IBM Lotus Symphony


การเพิ่มเส้นกั้นหน้าแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างการแบ่งบรรทัด เส้นกั้นหน้าแบบคอลัมน์ หรือเส้นกั้นหน้าที่กำหนดเองที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน

หากต้องการแสดงเส้นกั้นหน้าด้วยตนเอง คลิก มุมอง > อักขระที่ไม่พิมพ์
หากต้องการเพิ่มเส้นกั้นหน้าด้วยตนเอง คลิกสร้าง > เส้นกั้นหน้าที่กำหนดเอง
การแบ่งบรรทัด
สิ้นสุดบรรทัดปัจจุบัน และย้ายข้อความไปทางขวาของเคอร์เซอร์เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ โดยไม่ต้องสร้างย่อหน้าใหม่
เส้นกั้นหน้าแบบคอลัมน์
แทรกเส้นกั้นหน้าด้วยตนเอง และย้ายข้อความไปทางขวาของเคอร์เซอร์เพื่อเริ่มต้นหน้าใหม่ เส้นกั้นหน้าแบบคอลัมน์ด้วยตนเองจะถูกระบุด้วยขอบที่ไม่พิมพ์ ที่ด้านบนของคอลัมน์ใหม่
เส้นกั้นหน้า
แทรกเส้นกั้นหน้าด้วยตนเอง และย้ายข้อความไปทางขวาของเคอร์เซอร์เพื่อเริ่มต้นหน้าใหม่ เส้นกั้นหน้าที่แทรกจะถูกระบุด้วยขอบที่ไม่พิมพ์ ที่ด้านบนของหน้าใหม่
ลักษณะ
เลือกลักษณะหน้าสำหรับหน้าที่จะอยู่ถัดจากเส้นกั้นหน้าด้วยตนเอง
เปลี่ยนเลขหน้า
กำหนดเลขหน้าที่คุณระบุให้กับหน้าที่จะอยู่ถัดจากเส้นกั้นหน้าด้วยตนเอง ตัวเลือกนี้มีอยู่ต่อเมื่อคุณกำหนดลักษณะหน้าที่แตกต่างไปจากหน้าที่อยู่ถัดจากเส้นกั้นหน้าด้วยตนเอง คุณสามารถป้อนเลขหน้าใหม่สำหรับหน้าได้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า