IBM Lotus Symphony


การตั้งค่าการพิมพ์ซองจดหมาย

ตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์สำหรับซองจดหมาย

ในการใช้งานคำสั่งนี้...

เลือกแท็บไฟล์ > สร้างใหม่ > ซองจดหมาย > การตั้งค่าการพิมพ์ซองจดหมาย

เลือกแท็บ โครงร่าง > คุณสมบัติ > คุณสมบัติซองจดหมาย > การตั้งค่าการพิมพ์ซองจดหมาย

ศึกษาเอกสารคู่มือที่มากับเครื่องพิมพ์ ของคุณเพื่อดูการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับซองจดหมาย ขึ้นอยู่กับ รุ่นเครื่องพิมพ์ที่ซองจดหมายอาจต้องวางด้านซ้าย ขวา ตรงกลาง และคว่ำหน้า หรือหงายหน้าขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง

การวางแนวซองจดหมาย

คุณสามารถระบุแนวของซองจดหมายโดยการเลือกไอคอนของฟิลด์นี้

ซ้ายแนวนอน

ป้อนซองจดหมายในแนวนอนจากขอบซ้ายของถาดของเครื่องพิมพ์

กึ่งกลางแนวนอน

ป้อน ซองจดหมายในแนวนอนจากจุดกึ่งกลางของถาดเครื่องพิมพ์

ขวาแนวนอน

ป้อน ซองจดหมายในแนวนอนจากขอบขวาของถาดเครื่องพิมพ์

ซ้ายแนวตั้ง

ป้อน ซองจดหมายในแนวตั้งจากขอบซ้ายของถาดเครื่องพิมพ์

กึ่งกลางแนวตั้ง

ป้อน ซองจดหมายในแนวตั้งจากจุดกึ่งกลางของถาดเครื่องพิมพ์

ขวาแนวตั้ง

ป้อน ซองจดหมายในแนวตั้งจากขอบขวาของถาดเครื่องพิมพ์

พิมพ์โดยหงายหน้าขึ้น

ป้อน ซองจดหมายโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้นในถาดเครื่องพิมพ์

พิมพ์โดยคว่ำหน้าลง

ป้อน ซองจดหมายโดยให้ด้านที่จะพิมพ์คว่ำลงในถาดเครื่องพิมพ์

เลื่อนทางขวา

ป้อน จำนวนที่จะเลื่อนพื้นที่การพิมพ์ไปทางขวา

เลื่อนลง

ป้อน จำนวนที่จะเลื่อนพื้นที่การพิมพ์ลง

เครื่องพิมพ์ปัจจุบัน

แสดง ชื่อของเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน

การตั้งค่า

เปิด ไดอะล็อก การตั้งค่าการพิมพ์ ที่คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม เช่นรูปแบบกระดาษ และการวางแนว


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า