IBM Lotus Symphony


Beregning af tidsforskelle

Du kan beregne tidsforskelle ved hjælp af en formel i et regneark.

Eksemplet viser trinene til beregning af tidsforskelle på den samme nat.
  1. Skriv klokkeslættet 23:30 i A2, og tryk på tabulatortasten. Markøren flyttes til B2.
  2. Skriv klokkeslættet 01:10 i B2, og tryk på tabulatortasten. Markøren flyttes til C2.
  3. Skriv formlen =(B2<A2)+B2-A2 i C2. Det seneste klokkeslæt er B2, og det tidligste klokkeslæt er A2. Resultatet af eksemplet er 1 time og 40 minutter. I formlen har et helt døgn med 24 timer værdien 1, og 1 time har værdien 1/24. Den logiske værdi i parentes er 0 eller 1, som svarer til 0 eller 24 timer. Resultatet af formlen vises automatisk i klokkeslætsformat på grund af operandernes rækkefølge.

Produktfeedback | Yderligere dokumentation | Varemærker