IBM Lotus Symphony


การใช้แป้นพิมพ์ลัด (ความสามารถในการเข้าใช้งาน Lotus Symphony Documents)

ไอคอนหมายเหตุ แป้นพิมพ์ลัดบางส่วนอาจถูกกำหนดให้แก่ระบบเดสก์ท็อปของคุณ คีย์ที่ถูกกำหนดให้แก่ระบบเดสก์ท็อปจะไม่สามารถใช้ได้กับ Lotus® Symphony™ ลองกำหนดคีย์ ที่แตกต่างกันในระบบเดสก์ท็อปของคุณ

กดปุ่ม Alt+<อักขระที่ขีดเส้นใต้> เพื่อเปิด เมนู ในเมนูที่เปิด กดอักขระที่ขีดเส้นใต้เพื่อรันคำสั่ง ตัวอย่างเช่น กดปุ่ม Alt+I เพื่อเปิดเมนู แทรก แล้วกดปุ่ม T เพื่อแทรกตาราง

ในการเปิดคอนเท็กซ์เมนู ให้กดปุ่ม Shift+F10 ในการปิดคอนเท็กซ์เมนู ให้กดปุ่ม Escape ส่วนต่อไปนี้ให้ตัวอย่างของการแทรกตารางข้อความในเอกสารโดยการใช้ปุ่มช็อตคัต

การแทรกตารางข้อความ

  1. กด F6 จนกระทั่งโฟกัสอยู่บน แถบเครื่องมือ

  2. กดปุ่มลูกศรขวาจนกระทั่งไอคอน ตาราง ถูกเลือก

  3. กดปุ่มลูกศรลง จากนั้น ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกจนวนคอลัมน์และแถวเพื่อรวม ในตาราง

  4. กด Enter

  5. กด F6 เพื่อวางเคอร์เซอร์ภายในเอกสาร


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า