IBM Lotus Symphony


กรอบคำพูด

เปิดแถบเครื่องมือคำบรรยายภาพที่คุณ สามารถใช้แทรกกราฟิกส์ในเอกสารของคุณ

ในการใช้งานคำสั่งนี้...

ไอคอน กรอบคำพูด

คลิกที่ไอคอนจากแถบเครื่องมือกรอบคำพูด แล้ว ลากมาไว้ในเอกสารเพื่อวาดรูปทรง

ไอคอนหมายเหตุ บางรูปทรงมีตัวจับพิเศษซึ่งคุณสามารถลากเพื่อเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของรูปทรงได้ ตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์รูปมือ เมื่ออยู่เหนือตัวจับพิเศษเหล่านี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า