IBM Lotus Symphony


การเปลี่ยนการเติมพื้นหลังสไลด์

คุณสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลัง หรือการเติมพื้นหลังของสไลด์ปัจจุบันหรือสไลด์ปัจจุบัน ในเอกสารของคุณ สำหรับการเติมพื้นหลัง คุณสามารถใช้เส้นแรเงา การไล่ระดับสี หรือรูปภาพบิตแม็พ

หากคุณต้องการเปลี่ยน การเติมพื้นหลังสำหรับสไลด์ทั้งหมด ให้เลือก มุมมอง - ต้นแบบ - มุมมองต้นแบบสไลด์ ในการเปลี่ยน การเติมพื้นหลังของสไลด์เดียว ให้เลือก มุมมอง - ปกติ

ในการใช้สี การไล่ระดับสี หรือรูปแบบเส้นแรเงาสำหรับ พื้นหลังสไลด์

 1. เลือก โครงร่าง > คุณสมบัติ> คุณสมบัติหน้า จากนั้น คลิกบนแท็บ พื้นหลัง

 2. ในพื้นที่ เติม ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เลือก สี แล้วคลิกสีในรายการ

  เลือก การไล่ระดับสี จากนั้นคลิกลักษณะการไล่ระดับสี ในรายการ

  เลือก เส้นแรเงา จากนั้นคลิกลักษณะเส้นแรเงา ในรายการ

 3. คลิก ตกลง

ในการใช้รูปภาพเป็นพื้นหลังสไลด์

คุณสามารถแสดงรูปภาพทั้งรูปเป็นพื้นหลัง สไลด์ หรือคุณสามารถปูเรียงรูปภาพเพื่อสร้างพื้นหลังแบบมีรูปแบบ

 1. เลือก โครงร่าง > คุณสมบัติ> คุณสมบัติหน้า จากนั้น คลิกบนแท็บ พื้นหลัง

 2. ในพื้นที่ เติม เลือก บิตแม็พ จากนั้นคลิกรูปภาพในรายการ

  ไอคอนหมายเหตุ หากคุณต้องการใช้รูปภาพที่กำหนดเองเป็นพื้นหลังสไลด์ ให้ปิดไดอะล็อก การติดตั้ง สไลด์ จากนั้นเลือก โครงร่าง - คุณสมบัติ - พื้นที่ คลิกแท็บ บิตแม็พ จากนั้นคลิก อิมพอร์ต ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการอิมพอร์ต และคลิก เปิด เมื่อคุณกลับไปที่แท็บ พื้นหลัง รูปภาพที่คุณอิมพอร์ต จะอยู่ในรายการ บิตแม็พ
 3. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  ในการแสดงทั้งรูปภาพเป็นพื้นหลัง ให้ล้างค่าเช็กบ็อกซ์ ปูเรียง ในพื้นที่ ตำแหน่ง จากนั้นเลือก พอดีอัตโนมัติ

  ในการ ปูเรียงรูปภาพบนพื้นหลัง ให้เลือก ปูเรียง และตั้งค่าตัวเลือก ขนาด, ตำแหน่ง และ ออฟเซ็ต สำหรับรูปภาพ

 4. คลิก ตกลง

การแก้ไขนี้ใช้ได้กับ เอกสารการนำเสนอปัจจุบันเท่านั้น

ในการบันทึกต้นแบบสไลด์ใหม่เป็นเทมเพลต

 1. เลือก มุมมอง - ต้นแบบ - มุมมองต้นแบบสไลด์ เพื่อเปลี่ยน ต้นแบบสไลด์

 2. เลือก โครงร่าง > คุณสมบัติ> คุณสมบัติหน้า เพื่อเปลี่ยน พื้นหลังสไลด์ หรือเลือกคำสั่งการจัดรูปแบบอื่น อ็อบเจ็กต์ ที่คุณเพิ่มที่นี่จะมองเห็นได้กับสไลด์ทั้งหมดที่มาจาก ต้นแบบสไลด์นี

 3. เลือก มุมมอง - ปกติ เพื่อปิดมุมมองต้นแบบ

 4. เลือก ไฟล์ -บันทึกไปยังเทมเพลตออร์แกไนเซอร์ เพื่อบันทึก เอกสารเป็นเทมเพลต

 5. ป้อนชื่อสำหรับเทมเพลต ห้าม เปลี่ยนหมวดหมู่จาก "My Templates" คลิก ตกลง

ในขณะนี้คุณสามารถเปิดการนำเสนอ ใหม่โดยอิงจากเทมเพลตใหม่ของคุณ


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า