IBM Lotus Symphony


แมโครและการเขียนโปรแกรม

IBM® Lotus® Symphony™ มี Application Programming Interface (API) ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุม คอมโพเนนต์ของ Lotus Symphony ด้วย ภาษาโปรแกรมต่างๆ โดยการใช้ Lotus Symphony Software Development Kit (SDK)

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ API แมโครใดๆ ที่สร้างด้วย Lotus Symphony หรือสร้างก่อนหน้านี้จะไม่สามารถนำมาใช้กับเวอร์ชันปัจจุบันได้

ส่วนของคำอธิบายนี้จะอธิบายรันไทม์ฟังก์ชันพื้นฐานของ Lotus Symphony Basic. โปรดดูข้อมูลโดยละเอียดได้จากคู่มือของ Lotus Symphony Basic ที่ได้รับการจัดทำขึ้นโดยเฉพาะ


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า