IBM Lotus Symphony


Cofnij

Umożliwia wycofanie ostatnio wykonanego działania lub wprowadzonego wpisu. Aby uzyskać dostęp do tej komendy, należy kliknąć opcję Edycja > Cofnij lub kliknąć ikonę Cofnij.

Działanie Cofnij można anulować, klikając opcję Edycja > Przywróć. Lista komend Cofnij jest czyszczona po zastosowaniu nowego układu strony.

Opcjonalnie: Aby zmienić liczbę działań, które można wycofać, należy kliknąć opcję Plik > Preferencje > Symphony > Pamięć, a następnie wprowadzić nową wartość w polu Maksymalna liczba kroków cofania.

Uwaga

Niektórych działań nie można cofnąć.


Opinia na temat produktu | Dodatkowa dokumentacja | Znaki towarowe