IBM WebSphere Portal Express Verzija 8.0

Rukovanje Pravilom izuzetka u okolini u vrijeme izvođenja

Defaultna metoda greške ili rukovanje izuzetkom unutar okoline Personalizacije u vrijeme izvođenja je ispisivanje traga greške od strane stroja na dnevnik poslužitelja aplikacije stdout. Koristeći pomoćni program za rukovanje izuzetkom, moguće je specificirati tip izlaza (poruka greške ili stacktrace), izlaz dnevnika datoteke za korištenje (stdout ili stderr) i da li je potrebno ponovno prebacivanje na JSP. Dodatna sposobnost rukovanja izuzetkom može biti postavljena na osnovu po zahtjevu ili globalno.

Po zahtjevu

Za postavljanje sheme na temelju zahtjeva, uključite sljedeći kod unutar točke sadržaja na JS-u:

request.setAttribute(RuntimeUtils.PZN_RUNTIME_EXCEPTION_HANDLING_KEY, RuntimeUtils.HANDLING_SCHEME);

Gdje je HANDLING_SCHEME jedna od opcija navedenih za setRuntimeExceptionHandlingScheme metodu opisanu u sljedećem odjeljku.

Ova metoda će promijeniti samo shemu rukovanja izuzetkom za izvođenje pravila na tom JSP-u.

Globalni

Za postavljanje iste sheme za svako pravilo koje se izvodi na poslužitelju, izvedite sljedeći kod:

RuntimeUtils.setRuntimeExceptionHandlingScheme(RuntimeUtils.HANDLING_SCHEME);
Za resetiranje globalne sheme rukovanja izuzetkom, pozovite:
RuntimeUtils.resetRuntimeExceptionHandlingScheme();
Bilješka: Ponovno pokretanje poslužitelja aplikacije će automatski resetirati shemu rukovanja izuzetcima.
Možete također promijeniti globalno ponašanje poslužitelja mijenjajući sljedeće vrijednosti u PersonalizationService.properties:
rulesEngine.exceptionHandling=logMessage_stdout
Bilješka: Da bi promjene bile učinkovite, morate ponovno pokrenuti poslužitelj.

RuntimeUtils metode

public static void setRuntimeExceptionHandlingScheme(String value)
Postavlja sheme za rukovanje izuzecima na specificiranu vrijednost. Opcije za vrijednosti uključuju:
 • RuntimeUtils.IGNORE
 • RuntimeUtils.LOG_MESSAGE_STDOUT
 • RuntimeUtils.LOG_MESSAGE_STDERR
 • RuntimeUtils.LOG_MESSAGE_STDOUT_AND_RETHROW
 • RuntimeUtils.LOG_MESSAGE_STDERR_AND_RETHROW
 • RuntimeUtils.LOG_STACKTRACE_STDOUT
 • RuntimeUtils.LOG_STACKTRACE_STDERR
 • RuntimeUtils.LOG_STACKTRACE_STDOUT_AND_RETHROW
 • RuntimeUtils.LOG_STACKTRACE_STDERR_AND_RETHROW
 • RuntimeUtils.LOG_MESSAGE_AND_STACKTRACE_STDOUT
 • RuntimeUtils.LOG_MESSAGE_AND_STACKTRACE_STDERR
 • RuntimeUtils.LOG_MESSAGE_AND_STACKTRACE_STDOUT_AND_RETHROW
 • RuntimeUtils.LOG_MESSAGE_AND_STACKTRACE_STDERR_AND_RETHROW
 • RuntimeUtils.RETHROW_EXCEPTION
Bilješka: Postavke s RETHROW će predati izuzetak ekranu i preporučaju se samo za upotrebu na testnom okruženju.
public static void resetRuntimeExceptionHandlingScheme()
Resetira trenutnu shemu rukovanja izuzetkom na LOG_MESSAGE_STDOUT.
public static String getRuntimeExceptionHandlingScheme()
Vraća trenutnu shemu rukovanja izuzetkom.

Proces rukovanja izuzetcima

Kada se izuzetak dogodi, ako kod može nastaviti, učinit će to dok se zapisuje izuzetak. Ako ne, izuzetak se omotava u PersonalizationException koji je predan RuleTriggeru. RuleTrigger traži zahtjev za nadjačavanje za shemu rukovanja izuzetkom, obrađuje shemu i vraća je JSP-u. Podklase Throwable mogu biti omotane u PersonalizationException.

Praćenje

Za praćenje klasa vremena izvođenja, omogućite praćenje za com.ibm.websphere.personalization.*=all. Za praćenje klase autorskog portleta, omogućite praćenje za com.ibm.wps.caf.*=all.


Knjižnica | Podrška | Uvjeti upotrebe |

Zadnja promjena: May 2012 EST

Autorsko pravo IBM Corporation 2000, 2012.