Pomoc do programu IBM Notes 9.0 Social Edition

Wydanie pierwsze

Data publikacji: marzec 2013

Informacje o tym wydaniu

Drukowanie

Podczas drukowania tego dokumentu niektóre elementy stylów są usuwane w celu zapewnienia lepszej jakości wydruku. Kilka wskazówek dotyczących drukowania:
 • Długość dokumentu może przekraczać możliwości przeglądarki w zakresie drukowania. Na podstawie testów można stwierdzić, że przeglądarka Microsoft Internet Explorer umożliwia poprawne drukowanie dużych plików.
 • Ten dokument jest długi. Do określenia długości drukowanej strony należy użyć funkcji podglądu wydruku.
 • Po wyróżnieniu sekcji dokumentu można wybrać opcję drukowania tylko zaznaczonej treści.

Praca w trybie bez połączenia

Lokalną kopię tego dokumentu można zapisać z poziomu przeglądarki. Każda przeglądarka udostępnia inne menu i opcje menu. Informacje pomocne podczas lokalnego zapisywania dokumentu można znaleźć w pomocy przeglądarki.

Wysyłanie opinii

Aby przesłać opinię o tej dokumentacji, należy odwiedzić serwis WWW Documentation Feedback (Opinia na temat dokumentacji).

Pierwsze kroki

Witamy w najnowszej wersji programu IBM® Notes. Notes jest użytecznym i wielofunkcyjnym programem dla systemów Microsoft Windows, Macintosh i Linux, który umożliwia natychmiastowy dostęp do wszystkich ważnych dla użytkownika informacji. Za pomocą programu Notes można wysyłać i odbierać pocztę internetową, planować spotkania, przeglądać sieć WWW i korzystać z aplikacji zaprojektowanych do użycia z programem Notes.

Strona Wprowadzenie

Strona Wprowadzenie stanowi punkt startowy dla użytkowników programu Notes. Na stronie Wprowadzenie wyświetlane są informacje na temat nowych funkcji, można tam znaleźć wskazówki pomocne podczas korzystania z programu Notes i uzyskać szybki dostęp do aplikacji programu Notes.

Strona Wprowadzenie z widoczną kartą Nowe funkcje

Strona główna

Z poziomu strony głównej można uzyskać natychmiastowy dostęp do poczty elektronicznej, kontaktów, kalendarza itd. Możliwe jest tworzenie nowych stron głównych, dostosowanych do potrzeb użytkownika. Na stronie Wprowadzenie wybierz kartę Szybkie odsyłacze, a następnie wybierz opcję Zmień stronę główną w menu "Dodatkowe zasoby".

Strona główna z widocznymi przyciskami nowych elementów

Pomoc

Podczas pracy z programem Notes dostępny jest system pomocy. Aby otworzyć pomoc kontekstową, należy nacisnąć klawisz F1 (w systemie Macintosh OS X klawisze Command+Shift+?, a w systemie Linux klawisze Ctrl+F1). Pomoc kontekstowa zawiera listę tematów związanych z zadaniem, które było wykonywane w momencie naciśnięcia klawisza F1. Jeśli tematy pomocy zostały wyświetlone właśnie w ten sposób, będą one wyświetlane na bocznym panelu, który może być stale widoczny podczas pracy. Z łatwością można przejrzeć listę wszystkich tematów lub przeszukać Pomoc, korzystając z odsyłaczy znajdujących się na panelu.

Wąski panel pomocy wyświetlany po naciśnięciu klawisza F1

Aby wyświetlić pomoc w osobnym oknie, należy kliknąć opcję Pomoc > Spis treści pomocy w menu głównym. Aby wysłać temat pomocy do innej osoby, należy kliknąć temat w spisie treści prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Zapisz element docelowy jako . . . (HTML)", a następnie załączyć zapisany plik HTML do wiadomości e-mail.

Menu zaawansowane

Zaawansowani użytkownicy mogą wyświetlić menu zaawansowane. Menu zaawansowane są przeznaczone dla administratorów lub projektantów i zawierają opcje takie jak archiwizowanie lub usuwanie aplikacji bądź zastępowanie projektu aplikacji programu Notes. Po włączeniu menu zaawansowanych (Widok > Menu zaawansowane) będą one dostępne w kolejnych sesjach programu Notes.

Uwaga: W przypadku zainstalowania klienta programu Domino Administrator lub programu Domino Designer menu zaawansowane są domyślnie włączone.

Otwieranie aplikacji

Użytkownicy, którzy w poprzednich wersjach otwierali aplikacje za pomocą menu Plik (Plik > Baza danych > Otwórz), mogą zauważyć zmiany w tym menu. Obecnie należy stosować opcję Plik > Otwórz > Aplikacja programu Notes.

Lista Otwórz

Można również kliknąć przycisk Otwórz i wybrać aplikację z listy lub z folderu Aplikacje.

Dzięki liście Otwórz można wygodnie otwierać aplikacje. Wystarczy kliknąć przycisk Otwórz, a na liście Otwórz zostaną wyświetlone wszystkie dostępne aplikacje i dokumenty, dla których utworzono zakładki. Po dokonaniu wyboru lista zostanie zamknięta i nie będzie zabierać miejsca w oknie programu Notes. Można również zadokować listę Otwórz, tak aby była wyświetlana z boku okna programu Notes jako dobrze znana lista ikon.

Lista Otwórz w trybie otwartym i zadokowana

Pasek boczny

Pasek boczny zapewnia łatwy i nieprzerwany dostęp do aplikacji używanych do rozmów sieciowych z kontaktami programu Sametime, a także umożliwia przeglądanie kalendarza Dzień w kilku słowach, sprawdzanie subskrybowanych kanałów informacyjnych w czytniku kanałów i planowanie działań. Aby oddokować aplikację paska bocznego, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Otwórz w nowym oknie. Po zamknięciu aplikacji powróci ona do paska bocznego. W zależności od konfiguracji systemu na pasku bocznym może być dostępna jedna z następujących aplikacji paska bocznego albo wszystkie te aplikacje.

 • Kontakty Sametime - program Sametime umożliwia rozmowę sieciową z współpracownikami w czasie rzeczywistym. Umożliwia też zarządzanie listą kontaktów.
 • Dzień w kilku słowach - szybki przegląd harmonogramu dnia.
 • Kanały informacyjne - najnowsze wiadomości z serwisów WWW i wybranych aplikacji.
 • Działania - współużytkowanie (ze współpracownikami) plików, list zadań do wykonania, odsyłaczy WWW i wiadomości, przydzielanie działań zespołowi i komentowanie ich przebiegu.
 • Moje widgety - pozwala tworzyć i współużytkować widgety obsługiwane w sieci WWW i w programie Notes.

Po pierwszym uruchomieniu programu IBM Notes pasek boczny jest w stanie wąskim. Na poniższej ilustracji można porównać pasek boczny w stanie wąskim i w stanie otwartym.

Pasek boczny z widocznymi wszystkimi dostępnymi aplikacjami

Szukaj

Funkcja wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie przy użyciu interfejsu programu Notes lub przy użyciu wyszukiwarki WWW. Podobnie jak w przypadku przeszukiwania ulubionych stron WWW, wyszukiwanie jest widoczne w bieżącym oknie i zawsze dostępne. Kliknięcie strzałki umożliwia wybranie typu wyszukiwania oraz wyświetlenie ostatnich wyszukiwań.

Funkcja i menu wyszukiwania - zawsze dostępne nad paskiem bocznym

Witamy w programie IBM Notes Social Edition

Witamy w najnowszej wersji programu IBM® Notes® Social Edition. Notes to bogate w możliwości, wszechstronne oprogramowanie dla komputerów z systemem Microsoft® Windows®, Macintosh i Linux® zapewniające natychmiastowy dostęp do wszystkich istotnych informacji. Za pomocą programu Notes można wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną i internetową, planować spotkania, przeglądać sieć WWW oraz korzystać z zaawansowanych aplikacji społecznościowych i biznesowych w codziennej pracy.

Co nowego w programie IBM Notes 9.0 Social Edition?

W poniższej tabeli wymieniono nowe funkcje programu IBM Notes 9.0 Social Edition oraz opisano sposób korzystania z nich.

Ten temat pomocy zawiera wprowadzenie do programu IBM Notes Social Edition 9.0. Informacje i filmy wideo dotyczące używania programu Notes można znaleźć w obszarze wiki programu Notes i produktuDomino pod adresem http://www.lotus.com/ldd/dominowiki.nsf.

Tabela 1. Funkcje aplikacji Poczta

Funkcja

Sposób użycia

Wyświetlanie wiadomości w skrzynce odbiorczej pogrupowanych według daty

Wybierz opcję Pokaż > Grupuj wg daty w skrzynce odbiorczej, aby wyświetlić grupy wiadomości Dziś, Wczoraj, Ostatni tydzień itd.

Poczta elektroniczna posortowana wg daty

Skrócone daty

W widokach poczty elektronicznej są teraz wyświetlane skrócone, uproszczone daty, które są zgodne z następującymi regułami:
 • Jeśli data odpowiada bieżącemu dniu, w kolumnie daty będzie wyświetlana tylko godzina, np. 16:50.
 • Jeśli data odpowiada poprzedniemu dniu, wyświetlane będzie słowo "Wczoraj" i godzina.
 • Jeśli data odpowiada wcześniejszemu dniu bieżącego roku, wyświetlany będzie dzień i miesiąc oraz godzina, np. 12 maja 15:50.
 • Jeśli data odpowiada dniu z poprzedniego roku, wyświetlana będzie tradycyjna data i godzina, np. 2011-05-12 15:15.
 • Jeśli z jakiegoś powodu w widoku poczty elektronicznej znajdzie się przyszła data (np. z powodu ustawień systemu operacyjnego), będzie ona wyświetlana zgodnie z podanym wcześniej przykładem ("12 maja 15:50").
Skrócone daty mogą być zastępowane przez użytkownika końcowego. W przypadku widoków poczty elektronicznej pole wyboru "Użyj skróconych dat" jest domyślnie zaznaczone. Użytkownicy mogą usunąć zaznaczenie, aby wymusić inne zachowanie. W przypadku innych widoków pole wyboru "Użyj skróconych dat" nie jest domyślnie zaznaczone.
Preferencje klienta - pole wyboru skróconej daty
Uwaga: Dla administratorów
W przypadku widoków poczty elektronicznej skrócone daty są teraz opcją domyślną. Jest to realizowane za pośrednictwem produktu Domino Designer jako wartość domyślna w szablonie wiadomości e-mail z nową opcją wyboru Skrócone. Widoki poczty elektronicznej obejmują wszystkie widoki w poczcie elektronicznej, w tym historię rozmów sieciowych, śledzenie itp. Foldery dziedziczą tę zmianę, jeśli zostanie w nich wprowadzona aktualizacja. Ta opcja jest dostępna jako wybór dla wszystkich podstawowych widoków programu Notes z kolumną daty, ale nie jest ona domyślnie włączona.
Opcja skróconej daty w kolumnie w produkcie Domino Designer

Fragmenty wiadomości dostępne w widoku Skrzynka odbiorcza

Istnieje możliwość wyświetlania podglądu tekstu wiadomości w widoku Skrzynka odbiorcza. Aby wyświetlić treść wiadomości, z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz opcję Pokaż > Początek wiadomości. Aby wyświetlić pierwsze 100 znaków, umieść wskaźnik myszy nad wiadomością w skrzynce odbiorczej.

Nowy przycisk na pasku działań na potrzeby przeczytanej/nieprzeczytanej poczty elektronicznej

Nowy przycisk na pasku działań w skrzynce odbiorczej pozwala oznaczać wiadomości jako przeczytane lub nieprzeczytane. Nie trzeba w tym celu używać menu Edycja > Oznaczenia jako nieprzeczytane.

Przycisk Przeczytane/nieprzeczytane w skrzynce odbiorczej

Podgląd obrazu dla załączników

W przypadku odczytywania poczty elektronicznej w formacie MIME wyświetlany jest teraz podgląd obrazów załącznika w postaci miniatur. Ten podgląd jest również wyświetlany podczas tworzenia załączników z obrazami w edytorze tekstu formatowanego.

Uwaga: Poniższe funkcje wymagają najnowszego szablonu wiadomości e-mail programu Notes 9.0 Social Edition.
Tabela 2. Funkcje aplikacji Kalendarz

Funkcja

Sposób użycia

Przewijanie widoku Jeden miesiąc w kalendarzu

Istnieje teraz możliwość przewijania kolejnych tygodni w widoku Jeden miesiąc w kalendarzu (wcześniej możliwe było tylko wyświetlanie pojedynczego miesiąca). Zamiast na przykład wyświetlać tylko cały grudzień lub cały styczeń, można teraz wyświetlać kilka ostatnich tygodni grudnia i kilka pierwszych tygodni stycznia.

Przewijanie widoku kalendarza Jeden miesiąc

Aby przejść do przodu lub do tyłu, należy użyć pionowego paska przewijania.
 • Przeciągnij suwak paska przewijania, aby przejść do konkretnego miesiąca (miesiąc, do którego zostanie przewinięty widok, wyświetlany jest w podpowiedzi).
 • Kliknij strzałkę w górę lub strzałkę w dół przy pasku przewijania, aby przejść do przodu lub do tyłu o jeden tydzień.
 • Kliknij na pasku przewijania, aby przejść do przodu lub do tyłu o jeden miesiąc.
Można również użyć następujących skrótów:
 • Przewiń do tyłu o miesiąc - PgUp
 • Przewiń do przodu o miesiąc - PgDn
 • Przewiń do tyłu o tydzień - Ctrl+PgUp
 • Przewiń do przodu o tydzień - Ctrl+PgDn

Nowy widok Plan tygodnia

W programie Notes 9.0 Social Edition istnieje nowy widok kalendarza o nazwie Plan tygodnia. Widok Plan tygodnia wyświetla dni tygodnia w formacie o dwóch kolumnach. Widok ten przypomina Widok tygodniowy w kliencie Notes Basic. Istnieje możliwość przewijania w ramach dnia, co pozwala wyświetlić więcej pozycji.

W widoku Plan tygodnia można również kliknąć opcję Pokaż > Pokaż dostępne terminy, aby wyświetlić terminy, w których nie są zaplanowane żadne zdarzenia. Jeśli zostanie wybrana opcja Pokaż dostępne terminy, dostępne terminy w ramach dnia będą wyświetlane w następujący sposób:

Widok Plan tygodnia z wyświetlonymi dostępnymi terminami

Pozycje kalendarza oznaczone kolorami według kategorii

Istnieje teraz możliwość oznaczania pozycji kalendarza kolorami według kategorii. Należy zauważyć, że użycie tej opcji spowoduje nadpisanie wszystkich istniejących ustawień Kolory pozycji kalendarza na karcie preferencji Kalendarz i czynności do wykonania > Kolory.

Aby ustawić kolory kategorii dla pozycji kalendarza, wybierz opcję Plik > Preferencje > Kalendarz i czynności do wykonania > Kolory > Kolory kategorii i ustaw kolory dla kategorii zdarzeń kalendarza:

Karta preferencji Kolory kategorii

Kolory oznaczanych kolorami kategorii można również przypisywać bezpośrednio z poziomu formularza pozycji kalendarza. W tym celu w nowej pozycji kalendarza kliknij przycisk Przypisz kolory.

Przycisk Przypisz kolory w pozycji kalendarza

Okno dialogowe Sprawdzanie kalendarza pozostaje w widoku

Okno dialogowe Sprawdzanie kalendarza można przenosić podczas interakcji z programem Notes, a także można zmieniać jego wielkość.

Interfejsy API kalendarza i planowania dla pakietu SDK języka C

Interfejs API kalendarza i planowania programu Notes i produktuDomino umożliwia twórcom aplikacji tworzenie, modyfikowanie, odczytywanie, usuwanie lub podejmowanie działań kalendarza na pozycjach kalendarza i powiadomieniach o konferencjach w pliku poczty elektronicznej serwera Domino. Interfejs API hermetyzuje złożoność danych kalendarza programu Notes / produktu Domino (między innymi tworzenia powtarzających się konferencji i powiadomień), wykorzystując standardowy format danych iCalendar.

Wstępna wersja interfejsu API dla pakietu SDK języka C jest dołączona w bieżącej wersji. Na podstawie tych funkcji języka C można budować dodatkowe interfejsy API języka Java™ i skryptów, a także usługę kalendarza REST, ale elementy te nie są dołączone w bieżącej wersji. Szczegóły funkcji kalendarza zawartych w pakiecie SDK języka C są udokumentowane w pliku nagłówka calendarapi.h.

Prosimy o wszelkie opinie dotyczące tego interfejsu API, co pozwoli określić, czy wymagane są dalsze jego modyfikacje. Na tym etapie nowy interfejs API nie jest jeszcze oficjalnie obsługiwany i może być modyfikowany lub pomijany w nowszych wersjach produktu.

Tabela 3. Funkcje komponentu OpenSocial

Funkcja

Sposób użycia

Aktywna treść osadzona

Aktywna treść osadzona umożliwia uzyskiwanie dostępu do treści osadzonej pochodzącej z aplikacji oraz pracę z nią wewnątrz kontenerów OpenSocial (na przykład gadżetów lub prostych stron WWW) bezpośrednio w poczcie elektronicznej programu Notes. Jeśli na przykład znajomy użyje aplikacji Pliki programu IBM Connections, aby powiadomić bieżącego użytkownika o opublikowaniu pliku graficznego, wówczas bieżący użytkownik może wyświetlić podgląd obrazu, pobrać obraz bezpośrednio, dodać do niego komentarz lub kliknąć opcję Lubię to, aby zarekomendować ten obraz, a wszystkie te działania można wykonać bezpośrednio z poziomu powiadomienia e-mail.

Tabela 4. Funkcje wbudowanych produktów

Funkcja

Sposób użycia

Wbudowany program Sametime w wersji 8.5.2 IFR1 instalowany z programem Notes

Wbudowana wersja programu Sametime instalowana z programem Notes została zaktualizowana do wersji Sametime 8.5.2 IFR1. Aby lepiej zrozumieć różnice w funkcjach, należy zapoznać się z pełną listą wymagań systemowych programu Sametime 8.5.2 dostępną pod adresem: Korzystanie z dokumentacji programu Sametime Standard 8.5.2.

Tabela 5. Funkcje widgetów i tekstu aktywnego

Funkcja

Sposób użycia

Nawiązywanie połączeń telefonicznych i rozpoczynanie rozmów sieciowych za pośrednictwem tekstu aktywnego

Wszyscy użytkownicy, którzy mają włączony tekst aktywny, będą po aktualizacji do programu Notes 9.0 Social Edition mieć dostęp do nowych działań tekstu aktywnego, jeśli korzystają oni również z wbudowanego programu Sametime. Nowa wbudowana wersja programu Sametime udostępnia działania tekstu aktywnego, które pozwalają nawiązywać połączenia telefoniczne i rozpoczynać rozmowy sieciowe z osobami o nazwach zidentyfikowanych przez tekst aktywny. Jeśli użytkownicy nie mieli wcześniej dostępu do działań tekstu aktywnego (lub widgetów) połączonych z typem danych "osoba" lub "numer telefonu", działania programu Sametime spowodują, że tekst aktywny po przeprowadzeniu aktualizacji będzie podkreślał tę treść.

Jeśli użytkownicy używają już tekstu aktywnego lub widgetów dotyczących osób i/lub numerów telefonu, nie wystąpią żadne różnice w sposobie użycia. Jedynym nowym elementem będą dodatkowe działania udostępnione w rozwijanym menu tekstu aktywnego.

Te funkcje działają w zamierzony sposób, ale jeśli przeszkadzają one użytkownikom, istnieją opcje zmiany tego zachowania:

Całkowicie wyłącz tekst aktywny (strategia lub preferencje użytkownika) - jeśli użytkownicy nie wykorzystują tekstu aktywnego ani widgetów, pozwoli to uniknąć dodatkowych adnotacji. Aby lokalnie wyłączyć tekst aktywny za pośrednictwem preferencji:
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.
 2. Kliknij opcję Tekst aktywny.
  Uwaga: Jeśli ta opcja nie jest wyświetlana, kliknij zamiast niej opcję Widgety. Kliknij pole wyboru Pokaż pasek narzędzi widgetów i panel Moje widgety, kliknij przycisk OK i ponownie otwórz preferencje.
 3. W sekcji Tekst aktywny anuluj zaznaczenie pola wyboru.
 4. Kliknij przycisk OK
Wyłącz konkretne typy treści dla osoby/numeru telefonu - jeśli użytkownicy planują wykorzystywanie innych możliwości, w zależności od ustawień strategii użytkownicy mogą wyłączyć konkretne typy treści, w tym osobę lub numer telefonu. Aby wyłączyć typy treści:
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.
 2. Kliknij opcję Tekst aktywny.
 3. Idź do sekcji Typy treści tekstu aktywnego i anuluj zaznaczenie opcji Osoba lub Numer telefonu zgodnie z potrzebami.
Tabela 6. Opcje wyszukiwania

Funkcja

Sposób użycia

Szybkie wyszukiwanie - ulepszone możliwości wyszukiwania

Wyszukiwanie informacji w poczcie elektronicznej, kalendarzu, pokojach konferencyjnych i dowolnych innych widokach programu Notes jest teraz łatwiejsze. Można wybrać kolumnę do wyszukiwania (wyszukiwanie jest również automatycznie sortowane według tej kolumny), a wyszukiwanie nazwy jest łatwiejsze dzięki automatycznemu uzupełnianiu.

Szybkie wyszukiwanie według nazwy

Aby użyć tej opcji, rozpocznij wpisywanie w dowolnym widoku (lub kliknij kombinację klawiszy Ctrl + F), a zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające wybrać kolumnę do wyszukiwania i kontynuować wpisywanie poszukiwanej informacji.

Szybkie wyszukiwanie według daty
Istnieje możliwość wyszukiwania w dowolnej kolumnie tego widoku lub wybrania opcji Dowolna kolumna, co pozwala wyszukiwać we wszystkich kolumnach.

W przypadku widoków, w których nie ma żadnych kolumn, na przykład widoków Jeden tydzień lub Jeden miesiąc w kalendarzu, istnieje możliwość wyszukiwania tylko w danym widoku lub w całej aplikacji. Jeśli na przykład wyświetlany jest widok miesięczny obejmujący kwiecień, wybierz opcję Ten widok, aby wyszukiwać tylko w kwietniu lub opcję Wszystko, aby wyszukiwać w całym kalendarzu.

Szybkie wyszukiwanie według widoku

Łatwiejsze sortowanie wyników wyszukiwania według wybranego porządku sortowania widoku

Menu rozwijane Pokaż wyniki, które definiuje porządek sortowania widoku dl a wyników wyszukiwania, zostało umieszczone w bardziej widocznym miejscu, w polu wyszukiwania widoku. Pozwala to zmieniać porządek sortowania dla wyników wyszukiwania bez konieczności ponownego wykonywania wyszukiwania.
Wyświetlanie wyników w interfejsie użytkownika widoku wyszukiwania
Uwaga: Aplikacja musi mieć indeks pełnotekstowy, aby użytkownik miał dostęp do menu rozwijanego Pokaż wyniki. W przeciwnym razie w wyświetlany jest odsyłacz do powiadomienia Nieindeksowane.

Jednoczesne wyszukiwanie w poczcie elektronicznej i archiwach

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników klienta Notes Standard.

Program Notes 9.0 Social Edition umożliwia jednoczesne wyszukiwanie w pliku poczty elektronicznej i dowolnych utworzonych aplikacjach archiwum poczty. Ta opcja jest dostępna na pasku narzędzi wyszukiwania:

Opcja wyszukiwania w poczcie elektronicznej i archiwach
Tę opcję można wyłączyć, wybierając opcję Plik > Preferencje > Wyszukiwanie > Lista wyszukiwań i usuwając zaznaczenie pola "Cała poczta elektroniczna i wszystkie archiwa" na liście wyszukiwań:
Opcja listy wyszukiwań Cała poczta elektroniczna i wszystkie archiwa

Tabela 7. Inne funkcje

Funkcja

Sposób użycia

Strona Wprowadzenie

Klient Notes 9.0 Social Edition wprowadza nową stronę główną o nazwie Wprowadzenie. Dzięki stronie Wprowadzenie użytkownicy mogą szybciej i łatwiej znajdować konkretne informacje o kliencie Notes - między innymi informacje o nowych funkcjach w danej wersji, materiały początkowe dla nowych użytkowników, a także przydatne wskazówki. Dostępna jest również karta Szybkie odsyłacze, która pozwala użytkownikom uruchamiać swój obszar roboczy, swoją pocztę elektroniczną, swój kalendarz, a także inne ostatnio używane aplikacje programu Notes. Udostępnia ona również odsyłacze do innych zasobów, na przykład obszaru wiki programu Notes i produktuDomino.

Uwaga: Jeśli użytkownik dostosował swoją stronę główną, zanim wprowadzona została wersja programu Notes 9.0 Social Edition, ta strona główna będzie nadal wyświetlana w kliencie Notes.

Obsługa kompozycji społecznościowej IBM

Dodano obsługę kompozycji społecznościowej IBM. Ta kompozycja zapewnia nowy, wyraźniejszy i nowocześniejszy wygląd interfejsu klienta Notes i jest adaptowana we wszystkich produktach IBM w celu zapewnienia spójności interfejsu użytkownika. Nowy wygląd jest implementowany jako dodatkowa kompozycja dostępna dla użytkowników. Aby ją uruchomić, wybierz opcję Plik > Preferencje > Okna i kompozycje, a następnie wybierz opcję Kompozycja społecznościowa IBM. Nadal istnieje możliwość wybrania dowolnej innej kompozycji w kliencie Notes.

Domyślne preferencje uległy zmianie

W bieżącej wersji programu Notes zmianie uległy niektóre domyślne preferencje:
 • Domyślnie włączona jest nowa kompozycja społecznościowa IBM.
 • Jeśli używane są elementy wywoływane dla powiadomień o nowych wiadomościach e-mail, teraz wyświetlany jest dyskretny komunikat wysuwający się na ekran.
  Podgląd poczty - wysuwający się alert
  Aby zmienić to zachowanie domyślne, wybierz opcję Plik > Preferencje > Poczta elektroniczna > Wysyłanie i odbieranie, a następnie wybierz inną opcję.
 • Karty wiadomości e-mail są zamykane automatycznie po wysłaniu odpowiedzi na wiadomość e-mail lub jej przesłaniu. Aby zmienić to zachowanie domyślne, wybierz opcję Plik > Preferencje > Poczta elektroniczna i usuń zaznaczenie opcji "Automatycznie zamknij oryginalną wiadomość e-mail podczas odpowiadania/przesyłania".
 • Najnowsze wiadomości e-mail będą teraz wyświetlane w skrzynce odbiorczej jako pierwsze. Aby zmienić tę nową preferencję, wybierz opcję Plik > Preferencje > Poczta elektroniczna i wybierz pożądaną opcję.
  Opcje preferencji widoku skrzynki odbiorczej
  Uwaga: Ta preferencja jest dostępna w widokach "Wszystkie dokumenty" i "Skrzynka odbiorcza".
 • Domyślnym ustawieniem podczas usuwania dokumentu kalendarza z widoku poczty elektronicznej jest teraz opcja "Usuń bez pytania". Aby zmienić to ustawienie, wybierz opcję Plik > Preferencje > Poczta elektroniczna > Informacje podstawowe i zmień opcję Podczas usuwania dokumentu kalendarza z widoku poczty elektronicznej lub folderu: na "Pytaj, czy usunąć trwale, czy usunąć z widoku".
 • Teraz program Notes automatycznie przetwarza wszystkie aktualizacje dotyczące konferencji i zapewnia aktualność informacji o konferencjach. Aby zmienić to ustawienie, wybierz opcję Plik > Preferencje > Kalendarz i Czynności do wykonania > Wyświetlanie > Powiadomienia i usuń zaznaczenie opcji "Automatycznie przetwarzaj aktualizacje konferencji i zastosuj zmiany dotyczące konferencji".
 • Teraz nowe powiadomienia dotyczące konferencji są automatycznie wyświetlane w kalendarzu w szarym kolorze, dopóki nie zostaną zaakceptowane. Aby zmienić to ustawienie, wybierz opcję Plik > Preferencje > Kalendarz i Czynności do wykonania > Wyświetlanie > Widoki, a następnie usuń zaznaczenie opcji "Wyświetlaj nowe (nieprzetworzone) powiadomienia".
 • Kontakty programu Notes są skonfigurowane w taki sposób, aby były synchronizowane z programem iNotes i/lub urządzeniami przenośnymi podczas replikacji.

Otwieranie widoków Poczta, Kalendarz i innych widoków za pomocą pojedynczego kliknięcia

Obok przycisku Otwórz dostępne są nowe ikony, które można kliknąć, aby otworzyć widoki Poczta, Kalendarz, Kontakty, Obszar roboczy, Strona Wprowadzenie lub Aktualizacje. Te przyciski są dostępne niezależnie od miejsca w programie Notes, w którym znajduje się użytkownik.

Przyciski umożliwiające otwieranie widoków za pomocą pojedynczego kliknięcia

Miniwidok umożliwia wyświetlenie pracy w kilku słowach

Miniwidok pozwala wyświetlać powiadomienia, wiadomości do śledzenia lub czynności do wykonania w nawigatorze widoku Poczta lub Kalendarz. Miniwidok jest domyślnie zwinięty. Aby go otworzyć, wystarczy kliknąć.

Zwinięty miniwidok

Nowa opcja dotycząca paska narzędzi

Nowe menu paska narzędzi zawiera teraz opcję Pokaż pasek narzędzi tylko podczas edytowania.

Opcja menu Pokaż pasek narzędzi tylko podczas edytowania

Nowe skróty klawiaturowe

Dostępnych jest kilka nowych skrótów klawiaturowych i komend, które umożliwiają nawigowanie w programie Notes w bardziej intuicyjny sposób:
 • Ctrl+1, 2, 3 - otwórz widok Poczta, Kalendarz lub Kontakty (odpowiednio) z dowolnego miejsca w programie Notes.
 • Ctrl+R - odpowiedz na wiadomość e-mail lub pozycję kalendarza.
 • Ctrl+Shift+R - odpowiedz wszystkim na wiadomość e-mail lub pozycję kalendarza.
 • Ctrl+V - wklej specjalnie.
 • Ctrl+Shift+V - wklej jako zwykły tekst.
Uwaga: Użytkownicy komputerów Macintosh klawisz Ctrl należy zastąpić klawiszem Cmd.

Uzyskiwanie pomocy

Istnieje możliwość uzyskania pomocy dotyczącej wykonywanych zadań. Dostępny jest również kompletny system pomocy, który obejmuje wszystkie obszary programu IBM Notes.

Aby wyświetlić całą dostępną pomoc, należy wybrać z menu głównego opcję Pomoc > Spis treści pomocy.

Po wyświetleniu okna systemu pomocy można użyć opcji Spis treści, Indeks lub Szukaj w celu wyszukania określonego tematu.

Uzyskiwanie pomocy, gdy system pomocy nie jest dostępny

Pomoc w programie IBM Notes można wyświetlić na różne sposoby:

 • Panel pomocy dynamicznej - zwany także Pomocą kontekstową. Jego zawartość zależy od wykonywanego zadania.
 • Okno Spis treści pomocy - zawiera kompletny system pomocy dotyczący wszystkich zagadnień związanych z produktem Notes.

Wygląd okna pomocy można dostosować w zależności od sposobu jego wyświetlania. Na przykład na panelu pomocy dynamicznej można zdefiniować różne wyszukiwarki i dodać wyszukiwanie w sieci WWW do zasięgu wyszukiwania. W oknie Spis treści pomocy można utworzyć zakładki dla ulubionych tematów. Zasięg wyszukiwania można dostosować w obu interfejsach pomocy.

Proste wyszukiwanie w pomocy

Pomoc można przeszukiwać na panelu pomocy dynamicznej lub w oknie Spisu treści pomocy. Należy określić termin do wyszukania, na przykład "planowanie konferencji", a następnie kliknąć przycisk Przejdź (wyszukując w pomocy dynamicznej, należy najpierw kliknąć odsyłacz Szukaj znajdujący się na panelu pomocy).

Panel pomocy dynamicznej

Pomoc dynamiczna (kontekstowa) jest dostępna w większości obszarów programu Notes (także w oknach dialogowych i oknach właściwości). Aby ją wyświetlić, należy nacisnąć klawisz F1, wybrać opcję Pomoc > Pomoc dynamiczna lub kliknąć znak zapytania w dowolnym oknie dialogowym lub oknie właściwości.

Precyzowanie wyszukiwania
Poniżej opisano czynności umożliwiające sprecyzowanie wyszukiwania do określonych tematów:
 1. Kliknij opcję Szukaj.
 2. Kliknij opcję Zasięg wyszukiwania, a następnie kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
 3. Kliknij opcję Pomoc lokalna, a następnie wybierz opcję Szukaj tylko w następujących tematach.
 4. W drzewie Treść zbioru roboczego wybierz tematy pomocy, w których chcesz przeprowadzić wyszukiwanie.
 5. W zależności od organizacji użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych funkcji programu Notes. Mimo to można wyświetlać tematy pomocy dotyczące tych funkcji, klikając opcję Dołącz wyniki dotyczące wyłączonych funkcji.
Rozszerzanie zasięgu wyszukiwania
Zasięg wyszukiwania można rozszerzyć tak, aby obejmował wyszukiwanie w Centrum informacyjnym lub w sieci WWW. Jeśli w organizacji istnieje wewnętrzny serwis WWW z dostosowaną pomocą do aplikacji Notes, można go uwzględnić w zasięgu wyszukiwania.
 1. Kliknij opcję Szukaj, a następnie kliknij opcję Zasięg wyszukiwania, aby wyświetlić listę mechanizmów wyszukiwania (w zależności od konfiguracji konta Notes mechanizmy wyszukiwania mogą nie być wyświetlone).
 2. Aby dodać nowy zasięg, kliknij opcję Ustawienia zaawansowane, a następnie kliknij opcję Nowy.
 3. Wybierz typ mechanizmu wyszukiwania z listy i kliknij przycisk Zakończ (domyślnie pomoc lokalna jest już uwzględniona na liście):
  • Centrum informacyjne. Określ adres URL centrum informacyjnego, które chcesz dodać, a następnie zastosuj zmiany. Następnym razem podczas wyszukiwania w pomocy będzie można przeprowadzić wyszukiwanie z wykorzystaniem nowego zasięgu.
  • Wyszukiwanie WWW - otwórz przeglądarkę i wpisz łańcuch wyszukiwania, na przykład "replikacja". Po wyświetleniu wyników skopiuj całą treść pola adresu URL do obszaru Szablon adresu URL w oknie dialogowym Zasięg wyszukiwania. Zastąp słowa wprowadzone jako łańcuch wyszukiwania (w tym przypadku replikacja) łańcuchem {wyrażenie}. Następnym razem podczas wyszukiwania w pomocy będzie można przeprowadzić wyszukiwanie z wykorzystaniem nowego zasięgu.
Wyświetlanie tematów zaznaczonych zakładkami

Mimo iż na panelu Pomoc dynamiczna nie można utworzyć zakładki dla tematu (zakładki tworzy się w oknie Spis treści pomocy), można wyświetlać na nim tematy oznaczone zakładkami. Aby wyświetlić listę tematów zaznaczonych zakładkami, należy kliknąć ikonę Zakładki:Ikona Zakładki - należy kliknąć, aby wyświetlić listę tematów zaznaczonych zakładkami.

Okno Spisu treści pomocy

Aby wyświetlić całą dostępną pomoc, należy wybrać z menu głównego opcję Pomoc > Spis treści pomocy. W efekcie Pomoc zostanie wyświetlona w oddzielnym oknie. Aby na panelu Pomoc dynamiczna wyświetlić pełną listę tematów, należy kliknąć odsyłacz Wszystkie tematy.

Precyzowanie wyników wyszukiwania

Aby sprecyzować wyszukiwanie w celu wyświetlenia tylko konkretnych tematów:

 1. Kliknij opcję Zasięg wyszukiwania, a następnie wybierz opcję Szukaj tylko w następujących tematach.
 2. Kliknij opcję Nowy i określ wartość w polu Nazwa listy w celu sprecyzowania wyszukiwania. Pole to jest wymagane - zapisanie listy będzie niemożliwe bez jego wypełnienia.
 3. W drzewie Tematy do wyszukiwania wybierz tematy pomocy, w których chcesz przeprowadzić wyszukiwanie.
Uwaga: Po sprecyzowaniu w ten sposób nowego zasięgu stanie się on domyślny. Aby wrócić do zasięgu wyszukiwania obejmującego wszystkie tematy lub do innego zasięgu, należy kliknąć odsyłacz Zasięg wyszukiwania i wybrać zdefiniowany zasięg z listy.
Ustawianie zakładki dla tematu

W oknie Spis treści pomocy można utworzyć zakładki dla tematów, do których często się wraca.

 1. Otwórz temat, dla którego chcesz ustawić zakładkę.
 2. Kliknij ikonę Utwórz zakładkę dokumentu Ikona zakładki - należy kliknąć, aby utworzyć zakładkę do tematu..

Wyświetlanie tematów zaznaczonych zakładkami

Po utworzeniu zakładki dla tematu nie jest ona wyświetlana na liście tematów. Aby wyświetlić listę tematów zaznaczonych zakładkami, należy kliknąć ikonę Zakładki:Ikona Zakładki - należy kliknąć, aby wyświetlić listę tematów zaznaczonych zakładkami.

Znajdowanie tematu w spisie treści

Jeśli temat został otwarty przy użyciu odsyłaczy i trzeba sprawdzić położenie tematu w spisie treści, należy kliknąć ikonę Pokaż w spisie treści Ikona Pokaż w spisie treści - należy kliknąć, aby wyświetlić położenie tematu w spisie treści.

Elementy programu Notes

Interfejs użytkownika programu IBM Notes składa się z menu widoków, pasków narzędzi, paneli nawigacyjnych i paska bocznego ułatwiającego dostęp do często używanych aplikacji.

Strona główna programu Notes z kartą Otwórz

Nawigator

W nawigatorze wyświetlane są widoki i foldery dostępne w aktualnie otwartej aplikacji. Na przykład w Kalendarzu można wybrać jeden z wielu widoków, takich jak Jeden dzień lub Jeden tydzień. W aplikacji Poczta można utworzyć foldery w celu zorganizowania wiadomości.

Menu

Na pasku menu są wyświetlane pozycje menu, które mają zastosowanie do aplikacji lub dokumentu. Dostępny jest standardowy zestaw menu oraz opcjonalne menu zmieniające się w zależności od aplikacji. Można także włączyć zestaw menu zaawansowanych (Widok > Menu zaawansowane). Menu kontekstowe są wyświetlane po kliknięciu obiektu (na przykład wiadomości) lub obszaru prawym przyciskiem myszy.

Paski narzędzi

Paski narzędzi składają się z przycisków. Preferencje paska narzędzi pozwalają określić, które z pasków narzędzi mają być wyświetlane, oraz dodawać przyciski do każdego z nich lub je z nich usuwać.

Pasek działań

Każda karta okna może zawierać pasek działań dotyczący konkretnej aplikacji lub dokumentu otwartych w karcie. Paski działań mogą zawierać ikony i tekst lub składać się tylko z tekstu. Elementy na pasku działań są także dostępne z menu Czynność.

Ikony

Ikony są wyświetlane w wielu miejscach programu Notes. Aby zobaczyć opis ikony, wskaż ją myszą.

Panel Widok

Zawartość wybrana w nawigatorze jest wyświetlana na panelu widoku.

Karta Okno (klient Notes Basic)

Na każdej karcie wyświetlana jest strona. W czasie pracy można otwierać wiele stron na kartach. Jeśli wiersz kart jest dłuższy niż szerokość ekranu, wyświetlane są ikony przewijania, dzięki którym można uzyskać dostęp do niewidocznych kart.

Karta okna

Na każdej karcie wyświetlana jest strona. W czasie pracy można otwierać wiele stron na kartach. Jeśli wiersz kart jest dłuższy niż szerokość ekranu, wyświetlane są ikony przewijania, dzięki którym można uzyskać dostęp do niewidocznych kart. Można też ustawić preferencję użytkownika Okna i kompozycje, aby pogrupować dokumenty na jednej karcie.

Pasek statusu

Na pasku statusu są wyświetlane przyciski działań i komunikaty o bieżącym statusie i bieżących działaniach.

Lista Otwórz

Kliknij opcję Otwórz, aby wyświetlić listę zawierającą aplikacje programu Notes, zakładki i foldery. Aby wyświetlić ikony po lewej stronie okna, zadokuj listę Otwórz.

Panel podglądu

Panel podglądu zawiera podgląd wybranej wiadomości lub pozycji kalendarza. Można go wyświetlić pionowo (domyślnie) lub poziomo. Panel podglądu można także ukryć.

Strona Wprowadzenie

Strona Wprowadzenie stanowi punkt startowy dla użytkowników programu Notes. Na stronie Wprowadzenie wyświetlane są informacje na temat nowych funkcji, można tam znaleźć wskazówki pomocne podczas korzystania z programu Notes i uzyskać szybki dostęp do aplikacji programu Notes.

Strona Wprowadzenie z widoczną kartą Nowe funkcje

Strona główna

Z poziomu strony głównej można uzyskać natychmiastowy dostęp do poczty elektronicznej, kontaktów, kalendarza itd. Możliwe jest tworzenie nowych stron głównych, dostosowanych do potrzeb użytkownika. Na stronie Wprowadzenie wybierz kartę Szybkie odsyłacze, a następnie wybierz opcję Zmień stronę główną w menu Dodatkowe zasoby.

Strona główna z widocznymi przyciskami nowych elementów

Menu przełącznika

Dostęp do menu przełącznika można uzyskać, klikając małą ikonę menu znajdującą się w nawigatorze. Menu to pozwala przełączyć się na inną aplikację, na przykład z aplikacji Poczta na aplikację Czynności do wykonania.

Pasek boczny

Pasek boczny daje łatwy dostęp do następujących aplikacji: Kontakty Sametime, Kalendarz, Program czytający kanały, Działania i inne aplikacje, w zależności od konfiguracji konta Notes użytkownika ustalonej przez administratora. Pasek boczny można zwinąć do postaci cienkiego paska z samymi ikonami (domyślnie) lub ukryć.

Wyszukiwanie

Funkcja wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie przy użyciu interfejsu programu Notes lub przy użyciu wyszukiwarki WWW. Podobnie jak w przypadku przeszukiwania ulubionych stron WWW, wyszukiwanie jest widoczne na pasku narzędzi i zawsze dostępne. Kliknięcie strzałki umożliwia wybranie typu wyszukiwania oraz wyświetlenie ostatnich wyszukiwań.

Obszar roboczy

Obszar roboczy jest interfejsem użytkownika stosowanym w starszych wersjach programu Notes, który zawiera strony z ikonami aplikacji. Obszar roboczy jest nadal dostępny na liście Otwórz.

Widoki

Widoki zawierają określone zestawy dokumentów w aplikacji. Na przykład w aplikacji Poczta wybranie widoku Wszystkie dokumenty spowoduje wyświetlenie wszystkich dokumentów w tej aplikacji, a wybranie widoku Wysłane - tylko dokumentów wysłanych.

Zakładki

Zakładki to odsyłacze wskazujące na elementy dostępne w programie Notes lub w sieci, takie jak aplikacje, widoki, dokumenty, strony WWW i grupy dyskusyjne.

Uzyskiwanie pomocy

Pomoc jest dostępna we wszystkich obszarach programu Notes. Ponadto, po naciśnięciu klawisza F1, dostępna jest pomoc kontekstowa (zależna od aktualnie wykonywanego zadania).

Notes Minder

Notes Minder jest programem, który służy do sprawdzania przychodzącej poczty i monitorowania alarmów kalendarza, gdy program Notes nie jest uruchomiony. Jeśli program Notes Minder jest aktywny, na pasku zadań systemu Windows wyświetlana jest odpowiednia ikona.

Korzystanie z listy Otwórz

Za pomocą listy Otwórz można otwierać aplikacje, dokumenty, zakładki i foldery zakładek programu IBM Notes. Lista Otwórz zawiera ikony i krótki opis każdej pozycji.

Podczas pracy bądź otwierania aplikacji lub zakładek z listy Otwórz można wykonywać poniższe zadania.

Tabela 8. Zadania listy Otwórz

Zadanie

Kroki

Wyświetlanie listy

Kliknij przycisk Otwórz.

Wyświetlanie listy w postaci ikon na wąskiej liście wzdłuż krawędzi okna

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Otwórz, a następnie kliknij opcję Dokowanie listy Otwórz.

Oddokowywanie listy, aby znowu była wyświetlana jako pełna lista

Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar otwierania na wąskiej liście i usuń zaznaczenie opcji dokowania. Ta opcja jest także dostępna w menu Widok.

Wyszukiwanie zakładki lub aplikacji według nazwy

W polu tekstowym Wpisz, aby znaleźć na początku listy zacznij wpisywać pierwsze litery nazwy aplikacji, którą chcesz otworzyć.

Zadokowana lista Otwórz w trybie otwierania

Paski narzędzi

Pasków narzędzi można używać w przypadku wszystkich aplikacji w obszarze roboczym. Niektóre paski narzędzi są kontekstowe, co oznacza, że zmieniają się w zależności od wykonywanego zadania.

Domyślnie kontekstowe paski narzędzi są wyświetlane wtedy, gdy są potrzebne. Oznacza to, że jeśli w widoku listy wyświetlane są dokumenty, automatycznie wyświetlany jest pasek narzędzi Nawigacja. Jednak można określić, że pasek narzędzi Nawigacja ma być wyświetlany na stałe. Ustawiając preferencje pasków narzędzi, można określić, które paski narzędzi będą wyświetlane przez cały czas. Można dodawać i usuwać paski narzędzi z widoku oraz można tworzyć niestandardowe paski narzędzi zawierające najczęściej używane narzędzia.

Paski narzędzi są wyświetlane pod kartami okna. Pasek narzędzi można przeciągnąć i upuścić w dowolnym miejscu w wierszu lub wierszach pasków narzędzi. Aby przeciągnąć pasek narzędzi, należy kliknąć jego uchwyt.

Uchwyt na pasku narzędzi

Wskazówka: Aby szybko otworzyć menu umożliwiające ukrywanie i wyświetlanie pasków narzędzi oraz przechodzenie do ich preferencji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy uchwyt paska narzędzi.

Korzystanie z paska bocznego

Pasek boczny zapewnia ciągły dostęp do kontaktów, kalendarza, programu czytającego kanały i działań programu IBM Sametime. Aplikacje wyświetlane na pasku bocznym można zmieniać. W zależności od organizacji nie wszystkie aplikacje mogą być jednak dostępne na pasku bocznym.

Pasek boczny ma trzy stany wyświetlania: otwarty, wąski (domyślny) i zamknięty. Przy pierwszym uruchomieniu programu IBM Notes pasek boczny jest w stanie wąskim. Na poniższej ilustracji można porównać pasek boczny w stanie wąskim i w stanie otwartym.

Pasek boczny zawierający tylko ikony aplikacji i z otwartymi aplikacjami

Do zarządzania paskiem bocznym można użyć dowolnego z następujących zadań. Oprócz menu Widok do zarządzania paskiem bocznym służy menu aplikacji na pasku bocznym oraz menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Tabela 9. Zadania używane do zarządzania aplikacjami paska bocznego

Zadanie

Kroki

Otwieranie lub zamykanie paska bocznego

Kliknij opcję Widok > Prawy pasek boczny.

Wybieranie aplikacji, które będą wyświetlane na pasku bocznym

Kliknij opcję Widok > Panele prawego paska bocznego.

Otwieranie aplikacji paska bocznego w jej własnym oknie

Kliknij menu panelu aplikacji, a następnie wybierz opcję Otwórz w nowym oknie. Aby ponownie umieścić aplikację na pasku bocznym, zamknij jej okno.

Uwaga: Pierwsze otwarcie aplikacji z paska bocznego może zająć trochę więcej czasu niż zwykle. Nie powinno tak się dziać następnym razem.

Pasek statusu: informacje o bieżącym stanie

Pasek statusu znajduje się u dołu głównego okna programu IBM Notes. Na tym pasku wyświetlane są komunikaty systemowe i informacje o używanych funkcjach programu Notes.

Pasek statusu jest zależny od kontekstu. Komunikaty i informacje, które pojawiają się na pasku statusu, zależą od zadania aktualnie wykonywanego w programie Notes.

Pasek statusu programu Notes zawiera:

 • Informacje o tym, czy program Notes ma połączenie z siecią (na pasku statusu jest wtedy wyświetlany obrazek przedstawiający błyskawicę)
 • Historię wszystkich komunikatów w danej sesji
 • Poziom dostępu użytkownika do bieżącej aplikacji oraz jego przypisania do grup i role (należy kliknąć ikonę klucza)
 • Informację o tym, czy otwarta wiadomość e-mail została zaszyfrowana i/lub podpisana cyfrowo przez nadawcę
 • Bieżące położenie (umożliwia również przejście w inne miejsce)
 • Stopień zaawansowania zadań wykonywanych w tle przez program Notes (np. zapisywania załączników lub replikacji aplikacji)

Korzystanie z wbudowanej przeglądarki

Wbudowana przeglądarka umożliwia przeglądanie i poruszanie się po stronach WWW bezpośrednio z poziomu programu IBM Notes. Pasek adresu przechowuje historię wprowadzonych adresów WWW.

W celu włączenia wbudowanej przeglądarki programu Notes należy kliknąć opcję Plik > Preferencje, kliknąć opcję Przeglądarka WWW, a następnie zaznaczyć opcję Używaj przeglądarki wbudowanej w klienta.

Wyszukiwarkę WWW używaną przez przeglądarkę wbudowaną można zmienić, klikając opcję Plik > Preferencje, klikając opcję Wyszukaj, a następnie klikając odpowiednią wyszukiwarkę na liście.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby otworzyć przeglądarkę WWW, kliknij przycisk Otwórz i kliknij opcję Przeglądarka WWW.
 • Aby otworzyć stronę WWW, wprowadź jej adres w pasku Adres i kliknij przycisk Przejdź.
 • Aby otworzyć odsyłacz z dokumentu, kliknij odsyłacz.
 • Aby otworzyć więcej instancji wbudowanej przeglądarki, kliknij przycisk Otwórz i ponownie kliknij opcję Przeglądarka WWW.
 • Aby utworzyć zakładkę do strony WWW, kliknij opcję Utwórz > Zakładka.

Z paska narzędzi wbudowanej przeglądarki:

 • Aby przejść do poprzedniej strony, kliknij przycisk Wstecz.
 • Aby przejść do następnej strony, kliknij przycisk Dalej.
 • Aby zatrzymać ładowanie strony WWW, kliknij przycisk Zatrzymaj.
 • Aby przeładować stronę WWW, kliknij przycisk Odśwież.
 • Aby powrócić do strony ustawionej jako główna, kliknij przycisk Przejdź do strony głównej.
 • Aby wydrukować wyświetlaną stronę WWW, kliknij przycisk Drukuj.
 • Aby zmienić ustawienia wydruku wyświetlanej strony WWW, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Drukuj i kliknij opcję Ustawienia strony.
 • Aby wyświetlić podgląd wydrukowanej strony WWW, kliknij strzałkę w dół obok przycisku Drukuj i kliknij opcję Podgląd wydruku.
Uwaga: Jeśli jako przeglądarka programu Notes ma być używany program Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox, należy zmienić odpowiednie preferencje programu Notes.

Używanie kart okien

Karty okien umożliwiają wygodne przełączanie się między otwartymi dokumentami lub aplikacjami w programie IBM Notes.

Sposób otwierania kart okien przez program Notes można określić za pomocą preferencji użytkownika Okna i kompozycje. Na przykład każdorazowo podczas otwierania dokumentu lub aplikacji Notes domyślnie otwierana jest nowa karta. Jednakże można ustawić preferencję grupowania okien, aby na przykład wszystkie wiadomości e-mail były otwierane w jednej karcie.

Na kartach okien można wykonywać następujące operacje:

Tabela 10. Zadania wykonywane na kartach okien

Zadanie

Procedura

Zamykanie karty okna

Kliknij symbol x w aktywnej karcie okna.

Zamykanie wszystkich kart okien

Kliknij opcję Plik > Zamknij wszystkie.

Otwieranie karty okna w nowym oknie

Kliknij kartę okna prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz w nowym oknie.

Przełączanie się między kartami okien

Naciśnij klawisze Ctrl+F8

Tworzenie zakładki

Przeciągnij kartę okna nad przycisk Otwórz, a następnie upuść ją w wymaganym miejscu na liście Otwórz. Podczas otwierania listy może wystąpić niewielkie opóźnienie.

Zmienianie kolejności kart okien

Przeciągnij wybraną kartę do odpowiedniego miejsca na pasku okien.

Wyświetlanie miniatur wszystkich otwartych kart okien

Kliknij ikonę Pokaż miniatury obok przycisku Otwórz:

Ikona Pokaż miniatury

Aby wyświetlić żądaną miniaturę, użyj funkcji automatycznego uzupełniania, a następnie kliknij ją dwukrotnie, aby otworzyć kartę okna.

Użytkownicy klienta Notes Basic - Można określić, w jaki sposób program Notes otwiera karty okna. Za każdym razem, gdy użytkownik otwiera dokument lub aplikację, poniżej paska narzędzi (lub poniżej menu głównego, jeśli pasek narzędzi jest ukryty) otwierana jest nowa karta okna.

Na poniższej ilustracji znajdują się cztery karty okien: strony głównej oraz skrzynki odbiorczej, listy czynności do wykonania i aplikacji Notes.

Karty okna

Poniższa tabela zawiera procedury obsługi kart okien i nowych okien:

Zadanie

Procedura

Zamykanie karty okna

Kliknij symbol x w aktywnej karcie okna.

Zamykanie wszystkich kart okien

Kliknij opcję Plik > Zamknij wszystkie otwarte karty okien.

Przełączanie się między kartami okien

Naciśnij klawisze Ctrl+Tab

Zmienianie kolejności kart okien

Przeciągnij wybraną kartę do odpowiedniego miejsca na pasku okien.

Tworzenie zakładki

Przeciągnij kartę okna na pasek lub listę zakładek.

Otwieranie aktualnie wybranego dokumentu, zakładki lub aplikacji programu Notes w nowym oknie programu Notes

Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę okna dokumentu lub aplikacji i wybierz opcję Otwórz w nowym oknie.

Uwaga: Opcja Zapisz stan okna zachowuje karty otwarte tylko w bieżącym oknie programu Notes. Nie zostaną one zachowane w innych otwartych oknach programu Notes.

Praca z pogrupowanymi kartami okien

Użytkownik może ustawić preferencję w taki sposób, aby otwierać karty grupowo zamiast otwierać każdy dokument na nowej karcie.

Po ustawieniu grupowania kart okna aplikacja programu IBM Notes jest otwierana w nowej karcie. Następnie każdy dokument otwierany z poziomu tej aplikacji jest wyświetlany na tej samej karcie. Liczba podana w nagłówku karty informuje, ile dokumentów jest pogrupowanych w ramach danej karty.

Aby wybrać jeden z otwartych dokumentów, należy wybrać jego numer z listy. Aby wrócić do podstawowego widoku aplikacji, należy kliknąć kartę okna.

Karta okna z otwartym menu listy numerów

Aby zamknąć aktywną otwartą kartę, należy kliknąć czerwony przycisk x na końcu wiersza kart okna. Przed kliknięciem przycisku x należy upewnić się, że aktywna jest karta, która ma zostać zamknięta.

Informacje o ustawianiu opcji otwierania kart okien w grupach można znaleźć w temacie Preferencje okien i kompozycji.

Preferencje

Jak dostosować klient Notes?

Przy użyciu preferencji programu IBM Notes można dostosować działanie i wygląd programu Notes tak, aby były zgodne z potrzebami użytkownika.

Preferencje są uporządkowane wg kategori i istnieją następujące główne obszary:

 • Ogólne ustawienia, określające wygląd i zachowanie klienta Notes
 • Aplikacje Poczta, Kalendarz, Czynności do wykonania i Kontakty
 • Replikacja
 • Dostęp mobilny
 • Sametime Connect
 • Edytory prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych i dokumentów produktu Symphony (jeśli zainstalowano ten składnik)
 • Działania (jeśli zainstalowano ten składnik)
 • Widgety i tekst aktywny (jeśli udostępniono tę funkcję)
 • Kanały informacyjne (jeśli udostępniono tę funkcję)
 • Edytor aplikacji złożonych (jeśli zainstalowano ten składnik)
 • Wyświetlanie danych wyjściowych przeglądarki WWW
 • Konto w portalu macierzystym WebSphere (jeśli organizacja używa produktu WebSphere)

Na platformach Windows i Linux należy kliknąć opcję Plik > Preferencje.

Użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje.

Zmiany niektórych preferencji zostaną uwzględnione dopiero po ponownym uruchomieniu programu Notes. Program Notes wyświetli komunikat ostrzeżenia, jeśli zmodyfikowana zostanie preferencja wymagająca zrestartowania.

Jakie są dostępne opcje dostosowywania podstawowego klienta Notes?

Preferencje programu IBM Notes umożliwiają określanie częstotliwości automatycznego zapisywania dokumentów w programie Notes, sprawdzanie subskrypcji aplikacji Notes, zmianę czcionek domyślnych oraz ustawianie wielu innych podstawowych preferencji.

Aby ustawić preferencje z uwzględnieniem podstawowej konfiguracji klienta IBM Notes, kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika; użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje), a następnie kliknij opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes.

Tabela 11. Sekcje uruchamiania i zamykania oraz wyświetlania

Ustawienie

Opis (dotyczy zaznaczonych pól wyboru)

Opróżnij kosz przy zamykaniu aplikacji (jeśli nie jest opróżniany z określoną częstotliwością)

Służy do określania częstotliwości opróżniana folderu Kosz w aplikacjach innych niż Poczta elektroniczna. Do sterowania opróżnianiem kosza w aplikacji Poczta elektroniczna służy preferencja Poczta elektroniczna (karta Podstawowe).

Automatyczne zapisywanie co x min

Służy do automatycznego zapisywania edytowanych dokumentów w lokalnej zaszyfrowanej aplikacji. Dzięki temu pracę można odzyskać w przypadku braku zasilania lub awarii systemu. Po wysłaniu/zapisaniu dokumentu jest on usuwany z aplikacji lokalnej.

Uwaga: Dostępność opcji automatycznego zapisywania w aplikacji określa programista aplikacji.

Lokalny folder aplikacji

Katalog data programu Notes (użytkownicy systemu Macintosh OS X: folder Data) zawiera aplikacje lokalne, szablony aplikacji lokalnych, plik bookmark.nsf użytkownika oraz pliki .cls (Country Language Services) zawierające informacje używane przez program Notes do sortowania dokumentów oraz importowania plików.

Uwaga: Zmiany położenia katalogu data (folderu Data) są stosowane przy następnym uruchomieniu programu Notes.

Sprawdź subskrypcje

Subskrypcje umożliwiają użytkownikowi otrzymywanie zaktualizowanych informacji z ulubionych aplikacji programu IBM Notes. Konieczne jest włączenie sprawdzania subskrypcji, aby opcja subskrypcji mogła działać.

Szukaj nieprzeczytanych

Służy do uruchamiania automatycznego przeszukiwania startowej aplikacji programu Notes® pod kątem nieprzeczytanych dokumentów i wyświetlania tych dokumentów po uruchomieniu programu Notes.

Włącz zaplanowane agenty lokalne

Służy do uruchamiania zaplanowanych agentów po uruchomieniu programu Notes. Przykładem zadania, dla którego można utworzyć zaplanowanego agenta, jest przenoszenie określonych dokumentów do folderu.

Czcionki domyślne

Służy do określania czcionki szeryfowej, bezszeryfowej, o stałej szerokości i wielojęzycznej używanej domyślnie w nowych dokumentach programu Notes.

Uwaga: Aby przywrócić domyślne ustawienia czcionek, w oknie dialogowym Czcionki domyślne należy kliknąć opcję Domyślne, a następnie przycisk OK.
Tabela 12. Sekcje uruchamiania i zamykania oraz wyświetlania - klient Notes Basic

Ustawienie

Opis (dotyczy zaznaczonych pól wyboru)

Opróżnij kosz przy zamykaniu aplikacji (jeśli nie jest opróżniany z określoną częstotliwością)

Służy do określania częstotliwości opróżniana folderu Kosz w aplikacjach innych niż Poczta elektroniczna. Do sterowania opróżnianiem kosza w aplikacji Poczta elektroniczna służy preferencja Poczta elektroniczna (karta Podstawowe).

Automatyczne zapisywanie co x min

Służy do automatycznego zapisywania edytowanych dokumentów w lokalnej zaszyfrowanej aplikacji. Dzięki temu pracę można odzyskać w przypadku braku zasilania lub awarii systemu. Po wysłaniu/zapisaniu dokumentu jest on usuwany z aplikacji lokalnej.

Uwaga: Dostępność opcji automatycznego zapisywania w aplikacji określa programista aplikacji.

Zapisz stan okna w momencie zakończenia

Służy do zapisywania otwartych kart okna na potrzeby kolejnej sesji przy każdym zamknięciu programu Notes. Aby przy każdym uruchomieniu programu Notes wyświetlany był konkretny zestaw kart okien, należy użyć opcji Plik > Zapisz stan okna.

Lokalny folder aplikacji

Katalog data programu Notes (użytkownicy systemu Macintosh OS X: folder Data) zawiera aplikacje lokalne, szablony aplikacji lokalnych, plik bookmark.nsf użytkownika oraz pliki .cls (Country Language Services) zawierające informacje używane przez program Notes do sortowania dokumentów oraz importowania plików.

Uwaga: Zmiany położenia katalogu data (folderu Data) są stosowane przy następnym uruchomieniu programu Notes.

Sprawdź subskrypcje

Subskrypcje umożliwiają użytkownikowi otrzymywanie zaktualizowanych informacji z ulubionych aplikacji programu IBM Notes. Konieczne jest włączenie sprawdzania subskrypcji, aby opcja subskrypcji mogła działać.

Szukaj nieprzeczytanych

Służy do uruchamiania automatycznego przeszukiwania startowej aplikacji programu Notes pod kątem nieprzeczytanych dokumentów i wyświetlania tych dokumentów po uruchomieniu programu Notes.

Włącz zaplanowane agenty lokalne

Służy do uruchamiania zaplanowanych agentów po uruchomieniu programu Notes. Przykładem zadania, dla którego można utworzyć zaplanowanego agenta, jest przenoszenie określonych dokumentów do folderu.

Czcionki domyślne

Służy do określania czcionki szeryfowej, bezszeryfowej, o stałej szerokości i wielojęzycznej używanej domyślnie w nowych dokumentach programu Notes.

Uwaga: Aby przywrócić domyślne ustawienia czcionek, w oknie dialogowym Czcionki domyślne należy kliknąć opcję Domyślne, a następnie przycisk OK.

Schemat kolorów ikon

Służy do zmiany schematu kolorów ikon na pasku Zakładki. Kliknięcie opcji Kolory systemowe spowoduje zastosowanie ikon zakładek zgodnych z ustawieniami kolorów wybranymi na panelu sterowania systemu operacyjnego.

Wielkość ikon zakładek

Służy do zmiany wielkości ikon na pasku Zakładki i w folderze zakładek, a także umożliwia określenie, czy ikony mają być wyświetlane w folderach zakładek.

Tabela 13. Lista kontrolna opcji dodatkowych

Ustawienie

Opis (jeśli wybrano)

Oznaczaj dokumenty otwierane na panelu podglądu jako przeczytane

Wyświetlenie podglądu dokumentu powoduje oznaczenie go jako przeczytanego.

Zamieniaj adresy URL (http://...) na obszary aktywne

Zmienia adresy URL w obszary aktywne, które można klikać, podczas zapisywania lub wysyłania dokumentu.

Obszar roboczy z teksturą

Dodaje tło z teksturą do obszaru roboczego.

Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje zamknięcie okna

Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje zamknięcie bieżącego okna programu Notes.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz aplety języka Java

Umożliwia obsługę uruchamiania apletów Java podczas otwierania stron w przeglądarkach WWW.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz skrypt JavaScript

Umożliwia obsługę uruchamiania skryptów JavaScript podczas otwierania stron w przeglądarkach WWW.

Włączyć język Java w skryptach JavaScript.

Umożliwia uruchamianie funkcji LiveConnect z programu Netscape, jeśli aplet skonfigurowano tak, że zawiera klasy zaplecza CORBA.

Uwaga: Ustawienie to odpowiada ustawieniu EnableLiveConnect(=1) w pliku notes.ini.

Włącz okna dialogowe z błędami JavaScript

Służy do wyświetlania komunikatów o błędach w oknie dialogowym w przypadku wystąpienia problemu dotyczącego skryptu JavaScript. Jeśli taki błąd wystąpi, użytkownik czytający dokument zawierający aplet musi zamknąć okno dialogowe. Jeśli ta opcja nie jest włączona, informacje dotyczące błędów skryptu JavaScript są wyświetlane tylko na pasku statusu.

Uwaga: Ustawienie to odpowiada ustawieniu EnableJavaScriptErrorDialogs(=1) w pliku notes.ini.

Akceptować pliki cookie.

Informacje cookie będą używane do przechowywania danych logowania adresu URL oraz informowania serwisów WWW o poprzednich wizytach użytkownika.

Przetwarzaj żądania drukowania jako zadania wykonywane w tle

Drukowanie wykonywane jest w tle, więc można kontynuować pracę nawet podczas wykonywania wielu zadań drukowania.

Uwaga: W przypadku systemu Macintosh OS X opcja drukowania w tle jest zawsze włączona. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji pomocy systemu Macintosh OS.

Wyłącz aktualizacje widoku wykonywane jako zadanie w tle

Widoki będą aktualizowane na pierwszym planie. W zależności od wielkości widoku może to powodować przerwy w pracy.

Zachować sposób sortowania kolumn.

Ta opcja ma zastosowanie do aplikacji programu Notes, które umożliwiają zmianę sortowania kolumny (przez kliknięcie strzałki w nagłówku kolumny). Opcja ta jest pomocna, jeśli widok poczty jest zawsze sortowany według daty wiadomości (najnowsza wiadomość na początku listy) lub kontakty są porządkowane według firmy.

Włącz opcję wysyłania do programu Notes z pakietu MS Office 97

Po włączeniu tej opcji wszystkie komendy Wyślij do występujące w aplikacjach pakietu Microsoft® Office powodują uruchomienie poczty elektronicznej programu Notes i wysłanie pliku jako załącznika wiadomości e-mail. Ta opcja jest wyświetlana, jeśli zainstalowano pakiet Microsoft Office 97 lub niektóre inne aplikacje firmy Microsoft (np. Visual Basic). W przypadku nowszych wersji pakietu Microsoft Office ustawianie tej opcji nie jest konieczne.

Używaj palety sieci WWW

Powoduje stosowanie palety sieci WWW (256 kolorów, które mogą być wyświetlane przez większość komputerów).

Wyświetlić rozszerzone skróty klawiaturowe.

Za pomocą skrótów klawiaturowych (w systemie Microsoft Windows® to Alt+inne klawisze) użytkownik może uzyskiwać dostęp do elementów ekranu, takich jak karty okien i paski działań.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz ostrzeganie o zapisywaniu obiektów MIME

Po włączeniu tej opcji program Notes powiadamia użytkownika, jeśli nie można konwertować danych wysyłanych przez sieć Internet na format MIME.

Włącz wyświetlanie kodu Unicode

Umożliwia wyświetlanie znaków specjalnych, które nie znajdują się na klawiaturze domyślnej. W systemie operacyjnym Microsoft Windows konieczne może być zainstalowanie dodatkowych czcionek Unicode. W programie Notes uwzględniono pięć różnych zestawów znaków typu Monotype WorldType, które można zainstalować bezpośrednio z dysku CD-ROM.

Uwaga: Jeśli ta opcja nie jest włączona, program Notes próbuje wyświetlić tekst przy użyciu rodzimego zestawu znaków komputera.

Użytkownicy komputerów Macintosh: możliwe jest używanie kodu Unicode, ale tylko przy użyciu znaków z rodzimego zestawu znaków. Anglojęzyczne systemy Macintosh nie obsługują kodu Unicode.

Uruchamiaj serwer CORBA (DIIOP) podczas wyświetlania podglądu w przeglądarce WWW

Ta opcja przeznaczona jest dla użytkowników produktu IBM Domino Designer, którzy wyświetlają podgląd projektu za pomocą klienta Notes. Jeśli projektant przegląda dowolny element aplikacji programu Notes (komponent .nsf) w przeglądarce WWW, program Notes uruchamia wersję serwera Domino o ograniczonej funkcjonalności. Serwer ten umożliwia dostęp do strony WWW powiązanej z danym elementem. Jeśli element (na przykład formularz programu Notes) zawiera aplet Java utworzony przy użyciu klas Java programu Notes, to ustawienie umożliwia dodatkowo uruchomienie wersji serwera CORBA (DIIOP) o ograniczonej funkcjonalności przez program Notes, co umożliwia obsługę klas apletu.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Standardowe okna dialogowe

Zamiast okien dialogowych o niestandardowym wyglądzie programu Notes wyświetlane są standardowe okna dialogowe systemu operacyjnego.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Dokładna data/godzina dla operacji wejścia

Program Notes nie będzie podejmował prób poprawienia lub zmiany formatu wartości wprowadzanych w polach daty lub godziny. Włączenie tego ustawienia w większości przypadków zapewnia większą dokładność.

Wyświetl wstawione obrazy MIME jako załączniki

Obrazy otrzymane w tekście wiadomości MIME są wyświetlane jako załączniki.

Wyłącz wbudowaną przeglądarkę dla poczty elektronicznej w formacie MIME

Powoduje użycie przeglądarki systemowej do wyświetlania poczty elektronicznej w formacie MIME. Zapewnia to lepsze wyświetlanie wiadomości e-mail w porównaniu z domyślną przeglądarką programu Notes, ale nie gwarantuje tak dokładnego wyświetlania nagłówka wiadomości. W niektórych przypadkach użycie przeglądarki systemowej może także powodować problemy z zabezpieczeniami.

Użycie języka formularza, gdy język nie jest określony

Dotyczy aplikacji wielojęzycznych: dowolny tekst bez określonego języka jest automatycznie przekształcany na język formularza użytego do utworzenia dokumentu.

Uwaga: Aby określić język dokumentu wymagany jest klient Domino Designer.

Wywołuj program Notes dla plików vCard

Powoduje wywołanie programu Notes po dwukrotnym kliknięciu pliku vCard (.vcf). Jeśli program Notes nie jest uruchomiony, dwukrotne kliknięcie spowoduje uruchomienie programu i otworzenie widoku Moje kontakty na liście kontaktów. Jeśli program Notes jest uruchomiony, dwukrotne kliknięcie spowoduje otwarcie listy kontaktów lub przełączenie do jej karty w przypadku, gdy jest już otwarta. Po przejściu do listy kontaktów wyświetlane jest okno dialogowe Kontakty w pliku vCard zawierające określony plik, które umożliwia dodanie kontaktów z pliku do listy kontaktów.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Automatycznie uzupełniaj informacje w pasku adresu

Podczas wpisywania znaków w polu Adres na pasku narzędzi adres URL zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniej wprowadzonych danych. Po wprowadzeniu pojedynczej litery zostanie wyświetlona lista wszystkich wcześniej podanych adresów URL, które rozpoczynają się od tej litery.

Pytaj o miejsce pobytu podczas uruchamiania

Podczas uruchamiania programu Notes zostanie wyświetlone zapytanie o miejsce pobytu.

Uwaga: Ustawienie to jest widoczne tylko wtedy, gdy podczas instalowania programu Notes kliknięto opcję Pojedyncze logowanie klienta.

Nawigacja w dokumentach tylko do odczytu za pomocą klawisza Tab

Umożliwia przechodzenie między obiektami (np. połączonymi fragmentami tekstu, obszarami aktywnymi, odsyłaczami do dokumentów itp.) dokumentu tylko do odczytu za pomocą klawisza Tab. Jednak podczas czytania dokumentu nie będzie możliwe używanie klawisza Tab w celu przejścia do następnego dokumentu w widoku.

Uwaga: Aby to ustawienie zostało zastosowane, konieczne jest zrestartowanie programu Notes.

Wybieranie opcji Nawigacja przy użyciu skrótów klawiszowych

Umożliwia wyłączenie strzałek w górę i w dół oraz używanie klawisza Tab w celu przechodzenia między polami dokumentu w trybie edycji. Jeśli do klawisza TAB przydzielono określoną funkcję związaną z polem (np. edytowalnym polem tekstu formatowanego), do nawigacji między polami używane są klawisze strzałek.

Włącz trwałe punkty zatrzymania w debugerze skryptów

Ustawienie przeznaczone dla projektantów Domino piszących skrypty w aplikacji. Umożliwia zapisanie wszystkich punktów zatrzymania ustawionych w skrypcie, dzięki czemu będą dostępne podczas następnego debugowania skryptu.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz pomoc podręczną dotyczącą ikon w widoku

Służy do włączania pomocy podręcznej wyświetlanej po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikonami w folderach i widokach poczty elektronicznej, kalendarza i czynności do wykonania.

Rozwijaj zawartość pól nazwy podczas drukowania

Podczas drukowania wiadomości lub pozycji kalendarza drukowana jest cała treść pól Do: lub DW:, a nie jedynie trzy wiersze jak w przypadku ustawień domyślnych.

Uwaga: Po wybraniu opcji Podgląd wydruku wyświetlona zostanie rzeczywista liczba wierszy, które zostaną wydrukowane w polu Do lub DW.

Rozpocznij podgląd wydruku na bieżącej stronie

Podgląd wydruku zawsze rozpoczyna się na bieżącej stronie.

Użyj składni zapytania programu Notes (nie WWW) w pasku wyszukiwania widoku

Wpisanie wielu terminów w zapytaniu wyszukiwania spowoduje znalezienie dokumentów, w których występują one dokładnie w takiej kolejności, w jakiej wpisano je w polu Szukaj (tak jak w przypadku ujęcia w cudzysłów), a nie dokumentów, w których terminy te występują w dowolnej kolejności.

Traktuj skróty jak pliki podczas wybierania w oknach dialogowych plików

Dotyczy tworzenia i zapisywania załączników. Wybranie plików skrótów (.lnk) w oknie dialogowym Tworzenie załącznika spowoduje załączenie pełnych plików, do których odwołują się te skróty, a nie samych skrótów (odsyłaczy). Skróty wybrane jako miejsca docelowe podczas zapisywania załączników będą traktowane jak pełne pliki. W takim przypadku skrót zostanie zastąpiony zapisywanym plikiem (zapisywany plik nie zastąpi pliku w położeniu, które wskazuje skrót).

Uwaga: Ustawienie to dotyczy wyłącznie klientów programu Notes uruchomionych w systemach operacyjnych Windows.

Wyłącz funkcję automatycznego uzupełniania dla wszystkich pól nazw i użyj podstawowej funkcji wpisywania z wyprzedzeniem programu Notes

Podczas dodawania nazwy adresata w wiadomości e-mail stosowana będzie funkcja automatycznego uzupełniania (ułatwiająca dokończenie nazwy) używana w wersji 7 i wcześniejszych programu Notes.

Kompresuj obrazy wklejane do dokumentów

Służy do automatycznego kompresowania obrazów wklejanych do dokumentów. Mapy bitowe (.bmp) importowane do dokumentu programu Notes są kompresowane, natomiast mapy bitowe wklejane do dokumentu programu Notes są przekształcane w format .gif lub .jpg.

Nie pytaj przy oznaczaniu wszystkich dokumentów jako przeczytane lub nieprzeczytane

Po wybraniu opcji oznaczenia wszystkich dokumentów programu Notes jako przeczytanych lub nieprzeczytanych nie będzie wyświetlana prośba o potwierdzenie.

Nie pytaj przy wychodzeniu

Przed zamknięciem klienta programu Notes, Administrator lub Designer nie będzie wyświetlana prośba o potwierdzenie.

Nie pytaj przy zamykaniu dokumentu z edytowanymi załącznikami

W przypadku zamknięcia dokumentu programu Notes po edytowaniu jego załącznika nie będzie wyświetlane przypomnienie o zapisaniu zmian w załączniku.

Nie pytaj przy przesyłaniu dokumentu z edytowanymi załącznikami

W przypadku przesłania dokumentu programu Notes po edytowaniu jego załącznika nie będzie wyświetlane przypomnienie o zapisaniu zmian w załączniku.

Pokaż znaczniki wyboru na marginesie dla wybranych dokumentów

Używana jest metoda zaznaczania z programu Notes w wersjach starszych niż 8.0. Powoduje ona wyświetlanie na marginesie znacznika wyboru pokazującego, które dokumenty zostały zaznaczone. Aby zaznaczyć wiele dokumentów, należy kliknąć i zatrzymać urządzenie wskazujące na tym marginesie.

Tabela 14. Lista kontrolna opcji dodatkowych - klient Notes Basic

Ustawienie

Opis (jeśli wybrano)

Oznaczaj dokumenty otwierane na panelu podglądu jako przeczytane

Wyświetlenie podglądu dokumentu powoduje oznaczenie go jako przeczytanego.

Zamieniaj adresy URL (http://...) na obszary aktywne

Zmienia adresy URL w obszary aktywne, które można klikać, podczas zapisywania lub wysyłania dokumentu.

Obszar roboczy z teksturą

Dodaje tło z teksturą do obszaru roboczego.

Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje zamknięcie okna

Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje zamknięcie bieżącego okna programu Notes.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz aplety języka Java

Umożliwia obsługę uruchamiania apletów Java podczas otwierania stron w przeglądarkach WWW.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz skrypt JavaScript

Umożliwia obsługę uruchamiania skryptów JavaScript podczas otwierania stron w przeglądarkach WWW.

Włączyć język Java w skryptach JavaScript.

Umożliwia uruchamianie funkcji LiveConnect z programu Netscape, jeśli aplet skonfigurowano tak, że zawiera klasy zaplecza CORBA.

Uwaga: Ustawienie to odpowiada ustawieniu EnableLiveConnect(=1) w pliku notes.ini.

Włącz okna dialogowe z błędami JavaScript

Służy do wyświetlania komunikatów o błędach w oknie dialogowym w przypadku wystąpienia problemu dotyczącego skryptu JavaScript. Jeśli taki błąd wystąpi, użytkownik czytający dokument zawierający aplet musi zamknąć okno dialogowe. Jeśli ta opcja nie jest włączona, informacje dotyczące błędów skryptu JavaScript są wyświetlane tylko na pasku statusu.

Uwaga: Ustawienie to odpowiada ustawieniu EnableJavaScriptErrorDialogs(=1) w pliku notes.ini.

Akceptować pliki cookie.

Informacje cookie będą używane do przechowywania danych logowania adresu URL oraz informowania serwisów WWW o poprzednich wizytach użytkownika.

Przetwarzaj żądania drukowania jako zadania wykonywane w tle

Drukowanie wykonywane jest w tle, więc można kontynuować pracę nawet podczas wykonywania wielu zadań drukowania.

Uwaga: W przypadku systemu Macintosh OS X opcja drukowania w tle jest zawsze włączona. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji pomocy systemu Macintosh OS.

Wyłącz aktualizacje widoku wykonywane jako zadanie w tle

Widoki będą aktualizowane na pierwszym planie. W zależności od wielkości widoku może to powodować przerwy w pracy.

Zachować sposób sortowania kolumn.

Ta opcja ma zastosowanie do aplikacji programu Notes, które umożliwiają zmianę sortowania kolumny (przez kliknięcie strzałki w nagłówku kolumny). Opcja ta jest pomocna, jeśli widok poczty jest zawsze sortowany według daty wiadomości (najnowsza wiadomość na początku listy) lub kontakty są porządkowane według firmy.

Dopasowywanie kolorów grafiki (paleta systemowa złożona z 256 kolorów)

Jeśli w komputerze użytkownika używana jest paleta 256 kolorów, program Notes poprawia jakość wyświetlanych obrazów przez symulowanie kolorów. Metoda ta polega na umieszczaniu obok siebie kolorowych pikseli, aby sprawiały wrażenie jednolitej barwy.

Uwaga: To ustawienie nie jest uwzględnione na liście, jeśli używana jest paleta o liczbie kolorów większej niż 256. To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz opcję wysyłania do programu Notes z pakietu MS Office 97

Po włączeniu tej opcji wszystkie komendy Wyślij do występujące w aplikacjach pakietu Microsoft® Office powodują uruchomienie poczty elektronicznej programu Notes i wysłanie pliku jako załącznika wiadomości e-mail. Ta opcja jest wyświetlana, jeśli zainstalowano pakiet Microsoft Office 97 lub niektóre inne aplikacje firmy Microsoft (np. Visual Basic). W przypadku nowszych wersji pakietu Microsoft Office ustawianie tej opcji nie jest konieczne.

Używaj palety sieci WWW

Powoduje stosowanie palety sieci WWW (256 kolorów, które mogą być wyświetlane przez większość komputerów).

Wyświetlić rozszerzone skróty klawiaturowe.

Za pomocą skrótów klawiaturowych (w systemie Microsoft Windows® to Alt+inne klawisze) użytkownik może uzyskiwać dostęp do elementów ekranu, takich jak karty okien i paski działań.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz ostrzeganie o zapisywaniu obiektów MIME

Po włączeniu tej opcji program Notes powiadamia użytkownika, jeśli nie można konwertować danych wysyłanych przez sieć Internet na format MIME.

Włącz wyświetlanie kodu Unicode

Umożliwia wyświetlanie znaków specjalnych, które nie znajdują się na klawiaturze domyślnej. W systemie operacyjnym Microsoft Windows konieczne może być zainstalowanie dodatkowych czcionek Unicode. W programie Notes uwzględniono pięć różnych zestawów znaków typu Monotype WorldType, które można zainstalować bezpośrednio z dysku CD-ROM.

Uwaga: Jeśli ta opcja nie jest włączona, program Notes próbuje wyświetlić tekst przy użyciu rodzimego zestawu znaków komputera.

Użytkownicy komputerów Macintosh: możliwe jest używanie kodu Unicode, ale tylko przy użyciu znaków z rodzimego zestawu znaków. Anglojęzyczne systemy Macintosh nie obsługują kodu Unicode.

Wyświetl menu Okna

Menu Okna wyświetlane jest między menu Działania i Pomoc. To menu umożliwia przełączanie się między otwartymi oknami lub wybranie zarządzania otwartymi oknami przez system Windows.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Uruchamiaj serwer CORBA (DIIOP) podczas wyświetlania podglądu w przeglądarce WWW

Ta opcja przeznaczona jest dla użytkowników produktu IBM Domino Designer, którzy wyświetlają podgląd projektu za pomocą klienta Notes. Jeśli projektant przegląda dowolny element aplikacji programu Notes (komponent .nsf) w przeglądarce WWW, program Notes uruchamia wersję serwera Domino o ograniczonej funkcjonalności. Serwer ten umożliwia dostęp do strony WWW powiązanej z danym elementem. Jeśli element (na przykład formularz programu Notes) zawiera aplet Java utworzony przy użyciu klas Java programu Notes, to ustawienie umożliwia dodatkowo uruchomienie wersji serwera CORBA (DIIOP) o ograniczonej funkcjonalności przez program Notes, co umożliwia obsługę klas apletu.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Standardowe okna dialogowe

Zamiast okien dialogowych o niestandardowym wyglądzie programu Notes wyświetlane są standardowe okna dialogowe systemu operacyjnego.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Dokładna data/godzina dla operacji wejścia

Program Notes nie będzie podejmował prób poprawienia lub zmiany formatu wartości wprowadzanych w polach daty lub godziny. Włączenie tego ustawienia w większości przypadków zapewnia większą dokładność.

Wyświetl wstawione obrazy MIME jako załączniki

Obrazy otrzymane w tekście wiadomości MIME są wyświetlane jako załączniki.

Wyłącz wbudowaną przeglądarkę dla poczty elektronicznej w formacie MIME

Powoduje użycie przeglądarki systemowej do wyświetlania poczty elektronicznej w formacie MIME. Zapewnia to lepsze wyświetlanie wiadomości e-mail w porównaniu z domyślną przeglądarką programu Notes, ale nie gwarantuje tak dokładnego wyświetlania nagłówka wiadomości. Używanie przeglądarki systemowej może również w niektórych przypadkach powodować problemy z bezpieczeństwem.

Użycie języka formularza, gdy język nie jest określony

Dotyczy aplikacji wielojęzycznych: dowolny tekst bez określonego języka jest automatycznie przekształcany na język formularza użytego do utworzenia dokumentu.

Uwaga: Aby określić język dokumentu wymagany jest klient Domino Designer.

Wywołuj program Notes dla plików vCard

Powoduje wywołanie programu Notes po dwukrotnym kliknięciu pliku vCard (.vcf). Jeśli program Notes nie jest uruchomiony, dwukrotne kliknięcie spowoduje uruchomienie programu i otworzenie widoku Moje kontakty na liście kontaktów. Jeśli program Notes jest uruchomiony, dwukrotne kliknięcie spowoduje otwarcie listy kontaktów lub przełączenie do jej karty w przypadku, gdy jest już otwarta. Po przejściu do listy kontaktów wyświetlane jest okno dialogowe Kontakty w pliku vCard zawierające określony plik, które umożliwia dodanie kontaktów z pliku do listy kontaktów.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Automatycznie uzupełniaj informacje w pasku adresu

Podczas wpisywania znaków w polu Adres na pasku narzędzi adres URL zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniej wprowadzonych danych. Po wprowadzeniu pojedynczej litery zostanie wyświetlona lista wszystkich wcześniej podanych adresów URL, które rozpoczynają się od tej litery.

Pytaj o miejsce pobytu podczas uruchamiania

Podczas uruchamiania programu Notes zostanie wyświetlone zapytanie o miejsce pobytu.

Uwaga: Ustawienie to jest widoczne tylko wtedy, gdy podczas instalowania programu Notes kliknięto opcję Pojedyncze logowanie klienta.

Nawigacja w dokumentach tylko do odczytu za pomocą klawisza Tab

Umożliwia przechodzenie między obiektami (np. połączonymi fragmentami tekstu, obszarami aktywnymi, odsyłaczami do dokumentów itp.) dokumentu tylko do odczytu za pomocą klawisza Tab. Jednak podczas czytania dokumentu nie będzie możliwe używanie klawisza Tab w celu przejścia do następnego dokumentu w widoku.

Uwaga: Aby to ustawienie zostało zastosowane, konieczne jest zrestartowanie programu Notes.

Wybieranie opcji Nawigacja przy użyciu skrótów klawiszowych

Umożliwia wyłączenie strzałek w górę i w dół oraz używanie klawisza Tab w celu przechodzenia między polami dokumentu w trybie edycji. Jeśli do klawisza TAB przydzielono określoną funkcję związaną z polem (np. edytowalnym polem tekstu formatowanego), do nawigacji między polami używane są klawisze strzałek.

Włącz trwałe punkty zatrzymania w debugerze skryptów

Ustawienie przeznaczone dla projektantów Domino piszących skrypty w aplikacji. Umożliwia zapisanie wszystkich punktów zatrzymania ustawionych w skrypcie, dzięki czemu będą dostępne podczas następnego debugowania skryptu.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Użyj koloru systemowego

Umożliwia ustawienie kolorów interfejsu użytkownika programu Notes tak, aby były w miarę możliwości zgodne z kolorami w schemacie określonym przy użyciu sekwencji opcji menu Microsoft Windows Panel sterowania > Wyświetlanie > Wygląd.

Ze względu na to, że rzeczywista liczba kolorów interfejsu użytkownika programu Notes może być większa, należy korzystać ze schematów kolorów o wysokim kontraście. Używanie innych schematów może zmniejszyć czytelność elementów wyświetlanych w programie Notes.

Uwaga: To ustawienie nie jest dostępne na komputerach Macintosh.

Włącz pomoc podręczną dotyczącą ikon w widoku

Służy do włączania pomocy podręcznej wyświetlanej po umieszczeniu wskaźnika myszy nad ikonami w folderach i widokach poczty elektronicznej, kalendarza i czynności do wykonania.

Rozwijaj zawartość pól nazwy podczas drukowania

Podczas drukowania wiadomości lub pozycji kalendarza drukowana jest cała treść pól Do: lub DW:, a nie jedynie trzy wiersze jak w przypadku ustawień domyślnych.

Uwaga: Po wybraniu opcji Podgląd wydruku wyświetlona zostanie rzeczywista liczba wierszy, które zostaną wydrukowane w polu Do lub DW.

Rozpocznij podgląd wydruku na bieżącej stronie

Podgląd wydruku zawsze rozpoczyna się na bieżącej stronie.

Użyj składni zapytania programu Notes (nie WWW) w pasku wyszukiwania widoku

Wpisanie wielu terminów w zapytaniu wyszukiwania spowoduje znalezienie dokumentów, w których występują one dokładnie w takiej kolejności, w jakiej wpisano je w polu Szukaj (tak jak w przypadku ujęcia w cudzysłów), a nie dokumentów, w których terminy te występują w dowolnej kolejności.

Traktuj skróty jak pliki podczas wybierania w oknach dialogowych plików

Dotyczy tworzenia i zapisywania załączników. Wybranie plików skrótów (.lnk) w oknie dialogowym Tworzenie załącznika spowoduje załączenie pełnych plików, do których odwołują się te skróty, a nie samych skrótów (odsyłaczy). Skróty wybrane jako miejsca docelowe podczas zapisywania załączników będą traktowane jak pełne pliki. W takim przypadku skrót zostanie zastąpiony zapisywanym plikiem (zapisywany plik nie zastąpi pliku w położeniu, które wskazuje skrót).

Uwaga: Ustawienie to dotyczy wyłącznie klientów programu Notes uruchomionych w systemach operacyjnych Windows.

Kompresuj obrazy wklejane do dokumentów

Służy do automatycznego kompresowania obrazów wklejanych do dokumentów. Mapy bitowe (.bmp) importowane do dokumentu programu Notes są kompresowane, natomiast mapy bitowe wklejane do dokumentu programu Notes są przekształcane w format .gif lub .jpg.

Nie pytaj przy oznaczaniu wszystkich dokumentów jako przeczytane lub nieprzeczytane

Po wybraniu opcji oznaczenia wszystkich dokumentów programu Notes jako przeczytanych lub nieprzeczytanych nie będzie wyświetlana prośba o potwierdzenie.

Nie pytaj przy zamykaniu wszystkich aktualnie otwartych kart okna

Po kliknięciu komendy menu służącej do zamykania wszystkich kart okna nie będzie wyświetlana prośba o potwierdzenie.

Nie pytaj przy wychodzeniu

Przed zamknięciem klienta programu Notes, Administrator lub Designer nie będzie wyświetlana prośba o potwierdzenie.

Nie pytaj przy zamykaniu dokumentu z edytowanymi załącznikami

W przypadku zamknięcia dokumentu programu Notes po edytowaniu jego załącznika nie będzie wyświetlane przypomnienie o zapisaniu zmian w załączniku.

Nie pytaj przy przesyłaniu dokumentu z edytowanymi załącznikami

W przypadku przesłania dokumentu programu Notes po edytowaniu jego załącznika nie będzie wyświetlane przypomnienie o zapisaniu zmian w załączniku.

Tabela 15. Lista kontrolna pól znajdujących się poniżej opcji dodatkowych

Ustawienie

Opis (jeśli wybrano)

Pokaż znaczniki wyboru na marginesie dla wybranych dokumentów

Umożliwia wybieranie dokumentów przez kliknięcie lub przeciągnięcie kursora na marginesie kolumny listy dokumentów. Dla wybranych dokumentów wyświetlany jest znacznik wyboru na marginesie kolumny tytułu.

Automatycznie zablokuj identyfikator użytkownika programu Notes po 90 minutach (użytkownicy klienta Notes Basic: wyloguj się oraz zablokuj wyświetlanie programu Notes), jeśli program Notes nie będzie używany przez 90 minut

Umożliwia programowi Notes zablokowanie ID użytkownika po określonym czasie nieaktywności. Gdy użytkownik odchodzi od komputera powinien upewnić się, że nie pozostawia otwartej strony zawierającej poufne dane i musi mieć pewność, że pozostawione dane są bezpieczne.

Uwaga: Aby odblokować identyfikator użytkownika, należy nacisnąć klawisz Enter, a następnie wpisać hasło w wyświetlonym oknie. Po wprowadzeniu hasła, ekran programu Notes zostanie odblokowany.
Jak ustawić preferencje kompozycji okien programu Notes i otwierania okien programu Notes?

Aby określić, w jaki sposób są otwierane okna programu IBM Notes, można ustawić odpowiednią preferencję. Można także zapisać kolejność kart i określić kompozycję okien.

Aby ustawić preferencję określającą sposób otwierania dokumentów lub aplikacji, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Okna i kompozycje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Notes > Preferencje > Okna i kompozycje.

 2. Opcjonalne: Wybierz opcję Po ponownym uruchomieniu otwórz karty, które były otwarte w momencie zamykania klienta, aby po uruchomieniu programu Notes karty zostały ponownie otwarte w kolejności, w jakiej były ustawione w momencie zamknięcia klienta.
 3. Wybierz opcję Używaj dużych ikon na liście Otwórz, aby zmienić wielkość ikon wyświetlanych na liście Otwórz.
 4. Wybierz opcję Informuj mnie, że mogę przywrócić panel do aplikacji z menu Widok, jeśli używasz aplikacji złożonych i przenosisz panele, aby otrzymywać zapytania dotyczące sposobu przywracania panelu do widoku.
 5. Wybierz opcję Informuj mnie, że mogę przywrócić panel do paska bocznego z menu Widok, aby w przypadku usunięcia panelu z paska bocznego otrzymywać informacje, że można dodać go z powrotem do paska bocznego za pomocą menu Widok.
 6. W obszarze Zarządzanie oknami określ sposób, w jaki program Notes otworzy dokument lub aplikację Notes:
  • Otwórz każdy dokument w oddzielnym oknie - każdy dokument jest otwierany w nowym oknie programu Notes.
  • Otwórz każdy dokument na jego własnej karcie - (domyślne) każdy dokument jest otwierany na nowej karcie aktywnego okna programu Notes.
  • Grupuj na karcie dokumenty z każdej aplikacji - dokumenty, na przykład wiadomości e-mail, są grupowane na jednej karcie. Na przykład po otwarciu poczty otwierana jest karta. Kolejne wiadomości są otwierane na karcie Poczta. W nagłówku karty wyświetlana jest liczba informująca o tym, ile dokumentów jest otwartych.
Kompozycja

Aby zmienić kompozycję okna programu Notes, wybierz ją z listy:

 • Kompozycja systemu operacyjnego dla osób słabo widzących - wybierz tę opcję, jeśli jesteś osobą niedowidzącą.
 • Kompozycja programu Notes 8 - używane są czcionki i kolory programu Notes 8.
 • Kompozycja systemu operacyjnego - używane są czcionki i kolory ustawione dla systemu operacyjnego (na przykład ustawienie ekranu lub kompozycji wybrane przy użyciu panelu sterowania).
Uwaga: W zależności od konfiguracji konta programu Notes ustalonej przez administratora użytkownik może nie być w stanie zmienić ustawień kompozycji.
Jak zmodyfikować sposób wyświetlania paska narzędzi?

Sposób wyświetlania pasków narzędzi można modyfikować przez ich ukrywanie, wyświetlanie dodatkowych pasków narzędzi, dodawanie wywoływanych pól tekstowych oraz zmianę ich wielkości.

Kliknij opcję Plik > Preferencje > Pasek narzędzi (w systemie Macintosh OS X kliknij opcję Notes > Preferencje > Pasek narzędzi) i ustaw dowolną z preferencji w obszarze Pasek narzędzi:

Tabela 16. Preferencje wyświetlania paska narzędzi

Zadanie

Czynność

Ukrycie kontekstowych pasków narzędzi niezwiązanych z bieżącym zadaniem

Usuń zaznaczenie opcji Pokaż pasek narzędzi odnoszący się do bieżącego zadania.

Ukrycie wywoływanych pól tekstowych wyświetlanych po wskazaniu przycisku paska narzędzi myszą. Domyślnie wyświetlana jest także alternatywna sekwencja klawiszy dla przycisku.

Usuń zaznaczenie opcji Pokazuj podręczne pole tekstowe z opisem przycisków paska narzędzi.

Wyłączenie alternatywnej sekwencji klawiszy w wywoływanym polu tekstowym.

Usuń zaznaczenie opcji Pokazuj klawisze skrótów w podręcznym polu tekstowym.

Użytkownicy klienta Notes Basic: Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje paska narzędzi > Podstawowe (użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Notes > Preferencje > Preferencje paska narzędzi > Podstawowe) i ustaw dowolną z preferencji w obszarze Wyświetlanie paska narzędzi:

Tabela 17. Preferencje wyświetlania paska narzędzi - klient Notes Basic

Zadanie

Czynność

Ukrycie pasków narzędzi

Usuń zaznaczenie opcji Pokazuj paski narzędzi.

Ukrycie kontekstowych pasków narzędzi (tych, które zmieniają się w zależności od bieżącego zadania)

Usuń zaznaczenie opcji Pokaż pasek narzędzi odnoszący się do bieżącego zadania.

Ukrycie wywoływanych pól tekstowych wyświetlanych po wskazaniu przycisku paska narzędzi myszą. Domyślnie wyświetlana jest także alternatywna sekwencja klawiszy dla przycisku.

Usuń zaznaczenie opcji Pokazuj podręczne pole tekstowe z opisem przycisków paska narzędzi.

Wyłączenie alternatywnej sekwencji klawiszy w wywoływanym polu tekstowym.

Usuń zaznaczenie opcji Pokazuj klawisze skrótów w podręcznym polu tekstowym.

Zmiana sposobu wyświetlania paska narzędzi na same przyciski, sam tekst lub przyciski z tekstem. Domyślnie wyświetlane są same przyciski.

Wybierz opcję na liście Wyświetlanie przycisków. Przykłady poszczególnych opcji można obejrzeć w obszarze Przykładowy pasek narzędzi.

Zmiana wielkości przycisków paska narzędzi

Wprowadź wartość w polu Wielkość przycisku. Przykłady poszczególnych wielkości można obejrzeć w obszarze Przykładowy pasek narzędzi.

Jak wyświetlić lub utworzyć paski narzędzi?

Użytkownik może wybrać, które paski narzędzi mają być wyświetlane. Można także tworzyć własne paski narzędzi i umieszczać na nich przyciski najczęściej używane podczas pracy.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, rozwiń pozycję Pasek narzędzi i kliknij opcję Paski narzędzi.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje paska narzędzi > Paski narzędzi.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje > Paski narzędzi.

 2. Aby ustawić preferencje paska narzędzi, wykonaj jedną z poniższych czynności, a następnie kliknij przycisk OK:
  Tabela 18. Preferencje paska narzędzi

  Zadanie

  Czynność

  Wyświetlenie dodatkowych pasków narzędzi

  W sekcji Dostępne paski narzędzi w kolumnie Widoczne zaznacz pole wyboru dla każdego paska, który ma być wyświetlany. Kliknij tytuł dostępnego paska, aby zobaczyć jego zawartość.

  Dołączenie kontekstowych pasków narzędzi do listy

  Zaznacz pole wyboru Pokaż kontekstowe paski narzędzi na liście.

  Utworzenie nowego paska narzędzi

  1. Kliknij opcję Nowy pasek narzędzi.
  2. Wprowadź nazwę nowego paska narzędzi, a następnie kliknij poza tym polem - nowa nazwa zostanie zapisana.
  3. Kliknij opcję Dostosuj i wykonaj czynności opisane w sekcji Dostosowywanie funkcji i przycisków paska narzędzi.

  Zmiana nazwy utworzonego paska narzędzi

  Wybierz pasek narzędzi i kliknij opcję Zmień nazwę.

  Usunięcie utworzonego paska narzędzi

  Wybierz pasek narzędzi i kliknij opcję Usuń.

  Importowanie ikon SmartIcon

  Kliknij opcję Importuj, a następnie wybierz zestaw ikon do zaimportowania.

Jak dostosować funkcje i przyciski paska narzędzi?

Dostosowywanie pasków narzędzi polega na dodawaniu i usuwaniu przycisków. Przy tworzeniu nowego paska narzędzi do jego zapełnienia używa się preferencji dostosowywania paska narzędzi.

Jeśli dostępne przyciski nie umożliwiają korzystania z potrzebnych funkcji, można utworzyć własne przyciski paska narzędzi.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus obok opcji Pasek narzędzi, a następnie kliknij pozycję Dostosuj.
 3. Wprowadź dowolną z poniższych zmian. Po wprowadzeniu zmian kliknij opcję Zapisz pasek narzędzi, a następnie kliknij przycisk OK.
  Tabela 19. Zadania dostosowywania pasków narzędzi

  Zadanie

  Czynność

  Dodawanie przycisków do paska narzędzi i usuwanie ich z niego

  1. Wybierz pasek narzędzi do dostosowania.
  2. Wybierz przycisk z listy Dostępne przyciski, a następnie kliknij opcję Dodaj przycisk lub Usuń.
  Uwaga: Przyciski można również przeciągać do i z okienka Zawartość paska narzędzi. Aby jednocześnie wybrać kilka przycisków, podczas ich wybierania trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl.

  Dołączanie kontekstowych pasków narzędzi do listy

  Zaznacz pole wyboru Pokaż kontekstowe paski narzędzi na liście.

  Sortowanie listy Dostępne przyciski według nazwy

  Przyciski są domyślnie posortowane według funkcji. Aby posortować przyciski według nazwy, należy kliknąć opcję Sortuj przyciski > według opisu.

  Zmiana kolejności przycisków na pasku narzędzi

  1. W obszarze Zawartość paska narzędzi wybierz przycisk, który chcesz przenieść.
  2. Kliknij przycisk strzałki w lewo lub strzałki w prawo, aby przenieść przycisk paska narzędzi.

  Zmiana zawartości wywoływanego pola tekstowego wyświetlanego po umieszczeniu wskaźnika myszy na przycisku paska narzędzi

  1. W obszarze Zawartość paska narzędzi wybierz przycisk, którego podręczne pole tekstowe chcesz zmienić.
  2. Kliknij opcję Edytuj i wprowadź zmiany.

  Dodawanie przycisku tekstowego w celu ułatwienia oznaczania sekcji przycisków na pasku narzędzi

  1. Wybierz pasek narzędzi do dostosowania.
  2. Kliknij opcję Nowy > Tekst, a następnie wprowadź tekst, który ma być wyświetlany na pasku.

  Dodawanie nowego wypełniacza do paska

  1. Wybierz pasek narzędzi do dostosowania.
  2. Kliknij opcję Nowy > wypełniacz, a następnie wprowadź szerokość wypełniacza (w pikslach).

  Przywracanie pierwotnego wyglądu przycisków paska narzędzi

  Należy kliknąć opcję Przywróć wszystkie domyślne.

  Tworzenie nowego przycisku

  1. Wybierz pasek narzędzi.
  2. Kliknij opcję Nowy > Przycisk.
  3. W polu Tekst nagłówka przycisku wpisz tekst wyświetlany po wskazaniu przycisku myszą.
  4. W polu Tekst pomocy w okienku podręcznym wpisz tekst wyświetlany po wskazaniu przycisku myszą.
  5. Kliknij opcję Zmień ikonę i wybierz obraz, który ma zostać użyty zamiast domyślnego.
  6. Wprowadź formułę definiującą funkcję przycisku.
  7. Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł, należy przejść do dokumentacji w sieci WWW, gdzie można pobrać lub wyświetlić pomoc do produktu IBM Domino Designer.

Jak zmienić preferencje przeglądarki WWW?

Istnieje możliwość zmiany przeglądarki, która będzie otwierana po kliknięciu odsyłacza WWW w dokumencie programu Notes. Wybrać można wbudowaną przeglądarkę programu Notes lub domyślną przeglądarkę systemu operacyjnego. Zmienić można również domyślną stronę główną.

 1. W celu ustawienia innej strony macierzystej, należ zastąpić adres sieci WWW ustawiony przez administratora adresem wybranej strony.
  Uwaga: Aby przywrócić pierwotne ustawienie strony głównej, należy kliknąć opcję Użyj wartości domyślnej.
 2. Aby zmienić przeglądarkę służącą do otwierania odsyłaczy WWW, kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 3. Kliknij opcję Przeglądarka WWW.
 4. Wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Aby używać wbudowanej przeglądarki, należy wybrać opcję Użyj przeglądarki wbudowanej w klienta.

   Przeglądarka WWW będzie otwierana w programie Notes, a nie w osobnym oknie.

  • Aby używać przeglądarki, która została już ustawiona jako domyślna na komputerze użytkownika, należy wybrać opcję Użyj przeglądarki, która jest ustawiona jako domyślna dla tego systemu operacyjnego.

   Przeglądarka WWW będzie otwierana w osobnym oknie, a nie w programie Notes.

 5. Kliknij przycisk OK.

Opcje określone na tym panelu preferencji są stosowane do wszystkich miejsc pobytu.

Uwaga: Aby włączyć zaawansowane menu, w dokumencie lokalizacji na karcie Przeglądarka internetowa można ustawić przeglądarkę do użycia w ramach opcji Podgląd w przeglądarce WWW z menu programu Domino Designer. Jako tę przeglądarkę można wybrać program Notes z przeglądarką Internet Explorer albo przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Firefox lub inne (Mozilla itd.).
Uwaga: W przypadku konfigurowania nowej strony WWW, kanału informacyjnego lub widgetów (takich jak Google Gadget) należy wybrać opcję Użyj przeglądarki wbudowanej w klienta. Aby skonfigurować nowy widget w kontekście, kontekst docelowy musi być wyświetlony w programie Notes, a nie w zewnętrznym oknie przeglądarki WWW.
Jak ustawić preferencje sprawdzania pisowni?

Za pomocą preferencji sprawdzania pisowni można określić domyślny język słownika oraz dodać wymagane słowniki dodatkowe. Możliwe jest także określenie domyślnego sposobu obsługi liczb, słów składających się z wielkich liter lub słów pochodzących z języka innego niż domyślny język słownika.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Sprawdzanie pisowni (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Sprawdzanie pisowni).
 3. Ustaw dowolne z następujących opcji:
  Tabela 20. Opcje preferencji sprawdzania pisowni

  Co chcesz zrobić?

  Kroki

  Ustawianie słownika domyślnego

  Wybierz słownik językowy z listy Słownik podstawowy, a następnie kliknij opcję Ustaw jako domyślny.

  Włączanie dodatkowego słownika

  Kliknij słownik na liście Słowniki dodatkowe.

  Ignorowanie słów zawierających cyfry

  Wybierz opcję Ignoruj słowa zawierające cyfry.

  Ignorowanie słów zapisanych wielkimi literami, np. COBOL

  Wybierz opcję Ignoruj słowa pisane WIELKIMI LITERAMI.

  W dokumentach wielojęzycznych kontynuowanie używania języka alternatywnego do momentu napotkania nowego znacznika języka

  Wybierz opcję Przechowuj na bieżąco zmiany w słowniku do momentu kolejnej zmiany języka.

  Oznaczanie niepoprawnie napisanych słów w trakcie pisania

  Zaznacz pole wyboru Włącz automatyczne sprawdzanie pisowni.

  Automatyczne poprawianie błędów podczas pisania W obszarze Błyskawiczne poprawki zaznacz typowe błędy pisania, które mają być automatycznie poprawiane.
 4. Kliknij przycisk OK.
Uwagi dotyczące słowników językowych
Słowniki językowe znajdują się w plikach o rozszerzeniu DIC umieszczonych w katalogu Notes/Data. Aby zmiana słowników językowych była możliwa, należy najpierw zainstalować odpowiednie słowniki językowe z dysku CD z programem IBM Notes. Można także używać słownika dodatkowego zawierającego słownictwo specjalistyczne (np. z zakresu medycyny).
Jak zmienić słownik sprawdzania pisowni?

Podczas sprawdzania pisowni w dokumencie można przełączać się między różnymi słownikami. Aby zmiana słowników językowych była możliwa, należy wcześniej zainstalować odpowiednie słowniki, które znajdują się na dysku CD programuIBM Notes. Pliki słowników mają rozszerzenie DIC i znajdują się w katalogu Notes/Data.

Słownikiem domyślnym przewidzianym do pracy na terenie Ameryki Północnej jest słownik amerykańskiej odmiany języka angielskiego (us.dic).

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Sprawdzanie pisowni (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Sprawdzanie pisowni).
 3. Kliknij opcję Zainstaluj słownik.
 4. Wybierz słownik z listy Języki.
 5. Kliknij przycisk OK.
Instalowanie wszystkich słowników językowych

Jeśli słowników nie można wybrać z listy, konieczne może być ich zainstalowanie z dysku CD przy użyciu następujących kroków. Jeśli nie masz płyty CD, skontaktuj się z administratorem, aby dowiedzieć się w jaki sposób zainstalować słowniki.

 1. Włóż dysk CD-ROM programu Notes. Wybierz opcję Start > Programy > Eksplorator Windows.
 2. Otwórz katalog dysku CD-ROM, a następnie otwórz folder Client.
 3. W folderze Client otwórz folder Apps\Dictionaries.
 4. Kliknij dwukrotnie plik dictionaries.dic.
 5. Wprowadź położenie katalogu Notes/Data (na przykład C:\\Notes\Data), a następnie kliknij opcję Rozpakuj.
Jak dodać, zmienić lub usunąć słowa w słowniku użytkownika?

Często przydatna jest możliwość dodawania słów do osobistego słownika, czyli do tzw. słownika użytkownika. Są to często używane przez użytkownika słowa, których nie ma w słowniku standardowym.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Sprawdzanie pisowni (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij znak plus obok opcji Międzynarodowe, a następnie kliknij opcję Sprawdzanie pisowni).
 3. Kliknij opcję Edytuj słownik użytkownika.
 4. Wykonaj jedną z czynności:
  • Wprowadź słowo w polu Nowe lub zaznaczone słowo i kliknij opcję Dodaj.
  • Aby usunąć słowo, wybierz słowo na liście i kliknij opcję Usuń.
  • Aby zmienić pisownię słowa, wybierz słowo na liście, wprowadź nową pisownię i kliknij opcję Aktualizuj.
Uwaga: Podczas sprawdzania pisowni program IBM Notes wyszukuje niepoprawnie napisane słowa przy użyciu dwóch słowników, słownika osobistego (user.dic), który można dostosowywać, oraz słownika głównego (us.dic).
Dodawanie lub modyfikowanie słowa w słowniku użytkownika podczas sprawdzania pisowni dokumentu
 1. Przełącz dokument w tryb edycji.
 2. Kliknij opcję Narzędzia > Sprawdzanie pisowni.
 3. Aby słowo, które nie zostało rozpoznane przez program Notes dodać do słownika, kliknij opcję Edytuj słownik.
 4. Wykonaj jedną z czynności:
  • Wprowadź słowo w polu Nowe lub zaznaczone słowo i kliknij opcję Dodaj.
  • Aby usunąć słowo, wybierz słowo na liście i kliknij opcję Usuń.
  • Aby zmienić pisownię słowa, wybierz słowo na liście, wprowadź nową pisownię i kliknij opcję Aktualizuj.

Jak skonfigurować klient Notes na potrzeby innych języków lub regionów?

Aby zmienić język treści, język sortowania, język interfejsu oraz jednostki miary, można użyć ustawień regionalnych.

Jak wybrać profil regionalny dla programu Notes?
Aby zmienić język treści, język sortowania, język interfejsu oraz jednostki miary, można użyć ustawień regionalnych.

Aby wybrać profil regionalny dla programu Notes, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika. Użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje > Preferencje użytkownika.
 2. Kliknij opcję Międzynarodowe.
 3. Kliknij opcję Plik > Preferencje. Użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje.
 4. Kliknij opcję Ustawienia regionalne.
 5. Kliknij język regionu lub kraju na liście Profil regionalny.
  Uwaga: Aby przywrócić domyślne wartości profilu regionalnego, kliknij przycisk Przywróć wartości domyślne.
Jak określić kierunek tekstu i zachowanie kursora w przypadku języków dwukierunkowych?

W przypadku używania języka dwukierunkowego (np. arabski lub hebrajski) program IBM Notes można ustawić tak, aby kierunek czytania menu i tekstu oraz kierunek ruchu kursora był odpowiedni dla danego języka.

Uwaga: Karta Dwukierunkowe jest wyświetlana w preferencjach tylko wtedy, jeśli dostępny jest język dwukierunkowy. Systemy Microsoft Windows 2000 i Windows XP można skonfigurować tak, aby używać języków dwukierunkowych, ale we wcześniejszych wersjach systemu Windows konieczne może być zainstalowanie wersji językowych. W przypadku używania innych języków poproś administratora serwera IBM Domino o pomoc.
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Ustawienia regionalne, a następnie kliknij opcję Dwukierunkowe.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Prawa w sekcji Kierunek menu, aby wyświetlić elementy menu głównego programu Notes począwszy od prawej krawędzi okna.
  • Kliknij opcję w polu Globalny kierunek tekstu, aby określić sposób wyświetlania tekstu w całym interfejsie użytkownika. Dla języków takich jak arabski lub hebrajski kliknij opcję Od prawej do lewej. Kliknij opcję Kontekst, aby zastosować kierunek czytania ustawiony dla akapitów w dokumencie.
  • W obszarze Ruch kursora kliknij odpowiednią opcję dotyczącą zachowania kursora.

   Po kliknięciu opcji Wizualny kierunek ruchu kursora będzie zgodny z kierunkiem czytania ustawionym dla akapitów w dokumencie.

   Po kliknięciu opcji Logiczny kierunek ruchu kursora będzie zgodny z kierunkiem wprowadzania znaków w dokumencie. Na przykład w jednym wierszu znajdują się słowa w języku angielskim i w języku dwukierunkowym (np. arabskim). We właściwościach akapitu wybrano opcję czytania tekstu od lewej do prawej. W takim przypadku kursor w słowie angielskim będzie poruszać się od lewej do prawej strony. Po przeniesieniu kursora na pierwszą literę słowa arabskiego kierunek ruchu zmieni się (od prawej do lewej) aż do wystąpienia kolejnego słowa w języku angielskim.

 4. Kliknij przycisk OK.
Ustawianie kierunku czytania dla akapitów w dokumencie

Jeśli w programie Notes włączono tekst dwukierunkowy, można ustawić kierunek czytania akapitów w dokumencie.

 1. Przełącz dokument w tryb edycji.
 2. Wybierz tekst, dla którego chcesz określić kierunek czytania.
 3. Kliknij opcję Tekst > Właściwości tekstu.
 4. Kliknij kartę Wyrównanie akapitu.
 5. Obok pozycji Kierunek czytania wybierz opcję Od lewej do prawej lub Od prawej do lewej.
 6. Kliknij przycisk OK.
Jak zmienić sposób konwersji znaków w programie Notes?

Podczas importowania lub eksportowania plików można określić plik konwersji znaków programu IBM Notes używany do konwertowania znaków znajdujących się w plikach (na przykład międzynarodowych symboli walut).

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia regionalne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Międzynarodowe).
 3. Kliknij przycisk Zmień dla opcji Importowanie/eksportowanie znaków.
 4. Wybierz odpowiedni zestaw znaków, a następnie kliknij przycisk OK.
Jak zmienić jednostkę miary używaną w programie Notes?

Jednostka miary używana w programie Notes może zostać zmieniona na cale lub centymetry. Ta opcja jest przydatna podczas ustawiania marginesów lub znaków tabulacji.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia regionalne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Międzynarodowe).
 3. W obszarze Jednostka miary kliknij opcję cale lub centymetry.
 4. Kliknij przycisk OK.
Jak wybrać inny język treści?

Wybierając język treści dla aplikacji programu Notes, użytkownik może użyć dowolnego języka, który jest obsługiwany przez produkt IBM Domino lub serwer HTTP. W przypadku aplikacji, których projekt umożliwia obsługę wielu języków, przy użyciu tej opcji można dodać obsługiwany język zawartości.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia regionalne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Międzynarodowe).
 3. Kliknij przycisk Zmień dotyczący opcji Język treści.
 4. Wybierz język w kolumnie "Dostępne języki", a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść język do kolumny "Języki treści".
 5. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: W przypadku zmiany języka na liście Profil regionalny program IBM Notes zmieni język w opcji Język treści.
Jak wybrać inny język interfejsu programu Notes?

Pole Język interfejsu w Preferencjach ustawień regionalnych umożliwia wybranie języka interfejsu programu IBM Notes.

Uwaga: Pole Język interfejsu jest widoczne tylko w przypadku, gdy użytkownik dysponuje zlokalizowaną wersją programu Notes lub zainstalował pakiet językowy w angielskiej wersji programu Notes.
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia regionalne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Międzynarodowe).
 3. W obszarze Ustawienia dodatkowe kliknij język interfejsu.
 4. Kliknij przycisk OK.
Jak sortować w innym języku?

Istnieje możliwość zmiany języka sortowania.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia regionalne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Międzynarodowe).
 3. Kliknij przycisk Zmień dotyczący opcji Sortowanie.
 4. Opcjonalne: Wybierz opcję Pokaż wszystkie reguły sortowania w celu wyświetlenia listy języków.
 5. Opcjonalne: W przypadku korzystania z czcionek Unicode kliknij opcję Sortowanie w standardzie Unicode.
 6. Wybierz język sortowania, a następnie kliknij przycisk OK.
Jak użyć nazwy alternatywnej?

Nazwa alternatywna jest przydatna, jeśli użytkownik chce używać swego macierzystego języka i zestawu znaków do wprowadzania, wyświetlania i wyszukiwania nazw. Na przykład podczas wysyłania wiadomości można wprowadzić nazwę w języku macierzystym i przy użyciu macierzystego zestawu znaków. Nazwa główna jest rozpoznawana we wszystkich językach, a nazwa alternatywna tylko w macierzystym języku użytkownika.

Nazwa alternatywna (w przeciwieństwie do aliasu, który jest pseudonimem) umożliwia identyfikację użytkownika.

Aby umożliwić wyświetlanie nazw alternatywnych w programie IBM Notes, należy najpierw wybrać dodatkowy język nazw. Jeśli na przykład użytkownik wybierze z listy dodatkowych języków nazw język japoński, hiszpański i chiński (uproszczony), nazwy alternatywne będą mogły być wyświetlane w programie Notes w tych językach.

Używanie nazw alternatywnych będzie możliwe dopiero po zainstalowaniu odpowiednich czcionek. Używanie czcionek Unicode umożliwia obsługę wielu typów skryptów dla czcionek pojedynczych. Informacje na temat instalowania czcionek Unicode można znaleźć w sekcji Korzystanie z kodu Unicode w celu dodania znaków specjalnych do dokumentów.

Uwaga: Aby używać nazwy alternatywnej, należy najpierw zwrócić się do administratora z wnioskiem o jej zarejestrowanie i certyfikację. Nazwę główną i nazwę zastępczą należy dodać do ID użytkownika. Użytkownik może mieć tylko jedną nazwę zastępczą.
Wybór języka nazwy alternatywnej
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Podstawowe.
 3. Kliknij opcję Czcionki domyślne.
 4. Określ czcionkę wielojęzyczną lub czcionkę Unicode jako domyślną czcionkę bezszeryfową i domyślną czcionkę wielojęzyczną, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij opcję Ustawienia regionalne (w przypadku użytkowników klienta Notes Basic: kliknij opcję Międzynarodowe).
 6. Kliknij przycisk Zmień dla opcji Dodatkowe języki nazw.
 7. Wybierz dodatkowy język nazw w kolumnie "Dostępne języki", a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść język do kolumny "Dodatkowe języki nazw" i kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij opcję Miejsca pobytu (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje miejsca pobytu).
 9. Kliknij opcję Edytuj.
 10. Dla opcji Domyślna nazwa wyświetlana wybierz wartość Nazwy alternatywne i kliknij przycisk OK.
 11. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Preferencje.
Jak zmienić sposób wyświetlania dat w polu wyboru daty i kalendarzu podręcznym?

W programie Notes można zmienić sposób wyświetlania dat w polu wyboru daty i kalendarzu podręcznym. Jest to przydatne, jeśli w używanym języku tekst jest czytany od prawej do lewej strony.

Pole wyboru daty jest wyświetlane na panelu nawigacyjnym widoku Kalendarz programu IBM Notes w aplikacji Poczta. Może być także osadzone w innych aplikacjach. Kalendarz podręczny jest wyświetlany w oknach dialogowych.

Aby zmienić sposób wyświetlania dat w polu wyboru daty i kalendarzu podręcznym, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje > Preferencje użytkownika.

 2. Kliknij opcję Międzynarodowe > Kalendarz.
 3. W sekcji Wybór daty/Kierunek kalendarza podręcznego kliknij opcję Od prawej do lewej, a następnie kliknij przycisk OK.
Jak zmienić dzień, od którego rozpoczyna się tydzień, w widoku kalendarza, polu wyboru daty lub kalendarzu podręcznym?

Dzień, od którego rozpoczyna się tydzień, można zmienić oddzielnie dla widoku kalendarza, pola wyboru daty i kalendarza podręcznego. Domyślnie początkiem tygodnia w widoku kalendarza i w polu wyboru daty jest poniedziałek, a w kalendarzu podręcznym - niedziela.

Pole wyboru daty jest wyświetlane na panelu nawigacyjnym widoku Kalendarz w aplikacji Poczta. Może być także osadzone w innych aplikacjach. Kalendarz podręczny jest wyświetlany w oknach dialogowych.

Wskazówka: Zmiana dnia tygodnia jest przydatna w przypadku, gdy użytkownik rozpoczyna pracę w wybranym dniu.

Aby zmienić początek tygodnia w widoku kalendarza, polu wyboru daty lub kalendarza podręcznego, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje > Preferencje użytkownika.

 2. Kliknij opcję Międzynarodowe > Kalendarz.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dzień tygodnia w sekcji Pierwszy dzień w widoku kalendarza.
  • Kliknij dzień tygodnia w sekcji Wybór daty - data początkowa.
  • Kliknij dzień tygodnia w sekcji Pierwszy dzień kalendarza podręcznego.

Krótki przegląd preferencji

Krótki przegląd to lista instrukcji wykonywania typowych czynności oraz lista skrótów dla preferencji programu Notes. Po wydrukowaniu ten dokument może pełnić rolę podręcznego skorowidza.

Okno dialogowe Preferencje podstawowe w programie Notes

Dalsze dostosowywanie klienta Notes

Tematy zawarte w tej sekcji są przeznaczone dla bardziej zaawansowanych użytkowników programu Notes.

Jak włączyć debugowanie języka Java?

Debugowanie języka Java umożliwia sprawdzenie aplikacji Java pod kątem problemów.

Klient programu IBM Notes obsługuje analizę języka Java w poniższych kontekstach. Każdy kontekst ma własną wirtualną maszynę języka Java (Java Virtual Machine - JVM). Tylko jeden użytkownik może wykonywać analizę w jednym kontekście w tym samym czasie.

 • Pierwszy plan - kod Java uruchamiany w kliencie Notes interaktywnie, na przykład agent wyzwalany z menu działań.
 • Tło - kod Java uruchamiany w kliencie Notes pod kontrolą programu ładującego zadania, na przykład agent planowany lokalnie.
 • Podgląd sieci WWW - kod Java wyświetlany w przeglądarce za pomocą klienta Domino Designer, na przykład aplet na formularzu.

Kod Java z biblioteki skryptów jest uruchamiany w kontekście kodu wywołującego.

Aby włączyć lub wyłączyć debugowanie języka Java w kliencie programu Notes, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Narzędzia > Preferencje debugowania języka Java. Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje analizy języka Java.
 2. Aby włączyć debugowanie na pierwszym planie, wybierz opcję Agenty/aplety klienta i określ numer portu na potrzeby połączenia komputera programu Notes z komputerem debugera. Aby wyłączyć analizowanie, anuluj zaznaczenie tej pozycji.
 3. Aby włączyć debugowanie w tle, wybierz opcję Agenty planowane lokalnie i określ numer portu na potrzeby połączenia komputera programu Notes z komputerem debugera. Aby wyłączyć analizowanie, anuluj zaznaczenie tej pozycji.
 4. Aby włączyć debugowanie z podglądem WWW, wybierz opcję Podgląd HTTP i określ numer portu na potrzeby połączenia komputera programu Notes z komputerem debugera. Aby wyłączyć analizowanie, anuluj zaznaczenie tej pozycji.

Wybierz numer portu. Może to wymagać działania metodą prób i błędów lub uzyskania informacji od administratora systemu.

Analizowanie języka Java jest domyślnie wyłączone.

Jeśli wprowadzono zmiany w preferencjach pierwszego planu lub tła, program Notes musi zostać uruchomiony ponownie. Jeśli zostaną wprowadzone zmiany w preferencji podglądu strony sieci WWW, podgląd musi zostać zrestartowany.

Więcej informacji na temat debugowania języka Java zawiera pomoc produktu IBM Domino Designer.

Jak ustawić preferencje apletów Java i skryptów JavaScript?

Program IBM Notes umożliwia uruchamianie apletów Java i skryptów JavaScript w systemie Microsoft Windows przy użyciu nawigatora sieci. Na komputerach Macintosh program Notes obsługuje tylko językJavaScript. Użytkownik może ustawić preferencje w celu umożliwienia uruchamiania apletów Java lub zmiany zabezpieczeń.

Program Notes i przeglądarki WWW
 • Użytkownicy klienta Notes Basic: jeśli używana jest opcja"Program Notes z przeglądarką Internet Explorer", zmiana dokonywana w celu włączenia apletów Java jest synchronizowana z oprogramowaniem Internet Explorer. To ustawienie będzie stosowane przy korzystaniu z programu Internet Explorer poza środowiskiem programu Notes.
 • Jeśli połączenie z Internetem jest nawiązywane przez serwer proxy, nazwę tego serwera należy wprowadzić w odpowiednim polu dokumentu Miejsce pobytu. Dzięki temu będzie można uruchamiać aplety na komputerze użytkownika. W razie potrzeby należy zmienić ustawienia zabezpieczeń apletów języka Java.
 • Ewentualne problemy można rozwiązać przy użyciu konsoli języka Java. Aby ją otworzyć, należy kliknąć opcję Narzędzia > Pokaż konsolę debugowania języka Java. Domyślne ustawienia w sekcji zabezpieczeń apletów języka Java umożliwiają uruchamianie apletów Java pochodzących ze wszystkich hostów. Jednak niezależnie od ustawień określonych w sekcji zabezpieczeń apletów Java w programie Notes nie można uzyskać dostępu do zasobów systemowych użytkownika (plików, zmiennych środowiskowych, plików haseł itd.) z poziomu hostów. Więcej informacji o konsoli debugowania języka Java zawiera sekcja "Wskazówki i rozwiązywanie problemów związanych z apletami Java", która jest dostępna, jeśli zainstalowano pomoc do produktu Domino Designer. Aby pobrać lub wyświetlić pomoc produktu Domino Designer, można również przejść do dokumentacji dostępnej w sieci WWW pod adresem www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation.
Jak ustawić preferencje portów programu Notes?

Klient programu IBM Notes działa najlepiej, gdy jest połączony z serwerem, z którego może odbierać wiadomości e-mail i do którego może wysyłać wychodzące wiadomości e-mail. Podczas konfigurowania przy pierwszej instalacji programu Notes należy określić połączenie odpowiednie dla poczty elektronicznej użytkownika. Połączenie to jest zwykle nawiązywane przy użyciu sieci lokalnej (np. szerokopasmowe). Jeśli użytkownik będzie chciał określić później dodatkowe połączenie, może okazać się konieczne dodanie portu. Port to zewnętrzne gniazdo w komputerze, do którego można podłączyć kabel lub urządzenie peryferyjne.

Uwaga: Program Notes nie obsługuje już portów połączeń modemowych (portów COM rozróżnianych przy użyciu liczb: COM1, COM2 itd.) ani używanego przez nie protokołu X.PC. Aby użyć modemu podłączonego do komputera, w systemie operacyjnym musi być zainstalowane oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp, którego należy użyć do zarządzania portem i komunikacją.

Po dodaniu portu program Notes domyślnie włącza go i umożliwia użytkownikowi określenie miejsca pobytu w programie Notes (tryb z połączeniem, biuro, dom itp.), w którym dany port będzie używany. Podczas dodawania portu można określić opcje sterownika lub nadać portowi łatwą do zapamiętania nazwę. Jeśli niezbędne jest połączenie internetowe, należy skonfigurować port dla protokołu TCP/IP. W programie Notes można śledzić połączenia sieciowe, jeśli podczas nawiązywania połączenia z serwerem występują kłopoty.

Uwagi:
 • Aby program Notes działał jako klient protokołów POP3, IMAP, LDAP, NNTP lub SMTP albo używał funkcji używał Activities lub Sametime Connect, w programie Notes należy włączyć port TCP/IP.
 • Aby port TCP/IP działał w programie Notes, należy włączyć protokół TCP/IP z poziomu systemu operacyjnego. Na przykład w systemie Microsoft Windows kliknij opcję Start > Ustawienia > Panel sterowania > Sieć, a następnie (w razie potrzeby) Dodaj protokół TCP/IP.

Kliknij odsyłacz, aby:

Jak skompresować dane sieciowe w celu przyspieszenia przesyłania?

Jeśli połączenie z serwerem IBM Domino jest zbyt wolne, możliwe jest zwiększenie wydajności programu IBM Notes przez kompresję danych przesyłanych między programem Notes i serwerem. W takim przypadku konieczne jest, aby administrator serwera także włączył opcję kompresji danych.

 1. Zwróć się do administratora serwera Domino z prośbą o włączenie opcji kompresji danych dla serwera.
 2. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 3. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Porty).
 4. Wybierz port, w przypadku którego ma odbywać się kompresja danych.
 5. Wybierz opcję Kompresuj dane sieciowe, a następnie kliknij przycisk OK.
Jak utworzyć i skonfigurować port?

Porty wyświetlane w oknie dialogowym Porty komunikacyjne programu IBM Notes zależą od używanego systemu operacyjnego. Program Notes wyświetla porty sieciowe, takie jak LAN0 (obsługa NetBIOS) lub TCP/IP. Porty modemów (porty COM) używające protokołu (sterownika) X.PC nie są już obsługiwane.

Tworzenie i konfigurowanie portu
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Porty).
 3. Kliknij opcję Nowy.
 4. Wprowadź nazwę portu.
 5. Wybierz sterownik portu.
 6. Wybierz miejsce pobytu, w którym port będzie używany.
 7. Wybierz odpowiednie opcje dotyczące portu.
Uwaga: Przed dodaniem portu sieciowego należy sprawdzić, czy zainstalowano właściwe oprogramowanie sieciowe. Informacje o opcjach portu, które należy określić dla sterownika sieciowego, można uzyskać od administratora sieci.
Jak zmienić nazwę portu?
Porty wyświetlane przez program IBM Notes w oknie dialogowym Porty komunikacyjne zależą od używanego systemu operacyjnego. Program Notes wyświetla takie porty sieciowe jak LAN0 (obsługa NetBIOS) lub TCP/IP. Porty modemów (porty COM) używające protokołu (sterownika) X.PC nie są już obsługiwane.

Aby zmienić nazwę portu, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje > Preferencje użytkownika.

 2. Kliknij opcję Porty.
 3. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 4. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne.
 5. Wybierz port z listy.
 6. Kliknij opcję Zmień nazwę.
 7. Wprowadź łatwą do zapamiętania nazwę (np. Nowe_biuro).
 8. Kliknij przycisk OK.
Jak usunąć port?

Porty wyświetlane w oknie dialogowym Porty komunikacyjne programu IBM Notes zależą od używanego systemu operacyjnego. Program Notes wyświetla porty sieciowe, takie jak LAN0 (obsługa NetBIOS) lub TCP/IP. Porty modemów (porty COM) używające protokołu (sterownika) X.PC nie są już obsługiwane.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Porty).
 3. Wybierz port, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij przycisk Usuń.
Uwaga: Informacje o usuwaniu portów serwera można uzyskać od administratora serwera Domino.
Jak włączyć lub wyłączyć port?

Użytkownik może włączać i wyłączać porty swojego komputera. W programie IBM Notes wyświetlany jest znacznik wyboru obok włączonych portów. Przed włączeniem portu sieciowego należy sprawdzić, czy zainstalowano właściwe oprogramowanie sieciowe. Przed włączeniem portu modemu należy sprawdzić, czy zainstalowano modem oraz czy znany jest numer portu fizycznego, do którego go podłączono.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Porty).
 3. Wybierz port, który chcesz włączyć lub wyłączyć.
 4. Zaznacz lub anuluj zaznaczenie opcji Port włączony.
Wskazówka: Po włączeniu portu można zdecydować, czy będzie on używany w wybranych miejscach pobytu. Z wyłączonego portu nie można korzystać w żadnym miejscu pobytu.
Jak zaszyfrować dane przesyłane przez port?

Aby transmisja danych była lepiej zabezpieczona, możliwe jest szyfrowanie danych przesyłanych przez dany port. Może to jednak spowodować zmniejszenie prędkości transmisji.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Porty).
 3. Wybierz port, który chcesz zabezpieczyć.
 4. Wybierz opcję Szyfruj dane sieciowe.
Jak zmienić kolejność portów, przez które program IBM® Notes® próbuje nawiązać połączenie z serwerem?

Istnieje możliwość zmiany kolejności portów, przy użyciu których program IBM Notes próbuje nawiązać połączenie z serwerem. Program Notes próbuje nawiązać połączenie z serwerem przy użyciu włączonych portów w takiej kolejności, w jakiej występują one w oknie dialogowym Porty komunikacyjne. Program Notes pomija jednak włączone porty nieużywane w bieżącym miejscu pobytu.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Porty).
 3. Wybierz port, dla którego kolejność ma zostać zmieniona.
 4. Kliknij raz lub kilka razy strzałkę w górę lub w dół Zmień kolejność.
Uwaga: Podczas ręcznego tworzenia dokumentu Połączenie kolejność portów w tym dokumencie jest ustalana na podstawie kolejności, która została określona w oknie dialogowym Porty komunikacyjne. Następnie w przypadku nawiązywania połączenia z serwerem docelowym program Notes stosuje kolejność określoną w dokumencie Połączenie. Jeśli kolejność portów zostanie zmodyfikowana już po utworzeniu dokumentów Połączenie, każdy z takich dokumentów musi zostać ponownie zapisany. W celu utworzenia dokumentów Połączenie, w których uwzględnione byłyby różne kolejności portów, należy zmienić kolejność portów i zapisać dokument Połączenie, a następnie powtarzać tę procedurę aż do uzyskania zamierzonych efektów.
Jak wyświetlić informacje o statusie włączonego portu?

Na tym ekranie wyświetlane są informacje o statusie włączonego portu.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Porty komunikacyjne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Porty).
 3. Z listy znajdującej się w obszarze Portykomunikacyjne wybierz włączony port. Włączone porty są oznaczone znacznikiem wyboru.
 4. Kliknij opcję Pokaż status. Zostanie wyświetlony ekran informacji o statusie portu.
 5. Aby zamknąć ekran, kliknij przycisk Anuluj lub przycisk oznaczony znakiem X.
Uwaga: Aby skopiować wyświetlone informacje o statusie portu do schowka w celu wstawienia ich do notatki, należy kliknąć opcję Kopiuj.
Jak śledzić połączenie?

Podczas śledzenia połączenia z serwerem można sterować poziomem informacji wyświetlanych w polu Informacje o śledzeniu. Uwzględnić można pełne informacje o śledzeniu, w tym informacje wyszukiwania w dokumentach połączenia i wszystkie informacje z dysków sieciowych.

Aby wyświetlić nowe opcje, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij przycisk Porty komunikacyjne (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij przycisk Porty).
 3. Kliknij opcję Włącz śledzenie.
 4. W menu Opcje śledzenia kliknij jedną z następujących opcji:
  • Pełne informacje o śledzeniu, aby wyświetlać pełne informacje o śledzeniu z uwzględnieniem informacji wyszukiwania w dokumentach połączenia.
  • Dołącz komunikaty sterownika, aby wyświetlać wszystkie informacje pochodzące ze sterowników sieciowych.
 5. Opcjonalne: Z menu Opcje dziennika Notes wybierz poziom informacji, które program IBM Notes ma kopiować do dziennika programu Notes (log.nsf) podczas śledzenia połączenia.
 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Włącz śledzenie w celu rozpoczęcia śledzenia.
  • Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe bez uruchamiania śledzenia połączenia.
Jak zatrzymać lub rozpocząć rejestrowanie komunikatów klienta Notes?

Jeśli włączono rejestrowanie, a potem wystąpiła awaria klienta Notes, automatyczne narzędzie diagnostyczne zbiera dane, które umieszczane są w pliku dziennika, i przesyła je do wewnętrznej aplikacji poczty elektronicznej po ponownym uruchomieniu klienta. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć.

Zatrzymywanie lub rozpoczynanie rejestrowania komunikatów klienta
Administrator serwera Domino określa ustawienie domyślne rejestrowania programu IBM Notes (określa, czy program Notes zapisuje komunikaty operacyjne i informacje o błędach do pliku tekstowego w systemie użytkownika). Oprócz tego, że jest on wysyłany do odpowiedniej aplikacji, aby pomóc firmie IBM w diagnozowaniu awarii, plik dziennika jest użyteczny podczas diagnozowania występujących warunków, które nie są awariami.
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje.

 2. Kliknij opcję Ustawienia dziennika (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij przycisk Dziennik).
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zatrzymać rejestrowanie dla tej sesji klienta, usuń zaznaczenie opcji Włącz rejestrowanie.
  • Aby rozpocząć rejestrowanie dla tej sesji klienta, zaznacz opcję Włącz rejestrowanie.
Uwaga: Administrator użytkownika kontroluje następujące ustawienia:
 • Czy rejestrowanie ma być domyślnie włączone -- ustawienie rejestrowania będzie wracać do ustawienia domyślnego po każdym ponownym uruchomieniu programu Notes.
 • Czy narzędzie automatycznego zbierania danych diagnostycznych ma być niewidoczne lub czy użytkownik ma być monitowany o wybór między przeglądaniem i wysyłaniem raportu diagnostycznego po awarii systemu.
 • Czy plik dziennika i inne dane mają być automatycznie przesyłane do działu pomocy technicznej firmy IBM.
Jak ustawić preferencje replikacji?
Ustawianie wartości domyślnych replik dla wszystkich aplikacji programu Notes

Istnieje możliwość ustawienia wartości domyślnych, które mają zastosowanie do wszystkich lokalnych replik aplikacji programu IBM Notes utworzonych przez użytkownika. Dzięki tym ustawieniom można określić, czy aplikacje odbierają częściowe dokumenty lub załączniki, czy poziom szyfrowania ma być zmieniany, czy szyfrowanie ma być wyłączane oraz czy mają być tworzone indeksy pełnotekstowe, a także definiować, kiedy mają być tworzone nowe repliki lokalne.

Otrzymywanie częściowych dokumentów lub załączników

Domyślnie pełna replika lokalna jest tworzona zawsze po wybraniu opcji Plik > Udostępnij w trybie bez połączenia. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku twardym, można ograniczyć wielkość nowych replik lokalnych każdego dokumentu i/lub załącznika. Jeśli wielkość dokumentu przekracza maksymalną wielkość repliki określoną przez użytkownika, replikowane są wszystkie pola tekstu formatowanego, których wielkość nie przekracza podanej wartości (większość dokumentów zawiera tylko jedno pole tekstu formatowanego). Jeśli rozmiar załącznika jest większy niż maksymalny rozmiar repliki określony przez użytkownika, załącznik jest usuwany (jeśli podana wartość wynosi 0, kasowane są wszystkie załączniki).

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Replikacja i synchronizacja.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje > Replikacja i synchronizacja.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Wartość domyślna (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Replikacja).
 3. Opcjonalnie: aby zmienić wielkość pobieranych fragmentów dokumentów, kliknij opcję Pobieraj dokumenty częściowe, następnie kliknij opcję Obcinaj dokumenty o wielkości większej niż i wprowadź wielkość w polu.
  Uwaga: Jeśli po kliknięciu opcji Pobieraj dokumenty częściowe nie zostanie podana wielkość, dokumenty będą zawierać jedynie podstawowe informacje, takie jak autor i temat, oraz 40 kB tekstu formatowanego.
 4. Opcjonalnie: aby zmienić wielkość pobieranych fragmentów załączników, kliknij opcję Ogranicz wielkość załączników do i wprowadź wielkość w polu.
 5. Kliknij przycisk OK.
Wskazówka: Można zaoszczędzić więcej miejsca w czasie tworzenia każdej z replik przez ustawienie opcji specyficznych dla danej aplikacji. Z poziomu aplikacji, której replika jest tworzona, wykonaj instrukcje opisane w sekcji Tworzenie repliki za pomocą komendy Nowa replika, a następnie zmodyfikuj replikę zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji Skracanie wszystkich dokumentów lub ograniczanie załączników w replice, Ograniczanie repliki do podzbioru folderów lub widoków albo Ograniczanie repliki do określonych danych.
Określanie, kiedy mają być tworzone nowe repliki lokalne

Domyślnie replika lokalna jest tworzona natychmiast po wybraniu opcji Plik > Udostępnij w trybie bez połączenia, ale można zmienić ustawienia tak, aby nowe repliki lokalne były tworzone podczas następnej zaplanowanej replikacji. Ta opcja jest użyteczna na przykład w przypadku skonfigurowania harmonogramu tak, aby replikacja była wykonywana tylko wtedy, gdy użytkownik jest połączony z siecią w biurze.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Replikacja i synchronizacja.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje > Replikacja i synchronizacja.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Wartość domyślna (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Replikacja).
 3. Anuluj zaznaczenie opcji Utwórz natychmiast (a nie w trakcie następnej zaplanowanej replikacji) i kliknij przycisk OK.
Zmiana poziomu szyfrowania lub wyłączanie szyfrowania

W programie Notes domyślnie włączona jest opcja szyfrowania replik lokalnych. Stanowi to ochronę informacji użytkownika, zwłaszcza jeśli kopie uwzględniane przy synchronizacji przechowywane są w komputerze typu laptop, który jest przenoszony (np. podczas podróży). Aby zmienić typ szyfrowania lub wyłączyć opcję szyfrowania, należy wykonać kroki poniższej procedury.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Replikacja i synchronizacja.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje > Replikacja i synchronizacja.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Wartość domyślna (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Replikacja).
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić typ szyfrowania, obok pola Szyfruj lokalnie przy użyciu kliknij opcję Szyfrowanie zaawansowane, Szyfrowanie zwykłe lub Szyfrowanie uproszczone, a następnie kliknij przycisk OK. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Ograniczanie dostępu do aplikacji lokalnych.
  • Aby wyłączyć szyfrowanie, usuń zaznaczenie opcji Szyfruj lokalnie przy użyciu.
 4. Kliknij przycisk OK.
Tworzenie indeksów pełnotekstowych

Użytkownik może włączyć opcję tworzenia indeksu pełnotekstowego każdej nowej repliki na napędzie dysku twardego. Indeks pełnotekstowy usprawnia wyszukiwanie. Zajmuje na dysku twardym od 10 do 25% miejsca zajmowanego przez powiązaną z nim aplikację. Aby zaoszczędzić miejsce na dysku twardym poprzez ustawienie domyślnej opcji wyłączenia tworzenia indeksów pełnotekstowych dla synchronizowanych kopii.

Wskazówka: Opcję tworzenia indeksów pełnotekstowych należy włączyć przed utworzeniem lokalnej repliki aplikacji systemu pomocy.
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje > Replikacja i synchronizacja.

  Użytkownicy klienta Notes Basic: należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika.

  Użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje > Replikacja i synchronizacja.

 2. Kliknij znak plus, a następnie kliknij opcję Wartość domyślna (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Replikacja).
 3. Zaznacz opcję Utwórz indeks pełnotekstowy w celu szybszego wyszukiwania i kliknij przycisk OK.

Ułatwienia dostępu w programie Notes

Ułatwienia dostępu pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład mającym trudności z poruszaniem się lub niedowidzącym, w korzystaniu z produktów informatycznych.

Ułatwienia dostępu

Ułatwienia dostępu w programie IBM Notes pomagają użytkownikom niepełnosprawnym, takim jak osoby z ograniczonymi możliwościami ruchu lub wadami wzroku, w pełni korzystać z produktów informatycznych. Poniżej wymieniono najważniejsze ułatwienia dostępu stosowane w programie Notes:

 • Użytkownik może nawigować w programie Notes przy użyciu klawiszy skrótów i klawiszy komend.

  Podkreślona litera na ekranie oznacza klawisz skrótu. Klawiszem skrótu do menu Plik jest na przykład klawisz P. Aby uruchomić czynność w systemie Microsoft Windows, należy nacisnąć klawisz Alt, a następnie żądany klawisz skrótu. Naciśnięcie klawiszy Alt+P spowoduje na przykład wyświetlenie menu Plik. Po włączeniu rozszerzonego zestawu klawiszy skrótów można również korzystać z tych klawiszy.

  Przy użyciu klawiszy komend można bezpośrednio uruchamiać czynności. W tym celu używany jest zwykle klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Macintosh). Na przykład aby wydrukować dokument, należy nacisnąć klawisze CTRL+P (lub Command+P na komputerze Macintosh).

 • W programie Notes jest używany system MSAA (Microsoft Active Accessibility). Umożliwia on użytkownikom słabowidzącym korzystanie z lektora ekranowego oraz cyfrowego syntezatora mowy, które pozwalają na odsłuchiwanie zawartości ekranu.
 • W programie Notes są obsługiwane systemowe ustawienia dotyczące wyświetlania, takie jak schemat kolorów, wielkość czcionki i wysoki kontrast obrazu. Patrz poniższa sekcja "Konfiguracja programu Notes na potrzeby osób słabowidzących".

Wiele innych elementów programu Notes można również dostosowywać do wymagań użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w poniższych sekcjach:

 • Ustawienia dostosowywane w preferencjach podstawowych
 • Ustawienia dostosowywane w preferencjach poczty
 • Ustawienia dostosowywane w preferencjach miejsca pobytu
 • Dodatkowe ustawienia programu Notes
 • Konfigurowanie programu Notes na potrzeby osób słabowidzących

Skróty klawiaturowe

Informacje o skrótach klawiaturowych dostępnych w programie Notes można znaleźć w sekcji Skróty klawiaturowe lub Skróty klawiaturowe w systemie Macintosh.

W tym produkcie oprócz klawiszy specyficznych dla aplikacji można używać standardowych klawiszy nawigacji systemu Microsoft Windows.

Informacje o interfejsie

Ustawienia dostosowywane w preferencjach podstawowych

Kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy klienta Notes Basic: Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika; użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Notes > Preferencje), a następnie kliknij opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes, aby wykonać następujące czynności:

Zmienianie domyślnych czcionek

Aby poprawić czytelność tekstu, można wybrać inne czcionki.

W sekcji Wyświetlanie kliknij opcję Domyślne czcionki, wybierz domyślne opcje czcionki i kliknij przycisk OK.

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia opcji Pokazuj rozszerzone skróty klawiaturowe

Przy użyciu rozszerzonych skrótów klawiaturowych można wykonywać czynności dostępne na kartach okien lub na pasku zakładek. Jeśli włączona jest funkcja obsługi rozszerzonych skrótów klawiaturowych, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt w celu wyświetlenia dodatkowych skrótów dla każdej karty okna lub zakładki. Gdy skróty te wyświetlane są na ekranie, należy nacisnąć klawisz z literą bądź cyfrą odpowiadającą żądanej funkcji programu Notes.

W sekcji Opcje dodatkowe zaznacz opcję Pokazuj rozszerzone skróty klawiaturowe lub usuń jej zaznaczenie.

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia opcji Obszar roboczy z teksturą lub opcji Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje zamknięcie okna

Wyczyszczenie opcji Obszar roboczy z teksturą zwiększa czytelność tekstu na ekranie i ułatwia pracę lektorom ekranowym. Opcja Dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje zamknięcie okna pozwala w inny sposób zamykać okna w programie Notes.

W sekcji Opcje dodatkowe zaznacz jedną z tych opcji lub obie opcje albo usuń ich zaznaczenie.

Włączanie lub wyłączanie apletów Java, języka JavaScript, dostępu do języka Java ze skryptów JavaScript, okien dialogowych błędów JavaScript, wtyczek w przeglądarce programu Notes lub elementów ActiveX w przeglądarce programu Notes

W programie Notes obsługiwane są aplety języka Java, skrypty JavaScript, wtyczki i technologia ActiveX. Niektóre z wymienionych technologii nie są w tej chwili dostępne. W zależności od używanej technologii dostępu można wyłączać niektóre z tych funkcji.

W sekcji Opcje dodatkowe włącz albo wyłącz dowolne z tych opcji.

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia opcji Poruszaj się po dokumentach tylko do odczytu przy użyciu klawisza Tab

Klawisz Tab służy do przechodzenia do następnego nieprzeczytanego dokumentu, dopóki nie zostanie wybrany ostatni taki dokument. Kolejne użycie tego klawisza powoduje przejście do następnego obiektu znajdującego się w następnej ramce. Jeśli dokument jest otwarty w trybie do odczytu, klawisz Tab służy do przechodzenia do dowolnego obiektu osadzonego, np. adresu URL, odsyłacza do aplikacji lub załącznika.

W sekcji Opcje dodatkowe zaznacz opcję Nawigacja w dokumentach tylko do odczytu za pomocą klawisza Tab lub usuń jej zaznaczenie.

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia opcji Włącz funkcję dostępności - przechodzenie przy użyciu klawiatury

Użytkownik może wyłączyć klawisze strzałek i do przechodzenia między polami dokumentu otwartego w trybie edycji używać klawisza Tab.

W sekcji Opcje dodatkowe zaznacz opcję Włącz funkcję dostępności - przechodzenie przy użyciu klawiatury lub usuń jej zaznaczenie.

Użytkownicy klienta Notes Basic: Istnieje możliwość wyboru opcji wyświetlania menu Okna na pasku menu. Umożliwia ono przechodzenie między otwartymi dokumentami i aplikacjami. Jeśli opcja menu Okna jest włączona, rozszerzony zestaw klawiszy skrótów jest włączony dla menu Okna, ale wyłączony dla kart okien. W sekcji Opcje dodatkowe zaznacz albo anuluj zaznaczenie opcji Wyświetlaj menu Okna. Jeśli w systemie Windows wybrano jeden ze schematów kolorów o wysokim kontraście (więcej informacji na temat włączania schematów kolorów o wysokim kontraście można znaleźć w pomocy systemu Windows), w programie Notes można ustawić opcję wyświetlania interfejsu użytkownika, widoków i dokumentów w tym samym schemacie kolorów.
Uwaga: Domyślny limit czasu dla opcji kolorów Wysoki kontrast wynosi pięć minut. Jeśli system jest nieaktywny przez pięć minut, ustawienia opcji wysokiego kontrastu mogą zostać zmienione z powrotem z wysokiego kontrastu na ustawienia domyślne.
W sekcji Opcje dodatkowe zaznacz opcję Używaj kolorów systemowych lub usuń jej zaznaczenie.

Ustawienia dostosowywane w preferencjach poczty

Kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika; użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje), a następnie kliknij opcję Poczta > Wysyłanie i odbieranie, aby wykonać następujące czynności:

Włączanie opcji dźwiękowego lub wizualnego powiadamiania o poczcie przychodzącej

Program Notes może powiadamiać użytkownika o nadejściu nowej wiadomości przy użyciu efektu dźwiękowego lub graficznego.

W obszarze Po odebraniu nowych wiadomości e-mail kliknij opcję Odtwórz dźwięk, Pokaż okno wywoływane lub Wysuń podsumowanie.

Wybieranie określonego edytora tekstu

Narzędzia edycji programu Notes zostały zaprojektowane do obsługi funkcji ułatwień, możliwe jest jednak korzystanie również z innego edytora tekstów do edycji dokumentów.

W sekcji Alternatywny edytor wiadomości, wybierz opcję Microsoft Word lub Word Pro.

Ustawianie formatu poczty internetowej lub internetowych grup dyskusyjnych

Można wybrać format HTML lub zwykły tekst.

W sekcji Poczta kliknij opcję Internet. W przypadku poczty internetowej wybierz format w polu Format poczty internetowej, a w przypadku internetowych grup dyskusyjnych wybierz format w polu Format internetowych grup dyskusyjnych.

Ustawienia dostosowywane w preferencjach miejsca pobytu

Włączanie lub wyłączanie opcji ładowania obrazów w programie Notes

Wyłączenie funkcji ładowania obrazów może usprawnić działanie lektora ekranowego. Wyłączenie grafiki zwiększa wydajność lektora.

Kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy klienta Notes Basic: Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje położenia; użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Notes > Preferencje), a następnie kliknij opcję Położenia, kliknij położenie, które ma być edytowane i kliknij przycisk Edytuj.

Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Podstawowe. W polu Ładuj obrazy kliknij opcję Na żądanie.

Wybieranie innej przeglądarki zamiast programu Notes

Jako przeglądarki internetowej można używać programu Notes lub wybrać inną przeglądarkę (np. tekstową). Wybrana przeglądarka musi zostać wcześniej zainstalowana w systemie.

Kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy klienta Notes Basic: Kliknij opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika; użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Notes > Preferencje), a następnie kliknij opcję Przeglądarka WWW, wybierz opcję Użyj przeglądarki, która jest ustawiona jako domyślna dla tego systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Dodatkowe ustawienia programu Notes

Dostępne są dodatkowe ustawienia programu.

Ustawianie obszaru roboczego jako strony głównej

W celu ułatwienia nawigacji można zadecydować, aby po uruchomieniu programu Notes zamiast strony głównej Notes wyświetlany był obszar roboczy programu Notes. Zarówno obszar roboczy, jak i strona główna są dostępne za pośrednictwem systemu MSAA. W obszarze zakładek należy otworzyć folder Aplikacje, kliknąć prawym przyciskiem myszy (w przypadku systemu Macintosh nacisnąć klawisz Ctrl i kliknąć lewym przyciskiem myszy) zakładkę obszaru roboczego i kliknąć opcję Ustaw jako stronę główną.

Zmiana ustawień czcionki w pliku Notes.ini

Plik konfiguracyjny Notes.ini znajduje się w katalogu programu Notes. Są w nim przechowywane informacje o osobistej instalacji programu Notes. Aby trochę większe lub mniejsze czcionki były używane przez cały czas, należy zamknąć program Notes, otworzyć plik Notes.ini w edytorze tekstu i dodać w dowolnym miejscu pliku, jako nowy wiersz, następujące ustawienie:

Display_font_adjustment=n

Gdzie n określa liczbę punktów dodawanych do domyślnej wielkości czcionki. Można wpisać dowolną liczbę z przedziału od -1 do 25. Jeśli na przykład wielkość czcionki ma zostać powiększona o 3 punkty, należy wpisać:

Display_font_adjustment=3
UWAGA:
Użycie wartości 4 lub większej może spowodować problemy z formatowaniem. Jeśli konieczne jest korzystanie z dużych czcionek, najlepiej jest zmienić ustawienie czcionek w systemie Windows. Zmiana ta będzie dotyczyła wszystkich programów uruchamianych na komputerze, w tym programu Notes. Patrz sekcja "Konfiguracja programu Notes na potrzeby osób słabowidzących".

Po dodaniu wiersza z informacją o nowej wielkości czcionki należy zapisać plik Notes.ini i ponownie otworzyć program Notes.

Można również kliknąć opcję Plik > Preferencje > Czcionki i kolory i wybrać pozycję Duże czcionki lub Bardzo duże czcionki.

Włączanie nawigacji za pomocą klawiatury dla listy zakładek

Aby wyświetlić menu Otwórz, w którym można otwierać i przeglądać listę zakładek przy użyciu klawiatury, należy nacisnąć klawisze Alt+B. Użytkownicy klienta Notes Basic: Jeśli w preferencjach podstawowych jest włączona opcja Pokaż rozszerzony zestaw klawiszy skrótów, użytkownik może włączyć nawigację za pomocą klawiatury dla listy zakładek. W tym celu należy nacisnąć klawisze Alt+B, aby aktywować pasek zakładek. Do nawigacji można używać następujących klawiszy: Strzałka w górę, Strzałka w dół, Home, End, Page Up i Page Down. Aby wybrać zakładkę, należy nacisnąć klawisz Enter. Aby dezaktywować listę zakładek, należy nacisnąć klawisz Esc.

Włączanie podsumowań w kalendarzu

W domyślnych widokach kalendarza daty mają orientację poziomą i regularne poziome przedziały czasu. W celu ułatwienia nawigacji można używać podsumowań w tych widokach, przez co widoki będą mieć całkowicie pionową orientację bez przedziałów czasu, a użytkownik będzie mógł przechodzić bezpośrednio z pozycji do pozycji. W tym celu należy otworzyć kalendarz, a następnie kliknąć opcję Widok > Pokaż > Podsumowanie.

Wyświetlanie informacji z nagłówka daty w kalendarzu

Gdy jest używana klawiatura, a wielkość kalendarza ustawiono tak, że nie widać wszystkich informacji z nagłówka daty, można za pomocą klawiszy Alt+Minus (-) otworzyć menu Wielkość dla krawędzi panelu. Korzystając z tego menu, można wybrać krawędź do przesunięcia. Następnie można ją przesunąć, korzystając z klawiszy strzałek. Można także użyć klawiszy Alt+Spacja, aby otworzyć menu pozwalające zmienić wielkość całego okna programu Notes.

Korzystanie z panelu podglądu

Zależnie od sposobu korzystania z programu Notes może być przydatne włączenie lub wyłączenie panelu podglądu w widokach takich jak Skrzynka odbiorcza.

Użytkownicy korzystający z lektora ekranowego powinni wyłączyć panel podglądu. W tym celu należy nacisnąć klawisze Alt+V, aby otworzyć menu Widok, nacisnąć klawisz P w celu otwarcia menu Panel podglądu, a następnie ponownie nacisnąć klawisz P, aby usunąć zaznaczenie opcji Pokaż podgląd.

Użytkownicy korzystający z klawiatury lub schematu kolorów o wysokim kontraście mogą pozostawić panel podglądu otwarty, ponieważ w ten sposób będą uzyskiwać informacje o zaznaczonym dokumencie (takie jak pozycja kalendarza), które nie są dostępne w widoku.

Uzyskiwanie dostępu do preferencji poczty i kalendarza

Jeśli używany jest lektor ekranowy, który ma trudności z odczytaniem preferencji poczty lub kalendarza, należy podjąć próbę uzyskania dostępu do preferencji poczty i kalendarza za pomocą komendy Działania > Więcej > Preferencje, zamiast za pomocą opcji Plik > Preferencje.

Instalowanie widgetu z poziomu kartoteki widgetów opartej na produkcie XPages

Aby przeprowadzić instalację z poziomu produktu Notes, należy otworzyć dokument widgetu, nacisnąć klawisze Alt+N, wybrać opcję Widgety, a następnie wybrać opcję Instaluj ten widget.

Aby przeprowadzić instalację z poziomu przeglądarki, należy otworzyć dokument widgetu, korzystając z klawisza Tab, przejść do pliku extension.xml w sekcji Załącznik, a następnie nacisnąć klawisz Enter w celu pobrania pliku. Następnie należy przełączyć się do programu Notes, przejść do panelu paska bocznego Moje widgety i w menu panelu wybrać opcję Importuj.

Nawigowanie po opcjach programu Domino Designer

Jeśli użytkownik ma dostęp do opcji programu IBM Domino Designer w programie IBM Notes, można skorzystać z poniższych zaleceń, aby nawigowanie po tych opcjach było łatwiejsze:

 • Używaj klawisza F6, aby przełączać sekwencyjnie ramki programu Domino Designer. Ramki są przełączane w następującej kolejności: kolumny, panel działań (jeśli jest otwarty), ramka obiektów/referencji i panel programisty.
 • W ramce obiektów/referencji używaj klawiszy Ctrl+Page Up i Ctrl+Page Down do przechodzenia między dwiema kartami.
 • Podczas nawigowania w ramce obiektów/referencji zostaw listę w trybie domyślnym, aby móc łatwiej się po niej poruszać. Jeśli stracisz bieżące zaznaczenie, rozwiń wszystkie sekcje podrzędne, używając opcji menu Widok/Rozwiń wszystkie, aby ułatwić sobie orientację na liście. Klawisze Home i End przydają się także do szybkiego przechodzenia na początek i na koniec listy.
 • Na panelu programisty lub panelu obiektów/referencji używaj klawiszy Tab oraz Shift+Tab, aby przechodzić między polami listy, polami i przyciskami.

Konfigurowanie programu Notes na potrzeby osób słabowidzących

Osoby słabowidzące mogą zwiększyć wielkość czcionek wyświetlanych w programie Notes oraz zredukować użycie kolorów i grafiki podczas planowania konferencji, ustawiając harmonogram w ten sposób, aby zawsze był otwierany w widoku Podsumowanie.

 1. W razie potrzeby zamknij program Notes. Program Notes rozpozna ustawienia systemu operacyjnego dotyczące wysokiego kontrastu, jeśli zostaną określone przed uruchomieniem programu Notes.
 2. W opcjach ułatwień dostępu systemu Windows włącz tryb Wysoki kontrast z poziomu systemu operacyjnego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pomocy systemu operacyjnego.
 3. Uruchom program Notes i kliknij opcję Plik > Preferencje > Czcionki i kolory, a następnie wybierz opcję Duże czcionki. Spowoduje to zastosowanie czcionki o dużej wielkości w obszarach danych programu Notes, takich jak skrzynka odbiorcza i panel podglądu. Użytkownicy klienta Notes Basic: Aby zmienić wielkość tekstu wyświetlanego w programie Notes dla dokumentów i widoków, w programie Notes wybierz opcję Widok > Wielkość tekstu > Największy, Większy lub Przywróć.
 4. Wybierz opcję Duże czcionki. Spowoduje to zastosowanie czcionki o dużej wielkości w obszarach danych programu Notes, takich jak skrzynka odbiorcza i panel podglądu.
  Wskazówka: Jeśli po zwiększeniu wielkości czcionki interfejs użytkownika klienta Notes zostanie obcięty, na przykład w obrębie paska wyszukiwania (menu Widok -> Szukaj w tym widoku), pasek boczny można łatwo zwinąć, korzystając z klawiszy skrótów opisanych w menu Widok -> Prawy pasek boczny. W ten sposób zostanie zwolnione miejsce dla panelu głównego okna programu Notes.

W przypadku użytkowników systemu Microsoft Windows najlepszym sposobem zmiany wielkości czcionki w programie Notes jest zmiana czcionki wyświetlanej w systemie Windows, ponieważ zmiana czcionek wyświetlanych w systemie Windows ma wpływ na wszystkie programy działające na komputerze. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, korzystając z pomocy do systemu Windows.

O tym, czy osoby są dostępne i mogą wziąć udział w konferencji, harmonogram może informować na dwa sposoby: za pomocą widoku Podsumowanie lub Szczegóły. W widoku Szczegóły do wskazywania dostępności osób są używane kolory i grafika. Osoby słabowidzące mogą preferować korzystanie z widoku Podsumowanie, który jest oparty na tekście. Widok Podsumowanie jest domyślnym widokiem w preferencjach kalendarza. Jeśli to ustawienie zostało zmienione i trzeba je przywrócić, należy wykonać następujące czynności:

 1. W kalendarzu kliknij opcję Działania > Więcej > Preferencje.
 2. Kliknij kartę Planowanie, a następnie kliknij kartę Wyświetlanie harmonogramu.
 3. Zaznacz opcję Proponowane najlepsze godziny na konferencję, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji na temat używania widoków Podsumowanie i Szczegóły w harmonogramie można znaleźć w sekcji Znajdowanie wolnego terminu na konferencję.

Jeśli lektor ekranowy nie odczytuje niczego, co znajduje się poza końcem nagłówka lub sekcji, podczas odczytywania wiadomości e-mail z zewnętrznego źródła należy ustawić preferencję klienta Notes Wyłącz osadzoną przeglądarkę dla poczty elektronicznej typu MIME, wybierając opcję Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika > Podstawowe > Opcje dodatkowe.

Firma IBM i ułatwienia dostępu

Więcej informacji na temat zaangażowania firmy IBM w upowszechnianie ułatwień dostępu zawiera serwis IBM Accessibility Center (www.ibm.com/able).

Skróty klawiaturowe

Do nawigacji i wykonywania zadań w programie IBM Notes można używać skrótów klawiaturowych.

W przypadku korzystania z lektora ekranowego można zmaksymalizować okno, aby całkowicie rozwinąć tabele skrótów klawiaturowych z poniższych tematów i ułatwić sobie dostęp do nich.

Uwaga: Poniższe skróty klawiaturowe dotyczą standardowej klawiatury amerykańskiej.

Aby wyświetlić żądaną tabelę skrótów, należy kliknąć dowolne z poniższych odsyłaczy:

Rozszerzony zestaw klawiszy skrótów

Program Notes używa rozszerzonego zestawu klawiszy skrótów dla przycisku Otwórz, paska bocznego i przycisków działań. Aby użyć rozszerzonego zestawu klawiszy skrótów, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt.

Jeśli rozszerzony zestaw klawiszy skrótów jest wyłączony, należy kliknąć opcję Plik > Preferencje (użytkownicy systemu Macintosh OS X: należy kliknąć opcję Notes > Preferencje), kliknąć opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes, a następnie wybrać opcję Wyświetlić rozszerzone skróty klawiaturowe. w sekcji Opcje dodatkowe.

Menu programu Notes

Istniejące skróty klawiaturowe są widoczne w menu programu Notes. Większość skrótów klawiaturowych jest są wyświetlana w elementach menu lub gdy litera skrótu klawiaturowego jest podkreślona.

Ogólne skróty klawiaturowe

Do nawigacji w programie IBM Notes można używać szeregu skrótów klawiaturowych. Warto zapamiętać, że kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+L jest skrótem klawiaturowym, który służy do wyświetlania listy innych przydatnych skrótów dostępnych w programie.

Tabela 21. Skróty ogólne

Skrót

Opis

Alt+A

Dostęp do działań z poziomu dokumentu

Alt+klawisz skrótu

Dostęp do menu wyższego poziomu (na przykład otwarcie menu Plik za pomocą klawiszy Alt+F)

Alt+strzałka w dół

Otwarcie rozwijanych elementów sterujących, na przykład okna dialogowego Wybór nazw dla pól nazw, pól złożonych, pól wyboru daty, palet kolorów i zwiniętych pól list

Alt+Minus

Otwarcie menu Wielkość dla krawędzi panelu. Aby aktywować menu, należy nacisnąć klawisz S. Po aktywowaniu menu należy wybrać krawędź do przeniesienia za pomocą strzałek w dół lub w górę, a następnie nacisnąć klawisz strzałki w lewo, w prawo, w górę lub w dół, aby przenieść wybraną krawędź.

Alt+Spacja

Otwarcie menu umożliwiającego wykonywanie standardowych operacjach na oknach, takich jak Przywróć, Minimalizuj i Maksymalizuj. Do zmieniania wielkości i przenoszenia okna programu Notes służą komendy Wielkość i Przenieś oraz klawisze strzałek.

Klawisze strzałek

Wybór dni za pomocą pola wyboru daty w kalendarzu

Klawisze strzałek w lewo i w prawo

Przejście między kartami na liście poziomej

Klawisze strzałek w górę i w dół

Nawigowanie na liście pionowej, takiej jak menu, nawigator, przedziały czasowe kalendarza czy pozycje w widoku listy

Alt+B

Dostęp do menu Otwórz i otwarcie listy aplikacji i zakładek

Ctrl+1

Otwarcie aplikacji Poczta

Ctrl+2

Otwarcie aplikacji Kalendarz

Ctrl+3

Otwarcie aplikacji Kontakty

Ctrl+5

Lewy pasek boczny zamknięty

Ctrl+6

Lewy pasek boczny cienki

Ctrl+7

Lewy pasek boczny otwarty

Ctrl+8

Prawy pasek boczny cienki

Ctrl+9

Prawy pasek boczny otwarty

Ctrl+0

Prawy pasek boczny zamknięty

Ctrl+F7

Dostęp do paska bocznego

Ctrl+F

Otwarcie okna dialogowego Wyszukiwanie dla widoków

Ctrl+F1

(Tylko w systemie Linux) Uzyskanie pomocy na temat aktywnej funkcji

Ctrl+F8, odpowiednio strzałka w górę lub strzałka w dół, a następnie Enter

Przejście do wybranej karty okna

Ctrl+Page Up i Ctrl+Page Down

Przejście między stronami w kalendarzu

Ctrl+R

Odpowiedź na wiadomość e-mail lub pozycję kalendarza

Ctrl+Shift+R

Odpowiedź wszystkim na wiadomość e-mail lub pozycję kalendarza

Ctrl+Shift+L

Otwarcie listy dostępnych skrótów

Ctrl+Tab

Przejście do kolejnej karty

Ctrl+W

Zamknięcie bieżącej strony z kartami

Enter

Rozwinięcie lub zwinięcie kategorii albo folderu

Esc

Zamknięcie bieżącej strony z kartami, zwinięcie bieżącego wątku lub wyjście z bieżącego elementu

F1

Otwarcie pomocy na temat aktywnego elementu.

Użytkownicy systemu Linux: należy zamiast tego użyć klawiszy Ctrl+F1.

F6

Pozwala kolejno wybierać wszystkie panele w otwartej perspektywie. W widokach takich jak widoki list poczty elektronicznej i kalendarza ten klawisz aktywuje inny element - pozwala kolejno aktywować nawigator widoków, widok listy, panel podglądu (o ile jest otwarty), miniwidok i ponownie nawigator widoków.

Minus

Zwinięcie kategorii lub folderu

Shift+F10

Otwarcie menu kontekstowego

Shift+Plus

Rozwinięcie kategorii, folderu lub wątku

Shift+Tab

Przejście do poprzedniej karty

Tab

Przejście do kolejnej karty

Tab (Harmonogram)

Aktywowanie ikony Odśwież informacje harmonogramu dla pozycji konferencji w harmonogramie. Po aktywowaniu ikony, w celu uzyskania dostępu do harmonogramu, należy ponownie nacisnąć klawisz Tab, aby aktywować cały harmonogram, a następnie nacisnąć spację, aby aktywować pierwszy element w harmonogramie. Potem należy wykonać dowolne z następujących czynności:

Nacisnąć klawisz Tab w celu aktywowania różnych elementów w harmonogramie.

Nacisnąć klawisze Ctrl+strzałka w lewo lub Ctrl+strzałka w prawo w celu przesunięcia paska czasu (o ile jest on aktywowany).

Nacisnąć klawisz Esc w celu dezaktywowania harmonogramu, a następnie nacisnąć klawisze Shift+Tab, aby aktywować poprzednie elementy w pozycji konferencji.

Skróty klawiaturowe dla aplikacji

Skróty klawiaturowe pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład mającym trudności z poruszaniem się lub niedowidzącym, w korzystaniu z aplikacji.

Poniższych skrótów klawiaturowych można używać do otwierania i zamykania aplikacji.

Uwaga: W każdym formularzu, widoku lub dokumencie albo na stronie może występować kilka osadzonych elementów (przykładem takiego osadzonego elementu jest pole wyboru daty w kalendarzu). Można przejść do osadzonego elementu, aktywować ten element, a następnie dezaktywować go w celu kontynuowania nawigacji w formularzu, widoku lub dokumencie albo na stronie. Cienka, czarna ramka wokół osadzonego elementu przestaje być wyświetlana jego aktywowaniu. Po dezaktywacji ramka jest wyświetlana ponownie.
Skróty klawiaturowe dla aplikacji
Tabela 22. Skróty aplikacji

Skrót

Opis

Klawisze strzałek

Przechodzenie między elementami osadzonymi

Ctrl+N

Utworzenie nowej aplikacji

Ctrl+O

Otwarcie aplikacji

Ctrl+W

Zamknięcie bieżącej strony z kartami

Enter

Wybór elementu w strukturze osadzonej

Esc

Zamknięcie bieżącej strony z kartami lub wyjście z bieżącego elementu

F9

Odświeżenie bieżącego dokumentu (w trybie edycji), widoku lub obszaru roboczego.

Minus

Zwinięcie folderu w strukturze osadzonej

Page Down

Przejście na koniec aktywnej strony

Page Up

Przejście na początek aktywnej strony

Plus

Rozwinięcie folderu w strukturze osadzonej

Shift+Ctrl+F9

Aktualizacja wszystkich widoków w bieżącej aplikacji.

Shift+F9

Przebudowanie bieżącego dokumentu, widoku lub obszaru roboczego (tylko w przypadku posiadania uprawnień na poziomie Menedżer)

Spacja

Aktywowanie elementu osadzonego

Strzałka w górę i strzałka w dół

Przejście między elementami struktury osadzonej

Tabela 23. Skróty aplikacji - klient Notes Basic

Skrót

Opis

Klawisze strzałek (jeśli w preferencjach podstawowych jest wyłączona opcja Poruszaj się po dokumentach tylko do odczytu przy użyciu klawisza Tab)

Przejście w widoku osadzonym.

Gwiazdka (*) na klawiaturze numerycznej

Rozwijanie bieżącego, zwiniętego widoku, kategorii lub folderu z sekcjami podrzędnymi.

Backspace

Otworzenie poprzedniego dokumentu w bieżącym widoku lub folderze bez zamykania otwartego dokumentu.

Ctrl+End

Przejście na koniec panelu nawigacyjnego lub panelu widoku.

Ctrl+Home

Przejście do początku panelu nawigacyjnego lub widoku

Ctrl+W

Zamknięcie bieżącej strony z kartami

End

Przejście na koniec bieżącego wiersza.

Enter

Otworzenie następnego dokumentu w bieżącym widoku lub folderze bez zamykania otwartego dokumentu.

Enter

Otworzenie wybranego widoku lub folderu.

Esc

Zamknięcie bieżącej strony z kartami lub wyjście z bieżącego elementu

F6

Przejście do następnego panelu lub ramki.

HOME

Przejście na początek bieżącego wiersza.

STRZAŁKA W LEWO i STRZAŁKA W PRAWO

Rozwinięcie i zwinięcie widoków i folderów z sekcjami podrzędnymi.

Minus (-)

Zwinięcie rozwiniętego widoku, kategorii lub folderu.

Plus (+)

Rozwinięcie zwiniętego widoku, kategorii lub folderu.

Shift+8

Uwaga: Na klawiaturach innych niż angielskie ten skrót może być inny.

Rozwinięcie wszystkich zwiniętych widoków, kategorii lub folderów z sekcjami podrzędnymi.

Shift+Backspace

Wybór poprzedniego dokumentu w widoku.

Shift+F6

Przejście do poprzedniego panelu lub ramki.

Tab

Przejście do następnego nieprzeczytanego dokumentu w widoku osadzonym.

Strzałka w górę i strzałka w dół

Przejście między widokami i folderami.

Skróty klawiaturowe dla okien właściwości

Podczas używania okien właściwości można stosować skróty klawiaturowe.

W programie IBM Notes można otworzyć tzw. okno właściwości, aby uzyskać informacje o właściwościach dokumentu, obiektu lub aplikacji oraz zmienić je. Na przykład podczas edycji dokumentu można otworzyć okno Właściwości tekstu, klikając opcję Tekst > Właściwości tekstu.

Tabela 24. Skróty okna właściwości

Skrót

Opis

Alt+strzałka w dół

Otwarcie pola koloru na karcie Czcionka.

Alt+strzałka w górę

Zamknięcie pola koloru na karcie Czcionka.

Alt+Enter

Otwarcie lub zamknięcie okna właściwości.

Ctrl+Alt+Enter

Otworzenie lub zamknięcie narzędzi ekspresowych w oknie właściwości.

Ctrl+End

Przejście do ostatniej karty okna właściwości (ostatnia karta w oknie właściwości tekstu i tabeli to Narzędzia ekspresowe).

Ctrl+Home

Przejście do pierwszej karty okna właściwości.

Ctrl+Page Down

Przejście do następnej karty okna właściwości.

Ctrl+Page Up

Przejście do poprzedniej karty okna właściwości.

Strzałka w dół lub w prawo

Wybór następnej pozycji na liście lub w zestawie opcji w oknie właściwości.

Enter

Aktywowanie domyślnych lub wybranych pozycji w oknie właściwości.

Enter

Zamknięcie pola koloru na karcie Czcionka i aktywowanie wybranej pozycji.

Esc

Zamknięcie pola koloru na karcie Czcionka bez aktywowania wybranej pozycji.

Esc

Zamknięcie okna właściwości, gdy jest ono aktywowane.

F1

Otworzenie pomocy dotyczącej bieżącego okna właściwości.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniej opcji lub zestawu opcji w oknie właściwości.

Karta

Przejście do następnej opcji lub zestawu opcji w oknie właściwości.

Uwaga: W przypadku okien właściwości zawierających panel Formuła (na przykład podczas tworzenia punktu aktywnego przycisku) można dołączyć skrypt z definicją działania wykonywanego po kliknięciu przycisku. Skrypt jest wprowadzany na panelu Formuła, który staje się dostępny po aktywowaniu punktu aktywnego w polu tekstu formatowanego. Panel Formuła składa się z kilku elementów sterujących, co najmniej dwóch pól złożonych i pola edycji przeznaczonego do wprowadzania tekstu skryptu. W polu edycji naciśnięcie klawisza Tab powoduje wprowadzenie znaku, dlatego nie jest możliwe przejście z pola edycji do następnej opcji przy użyciu klawisza Tab. Do nawigacji w obrębie panelu Formuła należy używać kombinacji klawiszy Shift+Tab.

Strzałka w górę lub strzałka w lewo

Wybór poprzedniej pozycji na liście lub w zestawie opcji w oknie właściwości.

Uwaga: Po otwarciu okna właściwości w celu edytowania tekstu (na przykład tytułu sekcji w oknie Właściwości sekcji) są wyświetlane przyciski, za pomocą których można zaakceptować lub odrzucić zmiany tekstu. Nie są one dostępne przy użyciu klawiatury. Ten problem można obejść, naciskając klawisz Tab w celu zaakceptowania zmian tekstu i przejścia do następnego pola właściwości lub naciskając klawisz Esc w celu odrzucenia zmian.

Skróty klawiaturowe służące do zaznaczania i przenoszenia tekstu w dokumentach

Skrótów klawiaturowych można używać podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów.

Używanie tych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Ctrl+E.

Tabela 25. Skróty dotyczące tekstu

Skrót

Opis

Klawisze strzałek

Przesuwanie kursora.

Uwaga: Jeśli włączona jest funkcja Scroll Lock - przewijanie strony.

Ctrl+A

Wybór całej zawartości dokumentu.

Ctrl+C

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Ctrl+strzałka w dół

Przeniesienie pozycji listy lub tabeli o jeden wiersz w dół.

Ctrl+strzałka w górę

Przeniesienie pozycji listy lub tabeli o jeden wiersz w górę.

Ctrl+V

Wklejenie tekstu lub obiektu.

Ctrl+X

Wycięcie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Delete

Usunięcie wybranej grafiki.

Delete

Usunięcie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Shift+Ctrl+strzałka w dół

Zaznaczenie tekstu do tego samego miejsca w następnym wierszu.

Shift+Ctrl+strzałka w lewo

Zaznaczenie poprzedniego słowa.

Shift+Ctrl+strzałka w prawo

Zaznaczenie następnego słowa.

Shift+Ctrl+strzałka w górę

Zaznaczenie tekstu do tego samego miejsca w poprzednim wierszu.

Shift+Ctrl+strzałka w dół

Zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wiersza i przeniesienie kursora do następnego wiersza.

Shift+End

Zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wiersza.

Shift+Home

Zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wiersza.

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczenie poprzedniego znaku.

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczenie następnego znaku.

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wiersza, przeniesienie kursora do poprzedniego wiersza.

Skróty klawiaturowe służące do przenoszenia kursora w dokumentach

Podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów można używać różnych skrótów klawiaturowych do przenoszenia kursora.

Korzystanie z poniższych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Ctrl+E.

Tabela 26. Skróty służące do przenoszenia kursora

Skrót

Funkcja

Klawisze strzałek (jeśli opcja Włącz funkcję dostępności - przechodzenie przy użyciu klawiatury jest wyłączona)

Przejście do innego pola w formularzu

Ctrl+strzałka w lewo

Przejście na początek bieżącego słowa.

Ctrl+strzałka w prawo

Przejście na początek następnego słowa.

End

Przejście do końca wiersza.

Home

Przejście do początku wiersza.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego pola w formularzu.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego wiersza tabeli.

Tab

Przejście do następnego wiersza tabeli.

Tab (opcja Włącz funkcję dostępności - przechodzenie przy użyciu klawiatury w preferencjach podstawowych musi być włączona)

Przejście do następnego pola w formularzu.

Skróty klawiaturowe służące do zmieniania właściwości tekstu i akapitów w dokumentach

Podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów można używać różnych skrótów klawiaturowych.

Korzystanie z poniższych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Ctrl+E.

Tabela 27. Skróty służące do zmieniania właściwości tekstu i akapitów

Skrót

Opis

Ctrl+B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+E

Przełączanie dokumentu w tryb odczytu lub edycji.

Ctrl+F

Znajdowanie i zastępowanie tekstu.

Ctrl+G

Znajdowanie następnego słowa po uruchomieniu opcji "Znajdź tekst i zastąp".

Ctrl+I

Stosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Ctrl+J

Formatowanie akapitów (wyrównanie, odstępy itd.).

Ctrl+K

Formatowanie tekstu (czcionka, wielkość, kolor itd.).

Ctrl+R

Pokazywanie/ukrywanie linijki.

Ctrl+T

Zmiana stylu tekstu na zwykły tekst.

Ctrl+Shift+L (klient Notes Basic)

Wstawienie podziału strony (klient Notes Basic)

Ctrl+U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

Ctrl+Z

Cofnięcie ostatniego działania.

F2

Powiększenie zaznaczonego tekstu do następnej dostępnej wielkości.

F7

Wcięcie pierwszego wiersza akapitu.

F8

Wcięcie całego akapitu.

F9

Odświeżenie bieżącego dokumentu (w trybie edycji), widoku lub obszaru roboczego.

F11

Przełączanie stylów akapitu (zdefiniowanych na karcie Style akapitów okna Właściwości tekstu).

Shift+F2

Zmniejszenie zaznaczonego tekstu do następnej dostępnej wielkości.

Shift+F7

Wysunięcie pierwszego wiersza akapitu.

Shift+F8

Wysunięcie całego akapitu.

Skróty klawiaturowe na komputerach Macintosh

Aby przeglądać i wykonywać czynności w produkcie IBM Notes, można używać skrótów klawiaturowych.

W przypadku korzystania z lektora ekranowego można zmaksymalizować okno, aby całkowicie rozwinąć tabele skrótów klawiaturowych z poniższych tematów i ułatwić sobie dostęp do nich.

Na komputerach Macintosh klawisze funkcyjne (od F1 do F15) można przypisać do aplikacji. Aby korzystać z klawiszy funkcyjnych odwzorowanych na konkretne funkcje programu Notes (np. F9 to odświeżanie widoku), należy nacisnąć klawisz OPTION+klawisz funkcyjny. Klawiszy funkcyjnych można również używać bez konieczności naciskania klawisza Option. W tym celu należy uruchomić program Macintosh Finder, otworzyć menu Apple, kliknąć opcję Panele sterowania > Klawiatura > Klawisze funkcyjne, a następnie kliknąć opcję Używaj klawiszy od F1 do F15 jako klawiszy funkcyjnych w sekcji Ustawienia klawiszy funkcyjnych.

Uwaga: Poniższe skróty klawiaturowe dotyczą standardowej klawiatury amerykańskiej.

Aby wyświetlić żądaną tabelę skrótów, należy kliknąć dowolny z poniższych odsyłaczy:

Istniejące skróty klawiaturowe są także widoczne w menu programu Notes. Większości pozycji menu odpowiadają skróty klawiaturowe - są one wyświetlane obok odpowiednich pozycji menu lub jest podkreślona litera komendy.

Skróty klawiaturowe dla aplikacji (Macintosh)

Korzystając z odrębnych skrótów klawiaturowych dla systemu Macintosh, można otwierać i zamykać aplikacje oraz używać różnych opcji aplikacji (na przykład nawigacji w widokach, folderach i na panelach).

Uwaga: W każdym formularzu, widoku lub dokumencie albo na stronie może występować dowolna liczba elementów osadzonych (przykładem takiego elementu jest pole wyboru daty w kalendarzu). Można przejść do osadzonego elementu, aktywować ten element, a następnie dezaktywować go w celu kontynuowania nawigacji w formularzu, widoku lub dokumencie albo na stronie. Cienka, czarna ramka wokół osadzonego elementu przestaje być wyświetlana jego aktywowaniu. Po dezaktywacji ramka jest wyświetlana ponownie.
Skróty klawiaturowe dla aplikacji
Tabela 28. Skróty aplikacji

Skrót

Opis

Klawisze strzałek

Przechodzenie między elementami osadzonymi

Command+N

Utworzenie nowej aplikacji

Command+O

Otwarcie aplikacji

Esc

Wyjście z elementu osadzonego

Esc lub Command+W

Zamknięcie bieżącej aplikacji

F9

Odświeżenie bieżącego dokumentu (w trybie edycji), widoku lub obszaru roboczego.

Minus (-)

Zwinięcie folderu w strukturze osadzonej

Page Down

Przejście na koniec aktywnej strony

Page Up

Przejście na początek aktywnej strony

Plus (+)

Rozwinięcie folderu w strukturze osadzonej

Return

Wybór elementu w strukturze osadzonej

Shift+Command+F9

Aktualizacja wszystkich widoków w bieżącej aplikacji.

Shift+F9

Przebudowanie bieżącego dokumentu, widoku lub obszaru roboczego (tylko w przypadku posiadania uprawnień na poziomie Menedżer)

Spacja

Aktywowanie elementu osadzonego

Strzałka w górę i strzałka w dół

Przejście między elementami struktury osadzonej

Tabela 29. Skróty aplikacji - klient Notes Basic

Skrót

Opis

Klawisze strzałek (jeśli w preferencjach jest wyłączona opcja Poruszaj się po dokumentach tylko do odczytu przy użyciu klawisza Tab)

Przejście w widoku osadzonym.

Gwiazdka (*) na klawiaturze numerycznej

Rozwinięcie zwiniętego widoku, kategorii lub folderu z sekcjami podrzędnymi.

Command+End (tylko dla rozszerzonej klawiatury Macintosh)

Przejście na koniec panelu nawigacyjnego lub panelu widoku.

Command+Home

Przejście na początek panelu nawigacyjnego lub widoku.

Delete

Otworzenie poprzedniego dokumentu z poziomu aktualnie otwartego dokumentu w bieżącym widoku lub folderze.

End (tylko dla rozszerzonej klawiatury Macintosh)

Przejście na koniec bieżącego wiersza.

F6

Przejście do następnego panelu lub ramki.

Home

Przejście na początek bieżącego wiersza.

Strzałka w lewo i strzałka w prawo

Rozwinięcie i zwinięcie widoków i folderów z sekcjami podrzędnymi.

Minus (-)

Zwinięcie rozwiniętego widoku, kategorii lub folderu.

Plus (+)

Rozwinięcie zwiniętego widoku, kategorii lub folderu.

Return

Otworzenie następnego dokumentu z poziomu aktualnie otwartego dokumentu w bieżącym widoku lub folderze.

Return

Otworzenie wybranego widoku lub folderu.

Shift+8

Uwaga: Na klawiaturach innych niż angielskie ten skrót może być inny.

Rozwinięcie wszystkich zwiniętych widoków, kategorii lub folderów z sekcjami podrzędnymi.

Shift+F6

Przejście do poprzedniego panelu lub ramki.

Tab

Przejście do następnego nieprzeczytanego dokumentu w widoku osadzonym.

Strzałka w górę i strzałka w dół

Przejście między widokami i folderami.

Skróty klawiaturowe służące do zaznaczania i przenoszenia tekstu w dokumentach (Macintosh)

Poniższych skrótów klawiaturowych dla systemu Macintosh można używać podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów.

Używanie tych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Command+E.

Tabela 30. Skróty dotyczące tekstu

Skrót

Opis

Command+A

Wybór całej zawartości dokumentu.

Command+C lub F3

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Command+strzałka w dół

Przeniesienie pozycji listy lub tabeli o jeden wiersz w dół.

Command+strzałka w górę

Przeniesienie pozycji listy lub tabeli o jeden wiersz w górę.

Command+V lub F4

Wklejenie tekstu lub obiektu.

Command+X lub F2

Wycięcie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Del lub Option+Delete

Usunięcie wybranej grafiki.

Del lub Option+Delete

Usunięcie zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Shift+Command+strzałka w dół

Zaznaczenie tekstu do tego samego miejsca w następnym wierszu.

Shift+Command+strzałka w górę

Zaznaczenie tekstu do tego samego miejsca w poprzednim wierszu.

Shift+Command+strzałka w prawo

Zaznaczenie następnego słowa.

Shift+Command+strzałka w lewo

Zaznaczenie poprzedniego słowa.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wiersza i przeniesienie kursora do następnego wiersza.

Shift+T+End (tylko dla rozszerzonej klawiatury Macintosh)

Zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wiersza.

Shift+Home

Zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wiersza.

Shift+strzałka w lewo

Zaznaczenie poprzedniego znaku.

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczenie następnego znaku.

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wiersza, przeniesienie kursora do poprzedniego wiersza.

Skróty klawiaturowe służące do przenoszenia kursora w dokumentach (Macintosh)

Podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów można używać różnych skrótów klawiaturowych dla systemu Macintosh służących do przenoszenia kursora.

Korzystanie z poniższych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Command+E.

Tabela 31. Skróty służące do przenoszenia kursora

Skrót

Funkcja

Command+strzałka w lewo

Przejście na początek bieżącego słowa.

Command+strzałka w prawo

Przejście na początek następnego słowa.

End (tylko dla rozszerzonej klawiatury Macintosh)

Przejście do końca wiersza.

Home

Przejście do początku wiersza.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego pola w formularzu.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego wiersza tabeli.

Tab

Przejście do następnego pola w formularzu.

Tab

Przejście do następnego wiersza tabeli.

Skróty klawiaturowe służące do zmieniania właściwości tekstu i akapitów w dokumentach (Macintosh)

Podczas tworzenia i edytowania wiadomości e-mail lub dokumentów można używać różnych skrótów klawiaturowych dla systemu Macintosh.

Korzystanie z poniższych skrótów możliwe jest tylko w trybie edycji. Aby przełączyć dokument na tryb edycji, należy nacisnąć klawisze Command+E.

Tabela 32. Skróty służące do zmieniania właściwości tekstu i akapitów

Skrót

Opis

Command+B

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

Command+E

Przełączenie dokumentu na tryb odczytu.

Command+F

Znajdowanie i zastępowanie tekstu.

Command+G

Znajdowanie następnego słowa po uruchomieniu opcji Znajdź tekst i zastąp.

Command+I

Stosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu.

Command+J

Formatowanie akapitów (wyrównanie, odstępy itd.).

Command+K

Formatowanie tekstu (czcionka, wielkość, kolor itd.).

Command+R

Pokazywanie/ukrywanie linijki.

Command+T

Zmiana stylu tekstu na domyślny (kolor zostanie zmieniony tylko w przypadku, gdy zastosowano styl tekstu przy użyciu opcji Styl akapitu).

Command+U

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

F1

Cofnięcie ostatniego działania.

F7

Wcięcie pierwszego wiersza akapitu.

F8

Wcięcie całego akapitu.

F9

Odświeżenie bieżącego dokumentu (w trybie edycji), widoku lub obszaru roboczego.

F11

Przełączanie stylów akapitu (zdefiniowanych na karcie Style akapitów okna Właściwości tekstu).

Shift+Command+L

Wstawienie znaku podziału strony.

Shift+F7

Wysunięcie pierwszego wiersza akapitu.

Shift+F8

Wysunięcie całego akapitu.

Korzystanie z kodu Unicode w celu dodawania znaków specjalnych do dokumentów

Istnieje możliwość tworzenia lub odczytywania dokumentów zawierających znaki specjalne, które nie są widoczne na klawiaturze, takie jak dyftong (Æ), znak funta (£) czy znak plus-minus (+/-).

Aby znaki specjalne były wyświetlanie w dokumencie, może być konieczne zainstalowanie w systemie operacyjnym Microsoft Windows dodatkowych czcionek opartych na kodzie Unicode.

Użytkownicy komputerów Macintosh: możliwe jest używanie kodu Unicode, ale tylko przy użyciu znaków z rodzimego zestawu znaków. Anglojęzyczne systemy Macintosh nie obsługują kodu Unicode.

Dodawanie znaków specjalnych do dokumentów

W celu dodania znaku specjalnego do dokumentu można korzystać z sekwencji lub rozszerzonej sekwencji klawiszy, po naciśnięciu których wyświetlany jest znak specjalny. Łańcuch znaków wprowadzany za pomocą sekwencji klawiszy składa się zwykle z dwóch znaków, a ciąg rozszerzonej sekwencji klawiszy składa się z wielu znaków. Również dla komputerów Macintosh istnieją skróty klawiaturowe umożliwiające wprowadzanie niektórych znaków specjalnych.

 1. Przełącz dokument w tryb edycji.
 2. Kliknij miejsce, w którym ma zostać wstawiony znak specjalny.
 3. Korzystając z informacji podanych w tabelach, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W przypadku dodawania znaku przy użyciu sekwencji klawiszy należy nacisnąć klawisze Alt+F1, a następnie nacisnąć klawisze znaków pokazane w kolumnie Sekwencja klawiszy w systemie Windows. Aby na przykład wprowadzić znak ±, należy nacisnąć klawisze Alt+F1, a następnie Plus (+)+Łącznik (-).
  • W przypadku dodawania znaku przy użyciu rozszerzonej sekwencji klawiszy należy dwukrotnie nacisnąć klawisze Alt+F1, a następnie nacisnąć klawisze znaków pokazane w kolumnie Rozszerzona sekwencja klawiszy w systemach Windows i Macintosh. Aby na przykład wprowadzić znak ±, należy dwukrotnie nacisnąć klawisze Alt+F1, a następnie klawisze 0-241.
  • W przypadku dodawania znaku przy użyciu skrótu klawiaturowego systemu Macintosh należy nacisnąć klawisze znaków pokazane w kolumnie Skróty klawiaturowe w systemie Macintosh. Aby na przykład wprowadzić znak ±, należy nacisnąć klawisze Option+Shift+Znak równości (=).
Uwaga: Jeśli sekwencja klawiszy służąca do tworzenia znaku jest podana zarówno w kolumnie Sekwencja klawiszy w systemie Windows, jak i w kolumnie Rozszerzona sekwencja klawiszy w systemach Windows i Macintosh, to można dodać znak za pomocą dowolnej z tych sekwencji.
Alfabetyczna lista znaków specjalnych według ich nazw
Tabela 33. Znaki specjalne według nazwy znaku

Znak

Nazwa znaku

Sekwencja klawiszy w systemie Windows

Skrót klawiaturowy w systemie Macintosh

Rozszerzona sekwencja klawiszy w systemach Windows i Macintosh

Á

A z akcentem silnym

A+Apostrof (')

Option+E, a następnie Shift+A

0-181

á

a z akcentem silnym

a+Apostrof (')

Option+E, a następnie A

0-160

Å

A z kółkiem

A+Gwiazdka (*)

Option+Shift+A

0-143

å

a z kółkiem

a+Gwiazdka (*)

Option+A

0-134

Â

A z akcentem cyrkumfleksowym

A+Daszek(^)

Option+Shift+M

0-182

â

a z akcentem cyrkumfleksowym

a+Daszek (^)

Option+I, a następnie A

0-131

À

A z akcentem słabym

A+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+A

0-183

à

a z akcentem słabym

a+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie A

0-133

Ã

A z tyldą

A+Tylda (~)

Option+N, a następnie Shift+A

0-199

ã

a z tyldą

a+Tylda (~)

Option+N, a następnie A

0-198

Ä

A umlaut

A+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+A

0-142

ä

a umlaut

a+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie A

0-132

´

Akcent silny

 

Option+Shift+E

0-239

Æ

Dyftong AE

A+E

Option+Shift+Apostrof (')

0-146

Æ

Dyftong ae

a+e

Option+Apostrof (')

0-145

 

Obramowanie - podwójna linia pozioma i pionowa w dół

   

0-203

 

Obramowanie - podwójna linia pozioma w lewo i pionowa w dół

   

0-187

 

Obramowanie - podwójna linia pozioma w prawo i pionowa w dół

   

0-201

 

Obramowanie - podwójna linia pozioma

   

0-205

 

Obramowanie - podwójna linia pozioma w lewo i pionowa w górę

   

0-188

 

Obramowanie - podwójna linia pozioma w prawo i pionowa w górę

   

0-200

 

Obramowanie - podwójna linia pionowa

   

0-186

 

Obramowanie - podwójna linia pionowa i pozioma

   

0-206

 

Obramowanie - podwójna linia pionowa i pozioma w lewo

   

0-185

 

Obramowanie - podwójna linia pionowa i pozioma w prawo

   

0-204

 

Obramowanie - podwójna linia pozioma i pionowa w górę

   

0-202

 

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma i pionowa w dół

   

0-194

 

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w lewo i pionowa w dół

   

0-191

 

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w prawo i pionowa w dół

   

0-218

 

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma i pionowa w górę

   

0-193

 

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w lewo i pionowa w górę

   

0-217

 

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w prawo i pionowa w górę

   

0-192

 

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa

   

0-179

 

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa i pozioma

   

0-197

 

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa i pozioma w lewo

   

0-180

 

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa i pozioma w prawo

   

0-195

Ç

C z cedillą

C+Przecinek (,)

Option+Shift+C

0-128

ç

c z cedillą

c+Przecinek (,)

Option+C

0-135

¸

Cedilla

Przecinek (,)+Przecinek (,)

Option+Shift+Z

0-247

¢

Znak centa

c+Kreska pionowa (|), c+Ukośnik (/), C+Kreska pionowa (|) lub C+Ukośnik (/)

Option+4

0-189

 

Blok - część środkowa

   

0-254

·

Kropka na środku

Daszek (^)+Kropka (.)

Option+Shift+9

0-250

©

Prawa autorskie

C+O, c+o, C+0 lub c+0

Option+G

0-184

 

Blok - wypełnienie ciemne

   

0-178

°

Znak stopnia

Daszek (^)+0

Option+Shift+8

0-248

÷

Oddział

Dwukropek (:)+Łącznik (-)

Option+Ukośnik (/)

0-246

 

i bez kropki

 

Option+Shift+B

0-213

 

Podkreślenie podwójne

   

0-242

É

E z akcentem silnym

E+Apostrof (')

Option+E, a następnie Shift+E

0-144

é

e z akcentem silnym

e+Apostrof (')

Option+E, a następnie E

0-130

Ê

E z akcentem cyrkumfleksowym

E+Daszek (^)

Option+I, a następnie Shift+E

0-210

ê

e z akcentem cyrkumfleksowym

e+Daszek (^)

Option+I, a następnie E

0-136

È

E z akcentem słabym

E+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+E

0-212

è

e z akcentem słabym

e+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie E

0-138

Ë

E umlaut

E+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+E

0-211

ë

e umlaut

e+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie E

0-137

 

Myślnik

   

0-196

ð

Eth, mała litera

d+Łącznik (-)

 

0-208

Ð

Eth, wielka litera

D+Łącznik (-)

 

0-209

Euro

=+E

Option+Shift+2

0128

ª

Rodzaj żeński

a+Podkreślenie (_) lub A+Podkreślenie (_)

Option+9

0-166

 

Pełny blok

   

0-219

ß

Niemieckie ss, mała litera

s+s

Option+S

0-225

µ

Greckie mi, mała litera

Ukośnik (/)+u

Option+M

0-230

½

Połowa

1+2

 

0-171

­

Łącznik

Łącznik (-)+Znak równości (=)

 

0-240

Í

I z akcentem silnym

I+Apostrof (')

Option+Shift+S

0-214

í

i z akcentem silnym

i+Apostrof (')

Option+E, a następnie I

0-161

Î

I z akcentem cyrkumfleksowym

I+Daszek (^)

Option+Shift+D

0-215

î

i z akcentem cyrkumfleksowym

i+Daszek (^)

Option+I, a następnie I

0-140

Ì

I z akcentem słabym

I+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+G

0-222

ì

i z akcentem słabym

i+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie I

0-141

Ï

I umlaut

 

Option+Shift+F

0-216

ï

i umlaut

i+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie I

0-139

þ

Islandzkie Thorn, mała litera

p+Łącznik (-)

 

0-231

Þ

Islandzkie Thorn, wielka litera

P+Łącznik (-)

 

0-232

¤

Znak jednostki monetarnej

X+O, x+o, X+0 lub x+0

Option+Shift+2

0-207

¡

Odwrócony wykrzyknik

Wykrzyknik

Wykrzyknik (!)+Wykrzyknik (!)

Option+1

0-173

¿

Odwrócony znak zapytania

Znak zapytania

Option+Shift+Znak zapytania

0-168

 

Łacińskie F z haczykiem, mała litera

 

Option+F

0-159

«

Cudzysłów ostrokątny, lewy

Znak mniejszości (<)+Znak mniejszości (<)

Option+Ukośnik odwrotny (\)

0-174

 

Blok - wypełnienie jasne

   

0-176

 

Blok - część dolna

   

0-220

º

Rodzaj męski

O+Podkreślenie (_) lub o+Podkreślenie (_)

Option+0

0-167

 

Blok - wypełnienie średnie

   

0-177

×

Znak mnożenia

x+x lub X+X

 

0-158

Ñ

N z tyldą

N+Tylda (~)

Option+N, a następnie Shift+N

0-165

ñ

n z tyldą

n+O+Tylda (~)

Option+N, a następnie N

0-164

Ó

O z akcentem silnym

O+Tylda+Apostrof (')

Option+Shift+H

0-224

ó

o z akcentem silnym

o+Apostrof (')

Option+E, a następnie O

0-162

Ô

O z akcentem cyrkumfleksowym

O+Daszek (^)

Option+Shift+J

0-226

ô

o z akcentem cyrkumfleksowym

o+Daszek (^)

Option+I, a następnie O

0-147

Ò

O z akcentem słabym

O+Akcent słaby (`)

Option+Shift+L

0-227

ò

o z akcentem słabym

o+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie O

0-149

Ø

O z ukośnikiem

O+Ukośnik (/)

Option+Shift+O

0-157

ø

o z ukośnikiem

o+Ukośnik (/)

Option+O

0-155

Õ

O z tyldą

O+Tylda (~)

Option+N, a następnie Shift+O

0-229

õ

o z tyldą

o+Tylda (~)

Option+N, a następnie O

0-228

Ö

O umlaut

O+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+O

0-153

ö

o umlaut

o+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie O

0-148

¯

Nadkreślenie

Daszek (^)+Łącznik (-)

 

0-238

Znak akapitu

Wykrzyknik (!)+p

Option+7

0-244

+/-

Znak plus-minus

Plus (+)+Łącznik (-)

Option+Shift+Znak równości (=)

0-241

£

Znak funta

L+Znak równości (=), l+Znak równości (=), L+Łącznik (-) lub l+Łącznik (-)

Option+3 (w wersji brytyjskiej Shift+3)

0-156

¼

Ćwiartka

1+4

 

0-172

®

Zastrzeżony znak towarowy

R+O, R+0 lub r+0

Option+R

0-169

»

Cudzysłów ostrokątny, prawy

Znak większości (>)+Znak większości (>)

Option+Shift+Ukośnik odwrotny (\)

0-175

§

Znak paragrafu

s+o

Option+6

0-245

 

Spacja

   

0-255

¬

Początek wiersza

Łącznik (-)+Nawias kwadratowy zamykający (])

Option+L

0-170

Ú

U z akcentem silnym

U+Apostrof (')

Option+Shift+Średnik (;)

0-233

ú

u z akcentem silnym

u+Apostrof (')

Option+E, a następnie U

0-163

Û

U z akcentem cyrkumfleksowym

U+Daszek (^)

Option+I, a następnie Shift+U

0-234

û

u z akcentem cyrkumfleksowym

u+Daszek (^)

Option+I, a następnie U

0-150

Ù

U z akcentem słabym

U+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+U

0-235

ù

u z akcentem słabym

u+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie U

0-151

Ü

U umlaut

U+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+U

0-154

ü

u umlaut

u+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie U

0-129

¨

Znak umlaut

 

Option+Shift+U

0-249

 

Blok - część górna

   

0-223

¦

Kreska pionowa, przerywana

Ukośnik (/)+Spacja

 

0-221

Ý

Y z akcentem silnym

Y+Apostrof (')

 

0-237

ý

y z akcentem silnym

y+Apostrof (')

 

0-236

ÿ

y umlaut

y+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Y

0-152

¥

Znak jena

Y+Znak równości (=), y+Znak równości (=), Y+Łącznik (-) lub y+Łącznik (-)

Option+Y

0-190

¹

1 - indeks dolny

Daszek (^)+1

 

0-251

²

2 - indeks górny

Daszek(^)+2

 

0-253

³

3 - indeks górny

Daszek (^)+3

 

0-252

¾

Znak trzy czwarte

3+4

 

0-243

Znaki specjalne według rozszerzonej sekwencji klawiszy

Sekwencja klawiszy jest to łańcuch klawiszy, których naciśnięcie pozwala uzyskać znak specjalny. Korzystając z sekwencji klawiszy lub rozszerzonej sekwencji klawiszy, można dodać znak specjalny w dokumencie.

Wymienione znaki specjalne można wprowadzać za pomocą ich rozszerzonych sekwencji klawiszy.

Tabela 34. Znaki specjalne według rozszerzonej sekwencji klawiszy

Rozszerzona sekwencja klawiszy w systemach Windows i Macintosh

Znak

Nazwa znaku

Sekwencja klawiszy w systemie Windows

Skrót klawiaturowy w systemie Macintosh

0-128

Ç

C z cedillą

C+Przecinek (,)

Option+Shift+C

0-129

ü

u umlaut

u+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie U

0-130

é

e z akcentem silnym

e+Apostrof (')

Option+E, a następnie E

0-131

â

a z akcentem cyrkumfleksowym

a+Daszek (^)

Option+I, a następnie A

0-132

á

a umlaut

a+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie A

0-133

à

a z akcentem słabym

a+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie A

0-134

å

a z kółkiem

a+Gwiazdka (*)

Option+A

0-135

ç

c z cedillą

c+Przecinek (,)

Option+C

0-136

ê

e z akcentem cyrkumfleksowym

e+Daszek (^)

Option+I, a następnie E

0-137

ë

e umlaut

e+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie E

0-138

è

e z akcentem słabym

e+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie E

0-139

ï

i umlaut

i+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie I

0-140

î

i z akcentem cyrkumfleksowym

i+Daszek (^)

Option+I, a następnie I

0-141

ì

i z akcentem słabym

i+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie I

0-142

Ä

A umlaut

A+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+A

0-143

Å

A z kółkiem

A+Gwiazdka (*)

Option+Shift+A

0-144

É

E z akcentem silnym

E+Apostrof (')

Option+E, a następnie Shift+E

0-145

Æ

Dyftong ae

a+e

Option+Apostrof (')

0-146

Æ

Dyftong AE

A+E

Option+Shift+Apostrof (')

0-147

ô

o z akcentem cyrkumfleksowym

o+Daszek (^)

Option+I, a następnie O

0-148

ö

o umlaut

o+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie O

0-149

ò

o z akcentem słabym

o+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie O

0-150

û

u z akcentem cyrkumfleksowym

u+Daszek (^)

Option+I, a następnie U

0-151

ù

u z akcentem słabym

u+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie U

0-152

ÿ

y umlaut

y+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Y

0-153

Ö

O umlaut

O+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+O

0-154

Ü

U umlaut

U+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+U

0-155

ø

o z ukośnikiem

o+Ukośnik (/)

Option+O

0-156

£

Znak funta

L+Znak równości (=), l+Znak równości (=), L+Łącznik (-) lub l+Łącznik (-)

Option+3 (w wersji brytyjskiej Shift+3)

0-157

Ø

O z ukośnikiem

O+Ukośnik (/)

Option+Shift+O

0-158

×

Znak mnożenia

x+x lub X+X

 

0-159

Łacińskie F z haczykiem, mała litera

Łacińskie F z haczykiem, mała litera

 

Option+F

0-160

á

a z akcentem silnym

a+Apostrof (')

Option+E, a następnie A

0-161

í

i z akcentem silnym

i+Apostrof (')

Option+E, a następnie I

0-162

ó

o z akcentem silnym

o+Apostrof (')

Option+E, a następnie O

0-163

ú

u z akcentem silnym

u+Apostrof (')

Option+E, a następnie U

0-164

ñ

n z tyldą

n+Tylda (~)

Option+N, a następnie N

0-165

Ñ

N z tyldą

N+Tylda (~)

Option+N, a następnie Shift+N

0-166

ª

Rodzaj żeński

a+Podkreślenie (_) lub A+Podkreślenie (_)

Option+9

0-167

º

Rodzaj męski

O+Podkreślenie (_) lub o+Podkreślenie (_)

Option+0

0-168

¿

Odwrócony znak zapytania

Znak zapytania (?)+Znak zapytania (?)

Option+Shift+Znak zapytania (?)

0-169

®

Zastrzeżony znak towarowy

R+O, R+0 lub r+0

Option+R

0-170

¬

Początek wiersza

Łącznik (-)+Nawias kwadratowy zamykający (])

Option+L

0-171

½

Połowa

1+2

 

0-172

¼

Ćwiartka

1+4

 

0-173

¡

Odwrócony wykrzyknik

Wykrzyknik (!)+Wykrzyknik (!)

Option+1

0-174

«

Cudzysłów ostrokątny, lewy

Znak mniejszości (<)+Znak mniejszości (<)

Option+Ukośnik odwrotny (\)

0-175

»

Cudzysłów ostrokątny, prawy

Znak większości (>)+Znak większości (>)

Option+Shift+Ukośnik odwrotny (\)

0-176

Blok - wypełnienie jasne

Blok - wypełnienie jasne

   

0-177

Blok - wypełnienie średnie

Blok - wypełnienie średnie

   

0-178

Blok - wypełnienie ciemne

Blok - wypełnienie ciemne

   

0-179

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa

   

0-180

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa i pozioma w lewo

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa i pozioma w lewo

   

0-181

Á

A z akcentem silnym

A+Apostrof (')

Option+E, a następnie Shift+A

0-182

Â

A z akcentem cyrkumfleksowym

A+Daszek(^)

Option+Shift+M

0-183

À

A z akcentem słabym

A+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+A

0-184

©

Prawa autorskie

C+O, c+o, C+0 lub c+0

Option+G

0-185

Obramowanie - podwójna linia pionowa i pozioma w lewo

Obramowanie - podwójna linia pionowa i pozioma w lewo

   

0-186

Obramowanie - podwójna linia pionowa

Obramowanie - podwójna linia pionowa

   

0-187

Obramowanie - podwójna linia pozioma w lewo i pionowa w dół

Obramowanie - podwójna linia pozioma w lewo i pionowa w dół

   

0-188

Obramowanie - podwójna linia pozioma w lewo i pionowa w górę

Obramowanie - podwójna linia pozioma w lewo i pionowa w górę

   

0-189

¢

Znak centa

c+Kreska pionowa (|), c+Ukośnik (/), C+Kreska pionowa (|) lub C+Ukośnik (/)

Option+4

0128

Euro

=+E

Option+Shift+2

0-190

¥

Znak jena

Y+Znak równości (=), y+Znak równości (=), Y+Łącznik (-) lub y+Łącznik (-)

Option+Y

0-191

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w lewo i pionowa w dół

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w lewo i pionowa w dół

   

0-192

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w prawo i pionowa w górę

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w prawo i pionowa w górę

   

0-193

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma i pionowa w górę

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma i pionowa w górę

   

0-194

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma i pionowa w dół

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma i pionowa w dół

   

0-195

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa i pozioma w prawo

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa i pozioma w prawo

   

0-196

Myślnik

Myślnik

   

0-197

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa i pozioma

Obramowanie - pojedyncza linia pionowa i pozioma

   

0-198

ã

a z tyldą

a+Tylda (~)

Option+N, a następnie A

0-199

Ã

A z tyldą

A+Tylda (~)

Option+N, a następnie Shift+A

0-200

Obramowanie - podwójna linia pozioma w prawo i pionowa w górę

Obramowanie - podwójna linia pozioma w prawo i pionowa w górę

   

0-201

Obramowanie - podwójna linia pozioma w prawo i pionowa w dół

Obramowanie - podwójna linia pozioma w prawo i pionowa w dół

   

0-202

Obramowanie - podwójna linia pozioma i pionowa w górę

Obramowanie - podwójna linia pozioma i pionowa w górę

   

0-203

Obramowanie - podwójna linia pozioma i pionowa w dół

Obramowanie - podwójna linia pozioma i pionowa w dół

   

0-204

Obramowanie - podwójna linia pionowa i pozioma w prawo

Obramowanie - podwójna linia pionowa i pozioma w prawo

   

0-205

Obramowanie - podwójna linia pozioma

Obramowanie - podwójna linia pozioma

   

0-206

Obramowanie - podwójna linia pionowa i pozioma

Obramowanie - podwójna linia pionowa i pozioma

   

0-207

¤

Znak jednostki monetarnej

X+O, x+o, X+0 lub x+0

Option+Shift+2

0-208

ð

Eth, mała litera

d+Łącznik (-)

 

0-209

Ð

Eth, wielka litera

D+Łącznik (-)

 

0-210

Ê

E z akcentem cyrkumfleksowym

E+Daszek (^)

Option+I, a następnie Shift+E

0-211

Ë

E umlaut

E+Cudzysłów (")

Option+U, a następnie Shift+E

0-212

È

E z akcentem słabym

E+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+E

0-213

małe i bez kropki

i bez kropki

 

Option+Shift+B

0-214

Í

I z akcentem silnym

I+Apostrof (')

Option+Shift+S

0-215

Î

I z akcentem cyrkumfleksowym

I+Daszek (^)

Option+Shift+D

0-216

Ï

I umlaut

I+Cudzysłów (")

Option+Shift+F

0-217

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w lewo i pionowa w górę

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w lewo i pionowa w górę

   

0-218

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w prawo i pionowa w dół

Obramowanie - pojedyncza linia pozioma w prawo i pionowa w dół

   

0-219

Pełny blok

Pełny blok

   

0-220

Blok - część dolna

Blok - część dolna

   

0-221

¦

Kreska pionowa, przerywana

Ukośnik (/)+Spacja

 

0-222

Ì

I z akcentem słabym

I+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+G

0-223

Blok - część górna

Blok - część górna

   

0-224

Ó

O z akcentem silnym

O+Apostrof (')

Option+Shift+H

0-225

ß

Niemieckie ss, mała litera

s+s

Option+S

0-226

Ô

O z akcentem cyrkumfleksowym

O+Daszek (^)

Option+Shift+J

0-227

Ò

O z akcentem słabym

O+Akcent słaby (`)

Option+Shift+L

0-228

õ

o z tyldą

o+Tylda (~)

Option+N, a następnie O

0-229

Õ

O z tyldą

O+Tylda (~)

Option+N, a następnie Shift+O

0-230

µ

Greckie mi, mała litera

Ukośnik (/)+u

Option+M

0-231

þ

Islandzkie Thorn, mała litera

p+Łącznik (-)

 

0-232

Þ

Islandzkie Thorn, wielka litera

P+Łącznik (-)

 

0-233

Ú

U z akcentem silnym

U+Apostrof (')

Option+Shift+Średnik (;)

0-234

Û

U z akcentem cyrkumfleksowym

U+Daszek (^)

Option+I, a następnie Shift+U

0-235

Ù

U z akcentem słabym

U+Akcent słaby (`)

Option+Akcent słaby (`), a następnie Shift+U

0-236

ý

y z akcentem silnym

y+Apostrof (')

 

0-237

Ý

Y z akcentem silnym

Y+Apostrof (')

 

0-238

¯

Nadkreślenie

Daszek (^)+Łącznik (-)

 

0-239

´

Akcent silny

 

Option+Shift+E

0-240

­

Łącznik

Łącznik (-)+Znak równości (=)

 

0-241

+/-

Znak plus-minus

Plus (+)+Łącznik (-)

Option+Shift+Znak równości (=)

0-242

Podkreślenie podwójne

Podkreślenie podwójne

   

0-243

¾

Znak trzy czwarte

3+4

 

0-244

Znak akapitu

Wykrzyknik (!)+p

Option+7

0-245

§

Znak paragrafu

s+o

Option+6

0-246

÷

Oddział

Dwukropek (:)+Łącznik (-)

Option+Ukośnik (/)

0-247

¸

Cedilla

Przecinek (,)+Przecinek (,)

Option+Shift+Z

0-248

°

Znak stopnia

Daszek (^)+0 (zero)

Option+Shift+8

0-249

¨

Znak umlaut

 

Option+Shift+U

0-250

·

Kropka na środku

Daszek (^)+Kropka (.)

Option+Shift+9

0-251

¹

1 - indeks dolny

Daszek (^)+1

 

0-252

³

3 - indeks górny

Daszek (^)+3

 

0-253

²

2 - indeks górny

Daszek (^)+2

 

0-254

Blok - część środkowa

Blok - część środkowa

   

0-255

 

Spacja

   

Korzystanie ze strony Wprowadzenie

Jeśli użytkownik nie ustawił aplikacji domyślnie otwieranej w programie Notes, na przykład poczty elektronicznej, kalendarza lub dostosowanej strony głównej, program IBM Notes otworzy stronę Wprowadzenie. Domyślna strona Wprowadzenie jest centralnym miejscem, w którym można szybciej i łatwiej znaleźć spersonalizowane informacje dotyczące klienta programu Notes, w tym nowe funkcje w bieżącym wydaniu, materiały wprowadzające dla nowych użytkowników oraz przydatne wskazówki i porady. Istnieje tam również karta Szybkie odsyłacze umożliwiająca uruchamianie obszaru roboczego, poczty elektronicznej, kalendarza i innych aplikacji programu Notes, które były ostatnio używane. Oprócz tego udostępnia ona odsyłacze do innych zasobów, takich jak wiki produktu Notes and Domino.

Uwaga: Jeśli użytkownik dostosował stronę główną, korzystając z wcześniejszej wersji programu Notes, dostosowana strona będzie wyświetlana jako domyślna w kliencie Notes.

Korzystanie z domyślnej strony Wprowadzenie nie jest obowiązkowe. Istnieje możliwość utworzenia nowej strony głównej za pomocą jednego z innych udostępnionych formatów.

Aby otworzyć stronę Wprowadzenie, należy kliknąć opcję Otwórz > Wprowadzenie.

Aby otworzyć stronę główną, jeśli różni się od strony Wprowadzenie, należy kliknąć opcję Otwórz > Strona główna.

Jak zmienić domyślną stronę główną?

Stronę główną można łatwo zmienić, stosując inny, utworzony przez siebie układ lub typ strony głównej.

 1. Na stronie Wprowadzenie kliknij kartę Szybkie odsyłacze. Wybierz opcję Zmień stronę główną w sekcji Dodatkowe zasoby.
 2. Na banerze strony głównej wybierz menu rozwijane Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 3. W obszarze Wybór bieżącej strony głównej wybierz stronę główną z listy.

Powracanie do konfiguracji początkowej z poziomu strony głównej

Aby uruchomić nową stronę główną, można powrócić do konfiguracji początkowej.

 1. U góry strony głównej kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 2. Na liście rozwijanej kliknij opcję Podstawowe, aby powrócić do pierwszej konfiguracji.

Jak utworzyć nową stronę główną?

Program IBM Notes umożliwia utworzenie własnej strony głównej zawierającej ważne informacje pochodzące z tego programu i sieci WWW. Aby utworzyć stronę główną, użyj kreatora strony głównej.

Na bieżącej stronie głównej kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej, a następnie kliknij przycisk Utwórz nową stronę główną.

Można utworzyć trzy rodzaje strony głównej:

 • Ramki. Jest to strona strukturalna, na której można wybrać liczbę i format wyświetlanych ramek. Ramki mogą zawierać widoki aplikacji, przyciski działań, panel podglądu, foldery systemu operacyjnego, strony WWW, a także pulpit uruchamiania umożliwiający bezpośrednie otwieranie odsyłaczy programu Notes i odsyłaczy WWW z poziomu strony głównej.

  Strona główna w ramce

 • Strona osobista. Jest to bardziej swobodna wersja strony składająca się z jednej ramki. Można wybrać jeden z gotowych układów lub użyć układu zaawansowanego i utworzyć własny. Można dodawać obrazy, tekst formatowany, aplety Java oraz elementy osadzone, takie jak pole wyboru daty.

  Osobista strona główna

 • Mój obszar roboczy. Strona główna tego typu zawiera karty i przypomina portal. Każda karta składa się z wielu paneli, na których wyświetlane są takie funkcje, jak Poczta, Kalendarz, lista czynności do wykonania, najczęściej używane aplikacje Notes, serwisy WWW itd. Strony główne typu Mój obszar roboczy ułatwiają organizowanie codziennych zadań i zarządzanie nimi oraz komunikowanie się z innymi pracownikami.
Uwaga: Dla użytkowników klienta Notes Basic: Jeśli wybrano opcję wyświetlania systemu plików na stronie głównej, jako domyślną przeglądarkę należy określić program Notes razem z programem Internet Explorer. Dzięki temu system plików będzie wyświetlany poprawnie.

Jak usunąć utworzoną przez siebie stronę główną?

Użytkownik może mieć więcej niż jeden projekt strony głównej i może usunąć dowolny utworzony przez siebie projekt.

 1. Otwórz stronę główną, którą chcesz usunąć.
 2. Kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 3. Kliknij przycisk Usuń.
 4. W oknie dialogowym Kontynuowanie usuwania kliknij przycisk Tak.

Jak dostosować swoją stronę główną?

Po utworzeniu strony głównej użytkownik może w dowolnym momencie zmienić jej zawartość i układ.

Odświeżanie zawartości strony głównej

Po wprowadzeniu zmian w aplikacji wyświetlanej na stronie głównej należy odświeżyć jej ramkę, aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione na stronie głównej.

Zawartość strony głównej można odświeżyć w następujący sposób:

 • Aby zaktualizować zawartość ramki, kliknij dowolne miejsce w obrębie tej ramki i wybierz opcję Widok > Odśwież.
 • Można również kliknąć przycisk Odśwież (ze strzałką) umieszczony na przełączniku ramki, by zaktualizować zawartość danej ramki.
 • Aby zaktualizować zawartość wszystkich ramek, kliknij ikonę Odśwież znajdującą się na pasku narzędzi programu Notes.
 • Aby usunąć, a następnie odbudować indeks w wyświetlanym widoku, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT oraz kliknij ikonę Odśwież znajdującą się na pasku narzędzi programu Notes.

Wprowadzanie tymczasowych zmian na stronie głównej zawierającej ramki

Zawartość ramki można zmienić tymczasowo, tylko dla bieżącej sesji programu IBM Notes. Po następnym uruchomieniu programu Notes w ramce pojawi się znowu zawartość, która znajdowała się tam w pierwotnej konfiguracji strony głównej.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna na stronie głównej Podstawowe.
 1. Otwórz stronę główną zawierającą ramki.
 2. Kliknij strzałkę znajdującą się po prawej stronie ramki, którą chcesz zmienić.
  Tabela 35. Opcje zawartości ramki

  Co chcesz zrobić?

  Kliknij

  Tworzenie odsyłacza do aplikacji Poczta, Kalendarz, Kontakty, Notatnik i Czynności do wykonania

  Zadania wykonywane codziennie Zadania wykonywane codziennie

  Wyświetlanie skrzynki odbiorczej

  Skrzynka odbiorcza Skrzynka odbiorcza

  Wyświetlanie widoku Kosz

  Kosz Kosz

  Wyświetlanie aplikacji Kalendarz

  Kalendarz Kalendarz

  Wyświetlanie listy Czynności do wykonania

  Czynność do wykonania Czynność do wykonania

  Wyświetlanie subskrypcji, aby można było sprawdzić najnowsze powiadomienia

  Subskrypcje Subskrypcje

  Wyświetlanie wybranej strony WWW

  Strona WWW Strona WWW

  Otwieranie dowolnej aplikacji programu Notes, do której użytkownik ma dostęp, i wyświetlanie wybranego widoku

  Baza danych Baza danych

  Dostęp do dowolnego folderu w systemie operacyjnym i wyświetlanie go

  Uwaga: Niedostępne w systemach Macintosh i Linux

  Folder plików Folder plików

  Odświeżanie lub aktualizacja zawartości ramki

  strzałka półokrągła

  Przywracanie pierwotnej treści ramki

  Przywróć Przywróć

Wskazówka: Wielkość dowolnej ramki na stronie głównej można zmienić, przeciągając jej krawędź.

Wprowadzanie trwałych zmian na stronie głównej z ramkami

Po utworzeniu strony głównej można zmienić ramki, które są na niej wyświetlane.

 1. Otwórz stronę główną zawierającą ramki.
 2. U góry strony głównej kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 3. Kliknij opcję Dostosuj tę stronę.
 4. W oknie dialogowym Dostosowywanie strony głównej wybierz element, który chcesz dostosować.
 5. Po jego otwarciu zmień zawartość strony głównej za pomocą kreatora strony głównej.

Edytowanie osobistej strony głównej

Użytkownik może zmienić typ zawartości niektórych pól osobistej strony głównej.

 1. Otwórz osobistą stronę główną.
 2. U góry strony głównej kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 3. Kliknij opcję Edytuj tę stronę.
  Wskazówka: Więcej informacji na temat używania przycisków pomocniczych i zmieniania zawartości osobistej strony głównej można uzyskać, klikając ikonę ze znakiem zapytania.
 4. Kliknij strzałkę obok dowolnego przycisku pomocniczego wyświetlanego na stronie głównej, a następnie wybierz typ zawartości do dodania, na przykład obrazy lub załączniki.
 5. Kliknij ikonę na przycisku pomocniczym, a następnie znajdź element, który chcesz dodać do strony głównej.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Przyciski pomocnicze

Wyświetlanie porad dnia lub przycisków nowych pozycji

Na stronie głównej „Karta Podstawowe z kalendarzem” można wyświetlać porady dnia, czyli użyteczne wskazówki dotyczące korzystania z programu IBM Notes. Istnieje również możliwość wyświetlania przycisków nowych pozycji, za pomocą których można tworzyć nowe wiadomości e-mail, pozycje kalendarza, kontakty, czynności do wykonania lub pozycje notatnika bezpośrednio ze strony głównej.

 1. Jeśli strona główna jest stroną typu „Karta Podstawowe z kalendarzem”, przejdź do kroku 3. W przeciwnym razie kontynuuj od kroku 2.
 2. Kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej, a następnie wybierz pozycję Karta Podstawowe z kalendarzem z listy Wybór bieżącej strony głównej.
 3. Na stronie głównej Ogólne z kalendarzem kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 4. Zaznacz co najmniej jedną z opcji Ukryj porady dnia i Pokaż przyciski nowych elementów.

Porady dnia/Nowy element

Ustawianie opcji notatnika z poziomu strony głównej

Po utworzeniu aplikacji notatnika można otworzyć notatnik, klikając przycisk Notatnik na stronie głównej. Notatnik można skonfigurować z poziomu strony głównej „Podstawowe” i „Karta Podstawowe z kalendarzem”.

 1. Jeśli strona główna jest stroną typu „Podstawowe” lub „Karta Podstawowe z kalendarzem”, przejdź do kroku 3. W przeciwnym razie kontynuuj od kroku 2.
 2. Kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej, a następnie wybierz opcję Podstawowe lub Karta Podstawowe z kalendarzem z listy Wybór bieżącej strony głównej.
 3. Na stronie głównej kliknij tekst Kliknij tutaj, aby wyświetlić opcje strony głównej.
 4. Kliknij przycisk Konfiguruj notatnik.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  Tabela 36. Opcje notatnika

  Zadanie

  Kroki

  Wybieranie notatnika

  W przypadku opcji Jakiego notatnika chcesz użyć wybierz opcję Istniejącego notatnika, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zostanie wyświetlona nazwa odpowiedniego notatnika, kliknij przycisk OK.
  • Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz plik swojego notatnika z listy i kliknij przycisk Otwórz.

  Tworzenie notatnika

  1. Dla opcji Jakiego notatnika chcesz użyć wybierz opcję Nowego notatnika.
  2. Podaj nazwę notatnika.
  3. Zaznacz pole wyboru Ogranicz dostęp do notatnika, aby zabezpieczyć notatnik przed dostępem innych osób.
  Uwaga: Ograniczenie dostępu nie oznacza zaszyfrowania notatnika. Określa jedynie, kto może z niego korzystać.
  Aktualizacja projektu starszego notatnika (określanego jako dziennik osobisty) Zastąp projekt, wykonując następujące kroki:
  1. Otwórz istniejącą aplikację dziennika osobistego (na przykład mojdziennik.nsf).
  2. Kliknij opcję Plik > Aplikacja > Zastąp projekt. Jeśli nie widać tej opcji w menu, kliknij opcję Widok > Menu zaawansowane i ponownie spróbuj wykonać ten krok.
  3. Wybierz pozycję Notatnik (8) i kliknij opcję Zastąp.

Korzystanie ze strony głównej Mój obszar roboczy

Istnieje możliwość zastąpienia domyślnej strony głównej programu IBM Notes inną stroną główną o nazwie Mój obszar roboczy. Mój obszar roboczy składa się z trzech kart zbliżonych wyglądem do kart portalu, w których są wyświetlane takie składniki jak poczta, kalendarz, lista czynności do wykonania itd.

Na niektórych panelach można wyświetlać najczęściej używane aplikacje Notes oraz serwisy WWW - ułatwia to organizowanie codziennych zadań i zarządzanie nimi oraz komunikację z innymi osobami w firmie.

Mój obszar roboczy udostępnia oddzielne karty umożliwiające wykonywanie różnych rodzajów czynności oraz narzędzia, których można używać z dowolnej karty. W poniższych sekcjach opisano sposób używania narzędzi i kart:

 • Narzędzia Szukaj i Uruchamianie
 • Karta Dzisiaj
 • Karta współpracy
 • Karta zespołu
Narzędzia Szukaj i Uruchamianie

Niezależnie od tego, która karta obszaru roboczego jest aktywna, narzędzia Szukaj i Uruchamianie są domyślnie wyświetlane na stronie Mój obszar roboczy.

Narzędzia Szukaj i Uruchamianie

Niezależnie od tego, która karta obszaru roboczego jest aktywna, narzędzia Szukaj i Uruchamianie są domyślnie wyświetlane w prawej części strony Mój obszar roboczy.

Szukaj

Wyszukiwanie w sieci WWW może być wykonywane za pomocą wyszukiwarki Google lub innych wyszukiwarek. Możliwe jest również wyszukiwanie aplikacji w domenie programu Notes, których tytuły zawierają wyszukiwane terminy.

Uruchamianie

Narzędzie Uruchamianie służy do uruchamiania programu Notes lub innych aplikacji oraz do otwierania dokumentów programu Notes i stron WWW przez przeciągnięcie ich do tego narzędzia. Do narzędzia Uruchamianie można również dodać aplikację Notes, wykonując następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Plik > Aplikacja > Otwórz.
 2. Wybierz aplikację i kliknij opcję Zakładka.
 3. Rozwiń folder Więcej zakładek, wybierz folder Mój obszar roboczy - uruchamianie i kliknij przycisk OK.
Wskazówki
 • Aby uzyskać więcej informacji o dowolnym z narzędzi, należy kliknąć znak zapytania ? na panelu narzędzi.
 • Aby tymczasowo ukryć panel narzędzi, należy kliknąć strzałkę po lewej stronie narzędzi. Aby ponownie wyświetlić panel narzędzi, należy kliknąć strzałkę znajdującą się dalej w prawej części Strony głównej.
Karta Dzisiaj

Karta Dzisiaj może służyć do sprawdzania, czy dostępna jest nowa poczta, jak również do wyświetlania pozycji kalendarza lub listy czynności do wykonania na dany dzień. Do uwzględnienia można wybrać jedną lub wszystkie opcje z karty Dzisiaj.

Poniżej przedstawiono czynności, które można domyślnie wykonywać za pomocą paneli na karcie Dzisiaj.

Tabela 37. Opcje karty Dzisiaj
Opcja Czynności

Pokaż ostatnie wiadomości

 • Odczytywanie najnowszej poczty. Sekcja Ostatnie wiadomości jest w ciągu dnia automatycznie odświeżana po dostarczeniu nowych wiadomości do folderu Skrzynka odbiorcza, natomiast pozycja kursora jest odświeżana w odstępach 8-godzinnych. (Jeśli od zamknięcia klienta programu Notes upłynie więcej niż 8 godzin, pozycja kursora zostanie odświeżona po ponownym uruchomieniu programu Notes).
 • Tworzenie nowej wiadomości.
 • Wyświetlanie widoku poczty innego niż Skrzynka odbiorcza lub wyświetlanie zawartości folderu.
 • Rozwijanie obszaru Ostatnie wiadomości w celu uwzględnienia wątków. Po kliknięciu wiadomości zostaje ona wyświetlona w grupie z powiązanymi odpowiedziami, co umożliwia śledzenie całej dyskusji. Wątki są wyświetlane tylko w przypadku bieżącej sesji.
 • Otwieranie pełnego widoku folderu skrzynki odbiorczej.

Pokaż dzisiejszy kalendarz

 • Wyświetlanie pozycji kalendarza na bieżący dzień.
 • Tworzenie nowej pozycji kalendarza. Aby zmienić typ pozycji tworzonej na karcie Dzisiaj, należy zmienić ustawienia domyślne nowych pozycji kalendarza.
 • Otwieranie pełnego widoku kalendarza.

Pokaż czynności do wykonania/powiadomienia/śledzenie

 • Wyświetlanie listy pozycji z widoku Czynności do wykonania.
 • Dodawanie do listy nowej czynności do wykonania.
 • Otwieranie pełnego widoku listy czynności do wykonania.
 • Wyświetlanie mini-widoków Śledzenie lub Nowe powiadomienia (zamiast widoku Czynności do wykonania).
Uwaga: Opcje tego panelu różnią się w zależności od używanego szablonu poczty.
Wskazówki
 • Aby rozszerzyć panel w pionie, należy kliknąć ikonę Maksymalizuj w prawym górnym rogu panelu. Kliknięcie ikony Minimalizuj przywraca pierwotną wielkość panelu.
 • Aby zmienić wielkość panelu, należy umieścić kursor nad obszarem między dwoma panelami, a po zmianie kursora w krzyżyk trzeba kliknąć ramkę panelu i przesunąć ją do góry, w dół, w lewo lub w prawo.
 • Jeśli na panelu otwarty jest pasek Szukaj w widoku, można go zamknąć, klikając ikonę Zamknij w jego prawym górnym rogu. Zwiększy to obszar wyświetlania zawartości panelu.
Karta współpracy

Użytkownicy prawdopodobnie przez większość czasu będą korzystać z karty współpracy. Panel na dole karty doskonale nadaje się do wyświetlania aplikacji lub firmowego serwisu WWW z ogólnymi informacjami kierowanymi do wszystkich pracowników.

Poniżej przedstawiono czynności, które można domyślnie wykonać za pomocą paneli na karcie współpracy. Informacje dotyczące innych zmian wprowadzanych na tej karcie można znaleźć w części Edytowanie strony głównej Mój obszar roboczy.

Tabela 38. Opcje karty Współpraca
Opcja Czynności

Skrzynka odbiorcza

Umożliwia normalne korzystanie ze skrzynki odbiorczej (zawiera pasek czynności) bez konieczności opuszczania strony Mój obszar roboczy.

Uwaga: Odfiltrowywanie niechcianych wiadomości do widoku Spam jest możliwe jedynie w pełnym widoku skrzynki odbiorczej programu poczty elektronicznej.

Panel na dole

Umożliwia wyświetlanie jednej z niżej wymienionych pozycji przez kliknięcie jej odsyłacza znajdującego się pod panelem na dole. Kliknięcie innego odsyłacza powoduje zmianę wyświetlanej pozycji. W przypadku każdej pozycji dostępne są paski czynności i przewijania.

 • Kontakty (domyślnie)
 • Katalog Domino
 • Kalendarz
 • Subskrypcje aplikacji
 • Ulubiony serwis WWW
 • Notatnik
 • Szablon TeamRoom
 • Dowolna aplikacja programu Notes
Uwaga: Odsyłacz Edytuj tę stronę pozwala skonfigurować wszystkie te elementy, dzięki czemu można szybko przełączać się między nimi przez klikanie odsyłaczy znajdujących się pod panelem. W razie potrzeby w miejsce katalogu Domino, notatnika lub aplikacji TeamRoom można wstawić dowolną aplikację programu Notes.
Wskazówki
 • Aby rozszerzyć panel w pionie, należy kliknąć ikonę Maksymalizuj w prawym górnym rogu panelu. Kliknięcie ikony Minimalizuj przywraca pierwotną wielkość panelu.
 • Jeśli na panelu, na którym jest wyświetlana skrzynka odbiorcza lub aplikacja programu Notes, jest otwarty pasek Szukaj w widoku, można go zamknąć, klikając ikonę Zamknij w jego prawym górnym rogu. Zwiększy to obszar wyświetlania widoku poczty lub zawartości aplikacji.
Karta zespołu

Karta ta umożliwia śledzenie nowych ogłoszeń w aplikacji lub serwisie WWW używanym przez członków zespołu uczestniczącego w projekcie do komunikowania się między sobą. Możliwość wyświetlenia kalendarza grupy pozwala tworzyć terminy z uwzględnieniem harmonogramów poszczególnych członków zespołu. Informacje na temat tworzenia kart zespołów dla dodatkowych zespołów projektowych można znaleźć w części Edytowanie strony głównej Mój obszar roboczy.

Tabela 39. Opcje karty Zespół
Opcja Zadanie

Panel u góry

Pozwala skonfigurować jedną lub obie z poniższych pozycji:

 • Serwis WWW zespołu
 • Jedną z aplikacji programu Notes używanych przez zespół, na przykład aplikację dyskusji

Panel na dole

Pozwala skonfigurować jedną lub obie z poniższych pozycji:

 • Kolejną aplikację programu Notes używaną przez zespół
 • Kalendarz grupy (najpierw należy utworzyć kalendarz grupy w pliku poczty elektronicznej)
Wskazówki
 • Po skonfigurowaniu pozycji, które mają być wyświetlane na panelu, można w prosty sposób przełączać się między nimi, klikając odsyłacze tekstowe w prawym górnym rogu panelu.
 • Każdą aplikację lub serwis WWW zespołu wybrane w oknie dialogowym Opcje strony można wyświetlić dopiero po kliknięciu w tym oknie dialogowym przycisku Zakończ. Wybrane ustawienia można zmienić przed kliknięciem przycisku Zamknij, klikając ponownie przycisk Wybierz, lub po kliknięciu przycisku Zamknij, klikając ponownie opcję Edytuj tę stronę w prawym górnym rogu strony Mój obszar roboczy.
 • Jeśli na panelu, na którym jest wyświetlana aplikacja programu Notes, jest otwarty pasek Szukaj w widoku, można go zamknąć, klikając ikonę Zamknij w jego prawym górnym rogu. Zwiększy to obszar wyświetlania zawartości aplikacji.
Edytowanie strony głównej Mój obszar roboczy

Odsyłacz Edytuj tę stronę, widoczny w prawym górnym rogu strony Mój obszar roboczy, służy między innymi do zmieniania wyglądu tej strony oraz do określania, które widoki lub aplikacje mają być wyświetlane na panelach. Kliknięcie odsyłacza Edytuj tę stronę powoduje otwarcie okna dialogowego Opcje strony. W oknie tym znajdują się karty odpowiadające poszczególnym kartom strony Mój obszar roboczy, które umożliwiają modyfikowanie komponentów tej strony.

Uwaga: Niektóre komponenty lub strona Mój obszar roboczy (na przykład logo i narzędzie wyszukiwania) są wyświetlane niezależnie od tego, która karta strony Mój obszar roboczy zostanie wybrana. Aby je edytować, należy kliknąć kartę Podstawowe w oknie dialogowym Opcje strony. W przypadku innych komponentów w oknie dialogowym jest wyświetlana domyślnie karta odpowiadająca wybranej karcie.

W poniższych sekcjach opisano zmiany, które można wprowadzić na stronie Mój obszar roboczy na każdej z kart okna dialogowego Opcje strony:

 • Karta Podstawowe
 • Karta Dzisiaj
 • Karta współpracy
 • Karta lub karty zespołu
Wskazówka: Zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Opcje strony są uwzględniane dopiero po kliknięciu opcji Zakończ w tym oknie. Wprowadzone ustawienia można zmienić, klikając opcję Wybierz ponownie przed kliknięciem opcji Zakończ. W celu zmiany ustawień po kliknięciu opcji Zakończ należy natomiast kliknąć opcję Edytuj tę stronę i powtórzyć proces.
Karta Podstawowe

Karta Podstawowe w oknie dialogowym Opcje strony umożliwia zmienianie ustawień domyślnych poniższych komponentów strony Mój obszar roboczy:

Tabela 40. Opcje komponentów karty Podstawowe
Opcja Zadanie

Tytuł strony głównej (klient Notes Basic)

Pozwala zmienić tytuł strony Mój obszar roboczy na określony przez użytkownika.

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do tego pola, należy kliknąć przycisk Wstecz.

Kontakty funkcji wiadomości błyskawicznych (klient Notes Basic)

Pozwala ukryć lub wyświetlić narzędzie Kontakty funkcji wiadomości błyskawicznych. Klikając przycisk ? obok tego pola, można wyświetlić informacje o funkcji Kontakty wiadomości błyskawicznych. Narzędzie Kontakty funkcji wiadomości błyskawicznych można wyświetlić dopiero po skonfigurowaniu połączenia z firmowym serwerem IBM Sametime. Jeśli narzędzie to jest widoczne, ale wyświetlany jest komunikat <Niedostępny>, należy zalogować się do usługi wiadomości błyskawicznych lub do programu Sametime Connect.

Szukaj

 • Pozwala ukryć lub wyświetlić narzędzie Szukaj. Klikając przycisk ? obok tego pola, można wyświetlić informacje o funkcji wyszukiwania.
 • W przypadku wyszukiwania w sieci WWW należy wybrać wyszukiwarkę, która ma być używana.

Uruchamianie

Pozwala ukryć lub wyświetlić narzędzie Uruchamianie. Klikając przycisk ? obok tego pola, można wyświetlić informacje o funkcji uruchamiania.

Baner

Pozwala wybrać inny kolor lub wzór dla obszaru w górnej części okna Mój obszar roboczy.

Logo

Umożliwia wstawienie logo firmy użytkownika zamiast logo programu IBM Notes.

Uwaga: Maksymalna wysokość obrazu logo to 45 pikseli (w przybliżeniu 0,5 cala lub 1 cm). W przypadku większego obrazu na stronie Mój obszar roboczy wyświetlana będzie jedynie jego górna część o wysokości 45 pikseli. Szerokość obrazka jest natomiast ograniczona tylko rozmiarem monitora.
Karta Dzisiaj

Karta Dzisiaj w oknie dialogowym Opcje strony umożliwia zmienianie ustawień domyślnych poniższych komponentów:

Tabela 41. Opcje komponentów karty Dzisiaj
Opcja Zadanie

Pokaż ostatnie wiadomości

Umożliwia wyświetlanie wiadomości (domyślnie), które pojawiły się w folderze Skrzynka odbiorcza od momentu przeczytania ostatniej wiadomości. Z poziomu tego panelu można wysyłać wiadomości, zmieniać widok lub otwierać folder, a także wyświetlać wątki poczty.

Pokaż dzisiejszy kalendarz

Umożliwia wyświetlanie pozycji kalendarza (domyślnie) na bieżący dzień. Z poziomu tego panelu można planować konferencje i otwierać pełny widok kalendarza.

Pokaż czynności do wykonania/nowe powiadomienia/śledzenie

Umożliwia wyświetlanie jednego z poniższych widoków (wyświetlane opcje zależą od użytego szablonu poczty, czyli projektu, na podstawie którego utworzono aplikację poczty):

 • Wszystkie czynności do wykonania
 • Niezakończone czynności do wykonania
 • Widok Śledzenie
 • Nowe powiadomienia/Czynności do wykonania
Uwaga: Szablon główny, z którego aplikacja Poczta dziedziczy projekt, można określić za pomocą właściwości aplikacji.
Karta współpracy

Karta Współpraca w oknie dialogowym Opcje strony umożliwia zmienianie ustawień dla poniższych komponentów karty Współpraca.

Tabela 42. Opcje komponentów karty Współpraca
Opcja Zadanie

Skrzynka odbiorcza

Zamiast widoku Skrzynka odbiorcza może być wyświetlany widok Wszystkie dokumenty.

Panel na dole

Zmiana serwisu WWW, katalogu Domino, notatnika, szablonu TeamRoom i aplikacji programu Notes wyświetlanych na dolnym panelu karty Współpraca po kliknięciu znajdujących się poniżej odsyłaczy tekstowych.

Karta lub karty zespołu

Karta Zespół w oknie dialogowym Opcje strony umożliwia zmienianie ustawień poniższych komponentów karty Zespół oraz dodawanie nowych kart Zespół.

Tabela 43. Opcje komponentów karty Zespół
Opcja Zadanie

Nazwa karty zespołu

Można zastąpić nazwę karty "Zespół" rzeczywistą nazwą zespołu.

Panel u góry

Pozwala wybrać serwis WWW lub aplikację programu Notes do wyświetlania na górnym panelu karty Zespół po kliknięciu odsyłacza tekstowego umieszczonego w prawym górnym rogu tego panelu.

Panel na dole

Zmiana aplikacji programu Notes lub kalendarzy grupy zespołu wyświetlanych na dolnym panelu karty Zespół po kliknięciu odsyłacza tekstowego w prawym górnym rogu panelu.

Karty dodatkowych zespołów

 • Klikając opcję Dodaj kartę zespołu w dolnej części okna dialogowego, można utworzyć do trzech dodatkowych kart Zespół. Po utworzeniu karty należy kliknąć ją w oknie dialogowym, aby zmienić jej nazwę i wybrać elementy, które mają być na niej wyświetlane (należy wykonać te same czynności co w przypadku pierwszej karty zespołu).
 • Klikając opcję Usuń kartę zespołu w dolnej części okna dialogowego, można usunąć kartę Zespół. Usunięcie karty powoduje usunięcie dodanych do niej elementów.

Korzystanie z obszaru roboczego programu Notes

W obszarze roboczym programu IBM Notes, wcześniejszym interfejsie użytkownika programu Notes, wyświetlane są strony zawierające ikony aplikacji programu Notes.

Obszar roboczy z wyświetlonymi aplikacjami

Otwieranie obszaru roboczego

Kliknij przycisk Otwórz, a następnie wybierz opcję Aplikacje > Obszar roboczy. W poprzednich wersjach folder Aplikacje nosił nazwę Bazy danych. Użytkownicy klienta Notes Basic: wybierz folder Aplikacje na pasku zakładek.

Obszarowi roboczemu można nadać bardziej trójwymiarowy wygląd, dodając teksturę do tła z poziomu preferencji użytkownika. Ponadto można zmienić kolory poszczególnych kart i określić ich nazwy przy użyciu właściwości obszaru roboczego.

Jak utworzyć stronę obszaru roboczego?

W celu uporządkowania odsyłaczy do aplikacji można utworzyć stronę obszaru roboczego. Obszar roboczy może zawierać maksymalnie 32 strony.

 1. Kliknij kartę obszaru roboczego.
 2. Kliknij opcję Utwórz > Strona obszaru roboczego.
 3. W razie potrzeby kliknij przycisk Tak, aby dodać stronę obszaru roboczego i zaktualizować plik pulpitu, lub przycisk Nie, aby anulować dodawanie strony.
 • Nowe strony obszaru roboczego są wstawiane po lewej stronie wybranej strony obszaru roboczego.
 • Jeśli wcześniej nie została jeszcze dodana żadna strona obszaru roboczego, zostanie wyświetlone zapytanie o to, czy plik pulpitu ma zostać zaktualizowany.

Jak nadać nazwę stronie obszaru roboczego?

Aby ułatwić sobie pracę w obszarze roboczym, można nadawać nazwy poszczególnym stronom. Jeśli na przykład używane są trzy typy aplikacji - aplikacje zawierające informacje działu kadr, działu sprzedaży i kontaktów międzynarodowych - to trzy karty obszaru roboczego można nazwać odpowiednio Kadry, Sprzedaż i Kontakty międzynarodowe, a następnie można przenieść aplikacje na strony odpowiadające ich typom.

 1. Kliknij dwukrotnie kartę obszaru roboczego.
 2. W oknie dialogowym Właściwości obszaru roboczego kliknij kartę Informacje i wprowadź nazwę w polu Nazwa strony. Długość nazwy strony nie może przekraczać 32 znaków.

Jak usunąć stronę obszaru roboczego?

Obszar roboczy można łatwo usunąć.

 1. Kliknij wybraną kartę obszaru roboczego.
 2. Kliknij opcję Edycja > Usuń lub naciśnij klawisz Delete.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić operację usuwania, lub kliknij przycisk Nie, aby anulować usuwanie.

Jeśli usuwana strona obszaru roboczego zawiera ikony, zostaną one usunięte z obszaru roboczego wraz ze stroną.

Jak przejść do innej strony obszaru roboczego?

Należy kliknąć kartę obszaru roboczego strony. Jeśli chcesz przejść do innej strony przy użyciu klawiatury, należy nacisnąć klawisz CTRL i strzałkę w lewo lub w prawo.

Jak zmienić kolor karty strony obszaru roboczego?

Użytkownik może zmienić kolor karty obszaru roboczego.

 1. Kliknij dwukrotnie kartę obszaru roboczego.
 2. W oknie Właściwości obszaru roboczego na karcie Informacje kliknij strzałkę w dół obok opcji Kolor karty.
 3. Wybierz kolor z wyświetlonej palety.

Kondensowanie pliku obszaru roboczego

Skondensowanie pliku o nazwie desktop6.ndk, który jest częścią plików obszaru roboczego, pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku. Podczas kondensowania nieużywane miejsce na dysku jest odzyskiwane dzięki usunięciu odwołań do aplikacji, które zostały usunięte z obszaru roboczego.

 1. Kliknij dwukrotnie dowolną kartę obszaru roboczego.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij opcję % w użyciu.
 4. Jeśli ta wartość jest mniejsza niż 85%, kliknij przycisk Kondensuj.

Zarządzanie wielkością pliku obszaru roboczego

 • Aby wielkość pliku desktop6.ndk nie zwiększała się, należy w polu Wielkość pamięci podręcznej wybrać małą liczbę megabajtów (od 1 do 16) w celu ograniczenia wielkości pliku cache.ndk. Program Notes usuwa wtedy starsze, nieużywane elementy projektu z pamięci podręcznej, aby zrobić miejsce na nowe.
 • Pliku cache.ndk nie można skondensować. Kondensowanie obszaru roboczego powoduje zmniejszenie wielkości pliku desktop6.ndk, ale wielkość pliku cache.ndk nie zmienia się.
 • Aby uzyskać dodatkowe miejsce na dysku, można usunąć plik cache.ndk.

Korzystanie z zakładek - tworzenie odsyłaczy do dokumentów i aplikacji

Zakładki to odsyłacze wskazujące na aplikacje programu IBM Notes, widoki, dokumenty lub elementy internetowe, takie jak strony WWW i grupy dyskusyjne. Foldery zakładek służą do ich organizowania. Mogą one zawierać zakładki lub inne foldery.

Użytkownicy klienta Notes Basic

Zakładkę można skopiować i wkleić w taki sam sposób, jak w przypadku tekstu lub dokumentu. Można ją również przeciągnąć do paska zakładek, innego folderu lub między stronami obszaru roboczego. Po pierwszym uruchomieniu programu Notes na pasku zakładek wyświetlane są następujące foldery zakładek:

Foldery zakładek

 • Ulubione zakładki służą do zapisywania ulubionych lub najczęściej używanych zakładek.
 • Aplikacje (poprzednio Bazy danych) to folder, w którym program Notes automatycznie umieszcza kopie wszystkich ikon obszaru roboczego. Każda strona obszaru roboczego (karta) jest wyświetlana jako folder, a ikony - jako zakładki, które są umieszczane w odpowiednich folderach. Obszar roboczy można otworzyć za pomocą ikon umieszczonych w tym folderze.
 • Więcej zakładek - zawiera folder Utwórz, w którym znajdują się zakładki często tworzonych dokumentów - na przykład notatek lub pozycji kalendarza. Zawiera także folder Autostart, w którym znajdują się odsyłacze do aplikacji uruchamianych automatycznie po otwarciu programu Notes. Do tego folderu można na przykład przeciągnąć kartę Poczta, aby program Poczta był uruchamiany podczas każdego procesu logowania się lub ponownego uruchamiania programu Notes.
 • Historia to funkcja zbliżona do historii w przeglądarce WWW. W tym folderze znajduje się chronologicznie uporządkowana lista zakładek wszystkich dokumentów, widoków, aplikacji i stron WWW, które były przeglądane danego dnia. Na pierwszym miejscu znajduje się pozycja, która była wyświetlana jako ostatnia. Folder ten zawiera także oznaczone datami podfoldery, w których znajdują się listy zakładek z ostatnich siedmiu dni. Widok Historia umożliwia sortowanie pozycji według daty, serwisu lub tytułu.
 • Odsyłacze programu Internet Explorer są wyświetlane tylko w przypadku zainstalowania odpowiedniej przeglądarki. Zawierają one zakładki lokalizacji zdefiniowanych w programie Internet Explorer.

Wyświetlanie zakładek

Zakładki można wyświetlać na pasku zakładek, na liście zakładek lub w obszarze roboczym. Zakładki można układać, przeciągając je i upuszczając w odpowiednich miejscach. Zakładkom towarzyszy także rozbudowane menu kontekstowe.

Pasek zakładek

Pasek zakładek jest listą ikon rozmieszczonych wzdłuż lewej krawędzi okna programu Notes. Ponieważ Pasek zakładek jest zawsze widoczny, zapewnia on łatwy dostęp do najczęściej używanych zakładek. Każda ikona umieszczona na pasku zakładek umożliwia otwarcie zakładki lub listy zakładek (m.in. zakładek ulubionych stron WWW zdefiniowanych w przeglądarce).

Wyświetlanie w postaci listy

Lista zakładek zawiera zakładki i foldery zakładek. Aby wyświetlić określoną listę, należy kliknąć odpowiednią ikonę folderu na pasku zakładek. Aby lista nie została automatycznie zamknięta, należy kliknąć ikonę pinezki. Kliknięcie dowolnego miejsca głównego okna programu Notes lub ikony z symbolem X spowoduje zamknięcie listy.

Lista zakładek zawiera menu Sortuj i Widok, które umożliwiają dostosowanie listy zakładek lub wyświetlenie ich w postaci obszaru roboczego. Można także kliknąć ikonę Nowy folder, aby utworzyć nowy folder zakładek, lub ikonę Wyszukiwanie, aby wyszukać określoną zakładkę.

Wskazówka: Przy wyszukiwaniu zakładek można korzystać z funkcji automatycznego uzupełniania.

Lista zakładek

Wyświetlanie w postaci obszaru roboczego

Zakładki można wyświetlać nie tylko w postaci pionowej listy, ale także w postaci strony obszaru roboczego. Ikony są wówczas rozmieszczane na siatce i porządkowane według kart. Aby wyświetlić zakładki w ten sposób, należy kliknąć folder na pasku zakładek, a następnie wybrać opcję Widok > Wyświetl jako obszar roboczy w górnej części listy zakładek.

Obszar roboczy zakładek

Użytkownicy klienta Notes Standard

Zakładkę można skopiować i wkleić tak samo jak tekst czy dokument. Można ją również przeciągnąć do listy Otwórz, do innego folderu lub między stronami obszaru roboczego. Po pierwszym uruchomieniu programu Notes na liście Otwórz są wyświetlane następujące foldery zakładek:

 • Ulubione zakładki służą do zapisywania ulubionych lub najczęściej używanych zakładek.
 • Aplikacje (poprzednio Bazy danych) to folder, w którym program Notes automatycznie umieszcza kopie wszystkich ikon obszaru roboczego. Każda strona obszaru roboczego (karta) jest wyświetlana jako folder, a ikony - jako zakładki, które są umieszczane w odpowiednich folderach. Obszar roboczy można otworzyć za pomocą ikon umieszczonych w tym folderze.
 • Więcej zakładek - zawiera folder Utwórz, w którym znajdują się zakładki często tworzonych dokumentów - na przykład notatek lub pozycji kalendarza. Zawiera także folder Autostart, w którym znajdują się odsyłacze do aplikacji uruchamianych automatycznie po otwarciu programu Notes. Do tego folderu można na przykład przeciągnąć kartę Poczta, aby program Poczta był uruchamiany podczas każdego procesu logowania się lub ponownego uruchamiania programu Notes.
 • Historia to funkcja zbliżona do historii w przeglądarce WWW. W tym folderze znajduje się chronologicznie uporządkowana lista zakładek wszystkich dokumentów, widoków, aplikacji i stron WWW, które były przeglądane danego dnia. Na pierwszym miejscu znajduje się pozycja, która była wyświetlana jako ostatnia. Folder ten zawiera także oznaczone datami podfoldery, w których znajdują się listy zakładek z ostatnich siedmiu dni. Widok Historia umożliwia sortowanie pozycji według daty, serwisu lub tytułu.
 • Odsyłacze programu Internet Explorer są wyświetlane tylko w przypadku zainstalowania odpowiedniej przeglądarki. Zawierają one zakładki lokalizacji zdefiniowanych w programie Internet Explorer.
Uwaga: W przypadku aktualizacji z poprzedniej wersji produktu Notes nie wszystkie foldery zakładek mogą być dostępne. Foldery usunięte poprzednio z paska zakładek osobistych po aktualizacji klienta Notes nie będą wyświetlane na liście Otwórz.

Wyświetlanie zakładek

Zakładki można wyświetlić na liście Otwórz. Zakładki można układać, przeciągając je i upuszczając w odpowiednich miejscach. Zakładkom towarzyszy także rozbudowane menu kontekstowe.

Lista Otwórz

Aby wyświetlić listę zakładek i folderów zakładek, należy kliknąć przycisk Otwórz.

Wyświetlanie w postaci obszaru roboczego

Zakładki można wyświetlać nie tylko w postaci pionowej listy, ale także na stronie obszaru roboczego z poprzedniej wersji (ikony są wówczas umieszczone w siatce i uporządkowane według kart). Aby wyświetlić zakładki w ten sposób, należy kliknąć opcję Otwórz > Aplikacje, a następnie należy wybrać z listy pozycję Obszar roboczy. Jeśli lista Otwórz została zadokowana, można kliknąć folder Aplikacje, a następnie kliknąć następującą ikonę:

ikona, która wygląda jak obszar roboczy

Jak utworzyć zakładki?

Istnieje kilka sposobów tworzenia zakładek.

 • Kliknij dokument lub kartę okna prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Utwórz zakładkę.
 • Przeciągnij kartę okna na listę Otwórz, na pasek zakładek lub do folderu zakładek w górnej części listy Otwórz.
 • Przeciągnij ikonę aplikacji programu IBM Notes z obszaru roboczego na listę Otwórz lub do folderu zakładek.
 • W aplikacji programu Notes wybierz opcję Utwórz > Zakładka.
 • Aby utworzyć zakładkę do adresu URL, przeciągnij ikonę wyświetlaną obok adresu URL z przeglądarki zewnętrznej do folderu zakładek lub do listy Otwórz. Z przeglądarki wbudowanej, w której strona WWW jest wyświetlana jako karta okna przy otwieraniu serwisu WWW, przeciągnij adres URL.
Uwaga: W przypadku przeciągania zakładki na listę Otwórz otwarcie listy następuje z niewielkim opóźnieniem. Po wyświetleniu listy Otwórz można upuścić zakładkę w odpowiednim miejscu.

Jak ustawić zakładkę jako swoją stronę główną?

Po utworzeniu zakładki aplikacji, dokumentu lub strony WWW można ustawić tę zakładkę jako stronę główną, która będzie domyślnie wyświetlana przy każdym uruchomieniu programu IBM Notes. Ustawienie to można zmienić w dowolnym momencie.

Ustawianie zakładki jako strony głównej

 1. Kliknij wybraną zakładkę prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz opcję Ustaw jako stronę główną.
 3. Po wyświetleniu zapytania kliknij opcję Tak.
Uwaga: Jeśli dla żądanej aplikacji programu Notes nie utworzono zakładki, przeciągnij kartę okna otwartej aplikacji na listę Otwórz lub pasek zakładek.

Anulowanie ustawienia zakładki jako strony głównej

Aby przywrócić domyślną stronę główną, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz folder Ulubione zakładki na liście Otwórz lub na pasku zakładek.
 2. Kliknij zakładkę Strona główna prawym przyciskiem myszy.
 3. Wybierz opcję Ustaw jako stronę główną.
 4. Po wyświetleniu zapytania kliknij opcję Tak.
Wskazówka: Jeśli w folderze Ulubione zakładki nie ma zakładki Strona główna, kliknij opcję Plik > Aplikacja > Otwórz i otwórz plik BOOKMARK.NSF znajdujący się w katalogu Dane. Przeciągnij kartę okna Strona główna do folderu Ulubione zakładki.

Używanie zakładek

Zakładki i ich foldery można łatwo dostosować do własnych potrzeb i zarządzać nimi za pomocą różnych menu i narzędzi, w tym między innymi za pomocą menu kontekstowych (wyświetlanych po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) oraz przeciągania i upuszczania.

Użytkownicy klienta Notes Standard

Kartę okna dokumentu lub aplikacji można skopiować z paska kart okien do listy Otwórz lub do folderu zakładek. Należy wybrać kartę okna otwartego dokumentu lub aplikacji i przeciągnąć ją na listę Otwórz. Lista zostanie otwarta z niewielkim opóźnieniem - po jej otwarciu upuść element na listę lub do folderu. Zakładki można uporządkować, przeciągając je i upuszczając w żądanym miejscu na liście Otwórz lub w folderach zakładek.

Przeciąganie i upuszczanie umożliwia przenoszenie zakładek i zmianę ich kolejności oraz wykonywanie następujących zadań:

Zadanie

Procedura

Kopiowanie pliku z systemu operacyjnego na listę Otwórz lub do folderu zakładek

Wybierz plik na pulpicie systemu operacyjnego lub w systemie plików, a następnie przeciągnij go na listę Otwórz lub do folderu zakładek.

Uruchamianie aplikacji z listy Otwórz lub folderu zakładek

Wybierz skrót lub plik wykonywalny aplikacji na pulpicie systemu operacyjnego lub w systemie plików, a następnie przeciągnij go na listę Otwórz lub do folderu zakładek.

Uwaga: Nieobsługiwane na komputerach Macintosh.

Kopiowanie dokumentu lub aplikacji z karty okna na listę Otwórz lub do folderu zakładek

Wybierz kartę okna otwartego dokumentu lub aplikacji i przeciągnij ją na listę Otwórz lub do folderu zakładek.

Kopiowanie zakładki między folderami zakładek

W folderze zakładek wybierz zakładkę, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie przeciągnij zakładkę do innego folderu zakładek.

Przenoszenie zakładki między folderami zakładek

W folderze zakładek wybierz zakładkę i przeciągnij ją do innego folderu zakładek.

Otwieranie aplikacji przy uruchomieniu

Na pulpicie systemu operacyjnego lub w systemie plików wybierz skrót lub plik wykonywalny dowolnej aplikacji, która ma być automatycznie otwierana podczas uruchamiania, a następnie przeciągnij go do folderu Więcej zakładek > Uruchamianie.

Tworzenie repliki

Przeciągnij zakładkę lub ikonę aplikacji z obszaru roboczego i upuść ją na ikonę Replikacja (spowoduje to otwarcie strony Replikacja i synchronizacja).

Dodawanie adresu URL do listy Otwórz lub folderu zakładek Przeciągnij jeden z następujących elementów na listę Otwórz lub do folderu zakładek:
 • Z przeglądarki zewnętrznej przeciągnij ikonę wyświetlaną obok adresu URL.
 • We wbudowanej przeglądarce zaznacz adres URL i przeciągnij go.
Ustawianie zakładki jako strony głównej Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę, a następnie wybierz opcję Ustaw zakładkę jako stronę główną. Aby przywrócić domyślną stronę główną, kliknij opcję Ulubione zakładki > Domyślna strona główna, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Domyślna strona główna i jeszcze raz wybierz opcję Ustaw zakładkę jako stronę główną.

Porady:

 • Jeśli wyświetlona jest lista zakładek, w celu wyświetlenia obszaru roboczego można kliknąć dwukrotnie ikonę folderu, która znajduje się na liście.
 • Do poruszania się między zakładkami w obszarze roboczym można używać klawiszy strzałek.
 • Do poruszania się między kartami w folderze plików można używać klawisza Tab.
 • Do wybierania wielu zakładek można użyć klawiszy Ctrl lub Shift.
 • W celu znalezienia zakładki na liście można użyć funkcji automatycznego uzupełniania (najpierw należy unieruchomić otwartą listę).

Użytkownicy klienta Notes Basic

Menu Widok na liście zakładek umożliwia wykonywanie następujących czynności:

 • Zmiana wielkości ikon zakładek na liście zakładek
 • Wyświetlenie serwerów, na które wskazują zakładki.
 • Wyświetlenie liczby nieprzeczytanych dokumentów w oznaczonej zakładką aplikacji Notes.
 • Przywracanie domyślnego układu zakładek na pasku zakładek. Na przykład, jeśli usunięto folder Historia, można go odtworzyć.

Przeciąganie i upuszczanie umożliwia przenoszenie zakładek i zmianę ich kolejności oraz wykonywanie następujących zadań:

Zadanie

Procedura

Kopiowanie pliku z systemu operacyjnego na pasek zakładek lub do folderu zakładek

Wybierz plik na pulpicie systemu operacyjnego lub w systemie plików, a następnie przeciągnij go na pasek lub do folderu zakładek.

Uruchamianie aplikacji z paska zakładek lub folderu zakładek

Wybierz skrót lub plik wykonywalny aplikacji na pulpicie systemu operacyjnego lub w systemie plików, a następnie przeciągnij go na pasek lub do folderu zakładek.

Uwaga: Nieobsługiwane na komputerach Macintosh.

Kopiowanie dokumentu lub aplikacji z paska albo folderu zakładek do systemu operacyjnego

W programie Notes wybierz na pasku lub w folderze zakładek dokument albo aplikację, a następnie przeciągnij wybrany plik na pulpit systemu operacyjnego lub do systemu plików.

Kopiowanie dokumentu lub aplikacji z karty okna na pasek zakładek lub do folderu zakładek

Wybierz kartę okna otwartego dokumentu lub aplikacji i przeciągnij ją na pasek zakładek lub do folderu zakładek.

Kopiowanie zakładki między folderami zakładek

W folderze zakładek wybierz zakładkę, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie przeciągnij zakładkę do innego folderu zakładek.

Przenoszenie zakładki między folderami zakładek

W folderze zakładek wybierz zakładkę i przeciągnij ją do innego folderu zakładek.

Otwieranie aplikacji przy uruchomieniu

Przeciągnij kartę okien dowolnej aplikacji, która ma być otwierana automatycznie po uruchomieniu, do folderu Więcej zakładek > Uruchamianie.

Tworzenie repliki

Przeciągnij zakładkę lub ikonę aplikacji z obszaru roboczego i upuść ją na ikonę Replikacja (spowoduje to otwarcie strony Replikacja i synchronizacja).

Dodawanie adresu URL z wbudowanej przeglądarki do folderu zakładek Ze strony WWW otwartej na karcie okna programu Notes przeciągnij kartę okna na pasek, do folderu lub na listę zakładek, aby zaznaczyć zakładką odsyłacz do strony WWW.
Ustawianie zakładki jako strony głównej Kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę, a następnie wybierz opcję Ustaw zakładkę jako stronę główną. Aby przywrócić domyślną stronę główną, kliknij opcję Ulubione zakładki > Domyślna strona główna, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Domyślna strona główna i jeszcze raz wybierz opcję Ustaw zakładkę jako stronę główną.

Widoki i foldery programu Notes

W widokach są wyświetlane dokumenty spełniające podobne kryteria. Na przykład w aplikacji Poczta jest dostępny widok Wszystkie dokumenty, w którym są wyświetlane wszystkie dokumenty zawarte w aplikacji poczty elektronicznej, i widok Wysłane, w którym są wyświetlane tylko dokumenty wysłane przez użytkownika.

W widoku można wybierać, sortować lub klasyfikować dokumenty. Można również wyświetlać informacje o dokumentach znajdujących się na liście, takie jak nazwisko autora lub data utworzenia. W widoku mogą być wyświetlane wszystkie dokumenty znajdujące się w aplikacji lub tylko niektóre z nich.

W niektórych widokach, jak na przykład w skrzynce odbiorczej, są wyświetlane ikony informujące o statusie dostępności programu Sametime, wskazujące, czy została wysłana odpowiedź na wiadomość e-mail, oznaczające wiadomość wybraną do śledzenia i wiele innych.

Foldery

Foldery umożliwiają przechowywanie powiązanych ze sobą dokumentów i zarządzanie nimi. Foldery umożliwiają porządkowanie dokumentów i wybieranie sposobu ich prezentacji. Folder może pozostać folderem osobistym lub można go udostępnić do współużytkowania dla innych użytkowników aplikacji. Program IBM Notes zapisuje utworzony folder osobisty w jednym z dwóch miejsc:
 • W aplikacji programu Notes (pod warunkiem uzyskania zezwolenia menedżera aplikacji). Umożliwia to korzystanie z folderu na różnych stacjach roboczych.
 • W lokalnych plikach danych. W tym przypadku z folderu można korzystać wyłącznie na określonej stacji roboczej.

Panele

W programie Notes są dostępne trzy typy paneli: panel nawigacyjny, panel widoku oraz panel podglądu. Na panelu nawigacyjnym (zwanym również nawigatorem) po lewej stronie ekranu wyświetlane są wszystkie widoki i foldery oraz rozwijany miniwidok wiadomości śledzonych, nowych powiadomień oraz czynności do wykonania. Z prawej strony znajduje się panel widoku, w którym wyświetlana jest lista dokumentów znajdujących się w folderze lub widoku wybranym na panelu nawigacyjnym. Aby wyświetlić zawartość dokumentu, można otworzyć panel podglądu.

Pasek działań

Widoki w aplikacji programu Notes mogą zawierać pasek działań z przyciskami odpowiadającymi typowym zadaniom wykonywanym w danej aplikacji. Pasek działań, jeśli istnieje, jest wyświetlany nad nagłówkami kolumn.

Pasek działań z przyciskami paska działań

Współużytkowane i prywatne widoki oraz foldery

Istnieją dwa główne typy widoków i folderów w aplikacji Notes: współużytkowane (dostępne dla wielu użytkowników) i prywatne (dostępne dla jednej osoby).

Istnieje także możliwość tworzenia widoków lub folderów, które zmieniają się ze współużytkowanych na prywatne przy ich pierwszym użyciu. Typ folderu lub widoku jest określany podczas jego tworzenia. Raz wybranego typu nie można później zmienić.

Tabela 44. Opisy widoków i folderów

Typ widoku lub folderu

Przeznaczenie

Prywatny

Dostępny tylko dla tego użytkownika programu Notes, który go utworzył.

Współużytkowany

Dostępny dla wszystkich użytkowników.

Współużytkowany - zawiera dokumenty nieprzechowywane w żadnym folderze (dotyczy tylko widoków)

Tworzony jest współużytkowany widok na podstawie wersji widoku lub folderu. Umożliwia użytkownikom wyświetlanie dokumentów nieprzechowywanych w folderach.

Współużytkowany - zawiera usunięte dokumenty (dotyczy tylko widoków)

Tworzona jest współużytkowana wersja widoku lub folderu. Umożliwia użytkownikom wyświetlanie listy dokumentów usuniętych z aplikacji.

Usunięte dokumenty mogą zostać odzyskane przez ich przeciągnięcie z kosza do odpowiedniego folderu. Ten widok działa przy założeniu, że menedżer aplikacji wybrał wcześniej opcję Zezwalaj na usuwanie logiczne na karcie Zaawansowane okna Właściwości aplikacji. Włączenie opcji "usuwania logicznego" i utworzenie takiego widoku umożliwia łatwe i szybkie odtworzenie przypadkowo usuniętych dokumentów.

Współużytkowany - prywatny przy pierwszym użyciu

Tworzona jest współużytkowana wersja widoku lub folderu. Gdy użytkownik po raz pierwszy otworzy taki widok lub folder, automatycznie zostanie utworzona jego kopia. Kopia różni się od oryginału tym, że jest jego prywatną wersją. Wersja prywatna jest tworzona w aplikacji, jeśli użytkownik ma do niej dostęp. W przeciwnym razie jest ona tworzona w pliku pulpitu użytkownika (.ndk).

Gdy użytkownik utworzy prywatną kopię, widok lub folder nie może automatycznie dziedziczyć zmian projektu, tak jak to się dzieje w przypadku reszty aplikacji. Aby zaktualizować współużytkowany, prywatny widok zgodnie z najnowszymi zmianami wprowadzonymi w projekcie, należy usunąć prywatną kopię widoku, a następnie zastąpić ją zaktualizowanym widokiem.

Aby zaktualizować folder, należy najpierw skopiować odpowiednie dokumenty do innego folderu. Następną czynnością jest usunięcie prywatnej kopii folderu i zastąpienie jej zaktualizowaną wersją. Można też wybrać opcję Działania > Folder > Aktualizuj projekt folderu, jeśli jest ona dostępna - na przykład w aplikacji Poczta.

Współużytkowany - prywatny na pulpicie przy pierwszym użyciu

Tworzona jest współużytkowana wersja widoku lub folderu. Gdy użytkownik po raz pierwszy otworzy taki widok lub folder, automatycznie zostanie utworzona jego kopia. Kopia różni się od oryginału tym, że jest jego prywatną wersją. Folder ten jest tworzony na pulpicie nawet wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienie do tworzenia prywatnych folderów w aplikacji.

Gdy użytkownik utworzy prywatną kopię, widok lub folder nie może automatycznie dziedziczyć zmian projektu, tak jak to się dzieje w przypadku reszty aplikacji. Aby zaktualizować współużytkowany, prywatny widok zgodnie z najnowszymi zmianami wprowadzonymi w projekcie, należy usunąć prywatną kopię widoku, a następnie trzeba zastąpić ją zaktualizowanym widokiem.

Aby zaktualizować folder, najpierw należy skopiować odpowiednie dokumenty do innego folderu. Następną czynnością jest usunięcie prywatnej kopii folderu i zastąpienie jej zaktualizowaną wersją. Można też wybrać opcję Działania > Aktualizuj projekt folderu, jeśli jest ona dostępna - na przykład w aplikacji Poczta.

Tworzenie i usuwanie widoków

Posiadając odpowiednie prawa dostępu, można tworzyć widoki w aplikacjach programu Notes. Użytkownicy mogą również usuwać dowolne widoki, które wcześniej utworzyli.

Tworzenie widoku

 1. Wybierz lub otwórz aplikację, w której chcesz utworzyć widok.
 2. Z menu wybierz opcję Utwórz > Widok.
 3. Wpisz nazwę widoku.
 4. Wybierz typ widoku.
 5. W polu Wybierz lokalizację nowego widoku wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli widok ma znajdować się na najwyższym poziomie, nie dokonuj wyboru w tym polu.
  • Jeśli widok ma znajdować się w określonej lokalizacji, wybierz żądaną lokalizację.
 6. Kliknij przycisk Kopiuj z i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Pusty, jeśli nie chcesz kopiować stylu innego widoku.
  • Kliknij widok, którego styl chcesz skopiować. Jeśli w danym stylu jest używana formuła wyboru, kryteria wyboru w danym widoku zostaną wyświetlone w polu Warunki wyboru.
 7. Opcjonalne: Jeśli w żadnym z istniejących widoków lub folderów aplikacji informacje nie są prezentowane w wymagany sposób, można utworzyć folder dostosowany do konkretnych wymagań, klikając opcję Zapisz i dostosuj.
 8. Aby dodać własne warunki wyboru przy użyciu formuły, wybierz opcję Według formuły, a następnie wpisz formułę w odpowiednim miejscu.
 9. Opcjonalne: W celu dodania warunku wyszukiwania kliknij przycisk Dodaj warunek.
 10. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nowy widok.

Informacje o dostosowywaniu folderu i języku formuł zawierają odpowiednio tematy "Tworzenie widoku o schemacie standardowym" i "Język formuł" w pomocy programu IBM Domino Designer. Aby pobrać lub wyświetlić pomoc do produktu Domino Designer, należy skorzystać z dokumentacji dostępnej w sieci WWW.

Usuwanie widoku

 1. Na panelu nawigacyjnym wybierz widok, który ma zostać usunięty.
 2. Z menu wybierz opcję Działania > Opcje widoku > Usuń widok.
 3. Gdy zostanie wyświetlone zapytanie o usunięcie widoku, kliknij przycisk Tak.

Praca z widokami

Między widokami najłatwiej jest przechodzić, korzystając z panelu nawigacyjnego. Ponadto przy użyciu menu Widok można wykonywać różne zadania, takie jak odświeżanie widoku, wyświetlanie tylko nieprzeczytanych lub wybranych dokumentów albo przeszukiwanie widoku.

Jeśli w widoku jest wiele dokumentów uporządkowanych w różnych kategoriach, można zwijać lub rozwijać odpowiednie kategorie lub podkategorie, wybierając opcję Widok > Rozwiń/Zwiń.

Jeśli w widoku otwarto dokument, a następnie przypadkowo zamknięto widok, można otworzyć widok, nie zamykając dokumentu, przez kliknięcie opcji Widok > Przejdź do widoku nadrzędnego.

Aby wyświetlić lub ukryć panel podglądu, należy kliknąć w menu opcję Widok > Panel podglądu, a następnie zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie pola wyboru Wyświetl podgląd.

Dostosowywanie sposobu wyświetlania kolumn widoku

Sposób wyświetlania informacji w widokach można dostosowywać.

 1. Otwórz widok, którego sposób wyświetlania chcesz dostosować.
 2. W menu kliknij opcję Widok > Dostosuj ten widok.
 3. Zaznacz nazwy kolumn, które mają być wyświetlane w widoku.
 4. Podświetl kolumnę i wykonaj dowolną z następujących czynności, aby ją dostosować:
  • Kliknij opcję Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby przenieść kolumnę odpowiednio w lewo i w prawo.

   Wskazówka: Kolumnę można również przenieść, przeciągając ją w żądane miejsce.

  • Zmień porządek sortowania w wybranej kolumnie:

   Rosnąco - najnowsze dokumenty są wyświetlane na dole kolumny.

   Malejąco - najnowsze dokumenty są wyświetlane na górze kolumny.

   Brak - aby nie zezwolić na sortowanie kolumny.

  • Zmień szerokość kolumny.
  • W widokach kalendarza można zaznaczyć pole wyboru Ukryj tylko w tym formacie kalendarza, aby ukryć wybrane kolumny tylko w bieżącym widoku. Jeśli na przykład w widoku kalendarza Jeden tydzień zostanie usunięte zaznaczenie pola wyboru Koniec, a następnie zostanie wybrana opcja Ukryj kolumny, podczas wyświetlania kalendarza w tym formacie dla pozycji nie będzie wyświetlany czas zakończenia. Będą one jednak nadal dostępne w innych formatach kalendarza.
 5. W obszarze Cały widok można wprowadzić zmiany interlinii i sposobu wyświetlania wierszy dla całego widoku.
 6. Kliknij przycisk OK. Zmiany zostaną wprowadzone przy następnym otwarciu tego widoku.

Wyświetlanie wszystkich kolumn i wyświetlanie kolumn bez tytułu w skrzynce odbiorczej

Lista Kolumny do wyświetlania może zawierać kolumny bez tytułu. W widocznych kolumnach bez tytułu są wyświetlane ikony, które są związane z dokumentem i przenoszone wraz z przylegającą kolumną. Na przykład w skrzynce odbiorczej kolumny, w których są wyświetlane ikony, takie jak flagi śledzenia, są kolumnami bez tytułu.

Aby na liście kolumn do dostosowania były wyświetlane wszystkie kolumny bez tytułu, należy wybrać opcję Pokaż wszystkie. Wybranie lub anulowanie wyboru opcji Pokaż wszystkie spowoduje jednak utratę wszystkich dostosowań widoku ustawionych przez użytkownika.

Jeśli opcja Pokaż wszystkie nie jest wybrana, kolumny ikon nie ma na liście kolumn do dostosowania, ale przeniesienie kolumny Temat powoduje również przeniesienie kolumny ikon.

Jeśli opcja Pokaż wszystkie zostanie wybrana, kolumny bez tytułów będzie można przenosić niezależnie od kolumn z tytułami.

Uwaga: Aby odtworzyć oryginalne wartości w widoku, kliknij opcję Widok > Dostosuj ten widok i kliknij opcję Domyślne.

Zarządzanie widokami przy użyciu kategorii

Kategorie służą do porządkowania danych w widokach, które zawierają wiele dokumentów, a także polepszają przejrzystość tych widoków. Kategorie mogą być sortowane alfabetycznie oraz według numerów lub dat.

W zależności od projektu aplikacji kategorie mogą być wyświetlane tylko wtedy, gdy znajdują się w nich jakiekolwiek dokumenty.

Własne dokumenty można klasyfikować w każdym widoku, w którym jest dostępna ta opcja. Aby klasyfikować dokumenty utworzone przez innych użytkowników w aplikacji, wymagany jest poziom dostępu Edytujący.

Tworzenie kategorii lub podkategorii

W celu utworzenia kategorii lub podkategorii należy wykonać następujące kroki. Podkategorie są wyświetlane pod nazwami kategorii i są względem nich wcięte.

 1. Wybierz dokument, który ma zostać sklasyfikowany.
 2. Z menu wybierz opcję Działania > Klasyfikuj.
 3. W polu Dodaj kategorię wpisz nazwę kategorii. Aby utworzyć podkategorię, wpisz nazwę kategorii, ukośnik odwrotny (\), a następnie nazwę podkategorii, na przykład:
  Planowanie sprzedaży\Pokazy i targi
 4. Opcjonalnie: aby utworzyć kilka nowych kategorii jednocześnie, oddziel ich nazwy przecinkami, na przykład:
  Planowanie sprzedaży, Prezentacje handlowe
 5. Kliknij przycisk Dodaj.
 6. Kliknij przycisk OK.

Praca z kategoriami

Opcja menu Działania > Klasyfikuj umożliwia wykonywanie następujących zadań:

Tabela 45. Zadania zarządzania kategoriami

Zadanie

Czynności

Dodawanie kategorii do dokumentu lub usuwanie kategorii z dokumentu.

 1. Zaznacz jeden lub więcej dokumentów.
 2. Kliknij opcję Działania > Klasyfikuj.
 3. Zaznacz kategorie, aby je dodać, lub usuń znaczniki wyboru kategorii.

Zmienianie nazwy kategorii

 1. Zaznacz wszystkie dokumenty w danej kategorii.
 2. Kliknij opcję Działania > Klasyfikuj.
 3. Usuń znacznik wyboru z istniejącej kategorii.
 4. Wprowadź nową nazwę w polu Dodaj kategorię, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Usuwanie kategorii

Aby usunąć kategorię z widoku, należy usunąć wszystkie dokumenty z tej kategorii.

 1. Zaznacz wszystkie dokumenty w danej kategorii.
 2. Kliknij opcję Działania > Klasyfikuj.
 3. Usuń znacznik wyboru z istniejącej kategorii.

Usuwanie kategorii czynności do wykonania

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje. (Użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje).
 2. Rozwiń menu Kalendarz i Czynności do wykonania.
 3. Kliknij opcję Kalendarz i czynności do wykonania > Wyświetlanie > Pozycje.
 4. W obszarze Kategorie usuń nazwy kategorii, które chcesz usunąć.

Tworzenie i usuwanie folderów

Do tworzenia folderów osobistych w aplikacji programu Notes wymagany jest dostęp co najmniej na poziomie Czytelnika na liście kontroli dostępu (Access Control List - ACL) aplikacji. Nikt poza danym użytkownikiem nie może odczytać ani usunąć jego folderów prywatnych.

Tworzenie folderu

Aby utworzyć folder prywatny na podstawie domyślnego projektu folderu dla aplikacji, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację, w której chcesz utworzyć folder.
 2. Kliknij opcję Utwórz > Folder.
  Wskazówka: W aplikacji Poczta kliknij przycisk Folder na pasku działań, a następnie kliknij opcję Utwórz folder.
 3. Wpisz nazwę, wybierz położenie folderu i kliknij przycisk OK.

Tworzenie folderu przy użyciu opcji zaawansowanych

Aby tworzyć foldery współużytkowane oparte na innym stylu niż domyślny styl aplikacji, należy skorzystać z opcji w sekcji Zaawansowane. Do tworzenia folderów współużytkowanych w aplikacji wymagany jest dostęp co najmniej na poziomie Edytującego oraz uprawnienie dostępu Tworzenie folderów/widoków współużytkowanych na liście ACL. Aby użyć innego stylu niż domyślny, można wybrać styl folderu, skopiować styl folderu z innego istniejącego folderu lub utworzyć własne atrybuty dla stylu folderu.

 1. Wykonaj kroki 1-3 powyższej procedury, a następnie kliknij opcję Zaawansowane.
 2. Opcjonalne: Wybierz ustawienie w polu Typ folderu.
 3. Opcjonalne: Kliknij opcję Kopiuj z, aby wybrać styl istniejącego folderu. Jeśli nie chcesz kopiować stylu z żadnego folderu, wybierz opcję Pusty.
 4. Opcjonalne: (Dla projektantów aplikacji) Kliknij opcję Zapisz i dostosuj, aby utworzyć folder lub widok z dostosowanym projektem.

  Procedury dostosowywania folderu można znaleźć w temacie "Projektowanie folderów" w pomocy programu IBM Domino Designer. Aby pobrać lub wyświetlić pomoc do produktu Domino Designer 8, należy skorzystać z dokumentacji dostępnej w sieci WWW.

Usuwanie folderu

Po usunięciu folderu zawarte w nim dokumenty pozostają w widoku Wszystkie dokumenty, chyba że wcześniej zostały usunięte z folderu. Ostrzeżenie: Nie ma możliwości odtworzenia usuniętego folderu.

 1. Na panelu nawigacyjnym kliknij folder, który chcesz usunąć.
 2. W menu wybierz opcję Działania > Opcje folderu > Usuń folder.

Dodawanie lub usuwanie dokumentów w folderze

Dokument można dodać do folderu, przenosząc go i równocześnie usuwając z innych folderów lub dodając go do folderu i równocześnie pozostawiając kopię dokumentu w pierwotnym folderze.

 1. Wybierz dokument.
 2. Kliknij opcję Działania > Folder > Przenieś do folderu.
  Wskazówka: Jeśli aplikacja zawiera przycisk działania Folder, można przenieść dokument, klikając ten przycisk. W niektórych aplikacjach ta opcja jest dostępna po kliknięciu opcji Działania > Przenieś do folderu.
 3. Kliknij nazwę folderu lub kliknij przycisk Utwórz nowy folder, aby utworzyć nowy folder.
 4. Kliknij jedną z następujących opcji:
  • Przenieś: aby umieścić dokument w folderze i usunąć go z innych folderów.
  • Dodaj: aby umieścić dokument w folderze, nie usuwając go z innych folderów.
Wskazówka: Dokument można również przenieść do folderu, przeciągając go.

Usuwanie dokumentu z folderu

Usunięcie dokumentu z folderu nie powoduje jego usunięcia z aplikacji ani z widoków. Dokument ten nadal będzie dostępny w każdym widoku, w którym został wcześniej umieszczony, na przykład w widoku Wszystkie dokumenty.

 1. Otwórz folder zawierający dokument, który chcesz usunąć.
 2. Wybierz dokument, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij opcję Działania > Folder > Usuń z folderu.
  Wskazówka: Jeśli aplikacja zawiera przycisk działania Folder, można usunąć dokument, klikając ten przycisk. W niektórych aplikacjach ta opcja jest dostępna po kliknięciu komendy Działania > Usuń z folderu.

Przenoszenie folderów i widoków

Foldery i widoki znajdujące się na panelu nawigacyjnym można przenosić do dowolnych innych folderów lub widoków.

Przenoszenie folderu

 1. Otwórz folder, który chcesz przenieść.
 2. Z menu wybierz opcję Działania > Opcje folderu > Przenieś.
 3. W oknie dialogowym "Wybór folderu" wybierz docelowe położenie folderu.
Wskazówka: W niektórych aplikacjach programu Notes, na przykład w poczcie elektronicznej i notatniku, można przeciągać foldery do innych folderów. Elementy prywatne można przenosić tylko do elementów prywatnych, a elementy wspólne - tylko do elementów wspólnych.

Przenoszenie widoku

 1. Na panelu nawigacyjnym wybierz widok, który ma zostać przeniesiony.
 2. Z menu wybierz opcję Działania > Opcje widoku > Przenieś.
 3. W oknie dialogowym "Przenoszenie nazwa widoku" wybierz miejsce, do którego ma zostać przeniesiony widok.

Zmienianie nazw folderów i widoków

Nazwy wszystkich osobistych folderów i widoków można zmieniać. Nazwę dowolnego widoku lub folderu współużytkowanego można również zmienić w aplikacji programu IBM Notes, jeśli użytkownik ma do niej dostęp przynajmniej na poziomie Edytujący oraz ma uprawnienie dostępu Tworzenie folderów/widoków współużytkowanych na liście kontroli dostępu.

 1. Na panelu nawigacyjnym wybierz folder lub widok, którego nazwa ma zostać zmieniona.
 2. W menu kliknij opcję Działania > Opcje folderu > Zmień nazwę lub opcję Działania > Opcje widoku > Zmień nazwę.
 3. Wprowadź nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

Drukowanie

Możliwe jest drukowanie zarówno pojedynczych dokumentów, jak i wielu dokumentów jednocześnie. Ponadto można drukować widoki (listy dokumentów z aplikacji programuIBM Notes) i zestawy ramek z programu Notes oraz sieci WWW.

Przed wysłaniem zadań drukowania do drukarki można wyświetlić ich podgląd.

Dodatkowo można ustawić preferencję użytkownika podstawowej konfiguracji klienta Notes w celu drukowania zadań w tle. W tym celu należy wybrać opcję Przetwarzaj żądania drukowania jako zadania wykonywane w tle w obszarze Opcje dodatkowe.

Drukowanie dokumentów

Pojedynczy dokument można wydrukować po jego otwarciu lub zaznaczeniu w widoku. Aby wydrukować wiele dokumentów, należy zaznaczyć je w widoku.

Drukowanie dokumentu

 1. Otwórz dokument, który chcesz wydrukować.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. Wybierz drukarkę.
 4. Opcjonalne: Aby nie drukować wszystkich stron dokumentu (opcja domyślna), podaj zakres stron do wydrukowania w sekcji Zakres stron lub wybierz opcję Bieżąca strona.
 5. W sekcji Drukuj tabelę kart wybierz sposób obsługi stron zawierających karty:

  Każda karta oddzielnie - aby wydrukować wszystkie karty, również te, które nie są obecnie widoczne.

  Tak jak na ekranie - aby wydrukować tylko widoczną kartę.

 6. Opcjonalne: W sekcji Jakość wydruku wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby drukować szybciej (przy obniżonej jakości wydruku), zaznacz opcję Wydruk roboczy.
  • Aby drukować obrazy w oryginalnej wielkości, zaznacz opcję Skaluj grafikę do 100%.
  • Aby przed wydrukowaniem dokumentu wyświetlić jego podgląd w kolorze, zaznacz opcję Podgląd w kolorze.
 7. Opcjonalne: W sekcji Kopie można wykonać następujące czynności:
  • Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania (wartością domyślną jest 1).
  • Zaznacz lub anuluj zaznaczenie opcji Sortuj kopie.
 8. Kliknij przycisk OK.
Uwaga: W przypadku drukowania wiadomości poczty internetowej zawierających kod HTML otwierane jest okno dialogowe drukowania przeglądarki, nie programu IBM Notes. Jeśli natomiast poczta jest przesyłana dalej, można wydrukować dokument przed przesłaniem wiadomości, używając okna dialogowego programu Notes.

Użytkownicy komputerów Macintosh

 1. Otwórz żądany dokument lub kliknij w widoku jego tytuł.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. Opcjonalne: Wybierz dowolne spośród standardowych opcji drukowania dostępnych na komputerach Macintosh, takich jak liczba kopii lub zakres stron do wydrukowania.
 4. Opcjonalne: Aby określić opcje jakości wydruku, w systemie OS X z menu rozwijanego, którego ustawienie domyślne to Copies & Pages (Kopie i strony), wybierz pozycję Notes, a następnie kliknij przycisk Notes Options (Opcje programu Notes). Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij opcję Drukuj.

Drukowanie wielu dokumentów

W produkcie IBM Notes można drukować wiele dokumentów bez konieczności ich otwierania.

 1. Zaznacz dokumenty w folderze lub widoku.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. W sekcji Zakres wydruku wybierz opcję Zaznaczone dokumenty.
 4. W sekcji Zakres stron pozostaw zaznaczoną opcję Wszystkie strony (ustawienie domyślne).
 5. Opcjonalne: W sekcji Jakość wydruku wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby drukować szybciej (przy obniżonej jakości wydruku), zaznacz opcję Wydruk roboczy.
  • Aby drukować obrazy w oryginalnej wielkości, zaznacz opcję Skaluj grafikę do 100%.
  • Aby przed wydrukowaniem dokumentu wyświetlić jego podgląd w kolorze, zaznacz opcję Podgląd w kolorze.
 6. Opcjonalne: W sekcji Kopie można wykonać następujące czynności:
  • Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania (wartością domyślną jest 1).
  • Zaznacz lub anuluj zaznaczenie opcji Sortuj kopie.
 7. Opcjonalne: Kliknij kartę Styl dokumentów, aby ustawić opcje drukowania każdego dokumentu i wybrać formularz alternatywny.
 8. Kliknij przycisk OK.

Użytkownicy komputerów Macintosh

 1. Wybierz dokumenty, które chcesz wydrukować.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. Opcjonalne: Wybierz dowolne spośród standardowych opcji drukowania dostępnych na komputerach Macintosh, takich jak liczba kopii lub zakres stron do wydrukowania.
 4. Opcjonalne: Aby określić opcje jakości wydruku, w systemie OS X z menu rozwijanego, którego ustawienie domyślne to Copies & Pages (Kopie i strony), wybierz pozycję Notes, a następnie kliknij przycisk Notes Options (Opcje programu Notes). Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij opcję Drukuj.

Drukowanie do pliku zewnętrznego

Istnieje możliwość drukowania dokumentów do pliku zewnętrznego, takiego jak plik ASCII lub PostScript. Dokumenty nie zostaną wtedy faktycznie wydrukowane, ale zapisane w określonym przez użytkownika pliku na dysku twardym. W systemie Windows korzystanie z funkcji drukowania do pliku wymaga uprzedniego skonfigurowania drukarki PostScript.

Konfigurowanie drukarki PostScript w systemie Windows
 1. Na pasku zadań u dołu ekranu kliknij przycisk Start > Ustawienia > Drukarki i faksy.
 2. Wybierz drukarkę PostScript.
 3. Kliknij opcję Plik > Właściwości.
 4. Kliknij opcję Szczegóły.
 5. W obszarze Drukuj do następujących portów wybierz opcję rozpoczynającą się od ciągu znaków PLIK:.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.
Drukowanie do pliku
 1. Kliknij opcję Plik > Drukuj.
 2. W sekcji Zakres wydruku wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wydrukować jeden lub większą liczbę dokumentów, wybierz opcję Zaznaczone dokumenty.
  • Aby wydrukować listę dokumentów, wybierz opcję Zaznaczony widok.
 3. W polu Nazwa sekcji Drukarka wybierz opis drukarki PostScript zawierający tekst do PLIKU: w opisie Typ. Kliknij przycisk OK i wprowadź nazwę pliku.
 4. Kliknij przycisk OK.
Wskazówka: Jeśli dostępna jest więcej niż jedna drukarka, to jedną z nich wyposażoną w odpowiedni sterownik można ustawić tak, aby zawsze drukowała do pliku. Dzięki temu, aby zmienić tryb z drukowania dokumentów na drukowanie do plików, wystarczy przełączyć drukarki w oknie dialogowym Drukowanie.
Użytkownicy komputerów Macintosh
 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wydrukować jeden lub więcej dokumentów do pliku, zaznacz te dokumenty w dowolnym widoku.
  • Aby wydrukować listę dokumentów znajdujących się w folderze lub widoku, przejdź do folderu lub widoku i zaznacz te dokumenty.
 2. Kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. W przypadku systemu OS X z menu rozwijanego, którego ustawieniem domyślnym jest opcja Kopie i strony, wybierz pozycję Dane wyjścioweOpcje i wybierz opcję Zapisz jako plik.
 4. Opcjonalne: Określ format. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji pomocy systemu Macintosh OS.
 5. Kliknij opcję Drukuj.

Wyświetlanie podglądu wydruku

Przed wydrukowaniem dokumentu można wyświetlić podgląd układu stron. Można również zobaczyć, jak dokument zostanie podzielony na strony. Jest to przydatne, ponieważ podział stron, zawijanie słów, marginesy i inne cechy dokumentu mogą różnić się na wydruku od ich wyglądu na ekranie.

Uwaga: Podczas edytowania dokumentu wyświetlane są także podziały stron, ale podgląd wydruku jest dokładniejszy na potrzeby drukowania.
Wyświetlanie podglądu układu stron
 1. Otwórz dokument, którego podgląd chcesz wyświetlić, lub zaznacz dokumenty w widoku.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Podgląd wydruku.
 3. Aby powiększyć widok, kliknij stronę, gdy kursor będzie wyglądał jak lupa ze znakiem dodawania. Aby zmniejszyć widok, kliknij stronę, gdy kursor będzie wyglądał jak lupa ze znakiem odejmowania.
 4. Jeśli dokument, którego podgląd jest wyświetlany, zawiera wiele stron, możesz wykonać następujące czynności:
  • Aby przechodzić między kolejnymi stronami, klikaj przyciski Następna strona lub Poprzednia strona.
  • Kliknij opcję Wiele stron, aby w oknie Podgląd wydruku wyświetlić wszystkie strony jednocześnie (aby powrócić do podglądu pojedynczych stron, kliknij opcję Jedna strona).
 5. Po zakończeniu oglądania podglądu dokumentu kliknij przycisk Gotowe.
Wskazówka: Podgląd zadania drukowania można wyświetlić, klikając przycisk Podgląd w oknie dialogowym Drukowanie, które jest wyświetlane przez program Notes za każdym razem, gdy użytkownik kliknie opcję Plik > Drukuj. Aby podgląd zadania drukowania wyświetlany był w kolorze, należy zaznaczyć opcję Podgląd w kolorze znajdującą się w sekcji Jakość wydruku okna dialogowego.

Drukowanie załączników

Większość plików załączników można drukować bezpośrednio z poziomu programu IBM Notes.

Uwaga: Nie ma możliwości bezpośredniego drukowania załączonych plików vCard, ale można je zapisywać jako własne kontakty, a następnie można drukować takie dokumenty.
Drukowanie pliku załącznika
 1. Kliknij załącznik, aby go zaznaczyć.
 2. Z menu wybierz opcję Załącznik > Wyświetl.
 3. Opcjonalne: Aby wydrukować tylko część załączonego pliku tekstowego, wyróżnij tę sekcję, która ma zostać wydrukowana.
 4. Kliknij opcję Plik > Drukuj.
 5. Opcjonalne: Jeśli wybrana została tylko część pliku do wydrukowania, w polu Zakres drukowania wybierz opcję Wybór. Jeśli drukowany jest cały dokument, przejdź do kroku 6.
 6. Opcjonalne: Aby wydrukować więcej niż jedną kopię, wpisz liczbę kopii.
 7. Kliknij przycisk OK. (Użytkownicy komputerów Macintosh: kliknij opcję Drukuj).

Drukowanie zestawów ramek

Możliwe jest drukowanie zestawów ramek wyświetlanych na ekranie podczas przeglądania aplikacji IBM Notes, jak również zestawów ramek widocznych podczas przeglądania aplikacji Notes w przeglądarce programu Notes.

Aby wydrukować zestaw ramek w programie Notes lub w przeglądarce WWW programu Notes
 1. Otwórz aplikację (na przykład aplikację dyskusji) wyświetlaną w postaci zestawu ramek.
 2. Jeśli aplikacja jest przeglądana w programie Notes (nie w przeglądarce internetowej programu Notes), kliknij pusty obszar lewej ramki.
 3. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
  Uwaga: Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie dokumentu. Jeśli zamiast niego wyświetlone zostanie okno dialogowe Drukowanie widoku, należy kliknąć przycisk Anuluj i spróbować ponownie wykonać kroki 2 i 3 do momentu zaznaczenia zestawu ramek i wyświetlenia okna dialogowego Drukowanie dokumentu.
 4. W sekcji Drukowanie ramek wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Tak jak na ekranie - po wybraniu tej opcji zestaw ramek zostanie wydrukowany zgodnie z jego układem na ekranie.
  • Każda ramka oddzielnie - po wybraniu tej opcji każda ramka będzie drukowana oddzielnie, na nowej stronie.
  • Tylko zaznaczona ramka - po wybraniu tej opcji zostanie wydrukowana tylko wybrana ramka.
 5. Opcjonalne: Aby nie drukować wszystkich stron (ramek) dokumentu (opcja domyślna), podaj zakres stron do wydrukowania w sekcji Zakres stron lub wybierz opcję Bieżąca strona.
  Wskazówka: Aby wyświetlić podgląd wydruku ramek, należy kliknąć opcję Podgląd.
 6. Opcjonalne: W sekcji Jakość wydruku wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby drukować szybciej (przy obniżonej jakości wydruku), zaznacz opcję Wydruk roboczy.
  • Aby drukować obrazy w oryginalnej wielkości, zaznacz opcję Skaluj grafikę do 100%.
  • Aby przed wydrukowaniem dokumentu wyświetlić jego podgląd w kolorze, zaznacz opcję Podgląd w kolorze.
 7. Opcjonalne: W sekcji Kopie można wykonać następujące czynności:
  • Wprowadź liczbę kopii widoku do wydrukowania (wartością domyślną jest 1).
  • Zaznacz lub anuluj zaznaczenie opcji Sortuj kopie.
 8. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie strony do drukowania

W oknie dialogowym Ustawienia strony można konfigurować różne opcje, między innymi marginesy strony, źródło papieru lub orientację strony (dostępność niektórych opisanych poniżej opcji zależy od drukarki i używanego systemu operacyjnego).

Te same ustawienia można również modyfikować na karcie Ustawienia strony w oknie dialogowym Drukowanie wyświetlanym przez program Notes zawsze po kliknięciu opcji Plik > Drukuj.

Uwaga: Rozmiar papieru należy zmieniać w oknie dialogowym Drukowanie, ponieważ wynik użycia opcji Rozmiar strony w oknie Ustawienia strony może być nieprawidłowy (nawet jeśli podgląd strony jest wyświetlany poprawnie). W menu kliknij opcję Plik > Drukuj i wybierz odpowiedni rozmiar w polu Typ papieru znajdującym się na karcie Papier.
Konfigurowanie strony do drukowania
 1. W menu kliknij opcję Plik > Ustawienia strony.
 2. W oknie dialogowym Ustawienia strony zmień dowolne z poniższych opcji, a następnie kliknij przycisk OK.
  Tabela 46. Opcje ustawień strony na potrzeby wydruku

  Zadanie

  Procedura

  Ustawianie marginesów strony

  • W polach Górny i Dolny wprowadź wartości określające odstęp między górną i dolną krawędzią strony a obszarem tekstu. Wartością domyślną jest 1" (2,54 cm).
  • W polach Lewy i Prawy wprowadź wartości określające odstęp dodawany do lewego i prawego marginesu. Wartością domyślną jest 0.

  Ustawianie marginesów nagłówka i stopki

  W polach Nagłówek i Stopka wprowadź wartość określającą odstęp między górną i dolną krawędzią strony a tekstem nagłówka i stopki. Domyślną wartością jest 0.5" (czyli 1.27 cm).

  Wybieranie źródła papieru

  W sekcji Źródło papieru z udostępnionych list wybierz odpowiednie źródło papieru w polach Pierwsza strona i Kolejne strony (źródła papieru mogą być różne w zależności od wybranej drukarki). Ustawienie domyślne Automatyczny wybór podajnika powoduje użycie pierwszego dostępnego podajnika drukarki. Wybierz opcję Ręczne podawanie papieru, jeśli papier będzie podawany do ręcznego podajnika drukarki.

  Ustawianie orientacji strony

  W sekcji Orientacja wybierz opcję Pionowo lub Poziomo.

  Zmiana numeru pierwszej strony

  Jeśli utworzono nagłówki lub stopki zawierające numery stron, numer pierwszej strony można zmienić, wprowadzając dowolny wybrany numer w polu Rozpocznij numerowanie stron od w obszarze Różne.

  Drukowanie znaczników rozmiaru

  Wybierz opcję Drukuj znaczniki rozmiaru w sekcji Różne.

  Zmiana ustawienia prawej krawędzi zdefiniowanego dla drukarki

  Wybierz opcję Przycinaj przy lewym i prawym marginesie.

  Drukowanie całej zawartości pól Do i DW

  Wybierz opcję Rozwijaj zawartość pól nazwy podczas drukowania. W przeciwnym wypadku będą drukowane tylko pierwsze trzy wiersze tych pól. To ustawienie przesłania takie samo ustawienie w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, ale tylko dla bieżącego zadania drukowania.

  Uwaga: Opcja ta jest wyświetlana na karcie Ustawienia strony okna dialogowego Drukowanie tylko wtedy, gdy w menu wybrano opcję Plik > Drukuj.
Użytkownicy komputerów Macintosh
 1. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 2. Zmień dowolne z następujących opcji, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W systemie OS X w menu rozwijanym, którego ustawienie domyślne to Copies & Pages (Kopie i strony), określ dowolne z następujących ustawień:
  • Marginesy, znaczniki rozmiaru i numer pierwszej strony - wybierz pozycję Notes i kliknij opcję Notes Options (Opcje programu Notes). Na karcie Page Setup (Ustawienia strony) określ te opcje zgodnie z powyższą tabelą.
  • Źródło papieru - w systemie OS X z menu rozwijanego, którego ustawienie domyślne to Copies & Pages (Kopie i strony), wybierz pozycję Paper Feed (Źródło papieru) i określ odpowiednie opcje.
  • Ustawienia związane z drukarką - wybierz dowolne opcje.

Wybieranie innej drukarki

W oknie Drukowanie (dostępnym po kliknięciu opcji menu Plik > Drukuj) można wybrać drukarkę, do której zostanie wysłane zadanie drukowania.

Wybieranie drukarki
 1. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 2. Na karcie Drukarka wybierz drukarkę w polu Nazwa w sekcji Drukarka.

  Na tej liście znajdują się wszystkie drukarki zainstalowane na komputerze. Jako pierwsza wyświetlana jest drukarka domyślna. Wybranie drukarki w tym polu nie powoduje zmiany drukarki domyślnej dla komputera określonej w oprogramowaniu systemu operacyjnego.

  Uwaga: Kliknięcie przycisku Ustawienia umożliwia przejście do opcji drukarki udostępnionych przez producenta systemu operacyjnego/drukarki. Szczegółowe informacje na temat tych opcji można znaleźć w dokumentacji danej drukarki lub systemu operacyjnego. Jeśli drukarka nie została zainstalowana, należy zainstalować ją zgodnie z instrukcjami podanymi w systemie pomocy używanego systemu operacyjnego.
 3. Kliknij przycisk OK w celu rozpoczęcia drukowania.
Użytkownicy komputerów Macintosh
Aby wybrać drukarkę, z poziomu menu Apple użyj opcji Chooser (Wybieracz).

Drukowanie widoków

Widoki w aplikacjach programu IBM Notes to właściwie listy dokumentów. Drukować można cały tekst znajdujący się na liście.

Drukowanie widoku

 1. Wybierz widok lub folder.
 2. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 3. W sekcji Zakres wydruku wybierz opcję Zaznaczony widok.
 4. Opcjonalne: Aby wydrukować tylko wybrany zakres stron (zamiast wszystkich stron widoku), podaj numer pierwszej i ostatniej strony do wydrukowania, wprowadzając wartości w polach Od strony i do znajdujących się w sekcji Zakres stron.
 5. Opcjonalne: W sekcji Jakość wydruku wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Aby drukować szybciej (przy obniżonej jakości wydruku), zaznacz opcję Wydruk roboczy.
  • Aby drukować obrazy w oryginalnej wielkości, zaznacz opcję Skaluj grafikę do 100%.
  • Aby przed wydrukowaniem dokumentu wyświetlić jego podgląd w kolorze, zaznacz opcję Podgląd w kolorze.
 6. Opcjonalne: W sekcji Kopie można wykonać następujące czynności:
  • Wprowadź liczbę kopii widoku do wydrukowania (wartością domyślną jest 1).
  • Zaznacz lub anuluj zaznaczenie opcji Sortuj kopie.
 7. Kliknij przycisk OK.
Wskazówka: Aby wydrukować tylko niektóre dokumenty w widoku (a nie pełną listę), po wykonaniu kroku 1 zaznacz dokumenty, które mają zostać wydrukowane. Następnie wykonaj kroki do 2 do 7.

Użytkownicy komputerów Macintosh

 1. Przejdź do folderu lub widoku.
 2. Opcjonalne: Aby wydrukować część listy dokumentów, wybierz dokumenty do wydrukowania.
 3. W menu kliknij opcję Plik > Drukuj.
 4. Opcjonalne: Określ dowolne spośród standardowych opcji drukowania dostępnych na komputerach Macintosh, takich jak liczba kopii lub zakres stron do wydrukowania.
 5. Opcjonalne: Aby określić opcje jakości wydruku, w systemie OS X z menu rozwijanego, którego ustawienie domyślne to Copies & Pages (Kopie i strony), wybierz pozycję Notes, a następnie kliknij przycisk Notes Options (Opcje programu Notes).
 6. W obszarze Zakres wydruku kliknij opcję Zaznaczony widok.
 7. Kliknij przycisk OK, a następnie opcję Drukuj.

Opcje stylu dokumentów

Jeśli drukujesz wybrane dokumenty z poziomu widoku, możesz zadecydować o tym, jak mają być drukowane.

Sposób drukowania grupy dokumentów
Tabela 47. Opcje drukowania dokumentu

Zadanie

Wybierz opcję

Drukowanie każdego dokumentu na nowej stronie

Wydruk każdego dokumentu na nowej stronie

Wysyłanie każdego dokumentu do drukarki jako osobnego zadania drukowania

Drukuj każdy dokument w ramach oddzielnego zadania

Dodawanie pojedynczych pustych wierszy między dokumentami

Wydruk ciągły, dokumenty oddzielane pojedynczymi pustymi wierszami

Pomijanie pustych wierszy między dokumentami

Wydruk ciągły bez pustych wierszy między dokumentami

Drukowanie każdego następnego dokumentu bezpośrednio po poprzednim na tej samej stronie

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku aplikacji lokalnych, których projekt zawiera formularze z zaznaczoną opcją Uwzględnij podczas drukowania. Drukowanie wielu dokumentów na każdej stronie jest przydatne podczas drukowania etykiet z listy kontaktów.

Drukuj wiele dokumentów na każdej stronie

Formatowanie każdego dokumentu przy użyciu
Tabela 48. Opcje formatowania wydruku

Zadanie

Wybierz opcję

Drukowanie dokumentu przy użyciu jego bieżącego formularza

Standardowego formularza dokumentu

Drukowanie dokumentu przy użyciu innego wybranego formularza

Formularza dodatkowego (następnie należy wybrać formularz z listy)

Numeracja stron

Poniższe opcje są dostępne tylko wtedy, gdy w obszarze Sposób drukowania grupy dokumentów wybrano opcję Wydruk każdego dokumentu na nowej stronie.

Tabela 49. Opcje numeracji stron wydruku

Zadanie

Wybierz opcję

Numerowanie stron od początku dla każdego dokumentu

Numerowanie stron od początku dla każdego dokumentu

Zastosowanie zakresu stron podanego na karcie Drukarka do poszczególnych dokumentów (zamiast do całego zestawu dokumentów)

Zakres stron dotyczy każdego dokumentu

Zaawansowane tematy dotyczące pierwszych kroków

Tematy zawarte w tej sekcji zostały napisane z myślą o zaawansowanych użytkownikach produktu Notes.

Ograniczenia w programie Notes

Poniższa tabela przedstawia ograniczenia programu IBM Notes.

Tabela 52. Ograniczenia w programie Notes

Pozycja

Ograniczenie

Maksymalna wielkość aplikacji programu Notes

Maksymalna wielkość pliku w systemie operacyjnym (do 64 GB)

Maksymalna wielkość pola tekstowego

32 kB (przechowywane); 32 kB wyświetlane w widoku kolumny

Maksymalna wielkość pola tekstu formatowanego

Ograniczona jedynie przez dostępne miejsce na dysku (do 1 GB)

Maksymalna wielkość pojedynczego akapitu w polu tekstu formatowanego

64 kB

Maksymalna ilość danych tekstowych w podsumowaniu dokumentu

64 kB

Liczba poziomów odpowiedzi w widoku hierarchicznym; liczba dokumentów na poziom

31 poziomów; 300 000 dokumentów

Liczba kolumn, które można ująć w jednej tabeli

64 wartość różna od 0

Liczba wierszy, które można ująć w jednej tabeli

255 wartość różna od 0

Liczba widoków, które można dodać do aplikacji programu Notes

Brak ograniczenia, jednak wraz ze wzrostem liczby widoków rośnie czas potrzebny do wyświetlenia innych widoków

Dozwolona liczba kolumn w jednym widoku

289 kolumn po 10 znaków w każdej (liczba kolumn zależy od liczby znaków w kolumnie)

Liczba dokumentów, które można zaimportować do widoku

Co najmniej 350 000 dokumentów

Liczba widoków kaskadowych dozwolonych w aplikacji programu Notes

Użytkownik może utworzyć więcej niż 200 kaskadowych widoków lub folderów. Liczba elementów, które można utworzyć, nie jest konkretna, lecz jest zależna od następujących parametrów:
 1. Maksymalna liczba możliwych znaków nazwy widoku lub folderu (64) oraz
 2. Ograniczenie liczby dozwolonych widoków lub folderów w danej wersji programu Notes.
Więcej informacji na temat maksymalnej liczby widoków lub folderów dozwolonych w wydaniu można znaleźć w nocie technicznej: Maximum character length and nesting levels for views and folders (Maksymalna liczba znaków i poziomów zagnieżdżenia widoków i folderów).

Maksymalna wartość wielkości marginesu (w calach)

22,75 wartość różna od 0

Maksymalna wartość przycięcia wielkości strony (w calach)

46 wartość różna od 0

Maksymalna wielkość punktu możliwa do wybrania/wydrukowania

250 wartość różna od 0

Liczba dokumentów, które można wyświetlić w jednym widoku

Ograniczona maksymalną wielkością aplikacji programu Notes (do 64 GB)

Maksymalna liczba dokumentów, które można wyeksportować jako tekst w formacie tabeli

Jedynym ograniczeniem jest dostępne miejsce na dysku

Maksymalna liczba pozycji na liście kontroli dostępu

Około 950 nazw (całkowita wielkość listy kontroli dostępu wynosi 32767 bajtów)

Maksymalna liczba ról na liście kontroli dostępu

75 ról

Maksymalna długość hasła dla identyfikatora

64 bajty (63 znaki w przypadku jednobajtowych zestawów znaków, ale tylko 21 znaków w przypadku niektórych dwubajtowych zestawów znaków)

Maksymalna liczba kontaktów w grupie

32 000 nazw w polu tekstowym Członkowie

Maksymalna liczba adresatów w pojedynczej wiadomości e-mail

15 kB w przypadku pojedynczych nazw i prywatnych grup rozwijanych lokalnie lub 5 MB w przypadku grup publicznych rozwijanych na serwerze

Korzystanie z funkcji inteligentnej aktualizacji programu Notes

Administrator może skonfigurować funkcję inteligentnej aktualizacji programu IBM Notes w taki sposób, aby użytkownik otrzymywał powiadomienia o konieczności zaktualizowania używanego klienta programu Notes do nowszej wersji. Po każdym zalogowaniu do macierzystego serwera IBM Domino funkcja Notes Smart Upgrade porównuje zainstalowaną wersję programu Notes z wersją udostępnioną przez administratora i, jeśli sytuacja tego wymaga, wyświetla monit o uaktualnienie programu.

Uwaga: Przed kontynuowaniem należy omówić aktualizację używanej wersji programu Notes z administratorem. Dokumentację dotyczącą instalowania i aktualizowania programu Notes można znaleźć w pomocy dla administratorów programu Domino pod adresem www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation/domino oraz w centrum informacyjnym pod adresem publib.boulder.ibm.com/infocenter/domhelp/v8r0/index.jsp.

Po omówieniu aktualizacji z administratorem, ale przed rozpoczęciem aktualizowania klienta programu Notes do nowszej wersji, należy wykonać następujące czynności:

 • Jeśli komputer pracuje pod kontrolą systemu Microsoft Windows, w celu zainstalowania programu Notes należy zalogować się do systemu z uprawnieniami administracyjnymi. Jeśli uzyskanie uprawnień administracyjnych nie jest możliwe, należy włączyć ustawienie Instaluj zawsze z podwyższonymi uprawnieniami.
  Uwaga: Informacje dotyczące instalacji klienta programu Notes na komputerach użytkowników z ograniczonym dostępem, użytkowników standardowych i użytkowników zaawansowanych można znaleźć w dokumentacji instalatora systemu Microsoft Windows.
 • Aby rozpocząć używanie funkcji inteligentnej aktualizacji na komputerze z systemem Linux, należy zalogować się do programu Notes jako użytkownik inny niż użytkownik root.
 • W przypadku komputera z zainstalowanym systemem Macintosh OS X, aby uniknąć błędów, należy wyłączyć wszystkie opcje na karcie Współużytkowanie aplikacji panelu Współużytkowane preferencje systemu.

Wraz z komunikatem z prośbą o aktualizację mogą także zostać wyświetlone dodatkowe instrukcje administratora. Administrator może na przykład wskazać serwer, z którego ma zostać przeprowadzona aktualizacja. Przed wybraniem opcji Aktualizuj teraz trzeba więc sprawdzić, czy jest się zalogowanym do odpowiedniego serwera lub czy istnieje właściwe odwzorowanie na serwer. W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy dostępu bądź nawiązywania połączenia.

Aktualizację można przeprowadzić od razu albo odłożyć na później (nie później niż do zakończenia okresu karencji określonego w instrukcjach administratora). Jeśli program ma wyświetlać przypomnienia, w polu Przypomnij mi za można wybrać czas, po jakim ma zostać wyświetlone kolejne przypomnienie.

Jeśli po upływie ustalonego przez administratora okresu prolongaty klient programu Notes nie został zaktualizowany, funkcja inteligentnej aktualizacji programu Notes będzie wyświetlać przycisk Aktualizuj, aby wymusić przeprowadzenie aktualizacji. Jeśli administrator ustawił dodatkową opcję, dostępny jest także przycisk Przypomnij mi za godzinę. Dopóki program nie zostanie zaktualizowany, klikanie przycisku Przypomnij mi za godzinę będzie powodować wyświetlanie ekranu aktualizacji co godzinę.

Uwaga: Aby zainicjować funkcję inteligentnej aktualizacji ręcznie, należy kliknąć opcję Narzędzia > Inteligentna aktualizacja i odpowiedzieć na wszelkie monity.

Aktualizacja projektu pliku poczty

Administrator może zadecydować, że szablon pliku poczty ma być automatycznie aktualizowany po aktualizacji klienta programu IBM Notes. Przy pierwszym uruchomieniu zaktualizowanego klienta programu Notes program Notes rozpocznie aktualizację projektów szablonów lokalnych aplikacji, na przykład aplikacji Kontakty.

Jeśli administrator nie zdecydował się na automatyczną aktualizację szablonów poczty, przy pierwszym uruchomieniu klienta programu Notes zaktualizowanego do nowej wersji wyświetlone zostanie okno dialogowe Aktualizacja projektu pliku poczty.

Aktualizacja szablonu poczty elektronicznej nie powoduje usunięcia istniejących wiadomości e-mail, folderów lub kategorii osobistych, odsyłaczy do dokumentów ani innych standardowych funkcji programu Notes. Aktualizacja usuwa jednak agenty osobiste oraz wszystkie niestandardowe formularze lub widoki. Jeśli w pliku poczty znajdują się niestandardowe formularze lub widoki, można zapobiec ich zmodyfikowaniu przez proces aktualizacji, wybierając opcję ochrony przed modyfikacją podczas zmieniania projektu. W innym przypadku aktualizację należy przeprowadzić jedynie w sytuacji, gdy nie zostały spersonalizowane żadne funkcje albo też nie ma potrzeby zachowania ich dostosowanych ustawień. Konsekwencją rezygnacji z aktualizacji jest niedostępność nowych funkcji programu Notes w widoku poczty elektronicznej i w wiadomościach e-mail otrzymywanych od tych użytkowników, którzy dokonali aktualizacji.

Uwaga: W przypadku korzystania z systemu Microsoft Windows instalacja programu Notes 8.x z zestawu nośników instalacyjnych domyślnie przeprowadzi aktualizację programu Notes z wersji Notes 6.5.x lub 7.x do wersji Notes 8.x. Po przeprowadzeniu instalacji programu Notes 8.x w ten sposób konieczna będzie aktualizacja szablonów poczty i kontaktów do ich odpowiedników w programie Notes 8.x. Szczegółowe informacje dotyczące procesu aktualizacji szablonów kontaktów i poczty można znaleźć w sekcji Instalacja i aktualizacja programu Notes w pomocy do programu Domino Administrator. Pomoc dla administratorów programu Domino jest dostępna pod adresami www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation/domino i publib.boulder.ibm.com/infocenter/domhelp/v8r0/index.jsp.

Zalecane działania

Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o aktualizację:

 • Aby zaktualizować szablon poczty, należy kliknąć przycisk Aktualizuj.
 • Aby zachować spersonalizowane funkcje i nadal korzystać z bieżącego projektu aplikacji poczty, należy wybrać opcję Nie wyświetlaj więcej tego komunikatu i kliknąć przycisk Anuluj.
 • Aby zaktualizować szablon poczty później, należy kliknąć przycisk Anuluj. Okno dialogowe Aktualizacja projektu pliku poczty zostanie wyświetlone po następnym zalogowaniu do programu Notes.

Wyświetlanie menu zaawansowanych

Użytkownik zaawansowany może wyświetlić menu zaawansowane. Opcje menu zaawansowanych są przeznaczone przede wszystkim dla administratorów lub projektantów systemu i umożliwiają wykonywanie zadań, takich jak archiwizowanie i usuwanie aplikacji programu Notes, tworzenie elementów osadzonych lub uruchamianie narzędzi do debugowania.

Jeśli użytkownik nie może znaleźć szukanej opcji menu, powinien włączyć menu zaawansowane za pomocą opcji Widok > Menu zaawansowane.

Informacje licencyjne

Wszelkie informacje dotyczące warunków licencji oraz odniesienia do nich zawarto w niniejszym dokumencie w celach informacyjnych. Jednakże używanie programu IBM Notes i IBM Domino oraz wszelkich innych programów firmy IBM wspomnianych w niniejszym dokumencie podlega wyłącznie warunkom umowy IBM International Program License Agreement (IPLA) i pokrewnych informacji licencyjnych (LI) towarzyszących każdemu takiemu programowi. W razie pytań dotyczących praw do używania programów Notes i Domino nie można posiłkować się niniejszym dokumentem.

Po zaakceptowaniu licencji na niniejszy produkt IBM użytkownik może wyświetlić lub wydrukować pliki licencji i uwag, wchodząc do katalogu \license w zainstalowanych plikach produktu.

Prawa autorskie

© Copyright IBM Corporation 1987, 2013

Zastrzeżone prawa instytucji rządowych USA - korzystanie, powielanie lub ujawnianie zastrzeżone kontraktem GSA ADP Schedule Contract z IBM Corp.

Ten produkt jest oparty na technologii Eclipse (www.eclipse.org).

Znaki towarowe

IBM, logo IBM oraz ibm.com są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Jeśli powyższe nazwy oraz inne nazwy znaków towarowych IBM oznaczone zostały przy ich pierwszym wystąpieniu w tym tekście symbolem znaku towarowego (® lub ™), oznacza to, że w chwili opublikowania tej informacji znaki te były zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych przez IBM lub były własnością IBM z mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Takie znaki towarowe mogą być również zarejestrowane w innych krajach lub podlegać warunkom powszechnie obowiązującego tam prawa. Aktualna lista znaków towarowych IBM dostępna jest w serwisie WWW IBM, w sekcji Copyright and trademark information (Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych), pod adresem www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe oraz PostScript są znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Google, Google Desktop oraz Google Gadget są znakami towarowymi Google Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo dotyczące języka Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle i/lub przedsiębiorstw afiliowanych Oracle.

Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów lub usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów.

Aktywna treść osadzona

W przypadku klienta Notes Social Edition aktywna treść osadzona umożliwia wykorzystanie funkcji współpracy i interakcji społecznościowych aplikacji opartych na programie IBM Connections bezpośrednio z poziomu poczty elektronicznej w programie Notes.

Aktywna treść osadzona oznacza treść aplikacji, którą można wyświetlić w kontenerze, np. wiadomości e-mail. Na przykład użytkownik może otrzymać powiadomienie e-mail o udostępnieniu mu do współużytkowania pliku w aplikacji Pliki programu IBM Connections. Z poziomu powiadomienia e-mail można wyświetlić podgląd pliku, pobrać plik lub skomentować go bez potrzeby oddzielnego logowania się do programu IBM Connections w przeglądarce.

Administrator może również udostępnić inne działania oparte na gadżetach OpenSocial.
Uwaga: Aktywna treść osadzona musi być włączona w systemie, aby te składniki były wyświetlane. Więcej informacji można uzyskać od administratora systemu.

Pierwsze kroki z aktywną treścią osadzoną

Informacje dotyczące aktywnej treści osadzonej w poczcie elektronicznej programu Notes.

Co to jest "aktywna treść osadzona"?

Aktywna treść osadzona umożliwia twórcom aplikacji osadzanie treści z aplikacji w kontenerach OpenSocial, np. gadżetach lub prostych stronach WWW. W kontenerach i gadżetach obsługujących aktywną treść osadzoną można wybrać opcję określającą, czy ma ona być wyświetlana jako aktywna treść osadzona. Aktywną treść osadzoną można następnie umieszczać w wiadomościach e-mail za pomocą standardu MIME.

Oprócz zwykłego tekstu i kodu HTML w wiadomościach e-mail można bezpośrednio osadzać np. typy MIME dla aplikacji opartych na notacji JSON lub kodzie XML. Zarówno program Notes Social Edition, jak iNotes Social Edition obsługuje aktywną treść osadzoną w wiadomościach e-mail.

Wyświetlanie aktywnej treści osadzonej w poczcie elektronicznej programu Notes

Aby wyświetlić aktywną treść osadzoną w poczcie elektronicznej programu Notes, należy zainstalować widget utworzony dla gadżetu lub adresu URL używanego jako aktywna treść osadzona na panelu paska bocznego Moje widgety klienta Notes. Widget musi pochodzić z kartoteki widgetów i musi być zatwierdzony. Dodatkowo w preferencjach podstawowej konfiguracji klienta Notes należy usunąć zaznaczenie preferencji Wyłącz wbudowaną przeglądarkę dla poczty elektronicznej w formacie MIME.

Więcej szczegółowych informacji na temat specyfikacji aktywnej treści osadzonej zawiera strona http://opensocial-resources.googlecode.com/svn/spec/2.5/Core-Gadget.xml#Embedded-Experiences

Aktywna treść osadzona - Krótki przegląd

Ten krótki przegląd zawiera zrzut ekranu przedstawiający przykład aktywnej treści osadzonej wraz z działaniami, które mogą zostać wykonane.

Zrzut ekranu produktu z podświetlonymi różnymi obszarami

Tabela 53. Przykład: aktywna treść osadzona w komponencie Pliki programu IBM Connections
Opcja Opis
Podgląd Umożliwia podgląd pliku w oddzielnej karcie. W tym przykładzie wybranie opcji Podgląd powoduje wyświetlenie obrazu .JPG w pełnej wielkości w oddzielnej karcie.
Pobierz Wybranie tej opcji umożliwia pobranie pliku .JPG na komputer.
Ikona Lubię to(Lubię to)/Anuluj rekomendację „Lubię to” Za pomocą tych opcji można promować lub degradować przykładowy plik .JPG. Liczba rekomendacji „Lubię to” będzie wyświetlana wraz z plikiem w komponencie Pliki programu IBM Connections.
Dodaj komentarz Umożliwia bezpośrednie komentowanie pliku przykładu. Komentarze będą wyświetlane wraz z plikiem w komponencie Pliki programu IBM Connections.
Pokaż oryginalną wiadomość e-mail Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie powiadomienia e-mail bez aktywnej treści osadzonej. W tym przykładzie oryginalna wiadomość e-mail będzie zawierać odsyłacz do pliku w komponencie Pliki programu IBM Connections, a kliknięcie odsyłacza spowoduje otwarcie programu IBM Connections w przeglądarce.

Praca z aktywną treścią osadzoną

Wykonywanie działania na treści bezpośrednio z poziomu wiadomości e-mail programu Notes.

Aktywna treść osadzona dodaje do programu Notes funkcje społecznościowe i funkcje sieci WWW, co pozwala zastosować procesy innej firmy bezpośrednio w poczcie elektronicznej. Procesy te są dostosowywane przez administratora i mogą zawierać działania gadżetów, okna wywoływane lub inną aktywną treść opartą na technologii OpenSocial. Wszystkie te elementy są renderowane w skrzynce pocztowej programu Notes.

Zaawansowane tematy dotyczące gadżetów OpenSocial

Te bardziej zaawansowane tematy opisują obsługę widgetów opartych na gadżetach OpenSocial w programie Notes.

Obsługa specyfikacji OpenSocial

Ten temat zawiera bardziej zaawansowane informacje o widgetach opartych na gadżetach OpenSocial, które umożliwiają renderowanie różnych działań i adresów URL w kliencie Notes.

Gadżety OpenSocial

Program Notes Social Edition obsługuje wyświetlanie gadżetów zgodnych ze specyfikacją OpenSocial. Wszystkie gadżety renderowane w programie Notes muszą mieć odpowiednie widgety w kartotece widgetów, a administrator musi zatwierdzić te widgety. Po zatwierdzeniu widgety dla gadżetów OpenSocial mogą zostać wstawione za pomocą strategii przez administratora lub zainstalowane za pomocą kartoteki widgetów, aby użytkownicy programu Notes mogli otwierać widgety gadżetów OpenSocial w taki sam sposób jak inne widgety.

Obsługa specyfikacji OpenSocial w programie Notes Social Edition dodaje spójny model programowania WWW w ramach tych produktów. Dla gadżetów OpenSocial w kliencie Notes dostępna jest znaczna większość interfejsów API i funkcji. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji zawierają specyfikacje OpenSocial.

Poniżej zamieszczono listę funkcji istotnych dla programu Notes Social Edition:
 • Program Notes Social Edition jest konsumentem OAuth i gadżety mogą korzystać z tych technologii w celu wysyłania żądań do usług WWW chronionych przez autoryzację OAuth.
 • Gadżety OpenSocial mogą wysyłać żądania do usług WWW przy użyciu metody gadgets.io.makeRequest lub metod osapi.http.* (żądania OAuth muszą być wykonywane przy użyciu metody gadgets.io.makeRequest).
 • Gadżety OpenSocial mogą wnosić działania i uzyskiwać bieżące wybory w programie Notes.
 • Gadżety OpenSocial mogą otwierać okna dialogowe (modalne i niemodalne), karty oraz paski boczne przy użyciu interfejsów API gadgets.views.open* OpenSocial.
 • Usługi mogą używać gadżetów OpenSocial i adresów URL w celu udostępniania aktywnej treści osadzonej w poczcie elektronicznej.
Uwaga: Program Notes Social Edition nie obsługuje wszystkich funkcji we wszystkich specyfikacjach OpenSocial 2.0.1. Niektóre funkcje nie będą działać zgodnie z opisem w specyfikacjach. Poniższa lista zawiera nieobsługiwane funkcje:
 • Wszystkie funkcje w specyfikacji Social Gadget Specification, z wyjątkiem osapi.people.getViewer, osapi.people.getOwner, <os:ViewerRequest> i <os:OwnerRequest>.
 • Specyfikacja Social API Server Specification.

Działania gadżetów i funkcja OpenSearch

Ten temat zawiera bardziej zaawansowane informacje dotyczące wnoszenia działań gadżetów do menu programu Notes.

Działania gadżetów

Gadżet może wnosić działania do klienta Notes. Działania mogą być wnoszone przez menu kontekstowe oraz menu najwyższego poziomu. Gadżet może wnosić działania do konkretnych obiektów, np. wiadomości e-mail, kontaktów oraz załączników, i mogą one być wyświetlane w menu kontekstowych po wybraniu tych obiektów i kliknięciu ich prawym przyciskiem myszy.

Menu gadżetu

Po uruchomieniu działanie otwiera gadżet macierzysty i wykonuje kod JavaScript, który może spowodować działanie względem bieżącego wyboru. Działanie może określać widok gadżetu, w którym ma zostać otwarte (np. widok profilu, widok domyślny lub widok kanwy), oraz element docelowy widoku, czyli typ widoku programu Notes, w którym ma zostać otwarty gadżet (np. strona z kartami, pasek boczny, okno przemieszczalne lub okno dialogowe). Jeśli widok nie zostanie podany, działanie jest uruchamiane w domyślnym (lub bieżącym, jeśli otworzono) widoku gadżetu, a jeśli nie podano elementu docelowego widoku, działanie jest uruchamiane w oknie przemieszczalnym.
Uwaga: W przypadku otworzenia wielu instancji tego samego gadżetu, działanie zostanie uruchomione we wszystkich widokach. Jeśli jest otwarta dowolna instancja gadżetu, działanie jest uruchamiane w tej instancji, nie jest otwierana żadna nowa instancja, a element docelowy widoku jest ignorowany.
Przykłady kodu
 • To działanie tworzy powiązanie z dowolnym obiektem opensocialPerson, co w kontekście programu Notes oznacza nadawcę w skrzynce odbiorczej albo kontakt:
  <action id="os.test.person" dataType="opensocial.Person" label="Person Action" tooltip="Person Action" />
 • To działanie tworzy powiązanie z obiektem opensocialPerson i jest otwierane w widoku profilu w gadżecie:
  <action id="os.test.person.blue" dataType="opensocial.Person" label="Profile Person Action" tooltip="Blue Person Action" view="profile" />
 • To działanie tworzy powiązanie z obiektem opensocialPerson, jest otwierane w widoku kanwy w gadżecie i otwiera gadżet w nowej karcie:
  <action id="os.test.person.blue.tab" dataType="opensocial.Person" label="Tab Person Action" tooltip="Blue Tab Person Action" view="canvas" viewTarget="TAB" />

OpenSearch

Gadżety implementujące funkcję OpenSearch wnoszą mechanizm wyszukiwania opisany w funkcji do Centrum wyszukiwania programu Notes. Na przykład gadżet zawierający następującą deklarację funkcji wnosi mechanizm wyszukiwania w serwisie CNN.com do Centrum wyszukiwania programu Notes. Użytkownik może następnie przeszukiwać serwis WWW CNN z poziomu klienta Notes.

Deklaracja funkcji
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Module>
<ModulePrefs title="CNN Search">
	<Optional feature="opensearch">
	<Param name="opensearch-description"><![CDATA[<OpenSearchDescription xmlns="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/" >
<ShortName>CNN.com</ShortName>
<Description>CNN.com Search</Description>
<InputEncoding>UTF-8</InputEncoding>
<SearchForm>http://search.cnn.com/</SearchForm>
<Url type="text/html" method="get" template="http://www.cnn.com/search/?query={searchTerms}">
</Url>
</OpenSearchDescription>
]]></Param>
	</Optional>
</ModulePrefs>
<Content type="html"><![CDATA[
Hello, world!
]]></Content>
</Module>
Przykładowy mechanizm wyszukiwania serwisu CNN wnoszony do Centrum wyszukiwania programu Notes

Tworzenie widgetów OpenSocial

Ten temat zawiera bardziej zaawansowane informacje dotyczące tworzenia widgetów OpenSocial do użytku w programie IBM Notes.

Typ widgetu OpenSocial

Typ widgetu OpenSocial obsługuje tworzenie widgetów na podstawie istniejących gadżetów OpenSocial. Programista widgetu może utworzyć widget OpenSocial przy użyciu kreatora nowego widgetu OpenSocial. Widgety OpenSocial mogą być używane podobnie jak inne typy widgetów. Możliwe jest wykonywanie następujących czynności:
 • Otwieranie ich w karcie, oknie lub oknie przemieszczalnym albo na panelu paska bocznego.
 • Łączenie tekstu aktywnego z działaniami widgetu.

Gadżet OpenSocial może także udostępniać zaawansowane funkcje (używanie interfejsów API i uwierzytelniania OAuth oraz wyświetlanie w aktywnej treści osadzonej) zgodnie z informacjami w specyfikacji Social Gadget Specification. Ze względu na używanie zaawansowanych funkcji, widgety OpenSocial muszą zostać zatwierdzone przez administratora, zanim zostaną udostępnione do użytku klientom. Po utworzeniu widgetu programista widgetu musi opublikować go w korporacyjnej kartotece widgetów. Następnie administrator kartoteki widgetów musi zatwierdzić widget. Po zatwierdzeniu użytkownicy programu Notes będą mogli instalować widget z katalogu i wyświetlać go w swoich klientach.

Programiści widgetów mogą tworzyć widgety OpenSocial w następujący sposób:
 1. Przy użyciu działania paska narzędzi Pierwsze kroki z widgetami lub komendy menu Narzędzia > Widgety > Pierwsze kroki z widgetami.
 2. Przy użyciu komendy Konfiguruj widget za pomocą > Gadżet OpenSocial w menu panelu paska bocznego Moje widgety.
 3. Przy użyciu działania paska narzędzi Konfiguruj widget za pomocą bieżącego kontekstu, gdy gadżet OpenSocial jest otwarty w przeglądarce wbudowanej programu Notes.
Podczas tworzenia widgetu OpenSocial mogą zostać wyświetlone wymagane i opcjonalne funkcje, ponieważ znajdują się one w definicji bazowego gadżetu. Opcjonalne funkcje mogą być włączane lub wyłączane przez programistów widgetów.
Uwaga: Jeśli choć jedna wymagana funkcja nie jest obsługiwana przez klient, utworzenie widgetu przez programistę będzie niemożliwe.

Włączanie adresu URL dla aktywnej treści osadzonej

Program Notes Social Edition zawiera stronę w kreatorze tworzenia widgetu WWW, która umożliwia włączenie adresu URL do użycia jako aktywnej treści osadzonej w wiadomości e-mail. Na stronie kreatora programista widgetu może zaznaczyć pole wyboru i wpisać adres URL, który ma być osadzony w wiadomości e-mail. Po opublikowaniu widgetu w korporacyjnej kartotece widgetów i zatwierdzeniu go przez administratora kartoteki widgetów użytkownicy mogą instalować widget i wyświetlać adres URL osadzony w wiadomości e-mail.
Strona kreatora Konfiguracja widgetu na potrzeby aktywnej treści osadzonej
Pole adresu URL może zawierać znak wieloznaczny, co umożliwia określenie wielu adresów URL z tego samego serwisu jako zaufanych na potrzeby osadzenia w wiadomości e-mail. Przykładowe adresy URL:
 • http://moj.serwer.com/
 • http://moj.serwer.com/*
 • http://moj.serwer.com/katalog
 • http://moj.serwer.com/katalog/*
 • http://moj.serwer.com/katalog/plik.html
Uwaga: Nazwy hostów nie mogą zawierać znaków wieloznacznych.

Publikowanie widgetu w katalogu

Nowo utworzony widget może zostać opublikowany w katalogu podobnie jak w poprzednich wersjach, za pomocą komendy Publikuj w katalogu dostępnej po kliknięciu widgetu prawym przyciskiem myszy.

Zatwierdzanie widgetu w celu udostępnienia go użytkownikom klientów

Po dodaniu widgetu do kartoteki widgetów administrator tej kartoteki musi zatwierdzić widget, aby można go było używać. Zapoznaj się z dokumentacją programu IBM Domino Administrator, aby uzyskać więcej informacji na temat zatwierdzania widgetów.

Instalowanie i używanie widgetu

Gdy administrator kartoteki widgetów zatwierdzi widget, można go zainstalować, przeciągając i upuszczając na panelu paska bocznego Moje widgety. Po zainstalowaniu widgetu w kliencie są włączane zaawansowane funkcje gadżetu. Użytkownicy mogą także odbierać wiadomości e-mail z aktywną treścią osadzoną, w których osadzono gadżet OpenSocial lub adres URL.

Poczta

Aplikacja Poczta umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail i odpowiadanie na nie, tworzenie podpisów oraz dostosowywanie wyglądu skrzynki odbiorczej. Dostępne są także inne możliwości, np. anulowanie wiadomości e-mail wysłanej przez pomyłkę lub konfigurowanie powiadomień o nieobecności.

Pierwsze kroki w aplikacji Poczta

Kto jest wyświetlany na liście automatycznego uzupełniania podczas adresowania wiadomości e-mail?

Czym jest plik vCard i do czego mogę go używać?

Krótki przegląd aplikacji Poczta

Krótki przegląd aplikacji Poczta

Personalizowanie ustawień aplikacji Poczta

Jak dodawać podpis do wiadomości e-mail?

Jak zmienić ustawienia panelu podglądu w aplikacji Poczta?

Jak oznaczyć wszystkie wiadomości e-mail, których podgląd wyświetlono, jako przeczytane?

Jak wyświetlić wiadomości e-mail w postaci konwersacji?

Jak zmienić kryteria dodawania osób do listy automatycznego uzupełniania?

Jak ustawić domyślną czcionkę dla wiadomości e-mail?

Utrzymywanie porządku w skrzynce odbiorczej

Jak sterować obsługą spamu?

Co zrobić w przypadku przekroczenia limitu wielkości poczty elektronicznej?

Co zrobić, aby do mojej skrzynki odbiorczej trafiało mniej powiadomień o konferencjach?

Dostęp i delegowanie uprawnień do aplikacji Poczta

Jak zezwolić innej osobie na zarządzanie moją pocztą elektroniczną?

Jak utworzyć skrót do aplikacji Poczta innej osoby?

Inne czynności, które można wykonać w aplikacji Poczta

Kodowanie wiadomości od określonych nadawców za pomocą kolorów

Konfigurowanie powiadomień o nieobecności

Tworzenie papeterii i korzystanie z niej

Dodawanie zwijalnych sekcji w wiadomości e-mail

Tworzenie tabel w wiadomościach e-mail i innych dokumentach programu Notes

Tworzenie wiadomości e-mail na podstawie czynności do wykonania lub pozycji kalendarza

Rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji Poczta

Jak anulować wiadomość e-mail wysłaną przez pomyłkę?

Jak usunąć niepoprawny adres z listy automatycznego uzupełniania?

Dlaczego niektóre opcje są zaciemnione lub zablokowane?

Jak sprawdzać pisownię w wielu językach?

Zaawansowane tematy dotyczące aplikacji Poczta

Zaawansowane tematy dotyczące aplikacji Poczta

Więcej informacji

Wiki produktu Notes and Domino

Blog ze wskazówkami dotyczącymi programu Notes

Pierwsze kroki w aplikacji Poczta

Aplikacja Poczta umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, organizowanie tych wiadomości, a także wykonywanie innych czynności.

Czy przenosisz swoje dane z programu Microsoft Outlook? Kliknij tutaj.

Kto jest wyświetlany na liście automatycznego uzupełniania podczas adresowania wiadomości e-mail?

Podczas wpisywania adresu w wiadomości e-mail lub zaproszeniu na konferencję wyświetlana jest lista nazw i adresów. Osoby figurujące na tej liście to ostatnie kontakty. Są one wybierane automatycznie spośród osób, z którymi użytkownik ostatnio wymieniał wiadomości e-mail, prowadził rozmowy sieciowe lub brał udział w konferencjach.

Wyświetlanie pełnej listy

W aplikacji Kontakty kliknij opcję Ostatnie kontakty na panelu nawigacyjnym.

Dodawanie osoby do listy

Nie można dodawać osób bezpośrednio do listy Ostatnie kontakty, ponieważ ostatnie kontakty są określane automatycznie. Istnieje jednak możliwość zmiany kryteriów dodawania osób do listy Ostatnie kontakty. Informacje na ten temat zawiera sekcja Jak zmienić kryteria dodawania osób do listy Ostatnie kontakty?.

Czym jest plik vCard i do czego mogę go używać?

Wizytówka vCard zawiera informacje kontaktowe, takie jak tytuł, numery telefonów i adresy e-mail. Za pomocą wizytówek vCard można dodawać osoby do listy kontaktów lub ułatwiać innym dodawanie siebie do listy kontaktów. Wizytówki vCard umożliwiają także importowanie lub eksportowanie wielu kontaktów przy użyciu jednego pliku.

Jak używać wizytówek vCard?

 • Za pomocą wizytówek vCard można szybko dodawać osoby do listy kontaktów. Zazwyczaj wizytówka vCard zawiera imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, numer telefonu, numer faksu, adres, miasto, województwo i kod pocztowy. Podczas importowania wizytówki (pliku vCard) dane z tych pól są importowane do odpowiednich pól w rekordzie kontaktu. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej wizytówkę vCard można ją kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zaimportować informacje o danej osobie do listy kontaktów.
 • Korzystając z wizytówek vCard, użytkownik może ułatwić innym dodawanie siebie do listy kontaktów. Wizytówkę vCard można dodać do podpisu zgodnie z opisem podanym w sekcji Jak dodać podpis do wiadomości e-mail?.
 • Wizytówki vCard umożliwiają importowanie lub eksportowanie wielu kontaktów przy użyciu jednego pliku. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Jak zaimportować kontakty z innych źródeł? i Eksportowanie kontaktów.

Krótki przegląd aplikacji Poczta

Ten krótki przegląd obejmuje zrzut ekranu wyjaśniający podstawy aplikacji Poczta oraz tabele zawierające listy innych typowych czynności i często używanych skrótów.

Zrzut ekranu produktu z podświetlonymi różnymi obszarami

Tabela 54. Czynności podstawowe
Zadanie Czynność

Otwieranie aplikacji Poczta

Kliknij przycisk Otwórz i wybierz opcję Poczta.

Tworzenie nowej wiadomości

Kliknij opcję Nowy > Wiadomość.

Wysyłanie wiadomości do osoby z listy kontaktów lub innego katalogu

Podczas tworzenia wiadomości e-mail kliknij odsyłacz Do i wybierz katalog.

Oznaczanie wiadomości jako przeczytanych lub nieprzeczytanych

Zaznacz wiadomość lub wiadomości, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Oznacz jako > Przeczytane lub Oznacz jako > Nieprzeczytane.

Sortowanie skrzynki odbiorczej według nazwiska

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Poczta.
 2. Na karcie Podstawowe, w sekcji Imię i nazwisko w wiadomości wyświetlaj w następującym formacie wybierz opcję Nazwisko, imię.
 3. Kliknij przycisk OK, wróć do skrzynki odbiorczej i posortuj jej zawartość według kolumny Osoba.

Opcjonalnie: określ przedrostki nazwisk w sekcji Wprowadź przedrostki nazwiska, np. "Van" dla "Van Morrison". Aby uzyskać dodatkowa pomoc, kliknij i przytrzymaj ikonę „?”.

Usprawnianie wyświetlania dat w skrzynce odbiorczej

W widokach poczty elektronicznej są teraz wyświetlane skrócone, uproszczone daty, które są zgodne z następującymi regułami:
 • Jeśli data odpowiada bieżącemu dniu, w kolumnie daty będzie wyświetlana tylko godzina, np. 16:50.
 • Jeśli data odpowiada poprzedniemu dniu, wyświetlane będzie słowo "Wczoraj" i godzina.
 • Jeśli data odpowiada wcześniejszemu dniu bieżącego roku, wyświetlany będzie dzień i miesiąc oraz godzina, np. 12 maja 15:50.
 • Jeśli data odpowiada dniu z poprzedniego roku, wyświetlana będzie tradycyjna data i godzina, np. 2011-05-12 15:15.
 • Jeśli z jakiegoś powodu w widoku poczty elektronicznej znajdzie się przyszła data (np. z powodu ustawień systemu operacyjnego), będzie ona wyświetlana zgodnie z podanym powyżej przykładem ("12 maja 15:50").
Wybierz opcję Widok > Dostosuj ten widok i zaznacz pole wyboru Użyj skróconych dat lub anuluj zaznaczenie tego pola, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.
Tabela 55. Personalizowanie skrzynki odbiorczej
Zadanie Czynność
Zmiana koloru przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje. Użytkownicy systemu Macintosh OS X: Kliknij opcję Notes > Preferencje.
 2. Kliknij opcję Czcionki i kolory.
 3. W sekcji Czcionka wyświetlania wiadomości e-mail określ sposób wyświetlania wiadomości w widokach poczty.
Oznaczanie wszystkich wiadomości wyświetlanych na panelu podglądu jako przeczytanych

Kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje), a następnie kliknij opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes. W obszarze Opcje dodatkowe wybierz opcję Oznaczaj dokumenty otwierane na panelu podglądu jako przeczytane.

Dodawanie do skrzynki odbiorczej ikon wskazujących, czy odbiorca jest jedynym odbiorcą, odbiorcą z listy DW, czy też odbiorcą z listy UDW

Aby wyświetlać ikony określające poziom adresata, kliknij opcję Plik > Preferencje, kliknij opcję Poczta, a następnie kliknij kartę Ikony adresatów.

Wyświetlanie wiadomości w skrzynce odbiorczej pogrupowanych według daty

Z poziomu skrzynki odbiorczej kliknij opcję Pokaż > Grupuj wg daty.

Wyświetlanie lub ukrywanie początku wiadomości w skrzynce odbiorczej

Istnieje możliwość wyświetlania podglądu tekstu wiadomości w widoku Skrzynka odbiorcza. Aby wyświetlić treść wiadomości, z poziomu skrzynki odbiorczej wybierz opcję Pokaż > Początek wiadomości. Aby wyświetlić pierwsze 100 znaków, umieść wskaźnik myszy nad wiadomością w skrzynce odbiorczej.

Tabela 56. Personalizowanie innych ustawień poczty elektronicznej
Nagłówek Nagłówek
Zmiana nagłówka listu (grafiki w nagłówku wiadomości e-mail)
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Poczta.
 2. Kliknij opcję Nagłówek.
 3. Wybierz grafikę w polu Nagłówek. Aby zrezygnować z elementów graficznych, wybierz opcję Brak nagłówka.
Sprawdzanie pisowni we wszystkich wiadomościach przed wysłaniem
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, następnie kliknij opcję Poczta, po czym kliknij kartę Podstawowe.
 2. Wybierz opcję Sprawdź pisownię w wiadomościach przed wysłaniem.
Szyfrowanie wszystkich wiadomości
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy klienta Notes Basic: Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika; użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje).
 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Poczta elektroniczna, a następnie kliknij pozycję Wysyłanie i odbieranie.
 3. Wybierz opcję Szyfruj wysyłane wiadomości lub Szyfruj zapisane kopie wysłanych wiadomości.
Wyłączanie przedrostka Fw:
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy klienta Notes Basic: Plik > Preferencje > Preferencje użytkownika; użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje).
 2. Kliknij znak plus znajdujący się obok opcji Poczta elektroniczna, a następnie kliknij pozycję Wysyłanie i odbieranie.
 3. Anuluj zaznaczenie opcji Dodawaj przedrostek przekazywania do tematu przekazywanej wiadomości.
Zapisywanie lub rezygnowanie z zapisywania wiadomości e-mail w folderze Wysłane
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, rozwiń sekcję Poczta, a następnie kliknij opcję Wysyłanie i odbieranie.
 2. W obszarze Wysyłanie kliknij jedną z opcji w polu Zapisuj kopie wysyłanych wiadomości.
Tabela 57. Inne możliwe do wykonywania czynności
Zadanie Czynność
Sprawdzanie pisowni w jednej wiadomości Kliknij opcję Narzędzia > Sprawdzanie pisowni.
Szyfrowanie jednej wiadomości W tworzonej wiadomości kliknij przycisk Szyfruj znajdujący się nad polem Do tej wiadomości. Jeśli opcja Szyfruj nie jest wyświetlana, kliknij opcję Wyświetl > Dodatkowe opcje poczty.
Potwierdzanie dostarczenia wiadomości Dostarczenie wiadomości do serwera poczty elektronicznej odbiorcy może zostać potwierdzone.
 1. Kliknij opcję Opcje dostarczania znajdującą się nad wiadomością.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Brak - brak raportu o dostarczeniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie można znaleźć adresu odbiorcy
  • Tylko w przypadku niepowodzenia - program Notes wysyła raport o dostarczeniu tylko w przypadku, gdy wiadomość nie może zostać z jakiegoś powodu dostarczona.
  • Potwierdź dostarczenie - program wysyła raport informujący o dostarczeniu lub niedostarczeniu wiadomości.
  • Śledź całą ścieżkę - program wysyła raport z każdego serwera, przez który program Notes kieruje wiadomość, oraz raport końcowy informujący o dostarczeniu lub niedostarczeniu wiadomości.
Otrzymywanie potwierdzenia zwrotnego po otwarciu wiadomości przez odbiorców

Jeśli program poczty elektronicznej odbiorcy obsługuję tę funkcję, można włączyć opcję powiadamiania przez program Notes o przeczytaniu wysłanej wiadomości przez odbiorcę. Wiele programów poczty internetowej obsługuje potwierdzenia zwrotne. Nawet jeśli program poczty elektronicznej odbiorcy jest w stanie realizować tą funkcję, to może ona jednak zostać wyłączona w organizacji odbiorcy z przyczyn związanych z zabezpieczeniami.

 1. Kliknij opcję Opcje dostarczania znajdującą się nad wiadomością.
 2. Wybierz opcję Potwierdzenie zwrotne, a następnie kliknij przycisk OK.
Zapobieganie kopiowaniu lub przesyłaniu dalej wiadomości

Nadawca poczty elektronicznej programu Notes może zabronić odbiorcy kopiowania wysyłanej wiadomości programu Notes. Oznacza to, że odbiorca nie będzie mógł skopiować wiadomości do schowka, przesłać jej dalej, wysłać odpowiedzi z historią. Nie będzie też mógł wydrukować takiej wiadomości. Pamiętaj, że ta opcja nie uniemożliwia kopiowania, jeśli odbiorca skorzysta z innych sposobów skopiowania wiadomości.

 1. Kliknij opcję Opcje dostarczania znajdującą się nad wiadomością.
 2. Wybierz opcję Zabroń kopiowania, a następnie kliknij przycisk OK.
Dodawanie przedrostka Poufne do tematu wiadomości
 1. Kliknij opcję Opcje dostarczania znajdującą się nad wiadomością.
 2. Wybierz opcję Oznacz temat jako poufny, a następnie kliknij przycisk OK.
Rezygnowanie z odbierania wiadomości o nieobecności od innych osób

Jeśli użytkownik wie o trwającym urlopie adresata wiadomości i nie chce otrzymywać komunikatów o nieobecności, może włączyć w programie Notes opcję ich odrzucania.

 1. Kliknij ponad wiadomością Opcje dostarczania.
 2. Wybierz opcję Nie powiadamiaj mnie, gdy adresaci są nieobecni, a następnie kliknij przycisk OK.
Zapobieganie wyświetlaniu pozostałych członków grupy przez odbiorców wiadomości, gdy wiadomość jest adresowana do grupy odbiorców
 1. Kliknij ponad wiadomością Opcje dostarczania.
 2. Wybierz opcję Nie rozwijaj grup osobistych, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jeśli użytkownik przesyła dalej lub odpowiada na wiadomość, w której w polu Do wyświetlone są nazwy osób z grupy osobistej, musi ponownie wybrać tę opcję dla wiadomości przesyłanej dalej lub przesyłanej w odpowiedzi, aby zapobiec rozwijaniu grup.
Wyświetlanie podglądu wiadomości e-mail w oknie wywoływanym po ich otrzymaniu
 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, kliknij znak plus (+) obok pozycji Poczta, a następnie kliknij opcję Wysyłanie i odbieranie.
 2. Wybierz opcję Wyświetlaj alert w oknie wywoływanym po nadejściu nowych wiadomości.
Tabela 58. Skróty aplikacji Poczta
Zadanie System Windows Komputery Macintosh
Otwieranie aplikacji Poczta
Uwaga: Aby włączyć ten skrót, kliknij opcję Plik > Preferencje > Podstawowa konfiguracja klienta Notes > Włącz alternatywne skróty klawiaturowe.
Ctrl+1 Ctrl+1
Utworzenie nowej wiadomości e-mail Ctrl+M Apple+M
Odpowiadanie na wiadomość e-mail
Uwaga: Aby włączyć ten skrót, kliknij opcję Plik > Preferencje > Podstawowa konfiguracja klienta Notes > Włącz alternatywne skróty klawiaturowe.
Ctrl+R Ctrl+R
Odpowiadanie wszystkim na wiadomość e-mail
Uwaga: Aby włączyć ten skrót, kliknij opcję Plik > Preferencje > Podstawowa konfiguracja klienta Notes > Włącz alternatywne skróty klawiaturowe.
Ctrl+Shift+R Ctrl+Shift+R
Otwarcie wybranej wiadomości e-mail Enter Enter
Zamknięcie bieżącej wiadomości e-mail lub bieżącego widoku poczty Esc Esc
Oznaczenie wybranej wiadomości e-mail jako przeczytanej lub nieprzeczytanej Insert Niedostępny
Przejście do następnej nieprzeczytanej wiadomości e-mail F4 (użytkownicy klienta Notes Basic: Tab) Niedostępny
Przejście do poprzedniej nieprzeczytanej wiadomości e-mail Shift+F4 (użytkownicy klienta Notes Basic: Shift+Tab) Niedostępny
Uzyskanie pomocy dla bieżącej funkcji F1 Pomoc lub Apple+?
Cofnięcie ostatniego działania. Ctrl+Z Apple+Z
Wyświetlenie listy dostępnych skrótów Ctrl+Shift+L Ctrl+Shift+L

Personalizowanie ustawień aplikacji Poczta

W celu spersonalizowania aplikacji Poczta można zmienić preferencje dotyczące poczty elektronicznej.

Jak dodawać podpis do wiadomości e-mail?

Użytkownik może dodawać swój podpis do wiadomości e-mail. Podpis może zawierać imię i nazwisko, tytuł, grafikę, wizytówkę vCard i inne informacje.

Ustawianie domyślnego podpisu

Jako podpis dodawany do wszystkich wysyłanych wiadomości można ustawić tekst formatowany, zwykły tekst lub tekst HTML.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje, a następnie kliknij opcję Poczta elektroniczna (użytkownicy klienta Notes Basic: kliknij opcję Więcej > Preferencje Poczta elektroniczna).
 2. Kliknij kartę Podpis.
 3. Wybierz opcję Automatycznie wstawiaj podpis w dolnej części wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną.
 4. Określ format podpisu, wybierając opcję Tekst formatowany, Zwykły tekst lub Plik HTML lub graficzny. Aby uzyskać dodatkową pomoc, kliknij ikonę ?.
 5. Wpisz tekst w odpowiednim polu Podpis.
 6. Opcjonalne: Kliknij element sterujący T, aby skorzystać z funkcji tekstu formatowanego, dodając na przykład grafikę czy załączniki.
 7. Opcjonalne: Aby dodać możliwy do zaimportowania plik kontaktu, kliknij opcję Dodaj moją wizytówkę vCard, w razie potrzeby zmień informacje w odpowiednich polach, a następnie kliknij opcję Dodaj wizytówkę vCard do podpisu.

Podpis można zmienić w dowolnym momencie, powtarzając procedurę i określając nowy podpis. Aby usunąć podpis, należy anulować wybór opcji Automatycznie wstawiaj podpis w dolnej części wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną. Można również zmienić informacje w pliku vCard i zastąpić wersję istniejącą wersją zaktualizowaną.

Używanie innego podpisu lub nieużywanie podpisu

Niezależnie od tego, czy domyślny podpis został ustawiony, czy nie, można użyć podpisu z pliku.

 1. Jeśli używasz podpisu z pliku, zapisz ten plik na komputerze. Musi on być plikiem w formacie TXT, HTML, JPEG, mapy bitowej lub GIF. Plik może być przechowywany w dowolnym miejscu na komputerze, ale wygodnie jest umieścić go w folderze danych programu Notes.
 2. Kliknij opcję Podpis nad tworzoną wiadomością e-mail.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję Brak podpisu.
  • Wybierz opcję Nowy podpis z pliku, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik podpisu.

Jak zmienić ustawienia panelu podglądu w aplikacji Poczta?

Panel podglądu można wyświetlać i ukrywać. Wyświetlony panel można umieścić na dole lub z boku.

Zmiana położenia panelu podglądu

Kliknij opcję Pokaż w górnej prawej części okna, a następnie kliknij opcję Podgląd na dole lub Podgląd z boku.

Wyświetlanie i ukrywanie panelu podglądu

Kliknij opcję Pokaż > Ukryj podgląd (użytkownicy klienta Notes Basic: przełącz element sterujący Podgląd).

Jak oznaczyć wszystkie wiadomości e-mail, których podgląd wyświetlono, jako przeczytane?

Wszystkie wiadomości wyświetlane na panelu podglądu mogą być oznaczane jako przeczytane.

 1. Kliknij opcję Plik > Preferencje (użytkownicy systemu Macintosh OS X: kliknij opcję Notes > Preferencje), a następnie kliknij opcję Podstawowa konfiguracja klienta Notes.
 2. W sekcji Opcje dodatkowe wybierz opcję Oznaczaj dokumenty otwierane na panelu podglądu jako przeczytane.

Jak wyświetlić wiadomości e-mail w postaci konwersacji?

W programie Notes istnieje możliwość przeglądania wiadomości zgrupowanych razem ze wszystkimi udzielonymi na nie odpowiedziami, co pozwala na odczytywanie wiadomości i odpowiadanie w tym samym czasie. Wiadomość zgrupowana ze wszystkimi dotyczącymi jej odpowiedziami nazywana jest konwersacją i pomaga użytkownikowi oszczędzić czas przy wyszukiwaniu poszczególnych odpowiedzi w skrzynce odbiorczej.

W trybie dyskusji ostatnie odpowiedzi udzielone w trakcie dyskusji są wyświetlane na liście wiadomości, a wszystkie pozostałe (wcześniejsze) są zwinięte poniżej ostatnich odpowiedzi. Po rozwinięciu konwersacji wyświetlany jest temat pierwotnej wiadomości oraz pierwszy wiersz tekstu poszczególnych odpowiedzi.

Aby włączyć lub wyłączyć konwersacje, kliknij opcję Pokaż > Konwersacje lub Pokaż > Pojedyncze wiadomości.
Uwaga: Dyskusje mogą być przeglądane i sortowane jedynie według kolumny Data. Sortowanie według innej kolumny, takiej jak Nadawca, powoduje automatyczne przełączenie widoku lub folderu z powrotem na tryb wiadomości.

Jak zmienić kryteria dodawania osób do listy automatycznego uzupełniania?

Adresy wyświetlane na liście automatycznego uzupełniania są wybierane automatycznie z danych osób, z którymi użytkownik ostatnio wymieniał wiadomości e-mail, prowadził rozmowy sieciowe lub brał udział w konferencjach. Użytkownik może zdecydować, czy do listy automatycznego uzupełniania mają być dodawani odbiorcy z listy DW i UDW, a także, czy mają być do niej dodawane nazwy z wszystkich wiadomości e-mail, czy tylko z tych, które są wysyłane. Można również wyłączyć dodawanie wszelkiego rodzaju nazw do li