplanowania konferencji z innymi osobami i wysłania zaproszeń e-mail, na które te osoby mogą odpowiedzieć (na przykład mogą zaakceptować lub odrzucić zaproszenie albo zaproponować zmiany).

Ogłoszenie o zdarzeniu

Istnieje możliwość zaplanowania konferencji z innymi osobami i rozesłania do nich zaproszeń e-mail, które mogą zostać dodane do kalendarzy tych osób bez konieczności odpowiadania na nie.

Termin

W kalendarzu można zaplanować czas w obrębie jednego dnia.

Zdarzenie całodniowe

W kalendarzu można zaplanować cały dzień lub blok dni (na przykład urlop).

Rocznica

Do kalendarza można dodawać coroczne zdarzenia, na przykład urodziny. Pozycje typu Rocznica powtarzają się tego samego dnia każdego roku przez 10 kolejnych lat, począwszy od podanej daty (czas trwania powtarzania rocznicy można zmienić, klikając opcję Powtarzaj w utworzonej pozycji rocznicy).

Przypomnienie

Umożliwia ustawienie przypomnienia o jakimś zdarzeniu o konkretnej godzinie.

Jak dodać inne kalendarze do kalendarza programu Notes?

Do kalendarza programu Notes można dodać kalendarz Google(TM), aplikację iCalendar, kalendarz programu Notes innej osoby, kalendarz TeamRoom programu Notes lub kalendarz aplikacji programu Notes. Pozycje będą wyświetlane w wybranym kolorze obok pozycji kalendarza programu Notes.

 1. Na lewym panelu kalendarza kliknij opcję Dodaj kalendarz.
 2. W obszarze Dodaj wybierz typ kalendarza, który ma zostać dodany.
  Uwaga: Dla opcji Kalendarz użytkownika programu Notes użytkownik musi mieć dostęp do kalendarza innego użytkownika.
 3. Wprowadź konieczne informacje i kliknij przycisk OK.
  Uwaga: Jeśli dodawany kalendarz zawiera wiele pozycji, ich wyświetlenie w kalendarzu programu Notes może zająć nieco więcej czasu.
Wskazówka: Aby później ukryć lub wyświetlić pozycje kalendarza, należy zaznaczyć pole wyboru kalendarza w obszarze Pokaż kalendarze lub anulować zaznaczenie tego pola.

Co to są kategorie i jak ich używać w aplikacji Kalendarz?

Kategorie to etykiety ułatwiające porządkowanie i wyszukiwanie elementów. Kategorii można użyć do porządkowania pozycji kalendarza, czynności do wykonania, kontaktów i grup.

Dodawanie kategorii do pozycji kalendarza

Z poziomu otwartej pozycji kalendarza wprowadź kategorie w polu Kategoria.
Uwaga: Jeśli pole Kategoria nie jest wyświetlane, kliknij opcję Wyświetlanie > Kategoria w górnej części pozycji kalendarza.

Wyświetlanie pozycji kalendarza według kategorii

W aplikacji Kalendarz kliknij znak plus (+) przy opcji Listy znajdującej się na panelu nawigacyjnym po lewej stronie (jeśli ta opcja nie została już rozwinięta), a następnie kliknij opcję Pozycje według kategorii.

Krótki przegląd aplikacji Kalendarz

Ten krótki przegląd obejmuje zrzut ekranu wyjaśniający podstawy aplikacji Kalendarz oraz tabele zawierające listy innych typowych czynności i często używanych skrótów.

Zrzut ekranu produktu z podświetlonymi różnymi obszarami

Tabela 56. Ogólne
Zadanie Czynność

Otwieranie kalendarza

Kliknij przycisk Otwórz i wybierz opcję Kalendarz.

Tworzenie konferencji lub innej pozycji kalendarza

Z poziomu kalendarza należy kliknąć opcję Nowy > Konferencja lub wybrać inny typ pozycji kalendarza.

Wskazówka: Aby nie otrzymywać pocztą elektroniczną odpowiedzi od zaproszonych osób, należy wybrać opcję Ogłoszenie o zdarzeniu.
Tabela 57. Praca z konferencjami
Zadanie Czynność

Dodawanie zaproszonych osób do konferencji i ich usuwanie

Należy otworzyć zaproszenie na konferencję i kliknąć opcję Dodaj osoby zaproszone lub Usuń osoby zaproszone.

Ustawianie lub anulowanie alarmu dla konferencji

 • Aby ustawić alarm, utwórz lub zmodyfikuj pozycję kalendarza, a następnie kliknij opcję Powiadom.
 • Aby anulować alarm, otwórz pozycję kalendarza, usuń zaznaczenie opcji Powiadom, a następnie kliknij opcję Zapisz i zamknij.

Zmienianie harmonogramu, anulowanie, aktualizowanie i potwierdzanie konferencji

 • Aby zmienić harmonogram konferencji, anulować ją lub potwierdzić, otwórz konferencję, kliknij opcję Czynności właściciela, a następnie kliknij opcję Zmień harmonogram, Anuluj lub Potwierdź.
  Uwaga: Po potwierdzeniu konferencji program Notes wysyła aktualizację do zaproszonych osób zawierającą najbardziej aktualne informacje o konferencji.
 • Aby zaktualizować konferencję i powiadomić zaproszone osoby, otwórz konferencję, zaktualizuj ją, a następnie kliknij opcję Zapisz i wyślij zaproszenia.
Wskazówka: Jeśli osoby zapraszane na konferencję cykliczną używają aplikacji kalendarza innych niż Notes, należy wybrać opcję Tylko ta instancja, ponieważ kalendarze inne niż kalendarze programu Notes mogą nie obsługiwać innych opcji.

Oznaczanie konferencji jako wolny czas w harmonogramie

 • Jeśli tworzysz konferencję, wybierz opcję Oznacz jako dostępne.
 • Jeśli jesteś osobą zaproszoną na konferencję, kliknij opcję Wstępnie zaakceptuj.

Sprawdzanie odpowiedzi zaproszonych osób na konferencję

Z poziomu kalendarza należy otworzyć konferencję, a następnie kliknąć kartę Status osoby zaproszonej znajdującą się w dolnej części zaproszenia.

Wysyłanie wiadomości do zaproszonych osób

Należy otworzyć konferencję, kliknąć opcję Czynności właściciela, a następnie wybrać opcję Wyślij wiadomość do wszystkich zaproszonych osób, Wyślij wiadomość do osób zaproszonych, które udzieliły odpowiedzi lub Wyślij wiadomość do osób zaproszonych, które nie udzieliły odpowiedzi.

Szyfrowanie konferencji

Należy utworzyć zaproszenie na konferencję, kliknąć opcję Opcje dostarczania, a następnie wybrać opcję Szyfruj.

Proponowanie nowej daty lub godziny konferencji

 1. Otwórz zaproszenie na konferencję, a następnie kliknij opcję Odpowiedz > Zaproponuj inną godzinę. Jeśli opcje Zaproponuj nową godzinę nie zostaną wyświetlone, oznacza to, że przewodniczący konferencji wyłączył kontrpropozycje dla danego zaproszenia.
 2. Kliknij opcję Sprawdź harmonogramy, aby sprawdzić harmonogramy czasu wolnego uczestników konferencji i zobaczyć, czy są oni dostępni w proponowanym terminie.
Uwaga: Aby zaproponować nowy czas na konferencję cykliczną, należy najpierw zaakceptować zaproszenie. Otwórz kalendarz, otwórz konferencję cykliczną i zaproponuj nowy termin.
Tabela 58. Praca z kalendarzem
Zadanie Czynność

Wyświetlanie i ukrywanie innych kalendarzy z poziomu kalendarza programu Notes

Aby wyświetlić kalendarz, należy go najpierw dodać do używanego kalendarza. Patrz Jak dodać inne kalendarze do kalendarza programu Notes?

Na panelu nawigacyjnym w obszarze Wyświetlanie kalendarzy zaznacz pole wyboru obok nazwy kalendarza lub usuń jego zaznaczenie.

Edycja lub usuwanie innych kalendarzy z poziomu kalendarza programu Notes

Na panelu nawigacyjnym w obszarze Wyświetlanie kalendarzy kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kalendarza, a następnie wybierz opcję Edytuj lub Usuń.

Filtrowanie kalendarza w celu wyświetlenia tylko pozycji określonego typu lub o określonym statusie albo pozycji, które są prywatne lub które oddano pod przewodnictwo określonej osoby

Należy kliknąć opcję Pokaż w górnej części kalendarza, kliknąć opcję Filtruj według, a następnie kliknąć metodę filtrowania.

Na przykład można kliknąć opcję Przewodniczący, aby wyświetlić tylko konferencje prowadzone przez określoną osobę albo opcję Typ, aby wyświetlić tylko terminy.

Wyświetlanie anulowanych konferencji w kolorze czerwonym lub ich automatyczne usuwanie

Należy kliknąć opcję Plik > Preferencje, kliknąć sekcję Kalendarz i czynności do wykonania, kliknąć opcję Wyświetlanie, a następnie Widoki, wybrać opcję Automatycznie przetwarzaj anulowane konferencje, a następnie wybrać opcję Pokaż jako anulowane w kalendarzu lub Usuń z kalendarza.

Wyświetlanie lub ukrywanie czynności w kalendarzu

Należy kliknąć opcję Plik > Preferencje, kliknąć sekcję Kalendarz i czynności do wykonania, kliknąć opcję Wyświetlanie, kliknąć opcję Widoki, a następnie zaznaczyć pole wyboru Wyświetlanie pozycji czynności do wykonania lub usunąć jego zaznaczenie.

Zmiana koloru pozycji kalendarza

Kliknij opcję Plik > Preferencje, kliknij sekcję Kalendarz i zadania do wykonania, kliknij kartę Kolory, a następnie określ kolory tła i tekstu dla danego typu pozycji.

Wyświetlanie kalendarza w przedziałach czasu lub podsumowaniach

Należy kliknąć opcję Pokaż znajdującą się w górnej części kalendarza, a następnie kliknąć opcję Podsumowanie, aby wyświetlić podsumowania, lub Przedziały czasu, aby wyświetlić przedziały czasu.

Pozostawianie obiektów zastępczych w kalendarzu w miejscu oryginalnych godzin po zaproponowaniu nowych godzin konferencji

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania, a następnie kliknij opcję Wyświetlanie.
 2. Wybierz opcję Domyślnie pozostaw symbol zastępczy dla konferencji, w przypadku których zgłoszono kontrpropozycje.

Aktualizowanie innych uczestników konferencji po dodaniu lub usunięciu zaproszonych osób

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania, a następnie kliknij opcję Wyświetlanie.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia.
 3. Wybierz opcję Podczas dodawania lub usuwania osób zaproszonych na konferencję aktualizuj innych uczestników.
Tabela 59. Skróty
Zadanie W systemie Windows Komputery Macintosh
Otwarcie wybranej pozycji kalendarza Enter Enter
Uzyskanie pomocy dla bieżącej funkcji F1 Pomoc lub Apple + ?
Powiększenie wybranego tekstu do następnej dostępnej wielkości F2 Niedostępny
Zmniejszenie wybranego tekstu do następnej dostępnej wielkości Shift + F2 Niedostępny
Cofnięcie ostatniego działania. Ctrl + Z Apple + Z
Odświeżenie widoku F9 F9
Zamknięcie bieżącego widoku kalendarza lub bieżącej pozycji kalendarza Esc Esc
Wyświetlenie listy dostępnych skrótów Ctrl+ Shift + L

Praca z konferencjami

Istnieje możliwość planowania konferencji, rezerwowania pokojów i zasobów oraz dodawania informacji o konferencji elektronicznej i telekonferencji. Można także sprawdzić, które osoby są dostępne i mogą uczestniczyć w konferencjach, oraz można informować inne osoby o swojej dostępności.

Jak zobaczyć, czy osoby mają czas wolny na konferencje?

Podczas planowania konferencji można sprawdzić, kiedy zapraszane osoby mają czas wolny.

Dostępność zapraszanych osób jest określana na podstawie harmonogramu ich czasu wolnego i pozycji w ich kalendarzach.

 1. Podczas planowania konferencji lub ogłoszenia o zdarzeniu dodaj zapraszane osoby i zarezerwuj pokoje lub zasoby.
 2. Kliknij opcję Znajdź dostępne godziny znajdującą się na dole zaproszenia.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Szczegóły i przeciągnij pasek czasu do godziny. Jeśli pasek czasu jest zielony, wszystkie zaproszone osoby są dostępne w podświetlonym czasie. Jeśli pasek czasu jest różowy, nie wszystkie zaproszone osoby są dostępne w podświetlonym czasie. Jeśli pasek czasu jest szary, informacje na temat czasu wolnego jakichkolwiek zaproszonych osób są niedostępne. (Podczas ustalania osób, które będą mogły wziąć udział w planowanej konferencji, zakłada się, że osoby zaproszone, których informacje o czasie wolnym są niedostępne lub zastrzeżone mogą w niej uczestniczyć.)
  • Kliknij opcję Podsumowanie, aby program planujący zaproponował godziny konferencji.

Jeśli nie można znaleźć godzin, kiedy wszystkie osoby są dostępne

Istnieje możliwość wykluczenia zaproszonej osoby, grupy zaproszonych osób, pokoju lub zasobu, aby znaleźć godzinę, kiedy większość osób i zasobów jest dostępna. W przypadku użycia opcji Podsumowanie można zobaczyć, że co najmniej 75%, 50%, lub wszyscy uczestnicy mogą brać udział w konferencji.

 • Aby wykluczyć zaproszoną osobę, grupę, pokój lub zasób, usuń zaznaczenie pola wyboru obok tej osoby, grupy, pokoju lub zasobu. Aby na przykład wykluczyć wszystkie opcjonalne zaproszone osoby, usuń zaznaczenie pola wyboru obok pozycji Opcjonalne.
 • Aby zobaczyć, kiedy podzbiór zaproszonych osób jest dostępny, kliknij kartę Podsumowanie, kliknij opcję Sprawdź, czy 100% wymag. osób może uczestn., a następnie wybierz element.

Jak udostępnić informacje o moim czasie wolnym na konferencje?

Ustawienie harmonogramu czasu wolnego umożliwi innym osobom poznanie dni i godzin, w których użytkownik jest dostępny.

Użytkownicy mający dostęp do harmonogramu czasu wolnego innego użytkownika mogą sprawdzać harmonogram tego użytkownika, aby wiedzieć podczas planowania konferencji, kiedy ten użytkownik jest dostępny. Informacje na temat ustawiania dostępu użytkowników do harmonogramu czasu wolnego zawiera sekcja Kto może wyświetlać mój harmonogram i informacje o czasie wolnym?

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Harmonogram.
 3. Wybierz odpowiednią strefę czasową z listy Strefa czasowa. Wartość domyślna to Czas lokalny.
 4. Wybierz dni tygodnia swojej dostępności, a następnie określ godziny dostępności dla poszczególnych wybranych dni.

Jak utworzyć konferencję cykliczną?

Istnieje możliwość utworzenia konferencji, która jest powtarzana w okresach dziennych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych lub niestandardowych (wybranych przez użytkownika).

Aby zaplanować konferencję lub ogłoszenie o zdarzeniu, kliknij odsyłacz Powtórz, a następnie określ, jak często i jak długo konferencja ma być powtarzana.

Jak zarezerwować pokój lub zasób na potrzeby konferencji?

Podczas tworzenia zaproszenia na konferencję można zarezerwować pokój lub zasoby dla tej konferencji.

 1. Podczas planowania konferencji lub ogłoszenia o zdarzeniu kliknij opcję Znajdź pokoje lub Znajdź zasoby.
 2. W polu Wybierz książkę adresową wybierz książkę adresową, która zawiera miejsce, w którym ma zostać zarezerwowany pokój lub zasób.
  Uwaga: Jeśli nie wiesz, którą książkę adresową wybrać, zapytaj administratora produktu Domino.
 3. Wprowadź konieczne informacje i kliknij opcję Szukaj.
 4. W zależności od przyjętych rozwiązań, można natrafić na ograniczenia, związane z wyprzedzeniem, z jakim możliwe jest zarezerwowanie pokojów i zasobów. Właściciele pokojów i zasobów mogą również stosować różne, specyficzne ograniczenia.
 5. Kliknij przycisk OK. W zależności od przyjętych rozwiązań, możesz otrzymać automatyczne powiadomienie o rezerwacji pokoju lub zasobu.

Jak zaplanować konferencję elektroniczną?

Informacje na temat dodawanych konferencji elektronicznych można zapisać w celu ich ponownego użycia.

 1. Podczas planowania konferencji lub ogłoszenia o zdarzeniu kliknij odsyłacz Konferencja elektroniczna.
 2. Wybierz istniejącą konferencję elektroniczną lub kliknij opcję Nowy, aby dodać informacje o nowej konferencji elektronicznej. Dodatkową pomoc można uzyskać, klikając i przytrzymując ikony znaku zapytania.

Personalizowanie ustawień kalendarza

Istnieje możliwość modyfikowania wyglądu kalendarza, wybierania powiadomień o konferencjach, które mają być odbierane w skrzynce odbiorczej, itp.

Jak ustawić wyświetlanie lub ukrywanie panelu podglądu w aplikacji Kalendarz albo zmienić jego położenie?

Panel podglądu można wyświetlać i ukrywać. Wyświetlony panel można umieścić na dole lub z boku.

Zmiana położenia panelu podglądu

Kliknij opcję Pokaż w górnej prawej części okna, a następnie kliknij opcję Podgląd na dole lub Podgląd z boku.

Wyświetlanie i ukrywanie panelu podglądu

Kliknij opcję Pokaż > Ukryj podgląd.

Jak zmienić ustawienia regionalne, takie jak strefy czasowe, kierunek tekstu oraz dni tygodnia roboczego?

Istnieje możliwość ustawienia opcji regionalnych umożliwiających dopasowanie sposobu wyświetlania poczty elektronicznej i kalendarza zgodnie z preferencjami.

Wybieranie profilu regionalnego produktu Lotus Notes

Wybranie profilu regionalnego powoduje automatyczne ustawienie języka treści, języka sortowania, języka nazwy alternatywnej i zestawu znaków importowania/eksportowania.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje. (Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Lotus Notes > Preferencje).
 2. Kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 3. Kliknij język regionu lub kraju na liście Profil regionalny.

Zmiana strefy czasowej

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij sekcję Kalendarz i zadania.
 2. Kliknij opcję Harmonogram.
 3. Wybierz odpowiednią strefę czasową z listy Strefa czasowa. Wartość domyślna to Czas lokalny.

Wyświetlanie dodatkowej strefy czasowej

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plusa znajdujący się obok opcji Kalendarz i czynności do wykonania, a następnie kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 3. Należy wybrać opcję Wyświetlaj dodatkową strefę czasową, określić etykietę strefy czasowej i wybrać strefę czasową.
  Wskazówka: Wprowadzona etykieta powinna być krótka lub pusta, aby zminimalizować obcięcie tekstu w kolumnie przedziału czasu.

Zmiana dni tygodnia roboczego

Kliknij opcję Plik > Preferencje, kliknij sekcję Kalendarz i zadania, kliknij opcję Wyświetlanie, kliknij opcję Widoki, a następnie wybierz dni robocze w obszarze Dni w tygodniu roboczym.

Zmiana pierwszego dnia wyświetlanego w kalendarzu, sekcji wyboru daty i kalendarza podręcznego

Dzień, od którego rozpoczyna się tydzień, można zmienić oddzielnie dla widoku kalendarza, sekcji wyboru daty i kalendarza podręcznego. Domyślnie początkiem tygodnia w widoku kalendarza i w sekcji wyboru daty jest poniedziałek, a w kalendarzu podręcznym — niedziela.

Sekcja wyboru daty jest wyświetlana na lewym panelu widoku kalendarza. Może też być wyświetlana w postaci obiektu osadzonego w innych aplikacjach. Kalendarz podręczny jest wyświetlany w oknach dialogowych.

Aby zmienić datę początkową w widoku kalendarza, sekcji wyboru daty lub kalendarza podręcznego, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje > Preferencje użytkownika.

 2. Kliknij opcję Międzynarodowe > Kalendarz.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dzień tygodnia w sekcji Pierwszy dzień w widoku kalendarza.
  • Kliknij dzień tygodnia w sekcji Wybór daty — data początkowa.
  • Kliknij dzień tygodnia w sekcji Pierwszy dzień kalendarza podręcznego.

Zmiana kierunku sekcji wyboru daty i kalendarza podręcznego

W programie Notes można zmienić sposób wyświetlania dat w sekcji wyboru daty i kalendarzu podręcznym. Jest to przydatne, jeśli w używanym języku tekst czyta się od prawej do lewej strony.

Sekcja wyboru daty jest wyświetlana w lewym panelu widoku kalendarza programu IBM Lotus Notes w aplikacji pocztowej. Może być także osadzona w innych aplikacjach. Kalendarz podręczny jest wyświetlany w oknach dialogowych.

Aby zmienić sposób wyświetlania dat w sekcji wyboru daty i kalendarzu podręcznym, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plusa znajdujący się obok opcji Kalendarz i czynności do wykonania, a następnie kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 3. Należy wybrać kierunek w polu Kierunek sekcji wyboru daty/kalendarza podręcznego.

Zmiana kierunku tekstu i zachowania kursora w przypadku języków dwukierunkowych

Jeśli używany jest język dwukierunkowy (np. arabski lub hebrajski), można tak skonfigurować program IBM Lotus Notes, aby kierunek czytania menu i tekstu oraz kierunek ruchu kursora był odpowiedni dla danego języka.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Ustawienia regionalne, a następnie kliknij opcję Dwukierunkowe.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W obszarze Kierunek menu kliknij opcję Od prawej, aby pozycje menu głównego programu Lotus Notes były wyświetlane od prawej krawędzi okna.
  • Kliknij opcję w polu Globalny kierunek tekstu, aby określić sposób wyświetlania tekstu w całym interfejsie użytkownika. Dla języków takich jak arabski lub hebrajski kliknij opcję Od prawej do lewej. Kliknij opcję Kontekst, aby zastosować kierunek czytania ustawiony dla akapitów w dokumencie.
  • W obszarze Ruch kursora kliknij odpowiednią opcję dotyczącą zachowania kursora.

   Po kliknięciu opcji Wizualny kierunek ruchu kursora będzie zgodny z kierunkiem czytania ustawionym dla akapitów w dokumencie.

   Po kliknięciu opcji Logiczny kierunek ruchu kursora będzie zgodny z kierunkiem wprowadzania znaków w dokumencie. Na przykład w jednym wierszu znajdują się słowa w języku angielskim i w języku dwukierunkowym (np. arabskim). We właściwościach akapitu wybrano opcję czytania tekstu od lewej do prawej. W takim przypadku kursor w słowie angielskim będzie poruszał się od lewej do prawej strony. Po przeniesieniu kursora na pierwszą literę słowa arabskiego kierunek ruchu zmieni się (od prawej do lewej) aż do wystąpienia kolejnego słowa w języku angielskim.

Ustawianie kierunku czytania dla akapitów w dokumencie

Jeśli w programie Lotus Notes włączono tekst dwukierunkowy, można ustawić kierunek czytania dla akapitów w dokumencie.

 1. Przełącz dokument w tryb edycji.
 2. Wybierz tekst, dla którego chcesz określić kierunek czytania.
 3. Kliknij opcję Tekst > Właściwości tekstu.
 4. Kliknij kartę Wyrównanie akapitu.
 5. Obok pozycji Kierunek czytania wybierz opcję Od lewej do prawej lub Od prawej do lewej.

Wyświetlanie kalendarza dodatkowego razem z kalendarzem głównym

W widoku Kalendarz mogą być wyświetlane dwa kalendarze: główny i dodatkowy. Kalendarz dodatkowy to kalendarz inny niż gregoriański. Może to być kalendarz Hijri, żydowski lub japoński (sześciodniowy).

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Program Notes > Preferencje > Preferencje użytkownika.

 2. Kliknij opcję Międzynarodowe > Kalendarz.
 3. Z menu Kalendarzdodatkowy wybierz odpowiednią opcję.
Uwaga: Aby wyłączyć tę opcję, kliknij opcję Brak.

Zmiana metody używanej do obliczania numeru tygodnia wyświetlanego w stopce widoku kalendarza (oraz na pasku bocznym Dzień w kilku słowach).

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plusa znajdujący się obok opcji Kalendarz i czynności do wykonania, a następnie kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 3. Należy kliknąć opcję w obszarze Numery tygodni, aby wybrać metodę używaną w Stanach Zjednoczonych, metodę zgodną ze standardem ISO (International Standards Organization) lub metodę dostosowaną przez użytkownika.
  Wskazówka: Aby ukryć tekst numeru tygodnia lub wyświetlić zamiast numerów tygodni numery dni lub miesięcy, należy kliknąć tekst prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć odpowiednią opcję.

Jak ustawić automatyczne alarmy dla wszystkich konferencji?

Zamiast ustawiać alarmy dla poszczególnych pozycji kalendarza można skonfigurować automatyczny alarm dla wszystkich pozycji kalendarza o określonym typie, np. dla przypomnień. Podczas ustawiania automatycznego alarmu można zmienić domyślny sygnał dźwiękowy powiązany z alarmem i określić, z jakim wyprzedzeniem alarm ma być uruchamiany.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Alarmy.
 3. Wybierz opcję Wyświetlaj powiadomienia o alarmach.
 4. Wybierz co najmniej jeden typ pozycji kalendarza, dla którego mają zostać ustawione automatyczne alarmy.
 5. Wprowadź liczbę określającą, z jakim wyprzedzeniem powinien zostać włączony alarm.
 6. Opcjonalne: Aby zmienić domyślny sygnał dźwiękowy alarmu, wybierz sygnał dźwiękowy w polu Domyślny sygnał dźwiękowy.
Wskazówka: Ustawienia automatycznego alarmu dla poszczególnych pozycji kalendarza można zmienić, klikając ikonę alarmu przy wybranej pozycji.

Jak w kalendarzu umieścić symbol zastępczy dla konferencji, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi?

Obiekty zastępcze nowych konferencji są domyślnie zaciemnione w kalendarzu i nie są traktowane jako czas zajęty w harmonogramie czasu wolnego.

 • Kliknij opcję Plik > Preferencje.
 • Kliknij sekcję Kalendarz i czynności do wykonania, kliknij opcję Wyświetlanie, kliknij opcję Widoki, a następnie wybierz opcję Wyświetlaj nowe (nieprzetworzone) powiadomienia.

Co zrobić, aby do mojej skrzynki odbiorczej trafiało mniej powiadomień o konferencjach?

Produkt Lotus Notes udostępnia szereg funkcji umożliwiających efektywniejsze porządkowanie wiadomości w skrzynce odbiorczej, na przykład odpowiedzi na zaproszenia na konferencje mogą być tworzone automatycznie, dostarczanie do skrzynki odbiorczej odpowiedzi zapraszanych osób lub wszystkich zaproszeń na konferencje może być blokowane, a powiadomienia o konferencjach mogą być automatycznie usuwane po wysłaniu na nie odpowiedzi.

Automatyczne odpowiadanie na wybrane zaproszenia na konferencje

Automatyczne przetwarzanie można określić dla wszystkich zaproszeń na konferencję, tylko dla zaproszeń od konkretnych osób lub dla zaproszeń wysłanych przez wszystkich z wyjątkiem określonych osób.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Automatyczne przetwarzanie.
 3. Wybierz opcję Automatycznie odpowiadaj na zaproszenia na konferencje.
 4. W obszarze Po otrzymaniu zaproszenia na konferencję od wybierz opcję i wprowadź nazwy, jeśli to konieczne. Kliknij strzałkę w dół, aby wybrać nazwy z katalogu.
 5. W obszarze Automatycznie wykonaj następującą czynność wybierz odpowiednią opcję.
  Uwaga: W przypadku braku wolnego czasu w harmonogramie wybierz opcję odrzucaj w przypadku braku wolnego czasu, aby automatycznie odrzucać zaproszenia, lub opcję gdy godzina nie jest dostępna, pytaj mnie o decyzję, aby pozostawić zaproszenia w skrzynce odbiorczej i mieć możliwość udzielenia na nie odpowiedzi.

Automatyczna aktualizacja konferencji

W przypadku wystąpienia aktualizacji konferencji, na które zaproszenia zostały zaakceptowane, mogą one być automatycznie dodawane.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia.
 3. Wybierz opcję Automatycznie przetwarzaj aktualizacje konferencji i zastosuj zmiany dotyczące konferencji.

Zapobieganie dostarczaniu do skrzynki odbiorczej odpowiedzi od zapraszanych osób

Istnieje możliwość zablokowania otrzymywania powiadomień o zaakceptowanych lub odrzuconych zaproszeniach od osób zaproszonych na konferencję. Zamiast otrzymywania odpowiedzi do skrzynki odbiorczej można sprawdzić, kto zaakceptował zaproszenie na konferencję, otwierając zaproszenie i klikając znajdującą się u dołu kartę Status osoby zaproszonej.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia.
 3. W obszarze Wyświetlaj następujące powiadomienia o konferencjach w mojej skrzynce odbiorczej wybierz opcję Wszystko oprócz odpowiedzi.

Zapobieganie dostarczaniu do skrzynki odbiorczej wszystkich powiadomień o konferencjach

Zamiast otrzymywania odpowiedzi na zaproszenia na konferencje do skrzynki odbiorczej można odpowiedzieć na wszystkie konferencje z poziomu kalendarza.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia.
 3. W obszarze Wyświetlaj następujące powiadomienia o konferencjach w mojej skrzynce odbiorczej wybierz opcję Brak.

Usuwanie powiadomień o konferencjach, na które użytkownik udzielił odpowiedzi

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Powiadomienia.
 3. Wybierz opcję Usuń powiadomienia o konferencjach z mojej skrzynki odbiorczej po ich przetworzeniu.

Dostęp i przekazywanie uprawnień do kalendarza

Użytkownik może zezwolić innym osobom na wyświetlanie lub edytowanie swojego kalendarza oraz może otwierać kalendarze innych osób, o ile ma do nich przyznane prawa dostępu.

Kto może wyświetlać mój harmonogram i informacje o czasie wolnym?

Użytkownik może ustawić preferencję określającą, czy informacje o harmonogramie (oraz które z tych informacji) będą wyświetlane dla innych osób podczas planowania przez nie konferencji i sprawdzania czasu wolnego oraz czasu zajętego użytkownika.

Poziom opisywanej informacji jest określany przez administratora programu Domino. Zawsze umożliwia ona innym osobom uzyskanie wglądu czy określone przedziały czasu użytkownika są wolne czy zajęte. Może umożliwiać innym osobom uzyskiwanie wglądu w tekst pozycji kalendarza, w tym ich tematy. Nawet wtedy, gdy administrator określi szczegółowe informacje zawierające tematy pozycji kalendarza, a użytkownik wolałby uniemożliwić innym osobom wyświetlanie tematów swoich pozycji, to może zadecydować czy tematy te mają być widoczne.

 1. Otwórz pocztę elektroniczną lub kalendarz, kliknij opcję Więcej znajdującą się nad listą wiadomości, a następnie kliknij opcję Preferencje.
 2. Kliknij opcję Dostęp i delegowanie.
 3. Na stronie Dostęp do harmonogramu użytkownika wykonaj jedną z poniższych czynności w celu określenia, którzy użytkownicy lub grupy będą mogli wyświetlać informacje dotyczące harmonogramu.
  • Kliknij opcję Wszyscy.
  • Kliknij opcję Nikt.
  • Kliknij opcję Tylko następujący użytkownicy i grupy, a następnie wpisz nazwy użytkowników lub grup. Kliknij strzałkę znajdującą się z prawej strony pola, aby wybrać nazwy z katalogu.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności w celu określenia, które informacje będą dostępne dla określonych użytkowników lub grup.
  • Kliknij opcję Szczegółowe informacje o pozycjach kalendarza użytkownika, aby inne osoby mogły kliknąć prawym przyciskiem myszy blok czasu zajętego w harmonogramie czasu wolnego użytkownika w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o odpowiedniej pozycji kalendarza.
  • Kliknij opcję Tylko moja dostępność, aby inne osoby mogły wyświetlać tylko czas wolny i zajęty użytkownika.
  • Kliknij opcję Tylko informacje o mojej dostępności, z wyjątkiem pokazywania szczegółów następującym użytkownikom, a następnie wpisz nazwy użytkowników lub grup. Kliknij strzałkę znajdującą się z prawej strony pola, aby wybrać nazwy z katalogu.
 5. Opcjonalne: Jeśli w poprzednim kroku wybrano jedną z opcji udostępniającą szczegóły, usuń zaznaczenie pola wyboru Nie dołączaj tematu pozycji kalendarza do informacji szczegółowych, aby użytkownicy mogący przeglądać szczegóły pozycji kalendarza mogli przeglądać tematy pozycji kalendarza w informacjach szczegółowych.
Uwaga: Jeśli nie można zmienić tych ustawień, oznacza to, że preferencje zostały zablokowane przez administratora.

Jak zezwolić innej osobie na zarządzanie moim kalendarzem?

Użytkownik może zezwolić określonym osobom na otwieranie pozycji poczty, kalendarza, czynności do wykonania lub kontaktów. Może także umożliwić im wysyłanie, edytowanie (w tym dodawanie znacznika śledzenia) i usuwanie wiadomości oraz tworzenie i usuwanie pozycji kalendarza i czynności do wykonania w jego imieniu.

Przyznawanie dostępu innym osobom

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Należy kliknąć opcję Lotus Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Poczta, a następnie kartę Dostęp i delegowanie.
 3. Na stronie Dostęp do poczty elektronicznej i kalendarza użytkownika wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przyznać prawa dostępu nowej osobie, kliknij opcję Dodaj, a następnie określ osobę lub grupę.
  • Aby zmienić prawa dostępu przyznane już osobie lub grupie, kliknij osobę lub grupę na pierwszej liście. Na drugiej liście znajdują się prawa dostępu przyznane danemu użytkownikowi lub grupie. Aby zmienić poziom dostępu, kliknij opcję Zmień uprawnienia dostępu.
 4. Wybierz komponenty, do których osoba lub grupa może uzyskiwać dostęp, a następnie określ poziom dostępu.
Uwaga: Jeśli użytkownik przyzna osobie uprawnienia pisania wiadomości e-mail, takie wiadomości pisane przez tę osobę będą wysyłane w imieniu użytkownika, który przyznał takie uprawnienia. Jeśli użytkownik przyzna osobie tylko uprawnienia do odczytu swoich wiadomości e-mail, wiadomości pisane przez tę osobę będą wysyłane w imieniu tej osoby.
Uwaga: Osoby, którym przekazano prawa dostępu do poczty danego użytkownika, nie mogą czytać odebranych przez niego wiadomości zaszyfrowanych. Co więcej, nie mogą również czytać wiadomości zaszyfrowanych przez tego użytkownika, o ile jego identyfikator nie zawiera klucza szyfrowania użytego do zaszyfrowania wiadomości.

Jak otworzyć kalendarz innej osoby?

Aby użytkownik mógł odczytywać i edytować kalendarz lub listę czynności do wykonania innej osoby, musi mu ona przyznać mu odpowiednie prawa dostępu.

 1. Kliknij opcję Więcej w górnej części kalendarza.
 2. Kliknij opcję Otwórz kalendarz użytkownika.
 3. W polu Katalog wybierz katalog zawierający nazwę osoby będącej właścicielem kalendarza. Jeśli nie wiesz, który katalog wybrać, zapytaj o to właściciela kalendarza.
 4. W polu Znajdź nazwy rozpoczynające się od wpisz kilka pierwszych liter nazwy osoby, tak jak jest ona wyświetlana w katalogu.
 5. Wybierz osobę z listy nazw i kliknij przycisk OK.

Aby łatwo otworzyć kalendarz w przyszłości,należy zapoznać się z tematem Jak utworzyć skrót do kalendarza innej osoby?.

Jak utworzyć skrót do kalendarza innej osoby?

Użytkownik może utworzyć skróty do aplikacji poczty, kalendarza, czynności do wykonania i kontaktów programu Lotus Notes innej osoby, jeśli ta osoba zezwoliła na dostęp do nich.

Uwaga: Zanim będzie możliwe utworzenie skrótów, inne osoby muszą najpierw zezwolić na dostęp do swoich aplikacji poczty, kalendarza, czynności do wykonania lub kontaktów. Więcej informacji zawiera sekcja Jak zezwolić innej osobie na dostęp do mojej poczty, kalendarza, zadań lub kontaktów?.

Skróty są wyświetlane na panelu nawigacyjnym poczty w obszarze Inny plik poczty, na panelu nawigacyjnym kalendarza w obszarze Wyświetlanie kalendarzy, a na panelu nawigacyjnym czynności do wykonania w obszarze Inne czynności do wykonania.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania.
 2. Kliknij opcję Dostęp i delegowanie.
 3. Kliknij opcję Skróty do poczty elektronicznej innych użytkowników.
 4. W obszarze Utwórz skróty umożliwiające otwieranie plików poczty tych użytkowników wpisz nazwy osób, które udzieliły użytkownikowi dostępu do swojej poczty elektronicznej. Aby wybrać nazwy z katalogu, kliknij strzałkę znajdującą się z prawej strony pola.
  Uwaga: Spowoduje to utworzenie skrótów do poczty, kalendarza i czynności do wykonania tej osoby.

Jak automatycznie przesyłać zaproszenia na konferencje do innej osoby?

Odbierane zaproszenia na konferencje i powiadomienia można przesłać do określonej osoby lub grupy. W ten sposób inne osoby mogą zarządzać harmonogramem użytkownika.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Poczta.
 2. Kliknij opcję Dostęp i delegowanie.
 3. Na stronie Dostęp do poczty elektronicznej i kalendarza użytkownika kliknij osobę lub grupę znajdującą się na liście albo dodaj nową osobę lub grupę.
 4. W obszarze Automatyczne przesyłanie wybierz jedną lub obie wymienione poniżej opcje, aby określić typy zaproszeń na konferencje i powiadomień do przesyłania dalej:
  • Jestem przewodniczącym konferencji
  • Jestem uczestnikiem
 5. W polu Dla wiadomości powiązanych z pozycjami kalendarza oznaczonymi jako prywatne wybierz jedną z następujących wartości:
  • Nie przesyłaj — powoduje anulowanie przesyłania dla elementów, dla których wybrano opcję Oznacz jako prywatne.
  • Prześlij bez prywatnych szczegółów — pozycje są przesyłane bez prywatnych szczegółów (w przypadku konferencji przewodniczący i temat konferencji).
  • Prześlij ze wszystkimi szczegółami — pozycje są przesyłane wraz z prywatnymi szczegółami.

Inne czynności, które można wykonać z aplikacją Kalendarz

W kalendarzu można wykonywać również inne czynności, takie jak ustawianie preferowanych pokojów i informacji o telekonferencji.

Tworzenie pozycji kalendarza na podstawie wiadomości e-mail lub czynności do wykonania