IBM Lotus Symphony


แมโคร

เลือกแมโครที่คุณต้องการใช้เมื่อมีการเลือกกราฟิกส์ กรอบ หรืออ็อบเจ็กต์ OLE ที่เลือกไว้ ฟังก์ชันดังกล่าวอาจอยู่ในแท็บ แมโคร ของไดอะล็อก อ็อบเจ็กต์ หรือในไดอะล็อก ระบุแมโคร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอ็อบเจ็กต์ที่คุณเลือก

เหตุการณ์

แสดงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแมโครซึ่งถูกระบุให้กับอ็อบเจ็กต์ที่เลือกในปัจจุบัน

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับแมโครและเหตุการณ์ที่สามารถเชื่อมกับอ็อบเจ็กต์ในเอกสารของคุณ:

เหตุการณ์ ทริกเกอร์เหตุการณ์ อ็อบเจ็กต์ OLE กราฟิกส์ กรอบ ข้อความอัตโนมัติ พื้นที่ ImageMap ไฮเปอร์ลิงก์
คลิกอ็อบเจ็กต์ เมื่อมีการเลือกอ็อบเจ็กต์ x x x      
เมาส์อยู่เหนืออ็อบเจ็กต์ เมื่อย้ายเมาส์ไปไว้บนอ็อบเจ็กต์ x x x   x x
ไฮเปอร์ลิงก์แบบทริกเกอร์ เมื่อคลิกไฮเปอร์ลิงก์ที่ระบุให้กับอ็อบเจ็กต์ x x x     x
เมาส์ออกจากอ็อบเจ็กต์ เมื่อย้ายเมาส์ออกจากอ็อบเจ็กต์ x x x   x x
การโหลดกราฟิกส์เสร็จสมบูรณ์ เมื่อโหลดกราฟิกส์เสร็จสมบูรณ์   x        
การโหลดกราฟิกส์สิ้นสุด เมื่อผู้ใช้หยุดการโหลดกราฟิกส์ (ตัวอย่างเช่น ขณะกำลังดาวน์โหลดเพจ)   x        
การโหลดกราฟิกส์ผิดพลาด เมื่อโหลดกราฟิกส์ไม่สำเร็จ เช่น ไม่พบกราฟิกส์ที่ต้องการ   x        
อินพุตอักขระที่เป็นตัวอักษร เมื่อป้อนข้อความจากแป้นพิมพ์     x      
อินพุตอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษร เมื่อป้อนอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์จากแป้นพิมพ์ ตัวอย่างเช่น แท็บและการขึ้นบรรทัดใหม่     x      
ปรับขนาดกรอบ เมื่อใช้เมาส์ปรับขนาดของกรอบ     x      
ย้ายกรอบ เมื่อใช้เมาส์เคลื่อนย้ายกรอบ     x      
ก่อนทำการแทรกข้อความอัตโนมัติ ก่อนการแทรกบล็อกข้อความ       x    
หลังทำการแทรกข้อความอัตโนมัติ หลังการแทรกบล็อกข้อความ       x    

แมโคร

เลือกแมโครที่คุณต้องการใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เลือก

คุณสามารถใช้กรอบในการลิงก์เหตุการณ์เข้ากับฟังก์ชัน เพื่อให้ฟังก์ชันดังกล่าวสามารถกำหนดได้ว่าจะประมวลผลเหตุการณ์หรือประมวลผล Lotus® Symphony™ Documents

หมวดหมู่

แสดงเอกสารและแอ็พพลิเคชันใน Lotus Symphony ที่เปิดอยู่ ให้คลิกที่ชื่อของตำแหน่งที่คุณต้องการใช้บันทึกแมโคร

แมโคร

แสดงรายการแมโครที่มีอยู่ คลิกที่แมโครที่คุณต้องการระบุให้กับอ็อบเจ็กต์ที่เลือก

ระบุ

ระบุแมโครที่เลือกให้กับเหตุการณ์ที่กำหนด รายการของแมโครที่ระบุจะถูกตั้งค่าไว้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ลบ

ลบแมโครที่ระบุให้กับรายการที่เลือกไว้

การเลือกแมโคร

เลือกแมโครที่คุณต้องการระบุ


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า