IBM Lotus Symphony


คลิปอาร์ต

คลิปอาร์ต

เปิด คลิปอาร์ต ซึ่งคุณสามารถเลือกกราฟิกส์และ เสียงเพื่อแทรกลงในเอกสารได้

คุณ สามารถแสดงเนื้อหาของ คลิปอาร์ตเป็นไอคอน หรือไอคอนพร้อมข้อมูล หัวเรื่องและพาธได้

ในการขยายหรือย่อ อ็อบเจ็กต์ใดๆ ใน คลิปอาร์ต ให้ดับเบิลคลิกอ็อบเจ็กต์นั้น หรือเลือก อ็อบเจ็กต์ แล้วกดแป้นเว้นวรรค

ในการใช้งานคำสั่งนี้...

เลือก สร้าง - คลิปอาร์ต

การเพิ่มไฟล์ใหม่ในคลิปอาร์ต

ในการเพิ่มไฟล์ลงใน คลิปอาร์ต ให้คลิกขวาที่ธีม เลือกคุณสมบัติ คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก เพิ่ม คุณยังสามารถคลิกที่อ็อบเจ็กต์ในเอกสารปัจจุบัน กดค้างไว้ แล้วลากไปยังหน้าต่าง คลิปอาร์ต ได้อีกด้วย

คลิปอาร์ตใหม่

เพิ่มธีมใหม่ใน คลิปอาร์ต และให้คุณเลือกไฟล์เพื่อ รวมในธีม.

ในการเข้าใช้งาน คำสั่งต่อไปนี้ ให้คลิกขวาที่ธีมใน คลิปอาร์ต:

อัพเดต

อัพเดตมุมมองในหน้าต่าง หรือในอ็อบเจ็กต์ ที่เลือก

สร้างใหม่

สร้างธีมใหม่ คุณสามารถเลือกในหน้าต่าง คลิปอาร์ตใหม่ ว่าจะเพิ่ม โฟลเดอร์หรือไฟล์

ลบ

ลบการเลือกปัจจุบัน หากเลือกไว้หลายอ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์ทั้งหมดจะถูกลบ โดยส่วนใหญ่แล้ว การร้องขอเกี่ยวกับความปลอดภัย ปรากฏขึ้น ก่อนที่อ็อบเจ็กต์จะถูกเลือก

อ็อบเจ็กต์อาจถูกลบออกจากที่เก็บข้อมูล หรือเป็นเพียงการลบการแสดงอ็อบเจ็กต์ออกไปเท่านั้น ขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์

หากคุณเลือก ลบ ในขณะที่อยู่ในคลิปอาร์ต รายการจะถูกลบออกจากคลิปอาร์ต แต่ไฟล์จะยังคงอยู่เหมือนเดิม

เปลี่ยนชื่อ

ทำให้สามารถเปลี่ยนชื่ออ็อบเจ็กต์ที่เลือกไว้ หลังจากที่เลือก เปลี่ยนชื่อ ชื่อจะถูกเลือก และคุณสามารถป้อนชื่อใหม่ได้โดยตรง ให้ใช้ปุ่มลูกศรในการกำหนดตำแหน่งของเคอร์เซอร์ไว้ที่ตอนต้นหรือตอนท้ายของชื่อเพื่อลบหรือเพิ่มบางส่วนของชื่อ หรือเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของเคอร์เซอร์

เพื่อคลิปอาร์ต

เพิ่มไฟล์ใหม่ลงในธีมที่เลือก

แทรก

เปิดเมนูย่อยในคลิปอาร์ตเพื่อให้คุณ เลือกระหว่างการ คัดลอก และการ ลิงก์ อ็อบเจ็กต์คลิปอาร์ตที่เลือกจะถูก คัดลอกลงในเอกสารปัจจุบัน หรือมีการสร้างลิงก์ขึ้นในเอกสาร

ไอคอนคำเตือน หากคุณเลือกอ็อบเจ็กต์ในเอกสารของคุณไว้แล้ว รายการที่คุณแทรกเข้าไปใหม่จะไปแทนที่อ็อบเจ็กต์ที่เลือก

แสดงตัวอย่าง

ส่วนประกอบที่เลือกจะแสดงในคลิปอาร์ต ด้วยขนาดใหญ่สุด ดับเบิลคลิกที่ภาพที่แสดงตัวอย่างเพื่อกลับไปยังมุมมอง ปกติของคลิปอาร์ต

เปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อ อ็อบเจ็กต์ที่เลือกภายใต้ธีม

ลบ

ลบ อ็อบเจ็กต์ที่เลือกภายใต้ธีม

ขอรับคลิปอาร์ต ออนไลน์...

ดูคลิปอาร์ตเพิ่มเติมทางออนไลน์ คลิก ขอรับ คลิปอาร์ตออนไลน์...


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า